OMEGA 100 Vysokodifúzna fólia
Extrémne difúzne otvorená strešná fólia k priamemu položeniu na tepelnú izoláciu alebo na drevené
debnenie.
VÝHODY:
•
•
•
•
•
•
•
•
pre odvetrané a neodvetrané šikmé strechy
odolná proti dažďu a proti vetru
UV-stabilná
plne recyklovateľná
trvalá ochrana pre drevo a tepelnú izoláciu
dá sa ľahko strihať
neoslňujúca
nešmykľavý povrch
ÚDAJE O VÝROBKU:
Podľa normy EN 13859-1/ EN 13859-2
Zloženie:
Šírka role :
Dľžka role:
Plocha role:
Hmotnosť role:
Hrúbka:
Farba:
Plošná hmotnosť:
Sd - hodnota:
Tepelná odolnosť:
UV- stabilita:
Vodný stĺpec :
Možnosť roztiahnutia:
EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1848-2
Maximálna sila ťahu:
EN 12311-2
EN 1849-2
EN 1297/ EN 1296
EN 1928
EN 12311-2
Odolnosť proti vytrhnutiu z klinca: EN 12310-1
Skladovatelnosť:
Trieda horľavosti:
EN 13501-1/
EN ISO 11925-2
3 – vrstvovej kombinácie polypropylénovej
netkanej textílie
1,5 m
50 m
75 m²
9 kg
0,59 mm
šedá
100 g/m2
0,02 m (+ 0,025/ -0,01)
- 40°C do + 80°C (krátkodobo +100°C)
max. 2 mesiace (Klíma v strednej Europe)
W1
pozdĺžne 65-85 %
priečne 50-70 %
pozdĺžne 220 (±10) N/50mm
priečne 155 (±10) N/50mm
pozdĺžne 130 (±10) N
priečne 150 (±10) N
V suchu a v chlade
E
SPRACOVANIE:
Vid smernice spracovania pre OMEGA Vysokodifúzné fólie.
Napojenie/zlepenie OMEGA vysokodifúznej fólie medzi sebou alebo pri spojoch je možné pomocou OMEGA
Quilli. Požiadavky noriem : ÖNORM B 4119 a ZVDH je potrebné dodržať!
10.2013/BP/CN
www.isocell.at
Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108
Download

PDBL OMEGA 100 Dachbahn SK