TARTAREX
Tekutý prostriedok na odstraňovanie vínneho kameňa a čistenie sudov.
POPIS:
Usadeniny vínneho kameňa v tankoch, cisternách a drevených sudoch netvoria žiadnu dokonalú ochrannú
vrstvu pri zrení vína, naopak sú príčinou nečistého zápachu vína. Odumreté zbytky kvasiniek a extraktu
vytvárajú nepríjemne zapáchajúce plesňové usadeniny. Preto je potrebné zásadne z každej nádoby
odstraňovať vinný kameň mechanicky alebo rozpustením.
POUŽITIE:
Ošetrenie drevených sudov po ročnom používaní:
4 % TM Tartarex – roztok pomocou striekacej hlavice alebo mycej gule 30 – 40 minút cirkulovať.
Vypláchnuť pitnou vodou. Následne počas 10 minút oplachovať 0,5 % roztokom TM Neutralisator, alebo
TM Recond PH. Potom dôkladne opláchnuť pitnou vodou a zakonzervovať.
Ošetrenie sudov pri viacročnom vínnom kameni:
Pokiaľ sú usadeniny kameňa hrubšie ako 3 mm, je možné použiť nasledovný zmáčací postup:
sud naplniť 2 % roztokom TM Tartarex a nechať stáť 24 hodín. Po 24 hodinách sud vyprázdniť
a vypláchnuť vodou. Sud znova naplniť 0,5 % roztokom TM Neutralisator a nechať stáť 24 hodín.
Dôkladne vypláchnuť vodou a zakonzervovať.
Sudy s nánosom hrubším ako 10 mm je nutné mechanicky očistiť.
Odstraňovanie vínneho kameňa z tankov a cisterien:
4 až 8 kg na 100 litrov studenej vody nanášať pomocou striekačky alebo recyklačného systému počas 30
až 45 minút. Keď je kameň z nádoby odstránený opláchnuť čerstvou vodou. Nádoby zbavené zárodkov
docielime náväzným vystriekaním 1%-ným roztokom TM BIPUR.
Forma dodávky: 6 kg, 35 kg kanistre
Označenie: podľa zákona o chemikáliách: C Ätzend - leptavý. Produkt obsahuje hydroxid
sodný.
Bližšie viď informáciu o bezpečnosti práce.
Kontakt: Ing. Peter Wiesner, Nálepkova 14, 958 01 Partizánske, 038/7494936, 0903402915
Download

TM TARTAREX - info