IBP je akreditovaná a certifikovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. IBP je členom AIVD v SR a podporuje SABOZP a OPP
„Výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii prác“
VS 29
Odborný workshop pre bezpečnostných technikov, ABT a PZS. Praktický návod na zabezpečovanie činnosti
pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov, ktorých zamestnanci pracujú v 1. a 2. kat. prác.
Termín:
13.02.2015
08.04.2015
VS 29
Lektor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Cena vložného s DPH (20%) : 90,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„STAL SA ÚRAZ, ČO ROBIŤ ?“
VS 30
Praktický návod pre bezpečnostných technikov a ABT na zabezpečenie požadovaných povinností pri
pracovnom úraze u zamestnávateľa.
Termín:
19.02.2015
28.05.2015
VS 30
Lektor: Dpt. Ladislav Eichler
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„PRÁCE V STIESNENÝCH PRIESTOROCH“
VS 31
Praktický návod pre bezpečnostných technikov a ABT na zabezpečenie požadovaných povinností pri
prácach v stiesnených priestoroch.
Termín:
18.02.2015
26.05.2015
VS 31
Lektor: Ing. Tibor Račko
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„RIEŠENIE KOREŇOVÝCH PRÍČIN ÚRAZOV“
VS 32
Praktický návod pre bezpečnostných technikov a ABT na riešenie koreňových príčin pracovných úrazov
a udalostí.
Termín:
24.02.-25.02.2015
03.06.-04.06.2015
odbornosť a kvalita je naša priorita
IBP, s.r.o.
Office: Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava 2
VS 32
IČO : 35 859 857
IČ DPH : SK2020226846
č. účtu : 2625768457/1100 tel.:
Lektor: Ing. Tibor Račko
Cena vložného s DPH (20%) : 160,00 €
Klubová cena s DPH : 150,00 €
www.ibp.sk
E-mail [email protected]
tel.:+421255566498
+421258270178(79)
„Tréning pre BT a ABT, ktorí vykonávajú oboznamovanie zamestnancov na
práce vo výškach“
VS 33
Workshop je zameraný na osvojenie praktických zručností pri školení prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
pre bezpečnostných technikov.
Termín:
Miesto:
17.03.2015
09.06.2015
tréningové štúdio firmy 3 again
VS 33
Lektor: Peter Dobrovodský
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„PRÁCE NA LEŠENIACH“
VS 34
Praktický návod pre bezpečnostných technikov, ABT, majstrov a zodpovedné osoby zamestnávateľa na
zabezpečenie požadovaných povinností pri prácach na lešeniach.
Termín:
31.03.2015
16.06.2015
VS 34
Lektor: Ing. Martin Melicher
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a požiadavky
na požiarnotechnické zariadenia“
VS 35
Praktický návod na zabezpečenie požadovaných povinností technika PO pri prácach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri prevádzkovaní požiarnych a požiarnotechnických zariadení podľa
platnej legislatívy.
Termín:
01.04.2015
10.06.2015
VS 35
Lektor: pplk. Mgr. Beata Janatová
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
„Indexy pre porovnávanie firemných výsledkov BOZP s výsledkami zahraničných subjektov“
VS 36
Praktický návod pre zamestnávateľov, bezpečnostných technikov a ABT na tvorbu indexov, ktoré slúžia na
porovnanie výsledkov v oblasti BOZP s inými podnikateľskými subjektmi doma aj v zahraničí.
Termín:
27.05.2015
VS 36
Lektor: Ing. Tibor Račko
Cena vložného s DPH (20%) : 84,00 €
Klubová cena s DPH : 80,00 €
Na základe bezplatnej registrácie na www.ibp.sk môžete získať množstvo výhod:
 nižšie ceny kurzov a seminárov
 jednoduchšie prihlasovanie na všetky akcie (náš systém za Vás automaticky vyplní
osobné údaje v prihláške)
 vernostný program odmeňovania aktívnych členov klubu (na konci roka bude
prebiehať žrebovanie výhercov o atraktívne ceny)
 budeme Vás pravidelne informovať o blížiacich sa akciách a novinkách
odbornosť a kvalita je naša priorita
IBP, s.r.o.
Office: Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava 2
IČO : 35 859 857
IČ DPH : SK2020226846
č. účtu : 2625768457/1100 tel.:
www.ibp.sk
E-mail [email protected]
tel.:+421255566498
+421258270178(79)
Download

Príloha - Inštitút bezpečnosti práce