Instrukcja użytkownika
User Manual
PL / EN / CZ / SK
OV-BaseCore9
Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce
przedmioty przedostały się do wnętrza urządzenia.
I. Uwaga:
1. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić,
aby wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy dotykać urządzenia przy użyciu metalowych
obiektów, gdyż może to doprowadzić do spięcia.
3. Należy dokonywać okresowych archiwizacji danych zapisanych
na dysku urządzenia, aby zapobiec ich utracie, zwłaszcza przed
przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania. Nasza firma
nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną utratą danych.
4. Nie należy rozmontowywać urządzenia. Nie należy przecierać
powierzchni urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem ani
benzenem.
5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego formatowania lub
przesyłania / pobierania danych, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do wystąpienia błędów.
6. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia ciała wynikłe
na skutek rozbcia produktu, próby jego naprawy lub z innych
względów. Należy postępować ściśle z zaleceniami instrukcji.
7. Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty
przedostały się do wnętrza urządzenia.
8. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie
wysokich lub niskich temperaturach, zadymieniu lub wilgoci.
9. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić,
aby wyświetlacz uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
10. Specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia.
1
II. Wygląd zewnętrzny
1. Przednia kamera
2. Kontrolka
3. Ekran główny
4. Reset
5. Port mikrofonu
6. Port słuchawek
7. Port ładowarki DC
8. Port MINI USB
9. Port USB
10. HDMI
11. Port karty SD
12. Przycisk
włączania
wyłączania (włącznik)
13. Głośnik
14. Głośnik
15. Kamera tylna
/
III. Instrukcje operacji:
1.
1.1
Operacje podstawowe
Włączanie/wyłączanie
Włączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 5 sekundy; urządzenie
wyświetli ekran startowy z logo, a następnie przejdzie do trybu
pracy.
Wyłączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy, by wyłączyć
urządzenie.
2
Przejście w tryb spoczynku:
Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wciśnij krótko włącznik,
aby przeszło w tryb uśpienia (ekran zostanie wówczas wyłączony).
Ponowne wciśnięcie włącznika spowoduje powrót do trybu pracy.
Funkcja ta jest przydatna jeśli użytkownik chwilowo nie korzysta
z urządzenia i chce oszczędzić energię.
1.2 Ładowanie
Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niskim poziomie
energii baterii należy naładować je przy użyciu dołączonej w
zestawie ładowarki.
Uwaga:
Aby przedłużyć żywotność baterii, można kontynuować
ładowanie urządzenia jeszcze przez 15 minut po tym, jak zostanie
wyświetlony komunikat informujący o tym, że bateria jest już
pełna.
1.3
Menu główne
Kliknięcie
w interfejsie głównym spowoduje
wyświetlenie głównego Menu. Zawiera ono zakładki: ustawienia
systemowe,
odtwarzanie
muzyki,
odtwarzanie
wideo,
przeglądarka internetowa oraz inne zainstalowane przez
użytkownika aplikacje.
2. Ustawienia
Kliknij “
” w interfejsie głównym, aby wyświetlić
okno ustawień. Następnie kliknij zakładkę z odpowiednimi
opcjami, które chcesz skonfigurować.
3
2.1
Ustawienia daty i czasu
Kliknij "Data i czas" w interfejsie ustawień, aby
skonfigurować opcje daty i czasu. Możliwe jest tutaj ustawienie
daty, strefy czasowej, czasu, formatu wyświetlania daty i godziny
itp.
4
2.2 Jasność
W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij
"Jasność", aby wejść, a następnie przesuwaj pasek, aby
dostosować tę funkcję.
3. Połączenie Wi-Fi
Kliknij "Ustawienia" w interfejsie głównym, a następnie
"Połączenia bezprzewodowe i sieci", aby przywołać odpowiednie
okno konfiguracji. Kliknij Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi. Kliknij
Ustawienia Wi-Fi, aby zarządzać ustawieniami dostępu do sieci
bezprzewodowych.
5
Kliknij "Powiadomienia o dostępności sieci", aby wyświetlić
listę wyszukanych dostępnych sieci. Kliknij nazwę sieci, aby
wyświetlić okno konfiguracji. Możliwe będzie połączenie z siecią
bezprzewodową, należy w tym celu stosować się do
wyświetlanych poleceń. Jeśli sieć jest szyfrowana konieczne
będzie wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła.
3.1
Bluetooth
Włącz funkcję Bluetooth. Kliknij na ustawienia Bluetooth,
aby skonfigurować oraz uzyskać dostęp do urządzeń Bluetooth.
Kliknij "WYSZUKIWANIE URZĄDZEŃ", a wyświetlona
zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Kliknij nazwę
danego urządzenia z listy. Pojawi się okno ustawień, w którym
będzie można nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem
Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia istnieje możliwość przesyłu
plików obrazów, filmów, muzyki itp. między tymi urządzeniami.
6
3.2 Konfiguracja Ethernet
Urządzenie obsługuje kartę USB-Net-Card.
4. Instalacja, deinstalacja oraz uruchamianie aplikacji
4.1 Instalacja
Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji pod systemem
Android, na przykład za pośrednictwem USB, lub programu
wgranego przez użytkownika. My przedstawimy sposób z
wykorzystaniem Instalatora Aplikacji.
W interfejsie głównym kliknij "Menedżer plików".
Zaznacz preferowany plik aplikacji i przejdź do interfejsu
instalacji aplikacji. Kliknij "Instaluj", aby automatycznie
zainstalować aplikację. Po instalacji wyświetlone zostaną opcje
"Otwórz" oraz "Zakończ". Kliknij "Otwórz", aby uruchomić
aplikację. Kliknij "Zakończ", aby wyjść.
4.2 Deinstalacja
Możesz użyć odpowiedniego oprogramowania stron trzecich
lub zainstalowanego oprogramowania do zarządzania aplikacjami
urządzenia, aby instalować i deinstalować aplikacje.
Wybierz kolejno "Ustawienia - Aplikacje - Zarządzanie
aplikacjami", aby zaznaczać i sprawdzać informacje o
zainstalowanych aplikacjach oraz odinstalować je.
5. Połączenie z Internetem
5.1 Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową otwórz
przeglądarkę i wprowadź adres strony, aby ją wyświetlić.
5.2 Kliknij ikonę
, aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić
historię przeglądanych stron.. Kliknij stronę internetową, którą
chcesz otworzyć.
Aby zapisać stronę w zakładkach, należy kliknąć
a
następnie "dodaj".
7
6. Odtwarzanie muzyki oraz wideo
6.1
Odtwarzanie muzyki
Kliknij "Muzyka" w interfejsie głównym aby wyświetlić
okno odtwarzania muzyki. Wyświetlona zostanie lista dostępnych
(z dysków) ścieżek dźwiękowych i należy kliknąć wówczas nazwę
pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania kliknij
odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub
zmniejszać siłę głosu / szybko przewijać w przód lub tył itd.
6.2
Odtwarzanie wideo
Kliknij “Wideo” w interfejsie głównym, aby wyświetlić okno
odtwarzania wideo. Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z
dysków) ścieżek wideo i należy kliknąć wówczas nazwę pliku,
który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania wideo kliknij
odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub
zmniejszać siłę głosu / przejść do kolejnego lub poprzedniego
pliku itd.
8
7. Oglądanie obrazów
Kliknij “Galeria” w interfejsie głównym, aby wyświetlić
okno z listą plików obrazów. Wybierz i kliknij na folder, który
chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaną miniaturki znajdujących
się w nim plików obrazó. Kliknij w miniaturkę obrazu, który
chcesz wyświetlić.
Podczas oglądania obrazu dotknij ekran, aby wyświetlić
ikony funkcyjne umożliwiające przybliżanie, oddalanie, przejście
do kolejnego lub poprzedniego obrazu, obracanie, usuwanie itd.
9
8. Modem 3G Dongle
Urządzenie obsługuje zewnętrzne modemy 3G Dongle.
Podłącz modem do urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego
przewodu transferowego. Gdy kontrolka modemu 3G Dongle
zaświeci się możliwe będzie korzystanie z sieci 3G.
10
9. Kamera
W interfejsie głównym kliknij "Kamera".
9.1 Kamera
Jeśli kursor jest w pozycji
aparatu.
Kliknij
aktywny jest tryb
, aby rozpocząć nagrywanie.
Kliknij
, aby ustawić tryb tła, rozmiar obrazu, jakość obrazu,
kolor oraz efekt.
Kliknij
, aby ustawić balans bieli.
Kliknij
, aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
9.2 Jeśli kursor jest w pozycji
kamery.
Kliknij
aktywny jest tryb
, aby rozpocząć nagrywanie.
Kliknij
, aby ustawić efekt kolorów lub przywrócić ustawienia
fabryczne.
11
Kliknij
, aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
10. Połączenie z urządzeniem zewnętrznym
10.1 Połączenie z komputerem PC
Podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem
przewodu USB. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia
komputer wyświetli komunikat o wykryciu dwóch nowych
dysków. Jednym z nich jest karta TF, a drugim wbudowany
wewnętrzny dysk flash naszego tabletu.
12
Obsługa OTG i USB
Tablet obsługuje przenośne dyski z systemem plików FAT32,
takie jak dyski USB oraz MP3.
Podłącz przenośne urządzenie do tabletu. (Uwaga: myszki i
klawiatury USB obsługiwane są tylko za pośrednictwem portu
OTG; port USB obsługuje tylko urządzenia USB 2.0 High speed).
10.2
10.3
Aplikacje
Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowane zostały
niektóre aplikacje stron trzecich. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat ich obsługi, należy odnieść się do załączonej
dalej instrukcji. Niektóre z aplikacji mogą wymagać dostępu do
sieci by mogły zostać prawidłowo obsługiwane.
IV. Rozwiązywanie najczęstszych problemów
1. Co zrobić jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?
Odpowiedź:
1. Zresetuj urządzenie a następnie sprawdź czy wszystko jest już
w porządku.
2. Doładuj urządzenie przy użyciu ładowarki, aby aktywować
13
baterię. Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy jest ono
naładowane.
3. Zaleca się, aby aktualizację systemu operacyjnego
przeprowadził wykwalifikowany personel.
2. Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje?
Odpowiedź:
Czas wyładowania baterii zależy od temperatury i stopnia
obciążenia tabletu przez włączone aplikacje. Jeśli temperatura
otoczenia, w którym pracuje tablet, jest zbyt wysoka lub zbyt
niska, może to oddziaływać na szybkość rozładowania. Zaleca się
używanie tabletu w umiarkowanych temperaturach.
Szybkość rozładowania zależy także od ustawionej siły głosu
oraz tego jak często i zjakich aplikacji korzysta użytkownik.
VI. Specyfikacje
Uwaga:
Obrazy znajdujące się w instrukcji zostały zamieszczone
jedynie w celach poglądowych.
Projekt i specyfikacja urządzenia mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
14
ENGLISH
User Manual
15
Do not allow water or foreign objects to enter the unit.
I. Note:
1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake
seriously, or the display will be damaged or unusual.
2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from
short circuit.
3. Please backup your data in case your important data is lost,
especially before you upgrade the firmware. The company will
not take charge in any loss that caused by lost of data.
4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by
alcohol, thinner or benzene.
5. Do not disconnect the unit while it is formatting or
uploading/downloading, or the procedures may lead to errors
6. We do not take responsibility to the flash damage caused by
product broken, repair or other reasons. Please operate strictly
as per the user guide.
7. Avoid water or foreign objects enter the unit.
8. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty,
or humid.
9. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake
seriously, or the display will be damaged or unusual.
10.Specifications are subject to change and improvement without
notice
16
II. Introduction of cover:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Front Camera
Indicator
Home,
Reset
MIC
Earphone Jack
DC charger interface
MINI USB interface
USB host
HDMI
SD card interface
Power on/off
Loudspeacker
Loudspeacker
Back Camera
III. Operation Instruction
1. Basic Operation
1.1. Power on/Power off
Power on:
Press and hold the power switch for 5 seconds; the unit
displays the start-up logo and enters the working mode.
Power off:
Press and hold the power switch for 3 seconds to turn the unit
off.
Sleep:
While the device is at working status, press the power switch,
it enters the sleeping mode, and the screen will be off then.
Press the power switch again, it shift to the normal mode. You
may use this function when you don’t’ use the device
temporary to save power.
17
1.2. Charging
When the device prompts low battery, please charge it by
provided charger.
Note:
To improve the longevity of the battery, you may charge
for another 15 minutes after it prompts the battery is full.
1.3. Main menu
Click the
icon in the main interface, the main menu is
appeared. It including the system setting, music playback, video
playback, web browser and other applications you installed in the
main menu.
2. Settings
Click “
” in the main interface to enter the setting
interface. Click the corresponding setting items to operate.
18
2.1.Date and Time Setting
Click “Date & Time” in the setting interface to set the date
and time. You may set
the date, time zone, time, time format and date format etc. in the
menu.
2.2.
Brightness
Select “Display” in the setting interface. Click “Brightness” to
enter, and slide the bar to adjust the brightness.
19
3. Wi-Fi connection
Click “Settings” in the main interface and click “Wireless &
network” to enter the wireless and network setting interface. Click
Wi-Fi to turn on the WIFI. Click Wi-Fi setting to set and manage
wireless access.
Click “Network Notification”, it lists the open network it
searched. Click the name of the network; it pops up the setting
window. You may connect it to WIFI according to the prompts.
You need to input the user name and password if networks are
encrypted.
3.1 Bluetooth
Turn on the Bluetooth,Click Bluetooth setting to set and
manage Blutooth Devices access.Click “SEARCH FOR
DEVICES”,it lists the open devices.Click the name of the
devices;it pops up the setting window.choose the device ,pairing
it,then you can transfer pictures,movies,music etc with it.
20
3.2 Ethernet configuration
The Unit support USB-Net-Card.
4. Install, Uninstall and Run applications
4.1 Install
There are many ways to install applications under Android,
such as via USB, by third party program. We introduce installation
by Apps Installer here.
Click the “Explorer”or “Apkinstaller” in the main interface.
Select the APK file you want and enter the application
installation interface. Click “Install” to install the application
automatically. After installation, it prompts “Open” and “Finish”.
Click “Open” to open the application. Click “Finish” to exit.
4.2 Uninstall
You may use the corresponding third party software
management tool or the installed application management
software of the device to install applications.
Select “Setting/Applications/Manage applications” to select
the installed applications and check the attribute of it or uninstall
it.
21
5. Connect to internet
5.1.
After connecting with WIFI, open the browser and input
the web address, you can browse the web then.
5.2.
Click the
icon to enter the bookmark to view the
browse history. Click the web page you want to open it.
To save the web page into bookmark, you may click
to
enter and click “add” to save it.
6. Audio and video playback
6.1. Audio playback
Click the “Music” in the main menu to enter the audio
playback interface. It lists the audio files in the device, and you
may click the file name to play it. in the audio playing interface,
click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease voluem/
FF/ REW…
22
6.2. Video Playback
Click the “Video” in the main menu to enter the video
playback interface. It lists the video files in the device, and you
may click the file name to play it. in the video playing interface,
touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons
to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ skip to next
file/skip to previous file….
7. Picture viewing
Click “Gallery” in the main menu to enter the picture folder
list. Select and click the folder you want to enter, it displays the .
click the thumbnail of the picture to view it.
Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing
the picture, you may zoom in/zoom out/ skip to next picture/skip
to previous picture/ rotate/ delete the picture…
23
8. 3G DONGLE
The device supports external 3G Dongle, connect the 3G dongle to
the device via the external transfer cable, after the dongle indicator
24
lights, you may use the 3G network normally.
9. Camera
Click “Camera” in the main interface.
25
9.1 Camera
If the cursur is at
mode.
Click
postion, the device is at Camera
to take picture.
Click
to set the scene mode, Picture size, Picture quality, and
color effect.
Click
to set white balance.
Click
to select back or front camera.
9.2 DV If the cursur is at
mode.
postion, the device is at DV
Click
to take picture.
Click
Click
to set the color effect or restore to default settings.
to select back or front camera.
10. Connect with external device
10.1. Connect with PC
Connect the device with the PC via the USB cable. The PC
appears two new disk symbols after connected successfully. One is
the TF card, and the other is the built-in flash.
26
10.2. Use of OTG and USB host
It supports the movable device with FAT32 format, such as U disk
and MP3.
Connect the movable device to the MID. (Note: only OTG could
support USB mouse and keyboard, USB HOST only support
USB2.0 High speed device)
27
10.3. Applications
For convenient usage, we installed some third party software in
the MID. For detailed operation methods, please check the
corresponding instruction. Some of the software may be able to be
used in some area because of network service.
IV. Troubleshooting
1. What if the device is abnormal during operation?
Answer: 1). Reboot the device to see if it works OK.
2). Charge the device by the charger to activate the battery.
Make sure it has power before you operate it.
3). It is suggested to upgrade the OS of the device by
professional.
2. Why the standby time is so short sometimes?
Answer: the use time of the battery is all depend on the
temperature and use instance. If the temperature is too high or too
low, the use time of the battery might be effected. It is suggest
using the device in normal temperature. The using time is also
affected by increased volume and frequently operation.
VI. Specifications
Note: The pictures list in the manual are for reference only.
The design and the specification of the unit are subject to change
without notice.
28
Český
Uživatelský Manuál
29
Nedovolte, aby se voda nebo cizí objekty dostaly do přístroje.
I. Poznámka:
1. Zabraňte pádu přístroje. Zabraňte, aby se displej vážně
otřásl, jinak bude displej poškozený nebo nefunkční.
2. Nepoužívejte kovové předměty na dotek se zařízením, aby
nedošlo ke zkratu.
3. Prosím zálohujte svá data v případě, že jsou vaše data
důležitá a to zejména před upgradem firmwaru. Společnost
nenese odpovědnost za žádnou ztrátu v důsledku ztráty dat.
4. Nerozebírejte. Neotírejte povrch jednotky ředidlem,
alkoholem, nebo benzenem.
5. Neodpojujte přístroj, když probíhá formátování nebo
nahrávání / stahování. Takové postupy mohou vést k chybám
6. Neneseme odpovědnost za škody způsobené rozbitím
výrobku, opravou, nebo jiným důvodem. Prosím, pracujte
přesně podle uživatelské příručky.
7. Vyvarujte se vody nebo cizích objektů v přístroji.
8. Nepoužívejte přístroj v místech, která jsou extrémně teplé,
v studeném, prašném nebo vlhkém prostředí.
9. Zabraňte pádu přístroje. Zabraňte, aby se displej vážně
otřásl, jinak bude displej poškozený nebo nefunkční.
10. Specifikace jsou předmětem změn a mohou být
prováděny zlepšení bez předchozího upozornění
30
II. Úvod o obalu:
1. přední kamera
2. indikátor
3. domů,
4. obnovit
5. MIC
6. konektor pro sluchátka
7. rozhraní DC nabíječky
8. rozhraní MINI USB
9. USB host
10. HDMI
11. rozhraní SD karty
12. Zapnutí / vypnutí
13. reproduktor
14. reproduktor
III.
Provozní instrukce
1.
Základní
operace
15. zadní kamera
1.1. Zapnutí / vypnutí napájení
Zapnutí:
Stiskněte a podržte vypínač po dobu 5 sekund, jednotka
zobrazí úvodní logo a vstoupí do pracovního režimu.
vypnutí:
Stiskněte a podržte vypínač po dobu 3 sekund, vypněte
přístroj.
spánek:
Pokud je přístroj v pracovním stavu, stiskněte vypínač, vstoupí
do režimu spánku a obrazovka se vypne. Poté stiskněte
vypínač znovu, pokud se chcete přesunout do normálního
režimu. Můžete použít tuto funkci, když nechcete dočasně
používat přístroj za účelem úspory energie.
31
1.2. Nabíjení
Když přístroj oznámí vybitou baterii, nabijte ji dodanou
nabíječkou.
Poznámka:
Pokud chcete zlepšit životnost baterie, můžete ji nabíjet
dalších 15 minut poté, co zazní znamení, že je baterie plně
nabitá.
1.3. Hlavní menu
Klepněte na tlačítko
v hlavním rozhraní, objeví se
hlavní menu včetně nastavení systému, přehrávání hudby,
přehrávání videa, internetového prohlížeče a dalších aplikací
nainstalovaných v hlavním menu.
2. Nastavení
Klepněte na tlačítko “
” v hlavním rozhraní pro vstup
do rozhraní nastavení. Klikněte na příslušné položky
nastavení.
32
2.1.Nastavení data a času
Klikněte na tlačítko "Datum a čas" v rozhraní nastavení pro
nastavení data a času. Můžete nastavit datum, časové pásmo, čas,
formát času a formát data atd.
2.2. Jas
Zvolte "displej" v rozhraní nastavení. Klikněte na "Jas" pro
vstup a posuňte ukazatel pro nastavení jasu.
33
3. Wi-Fi připojení
Klikněte na tlačítko "Nastavení" v hlavním menu a klikněte
na "Bezdrátové připojení a síť" pro vstup do rozhraní
bezdrátového připojení a síťových nastavení. Klikněte na tlačítko
"Zapnout Wi-Fi" a zapněte WIFI. Klikněte na tlačítko "Wi-Fi
nastavení" pokud chcete nastavit a spravovat bezdrátový přístup.
Klikněte na "Upozornění sítě", které zobrazuje vyhledané
otevřené sítě. Klikněte na název sítě, objeví se okno "Nastavení".
Můžete se připojit k WIFI podle pokynů. Musíte zadat uživatelské
jméno a heslo, pokud jsou sítě šifrovány.
3.1 Bluetooth
Zapněte Bluetooth, klikněte na tlačítko nastavení Bluetooth pro
nastavení a správu Blutooth přístupu zařízení. Klikněte na tlačítko
"vyhledávat zařízení", zobrazí se otevřené zařízení. Klepněte na
název zařízení, objeví se okno "Nastavení". Vyberte zařízení,
spárujte je a pak můžete přenášet fotografie, filmy, hudbu atd..
34
3.2 Ethernet konfigurace
Jednotka podporuje USB-Net-Card.
4. Jak nainstalovat, odinstalovat a spustit aplikace
4.1 Instalace
Existuje mnoho způsobů, jak instalovat aplikace v systému
Android, jako například přes USB, od třetí strany. Představíme si
instalaci přes instalační aplikaci.
Klikněte na tlačítko "Průzkumník" nebo "Apkinstaller" v hlavním
rozhraní.
Vyberte APK soubor, který chcete a vstupte do rozhraní
instalace aplikace. Klikněte na tlačítko "Instalovat" pro instalaci
aplikace. Po instalaci se zobrazí možnost "Otevřít" a "Dokončit".
Kliknutím na tlačítko "Otevřít" otevřete aplikace. Klikněte na
tlačítko "Dokončit" pro ukončení.
35
4.2 Odinstalování
Můžete použít odpovídající přímo nástroj pro správu
softwaru třetích stran jako nebo software pro správu
nainstalovaných aplikací.
Vyberte "Nastavení / Aplikace / Správa aplikací" a vyberte
instalované aplikace a zkontrolujte atribut, nebo odinstalujte.
5. Připojení k internetu
5.1.
Po připojení k WIFI, otevřete prohlížeč a zadejte
internetovou adresu a pak můžete prohlížet web stránky.
5.2.
Klikněte na
ikonu, pokud chcete otevřít zobrazení
historie. Klikněte na web stránku, kterou chcete otevřít.
Chcete-li uložit webovou stránku do záložek, můžete kliknout na
a klikněte na tlačítko "přidat" pro uložení.
6. Audio a video přehrávání
6.1. Audio přehrávání
Klikněte na tlačítko "Hudba" v hlavním menu, vstoupíte do
rozhraní audio přehrávání. Zobrazuje zvukové soubory v zařízení
a můžete kliknout na název souboru, který chcete přehrát. v
rozhraní audio přehrávání klikněte na tlačítko ikony pro
přehrávání / pauzu / zvýšení hlasitosti / snížení hlasitosti / FF /
REW ...
36
6.2. Video přehrávání
Klikněte na tlačítko "Video" v hlavním menu, vstoupíte do
rozhraní přehrávání videa. Zobrazuje video soubory v přístroji a
můžete kliknout na název souboru, který chcete přehrát. V
rozhraní video přehrávání se dotkněte obrazovky, aby se zobrazilo
okno funkčních ikon a klikněte na tlačítko ikony pro přehrávání /
pauzu / zvýšení hlasitosti / snížení hlasitosti / přechod na další
soubor / přeskočení na předchozí soubor ....
37
7. Zobrazování obrázků
Klikněte na "Galerie" v hlavním menu, vstoupíte do seznamu
obrazových složek. Vyberte a klikněte na složku, kterou chcete
zobrazit. Klikněte na miniaturu obrázku pro jeho zobrazení.
Dotkněte se obrazovky, aby se zobrazilo okno funkčních ikon
při sledování obrazu, můžete přiblížit / oddálit / přejít na další
obrázek / přeskočit na předchozí obrázek / otočit / smazat
obrázek ...
38
8. 3G klíč
Přístroj podporuje externí 3G klíče, připojte 3G klíč přes externí
kabel pro přenos, pokud svítí indikátor klíče, můžete normálně
použít síť 3G.
9. Fotoaparát
Klikněte na tlačítko "Fotoaparát" v hlavním
39
rozhraní.
9.1 Fotoaparát
Pokud je kurzor na této pozici
fotoaparátu.
Klikněte na
, přístroj je v režimu
pro zachycení snímku.
Klikněte na
pro nastavení režimu scény, velikosti obrazu,
kvality obrazu a barevných efektů.
Klikněte na
pro nastavení vyvážení bílé.
Klikněte na
pro nastavení přední nebo zadní kamery.
9.2 Video
Pokud je kurzor na této pozici
videa.
Klikněte na
přístroj je v režimu
pro zachycení snímku.
Klikněte na
na nastavení barevných efektů nebo obnovení
původního nastavení.
Klikněte na
pro nastavení přední nebo zadní kamery.
40
10. Připojení k externímu zařízení
10.1. Připojení k PC
Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu USB. V PC se objeví
dvě nové diskové symboly po úspěšném připojení. Jedním z nich
je karta TF, a druhý je vestavěná paměť.
41
10.2. Použití OTG a USB přípojky
Podporuje mobilní zařízení s formátem FAT32, jako disk U a MP3.
Připojte mobilní zařízení k IID. (Poznámka: pouze OTG
podporuje USB myši a klávesnice, USB přípojka podporuje pouze
zařízení s rozhraním USB 2.0 High speed)
10.3. Aplikace
Pro pohodlné použití jsme instalovali nějaký software třetí strany
do MID. Pro detailnější informace zkontrolujte odpovídající
instrukce. Některé aplikace nemusí být možné použít v určité
oblasti, z důvodu provozu sítě.
IV. Odstraňování problémů
3. Co když je zařízení neobvyklé během provozu?
Odpověď: 1). Restartujte přístroj tak, aby se zjistilo, zda
funguje správně.
2). Nabijte na nabíječce pro aktivaci baterie. Ujistěte se, že má
dostatek energie předtím, než začnete pracovat.
3). Navrhuje se, aby aktualizovat systém zařízení odborníkem.
2. Proč je pohotovostní doba někdy tak krátká?
Odpověď: Doba použití baterie závisí na teplotě a použití. Pokud
je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může být doba použití
baterie ovlivněna. Navrhuje se zařízení používat při běžné teplotě.
42
Pohotovostní doba je také ovlivněna zvýšenou hlasitostí a častým
provozem.
VI. Specifikace
Poznámka: Seznam obrázků v příručce je jen pro referenční účely.
Konstrukce a specifikace jednotky se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
43
Slovenčina
Užívateľský Manuál
44
Nedovoľte, aby sa voda alebo cudzie objekty dostali do
prístroja.
I. Poznámka:
1. Zabráňte pádu prístroja. Zabráňte, aby sa displej vážne
otriasol, inak bude displej poškodený alebo nefunkčný.
2. Nepoužívajte kovové predmety na dotyk so zariadením,
aby nedošlo k skratu.
3. Prosím zálohujte svoje dáta v prípade, že sú vaše dáta
dôležité a to najmä pred upgradom firmvéru. Spoločnosť
nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu v dôsledku straty dát.
4. Nerozoberajte. Neutierajte povrch jednotky riedidlom,
alkoholom, alebo benzénom.
5. Neodpájajte prístroj, keď prebieha formátovanie alebo
nahrávanie / sťahovanie. Takéto postupy môžu viesť k
chybám
6. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené rozbitím
výrobku, opravou, alebo iným dôvodom. Prosím, pracujte
presne podľa používateľskej príručky.
7. Vyvarujte sa vody alebo cudzích objektov v prístroji.
8. Nepoužívajte prístroj v miestach, ktoré sú extrémne teplé, v
studenom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
9. Zabráňte pádu prístroja. Zabráňte, aby sa displej vážne
otriasol, inak bude displej poškodený alebo nefunkčný.
10. Špecifikácie sú predmetom zmien a môžu sa vykonať
zlepšenia bez predchádzajúceho upozornenia
45
II. Úvod o obale:
1. predná kamera
2. indikátor
3. domov,
4. obnoviť
5. MIC
6. konektor pre slúchadlá
7. rozhranie DC nabíjačky
8. rozhranie MINI USB
9. USB host
10. HDMI
11. rozhrania SD karty
12. Zapnutie / vypnutie
13. reproduktor
14. reproduktor
15. zadná kamera
III. Prevádzkové inštrukcie
1. Základné operácie
1.1. Zapnutie / vypnutie napájania
Zapnutie:
Stlačte a podržte vypínač po dobu 5 sekúnd, jednotka zobrazí
úvodné logo a vstúpi do pracovného režimu.
Vypnutie:
Stlačte a podržte vypínač po dobu 3 sekúnd, vypnite prístroj.
Spánok:
Ak je prístroj v pracovnom stave, stlačte vypínač, vstúpi do
režimu spánku a obrazovka sa vypne. Potom stlačte vypínač
znova, ak sa chcete presunúť do normálneho režimu. Môžete
použiť túto funkciu, keď nechcete dočasne používať prístroj
za účelom úspory energie.
1.2. Nabíjanie
Keď prístroj oznámi vybitú batériu, nabite ju dodanou
46
nabíjačkou.
Poznámka:
Ak chcete zlepšiť životnosť batérie, môžete ju nabíjať
ďalších 15 minút potom, čo zaznie znamenie, že je batéria
plne nabitá.
1.3. Hlavné menu
Kliknite na tlačidlo
v hlavnom rozhraní, objaví sa
hlavné menu vrátane nastavenia systému, prehrávania hudby,
prehrávania videa, internetového prehliadača a ďalších aplikácií
nainštalovaných v hlavnom menu.
2. Nastavenia
Kliknite na “
”v hlavnom rozhraní pre vstup do
rozhrania nastavení. Kliknite na príslušné položky nastavenia.
47
2.1.Nastavenie dátumu a času
Kliknite na tlačidlo "Dátum a čas" v rozhraní nastavení pre
nastavenie dátumu a času. Môžete nastaviť dátum, časové pásmo,
čas, formát času a formát dátumu atď.
2.2.
Jas
Zvoľte "displej" v rozhraní nastavení. Kliknite na "Jas" pre
vstup a posuňte ukazovateľ pre nastavenie jasu.
48
3. Wi-Fi pripojenie
Kliknite na tlačidlo "Nastavenia" v hlavnom menu a kliknite
na "Bezdrôtové pripojenie a sieť" pre vstup do rozhrania
bezdrôtového pripojenia a sieťových nastavení. Kliknite na
tlačidlo “Zapnúť Wi-Fi” a zapnite WIFI. Kliknite na tlačidlo
“Wi-Fi nastavenia” ak chcete nastaviť a spravovať bezdrôtový
prístup.
Kliknite na "Upozornenie siete", ktoré zobrazuje vyhľadané
otvorené siete. Kliknite na názov siete, objaví sa okno
“Nastavenia”. Môžete sa pripojiť k WIFI podľa pokynov. Musíte
zadať užívateľské meno a heslo, ak sú siete šifrované.
3.1 Bluetooth
Zapnite Bluetooth, kliknite na tlačidlo nastavenia Bluetooth
pre nastavenie a správu Blutooth prístupu zariadení. Kliknite na
tlačidlo "vyhľadávať zariadenia", zobrazia sa otvorené zariadenia.
Kliknite na názov zariadenia, objaví sa okno “Nastavenia”.
Vyberte zariadenia, spárujte ich a potom môžete prenášať
fotografie, filmy, hudbu atď.
49
3.2 Ethernet konfigurácia
Jednotka podporuje USB-Net-Card.
4. Ako nainštalovať, odinštalovať a spustiť aplikácie
4.1 Inštalácia
Existuje mnoho spôsobov, ako inštalovať aplikácie v systéme
Android, ako napríklad cez USB, od tretej strany. Predstavíme si
inštaláciu cez inštalačnú aplikáciu.
Kliknite na tlačidlo "Prieskumník" alebo "Apkinstaller" v hlavnom
rozhraní.
Vyberte APK súbor, ktorý chcete a vstúpte do rozhrania
inštalácie aplikácie. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" pre inštaláciu
aplikácie. Po inštalácii sa zobrazí možnosť "Otvoriť" a
"Dokončiť". Kliknutím na tlačidlo "Otvoriť" otvoríte aplikácie.
Kliknite na tlačidlo "Dokončiť" pre ukončenie.
4.2 Odinštalovanie
Môžete použiť zodpovedajúci priamo nástroj pre správu
softvéru tretích strán ako alebo softvér pre správu nainštalovaných
aplikácií.
50
Vyberte "Nastavenia / Aplikácie / Správa aplikácií" a vyberte
inštalované aplikácie a skontrolujte atribút, alebo odinštalujte.
5. Pripojenie k internetu
5.1.
Po pripojení k WIFI, otvorte prehliadač a zadajte
internetovú adresu a potom môžete prezerať web stránky.
5.2.
Kliknite na
ikonu, ak chcete otvoriť zobrazenie
histórie. Kliknite na web stránku, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete uložiť web stránku do záložiek, môžete kliknúť na
a kliknite na tlačidlo "pridať" pre uloženie.
6. Audio a video prehrávanie
6.1. Audio prehrávanie
Kliknite na tlačidlo "Hudba" v hlavnom menu, vstúpite do
rozhrania audio prehrávania. Zobrazuje zvukové súbory v
zariadení a môžete kliknúť na názov súboru, ktorý chcete prehrať.
v rozhraní audio prehrávania kliknite na tlačidlo ikony pre
prehrávanie / pauzu / zvýšenie hlasitosti / zníženie hlasitosti / FF /
REW ...
51
6.2. Video prehrávanie
Kliknite na tlačidlo "Video" v hlavnom menu, vstúpite do
rozhrania prehrávania videa. Zobrazuje video súbory v prístroji a
môžete kliknúť na názov súboru, ktorý chcete prehrať. V rozhraní
video prehrávania sa dotknite obrazovky aby sa zobrazilo okno
funkčných ikon a kliknite na tlačidlo ikony pre prehrávanie /
pauzu / zvýšenie hlasitosti / zníženie hlasitosti / prechod na ďalší
súbor / preskočenie na predchádzajúci súbor ....
7. Zobrazovanie obrázkov
Kliknite na "Galéria" v hlavnom menu, vstúpite do zoznamu
obrazových zložiek. Vyberte a kliknite na priečinok, ktorý chcete
zobraziť. Kliknite na miniatúru obrázku pre jeho zobrazenie.
Dotknite sa obrazovky aby sa zobrazilo okno funkčných ikon
pri sledovaní obrazu, môžete priblížiť / oddialiť / prejsť na ďalší
obrázok / preskočiť na predchádzajúci obrázok / otočiť / zmazať
obrázok ...
52
8. 3G kľúč
Prístroj podporuje externé 3G kľúče, pripojte 3G kľúč cez externý
kábel pre prenos, ak svieti indikátor kľúča, môžete normálne
použiť sieť 3G.
53
9. Fotoaparát
Kliknite na tlačidlo "Fotoaparát" v hlavnom
rozhraní.
9.1 Fotoaparát
Ak je kurzor na tejto pozícii
fotoaparátu.
Kliknite na
, prístroj je v režime
pre zachytenie snímky.
54
Kliknite na
na nastavenie režimu scény, veľkosti obrazu,
kvality obrazu a farebných efektov.
Kliknite na
pre nastavenie vyváženia bielej.
Kliknite na
pre nastavenie prednej alebo zadnej kamery.
9.2 Video
Ak je kurzor na tejto pozícii
Kliknite na
prístroj je v režime videa.
pre zachytenie snímky.
Kliknite na
na nastavenie farebných efektov alebo obnovenie
pôvodného nastavenia.
Kliknite na
pre nastavenie prednej alebo zadnej kamery.
10. Pripojenie k externému zariadenia
10.1. Pripojenie k PC
Pripojte prístroj k počítaču pomocou kábla USB. V PC sa objavia
dve nové diskové symboly po úspešnom pripojení. Jedným z nich
je karta TF, a druhý je vstavaná pamäť.
55
10.2. Použitie OTG a USB prípojky
Podporuje mobilného zariadenia s formátom FAT32, ako disk U a
MP3.
Pripojte mobilné zariadenia k MID. (Poznámka: iba OTG
podporuje USB myši a klávesnice, USB prípojka podporuje iba
zariadenia s rozhraním USB 2.0 High speed)
56
10.3. Aplikácie
Pre pohodlné použitie sme inštalovali nejaký softvér tretej strany
do MID. Pre detailnejšie informácie skontrolujte zodpovedajúce
inštrukcie. Niektoré aplikácie nemusí byť možné použiť v určitej
oblasti, z dôvodu prevádzky siete.
IV. Odstraňovanie problémov
1. Čo keď je zariadenie neobvyklé počas prevádzky?
Odpoveď: 1). Reštartujte prístroj tak, aby sa zistilo, či funguje
správne.
2). Nabite na nabíjačke pre aktiváciu batérie. Uistite sa, že má
dostatok energie predtým, než začnete pracovať.
3). Navrhuje sa, aby aktualizovať systém zariadenia odborníkom.
2. Prečo je pohotovostná doba niekedy tak krátka?
Odpoveď: Doba použitia batérie závisí na teplote a použití. Ak je
teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže byť doba použitia
batérie ovplyvnená. Navrhuje sa zariadenie používať pri bežnej
teplote.
Pohotovostná doba je tiež ovplyvnená zvýšenou hlasitosťou a
častou prevádzku.
VI. Špecifikácie
Poznámka: Zoznam obrázkov v príručke je len pre referenčné
účely.
Konštrukcia a špecifikácie jednotky sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
57
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Country:
Overmax Polska Spółka
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
z
Ograniczoną
Declare the following apparatus:
Products name:
Tablet 9” BaseCore
Brand and Model name:
OV-BaseCore9
Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE:
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
1999/5/EC
ROHS :
2011/65/EU
WE :
1275/2008
Below standards were tested and passed:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
LVD :
A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
R&TTE :
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
58
www.overmax.pl
Download

Pobierz - Overmax