MALOOBCHODNÝ CENNÍK INTERIÉROVÝCH DVERÍ
ceny sú vrátane DPH
cenník je platný od 1.2.2012
SOFT
Moderná technológia ukončenia hrán dverí "SOFT" : Zvislé hrany dverí sú zaguľatené. Spojenie fólií nie je na hrane dverí ale vo falci. Vo verzii SOFT sa vyrábajú typy
dverí : DENVER, OSLO, ETNA, RENO, VILA, MONACO, iba vo vybraných farbách. Dvere DENVER, OSLO, ETNA, RENO, VILA sa vo verzii SOFT nevyrábajú ako
dvojkrídlové a posuvné. Iba dvere typu MONACO sa vyrábajú ako dvojkrídlové.
Kúpeľňové dvere, kde skratka končí na "L" sa budú vyrábať s ventilačnými otvormi alebo bez ventilačných otvorov - bez príplatku.
Cena dvojkrídlových dverí = 2 x cena jednokrídlových
Cena dvojkrídlovej zárubne = 1,5 x cena jednokrídlovej zárubne
BOSTON
typ BO - výplň voština
typ BW - výplň drevotrieska
šírky : 60, 70, 80, 90
SOFIA
BO/P
BW/P
BO/L
BW/L
BO/S
BW/S
typ SF - výplň voština
typ SI - výplň drevotrieska
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo (biela, buk, javor) číra dubová kôra
sklo (ostatné farby ) hnedá dubová kôra
biela BI
buk BP
javor KP
výplň
lakovaná dub DP
voština
HDF doska calvados CP
jelša EP
mahagón MP
orech tm. OI
biela BI
buk BP
javor KP
výplň
lakovaná dub DP
drevotrieska HDF doska calvados CP
jelša EP
mahagón MP
orech tm. OI
50,00 €
82,00 €
biela BA
84,00 €
101,00 €
81,00 €
114,00 € 127,00 €
fólia s imitáciou dreva
2-prúdová japonská fólia
japonská fólia
81,00 €
eben HJ
fólia
VT/L
VT/S
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : číra dubová kôra
výplň : voština
93,00 €
66,00 €
98,00 €
74,00 €
106,00 €
84,00 €
116,00 €
117,00 €
148,00 €
MN/P
MN/L
MN/S
MN/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
45,00 €
biela BI
65,00 €
71,00 €
fólia s imitáciou dreva
fólia
buk BP
dub DP
calvados CP
jelša EP
javor KP
mahagón MP
orech tm. OI
48,00 €
66,00 €
73,00 €
MA/S
MA/D
lakovaná HDF doska
gaštan KR
ofram OR
venge WR
biela BA
buk BP
dub DP
calvados CP
jelša EP
javor KP
mahagón MP
orech tm. OI
MANHATTAN - N
MA/P
MA/L
MA/R
119,00 € 132,00 € 119,00 €
142,00 €
110,00 € 123,00 € 110,00 €
134,00 €
YORK
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
biela BA
buk BP
dub DP
lakovaná calvados CP
jelaša EP
HDF doska
javor KP
mahagón MP
orech tm. OI
62,00 €
MONTANA
VT/P
lakovaná HDF doska
SI/P
116,00 € 132,00 €
VESTO
lakovaná HDF doska
jelša EA
javor KA
mahagón MA
akácia AK
koniak KJ
imbír IJ
nut NJ
vog VJ
gold GJ
milky MJ
plazza PJ
fólia
50,00 €
drevotrieska
SF/P
dvere šírky "60" vo farbách :
koniak, imbír, nut, vog budú
vyrobené z dverí "70" skrátením
šírky o 5cm z oboch strán
fólia
95,00 €
voština
YO/P
YO/L
YO/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
fólia
fólia
112,00 €
18,00 €
125,00 €
129,00 € 133,00 €
lakovaná HDF doska
biela BA
buk BP
calvados CP
jelša EP
javor KP
mahagón MP
orech tm. OI
KOBE
KO/P
117,00 € 123,00 €
134,00 €
BRISTOL
KO/L
KO/S
KO/D
šírky : 60*, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele alebo žaluzia
výplň : voština
BR/P
BR/L
BR/S
BR/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : číra dubová kôra
výplň : voština
koniak KJ
2-prúd. japonská fólia
imbír IJ
nut NJ
159,00 €
161,00 €
165,00 € 168,00 €
akrylátová farba
biela BL
vog VJ
* dvere šírky "60" vo farbách : koniak, imbír, nut, vog budú vyrobené z dverí "70" skrátením šírky o 5cm z oboch strán
82,00 €
113,00 € 132,00 €
132,00 €
ETNA
Etna - ET
Etna SOFT - EX
ET/P
EX/P
OSLO
ET/L
EX/L
ET/S
EX/S
ET/D
EX/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
fólia
Oslo - OL
Oslo SOFT - OX
OL/P
OX/P
OL/L
OX/L
OL/D
OX/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
biela BA
buk BP
calvados CP
jelša EP
lakovaná HDF doska
javor KP
mahagón MP
orech tm. OI
koniak KJ
imbír IJ
2-prúdová japonská fólia
nut NJ
vog VJ
akácia AK
gaštan KR
fólia s imitáciou dreva
ofram OR
venge WR
akácia AK
fólia s
gaštan KR
imitáciou
ofram OR
dreva
venge WR
SOFT
akácia AK
gaštan KR
ofram OR
venge WR
123,00 €
129,00 €
140,00 € 140,00 €
fólia s imitáciou dreva
132,00 €
138,00 €
149,00 € 149,00 €
japonská fólia
gold GJ
milky MJ
ryflovaná fólia
café CM
karamel KM
136,00 €
143,00 €
154,00 € 154,00 €
144,00 €
151,00 €
161,00 €
161,00 €
SOFT
fólia s
imitáciou
dreva
akácia AK
gaštan KR
ofram OR
venge WR
127,00 € 134,00 €
144,00 €
140,00 € 148,00 €
161,00 €
135,00 € 142,00 €
152,00 €
* dvere šírky "60" vo farbách : koniak, imbír, nut, vog budú vyrobené z dverí "70" skrátením šírky o 5cm z oboch strán
NAGANO
NJ/P
EDO
NJ/L
NJ/S
NJ/D
šírky : 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
japonská fólia
ED/P
gold GJ
milky MJ
plazza PJ
233,00 €
233,00 €
233,00 € 233,00 €
japonská fólia
VIGO
VG/P
gaštan KR
ofram OR
venge WR
gold GJ
koniak KJ
gold GJ
milky MJ
233,00 € 233,00 € 233,00 €
VG/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
japonská fólia
ED/S
ED/D
225,00 €
225,00 € 225,00 €
MD/L
šírky : 70, 80, 90
sklo : lakmat biele v type MD/L
lakmat ornamentové MD/S, MD/D
výplň : drevotrieska
gaštan KR
ofram OR
fólia s imitáciou dreva
venge WR
akacia AK
DAKAR
typ DA - výplň voština
typ DK - výplň drevotrieska
DA/P
DK/P
233,00 €
MODESTO
VG/L
fólia s imitáciou dreva
ED/L
šírky : 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
MD/S
267,00 € 267,00 €
MD/D
280,00 €
DENVER
DA/L
DK/L
DA/S
DK/S
DA/D
DK/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
Denver - DV a DE
Denver SOFT - DX
DV/L
DV/S
DE/P
DX/P
DE/L
DX/L
DE/S
DX/S
102,00 €
66,00 €
100,00 €
117,00 €
74,00 €
108,00 €
125,00 €
SP/R
SP/T
SP/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat bronzové
buk BC
typ DA výplň laminátová dub DC
šedá PC
voština
fóia
mocca MC
noce NC
buk BC
typ DK výplň laminátová dub DC
šedá PC
drevotrieska
fóia
mocca MC
noce NC
114,00 €
138,00 €
151,00 €
151,00 €
fólia s
imitáciou
dreva
gaštan KR
ofram OR
venge WR
87,00 €
146,00 €
170,00 €
182,00 €
182,00 €
SOFT
fólia s
imitáciou
dreva
gaštan KR
ofram OR
venge WR
SAPPORO
SP/P
šírky : 60*, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
2-prúd.japonská fólia
dvere šírky "60" vo farbách :
koniak, imbír, nut, vog budú
vyrobené z dverí "70" skrátením
šírky o 5cm z oboch strán
koniak KJ
imbír IJ
nut NJ
vog VJ
157,00 €
SP/L
SP/S
SP/M
157,00 €
157,00 €
157,00 €
SA/P
SA/L
157,00 €
157,00 €
SP/N
157,00 € 157,00 € 157,00 €
157,00 €
SAPPORO
šírky : 60*, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
SA/S
SA/M
SA/R
SA/D
dvere šírky "60" vo farbách : koniak, imbír, nut, vog budú
vyrobené z dverí "70" skrátením šírky o 5cm z oboch strán
2-prúd.japonská fólia
koniak KJ
imbír IJ
nut NJ
vog VJ
157,00 € 157,00 € 157,00 €
157,00 €
OSAKA
OS/P
OS/L
OS/S
OS/D
OA/P
OA/S
OA/D
OB/P
OB/L
OB/D
210,00 €
210,00 €
210,00 €
RE/P
RX/P
RE/L
RX/L
153,00 €
153,00 €
153,00 € 153,00 € 153,00 €
153,00 €
163,00 €
163,00 €
163,00 € 163,00 € 163,00 €
163,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 € 169,00 € 169,00 €
169,00 €
161,00 €
161,00 €
161,00 € 161,00 € 161,00 €
161,00 €
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
gold GJ
plazza PJ
orech OJ
višňa WJ
milky MJ
dereš DJ
japonská fólia
210,00 €
210,00 € 210,00 €
210,00 € 210,00 € 210,00 €
210,00 €
RENO
Reno - RE
Reno SOFT - RX
šírky : 60*, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
dvere šírky "60" vo farbách : koniak, imbír, nut, vog budú
vyrobené z dverí "70" skrátením šírky o 5cm z oboch strán
gaštan KR venge WR
ofram OR
koniak KJ nut NJ
imbír IJ
vog VJ
akacia AK
café CM
karamel KM
gaštan KR venge WR
ofram OR akacia AK
fólia s imitáciou dreva
2-prúd.japonská fólia
fólia s imitáciou dreva
ryflovaná fólia
SOFT
fólia s imitáciou dreva
RE/R
RX/R
RE/S
RX/S
RE/M
RX/M
RE/D
RX/D
VILA
Vila - VL
Vila SOFT - VX
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : voština
VL/P
VX/P
gaštan KR
ofram OR
fólia s imitáciou dreva
akácia AK
fólia s imitáciou dreva
café CM
karamel KM
gaštan KR venge WR
ofram OR
akacia AK
ryflovaná fólia
SOFT
venge WR
fólia s imitáciou dreva
VL/L
VX/L
VL/R
VX/R
VL/S
VX/S
VL/D
VX/D
161,00 €
161,00 € 161,00 € 161,00 €
161,00 €
165,00 €
165,00 € 165,00 € 165,00 €
165,00 €
169,00 €
169,00 € 169,00 € 169,00 €
169,00 €
168,00 €
168,00 € 168,00 € 168,00 €
168,00 €
MONACO SOFT
M3/P
M3/L
M3/R
M3/D
M4/P
M4/L
M4/S
M4/D
165,00 €
165,00 €
165,00 €
165,00 €
189,00 € 189,00 € 189,00 €
189,00 €
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
SOFT
fólia s imitáciou dreva
japonská fólia
SOFT
SOFT
gaštan KR
ofram OR
dereš DJ
venge WR
akacia AK
PVC fólia
dark DR
178,00 €
178,00 €
178,00 €
178,00 €
202,00 € 202,00 € 202,00 €
202,00 €
fólia
eben HJ
204,00 €
204,00 €
204,00 €
204,00 €
225,00 € 225,00 € 225,00 €
225,00 €
MONACO SOFT
M5/P
M5/L
M5/S
M5/D
M9/P
189,00 €
189,00 €
189,00 €
189,00 €
202,00 €
202,00 € 202,00 € 202,00 €
202,00 €
M9/L
M9/R
M9/S
M9/D
šírky : 60, 70, 80, 90
sklo : lakmat biele
výplň : drevotrieska
SOFT
SOFT
SOFT
fólia s imit. gaštan KR
dreva
ofram OR
jap.fólia
dereš DJ
venge WR
akacia AK
PVC fólia
dark DR
202,00 €
202,00 €
202,00 €
202,00 €
214,00 €
214,00 € 214,00 € 214,00 €
214,00 €
fólia
eben HJ
225,00 €
225,00 €
225,00 €
225,00 €
235,00 €
235,00 € 235,00 € 235,00 €
235,00 €
VCHODOVÉ DVERE DO BYTOV
šírky : 80, 90
zloženie dverí :
2 x zámok
výplň drevotrieska
hliníkový plech hr. 0,3 mm
3 pevné trny
pribalené kukátko
BOSTON
DAKAR
BW/P
DP/P
2 x vložkový zámok
2 x vložkový zámok
lakovaná HDF doska : biela (BI), buk (BP), dub
laminátová fólia : buk (BC), dub (DC), šedá
(DP), calvados (CP), jelša (EP), javor (KP),
(PC), mocca (MC), noce (NC)
mahagón (MP), orech tm. (OI)
135,00 €
185,00 €
INTRO
IP/P
IN/P
2 x vložkový zámok
IP/R
IN/R
2 x zástrkový zámok
PVC fólia : nuss (NR), aleder (AR), pear (PR),
dark (DR)
212,00 € 216,00 € 227,00 €
231,00 €
VCHODOVÉ DVERE DO BYTOV PROTIPOŽIARNE, PO 30 minút
- požiarna odolnosť 30 minút podľa STN 73 0852:2001
- klasifikácia podľa STN: EI 30 D3, EW 30 D3
- konštrukcia: obvodový rám zo smrekových vlysov, vnútorná výplň požiarne odolná, drevotriesková doska,
v polodrážke je vložená speniteľná protipožiarna páska
- dvere s požiarnou ododlnosťou sa vyrábajú len plné s povrchovou úpravou biele alebo fóliované
- do dverí je možné montovať kukátko – cena kukátka Eur 12,08 / 14,50
60
70
80
90
povrch : farba biela,
kašírová fólia : buk, dub, jelša, javor,
orech
Zárubňa k protipož. dverám na hr. múru 8-30 cm:
180,00 €
359,00 €
s DPH
ZÁRUBNE
oblé, hranaté : biela (BI), buk (BP), dub (DP), calvados (CP), jelša (EP), javor (KP), mahagón (MP), orech tm. (OI)
s DPH
hr. múru
s DPH
hr.múru
zloženie str.č.
s DPH
hr.múru zloženie str.č.
76,00 €
160 - 180
240 - 260
140 + 100
320 - 340 140 + 180
88,00 €
100,00 €
79,00 €
180 - 200
260 - 280
340 - 360 140 + 200
140 + 120
91,00 €
103,00 €
82,00 €
200 - 220
280 - 300
360 - 380 140 + 220
94,00 €
106,00 €
140 + 140
85,00 €
220 - 240
300 - 320
380 - 400 220 + 160
97,00 €
118,00 €
140 + 160
hr.múru
75 -95
95- 115
120 - 140
140 - 160
s DPH
121,00 €
124,00 €
127,00 €
130,00 €
oblé, hranaté : orech (OJ), gold (GJ), plazza (PJ), milky (MJ), višňa (WJ), dereš (DJ), koniak (KJ), imbír (IJ), nut (NJ), vog (VJ), gaštan (KR), ofram (OR),
venge (WR)
hr.múru
75 -95
95- 115
120 - 140
140 - 160
s DPH
99,00 €
103,00 €
106,00 €
110,00 €
hranaté : akácia (AK), buk (BC), dub (DC), šedá (PC), mocca (MC), noce (NC)
hr. múru
s DPH
hr.múru
zloženie str.č.
s DPH
114,00 €
160 - 180
240 - 260
130,00 €
140 + 100
134,00 €
180 - 200
118,00 €
260 - 280
140 + 120
137,00 €
122,00 €
200 - 220
280 - 300
140 + 140
154,00 €
220 - 240
126,00 €
300 - 320
140 + 160
hr.múru
75 -95
95- 115
120 - 140
140 - 160
s DPH
105,00 €
109,00 €
113,00 €
117,00 €
hr. múru
160 - 180
180 - 200
200 - 220
220 - 240
hranaté : café (CM), karamel (KM), dark (DR)
s DPH
s DPH
hr.múru
zloženie str.č.
120,00 €
136,00 €
240 - 260
140 + 100
124,00 €
140 + 120
140,00 €
260 - 280
128,00 €
144,00 €
280 - 300
140 + 140
132,00 €
160,00 €
140 + 160
300 - 320
hr.múru
75 -95
95- 115
120 - 140
140 - 160
s DPH
117,00 €
120,00 €
124,00 €
128,00 €
hr. múru
160 - 180
180 - 200
200 - 220
220 - 240
s DPH
132,00 €
136,00 €
140,00 €
143,00 €
POSUVNÉ DVERE :
s DPH
príplatok za posuvné dvere (pripočítava sa k cene dverí)
ý mechanizmus 180cm alebo 200cm
posuvný
biela (BI), buk (BP), dub (DP), calvados (CP), jelša (EP), javor
(KP), mahagón (MP), orech tm. (OI)
krycia
garniža k
posuvným
dverám
hranaté : eben (HJ)
hr.múru
zloženie str.č.
240 - 260
140 + 100
260 - 280
140 + 120
280 - 300
140 + 140
300 - 320
140 + 160
gold GJ, plazza PJ, orech OJ, višňa WJ, milky MJ, dereš DJ,
koniak KJ, imbír IJ, nut NJ, vog VJ, akacia AK, gaštan KR, ofram
OR, venge WR
café (CM), karamel (KM), dark (DR)
buk (BC), dub (DC), šedá (PC), mocca (MC), noce (NC)
eben (HJ)
s DPH
158,00 €
162,00 €
165,00 €
169,00 €
hr.múru zloženie str.č.
320 - 340 140 + 180
340 - 360 140 + 200
360 - 380 140 + 220
380 - 400 220 + 160
s DPH
164,00 €
168,00 €
172,00 €
176,00 €
hr.múru zloženie str.č.
320 - 340 140 + 180
340 - 360 140 + 200
360 - 380 140 + 220
380 - 400 220 + 160
s DPH
176,00 €
179,00 €
183,00 €
187,00 €
oblá
6,40 €
, €
73,00
24,00 €
42,00 €
48,00 €
42,00 €
55,00 €
17,00 €
príplatok za posuvné dvere bez madla
posuvné dvere sú v štandarde vyrábané s plastovým madlom a drážkou zospodu dverí
ako posuvné sa vyrábajú všetky typy dverí okrem dverí vo verzii SOFT
Posuvné dvere - nepriliehavý systém, posuv vedľa steny.
Posuvné dvere sa vyrábajú ako bezfalcové, bez zámku.
PRÍPLATKY :
s DPH
148,00 €
151,00 €
155,00 €
172,00 €
hr.múru zloženie str.č.
320 - 340 140 + 180
340 - 360 140 + 200
360 - 380 140 + 220
380 - 400 220 + 160
hranatá
zloženie str.častí
s DPH
samostatný zámok izbový, wc, FAB
ventilačné otvory v iných než kúpeľňových dverách
ventilačná mriežka
vyvŕtanie otvoru na kukátko do vchodových dverí
dvere bez otvorov na : panty, kľúč, kľučku, bez zámku
príplatok za dvere Boston plné rozmer "100"
6,40 €
10,70 €
10,70 €
17,00 €
17,00 €
12,00 €
rozmery jednokrídlovej zárubne v mm
A - šírka - svetlosť zárubne
600
700
800
900
1000
B - šírka zárubne vo falci
624
724
724
924
1024
C - šírka zár. z vonkajšej str
645
745
845
945
1045
680
745
1970
1982
1992
2010
2042
780
845
1970
1982
1992
2010
2042
880
945
1970
1982
1992
2010
2042
980
1045
1970
1982
1992
2010
2042
1080
1145
1970
1982
1992
2010
2042
D - šírka otvoru v múre
E - šírka zár. z vonk.str. obl.
zámky štandardná výbava :
zámok izbový alebo FAB : typy VT/P a BO/P
izbový zámok : všetky ostatné plné dvere
izbový zámok : všetky presklené dvere, kde skratka končí na R,S,D,M, N, T
wc zámok : kúpeľňové dvere, kde skratka končí na "L" (napr. BO/L, VT/L...)
F - výška-svetlosť zárubne
G - výška zárubne vo falci
H - výška zár.z vonk. str.
I - výška otvoru v múre
J - výška zár. z vonk.str.obl.
* dvere šírky "60" v 2-prúdovej japonskej fólii : koniak KJ, imbír IJ, nut NJ, vog VJ budú vyrobené z dverí "70" skrátením šírky o 5cm z oboch strán.
Vertikálna kresba dreva bude na dverách šírky "60" užšia než na dverách ostatných šírok (70, 80, 90).
MONTÁŽE :
osadenie dverí do kovovej zárubne : 11,15 / 13,38 € bez DPH / s DPH
Sídlo : Skatach s r.o., Zbehy 648, 951 42 Zbehy
0904 447 388
[email protected]
www.dverespartan.sk
[email protected]
montáž kompletu (dvere + zárubňa) : 33,46 / 40,15 € bez DPH / s DPH
montáž samotnej zárubne : 27,88 / 33,46 € bez DPH / s DPH
montáž kľučky : 2,66 / 3,19 € bez DPH / s DPH
montáž 2-krídlových dverí so zárubňou : 42,02 / 50,42 € bez DPH / s DPH
montáž posuvných dverí bez zárubne : 33,20 / 39,84 € bez DPH / s DPH
Download

MALOOBCHODNÝ CENNÍK INTERIÉROVÝCH