Propozície
BOŠIANSKA VAREŠKA 2014
2.ročník súťaž vo varení tradičných polievok
(guláš, kapustnica, fazuľovica, držkovica)
Organizátor: Občianske združenie Bošany –naša obec, FAJN CAFFÉ
Dátum: 11.10.2014 (sobota) 11:00 hod. – 15:00 hod.
Miesto: Dom kultúry, Nám. M.R. Štefánika, Bošany
Štartovné: 7,-€ / družstvo
Priebeh súťaže: od 10. 30 h – 11.00 h prezentácia súťažných družstiev
oboznámenie s pravidlami súťaže
11:00 h - súťaž vo varení tradičných polievok
12:00 h - atrakcie pre deti, cukrová vata, tvorivé dielne
14: 30 h - ochutnávka
15: 00 h - vyhodnotenie súťaže
15:45 h - kultúrny program + tombola
Účastníci súťaže:
Podmienky súťaže: Jedno súťažné družstvo tvoria 3 - 4 členovia. Hodnotí sa príprava,
hygiena, chuť a estetika.
Prihlásené súťažné družstvá si prinesú:
1. kotlík na pevné palivo, vrátane paliva, respektíve plynový, alebo elektrický varič...
2. suroviny na polievku
3. potrebné riady- vedro na vodu, utierky
4. drevo
4. Organizátor zabezpečí:
stoly, stoličky
prípojku na vodu
prípojku na el. energiu
jednorázové nádoby - taniere, lyžice
zemiaky, cibuľa, cesnak, chlieb
Hodnotenie: zabezpečia zástupcovia organizátorov.
Ocenenie: medaile, plakety + vecné ceny.
BOŠIANSKA VAREŠKA
Dom kultúry, Nám. M.R. Štefánika, Bošany
11.10.2014 sobota
(2.ročník súťaž vo varení tradičných polievok)
..............................Záväzná prihláška............................
Záväzne sa prihlasujeme družstvo na 2.ročník súťaže vo varení polievok so štartovným 7,-€
Názov družstva :
.....................................................................
 Polievka:
gulášová
fazuľová
držková
kapustová
Mesto /Obec : ....................................................
Meno vedúceho : ..............................................
Telefón : ...............................
Termín uzatvorenia prihlášok je: 10.10.2014
Prihlásiť sa môžete: Fajn caffé – Eugen Baroš /Dom kultúry Bošany/
alebo na tel. 0915 721187 Ivan Valko
Poslať prihlášky na email: [email protected]
Download

BOŠIANSKA VAREŠKA 2014