Przykłady podrabianych produktów
1.
2.
3.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące
na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Wybierz odpowiedni preparat
i dostosuj jego dawkę do warunków pogodowych i glebowych
na polu. Zabieg wykonaj, gdy
zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości szkodników,
chorób czy chwastów.
Zapoznaj się z etykietą-instrukcją
stosowania. Nie przekraczaj zalecanych dawek ani liczby zabiegów
w sezonie. Pamiętaj o zachowaniu
odpowiednich odstępów (liczba
dni) między zabiegami. Zachowaj
odpowiedni, zalecany w etykiecie-instrukcji okres karencji (okres
od wykonania ostatniego zabiegu
do zbioru).
Xm
Na zdjęciu 1 znajduje się preparat, który przypomina oryginalny preparat chwastobójczy.
W rzeczywistości jest podróbką, która zawiera środek owadobójczy.
Xm
Xm
Zdjęcie 2 przedstawia rzekomo oryginalny insektycyd przywieziony z Ukrainy, który okazał
się fałszywy. Zawiera zupełnie inną substancję czynną niż wymieniona na etykiecie.
Zdjęcie 3 przedstawia podrobiony preparat Mesurol 500 FS. W środku znajduje się tania
zaprawa grzybobójcza. Mesurol 500 FS ma mocne działanie repelentne (odstrasza ptaki)
i jest od lat stosowany wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion kukurydzy przez
firmy nasienne. Nie można jej więc legalnie kupić w sklepach czy hurtowniach. Zatem, jeśli
ktoś sprzedaje na rynku Mesurol 500 FS, oznacza to, że mamy do czynienia
z podróbką.
Xm
Stosuj oryginalne środki ochrony
roślin. Stosowanie środków niewiadomego pochodzenia może wpłynąć na przekroczenie pozostałości,
ponieważ nie ma pewności co do
ich składu. Zakupu dokonuj wyłącznie w licencjonowanych punktach sprzedaży, w oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach
posiadających czytelną i napisaną
w języku polskim etykietę
– instrukcję stosowania. Sprawdź,
czy preparat nie jest przeterminowany. Zachowaj dowód zakupu.
Wykonując zabieg, unikaj nakładania się cieczy roboczej na tej samej
powierzchni.
Zużyte opakowania wraz z nakrętkami zwróć do punktu zakupu
lub innego miejsca prowadzącego
zbiórkę zużytych opakowań po
środkach ochrony roślin.
Oryginalne znaczy
pewne!
Xm
Xm
Xm
Zachowaj odpowiednie, zalecane
w etykiecie-instrukcji stosowania
strefy ochronne (nie opryskiwane)
wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz upraw sąsiadujących,
w celu ograniczenia znoszenia
cieczy roboczej. Najlepiej stosuj
dysze niskoznoszeniowe, dostosuj
ciśnienie i prędkość jazdy
do warunków pogodowych.
Chroń wody gruntowe przed niezamierzonym wyciekiem środka czy
cieczy roboczej podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy.
Wypłucz trzykrotnie opakowanie
opróżniając je do opryskiwacza.
Zadbaj, aby resztki cieczy roboczej
ani woda z mycia opryskiwacza
nie dostały się do cieków lub ujęć
wodnych.
Xm
W celu ochrony owadów zapylających, zachowaj odpowiedni, zalecany w etykiecie-instrukcji stosowania okres prewencji dla pszczół
(okres od zakończenia zabiegu do
początku oblotu pszczół), nawet
w uprawach nie kwitnących.
Kwitnące chwasty stanowią także
pożytek dla owadów zapylających.
Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:
Uważaj na podróbki!
Kupuj wyłącznie oryginalne
środki ochrony roślin.
Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08
Czekamy na Twoje pytania: Robert Puhl – 883 373 913 • dr Jerzy Próchnicki – 600 009 996
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
www.bayercropscience.pl
www.grunttobezpieczenstwo.pl
Mówiąc o podróbkach, najczęściej myślimy o fałszowanych produktach znanych
marek, np.: ubraniach, butach, zegarkach, a nawet lekarstwach. Na rynku środków
ochrony roślin również sprzedawane są podróbki i z roku na rok stanowią coraz
poważniejszy problem.
Niestety, podrabianie środków ochrony roślin jest tematem zbyt mało nagłośnionym.
Taka sytuacja jest wygodna i bezpieczna dla fałszerzy. Dlatego wciąż przybywa produktów
nieznanego pochodzenia i niewiadomej zawartości. Z powodu rosnącej sprzedaży podrabianych
środków ochrony roślin szczególnie dużo tracą rolnicy, gdyż podrabiane produkty nie są skuteczne,
często niszczą uprawy, powodując duże straty w plonach, a czasem nawet doprowadzają do
poważnych uszkodzeń narzędzi rolniczych. Warto również zdać sobie sprawę, że używanie
podróbek to niebezpieczeństwo nie tylko dla upraw, ale także dla ludzi i środowiska naturalnego.
Elementy identyfikacji produktów firmy Bayer
Na opakowaniach naszej nowej linii „Smartline” znajdują się następujące elementy
identyfikacji oryginalności produktu:
Plomba zakrętki
Zagrożenia wynikające z używania
nieoryginalnych produktów
dla zdrowia użytkowników: podróbki zawierają zwykle nielegalne,
toksyczne substancje czynne, szkodliwe dla zdrowia
dla środowiska naturalnego: niebezpieczne substancje zalegają w glebie
dla zdrowia konsumentów: toksyczne substancje pozostają w uprawach
dla plonu/zysków rolników: podróbki powodują straty plonów wynikające
z fitotoksyczności substancji albo z powodu nieskuteczności działania środka
Nowość: Od 2013 r. mamy
nową plombę zakrętki
z „hologramem”
W 2013 r. została wprowadzona nowa
plomba zakrętki. Ze względu na okres
transformacji w naszej produkcji,
nie znajduje się jeszcze na wszystkich
opakowanianiach.
Na plombie powinno być widoczne logo firmy
Bayer. Plomba zakrętki znajduje się na
wszystkich opakowaniach nowej linii
„Smartline”, mniejszych niż 15 l. Opakowania
15 l oraz większe nie mają plomby zakrętki,
posiadają jedynie plombę butelki.
nie posiadają rejestracji i licencji importowej
zawierają nielegalne substancje czynne, zwykle bardzo niebezpieczne
dla ludzi i środowiska
zawierają mniejszą ilość substancji czynnych lub inne niż wynika to z etykiety
mają nieaktualne etykiety lub etykiety w obcych językach
Na ramionach butelek – po prawej oraz lewej
stronie, na zakrętce i na etykiecie znajduje się
logo firmy Bayer.
zawsze prosić sprzedawcę o dokument poświadczający zakup (np. faktura zakupu)
kupować preparaty wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę
w języku polskim, zabezpieczenia i szczegółowe dane na temat producenta
unikać kupowania od osób, które oferują produkty po cenach dużo niższych
od rynkowych
Co powinno wzbudzić podejrzenie?
wyjątkowo niska cena produktu
preparaty z etykietami w obcych językach np. w języku rosyjskim lub ukraińskim, których
sprzedawcy twierdzą, że są to oryginalne produkty przywiezione z kraju, w którym ceny
są niższe – niestety, zdecydowana większość takich produktów to podróbki, a etykiety
w języku naszych wschodnich sąsiadów mają tylko zwiększyć wiarygodność produktu
i jego niskiej ceny
produkty w opakowaniach bez oznaczenia firmy i jakichkolwiek zabezpieczeń
(plomb, hologramów itp.)
możliwość zakupu preparatu niedostępnego na wolnym rynku (np. Mesurol 500 FS),
lecz tylko na kwalifikowanych nasionach
Holospot na etykietach
Holspot jest wielowymiarowym hologramem,
praktycznie niemożliwym do podrobienia.
Umieszczany jest na etykietach, będąc
jednym z najpewniejszych elementów
identyfikacji produktu. Odklejenie hologramu
z etykiety jest niemoliwe, gdyż ulegnie ona
zniszczeniu.
naruszają patenty oraz prawo do marek i znaków towarowych oryginalnego producenta
ze względu na koszty i ponoszone ryzyko stanowią drogie rozwiązanie
są niezgodne z prawem
Firma Bayer CropScience, jako inicjator akcji „Grunt to bezpieczeństwo”, jest nie tylko
zaangażowana w działania na rzecz rozwoju nowych środków ochrony roślin, ale także
w propagowanie zasad ich prawidłowego użytkowania. Dbając o bezpieczeństwo,
tworzy rozwiązania umożliwiające identyfikację opakowań swoich preparatów.
kupować preparaty tylko w sprawdzonych punktach sprzedaży i od autoryzowanych
partnerów handlowych firmy Bayer – ich lista znajduje się na stronie www.bayercropscience.pl
Plomba butelki
Dzięki nowej linii Smartline, od 2013 r.
plomba już nie jest wymagana na wszystkich
opakowaniach. Plomba butelki znajduje się tylko
na opakowaniach 15 l i większych oraz na
wybranych produktach wymagając plombę
butelki, ze względu na formulację
(np. Basta150 SL, Prosaro 250 ES).
Logo na opakowaniach,
zakrętce i etykiecie
Należy pamiętać, że nielegalne środki ochrony roślin
Aby uniknąć zakupu podróbek należy
Stale pracujemy nad nowymi sposobami zabezpieczeń i informujemy o nich naszych
klientów, aby ułatwić im identyfikację oryginalnych produktów. W ten sposób uprzedzamy
i utrudniamy działania fałszerzy.
Jak reagować?
Jeśli kupimy preparat, który okaże się podróbką, powinniśmy niezwłocznie powiadomić
producenta oryginalnego produktu, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORiN) oraz policję. Nasza bierność jest zachętą do działania dla fałszerzy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oryginalności środka ochrony roślin,
najlepiej zwrócić się do producenta z prośbą o jego weryfikację.
W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących produktów firmy Bayer, bardzo
prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym lub pod numerem tel.: 883-373-913.
Download

Broszura Oryginalne - znaczy pewne (.pdf - 2,5 MB)