Instrukcja obsługi
User Manual
PL EN CZ RO
OV-TB-09E
Wstęp
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z
niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.
Proszę przeczytać i zachować wszystkie instrukcje obsługi przed
uruchomieniem urządzenia. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności
wynikającej z jego niewłaściwego obsługiwania lub przypadkowych szkód.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, zawartość niniejszej
instrukcji obsługi może zostać zmieniona.
Jeśli rzeczywista konfiguracja i obsługa urządzenia różnią się od informacji
zawartych w instrukcji obsługi, prosimy odnieść się do strony internetowej
naszej firmy, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami o produkcie.
Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty
przedostały się do wnętrza urządzenia.
I. Uwaga:
1. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby
wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy używać metalowych obiektów do dotykania urządzenia,
gdyż może to doprowadzić do spięcia.
3. Należy dokonywać okresowych archiwizacji danych zapisanych na
dysku urządzenia, aby zapobiec ich utracie, zwłaszcza przed
przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania. Firma nie bierze
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną utratą
danych.
4. Nie należy rozmontowywać urządzenia. Nie należy przecierać
powierzchni urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem ani
benzenem.
5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego formatowania lub
przesyłania / pobierania danych, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do wystąpienia błędów.
6. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia ciała wynikłe na
skutek rozbcia produktu, próby jego naprawy lub z innych
względów. Należy postępować ściśle z zaleceniami instrukcji.
7. Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty
przedostały się do wnętrza urządzenia.
8. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie
wysokich lub niskich temperaturach, zadymieniu lub wilgoci.
9. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby
wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
10. Specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia.
II. Wygląd zewnętrzny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Przednia kamera
Dotykowy panel
Przycisk Home, taki sam jak
Port mikrofonu
Reset
Port słuchawek
Port ładowarki DC
Port MINI USB
Port USB
HDMI
Port karty SD
Przycisk włączania/wyłączania (włącznik)
Kamera tylna
III. Instrukcje operacji:
1. Operacje podstawowe
1.1. Włączanie/wyłączanie
Włączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy; urządzenie
wyświetli ekran startowy z logo, a następnie przejdzie do trybu
pracy.
Wyłączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy by wyłączyć
urządzenie.
Przejście w tryb spoczynku:
Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wciśnij krótko włącznik, aby
przeszło w tryb spoczynku (ekran zostanie wówczas wyłączony).
Ponowne wciśnięcie włącznika spowoduje powrót do trybu pracy.
Funkcja ta jest przydatna jeśli użytkownik chwilowo nie korzysta
z urządzenia i chce oszczędzić energię.
1.2. Ładowanie
Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niskim poziomie energii
baterii należy naładować je przy użyciu dołączonej w zestawie
ładowarki.
Uwaga:
Aby przedłużyć żywotność baterii można kontynuować ładowanie
urządzenia jeszcze przez 15 minut po tym, jak zostanie
wyświetlony komunikat informujący o tym, że bateria jest już
pełna.
1.3. Menu główne
Kliknięcie
w interfejsie głównym spowoduje wyświetlenie
głównego Menu. Zawiera ono zakładki: ustawienia systemowe,
odtwarzanie muzyki, odtwarzanie wideo, przeglądarka internetowa
oraz inne zainstalowane przez użytkownika aplikacje.
2. Ustawienia
Kliknij 'Ustawienia" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno
ustawień. Następnie kliknij zakładkę z odpowiednimi opcjami,
które chcesz skonfigurować.
2.1. Ustawienia daty i czasu
Kliknij "Data i czas" w interfejsie ustawień aby skonfigurować
opcje daty i czasu. Możliwe jest tutaj ustawienie daty, strefy czasowej,
czasu, formatu wyświetlania daty i godziny itp.
2.2. Jasność
W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Jasność",
aby wejść a następnie przesuwaj pasek aby dostosować tę funkcję.
3. Połączenie Wi-Fi
Kliknij "Ustawienia" w interfejsie głównym, a następnie
"Połączenia bezprzewodowe i sieci", aby przywołać odpowiednie okno
konfiguracji. Kliknij Wi-Fi aby włączyć Wi-Fi. Kliknij Ustawienia
Wi-Fi aby zarządzać ustawieniami dostępu do sieci bezprzewodowych.
Kliknij "Powiadomienia o dostępności sieci" aby wyświetlić listę
wyszukanych dostępnych sieci. Kliknij nazwę sieci aby wyświetlić
okno konfiguracji. Możliwe będzie połączenie z siecią bezprzewodową,
należy w tym celu stosować się do wyświetlanych poleceń. Jeśli sieć
jest szyfrowana konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika
oraz hasła.
3.1 Konfiguracja Ethernet
Urządzenie obsługuje kartę USB-Net-Card.
4. Instalacja, deinstalacja oraz uruchamianie aplikacji
4.1 Instalacja
Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji pod systemem
Android, na przykład za pośrednictwem USB, lub programu wgranego
przez użytkownika. My przedstawimy sposób z wykorzystaniem
Instalatora Aplikacji.
W interfejsie głównym kliknij "Menadżer plików".
Zaznacz preferowany plik aplikacji i przejdź do interfejsu instalacji
aplikacji. Kliknij "Instaluj" aby automatycznie zainstalować aplikację.
Po instalacji wyświetlone zostaną opcje "Otwórz" oraz "Zakończ".
Kliknij "Otwórz" aby uruchomić aplikację. Kliknij "Zakończ" aby
wyjść.
4.2 Deinstalacja
Możesz użyć odpowiedniego oprogramowania stron trzecich lub
zainstalowanego oprogramowania do zarządzania aplikacjami
urządzenia aby instalować i deinstalować aplikacje.
Wybierz kolejno "Ustawienia - Aplikacje - Zarządzanie
aplikacjami" aby zaznaczać i sprawdzać informacje o zainstalowanych
aplikacjach oraz odinstalować je.
5. Połączenie z Internetem
5.1. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową otwórz
przeglądarkę i wprowadź adres strony, aby ją wyświetlić.
5.2. Kliknij ikonę
aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić
historię przeglądanych stron.. Kliknij stronę internetową, którą chcesz
otworzyć.
Aby zapisać stronę w zakładkach należy kliknąć
a następnie
"dodaj".
6. Odtwarzanie muzyki oraz wideo
6.1. Odtwarzanie muzyki
Kliknij "Muzyka" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno
odtwarzania muzyki. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków)
ścieżek dźwiękowych i należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który
chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania kliknij odpowiednie ikony
by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu /
szybko przewijać w przód lub tył itd.
6.2. Odtwarzanie wideo
Kliknij “2160P(Gallery)” w interfejsie głównym aby wyświetlić
okno odtwarzania wideo. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z
dysków) ścieżek wideo i należy kliknąć wówczas nazwę pliku, który
chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania wideo kliknij odpowiednie
ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu /
przejść do kolejnego lub poprzedniego pliku itd.
7. Oglądanie obrazów
Kliknij “2160P(Gallery)” w interfejsie głównym aby wyświetlić
okno z listą plików obrazów. Wybierz i kliknij na folder, który chcesz
otworzyć. Wyświetlone zostaną miniaturki znajdujących się w nim
plików obrazó. Kliknij w miniaturkę obrazu, który chcesz wyświetlić.
Podczas oglądania obrazu dotknij ekran aby wyświetlić ikony
funkcyjne umożliwiające przybliżanie, oddalanie, przejście do
kolejnego lub poprzedniego obrazu, obracanie, usuwanie itd.
8. Wtyczka 3G Dongle
Urządzenie obsługuje zewnętrzną wtyczkę 3G Dongle. Podłącz
wtyczkę do urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego przewodu
transferowego. Gdy kontrolka wtyczki 3G Dongle zaświeci się
możliwe będzie korzystanie z sieci 3G.
9. Kamera
W interfejsie głównym kliknij "Kamera".
9.1 Kamera
Jeśli kursor jest w pozycji
aktywny jest tryb aparatu.
Kliknij
aby zrobić zdjęcie.
Kliknij
aby ustawić tryb tła, rozmiar obrazu, jakość obrazu, kolor
oraz efekt.
Kliknij
aby wybrać czy zdjęcie ma zostać zapisane na dysku
urządzenia czy też na karcie TF.
Kliknij
aby ustawić balans bieli.
Kliknij
aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
9.2 Jeśli kursor jest w pozycji
aktywny jest tryb kamery.
Kliknij
aby zrobić zdjęcie.
Kliknij
aby ustawić efekt kolorów lub przywrócić ustawienia
fabryczne.
Kliknij
aby ustawić jakość wideo.
Kliknij
aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
10. Połączenie z urządzeniem zewnętrznym
10.1. Połączenie z komputerem PC
Podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem przewodu
USB. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia komputer wyświetli
komunikat o wykryciu dwóch nowych dysków. Jednym z nich jest
karta TF, a drugim wbudowany wewnętrzny dysk flash naszego
tabletu.
10.2. Obsługa OTG i USB
Tablet obsługuje przenośne dyski z systemem plików FAT32, takie jak
dyski USB oraz MP3.
Podłącz przenośne urządzenie do tabletu. (Uwaga: myszki i klawiatury
USB obsługiwane są tylko za pośrednictwem portu OTG; port USB
obsługuje tylko urządzenia USB 2.0 High speed)
10.3. Aplikacje
Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowane zostały niektóre
aplikacje stron trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
ich obsługi należy odnieść się do załączonej dalej instrukcji. Niektóre z
aplikacji mogą wymagać dostępu do sieci by mogły zostać prawidłowo
obsługiwane.
IV. Rozwiązywanie najczęstszych problemów
1. Co zrobić jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?
Odpowiedź:
1. Zresetuj urządzenie a następnie sprawdź czy wszystko jest już
w porządku.
2. Doładuj urządzenie przy użyciu ładowarki, aby aktywować
baterię. Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy jest ono
naładowane.
3. Zaleca się, aby aktualizację systemu operacyjnego
przeprowadził wykwalifikowany personel.
2. Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje?
Odpowiedź: czas wyładowania baterii zależy od temperatury i stopnia
obciążenia tabletu przez włączone aplikacje. Jeśli temperatura
otoczenia, w którym pracuje tablet, jest zbyt wysoka lub zbyt niska,
może to oddziaływać na szybkość rozładowania. Zaleca się używanie
tabletu w umiarkowanych temperaturach.
Szybkość rozładowania zależy także od ustawionej siły głosu oraz tego
jak często i z jakich aplikacji korzysta użytkownik.
English
OV-TB-09E
Preface
Thank you for buying the MID. We wish you enjoy using it.
Please read and retain all the operating instructions before operating the unit,
we do not assume any liability arising out of improper operation or incidental
damages.
For better services, the content of this operation manual may be changed.
If the actual setup and usage of the unit are different from this operation
manual, please view the website of our company to inquire about the latest
product information.
Do not allow water or foreign objects to enter the unit.
I. Note:
1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake
seriously, or the display will be damaged or unusual.
2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from
short circuit.
3. Please backup your data in case your important data is lost,
especially before you upgrade the firmware. The company will not
take charge in any loss that caused by lost of data.
4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by alcohol,
thinner or benzene.
5. Do not disconnect the unit while it is formatting or
uploading/downloading, or the procedures may lead to errors
6. We do not take responsibility to the flash damage caused by
product broken, repair or other reasons. Please operate strictly as
per the user guide.
7. Avoid water or foreign objects enter the unit.
8. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or
humid.
9. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake
seriously, or the display will be damaged or unusual.
10. Specifications are subject to change and improvement without
notice
II. Introduction of cover:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Front Camera
Touch panel
Home, same as
MIC
Reset
Earphone Jack
DC charger interface
MINI USB interface
USB host
HDMI
SD card interface
Power on/off
Back Camera
III. Operation Instruction
1. Basic Operation
1.1. Power on/Power off
Power on:
Press and hold the power switch for 3 seconds; the unit displays
the start-up logo and enters the working mode.
Power off:
Press and hold the power switch for 3 seconds to turn the unit off.
Sleep:
While the device is at working status, press the power switch, it
enters the sleeping mode, and the screen will be off then. Press the
power switch again, it shift to the normal mode. You may use this
function when you don’t’ use the device temporary to save power.
1.2. Charging
When the device prompts low battery, please charge it by provided
charger.
Note:
To improve the longevity of the battery, you may charge for
another 15 minutes after it prompts the battery is full.
1.3. Main menu
Click the
icon in the main interface, the main menu is
appeared. It including the system setting, music playback, video
playback, web browser and other applications you installed in the main
menu.
2. Settings
Click “Settings” in the main interface to enter the setting interface.
Click the corresponding setting items to operate.
2.1.Date and Time Setting
Click “Date & Time” in the setting interface to set the date and
time. You may set the date, time zone, time, time format and date
format etc. in the menu.
2.2. Brightness
Select “Display” in the setting interface. Click “Brightness” to
enter, and slide the bar to adjust the brightness.
3. Wi-Fi connection
Click “Settings” in the main interface and click “Wireless &
network” to enter the wireless and network setting interface. Click
Wi-Fi to turn on the WIFI. Click Wi-Fi setting to set and manage
wireless access.
Click “Network Notification”, it lists the open network it
searched. Click the name of the network; it pops up the setting window.
You may connect it to WIFI according to the prompts. You need to
input the user name and password if networks are encrypted.
3.1 Ethernet configuration
The Unit support USB-Net-Card.
4. Install, Uninstall and Run applications
4.1 Install
There are many ways to install applications under Android, such
as via USB, by third party program. We introduce installation by Apps
Installer here.
Click the “File Manager” in the main interface.
Select the APK file you want and enter the application installation
interface. Click “Install” to install the application automatically. After
installation, it prompts “Open” and “Finish”. Click “Open” to open the
application. Click “Finish” to exit.
4.2 Uninstall
You may use the corresponding third party software management
tool or the installed application management software of the device to
install applications.
Select “Setting/Applications/Manage applications” to select the
installed applications and check the attribute of it or uninstall it.
5. Connect to internet
5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web
address, you can browse the web then.
5.2. Click the
icon to enter the bookmark to view the browse
history. Click the web page you want to open it.
To save the web page into bookmark, you may click
to enter
and click “add” to save it.
6. Audio and video playback
6.1. Audio playback
Click the “Music” in the main menu to enter the audio playback
interface. It lists the audio files in the device, and you may click the
file name to play it. in the audio playing interface, click the icons to
play/pause/ increase volume/ decrease voluem/ FF/ REW….
6.2. Video Playback
Click the “2160P(Gallery)” in the main menu to enter the video
playback interface. It lists the video files in the device, and you may
click the file name to play it. in the video playing interface, touch the
screen to pop-up the operation icons and click the icons to play/pause/
increase volume/ decrease volume/ skip to next file/skip to previous
file….
7. Picture viewing
Click “2160P(Gallery)” in the main menu to enter the picture
folder list. Select and click the folder you want to enter, it displays the .
click the thumbnail of the picture to view it.
Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing the
picture, you may zoom in/zoom out/ skip to next picture/skip to
previous picture/ rotate/ delete the picture…
8. 3G DONGLE
The device supports external 3G Dongle, connect the 3G dongle to the
device via the external transfer cable, after the dongle indicator lights,
you may use the 3G network normally.
9. Camera
Click “Camera” in the main interface.
9.1 Camera
If the cursur is at
postion, the device is at Camera mode.
Click
to take picture.
Click
to set the scene mode, Picture size, Picture quality, and color
effect.
Click
Click
Click
to decide to save the picture in the device or in TF card.
to set white balance.
to select back or front camera.
9.2 DV If the cursur is at
postion, the device is at DV mode.
Click
to take picture.
Click
to set the color effect or restore to default settings.
Click
to set the video quality.
Click
to select back or front camera.
10. Connect with external device
10.1. Connect with PC
Connect the device with the PC via the USB cable. The PC appears
two new disk symbols after connected successfully. One is the TF card,
and the other is the built-in flash.
10.2. Use of OTG and USB host
It supports the movable device with FAT32 format, such as U disk and
MP3.
Connect the movable device to the MID. (Note: only OTG could
support USB mouse and keyboard, USB HOST only support USB2.0
High speed device)
10.3. Applications
For convenient usage, we installed some third party software in the
MID. For detailed operation methods, please check the corresponding
instruction. Some of the software may be able to be used in some area
because of network service.
IV. Troubleshooting
11. What if the device is abnormal during operation?
Answer: 1). Reboot the device to see if it works OK.
2). Charge the device by the charger to activate the battery.
Make sure it has power before you operate it.
3). It is suggested to upgrade the OS of the device by
professional.
12. Why the standby time is so short sometimes?
Answer: the use time of the battery is all depend on the temperature
and use instance. If the temperature is too high or too low, the use time
of the battery might be effected. It is suggest using the device in
normal temperature.
The using time is also affected by increased volume and frequently
operation.
Český
OV-TB-09E
Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili toto mobilní internetové zařízení, a přejeme vám
příjemné používání bez komplikací.
Prosím přečtěte si veškeré pokyny k použití přístroje před prvním použitím a
mějte je vždy na paměti při jeho používání. Za případné nehody a disfunkce
způsobené nesprávným použitím neneseme žádnou odpovědnost.
Obsah tohoto manuálu se může měnit v rámci zlepšování našich služeb.
Nejaktuálnější informace o produktu najdete na naší webové stránce. Navštivte
ji prosím v případě, že se nastavení a použití vašeho produktu liší od popisu v
tomto manuálu.
Dovnitř jednotky nesmí proniknout voda ani cizí objekty.
I. Poznámka:
1. Vyvarujte se pádů jednotky. Výrazné vibrace obrazovky mohou
způsobit její netypické chování či poškození.
2. Při dotyku zařízení a kovového předmětu hrozí nebezpečí zkratu.
3. Zálohujte důležitá data umístěná na zařízení, zvláště před
aktualizací firmware. Společnost za data neodpovídá, finančně
ani jinak se nepodílí na ztrátách, které ze ztráty dat vyplynou.
4. Zařízení nerozebírejte. Povrch nečistěte alkoholem, ředidlem ani
benzenem.
5. Pokud se zařízení formátuje, nahrávají se nebo stahují data,
neodpojujte jej. Náhlé odpojení může způsobit chybu.
6. Postupujte striktně podle uživatelské příručky za všech okolností.
Za poškození paměti způsobené rozbitím, opravováním produktu
apod. neodpovídáme.
7. Dovnitř jednotky nesmí proniknout voda ani cizí objekty.
8. Npoužívejte jednotku na místech s velmi vysokou/nízkou teplotou,
vysokou vlhkostí či na velmi prašných místech.
9. Vyvarujte se pádů jednotky. Výrazné vibrace obrazovky mohou
způsobit její netypické chování či poškození.
10. Specifikace produktu se mohou měnit, aniž by vás dodavatel
informoval.
II. Vnějšek tabletu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přední fotoaparát
Dotykový panel
Domů, stejné jako
Mikrofon
Reset
Přípojka na sluchátka
Rozhraní pro připojení adaptéru
MINI USB rozhraní
USB přípojka
HDMI
Rozhraní SD karty
Vypnout/Zapnout
Zadní fotoaparát
III. Pokyny k použití
1. Základní použití
1.1. Zapnout/Vypnout
Zapnout:
Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a držte jej přibližně 3 sekundy,
zobrazí se úvodní obrázek a vzápětí pracovní plocha.
Vypnout:
Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a držte jej přibližně 3 sekundy.
Spánkový režim:
V pracovním režimu stiskněte tlačítko zapnout/vypnout,
obrazovka se vypne a zařízení přejde do spánkového režimu. Zpět
do pracovního režimu přejdete stisknutím téhož tlačítka. Spánkový
režim šetří energii, doporučujeme “uspat” zařízení, pokud jej
právě nepoužíváte.
1.2. Nabíjení
Pokud zařízení signalizuje vybitou baterii, použijte přiloženou
dobíječku k jejímu
nabití.
Poznámka:
Životnost baterie můžete zvýšit tím, že ji necháte dobíjet ještě
15 minut poté, co zařízení signalizuje plné dobití.
1.3. Hlavní menu
Pomocí této ikony
přejdete na hlavní plochu, zobrazí se
hlavní menu: systémové nastavení, hudební přehrávač, přehrávač videa,
internetový prohlížeč a další nainstalované aplikace.
2. Nastavení
Stiskněte “Nastavení” na hlavní ploše, zobrazí se rozhraní pro
Nastavení.Pro úpravu položky stiskněte odpovídající ikonu.
2.1.Nastavení data a času
Stiskněte “Datum & Čas” pro přechod do rozhraní pro nastavení
data a času. V menu nastavujete datum, časovou zónu, čas, formát data
a času apod.
2.2. Jas
Vyberte “Display” v rozhraní pro Nastavení. Stiskněte “Jas” a
pomocí lišty jej nastavte.
3. Wi-Fi připojení
Stiskněte “Nastavení” na hlavní ploše, vyberte “Bezdrátová
připojení & sítě”. V následujícím rozhraní stiskněte Wi-Fi pro zapnutí
WIFI. Stiskněte Wi-Fi nastavení a nastavte bezdrátové připojení.
Stiskněte “Dostupné sítě”, zobrazí se seznam vyhledaných sítí.
Klikněte na jméno sítě, objeví se okno pro nastavení. Můžete se
připojit k WIFI. Pokud je zašifrovaná, musíte vyplnit uživatelské
jméno a heslo.
3.1 Konfigurace Ethernetu
Jednotka podporuje USB-Net-Card.
4. Instalovat/Odinstalovat a použít aplikaci
4.1 Instalovat
Instalovat aplikace v OS Android je možné několika způsoby,
například přes USB, jako třetí strana. Zde je představen Instalátor
aplikací.
Stiskněte “Správce Souborů” na hlavní ploše.
Vyberte soubor aplikace, se kterým chcete pracovat. Zobrazí se
instalační rozhraní. Stiskněte “Instalovat” pro automatickou instalaci.
Po aplikaci se objeví možnost “Otevřít” (můžete aplikaci hned otevřít)
či “Ukončit” (opustíte aplikaci).
4.2 Odinstalovat
Můžete použít odpovídající nástroj od třetí strany nebo již
nainstalovaný
software
pro
instalaci
aplikací.
Vyberte
“Nastavení/Aplikace/Správa aplikací” pro zobrazení nainstalovaných
aplikací. Můžete je upravovat či odinstalovat.
5. Připojení k internetu
5.1. Po připojení k WIFI můžete prohlížet internet. Otevřete prohlížeč
a zadejte adresu.
5.2. Stiskněte ikonu
k zobrazení historie prohlížeče. Stiskněte
stránku, kterou chcete otevřít.
K vytvoření záložky stiskněte ikonu
a vyberte možnost
“přidat”.
6. Audio and video přehrávač
6.1. Audio přehrávač
Stiskněte “Hudba” v hlavním menu, přejdete do hudebního
přehrávače.V zobrazeném seznamu skladeb uložených na zařízení
klikněte na skladbu, kterou chcete přehrát. Pro ovládání použijte ikony
přehrát/pauza/zvýšit hlasitost/snížit hlasitost/FF(vpřed)/REW (přehrát
znovu)...
6.2. Video přehrávač
V hlavním menu stiskněte “2160P(Gallery)”, zobrazí se rozhraní
pro přehrávání videa. Ze zobrazeného seznamu videjí uložených na
disku stiskem vyberte video, které chcete přehrát. K zobrazení
ovládacích ikon se dotkněte obrazovky, možnosti: přehrát/pauza/zvýšit
hlasitost/snížit hlasitost/na další/na předchozí/...
7. Zobrazování obrázků
Stiskněte “2160P(Gallery)” v hlavním menu pro zobrazení složek
s obrázky. Vyberte složku, kterou chcete prohlížet. Zobrazí se náhledy
obrázků, pro prohlédnutí na náhled klikněte.
Po zobrazení ovládacích ikon se dotkněte obrazovky, můžete
přiblížit/oddálit/na další/na předchozí/otočit/vymazat obrázek/...
8. 3G DONGLE (Hardwarový klíč)
Zařízení používá externí 3G Dongle. Připojte jej k tabletu přes
přenosový kabel, když se rozsvítí signalizace na Donglu, můžete
normálně používat 3G připojení.
9. Fotoaparát
Stiskněte “Fotoaparát” na hlavní ploše.
9.1 Fotoaparát
Pokud je kurzor v následující pozici
, zařízení je v módu focení.
Stiskněte pro vyfocení
.
Stiskněte
pro nastavení módu focení, velikosti a kvality obrázku a
pro barevný efekt.
Stiskněte
pro výběr, kam se obrázek uloží – na TF kartu nebo do
paměti zařízení.
Stiskněte
pro nastavení jasu.
Stiskněte
pro výběr předního či zadního fotoaparátu.
9.2 DV Pokud je kurzor v následující pozici
, zařízení je v módu
videa.
Stiskněte
pro nahrávání.
Stiskněte
pro nastavení barevného efektu nebo pro základní
nastavení.
Stiskněte
pro nastavení kvality videa.
Stiskněte
pro výběr předního či zadního fotoaparátu.
10. Připojení externího zařízení
10.1. Připojení k počítači
Připojte zařízení k počítači přes USB kabel. Pokud je připojení úspěšné,
na počítači se objeví dva nové disky. Jeden je zabudovaná
paměťzařízení, druhý TF karta.
10.2. Použití OTG a USB připojení
Toto připojení podporuje přenosná zařízení s FAT32 formátem, jako U
disk nebo MP3. Připojte přenosné zařízení k tabletu. (Poznámka: pouze
OTG zajišťuje připojení s USB myší a klávesnicí, USB přípojka
podporuje jen vysokorychlostní připojení USB2.0)
10.3. Aplikace
Pro pohodlné použití jsme na zařízení nainstalovali software od třetí
strany. Pro přesné metody používání si přečtěte odpovídající instrukce.
Funkce některých aplikací je podmíněna připojením k síti.
IV. Řešení problémů
1. Zařízení nepracuje správně?
1). Nejprve zařízení restartujte a zkontrolujte, zda nyní funguje
správně.
2). Nabijte zařízení pomocí dobíječky. Ujistěte se, že má baterie
před použitím dostatečnou energii.
3). Doporučujeme přenechat aktualizaci operačního systému
profesionálům.
Zařízení se někdy příliš rychle vybíjí?
Výdrž baterie závisí na teplotě a na míře používání. Pokud je
teplota příliš vysoká nebo příliž nízká, baterie se rychleji vybíjí.
Doporučujeme používat zařízení při normálních teplotách. Výdrž
baterie je negativně ovlivněna také vysokou hlasitostí a častým
používáním.
2.
Slovenčina
OV-TB-09E
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok MID. Prajeme vám veľa príjemných
chvíľ strávených s ním.
Prosím prečítajte si a dodržiavajte všetky inštrukcie v návode na obsluhu
predtým, než začnete so zariadením manipulovať, my totiž nepreberáme
žiadnu zodpovednosť za nevhodné zaobchádzanie alebo za prípadné
poškodenia.
Z dôvodu poskytovania lepších služieb sa obsah tohto užívateľského manuálu
môže zmeniť.
Pokiaľ je aktuálne nastavenie a užívanie zariadenia iné než je opísané v tomto
užívateľskom manuáli, pozrite si prosím webovú stránku našej spoločnosti, aby
ste sa mohli informovať o najnovších informáciách ohľadom našich produktov.
Dbajte o to, by sa do zariadenia nedostala žiadna voda alebo
cudzie predmety.
I. Upozornenie:
1. Zabráňte tomu, aby zariadenie spadlo. Dávajte pozor, aby sa
displejom vážnejšie netriaslo, v opačnom prípade sa môže displej
poškodiť a stať sa nefunkčným.
2. Nepoužívajte kovové predmety, ak sa chcete zariadenia dotknúť,
prípadne ak ho chcete uchrániť pred skratom.
3. Prosím zálohujte si dáta v prípade, že sa vaše dôležité dáta stratili,
predovšetkým predtým, než si upgrade-ujete softvér. Spoločnosť
nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by bolo spôsobená stratou dát.
4. Zariadenie nedemontujte. Neutierajte povrch zariadenia pomocou
alkoholu, riedidla alebo benzénu.
5. Zariadenie neodpájajte, kým sa formátuje alebo kým prenáša
dáta/príp. ich sťahuje, pretože takýto postup mi mohol spôsobiť
chyby
6. Nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené rozbitím zariadenia,
pokusmi svojpomocne opraviť alebo za iné škody. Prosím pri
manipulácii so zariadením postupujte striktne podľa manuálu.
7. Zabráňte tomu, aby sa do zariadenia dostala voda alebo cudzie
predmety.
8. Nepoužívajte zariadenia na miestach, ktoré sú extrémne horúce,
studené, prašné alebo vlhké.
9. Zabráňte tomu, aby zariadenie spadlo. Dbajte o to, aby sa so
zariadením silno netriaslo, pretože v opačnom prípade sa displej
môže poškodiť a stať sa nepoužívateľným.
10. Špecifikácie sú predmetom zmien a vylepšení bez
predchádzajúceho upozornenia
II. Popis krytu:
1. Predný fotoaparát
2. Dotykový panel
3. Domov, teda
4. MIC
5. Reset
6. Jack slúchadiel
7. Rozhranie
DC
nabíjačky batérií
8. MINI USB rozhranie
9. USB host
10. HDMI
11. Rozhranie SD karty
12. Výkon
zapnutý/vypnutý
13. Zadný fotoaparát
III. Inštrukcie ohľadne manipulácie
1. Základné operácie
1.1. Výkon zapnutý/vypnutý
Výkon zapnutý:
Stlačte a podržte spínač výkonu na 3 sekundy; zariadenie zobrazí
logo spustenia a vstúpi do pracovného režimu.
Výkon vypnutý:
Stlačte a podržte spínač výkonu na 3 sekundy, aby ste zariadenie
vypli.
Uspať:
Zatiaľ čo je zariadenie v pracovnom režime, stlačte spínač výkonu,
zariadenie prejde do režimu spánku a obrazovka sa vtedy vypne.
Stlačte spínač výkonu znova, a zariadenie prejde do normálneho
režimu. Túto funkciu môžete použiť, ak zariadenie dočasne
nepoužívate, aby ste ušetrili energiu.
1.2. Nabíjanie
Keď zariadenie hlási, že je batéria slabá, nabite ju prosím
pomocou priloženej nabíjačky.
Upozornenie:
Aby ste zlepšili životnosť batérie, môžete batériu nabíjať
ďalších 15 minút potom, ako zariadenie hlási, že už je úplne
nabitá.
1.3. Hlavné menu
Kliknite na ikonku
v hlavnom rozhraní a objaví sa hlavné
menu. Zahŕňa systémové nastavenia, prehranie nahraného hudobného
a video záznamu, webový prehliadač, ako aj ostatné aplikácie, ktoré ste
nainštalovali do hlavného menu.
2. Nastavenia
Kliknite na “Nastavenia” v hlavnom rozhraní, aby ste sa dostali do
rozhrania nastavení. Kliknite na príslušné položky nastavení, aby ste
mohli pokračovať.
2.1.Nastavenie dátumu a času
Kliknite na “Dátume & Čas” v rozhraní nastavení, aby ste mohli
nastaviť dátum a čas. Môžete nastaviť dátum, časové pásmo, čas,
formát času a formát dátumu, atď. v menu.
2.2. Jas
Zvoľte “Displej” v rozhraní nastavení. Kliknite na “Jas”, aby ste
mohli pokračovať ďalej a posuňte lištu pre prispôsobenie jasu.
3. . Wi-Fi pripojenie
Kliknite na “Nastavenia” v hlavnom rozhraní a kliknite na “Bezdrôtová
& sieť”, aby ste sa dostali do rozhrania bezdrôtového nastavenia
a nastavenia siete. Kliknite na Wi-Fi, aby sa WIFI zapla. Kliknite na
Nastavenia Wi-Fi, aby ste mohli nastaviť a spravovať bezdrôtový
prístup.
Kliknite na “Hlásenie siete”, to znamená, že sa hľadá otvorená
sieť. Kliknite na názov siete; objaví sa okno nastavení. Môžete ho
pripojiť k WIFI podľa nápovedy. Musíte zadať užívateľské meno
a heslo, pokiaľ sú siete zašifrované.
3.1 Konfigurácia Ethernet-u
Zariadenie podporuje USB-Net-kartu.
4. Inštalovanie, odinštalovanie a spustenie aplikácií
4.1 Inštalácia
Existuje niekoľko spôsobov inštalácie aplikácií pod Android-om,
ako napríklad cez USB, prostredníctvom programu tretej strany. My
predstavujeme inštaláciu prostredníctvom zariadenia na inštaláciu
aplikácií.
Kliknite na “Manažér súborov” v hlavnom rozhraní.
Vyberte si súbor aplikácie, ktorý chcete a vstúpte do rozhrania
inštalácie aplikácií. Kliknite na “Inštalovať”, aby sa aplikácia
automaticky nainštalovala. Keď je inštalácia hotová, zariadenie
pripomenie, že je potrebné “Otvoriť” a “Ukončiť”. Kliknite na
“Otvoriť”, aby sa aplikácia otvorila. Kliknite na “Ukončiť”, ak chcete
z aplikácie vyjsť.
4.2 Odinštalovanie
Môžete použiť príslušný nástroj manažmentu softvéru tretej
strany alebo softvér manažmentu inštalovanej aplikácie zariadenia, aby
ste aplikácie nainštalovali.
Zvoľte “Nastavenia/Aplikácie/Spravovať aplikácie”, aby ste
i vybrali nainštalovanú aplikáciu, kontrolujte jej vlastnosti
a odinštalujte ju.
5. Pripojenie k internetu
5.1. Potom, ako sa pripojíte k WIFI, otvorte prehliadač a zadajte
webovú adresu. Potom môžete surfovať po webe.
5.2. Kliknite na ikonku
, aby ste sa dostali do záložky a mohli si
prezrieť históriu, kde ste surfovali predtým. Kliknite na webovú
stránku, ktorú chcete tvoriť.
Aby ste si webovú stránku uložili do záložky, môžete kliknúť na
ikonku
a potom na “pridať”, aby sa vám uložila.
6. Prehrávanie audio a video
6.1. Prehrávanie audio
Kliknite na “Hudba” v hlavnom menu, aby ste sa dostali do rozhrania
prehrávania audio. Zobrazia sa audio súbory v zariadení, a vy môžete
kliknúť na názov súboru a tak ho spustiť. V rozhraní prehrávania audio
kliknite na ikonky prehrať/pauza/ zvýšiť hlasitosť/ znížiť hlasitosť/ FF/
REW….
6.2. Prehrávanie videa
Kliknite na “2160P(Galária)” v hlavnom menu, aby ste sa dostali
do rozhrania video prehrávania. Zobrazia sa video súbory v zariadení,
a vy môžete kliknúť na názov súboru a tým spustiť jeho prehrávanie.
V rozhraní video prehrávania sa dotknite obrazovky, aby sa vám
rozbalili ovládacie ikonky a kliknite na ikonky prehrať/pauza/ zvýšiť
hlasitosť/ znížiť hlasitosť/ preskočiť na nasledujúci súbor/preskočiť na
predchádzajúci súbor ….
7. Prezeranie obrázkov
Kliknite na “2160P(Galéria)” v hlavnom menu, aby ste sa dostali
do zoznamu zložky obrázkov. Vyberte si a kliknite na zložku, o ktorej
sa chcete dostať, zobrazí sa „kliknite na zmenšené fotky obrázka, aby
bolo možné si ho prezrieť“.
Dotknite sa obrazovky, aby sa rozbalili ovládacie ikonky, kým si
prezeráte obrázky, môžete obrázok zväčšiť/zmenšiť/preskočiť
k nasledujúcemu obrázku/preskočiť k predchádzajúcemu
obrázku/obrázok otáčať/vymazať ...
8. 3G OCHRANNÉ ZARIADENIE
Zariadenie podporuje externé 3D ochranné zariadenie, prepája 3G
ochranné zariadenie so zariadením prostredníctvom externého
rozdeľovacieho kábla, potom, ako sa indikátor ochranného zariadenia
rozsvieti, môžete 3G sieť používať normálne.
9. Fotoaparát
Kliknite na “Fotoaparát” v hlavnom rozhraní.
9.1 Fotoaparát
Pokiaľ je kurzor na pozícii
, zariadenie je v režime fotografovania.
Kliknite na
, aby ste mohli robiť fotky.
Kliknite na
, aby ste nastavili režim okolia, veľkosť fotiek, kvalitu
fotiek a farebný efekt.
Kliknite na
, aby ste sa rozhodli, či fotku uložíte na zariadenie
alebo na TF kartu.
Kliknite
pre nastavenie vyváženia bielej farby.
Kliknite
pre výber medzi predným a zadným fotoaparátom.
9.2 DV Pokiaľ je kurzor na pozícii
, zariadenie je v DV režime.
Kliknite na
pre fotografovanie.
Kliknite na
pre nastavenie farebného efektu alebo pre obnovenie
predvolených nastavení.
Kliknite na
pre nastavenie kvality videa.
Kliknite na
pre výber medzi predným a zadným fotoaparátom.
10. Prepojenie s externým zariadením
10.1. Prepojenie s PC
Prepojte zariadenie s PC pomocou USB kábla. Na PC sa objavia dva
nové symboly disku, ak bolo prepojenie úspešné. Jedným je TF karta
a tým druhým je vstavaná flash-pamäť.
10.2. Používanie OTG a USB host-u
Podporuje prenosné zariadenie prostredníctvom FAT32 formátu, ako
napríklad U disk a MP3.Pripojte prenosné zariadenie k MID.
(Upozornenie: len OTG môže podporovať USB myš klávesnicu, USB
HOST podporuje len USB2.0 Zariadenie s vysokou rýchlosťou)
10.3. Aplikácie
Z dôvodu vhodného používania sme do MID nainštalovali softvér
tretej strany. Pre metódy detailných operácií si prosím prečítajte
príslušné inštrukcie. Niektorý zo softvérov je možné používať len
v určitých oblastiach a to u dôvodu sieťových služieb.
IV. Odstraňovanie porúch
3. Čo robiť, ak sa zariadenie počas svojej činnosti správa
zvláštne?
Odpoveď: 1). Spustite zariadenie znova, aby ste sa presvedčili, že
funguje OK.
2). Nabite zariadenie pomocou nabíjačky, aby sa batéria aktivovala.
Uistite sa, že batéria je dostatočne nabitá, predtým než začnete
zariadenie používať.
3). Odporúča sa upgrade-ovať operačný systém zariadenia za pomoci
profesionála.
4. Prečo je mimoprevádzková doba počítača niekedy taká
krátka?
Odpoveď: životnosť batérie závisí predovšetkým od teploty a spôsobu
jej užívania. Pokiaľ je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, životnosť
batérie môže byť týmto ovplyvnená. Preto sa odporúča používať
zariadenie pri normálnych teplotách.
Životnosť je taktiež ovplyvnená zvýšenou hlasitosťou a častým
používaním zariadenia.
Romanian
OV-TB-09E
PREFATA
Va multumim ca ati cumparat MID. Speram sa va faca placere
utilizanduVa rugam sa cititi si sa retineti toate instructiunile operative inainte sa
folositi unitatea deoarece noi nu ne asumam nicio raspundere in cazul
utilizarii incorecte sau avariilor accidentale.
Pentru servicii mai bune, continutul acestui manual de utilizare poate
sa fie schimbat.
Daca configurarea actuala si folosirea unitatii sunt diferite fata de acest
manual de utilizare va rugam sa verificati website-ul companiei noastre
pentru a solicita informatii cu privire la cel mai nou produs al nostru.
Nu permiteti sa intre apa sau alte obiecte straine in unitate.
I.Nota:
1. Evitati ca unitatea sa nu va cada. Evitati ca afisorul sa nu fie serios
zguduit, altfel afisorul va fi avariat si nefolositor.
2. Nu folositi obiecte din metal pentru a atinge dispozitivul pentru a
preveni un scurt-circuit.
3. Va rugam salvati-va informatiile in cazul in care datele importante
ale dumneavoastra sunt piedute, mai ales inainte sa upgradati
firmware-ul (programe speciale, de mici dimensiuni, care asigură
comanda și controlul unor aparate și dispozitive de o oarecare
complexitate).
Compania nu va suporta daunele cauzate de pierderea datelor.
4. A nu se demonta ! Nu stergeti suprafata unitatii cu alcool, diluent sau
benzen.
5. Nu deconectati unitatea in timp ce formateaza, incarca/descarca
sau ar putea aparea erori.
6. Nu ne asumam responsabilitatea pentru daunele cauzate de blit
datorita produsului stricat, reparat sau alte motive. Va rugam sa lucrati
strict conform manualului de utilizare.
7. Evitati sa patrunda apa sau obiecte straine in unitate.
8. A nu se folosi unitatea in locuri calduroase, reci, prafuite sau umede.
9. Evitati ca unitatea sa fie scapata. Evitati ca afisorul sa nu fie serios
zguduit, altfel afisorul va fi avariat si nefolositor.
10. Specificatiile au rolul de a schimba si de a imbunatati fara a realiza.
II. Introducerea carcasei.
1. Camera din fata
2. Panou senzitiv
3. Acasa
4. Microfon
5. Restabileste
6. Casca Jack
7. Incarcator interfata DC
8. Interfata Mini USB
9. Loc pentru USB
10. HDMI
11. Interfata card SD
12. pornire/Oprire
13. Camera de pe spate
III. Instructiuni de operare.
1.
Operatiile de baza.
1.1 Pornire/Oprire
Pornire:
Tine apasat butonul de pornire/oprire pentru 3 secunde; unitatea va
afisa logo-ul de inceput si va intra in modul de lucru.
Oprire:
Tine apasat butonul de pornire/oprire pentru 3 secunde si unitatea se va
inchide.
Repaus:
In timp ce dispozitivul este in modul de lucru apasa butonul de
pornire/oprire si va intra in modul de repaus si ecranul se va stinge.
Apasati din nou butonul de pornire/oprire si se va schimba la modul
normal.
Puteti utiliza aceasta functie cand nu folositi dispozitivul temporar
pentru a economisi din baterie.
1.2 Incarcarea
Cand dispozitivul semnaleaza baterie slaba, va rugam sa-l incarcati
folosind incarcatorul prevazut.
Nota:
Pentru a creste longevitatea bateriei va recomandam
sa il mai lasati la incarcat inca 15 minute dupa ce
baterie semnaleaza ca este plina.
1.3 Meniul principal:
Apasati
in interfata principala si meniul principal apare.
Include setarile sistemului, redare muzica, web browser si alte
aplicatii pe care le-ai instalat in meniul principal.
2.
Setari.
Apasati “Settings” in interfata principal pentru a intra in setari.
Apasati pe aricolul de setare corespunzator pentru a opera.
2.1 Seteaza data si timpul:
Apasati “Date & Time” in interfata pentru setari pentru a fixa data
si ora. Puteti seta data, fusul orar, ora, formatul de timp si formatul
datei.
2.2 Luminozitate:
Selectati “Display” in interfata setarilor. Apasati “Brightness”
pentru a deschide si miscati bara pentru a ajusta luminozitatea.
3.
Conectare Wi-Fi ( internet fara fir )
Apasati “Settings” in interfata principala si apoi apasati
“Wireless and Network” pentru a intra in interfata setarilor.
Apasati Wi-Fi pentru pentru a-l porni.
Apasati “Wi-Fi” setting “ pentru a seta si a modifica accesul
wireless(fara fir).
Apasati “ Network Notification” si va afisa lista cu retelele
deschise cautate. Apasati numele retelei; se va deschide fereastra
pentru setari.
Te poti conecta la Wi-Fi conform solicitarilor.
Trebuie sa introduci numele utilizatorului si parola daca reteaua
este criptata.
3.1 Configurare Ethernet.
Unitatea suporta USB-Net-Card
4
Instaleaza, Dezinstaleaza si Ruleaza aplicatiile.
4.1 Instaleaza:
Sunt multe posibilitati de a instala aplicatii pe Android, prin usb,
prin programul “third party”.
Noi va prezentam instalarea prin “Apps Installer”
Apasati “File manager” in interfata principala. Selectati fisierul
APK si intrati in aplicatia interfetei de instalare.
Apasati “Install” pentru a instala aplicatia automat. Dupa instalare
va aparea “Open” si “Finish”. Apasati “Open” pentru a deschide
aplicatia si apasati “Finish” pentru a iesi.
4.2 Dezinstalare
Puteti folosi corespunzator softul “third party management tool”
sau aplicatia deja instalata (administrarea softului dispozitivului
pentru a instala aplicatii).
Selectati
selecta
“ Setting/Applications/Manage Applications” pentru a
aplicatiile
instalate
si
verifica
utilitatea
lor
sau
dezinstaleaza-le.
5
Conectarea la internet.
5.2 Dupa conectarea prin Wi-Fi, deschide browser-ul si scrie
adresa web dorita.
5.3 Apasati
pentru a intra in bookmark (semn de carte)
pentru a vedea arhiva browser-ului. (history).
Pentru a salva pagina web in bookmark poti apasa
intra si apasa “add” (adauga) pentru a salva.
6
pentru a
Audio si Redare Video.
6.1 Redare Audio:
Apasati “Music” in meniul principal pentru a deschide interfata
principala de redare audio. Vor fi listate fisierele audio din
dispozitiv si poti apasa pe numele fisierului pentru a-l asculta.
In interfata audio de redare apasati iconitele reda/pauza/ creste sau
descreste volumul/ FF/ REW..
6.2 Redare Video
Apasati “2160P(Gallery)” in meniul principal pentru a intra in lista cu
videoclipuri a fisierului. Vor fi listate fisierele video din dispozitiv si
poti apasa pe numele videoclipului pentru a-l reda. In interfata de
redare video atinge ecranul pentru a aparea iconitele de operare si
apasa iconitele pentru redare/pauza/creste sau descreste volumul/ treci
la urmatorul fisier/treci la fisierul anterior..
7
Vizioneaza fotografii
Apasati “2160P(Gallery)” in meniul principal pentru a intra in lista
cu fotografii a fisierului.
Slectati si apasati fisierul dorit pentru a-l deschide apoi apasati pe
miniatura pozei pentru a o deschide.
Atinge ecranul pentru a aparea iconitele de operare in timp ce
privesti poza, poti mari/micsora/treci la urmatoarea poza/ treci la
poza anterioara/ roteste/ sterge poza…
8
3G DONGLE
Dispozitivul suporta 3G Dongle extern. Conecteaza 3G Dongle la
dispozitiv prin cablul extern de transfer si dupa ce indicatorul
Dongle se aprinde poti utiliza reteaua 3G normal.
9
Camera
Apasati “Camera” pe interfata principala.
9.2 Camera
9.3 Daca cursorul este in aceasta pozitie
pe modul de camera.
Apasati
pentru a fotografia.
dispozitivul este
Apasati
pentru a seta modul de décor, marimea pozei,
calitatea, si efectele de culori.
Apasati
pentru a va decide daca salvati poza in dispozitiv
sau in cardul TF.
Apasati
pentru a seta balanta albului.
Apasati
pentru a selecta camera din fata sau din spate.
9.4 Daca cursorul este in aceasta pozitie
dispozitivul este pe
modul de filmare.
Apasati
sa fotografiati.
Apasati
pentru a seta efectele de culori sau pentru a restaura
setarile lipsa.
Apasati
Apasati
pentru a seta calitatea videoclipului.
pentru a selecta camera din fata sau din spate.
10 Conectarea cu un dispozitiv extern
10.1 Conectarea cu un PC
Conectati dispozitivul la PC prin intermediul unui cablu USB
PC-ul va reprezenta 2 noi simboluri dupa conectare. Unul este
cardul TF si celalalt este blitul incorporat.
10.2 Utilizarea OTG si USB
Suporta dispozitivele mobile cu format FAT32 la fel ca discul U si
MP3.
Conectati dispozitivul mobil la MID.( Note: Doar OTG poate
suporta mouse usb si tastatura, gazda USB suporta doar USB2.0
dispozitiv cu viteza mare).
10.3 Aplicatii
Pentru o utilizare convenabila noi am instalat softul “third party”
in MID. Pentru metode de operare detaliate, va rugam verificati
instructiunile corespunzatoare. Este posibil ca unele softuri sa nu
functioneze in anumite zone din cauza serviciilor de retele.
IV Rezolvarea problemelor
1 Ce ar fi daca dispozitivul n-ar merge normal in timpul
operatiunilor?
Raspuns: 1) Reporniti dispozitivul sa vedeti daca merge
2) Inacrcati dispozitivul cu incarcatorul adecvat pentru a
activa bateria. Asigurati-va ca are baterie inainte de a lucra cu el.
3) Va sugeram sa upgradati OS prin intermediul unui
profesionist.
2 De ce timpul de repaus este scurt cateodata ?
Answer: Timpul de utilizare al bateriei depinde de temperatura.
Daca temperatura este prea ridicata sau prea scazuta, timpul de
utilizare al bateriei poate fi afectat.Va sugeram sa folositi
dispozitivul la temperaturi normale. Timpul de utilizare este de
asemenea afectat de volumul ridicat si de operatii frecvente.
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Overmax Polska Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
Country:
Declare the following apparatus:
Products name:
Tablet 10.1’’
Brand and Model name:
OV-TB-09E
Hereby we confirm above product compliance with the European directive of
CE :
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
1999/5/EC
ROHS :
2011/65/EU
WE :
1275/2008
Below standards were tested and passed :
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
LVD :
A1:2010 + A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
R&TTE :
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
OV-TB-09E
www.overmax.pl
Download

Instrukcja obsługi