Krása byť
Unico.
Mestám
ďakujeme.
Olimpia Splendid bola prvou spoločnosťou na
svete, ktorá navrhla a vyrobila pevnú klimatizáciu
bez vonkajšej jednotky: Unico
Unico bolo úspešné od svojho vzniku, a tento
úspech zrodil plnú škálu produktov, ktoré sú
schopné naplniť rôzne potreby čo sa výkonnosti,
skvelého výzoru a umiestnenia v miestnosti týka.
Absencia neestetického vzhľadu vonkajšieho
zariadenia je iba jednou z výhod Unica, pravého
klenotu medzi technológiami schopnými
optimalizovať teplotu, vlhkosť a čistenie vzduchu v
každej miestnosti.
Táto absencia je prospešná k budovám a mestám,
čo sa týka ich vzhľadu. Toto riešenie je veľmi
oceňované nielen koncovými užívateľmi, ale
aj enviromentálnymi spoločnosťami ako FAI
(Taliansky Enviromentálny Fond).
Inštalácia Unica je plne vykonávaná vo vnútorných
priestoroch, šetriaca pracovný čas a výdavky.
Čo chcete viac?
53
PEVNÁ KLIMATIZÁCIA BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY
PLUSy
Unico Inverter.
Jedinečný a efektívny.
OS KOMPAKTNÁ TECHNOLÓGIA
INTERNATIONAL PATENT PENDING
Prvá pevná klimatizácia bez vonkajšieho zariadenia s rysmi DC Inverter technológie. Skvelá
funkčnosť, nízka spotreba. Navrhnuté King & Miranda pre Olimpia Splendid.
Znamená neustálu pozornosť na každý detail dizajnu a konštruovaniu
súčiastok. Touto cestou sme schopný vymyslieť, dizajnovať a vytvoriť
rozmerovo mimoriadne kompaktné produkty, ktoré umožňujú
redukovanie nepotrebných dimenzií.
King & Miranda / UNICO INVERTER.
Operation Concept
FUNKCIE
Os INVERTER SYSTÉM
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje
nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri
motoroch, ktoré využívajú tradičnú technológiu.
Os AIR SYSTÉM
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 2.3 KW - 2.7 KW
DOSTUPNÉ V DVOCH VERZIÁCH: SF (IBA CHLADENIE) – HP (OHRIEVACIE
ČERPADLO)
Veľká mriežka (690x60mm) zaručuje extrémne rovnomerné rozvádzanie
vzduchu, dokonca aj ochladzovanie miestnosti.
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉHo STUPŇA
Os Čistiaci SYSTéM 2
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
VYSOKÁ ALEBO NÍZKA INŠTALÁCIA NA STENE
EKONOMICKÁ FUNKCIA: funkcia, ktorá umožňuje šetrenie energie
automatickou optimalizáciou celkovým prevedením.
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
Os ohrievací SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
AUTOMATICKÁ FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa
momentálnej teploty v miestnosti.
SLEEP FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej teploty pre väčšie pohodlie
počas noci.
BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE
MULTIFUNKČNÝ Diaľkový OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
ŠETRENIE ENERGIE
SPOTREBA
ENERGIE
-30%
100%
80%
70%
BEZ
INVERTER
Design: King & Miranda
Vysoká inštalácia na stene
Nízka inštalácia na stene
* Voliteľný.
AC
INVERTER
DC
INVERTER
55
PEVNÁ KLIMATIZÁCIA BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY
PLUSy
INTERNATIONAL PATENT PENDING
OS NEHLUČNÝ SYSTÉM
Toto inovatívne technické riešenie kombinuje minimálny hluk s veľmi
vysokou výkonnosťou. Jedinečný ventilátor a dizajn motora značne
redukujú zvukové emisie.
Unico je pevná klimatizácia bez vonkajšej jednotky so spínacou technológiou, elegantný, s jednotným
dizajnom a mimoriadne tichým prevedením. Navrhnuté King & Miranda pre Olimpiu Splendid.
Os AIR SYSTÉM
Veľká mriežka (690x60mm) zaručuje extrémne rovnomerné rozvádzanie
vzduchu, dokonca aj ochladzovanie miestnosti.
Os Čistiaci SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
Os ohrievací SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Funkcie
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 2.1 KW - 2.6 KW
DOSTUPNÉ V DVOCH VERZIÁCH: SF (IBA OCHLADZOVANIE) – HP
(OHRIEVACIE ČERPADLO)
DVOJAKÁ TRIEDA ŠTANDARDU.
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
VYSOKÁ ALEBO NÍZKA INŠTALÁCIA NA STENE
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
AUTO FUNKCia: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej
teploty v miestnosti.
SLEEP FUNKCia: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej teploty pre
väčšie pohodlie počas noci.
BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE
MULTIFUNKČNÝ Diaľkový OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
MIERA ÚROVNE HLASITOSTI
Vysoká nástenná inštalácia
Design: King & Miranda
Nízka nástenná inštalácia
DECIBEL
130
120
110
100
90
80
70
60
50
34/43
ZDROJ HLUKU
VZLET PRÚDOVÉHO LIETADLA
SIRÉNA
ROCK KONCERT
VYSOKÉ NAPäTIE
DOPRAVNÁ ŠPIČKA
BUDÍK
TELEFÓN,TELEVÍZOR
HLUČNÁ KANCELÁRIA
ROZHOVOR 2 ĽUDÍ
10/20
ŠUM LÍSTIA
POZNÁMKA: Táto informácia je mnou považovaná za
príznačnú (zdroj ISPRA)
Unico
je nehlučný.
OS KOMPAKTNÁ TECHNOLÓGIA
Znamená neustálu pozornosť na každý detail dizajnu a konštruovaniu
súčiastok. Touto cestou sme schopný vymyslieť, dizajnovať a vytvoriť
rozmerovo mimoriadne kompaktné produkty, ktoré umožňujú
redukovanie nepotrebných dimenzií.
* Voliteľný.
57
R
Unico s elektrickým
ohrievaním
Without external unit
Unico je pevná klimatizácia bez vonkajšej jednotky so základným prvkom elektrického ohrievania pre zvýšenie výhrevnej sily pri nízkych vonkajších teplotách.
PEVNÁ KLIMATIZÁCIA BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY
PLUSy
OS KOMPAKTNÁ TECHNOLÓGIA
Znamená neustálu pozornosť na každý detail dizajnu a konštruovaniu
súčiastok. Touto cestou sme schopný vymyslieť, dizajnovať a vytvoriť
rozmerovo mimoriadne kompaktné produkty, ktoré umožňujú
redukovanie nepotrebných dimenzií.
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM R
Pre vonkajšie teploty približne pod 2°C, vykurovanie je docielené iba
elektrickým ohrievačom. Pre teploty približne nad 2°C, ohrievanie je
dosiahnuté spôsobom tepelného čerpania. Prepínanie medzi dvoma
režimami je plne automatické. V prípade, že je zapnutá jednotka
elektrického vykurovania, Unico R pracuje na maximálnej ventilačnej
rýchlosti.
FUNKCIE
KAPACITA CHLADENIA: 2.5 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTNÉHO STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
VYSOKÁ ALEBO NÍZKA INŠTALÁCIA NA STENE
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
Os AIR SYSTÉM
Veľká mriežka (690x60mm) zaručuje extrémne rovnomerné rozvádzanie
vzduchu, dokonca aj ochladzovanie miestnosti.
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
Os Čistiaci SYSTÉM 2
AUTO FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej
teploty v miestnosti.
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
SLEEP FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej teploty pre
väčšie pohodlie počas noci.
BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE
MULTIFUNKČNÝ diaľkový OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
Vysoká nástenná inštalácia
Design: King & Miranda
Nízka nástenná inštalácia
59
Jednoduchý a
jedinečný.
Unico Easy je podlahová stojatá klimatizácia bez
vonkajšej jednotky. Najjednoduchšie riešenie pre
dokonalé klimatizovanie.
Unico doplnky
PODLAHOVÁ STOJATÁ KLMATIZÁCIA BEZ VONKAJŠEJ
JEDNOTKY.
Kód
B1005
PLUSy
Sériové prepojenie pre Unico a Unico Easy HP
Prepojenie bezdrôtovo ovládať želanú teplotu, rýchlosť ventilátora, manipuláciu
so vzduchovou mriežkou, kontakt s čerstvým vzduchom. Ochladzovací/Ohrievací režim a rýchlosť ventilátora môžu byť taktiež ovládané káblom. Prítomný
kontakt, Spiaci režim alebo kontakt s čerstvým vzduchom sú dostupné.
OS OHRIEVACÍ SYSTéM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Kód
Sériové prepojenie s Unico inventorom
Funkcie
B1011
IPrepojenie bezdrôtovo ovládať želanú teplotu, rýchlosť ventilátora alebo
manpuláciu so vzduchovou mriežkou. Ochladzovací/Ohrievací režim a rýchlosť
ventilátora môžu byť taktiež ovládané káblom. Dostupný je aj Prítomný kontakt
alebo Ekonomický režim. Výstup alarmového signálu v prípade poruchy.
Kód
Bezdrôtová kontrola pre Unico and Unico Easy HP
B1006
Bezdrôtové zariadenie s náhradným batériovým zdrojom pre bezdrôtové
nastavenie želanej teploty, rýchlosti ventilátora, vzduchovou mriežkou a manipuláciou s čerstvým vzduchom.
Kód
Bezdrôtová kontrola pre Unico Inverter
B1012
Bezdrôtové zariadenie s náhradným batériovým zdrojom pre bezdrôtové
nastavenie želanej teploty, rýchlosti ventilátora, vzduchovou mriežkou a manipuláciou s čerstvým vzduchom.
Kód
Unico Invertor a Unico inštalačná sada
B0565
Inštalačná sada pre Unico Inventor a Zapnutie Vypnutie (1:1 šablóny mierky,
držiak na stenu, PP univerzálna brožúra, vnútorný lem Ø 200 mm, pár sklopných
vonkajších mriežok Ø 200 mm, pár uzáverov).
Kód
Ø 160 mm sada mriežok pre Unico Invertor a Unico
B0564
Obsahuje pár sklopných vonkajších mriežok, pár vnútorných lemov a šablóny.
Kód
Unico sada ochrany pred dažďom
B0149
Unico sada ochrany pred dažďom.
Kód
Unico sada odtokového ohrievača
B0620
Sada elektrického kúrenia sa vyhne k tvoreniu ľadu pri kondenzacií cez odtok v
zime.
VÝKONNOSTNÝ STUPEŇ: 2.05 KW
DOSTUPNÉ V DVOCH VERZIÁCH: SF (IBA CHLADENIE) – HP
(OHRIEVACIE ČERPADLO)
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
STOJATÁ PODLAHOVÁ INŠTALÁCIA
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
AUTO FUNkCIa: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
SLEEP FUNkCIa: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
ODNÍMATEĽNÝ OVLÁDAČ NA PANELY
24 hodinový časovač
Odnímateľný ovládač na panely
61
UNICO
TECHNICKÉ DETAILY
UNICO INVERTER 9 SF
Kód
01068
UNICO INVERTER 9 HP
UNICO INVERTER 12 SF
UNICO INVERTER12 HP
01060
01067
01052
Kód
UNICO 11.5 SF
UNICO 11.5 HP
UNICO R 11.5
Unico Easy SF
Unico Easy
Code 01077
Code 01075
Code 01310
Code 01056
Code 00981
Kapacita chladenia (1) (min/rated/max)
kW
1,4 / 2,3 / 2,7
1,4 / 2,3 / 2,7
1,8 / 2,7 / 3,1
1,8 / 2,7 / 3,1
Kapacita chladenia (1) (min/rated/max)
kW
- / 2,1 / -
- / 2,1 / -
- / 2,6 / -
- / 2,6 / -
2,60
- / 2,05 / -
- / 2,0 / -
kW
-
1,4 / 2,4 / 2,7
-
1,8 / 2,7 / 3,0
Kapacita kúrenia (1) (min/rated/max)
kW
-
- / 2,1 / -
-
- / 2,5 / -
2,50
-
- / 2,0 / -
Kapacita kúrenia s EH
kW
-
-
-
-
Kapacita kúrenia s EH
kW
-
-
-
-
1,90
-
-
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
W
460 / 850 / 1300
460 / 850 / 1300
580 / 1000 / 1400
580 / 1000 / 1400
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
W
- / 765 /-
- / 765 / -
- / 945 / -
- / 945 / -
945
- / 775 / -
- / 763 / -
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1) (min/rated/max)
W
-
420 / 750 / 1200
-
530 / 840 / 1300
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1) (min/rated/max)
W
-
- / 697 / -
-
- / 830 / -
830
-
- / 710 / -
Absorbovanie energie vo vykorovacom režime s EH
W
-
-
-
-
Absorbovanie energie vo vykorovacom režime s EH
W
-
-
-
-
2000
-
-
Ročná spotreba energie v chladiacom režime (1)
kWh
425
425
500
500
Ročná spotreba energie v chladiacom režime
kWh
383
383
473
473
473
387,5
382
Kapacita odvlhčovania
l/h
1,0
1,0
1,1
1,1
Kapacita odvlhčovania
l/h
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
Zdroj energie
V-F-Hz
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 -1 - 50
230 -1 - 50
Zdroj energie
V-F-Hz
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
Zdroj energie min / max
V
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
Zdroj energie min / max
V
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
196 / 253
216 / 244
EER (1)
-
2,70
2,70
2,70
2,70
EER (1)
-
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,65
2,62
COP (1)
-
-
3,20
-
3,21
COP (1)
-
-
3,01
-
3,01
3,01
-
2,81
Trieda energetickej efektívnosti v chladiacom režime (1)
-
A
A
A
A
Trieda energetickej efektívnosti v chladiacom režime
-
A
A
A
A
A
A
A
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime (1)
-
-
A
-
A
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime
-
-
A
-
A
A
-
B
Rýchlosť ventilátora (vnútorný-vonkajší)
-
3/4
3/4
3/4
3/4
Rýchlosť ventilátora (vnútorný-vonkajší)
-
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/2
3/3
Objem vzduchu v miestnosti v chladiacom režime ( max/med/min )
m ³/h
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
Objem vzduchu v miestnosti v chladiacom režime (max/stred/min)
m ³/h
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
490 / 430 / 360
490/430/360
328 / 300 /274
310 / 280 / 250
Objem vzduchu v miestnosti vo vykurovacom režime(max/stred/min) m ³/h
-
490 / 430 / 360
-
490 / 430 / 360
Objem vzduchu v miestnosti vo vykurovacom režime (max/stred/min) m ³/h
-
410 / 350 / 270
-
450 / 400 / 330
450/400/330
-
310 / 280 / 250
Vonkajší objem vzduchu v chladiacom režime
520 / 350
520 / 350
520 / 350
500 / 340
Vonkajší objem vzduchu v chladiacom režime ( max/min )
520 / 350
520 / 350
520 / 350
500 / 340
500-340
429 / 258
430 / 350 / 260
520 / 350
m ³/h
m ³/h
Vonkajší objem vzduchu vo vykurovacom režime
m ³/h
-
520 / 350
-
500 / 340
Vonkajší objem vzduchu vo vykurovacom režime ( max/min )
m ³/h
-
Rozmer (Š x V x H)
mm
902 x 506 x 229
902 x 506 x 229
902 x 506 x 229
902 x 506 x 229
Rozmer (Š x V x H)
mm
902 x 516 x 229 902 x 516 x 229
-
500 / 340
500-340
-
400 / 350 / 260
902 x 516 x 229
902 x 516 x 229
902 x 516 x 229
693 x 666 x 276
693 x 666 x 276
Váha (bez balenia)
kg
39
39
39
40
Váha (bez balenia)
kg
40
40
40
40
40
39
39
Vnútorná úroveň hluku
db(A)
34 - 43
34 - 43
34 - 43
34 - 43
Vnútorná úroveň hluku (5)
db(A)
34 - 43
34 - 43
34 - 43
34 - 43
34-43
36 - 43
36 - 43
Priemer diery v stene
mm
202*
202*
202*
202*
Priemer diery v stene
mm
202*
202*
202*
202*
162/202
162
162
Chladiaci plyn / dávka
type/kg
R410A / 0,57
R410A / 0,57
R410A / 0,57
R410A / 0,58
Chladiaci plyn / dávka
type/kg
R410A / 0,480
R410A / 0,650
R410A / 0,540
R410A / 0,550
R410A / 0,550
R410A / 0,550
R410A / 0,51
zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq
-
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq
-
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
DB 35°C - WB 24°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 18°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 27°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
-
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 43°C - WB 32°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB -10°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 24°C - WB 18°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB -15°C
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
VONKAJŠIA
TEPLOTA
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
UNICO 8.5 HP
Code 01076
Kapacita kúrenia (1) (min/rated/max)
VÝKONNOSTNÉ LIMITY
VONKAJŠIA
TEPLOTA
UNICO 8.5 SF
Code 01078
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 35°C - WB 24°C
DB 32°C - WB 23°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 18°C
DB 18°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 27°C
DB 27°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
-
DB 16°C
DB 43°C - WB 32°C
DB 43°C - WB 32°C
DB -10°C
DB 18°C - WB 16°C
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 24°C - WB 18°C
DB 24°C - WB 18°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB -15°C
DB -10°C - WB -11°C
(HP) = TEPELNÉ ČERPADLO
(1) = Technické údaje sú uvedené v EN 14511
Unico Inventor a Unico On-Off môžu ľahko nahradiť predtým inštalovaný Unico Star a Unico Sky modely, nakoľko majú rovnakú vzdialenosť medzi prívodom a vývodom vzduchu a taktiež preto,
lebo sú navrhnuté umožniť inštaláciu iba do hľbky dierok 162 mm.
63
ZAPUSTENIE KLIMATIZÁCIE do STENY V TALIANSKOM ŠTÝLE.
TECHNOLÓGIA A FUNKČNOSŤ
65
Vonkajšia jednotka
tu je, ale nie je
vidieť.
OS VYBOČUJÚCA TECHNOLÓGIA
Vertikálne rozdelenie vzduchu v 45° uhle.
DC technológia inventora dostupná v dvoch činných
stupňoch.
Design: King e Miranda
INTERNATIONAL PATENT PENDING
Mimetico, navrhnuté Olimpiou Splendid, s
úmyslom vytvoriť stabilnú klimatizáciu, ktorej
architektúra by bola celkom mimo tradičných
štandardov, aby reagovalo na nové estetické
potreby bez kompromisov na zmeny v technológií
a innovácií.
Táto jednotka spôsobila prevrat v koncepte
vonkajších celkov, minimalizovaním svojho
vizuálneho dopadu, vďaka krytému prednému
panelu, ktorý môže byť celkom upravený
podľa povrchu, kde je inštalovaný. Mimoriadne
všetranný, môže byť inštalovaný v štyroch možných
prevedeniach: na stene, vstavaný do výklenku, na
podlahu, na balkón, pod okno, a taktiež celkom na
strop.
67
Mimetico Inverter DC
JEDNODIELNA KLIMATIZÁCIA ZAPUSTENÁ DO STENY
PLUSY
OS ČELNÁ TECHNOLÓGIA
Vonkajšia jednotka?
Zmizla.
Ventilačný systém vonkajšej jednotky, s vertikálnym dvíhaním a
rozvádzaním vzduchu, prúdením vzduchu z nepotrebného priečelia.
Os INVERTER SYSTEM
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri motoroch, ktoré
využívajú tradičnú technológiu.
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Vonkajšia jednotka, ktorá dokonale splýva, s elegantným, štýlovým dizajnom od Kinga & Mirandy:
Mimetico Inventer perfektne sedí do každého kontextu.
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
INŠTALÁCIA DO VSTAVANÉHO
VÝKLENKU
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
Mimetico je ideálne na inštaláciu do
výklenku alebo celkom na strop a jeho
prevedenie je spolu s vybavením pre
vstavaný výklenok (Kód B0519)
FUNKCIE
Vložte kryt do výklenku v stene, potom
upevnite do steny a použitím skrutiek
ukotvite.
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 2.6 KW - 3.2 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTNÉHO STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
Jednotka je pripravená na inštaláciu s
krytom. Zariadenie musí stáť na výšku a
musí byť umiestnené na ľavej strane.
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
AUTO FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
Po vykonaní potrebného pripojenia, upevnite
prednú stranu krytu.
SLEEP FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
Design: King & Miranda
69
Charme Inverter DC
JEDNODIELNA KLIMATIZÁCIA ZAPUSTENÁ DO STENY
Elegantný,
efektívny.
PLUSy
Os INVERTER SYSTEM
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri motoroch, ktoré
využívajú tradičnú technológiu
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Sofistikovaná a jednoduchá zároveň, Charme je klimatizácia zapustená do steny s technológiou
Inverter a štýlovým dizajnom. Elegantný, perlový vzhľad elektrického panelu tohto zariadenia
celkom splynie s výzdobou každej miestnosti.
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
FUNKCIE
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 2.85 KW - 3.35 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉH STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
LCD DIsplay
Multifunkčný diaľkový ovládač
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
ÚSPORA ENERGIE
Spotreba
energie
-30%
100%
80%
70%
NON
INVERTER
AC
INVERTER
DC
INVERTER
AUTO FUNKCIA: prevádzkové parametre podľa momentálnej teplo-
ty v miestnosti.
SLEEP FUNKCIA: zvyšuje ochladzovanie nastavenej teploty pre
väčšie pohodlie počas noci.
TURBO FUNKCIA: nastaviťventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
71
Big Inverter DC
jednoducho zapustená klimatizácia do steny
Obrovská sila
a výkon.
PLUSy
Os INVERTER SYSTÉM
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri motoroch, ktoré
využívajú tradičnú technológiu.
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
AKlimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Keď je plocha, ktorá potrebuje klimatizovanie obrovská, je tu dosť miesta pre Big Inverter,
vysoko výkonná nástenná klimatizácia. Praktická, efektívna, ale nadovšetko výkonná a
mimoriadne vhodná do veľkých obytných priestorov, kancelárií a skladov.
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
FUNKCIE
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 4.9 KW - 6.9 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉH STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
LCD DIsplay
Multifunkčný diaľkový ovládač
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
ÚSPORA ENERGIE
Spotreba
energie
-30%
100%
80%
70%
NON
INVERTER
AC
INVERTER
DC
INVERTER
AUTO FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
TURBO FUNKCIA: nastaviťventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
73
Evoluzione
Silný
a všestranný.
jednoducho zapustená klimatizácia do steny
Evoluzione je nástenná klimatizácia s jednoduchým, univerzálnym dizajnom. Veľký elektronický dispej predvádza jeho technologické srdce a môže byť ľahko čitateľný aj z ďiaľky.
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
PLUSy
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
FUNKCIE
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 2.8 KW - 3.6 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉH STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti..
LCD DIsplay
Multifunkčný diaľkový ovládač
sleep FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
TURBO FUNKCIA: nastaviťventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
75
Big
Jednoducho
veľký.
jednoducho zapustená klimatizácia do steny
PLUSy
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Big je klimatizácia koncipovaná pre veľké plochy. Ideálne pre komerčné areály, ale rovnako aj pre
inštaláciu do veľkých domov. Big spĺňa kritéria modernej klimatizácie: silná, efektívna, jednoduchá a
elegantná.
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny
Funkcie
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 5.7 KW - 7.2 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONOSTnÉHo STUPŇA.
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
LCD DIsplay
Multifunkčný diaľkový ovládač
auto FUNKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep FUNKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
TURBO FUNKCIA: nastaviťventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
77
Big Inverter Commercial
Veľkolepý vďaka sile
a univerzálnosti.
Jednoducho zapustená do steny
PLUSy
Funkcie
Os INVERTER SYSTÉM
DVA VÝKONNOSTNÉ STUPNE: 4.98 KW - 6.16 KW
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri motoroch, ktoré
využívajú tradičnú technológiu.
Úspora energie
SPOTREBA
ENERGIE
-30%
100%
FLEXIBILNÁ KOMBINÁCIA: vzdušná, kazetová, podlahová.
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉH STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
80%
70%
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
NON
INVERTER
AC
INVERTER
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
DC
INVERTER
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Duct DC 18 HP - DC 24 HP
1095x295x805 mm
Cassette DC 24 HP N
840x840x230 mm
Cassette DC 18 HP N
570x570x260 mm
Floor DC 18 HP- DC 24 HP
980x660x203 mm - 990x660x203 mm
auto FUNkCIa: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej
teploty v miestnosti.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
79
JEDNODUCHO ZAPUSTENÁ
MIMETICO INVERTER
DC 10
MIMETICO INVERTER
DC 12
CHARME INVERTER
DC 10
CHARME INVERTER
DC 12,5
EVOLUZIONE
10
EVOLUZIONE
12,5
OS-C/SEESH10EI
BIG INVERTER DC
18 N
BIG INVERTER DC
24
BIG
20
BIG
25
Kód
OS-C/SEEDH10EI
OS-C/SEEDH12EI
OS-C/SECDH10EI
OS-C/SECDH13EI
OS-C/SEESH13EI
OS-C/SEDNH18EI
OS-C/SEDH24EI
OS-C/SENH20EI
OS-C/SENH25EI
Kapacita chladenia (1) (min/rated/max)
KW
1,5 / 2,6 / 3,2
1,9 / 3,2 / 3,7
0,7 / 2,85 / 3,4
0,7 / 3,35 / 3,9
- / 2,8 / -
- / 3,6 / -
1,5 / 4,9 / 6,7
1,7 / 6,9 / 7,6
- / 5,7 /-
- / 7,2 / -
Kapacita kúrenia (1) (min/rated/max)
KW
1,3 / 2,7 / 3,4
1,7 / 3,8 / 4,7
0,8 / 3,0 / 4,1
0,8 / 3,6 / 4,7
- / 2,9 / -
- / 3,7 / -
1,5 / 4,9 / 6,4
1,6 / 7,5 / 8,0
- / 6,1 / -
- / 7,7 / -
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
W
380 / 765 / 1700
410 / 970 / 1950
220 / 790 / 1150
230 / 985 / 1380
- / 820 / -
- / 1075 / -
400 / 1440 / 2300
550 / 2125 / 2680
- / 1770 / -
- / 2240 / -
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime(1) (min/rated/max)
W
390 / 730 / 1660
430 / 1000 / 1900
240 / 790 / 1320
240 / 970 / 1360
- / 795 / -
- / 1015 / -
360 / 1340 / 2100
530 / 2065 / 2620
- / 1660 / -
- / 2130 / -
Nominálna kapacity v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
A
1,7 / 3,5 / 7,8
1,9 / 4,44 / 8,8
1,0 / 3,6 / 5,2
1,0 / 4,5 / 6,2
- / 3,6 / -
- / 4,8 / -
1,8 / 6,4 / 10,3
2,5 / 9,5 / 11,9
- / 7,9 / -
- / 10 / -
Nominálna kapacity vo vykurovacom režime (2) (min/rated/max)
A
1,8 / 3,34 / 7,6
2,0 / 4,57 / 8,6
1,1 / 3,6 / 6,0
1,1 / 4,4 / 6,1
- / 3,5 / -
- / 4,5 / -
1,6 / 6,0 / 9,3
2,4 / 9,2 / 11,7
- / 7,4 / -
- / 9,5 / -
Ročná spotreba energie v chladiacom režime (1)
kWh
383
485
395
493
410
538
720
1063
885
1120
Kapacita odvlhčovania
l/h
1,0
1,2
1,0
1,1
1,0
1,3
1,5
2,4
2,5
2,7
Zdroj energie
V - F - Hz
220 / 240 -1 - 50
220 / 240 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
Zdroj energie min / max
V
207 / 264
207 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
Absorbcia energia v chladiacom režime (1)
W
2300
2300
1600
1700
990
1260
2550
2950
2200
2800
Absorbcia energie vo vykurovacom režime (1)
W
2150
2150
1900
2000
970
1180
2550
2950
2400
3400
Maximálna absorbcia v chladiacom režime (1)
A
8,7
8,7
7,5
8,0
4,4
5,7
11,5
13,5
10,0
12,4
Maximálna absorbcia vo vykurovacom režime (1)
A
8,2
8,2
9,5
10,0
4,3
5,4
11,5
13,5
10,8
15,1
Úroveň ochrany ( Vonkajšia jednotka/ Vnútorná jednotka)
IPX4 / IPX1
IPX4 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP 24 / IP 20
IP 24 / IP 20
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IP10
IP24 / IP10
EER (1)
3,40
3,30
3,60
3,40
3,41
3,35
3,40
3,25
3,22
3,21
COP (1)
3,70
3,80
3,80
3,71
3,65
3,65
3,65
3,63
3,67
3,61
Trieda energetickej efektívnosti v chladiacom režime (1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime (1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Vnútorná
jednotka:
Vonkajšia
jednotka:
Objem vzduchu v chladiacom režime ( max/med/min )
m³/h
450 / 400 / 340
620 / 530 / 460
520 / 430 / 360
530 / 440 / 370
490 / 440 / 360
560 / 500 / 450
800 / 750 / 600
1050 / 980 / 900
800 / 720 / 650
1000 / 900 / 800
Objem vzduchu vo vykurovacom režime (max/med/min)
m³/h
450 / 400 / 340
620 / 530 / 460
550 / 440 / 370
560 / 450 / 380
490 / 440 / 360
560 / 500 / 450
800 / 750 / 600
1050 / 980 / 900
800 / 720 / 650
1000 / 900 / 800
Rozmer (Š x V x H)
mm
760 x 253 x 190
935 x 253 x 190
750 x 250 x 190
750 x 250 x 190
750 x 250 x 190
750 x 250 x 190
920 x 292 x 225
1080 x 330 x 225
920 x 313 x 226
1035 x 313 x 220
Úroveň hluku (akustický tlak)
db(A)
28 / 37
30 / 38
29 / 37 / 40
29 / 37 / 40
32 / 37
34 / 39
37 / 40 / 44
41 / 45 /48
40 / 45
45 / 50
Váha (bez balenia)
Kg
8,0
11,0
9,0
9,0
8,0
8,0
11,5
15,5
13
14
Rozmer (Š x V x H)
mm
946 x 597 x 266
946 x 597 x 266
720 x 480 x 240
720 x 480 x 240
715 x 482 x 240
715 x 482 x 240
760 x 590 x 285
845 x 695 x 335
830 x 637 x 285
832 x 702 x 380
Objem vzduchu ( max )
m³/h
950
950
1900
1900
1900
1800
2000
1620-2360
2200
2900
Úroveň hluku (akustický tlak)
db(A)
46
47
52
52
53
55
56
58
56
60
Váha (bez balenia)
Kg
36
37
28
28
27
28
40,5
49,5
49
58
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/2
3/1
3/1
Rýchlosť ventilátora (vnútorná jednotka/ vonkajšia jednotka)
Ø Pripájacia rúra (tekutina)
inch - mm
1/4" / 6,35
1/4" / 6,35
1/4" / 6,35
1/4" / 6,35
1/4" / 6,35
1/4" / 6,35
1/4" / 6.35
3/8" / 9,52
1/4" / 6.35
3/8" / 9.52
Ø Pripájacia rúra (plyn)
inch - mm
3/8" / 9,52
1/2" / 12,7
3/8" / 9.52
3/8" / 9,52
3/8" / 9,52
1/2" / 12,7
1/2" / 12,7
5/8" / 15,87
5/8" / 15.87
5/8" / 15.87
Maxmálna vzdialenosť pripojenia
m
15
15
15
15
10
10
25
25
15
15
Maximálna výška rozdielu
m
8
8
7
7
5
5
10
10
5
5
Chladiaci plyn / dávka
Type/ kg
R410A / 0,88
R410A / 1,05
R410A / 0,72
R410A / 0,72
R410A / 0,6
R410A / 0,780
R410A / 1,18
R410A / 1,95
R410A / 1.55
R410A / 2.00
Dodatočný plyn (presahujúca vzdialenosť 5 mt)
g/m
30
30
25
25
20
20
20
40
20
20
Zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq)
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.5
3 x 1.0
3 x 1.0
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
3 x 2.5
Pripájací kábel ( N° výrez x prierez mmq)
4 x 1.5
4 x 1.5
4 x 1.5
4 x 1.5
2 x 0.75 / 3 x 1.5
2 x 0.75 / 3 x 1.5
4 x 2.5
4 x 2.5
2 x 0.75 / 3 x 1.5
2 x 0.75 / 3 x 1.5
VONKAJŠIA
TEPLOTA
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 32°C - WB 24°C
DB 32°C - WB 23°C
DB 32°C - WB 23°C
DB 32°C - WB 23°C
DB 32°C - WB 23°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 17°C
DB 18°C - WB 14°C
DB 18°C - WB 14
DB 17°C - WB 14°C
DB 18°C - WB 14°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 27°C
DB 27°C
DB 27°C
DB 27°C
DB 27°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 17°C
-
-
-
-
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 43°C - WB 26°C
DB 43°C - WB 26°C
DB 43°C - WB 26°C
DB 43°C - WB 26°C
DB 43°C - WB 26°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 15°C
DB 15°C
DB 15°C
DB 15°C
DB 21°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 24°C - WB 18°C
DB 24°C -WB 18°C
DB 24°C -WB 18°C
DB 24°C - WB 18°C
DB 24°C - WB 18°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB -15°C
DB -15°C
DB -8°C - WB -9°C
DB -15°C
DB -7°C - WB -8°C
(1)= Technické úaje sa vzťahujú na EN 14511
TECHNICKÉ FUNKCIE
81
TECHNICKÉ DETAILY
big inverter commercial
DUCT DC 18 HP
DUCT DC 24 HP
big inverter commercial
CASSETTE DC 18 HP N
big inverter commercial
CASSETTE DC 24 HP N
big inverter commercial
big inverter commercial
big inverter commercial
OS-CEBNH18EI
OS-SEDCH18EI
OS-CEBNH24EI
OS-SEDCH24EI
OS-CEBNH18EI
OS-SECNH18EI
OS-CEBNH24EI
OS-SECNH24EI
OS-CEBNH18EI
OS-SEFNH18EI
OS-CEBNH24EI
OS-SEFCH24EI
Floor DC 18 HP N
Floor DC 24 HP
Kapacita chladenia (1) (min/rated/max)
KW
1,59 / 4,98 / 5,65
1,59 / 6,16 / 7,35
1,59 / 4,98 / 5,65
1,59 / 6,16 / 7,35
1,59 / 4,98 / 5,65
1,59 / 6,16 / 7,35
Kapacita vykurovania (1) (min/rated/max)
KW
1,45 / 5,28 / 6,15
1,70 / 7,03 / 9,1
1,45 / 5,28 / 6,15
1,70 / 7,03 / 9,1
1,45 / 5,28 / 6,15
1,70 / 7,03 / 9,1
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
W
560 / 1522 / 1980
980 / 1917 / 2620
560 / 1.522 / 1.980
980 / 1.917 / 2.620
560 / 1522 / 1980
980 / 1917 / 2620
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1) (min/rated/max)
W
720 / 1461 / 2030
1050 / 1948 / 2770
720 / 1.461 / 2.030
1.050 / 1.948 / 2.770
720 / 1461 / 2030
1050 / 1948 / 2770
Priemerná absorbcia v chladiacom režime (1) (min/rated/max)
A
2,5 / 6,7 / 8,7
4,26 / 8,3 / 11,9
2,5 / 6,7 / 8,7
4,26 / 8,3 / 11,9
2,5 / 6,7 / 8,7
4,26 / 8,3 / 11,9
Priemerná absorbcia vo vykurovacom režime (2) (min/rated/max)
A
3,2 / 6,4 / 8,9
4,56 / 8,5 / 12,6
3,2 / 6,4 / 8,9
4,56 / 8,5 / 12,6
3,2 / 6,4 / 8,9
4,56 / 8,5 / 12,6
Ročná spotreba energie v ochladzovacom režime (1)
kWh
761
959
761
959
761
959
Kapacita odvlhčovania
l/h
1,8
2,4
1,8
2,4
1,8
2,4
Zdroj energie
V - F - Hz
220/240 -1 - 50
220/240 -1 - 50
220/240 - 1 - 50
220/240 - 1 50
220/240 -1 - 50
220/240 -1 - 50
Zdroj energie min / max
V
198 / 254
198 / 254
198 / 254
198 / 254
198 / 254
198 / 254
Absorbovanie energie v ochladzovacom režime (1)
W
2800
2900
2800
2900
2800
2900
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1)
W
2800
2900
2800
2900
2800
2900
Maximálna absorbcia v chladiacom režime (1)
A
12,7
13,0
12,7
13,0
12,7
13,0
Maximálna absorbcia vo vykurovacom režime (1)
A
12,7
13,0
12,7
13,0
12,7
13,0
Stupeň ochrany ( vonkajšia / vnútorná )
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
IP24 / IPX1
EER (1)
3,27
3,21
3,27
3,21
3,27
3,21
COP (1)
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
3,61
Trieda energetickej efektívnosti v ochladzovacom režime (1)
A
A
A
A
A
A
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime (1)
A
A
A
A
A
A
Vnútorná
jednotka:
Vonkajšia
jednotka:
Množstvo vzduchu v chladiacom režime ( max/stred/min )
m³/h
1020/870/700
1275/1170/1030
800/710/560
1220/1010/820
800/600/500
1000/900/700
Množstvo vzduchu vo vykurovacom režime (max/stred/min)
m³/h
1020/870/700
1275/1170/1030
800/710/560
1220/1010/820
800/600/500
1000/900/700
Rozmer (Š x V x H)
mm
1095 x 295 x 805
1095 x 295 x 805
570 x 260 x 570
840 x 230 x 840
980 x 660 x 203
990 x 660 x 203
Stupeň hluku (akustický tlak)
db(A)
38/41/45
42/45/49
38/41/42
39/40/42
38/41/43
38/41/43
Váha (bez obalu)
Kg
38,0
38,0
18,0
25,5
29
29,0
Rozmer (Š x V x H)
mm
761 x 593 x 279
842 x 695 x 324
761 x 593 x 279
842 x 695 x 324
761 x 593 x 279
842 x 695 x 324
Množstvo vzduchu
m³/h
2570
2700
2570
2700
2570
2700
Stupeň hluku (akustický tlak)
db(A)
51,0
54
51,0
54
51,0
54
Váha (bez obalu)
Kg
40,0
53,0
40,0
53,0
40,0
53,0
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Rýchlosť ventilátora (vnútorná jednotka / vonkajšia jednotka)
Ø Pripojovacia rúra (tekutina)
inch - mm
1/4'' - 6.35
3/8" - 9.52
1/4” - 6.35
3/8” - 9.52
1/4" - 6.35
3/8'' / 9.52
Ø Pripojovacia rúra (plyn)
inch - mm
1/2" - 12,7
5/8" - 15.87
1/2” - 12,7
5/8” - 15.87
1/2" - 12,7
5/8'' / 15.87
Maximálna pripojovacia dĺžka
m
25
25
25
25
25
25
Maximálny výškový rozdiel
m
12
12
12
12
12
12
Chladiaci plyn / dávka
Type/ kg
R410A / 1,32
R410A / 2,1
R410A / 1,32
R410A / 2,1
R410A / 1,32
R410A / 2,1
Ďalšie plyny (dĺžka cez 5mt )
g/m
20
30
20
30
20
30
Zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq)
3 x 1,0
3 x 1,0
3 x 1.0
3 x 1.0
3 x 1.0
3 x 1.0
Pripojovací kábel ( N° pole x section mmq )
3x 2.5
3x 2.5
3 x 2,5
3 x 2,5
3 x 2,5
3 x 2,5
VONKAJŠIA
TEPLOTA
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 32°C - WB 23°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 17°C - WB 14°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 27°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
-
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
SB 43°C - WB 32°C
DB 15°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 24° C - 18°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB -15°C
Vonkajšia jednotka
83
Multiflexi Inverter DC
Veľa miestností,
rovnaké pohodlie.
Multiflexi Inverter je mnoho-miestnosťový modulový systém, navrhnutý pre komerčné a obytné
použitie. Je to ideálny systém pre chladenie a vykurovanie niekoľkých miestností s maximálnou
efektívnosťou a flexibilitou. Dostupný vo verziách pre dve, tri a štyri izby.
VIACDIELNA KLIMATIZÁCIA ZAPUSTENÁ DO STENY
MultiFlexi Inverter DC Dual 21 HP HE
PLUSy
Os INVERTER SYSTÉM
Vďaka tejto technológií, rýchlosť motora sa neustále prispôsobuje nastavenej teplote. Táto funkcia garantuje 30% úsporu energií pri motoroch, ktoré
využívajú tradičnú technológiu.
Vybrať si z najviac 2 vnútorných jednotiek
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
MultiFlexi Inverter DC Trial 26 HP HE
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Vybrať si z najviac 3 vnútorných jednotiek
FUNKCIE
FLEXIBILNÁ KOMBINÁCIA
MultiFlexi Inverter DC Quadri 28 HP HE
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONOSTNÉHO STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
Vybrať si z najviac 4 vnútorných jednotiek
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
MultiFlexi Inverter DC Quadri 36 HP HE
auto funKciA: prevádzkové parametre podľa momentálnej teplo-
ty v miestnosti.
sleep funKciA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
Vybrať si z najviac 4 vnútorných jednotiek
TURBO funKciA: nastaviť ventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
ÚSPORA ENERGIE
SPOTREBA
ENERGIE
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
-30%
100%
80%
70%
NON
INVERTER
AC
INVERTER
DC
INVERTER
85
VIACDIELNA KLIMATIZÁCIA ZAPUSTENÁ DO STENY
Diffusione Multi 21
PLUSy
Znásobené výhody,
so zníženou spotrebou.
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla..
OS ČISTIACI SYSTÉM 2
Viacnásobný odsávací systém zlepšujúci kvalitu vzduchu, ktorý dýchame.
Táto funkcia kombinuje elektrostatický filter (regulovanie malých častíc
ako dym, prach, peľ, zvieracie chlpy, so zámerom predísť alergickým
reakciám) a aktívny karbónový filter (ktorý odstraňuje nepríjemné zápachy
a zneaktivňuje škodlivé plyny).
Diffusione Multi 21 je duálny zápustný systém, ktorý umožňuje spojenie dvoch vnútorných
jednotiek, do jedného vonkajšieho celku.
FUNKCIE
CHLADIACIA KAPACITY: 6.16 KW
DVOJAKÁ TRIEDA VÝKONNOSTHÉH STUPŇA
EKOLOGICKÝ PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKciA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
Display LCD.
sleep funKciA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
TURBO funKciA: nastaviťventilátor na maximálnu rýchlosť, aby sa
dosiahla zvolená teplota tak rýchlo ako je možné.
UMOŽŇUJE DVOM VNÚTORNÝM JEDNOTKÁM BYŤ VYUŽÍVANÉ
ODDELENE A NEZÁVISLE
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
87
TECHNICKÉ DETAILY
V-F-Hz
Zdroj energie min / max
V
198 / 253
198 / 253
198 / 253
198 / 253
Maximálny operačný tlak
MPa
4,20
4,20
4,20
4,20
Celková dĺžka pripojovacej rúry ( MAX )
m
15
15
20
20
Maximálny výškový rozdiel
m
10
10
10
10
Ďalšie plyny (dĺžka cez 5mt )
g/m
15
15
15
15
-
-
-
3x2,5
Zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq
MULTIFLEXI INVERTER
DC TRIAL 26 HP HE
220/240 - 1 - 50
MULTIFLEXI INVERTER
DC QUADRI 28 HP HE
220/240 - 1 - 50
MULTIFLEXI INVERTER
DC QUADRI 36 HP HE
220/240 - 1 - 50
Maximálny rozsah ovládačan (vzdialenosť / uhol)
m/°
8-11/45
8-11/45
8-11/45
8-11/45
Poistka
-
16AT
25AT
25AT
30AT
MULTIFLEXI INVERTER DC DUAL 21 HP HE
Kapacita chladenia (kW)
for each room (nominal in kW)
CHLADENIE
Zdroj energie
MULTIFLEXI INVERTER
DC DUAL 21 HP HE
220/240 - 1 - 50
1 room
2 rooms
Absorbovanie enerie (W)
total (kW)
OS-CEDMH26EI
OS-CEDMH28EI
OS-CEDMH36EI
845x695x335
845x695x335
895x860x330
990x966x340
Množstvo vzduchu
m /h
2.500
2.750
3.500
5.800-4.800
Stupeň ochrany
-
IP24
IP24
IP24
IP24
Rýchlosť ventilátora (n°-rpm)
-
1-760
1-780
1-780
2 -760/620
Chladiaci plyn / dávka
tipo/Kg
R410A/1,45
R410A/2,00
R410A/2,40
R410A/ 2,700
Maximálna dávka chladiaceho plynu
Kg
1.750
2.450
3.000
3,300
Stupeň hluku (akustický tlak) (5)
dB (A)
55
52-60
52-62
51 - 61
Váha (bez obalu)
Kg
54
57
78
86
3
wall split
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
OS-SEAMH09EI
cassette
OS-SEAMH12EI
OS-SESMH12EI
KÚRENIE
OS-CENMH21EI
mm
1 room
2 rooms
room B
room C
min
nom
max
min
nom
max
/
/
1,33
2,65
3,4
570
725
1120
3,65
A
362
2,6
3,2
5,2
1,1
12
3,51
/
/
1,66
3,51
4,36
700
975
1430
3,6
A
488
3,1
4,3
6,6
1,3
9+9
2,3
2,3
/
2,18
4,6
5,61
650
1289
1840
3,57
A
644
2,9
5,7
8,5
1,7
9+12
2,1
2,7
/
2,28
4,8
5,8
670
1355
1920
3,54
A
678
3
6
8,9
1,8
12+12
2,5
2,5
/
2,3
5
5,9
670
1548
1950
3,23
A
774
3
6,9
9
2
mm
710 x 250 x 190
790 x 265 x 195
580 x 254 x 580
874 x 203 x 375
874 x 203 x 375
m3/h
570 / 480 / 350
600 / 520 / 420
550 / 420
680 / 620 / 540
680 / 620 / 540
Množstvo vzduchu vo vykurovacom režime(max/stred/min)
m3/h
570 / 480 / 350
600 / 520 / 420
550 / 420
680 / 620 / 540
680 / 620 / 540
Stupeň ochrany
-
IP10
IP10
IP20
IP20
IP20
Rýchlosti ventilátora
-
3
3
2
3
3
Ø Pripojovacia rúra (tekutina)
inch-mm
1/4” - 6,35
1/4” - 6,35
1/4” - 6,35
1/4” - 6,35
1/4” - 6,35
Ø Pripojovacia rúra (plyn)
inch-mm
3/8” - 9,53
1/2” - 12,7
1/2” - 12,7
3/8” - 9,53
1/2” - 12,7
Stupeň hluku (akustický tlak) (5)
dB(A) (min - max)
31 - 37
34 - 40
33 - 36
30-36
33-38
Váha (bez obalu)
Kg
8,0
9,0
18,5
15,0
15,0
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
VONKAJŠIA
TEPLOTA
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 30°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
-
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
room B
room C
min
nom
max
min
nom
max
3,26
/
/
1,54
3,26
3,79
550
880
1100
3,7
A
2,5
3,9
A
5,2
lt/h
1,1
12
4
/
/
1,93
4
4,85
700
1090
1430
3,67
A
3,1
4,8
6,6
1,3
9+9
2,55
2,55
/
2,56
5,1
6,18
670
1370
1840
3,73
A
3
6,1
8,5
1,7
9+12
2,3
3,1
/
2,64
5,4
6,36
690
1490
1920
3,62
A
3,1
6,6
8,9
1,8
12+12
3
3
/
2,67
6
6,45
700
1655
1950
3,62
A
3,2
7,4
9
2
Kapacita chladenia (kW)
2 izby
3 izby
Absorbovanie enerie (W)
total (kW)
EER
2 izby
3 izby
Trieda
Ročná spotreba
energie
Absorbovanie
MIN NOM MAX
Kapacita
odvlhčovania
IU kombinácie
miestnosť A miestnosť B miestnosť C min
nom
max
min
nom
max
9+9
2,6
2,6
/
2,27
5,2
6,53
680
1610
2170
3,23
A
805
3
7,1
9,9
2,2
9+12
2,7
3,3
/
2,49
6
7,18
750
1850
2390
3,24
A
925
3,3
8,2
10,9
2,3
12+12
3,05
3,05
/
2,82
6,1
8,1
860
1870
2640
3,26
A
935
3,9
8,3
12,1
2,4
9+9+9
2,2
2,2
2,2
3,28
6,6
8,4
960
2015
2820
3,28
A
1008
4,3
8,9
12,9
2,9
9+9+12
2,15
2,15
2,9
3,4
7,2
8,9
990
2200
2950
3,27
A
1100
4,4
9,8
13,5
3,2
9+12+12
2,1
2,6
2,6
3,42
7,3
9,1
1010
2015
3040
3,3
A
1105
4,5
9,8
14
3,2
Trieda
MIN NOM MAX
kWh
AbsorbovaniE
Absorbovanie enerie (W)
total (kW)
lt/h
A
COP
Kapacita
odvlhčovania
IU kombinácie
miestnosť A miestnosť B miestnosť C min
nom
max
min
nom
max
9+9
3
3
/
2,52
6
7,26
690
1645
2210
3,65
A
3,1
7,3
10,1
lt/h
2,2
9+12
2,95
3,55
/
2,71
6,5
7,8
740
1780
2320
3,65
A
3,3
7,8
10,6
2,3
12+12
3,35
3,35
/
2,9
6,7
8,3
760
1825
2450
3,67
A
3,4
8,1
10,6
2,4
9+9+9
2,6
2,6
2,6
3,68
7,8
9,5
970
2090
2790
3,73
A
4,3
9,3
12,8
2,9
9+9+12
2,53
2,53
2,94
3,8
8
9,8
1000
2150
2870
3,72
A
4,4
9,8
13,5
3,2
9+12+12
2,3
3
3
3,82
8
10,2
1000
2090
3020
3,74
A
4,5
9,5
13,9
3,2
A
DB 43°C - WB 26°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 0°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 24°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB - 15°C
TESTOVACIE PARAMETRE
Technické údaje sa vzťahujú na EN 14511
Kapacita
odvlhčovania
MIN NOM MAX
9
pre miestnosť (cca v kW)
KÚRENIE
DB 17°C
lt/h
Absorbovanie
Trieda
COP
Kapacita kúrenia (kW)
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
A
Absorbovanie enerie (W)
total (kW)
pre miestnosť (cca v kW)
DB 32°C - WB 23°C
kWh
IU combinations room A
OS-SECMH12EI
Množstvo vzduchu v chladiacom režime( max/stred/min)
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
Kapacita
odvlhčovania
MULTIFLEXI INVERTER DC TRIAL 26 HP HE
Rozmer (Š x V x H)
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
Absorbovanie
MIN NOM MAX
2,65
duct
OS-SECMH09EI
Ročná spotreba
energie
9
pre miestnosť (cca in kW)
CHLADENIE
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Trieda
IU combinations room A
Kapacita kúrenia (kW)
Rozmer (Š x V x H)
EER
TESTOVACIE PARAMETRE
Technické údaje sa vzťahujú na EN 14511
89
DIFFUSIONE
MULTI 21
MULTIFLEXI INVERTER DC QUADRI 28 HP HE
2 izby
3 izby
4 izby
pre miestnosť (cca v kW)
total (kW)
miestnosť B miestnosť C miestnosť D min
nom
max
min
nom
max
Trieda
EER
ABSORBOVANIE
MIN NOM MAX
kWh
A
Kapacita
odvlhčovania
lt/h
9+12
2,62
3,5
/
/
2,63
6,12
7,44
820
1895
2660
3,23 A
947
3,7
8,3
12,2
2,2
12+12
3,38
3,38
/
/
3,07
6,76
8,62
950
2080
3090
3,25 A
1040
4,2
9,1
14,1
2,4
9+9+9
2,33
2,33
2,33
/
3,31
7
9,31
1000
2120
3280
3,3
A
1060
4,5
9,3
15
2,9
9+9+12
2,3
2,3
2,7
/
3,41
7,2
9,51
1020
2200
3360
3,27 A
1100
4,5
9,8
14,8
3,1
9+12+12
2,1
2,67
2,67
/
3,63
7,40
9,85
1120
2260
3550
3,28 A
1130
5
9,9
16,2
3,3
12+12+12
2,53
2,53
2,53
/
3,72
7,6
10,07
1100
2340
3650
3,25 A
1170
4,9
10,3
16,7
3,3
9+9+9+9
1,9
1,9
1,9
1,9
3,7
7,6
10,25
1110
2300
3740
3,3
A
1150
4,9
10,1
17,2
4,1
9+9+9+12
1,84
1,84
1,84
2,28
3,73
7,8
10,44
1110
2380
3790
3,28 A
1190
4,9
10,4
17,4
4,1
230 - 1 - 50
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Zdroj energie min / max
V
207 / 253
Rozmer (Š x V x H)
Maximálny operačný tlak
MPa
3,50
Množstvo vzduchu v chladiacom režime( max/med/min )
- Celková dĺžka spojovacej rúry ( MAX )
m
Maximálny výškový rozdiel
Ďalšie plyny (dĺžka cez 5mt )
OS-SEMMH09EI
OS-SEMMH12EI
mm
710 x 250 x 195
790 x 265 x 193
m3/h
500 / 460 / 410
500 / 430 / 370
15
Množstvo vzduchu vo vykurovacom režime ( max/med/min ) m3/h
500 / 460 / 410
500 / 430 / 370
m
5
Stupeň ochrany
-
IP 20
IP 20
g/m
15
Rýchlosti ventilátora
-
3
3
Maximálny rozsah ovládača (vzdialenosť / uhol) m/°
8 / 80°
Ø Pripojovacia rúra (tekutina)
inch-mm
1/4" - 6,35
1/4" - 6,35
Poistka
16AT
Ø Pripojovacia rúra (plyn)
inch-mm
3/8" - 9,53
1/2" - 12,7
Stupeň hluku (akustický tlak) (5)
dB(A)((min/med/max) 32 - 34 - 36
31 - 34 - 37
Váha (bez obalu)
Kg
9
-
VONKAJŠIA JEDJEDNOTKA
Kapacita kúrenia (kW)
Energia absorbovania (W)
pre miestnosť (cca v kW)
KÚRENIE
IU kombinácie miestnosť A miestnosť B
2 izby
3 izby
4 izby
total (kW)
miestnosť C miestnosť D min
nom
ABSORBOVANIE
COP
max
min
nom
max
Trieda
MIN NOM MAX
A
Kapacita
odvlhčovania
lt/h
mm
895 x 655 x 345
Množstvo vzduchu ( max )
m3/h
2200
Stupeň ochrany
-
IP 24
2
9+12
3,11
3,65
/
/
2,88
6,76
8,17
800
1857
2580
3,64
A
3,6
8,2
11,8
2,2
Rýchlosť ventilátora
-
12+12
3,72
3,72
/
/
3
7,44
8,42
840
2038
2680
3,65
A
3,8
9
12,3
2,4
Chladiaci plyn / dávka
tipo/Kg R410A / 2,000 (1,10+0,90)
9+9+9
2,67
2,67
2,67
/
3,58
8
10,06
950
2140
3090
3,73
A
4,2
9,4
14,1
2,9
Maximálna dávka chladiaceho plynu
Kg
9+9+12
2,6
2,6
3,1
/
3,72
8,3
10,44
990
2237
3230
3,71
A
4,5
9,8
14,8
3,1
Stupeň hluku (akustický tlak (5)
dB (A)
56
9+12+12
2,58
2,91
2,91
/
3,94
8,4
10,61
1040
2265
3310
3,71
A
4,6
9,9
15,1
3,3
Váha (bez obalu)
Kg
76
12+12+12
2,87
2,87
2,87
/
4,1
8,6
11,04
1080
2340
3470
3,68
A
4,9
10,3
15,9
3,3
9+9+9+9
2,12
2,12
2,12
2,12
4,07
8,5
11,22
1090
2265
3530
3,75
A
4,8
9,9
16,2
4,1
9+9+9+12
2,09
2,09
2,09
2,44
4,13
8,7
11,4
1110
2326
3640
3,74
A
4,9
10,2
16,6
4,1
MULTIFLEXI INVERTER DC QUADRI 36 HP HE
CHLADENIE
2 izby
3 izby
total (kW)
miestnosť B
miestnosť C miestnosť D
min
nom
max
min
nom
max
KÚRENIE
A
lt/h
3,9
/
/
2,39
6,8
7,57
850
2110
2540 3,22
A
1055
3,8
9,4
11,6
2,4
12+12
3,9
3,9
/
/
2,57
7,8
8,60
900
2415
2830 3,23
A
1208
4
10,7
13
2,8
9+9+9
2,8
2,8
2,8
/
3,34
8,4
9,96
1160
2590
3270 3,24
A
1295
5,2
11,5
15,4
3
9+9+12
2,8
2,8
3,8
/
3,34
9,4
10,30
1150
2900
3360 3,24
A
1450
5,2
12,9
15,4
3,4
9+12+12
2,8
3,8
3,8
/
4
10,4
11,20
1360
3200
3820 3,25
A
1600
6
14,2
17,8
3,7
12+12+12
3,5
3,5
3,5
/
4
10,5
11,60
1340
3220
3930 3,26
A
1610
6
14,3
18,1
3,8
IU kombinácie miestnosť A
4 izby
NOM MAX
2,9
Energia absorbovania (W)
pre miestnosť (cca v kW)
3 izby
MIN
kWh
Kapacita
odvlhčovania
9+12
Kapacita kúrenia (kW)
2 izby
Trieda
ABSORBOVANIE
total (kW)
ABSORBOVANIE
COP
Trieda
MIN NOM MAX
Kapacita
odvlhčovania
miestnosť B miestnosť C
miestnosť D
min
nom
max
min
nom
max
9+12
3,2
4,4
/
/
2,87
7,6
8,41
900
2095
2800
3,63
A
4
9,3
12,8
2,4
12+12
4,4
4,4
/
/
3,03
8,8
9,1
930
2425
2980
3,63
A
4,2
10,8
13,6
2,8
9+9+9
3,1
3,1
3,1
/
3,63
9,3
10,44
1080
2555
3370
3,64
A
4,8
11,3
15,5
3
9+9+12
3,1
3,1
4,3
/
3,7
10,5
11,15
1090
2875
3400
3,65
A
4,9
12,8
15,6
3,4
9+12+12
3,1
4,3
4,3
/
4,56
11,7
12,20
1340
3205
4030
3,65
A
6
14,2
18,7
3,7
12+12+12
4,1
4,1
4,1
/
4,56
12,3
12,80
1350
3355
4230
3,67
A
6
14,9
19,4
3,8
9+9+9+9
3
3
3
3
4,55
12
12,85
1350
3270
4230
3,67
A
6,1
14,5
19,4
3,7
9+9+9+12
2,8
2,8
2,8
3,7
4,69
12,1
13,20
1340
3290
4230
3,68
A
6
14,6
19,6
3,7
12+12+12+12
3,1
3,1
3,1
3,1
4,88
12,4
14,17
1410
3340
4300
3,71
A
6,3
14,9
19,7
3,8
TESTOVACIE PARAMETRE
Technické údaje sa vzťahujú na EN 14511
DB 32°C - WB 24°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 17°C - WB 14°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 27°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 17°C
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 43°C - WB 26°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 15°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB 15°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime
DB -15°C
A
Kapacita chladenia (kW)
CHLADENIE
pre miestnosť (cca v kW)
IU kombinácie miestnosť A
EER
Ročná
spotreba
energie
pre miestnosť (cca v kW)
1 izba
2 izby
total (kW)
Energia absorbovania (W)
EER
Trieda
Ročná spotreba energie
ABSORBOVANIE
miestnosť B
kWh
A
lt/h
9
2,66
-
2,66
885
3,01
B
442
3,9
1,4
12
3,5
-
3,5
1162
3,01
B
581
5,0
1,8
9+12
2,66
3,5
6,16
2047
3,01
B
1023
8,9
3,2
Energia absorbovania (W)
COP
Trieda
pre miestnosť (cca v kW)
1 izba
2 izby
Kapacita
odvlhčovania
IUcombinations miestnosť A
Kapacita kúrenia (kW)
KÚRENIE
(W)
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DIFFUSIONE MULTI 21
Energia absorbovania
Kapacita chladenia (kW)
8
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
Kód OS-CEMMH21EI
Rozmer (Š x V x H)
IVNÚTORNÁ
TEPLOTA
CHLADENIE
IU kombinácie miestnosť A
Ročná
spotreba
energie
Energia absorbovania (W)
V-F-Hz
VONKAJŠIA
TEPLOTA
Kapacita chladenia (kW)
WALL SPLIT
Zdroj energie
total (kW)
ABSORBOVANIE
Kapacita
odvlhčovania
IUcombinations miestnosť A
miestnosť B
A
lt/h
9
3
-
3
880
3,41
B
3,9
1,4
12
4,05
-
4,05
1188
3,41
B
5,1
1,8
9+12
3
4,05
7,05
2048
3,41
B
9
3,2
lt/h
TESTOVACIE PARAMETRE
Technické udaje sa vzťahujú na EN 14511
91
PRENOSNÉ KLIMATIZÁCIE.
KLÍMA AKÚ CHCETE, KDE JU CHCETE.
93
Klimatizácia vedomá si
energie.
10
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSy
OS AIR SYSTÉM
Nový koncept dizajnu mriežkového ventilárora garantuje mimoriadne stály
rozvod vzduchu. Prúd vzduchu dosahuje do výšky cez 4 m a do vzdialenosti cez 3 metre od zariadenia. Výsledkom je stále chladenie miestnosti so
zvýšeným pocitom komfortu.
Os ECO SYSTÉM
Minimálna spotreba s vynikajúcou chladiacou silou sú rozhodujúce črty vysokého výkonu Più
Eco 10 prenosného zariadenia. Elegantný a vhodný do dekorácie každej miestnosti.
Minimálny prívod energie v chladiacom režime: 730 W.
Funkcie
KAPACITA CHLADENIA: 10,000 BTU
TRIEDA A ELEKTRICKEJ EFEKTÍVNOSTI
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep funKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
Vzduch prúdiaci z bežnej
klimatizačnej jednotky.
Vzduch prúdiaci z Piu’ Eco 10
Turbo: nastaviť zariadenie v chladiacom režime na teplotou 16°C a
na maximálnu rýchlosť ventilátora.
ŽIADNA NÁDRŽ: automatické recyklovanie kondenzovanej
vody.
3 rýchlosti ventilátora
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
LCD display
LCD display
Design: Dario Tanfoglio
Multifunkčný diaľkový ovládač
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
95
12
Viac komfortu,
viac efektívnosti.
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSy
OS AIR SYSTÉM
Nový koncept dizajnu mriežkového ventilárora garantuje mimoriadne stály
rozvod vzduchu. Prúd vzduchu dosahuje do výšky cez 4 m a do vzdialenosti cez 3 metre od zariadenia. Výsledkom je stále chladenie miestnosti so
zvýšeným pocitom komfortu.
Funkcie
Elegantný, s malými rozmermi a s inovatívnym dizajnom: Più 12 vhodný do každej miestnosti.
KAPACITA CHLADENIA: 12,000 BTU
TRIEDA A ELEKTRICKEJ EFEKTÍVNOSTI
EKOLIGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep funKCIA: zvyšuje ochladzovanie nastavenej teploty pre
väčšie pohodlie počas noci.
Turbo funKCIA: nastaviť zariadenie v chladiacom režime na
teplotou 16°C a na maximálnu rýchlosť ventilátora.
Vzduch prúdiaci z bežnej
klimatizačnej jednotky
Vzduch prúdiaci z Piu’ Eco 10
ŽIADNA NÁDRŽ: automatické recyklovanie kondenzovanej
vody.
3 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
MULTIFUNKČNÝ DIAľKOVÝ OVLÁDAČ
LCD display
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
LCD display
Design: Dario Tanfoglio
Multifunkčný diaľkový ovládač
97
13
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSY
Kubická sila.
OS KUBICKÁ TECHNOLÓGIA
Najvyššia kapacita s najväčšou efektívnosťou.
Os AIR SYSTÉM
Nový koncept dizajnu mriežkového ventilárora garantuje mimoriadne stály
rozvod vzduchu. Prúd vzduchu dosahuje do výšky cez 4 m a do vzdialenosti cez 3 metre od zariadenia. Výsledkom je stále chladenie miestnosti so
zvýšeným pocitom komfortu.
Più Cube 13 je prenosná klimatizácia, ktorá ponúka silu, komfort a efektívnosť v každej aplikácií.
FUNKCIE
KAPACITA CHLADENIA: 13,000 BTU
ENERGICKÁ EFEKTÍVNOSŤ TRIEDy A
EEKOLIGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
Vzduch prúdiaci z bežnej
klimatizačnej jednotky
Vzduch prúdiaci z Piu’ Cube 13
sleep funKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
Turbo funKCIA: nastaviť zariadenie v chladiacom režime na
teplotou 16°C a na maximálnu rýchlosť ventilátora.
ŽIADNA NÁDRŽ: automatické recyklovanie kondenzovanej
vody.
3 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
LCD display
Multifunkčný diaľkový ovládač
LCD display
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
Design: Dario Tanfoglio
99
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSy
12
Prenosná, ktorá
chladí a kúri.
Os AIR SYSTÉM
Nový koncept dizajnu mriežkového ventilárora garantuje mimoriadne stály
rozvod vzduchu. Prúd vzduchu dosahuje do výšky cez 4 m a do vzdialenosti cez 3 metre od zariadenia. Výsledkom je stále chladenie miestnosti so
zvýšeným pocitom komfortu.
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Ellise HP príjemne chladí v lete a je vynikajúcim doplnkom k tradičnému kúreniu počas prechodných sezón, vďaka funkcii tepelného čerpadla. Silná a efektívna počas celého roka.
Funkcie
KAPACITA CHLADENIA: 12000 BTU
EnErgICKÁ EFEKTÍVNOSŤ TRIEDA A
EKOLOGICKÝ chladiaci plyn R410A
jedinečná funkcia ventilátora
FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funkCIa: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep funkCIa: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
Vzduch prúdiaci z bežnej
klimatizačnej jednotky
Vzduch prúdiaci z Ellisse HP.
Turbo funkCI: nastaviť zariadenie v chladiacom režime na teplotou 16°C a na maximálnu rýchlosť ventilátora.
3 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
NASTAVITEĽNÉ ŽÁLUZIE: na priamy prúd vzduchu,kde ho treba
Diaľkový ovládač s oddeleným krytom na jednotke
LCD display
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
LCD display
Design: Dario Tanfoglio
101
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUS
OS NEHLUČNÝ (TICHÝ) SYSTÉM
12
Neobyčajne
tichá.
Toto inovatívne technické riešenie kombinuje slabý hluk a vysokú
efektívnosť. Jedinečný dizajn ventilátora a motora vo veľkej miere redukuje
hluk
Os AIR SYSTÉM
Nový koncept dizajnu mriežkového ventilárora garantuje mimoriadne stály
rozvod vzduchu. Prúd vzduchu dosahuje do výšky cez 4 m a do vzdialenosti cez 3 metre od zariadenia. Výsledkom je stále chladenie miestnosti so
zvýšeným pocitom komfortu
Funkcia
Inovatívny systém dodávania vzduchu robí Ellise Silent 12 mimoriadne tichým, priaznivým pre
nočný spánok. Vyšší výkon pre väčší komfort.
KAPACITA CHLADENIA: 12000 BTU
ENERGICKÁ EFEKTÍVNOSŤ TRIEDY A
EKOLOGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
VIAC AKO 10% TICHŠÍ: AKUSTICKÝ TLAK
(MIN-MAX) 38-48 DB
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti..
sleep funKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
Vzduch prúdiaci z bežnej
klimatizačnej jednotky
Vzduch prúdiaci z Ellisse Silent 12
Turbo funKCIA: nastaviť zariadenie v chladiacom režime na
teplotou 16°C a na maximálnu rýchlosť ventilátora.
3 RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
NASTAVITEĽNÉ ŽALÚZIE: nasmerovať prúd vzduchu, kde je to
potrebné.
Diaľkový ovládač s oddeleným krytom na jednotke
LCD display
Display LCD.
Design: Dario Tanfoglio
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
103
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSy
OS KOMPAKTNÁ TECHNOLÓGIA
Tak malý, tak kompaktný.
absolútne prenosný.
Znamená neustálu pozonosť na každý detail od dizajnu až po konštrukciu
komponentov. V tomto duchu sme schopný pochopiť, dizajnovať a
vytvoriť mimoriadne kompaktne mierené produkty, ktoré umožňujú
redukciu nepotrebných veličín.
OS ČISTIACI SYSTÉM 3
Systém trojitého filtrovania zlepšuje kvalitu vzduchu kombinovaním
aktívneho karbónového filtra (ktorý eliminuje nepríjemné zápachy a
zneaktivuje škodlivé plyny) a HEPA filter (Vysoko Efektívny Filter Vzdušných
Čiastočiek: zachytáva čiastočky, ktoré majú v priemere niekoľko mikrónov)
a fotokatalický filter (ktorý sterilizuje vzduch eliminovaním vysokého
percenta baktérií a vírusov)
Malý, kompaktný, ale so silou giganta. Issimo Pure nie je iba efektívny, ale tak isto sa stará o vaše
zdravie čistením vzduchu a zaistením najvyšším komfortom.
Funkcie
DVE HODNOTY CHLADIACEJ KAPACITY: 10.000 BTU
12.000 BTU
King & Miranda/Isssimo. operačná koncepcia
ENERGIA EFEKTÍVNOSTI TRIEDA A
EKOLOGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
Carbon filter
HEPA filter.
PHOTOCATALYTIC filter
auto funKCIA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti.
sleep funKCIA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
ŽIADNA NÁDRŽ: automatické recyklovanie kondenzovanej
vody.
NASTAVITEĽNÝÉ ŽALÚZIE: nasmerovať prúd vzduchu, kde je
to potrebné
Isssimo Pure 10.
Isssimo Pure 12.
multifunkčný ovládač
VYŤAHOVACIE REMENE PRE JEDNODUCHÉ
PREMIESTŇOVANIE ZARIADENIA
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
12 HODINOVÝ ČASOVAČ
Design: King & Miranda
105
KlÍma 16 HP HE
tuttto split
Clima 16 HP HE
Prenosná klimatizácia
s vonkajšou jednotkou
Prenosný závesný systém kombinuje výhody prenosnej klimatizácie so stabilným zariadením. Okrem
ľahkého premiestňovania, jeho funkcie navyšujú výkon, efektivituje a nehlušnosť.
Ľahko PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
Funkcie
KAPACITA CHLADENIA: 3KW
ENERGIA EFEKTÍVNOSTI TRIEDA A
RýCHLY KONEKTOR: Rýchly spínací systém pre spojenie
s vonkajšou jednotkou. Dizajnovaný pre jednoduchšiu
inštaláciu
PRENOSNÁ KLIMATIZÁCIA
PLUSy
OS OHRIEVACÍ SYSTÉM
Klimatizácia s ohrievacím čerpadlom. Vďaka tejto funkcii si môžte vykúriť
miestnosť, a tým nahradiť tradičné ohrievače počas obdobia medzi
sezónami alebo s nimi kombinovať pre zvýšenie tepla.
Funkcie
KAPACITA CHLADENIA: 4.63 KW
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
RýCHLY KONEKTOR: Rýchly spínací systém pre spojenie
s vonkajšou jednotkou. Dizajnovaný pre jednoduchšiu
inštaláciu
FUNKCIA ODVLHČOVANIA
EKOLOGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
auto funKciA: prispôsobuje prevádzkové parametre podľa momentálnej teploty v miestnosti
JEDINEČNÁ FUNKCIA VENTILÁTORA
EKOLOGICKÝ CHLADIACI PLYN R410A
sleep funKciA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
ODNÍMATEĽNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NA ZARIADENÝ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
JEDINEČNÁ FUNKCIA ODVLHČOVANIA
auto funKciA: prevádzkové parametre podľa momentálnej teplo-
ty v miestnosti.
sleep funKciA: postupne zvyšuje ochladzovanie nastavenej
teploty pre väčšie pohodlie počas noci.
MULTIFUNKČNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
24 HODINOVÝ ČASOVAČ
Design: Dario Tanfoglio
Design: King & Miranda
107
TECHNICKÉ FUNKCIE
PRENOSNÝCH KLIMATIZÁCIÍ
PIU' ECO 10
PIU' 12
PIU' CUBE 13
ELLISSE HP 12
ELLISSE SILENT 12
ISSSIMO PURE 10
TUTTO SPLIT
12 QC
SPLIT
ISSSIMO PURE 12
Code
01065
01064
01066
01192
01191
01175
01176
Code
00883
00530
Maximálna Chladiaca kapacita (35°C/80%UR)
BTU/h
10.000
12.000
13.000
12.000
12000
10.000
12.000
Kapacita ochladzovania (1)
KW
3,00
4,63
Chladiaca kapacita (1)
kW
2,5
3
3,3
3,0
3,0
2,40
3,00
Kapacita kúrenia (2)
KW
-
4,82
Vykurovacia kapacita (1)
kW
-
-
-
2,9
-
-
-
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1)
W
935
1440
Prívod energie v chladiacom režime (1)
W
830
1000
1100
1000
1000
900
1034
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1)
W
-
1500
Prívod energie vo vykurovacom režime (1)
W
-
-
-
880
-
-
-
Približná kapacita v chladiacom režime (1)
A
4,1
6,3
Približná absorbcia v chladiacom režime (1)
A
3,68
4,43
4,88
4,43
4,43
3,9
4,6
Približná kapacita vo vykurovacom režime (2)
A
-
6,6
Približná absorbcia vo vykurovacom režime(1)
A
-
-
-
3,90
-
-
-
Ročná spotreba energie v chladiacom režime (1)
kWh
467,5
720
Ročná spotreba energie v chladiacom režime (1)
kWh
415
500
550
500
500
450
517
EER (1)
3,21
3,21
EER (1)
3,01
3
3,00
3,00
3,00
2,66
2,90
COP (1)
-
3,21
COP (1)
-
-
-
3,30
-
-
-
Trieda energetickej efektívnosti v chladiacom režime
A
A
Trieda energetickej efektívnosti v chladiacom režime (1)
A
A
A
A
A
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime
-
C
Trieda energetickej efektívnosti vo vykurovacom režime (1)
-
-
-
-
Zdroj energie
V-F-Hz
220/240 - 1 - 50
230 - 1 - 50
A
-
A
A
-
Zdroj energie
V - F - Hz
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
220/240-1-50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
Zdroj energie min / max
V
196 / 253
196 / 253
Zdroj energie min / max
V
198 / 264
198/264
198 / 264
198 / 264
198 / 264
196 / 253
196 / 253
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1)
W
1200
1850
Absorbovanie energie v chladiacom režime (1)
W
830
1000
1100
1000
1000
1000
1175
Maximálna absorpcia v chladiacom režime (1)
A
5,2
8,0
Maximálny prívod v chladiacom režime (1)
A
3,68
4,43
4,88
4,43
4,43
4,4
5,2
Absorbovanie energie vo vykurovacom režime (1)
W
-
1800
Maximálna absorbcia energie vo vykurovacom režime (1)
W
-
-
-
850
-
-
-
Maximálna absorbcia vo vykurovacom režime (1)
A
-
7,9
Maximálny prívod vo vykurovacom režime (1)
A
-
-
-
3,80
-
-
-
Kapacita odvlhčovania
l/h
1,25
1,8
Kapacita odvlhčovania
l/h
1,0
1,1
1,2
1,1
1,1
1,0
1,2
Objem vzduchu v chladiacom režime (max/med/min)
m³/h
435 / 375 / 320
550
Objem vzduchu v miestnosti ( max/min )
m³/h
400 / 255
400/255
400 / 255
400 / 255
400 / 255
330 / 270 / 250
330 / 270 / 250
Objem vzduchu vo vykurovacom režime(max/med/min)
m³/h
-
550
Vonkajší objem vzduchu ( max/min )
m³/h
430
430
430
430
430-340
410 / 340 / 310
410 / 340 / 310
Rozmer (Š x V x H)
mm
485 x 820 x 440
475 x 900 x 410
3
3
3
3
3
3
3
Úroveň hluku
db(A)
38 - 50
41 - 50
Rýchlosti ventilátora
Vnútorná
jednotka
Pružná rúra (dĺžka x rozmer)
mm
1500 x 120
1500 x 120
1500 x 120
1500 x 120
1500 x 120
1500 x 120
1500 x 120
Váha (bez balenia)
Kg
34
45
Rozmer (Š x V x H)
mm
460 x 760 x 395
460 x 760 X 395
460 x 760 x 395
460 x 767 x 395
460 x 767 x 395
520 x 485 x 550
520 x 485 x 550
Rozmer (Š x V x H)
mm
570 x 480 x 240
570 x 480 x 240
Váha (bez balenia)
Kg
26
29
30
29
29
36
36
Úroveň hluku
db(A)
48 - 58
48 - 58
Úroveň hluku
db(A)
41 - 48
41-48
41 - 49
41 - 48
38 - 48
39 - 43
39 - 43
Váha (bez balenia)
Kg
13
13
IP 10
IP10
IP10
IP 10
IP 10
IP 20
IP 20
3/2
3/2
R410A/0,39
R410A / 0,44
R410A / 0,460
R410A / 0,390
R410A / 0,450
R410A / 0,510
Dĺžka hadice (dĺžka)
mm
3500
3500
3 X 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5
Chladiaci plyn / dávka
Tipo / kg
R410A / 1,260
R410A / 1,080
3 x 1,5
3 x 1,5
Stupeň ochrany
Chladiaci plyn / dávka
Zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq)
Type/kg R407C / 0,350
3 x 1,5
Vonkajšia
jednotka:
Rýchlosti ventilátora (vnútorný-vonkajší)
Zdrojový kábel ( N° výrez x prierez mmq
DB 35°C - WB 32°C
DB 35°C - WB 32°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 16°C
DB 18°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
DB 27°C - WB 19°C
-
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
DB 7°C
-
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 43°C - WB 32°C
DB 43°C - WB 32°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 18°C - WB 16°C
DB 18°C - WB 16°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
DB 27°C - WB 19°C
-
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
DB 7°C
-
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
PREVÁDZKOVÉ HRANICE
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
VONKAJŠIA
TEPLOTA
VNÚTORNÁ
TEPLOTA
HRANICE KONDENZOVANIA
VONKAJŠIA
TEPLOTA
Clima 16
HP HE
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 35°C - WB 22°C
DB 35°C - WB 22°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 18°C - WB 16°C
DB 18°C - WB 16°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
-
DB 25°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
-
DB 12°C
Maximálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 43°C - WB 32°C
DB 43°C - WB 32°C
Minimálna výkonnostná teplota v chladiacom režime
DB 18°C - WB 16°C
DB 18°C - WB 16°C
Maximálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
-
DB 20°C
Minimálna výkonnostná teplota vo vykurovacom režime *
-
DB -6°C
* Len pre Ellisse HP
HP = Heating pump
(1) = Technické údaje sa vzťahujú na EN 14511
(1) = Technické údaje sa vzťahujú na EN 14511
* Len pre Clima 16 HP HE
109
Poznámky
111
Download

Katalógový list Olimpia splendid klimatizácie bez vonkajšej