2013 – 2014 İ.İ.B.F BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
PAZARTESİ
09.06.2014
SALI
10.06.2014
ÇARŞAMBA
11.06.2014
PERŞEMBE
12.06.2014
CUMA
13.06.2014
9.00
10.00
Makro İktisat-II
(İKT-İŞL-SBKY-2)
Uluslararası İktisat-II
(İKT-3)
Para Politikası
(İKT-3)
Hukuka Giriş
(EAP)
10.15
11.15
Çağdaş Siyaset Teorisi
(SBKY-4)
İktisada Giriş-2
(EAP)
Ticaret Hukuku
(İKT-İŞL-SBKY)
Endüstri Ekonomisi
(İKT-3)
Yabancı Dil-II
(EAP)
Modern Batı Toplum Yapısı
(SBKY-4)
Vergi Hukuku
(İKT-İŞL-4)
11.30
12.30
Genel Muhasebe-2
(EAP)
Mali Tablolar Analizi
(İŞL-3)
İnsan Kaynakları Yönetimi
(İŞL-3)
Orta Asya ve Kafkasya Siyaseti
Orta Asya ve Kafkasya Ekonomisi
(İŞL-İKT-SBKY4)
ÖĞLE ARASI
13.30
14.30
Kamu Yönetimi
(SBKY-2)
İstatistik-II
(İKT-İŞL-SBKY-2)
Medya Siyaset İlişkisi
(SBKY-4)
Sermaye Piyasası ve Borsa
(İŞL-4)
Mesleki Yabancı Dil-2
(İKT-İŞL-SBKY)
Kamu Yönetiminde Yeni
Yaklaşımlar
(SBKY-4)
Kent Sosyolojisi
(SBKY-3)
Finansal Yönetim
(İKT-İŞL-3)
14.45
15.45
Envanter ve Bilanço-2
(İŞL-2)
Türk Dış Siyaseti
(SBKY-4)
16.00
17.00
Kamu Maliyesi
(SBKY-3)
Yöneylem Araştırması-II
(İŞL-3)
Uluslararası Pazarlama
(İŞL-4)
İdare Hukuku-II
(SBKY-3)
Yönetim Muhasebesi
(İŞL-4)
Küresel Siyaset İktisat
(SBKY 4)
PAZARTESİ
16.06.2014
SALI
17.06.2014
ÇARŞAMBA
18.06.2014
PERŞEMBE
19.06.2014
CUMA
20.06.2014
9.00
10.00
Kamu Yönetimi
(EA)
Medeni Hukuk
(SBKY2-3-4)
Kamu Bütçesi
(İŞL-3)
10.15
11.15
Ekonometri-2
(İktisat-3-4 sınıflar)
Türk Siyasal Hayatı-II
(SBKY-3)
Girişimcilik-2
(İKT-İŞL-4)
Maliyet Muhasebesi-2
(İKT-İŞL-3)
11.30
12.30
Mikro İktisat-II
(İKT-İŞL-SBKY)
Genel İşletme-II
(EAP)
Siyasi Tarih
(SBKY 3)
Matematiksel İktisat
(İKT-2)
Türkiye-AB ilişkisi
(İKT-4)
ÖĞLE ARASI
13.30
14.30
14.45
15.45
16.00
17.00
Stratejik Maliyet Yönetimi
(İŞL-4)
Uluslararası Hukuk
(SBKY-2)
Ceza Hukuku
(SBKY-4)
Pazarlama İlkeleri
(İŞL-2)
Halkla İlişkiler
(İŞL-4)
Uygulamalı İstatistik
(İŞL.3)
NOT: Programda Yaşanabilecek Değişikliklere Karşı Programı Sınavınızdan Önce Kontrol Ediniz.
Türk Dili ve Edebiyatı
(EAP)
E-Devlet Uygulamaları
(SBKY-4)
Üretim Yönetimi-II
(İŞL-4)
Borçlar Hukuku
(SBKY-4)
Atatürk İlke ve İnkılâpları
(EAP)
Siyasi Düşünceler Tar.
(SBKY-2)
Download

2013 – 2014 i.i.bf bahar dönemi final sınav programı