Mehmet Akif Ersoy I Muhammed İkbal I Bahtiyar Vahapzade
SEMPOZYUM PROGRAMI
www.mehmetakif.edu.tr
SEMPOZYUM PROGRAMI
16 Ekim 2014 Perşembe
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
11.00-12.00
Ali Orkun ERCENGİZ
Burdur Belediye Başkanı
Hasan KÜRKLÜ
Burdur Valisi
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
SERGİ AÇILIŞI
12.00-12.15
Yrd. Doç. Dr. Şemseddin Ziya DAĞLI
Kişisel Ebru Sergisi
Akdeniz Üniversitesi-Türkiye
12.00-13.30
13.00-13.30
Öğle Yemeği
Sempozyuma Kayıt (Avşar Han)
I. OTURUM - Ortak Yönler
Oturum Başkanı Doç. Dr. Şeriyye GÜNDOĞDU
Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi ve
Azerbaycan Bilimler Akademisi,
Şarkşinaslık Enstitüsü -Azerbaycan
13.30-13.45
Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy’da
Millet/Milliyet Anlayışı
Okutman Himmet BÜKE
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
13.45-14.00
14.00-14.15
Akif ve İkbal’de İttihadı İslam Düşüncesi
Doç. Dr. Kadir ŞEKER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
Muhammed İkbal ve Mehmed Akif’in
Düşüncesinde Kur’an
Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi-Türkiye
14.15-14.30
Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal ve
Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Çocuk
Arş. Gör. Erhan AKDAĞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye
14.30-14.45
Mehmet Akif Ersoy İçin Hürriyet, Bahtiyar
Vahabzade İçin Milliyet ve Muhammed İkbal İçin
Türklük Kavramı
Uzm. Aysel HUSEYNOVA
İstanbul Kültür Üniversitesi-Türkiye
14.45-15.00
Tartışma
15.00-15.20
Çay-kahve arası
II. OTURUM - Mehmet Akif Ersoy
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye
15.20-15.35
Mehmet Akif Ersoy’da Türk Kimliği
Prof. Dr. İsmail YAKIT
Akdeniz Üniversitesi-Türkiye
15.35-15.50
Mehmet Âkif’in İdeal Kahramanı: Âsım ve Nesli
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ
Pamukkale Üniversitesi-Türkiye
15.50-16.05
Mehmet Akif’in Şiirlerine Hükmeden “Nesir Dili”
Arş. Gör. Servet KARÇIĞA
İstanbul Murat Hüdavendigar Üniversitesi-Türkiye
16.05-16.20
Mehmet Akif Ersoy’un Düşünce Dünyasında
Ahlâk, Erdemler ve Medeniyet İlişkisi
Doç. Dr. Nejdet DURAK
Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye
16.20-16.35
İmanıyla Abideleşen Şair Mehmet Akif
Öğr. Gör. İbrahim DAĞILMA
Bingöl Üniversitesi-Türkiye
16.35-16.50
Tartışma
16.50-17.10
Çay-kahve arası
III. OTURUM - Bahtiyar Vahapzade
Oturum Başkanı Doç. Dr. Kadir ŞEKER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
17.10-17.25
Bahtiyar Vahabzâde’nin Son Şiirlerinde Özeleştiri
Yrd. Doç. Dr. Hüsniye MAYADAĞLI
Amasya Üniversitesi-Türkiye
17.25-17.40
Bahtiyar Vahapzade ve Sanatı
Sebiha SEDEFOĞLU
Arş. Gör. Ömer KEMİKSİZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye
17.40-17.55
Sırat-ı Müstakim ve Sebilür-Reşad Mecmuaları
ve Hüseyin Cavid’in Bir Şiiri
Doç. Dr. Seriyye GÜNDOĞDU
Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi ve Azerbaycan Bilimler
Akademisi, Şarkşinaslık Enstitüsü -Azerbaycan
17.55-18.10
Bahtiyar Vahapzade: Hayatı, Fikirleri ve
Türk Dünyasına Bakışı
Yrd. Doç. Dr. Esme ÖZDAŞLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
18.10-18-25
Bahtiyar Vahapzade’nin Poetik Görüşleri
Doç. Dr. Bayram GÜNDOĞDU
Qafgaz Üniversitesi-Azerbaycan
18.25-18.40
Tartışma
19.30-22.30
Akşam Yemeği Susamlık Tesisleri
17 Ekim 2014 Cuma
IV. OTURUM - Muhammed İkbal
Oturum Başkanı Doç. Dr. Bayram GÜNDOĞDU
Qafgaz Üniversitesi-Azerbaycan
09.30-09.45
İdealler ve Gerçekler Açısından Akif ve
İkbal’e Bakış
Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK
09.45-10.00
Muhammed İkbal’in Yaşamı
Süleyman DARAKÇI
Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
10.00-10.15
Muhammed İkbal’in Din Felsefesinde
“İnsan-Olma” Kavrayışı ve Dinî Tecrübe
Arş. Gör. Dr. Kevser ÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye
10.15-10.30
Muhammed İkbal’de Vatan Sevgisi
Mustafa ARSLAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
10.30-10.45
Muhammed İkbal’in Eğitim Anlayışı
Tuncay SAKAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
10.45-10.55
Tartışma
10.55-11.10
Çay-kahve arası
V. OTURUM - Mehmet Akif Ersoy
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zafer GÖLEN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
11.10-11.25
Mehmet Akif Ersoy’un Siyasal Kimliği ve İttihat
ve Terakki Cemiyeti İle Olan İlişkisi
Güngör GÖÇER
Süleyman Demirel Üniversitesi -Türkiye
11.25-11.40
Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eserinde
Ahlâkî Bir Erdem Olarak Adalet
Ayşe AKTUĞ, Pınar ŞEN, Ümmü TEKET
Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye
11.40-11.55
Klasik Türk Şiirinden Modern Türk Şiirine
“Leyla ” İmgesi ve Mehmet Akif’in
Kaleminden “Leyla” Şiiri
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
11.55-12.05
Mehmet Akif’in Siyasi Düşünceleri ve
Günümüzde Uygulanabilirliği
Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi-Türkiye
12.05-12.15
Tartışma
12.05-13.30
Öğle Yemeği
VI. OTURUM - Muhammed İkbal, Mehmet Akif Ersoy
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK
Uludağ Üniversitesi-Türkiye
13.45-14.00
Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal,
Bahtiyar Vahabzade’nin Ülkelerindeki
Milli Mücadelelere Katkıları
Uzm. Aysel CAVADOVA
İstanbul Kültür Üniversitesi-Türkiye
14.00-14.15
Muhammed İkbal’in Kadın Hakları ve Eğitimi
Hakkında Görüşleri
Zuhal KONDU
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
14.15-14.30
Muhammed İkbal ve Pakistan
Fatma TÜRKAN
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü -Türkiye
14.30-14.45
Muhammed İkbal’in Hayatındaki Türk Kavramı
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ
Tuba İşler İDİZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye
14.45-15.00
Pakistan’ın Millî Şairi İkbal ve Türk Millî Marşı
Yazarı Mehmet Akif Arasındaki Ortak Unsurlar
Yrd. Doç. Dr. Abida Haneef
National University of Modern Languages- Pakistan
15.00-15.10
Tartışma
15.10-15.20
Çay-kahve arası
VII. OTURUM
Mehmet Akif Ersoy ve Bahtiyar Vahapzade
Oturum Başkanı Doç. Dr. Nejdet DURAK
Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye
15.20-15.35
Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi
Doç. Dr. Zafer GÖLEN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
15.35-15.50
Mehmet Akif Ersoy Hakkında Yazılan
Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
Ümmügülsüm CANDEĞER
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türkiye
15.50-16.05
Birinci Dünya Savaşında Alman Propagandası
Karşısında Bir Aydın Olarak Mehmet Akif
Yrd. Doç. Dr. Suat ZEYREK
İstanbul Üniversitesi-Türkiye
16.05-16.20
Bahtiyar Vahabzade’nin Zaman Üzerine
Düşünceleri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ORDU
Murat Hüdavendigar Üniversitesi-Türkiye
16.20-16.35
Bahtiyar Vahapzade’de Hak ve Adalet Düşüncesi
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi-Türkiye
16.35-16.50
Tartışma
16.50-17.10
Çay-kahve arası
DEĞERLENDİRME OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan BABACAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
17.00-17.10
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
17.20-17.30
Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK
17.30-17.40
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ
17.40-17.50
Doç. Dr. Bayram GÜNDOĞDU
17.50-18.00
Doç. Dr. Zafer GÖLEN
19.00-22.30
Burdur Serenler Otel Gala Yemeği
Burdur Valisi Sayın Hasan KÜRKLÜ’nün Teşrifleriyle
NOT
Açılış Konuşmaları, Açılış Oturumu ve Ebru Sergisi
Konferans ve Sergi Salonu’nda,
Diğer oturumlar İstiklâl Yerleşkesi Avşar Han
Kırmızı Salon da Yapılacaktır.
İstanbul Üniversitesi-Türkiye
Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye
Qafgaz Üniversitesi-Azerbaycan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye
SOSYAL PROGRAM
18 Ekim 2014 Cumartesi
İnsuyu Mağarası
Gölhisar Öğle Yemeği
Kibyra Ören Yeri Ziyareti
Sponsor: Gölhisar’daki Program
Gölhisar Belediye Başkanlığı’nın
Sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
T +90 (248) 213 32 02 - F +90 (248) 213 32 09
http://3uds.mehmetakif.edu.tr
www.mehmetakif.edu.tr
facebook.com/mehmetakifedutr
twitter.com/mehmetakifedutr
Download

sempozyum programı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi