CASE STUDY
NOWS
usprawnia pracę
warszawskiej kancelarii
Wdrożenie pakietu Novell Open Workgroup Suite
w Kancelarii Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz
w Warszawie zapewniło pełne uwierzytelnianie
użytkowników, zlikwidowało potencjalne luki
w bezpieczeństwie systemu i zagwarantowało sprawny
backup danych. Szybka instalacja oprogramowania
niewymagającego dużych zasobów serwera umożliwiła
podniesienie efektywności i dostosowanie systemów do
wymogów pracy mobilnej.
N
ajważniejszą kwestią dla Kancelarii Radców Prawnych było
usprawnienie działania serwera
firmowej poczty oraz zagwarantowanie
bezpiecznego dostępu do plików na serwerze podczas zdalnej pracy, co dałoby
firmie większą mobilność. Równie ważne było usprawnienie usług sieciowych
i zapewnienie użytkownikom współdzielenie plików. Kancelaria zdecydowała się na aktualizację obecnie używanego
oprogramowania. Ze względu na dobre
doświadczenia związane z oprogramowaniem Novell postanowiono o zakupie
pakietu NOWS (Novell Open Workgroup
Wdrożenie w pigułce
Klient: Kancelaria Radców Prawnych
Jakubisiak i Pałtynowicz, Warszawa
(www.jip.pl)
Przedmiot wdrożenia: Pakiet NOWS
(Novell Open Workgroup Suite)
Dystrybutor NOWS: Veracomp
Partner wdrożenia: Jama Tech
(www.jama-tech.pl)
54
CRN nr 10/2014
Suite) i wdrożeniu kilku jego elementów. Dobry stosunek jakości do ceny oraz
możliwość łatwej aktualizacji dotychczas stosowanych rozwiązań dodatkowo przemawiały za tym wyborem.
CZYM JEST NOWS?
– Pakiet NOWS to najlepszy zestaw oprogramowania pod względem funkcjonalności i ceny – twierdzi Kamil Krzywicki,
Business Development Manager odpowiedzialny za rozwiązania SUSE i Novell w Veracompie. – Rozwiązania w nim
zawarte można uruchomić na systemie
SUSE Linux lub MS Windows Server.
Ponadto oprogramowanie jest zgodne
ze środowiskami wirtualnymi VMware,
Hyper-V, XEN, KVM oraz różnymi bazami danych, np. MS SQL, Oracle, MySQL
i Sybase.
NOWS to zestaw 10 różnych produktów
umożliwiających zbudowanie stabilnej infrastruktury IT firmy, zarządzanie środowiskiem IT, a przede wszystkim wspieranie
użytkowników końcowych w codziennej
pracy. Stanowi rozsądną alternatywę dla
produktów opartych wyłącznie na Windows i sprawdza się jako rozwiązanie do
obsługi sieci, poczty elektronicznej i pracy
grupowej. Pakiet NOWS zawiera:
– SUSE Linux Enterprise Server
– wydajny i bezpieczny system serwerowy
z wbudowaną wirtualizacją XEN i KVM;
– Open Enterprise Server 11 – system
serwerowy oparty na SUSE Linux, wyposażony w usługi katalogowe do budowy
domeny, funkcje sieciowe oraz służące do
zarządzania plikami i drukowaniem;
– GroupWise 2014 PL – zaawansowane rozwiązanie do komunikacji i pra-
Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz działa na rynku usług
prawniczych od 1998 r. Współpracuje
stale z kilkudziesięcioma podmiotami
gospodarczymi, prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością,
jak i spółek akcyjnych. Wśród klientów
znajdują się podmioty z listy 500 największych przedsiębiorstw oraz wiodące firmy ubezpieczeniowe i brokerskie.
cy grupowej, dostarczające usługi serwera
poczty elektronicznej, wspólnego kalendarza, folderów i zadań oraz zarządzania
dokumentami;
– GroupWise Mobility Service, który
zapewnia wymianę informacji (np. poczty
elektronicznej, wpisów do kalendarza czy
zadań) pomiędzy serwerem GroupWise
a telefonami i tabletami;
– Vibe – webowy system do wspomagania pracy zespołowej, prowadzenia projektów i gromadzenia informacji lub budowy intranetu dla użytkowników; można
w nim uruchamiać dowolne aplikacje napisane w języku Java (JSP);
– ZENworks Configuration Management – moduł umożliwiający centralne zarządzanie konfiguracją komputerów
i serwerów, zdalną instalację oprogramowania, przejmowanie pulpitu i tworzenie
obrazów dysku;
– ZENworks Endpoint Security
Management – służy do centralnego
zabezpieczania stacji końcowych, tworzenia reguł polityki bezpieczeństwa, blokowania portów i szyfrowania urządzeń
pamięci przenośnej, np. pendrive’ów;
– Service Desk – system Help Desk do
obsługi zgłoszeń użytkowników dotyczących pomocy technicznej;
– iPrint – serwer wydruku zapewniający użytkownikom systemu korzystanie
z wszystkich urządzeń drukujących i generowanie raportów o tym, kto, kiedy, ile
i gdzie drukował;
– Novell Filr – nowatorskie narzędzie
do współdzielenia plików, gwarantujące
bezpieczny dostęp do danych na firmowym serwerze.
– Postawiliśmy na rozwiązania Novella, ponieważ z powodzeniem korzystaliśmy
z serwera plikowego i poczty GroupWise –
mówi Marek Pałtynowicz, radca prawny
z Kancelarii Radców Prawnych Jakubisiak
i Pałtynowicz. – Zależało nam na bezpieczeństwie i mobilności, co zostało zapewnione przez Novell Filr, pozwalający na dostęp
do serwera plikowego, oraz GroupWise
Mobility Service. Dzięki wdrożeniu NOWS
otrzymaliśmy możliwość dostępu do poczty z dowolnego urządzenia mobilnego, co
znacznie usprawniło codzienną pracę. Bezpieczny dostęp do wszystkich zasobów z dowolnego miejsca ma szczególne znaczenie
dla działalności kancelarii prawnej.
PRZEBIEG WDROŻENIA
W kancelarii działał tylko jeden serwer
(z czterordzeniowym procesorem i 8 GB
pamięci RAM), a jej właściciele nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem sprzętu. Wdożenie
rozpoczęto zatem od wirtualizacji firmowych zasobów – wykorzystano do tego system SUSE Linux Enterprise Server
zawarty w NOWS, a na nim uruchomiono
platformę wirtualną XEN. Aby na serwerze mogła działać większa liczba systemów, konieczne było zwiększenie jego
pamięci RAM do 24 GB.
Na pierwszej maszynie wirtualnej zainstalowano Open Enterprise Server 11
z usługami plikowymi NSS dla pracowników kancelarii. Dzięki NSS mogą oni np.
sami – bez pomocy działu IT – odzyskiwać skasowane pliki. W ramach Open Enterprise Server 11 uruchomiono również
usługę katalogową eDirectory (z replikacją zawartości drzewa plików).
Na drugiej maszynie wdrożono Novell
GroupWise, czyli narzędzie zapewniające
wydajną i szyfrowaną pocztę elektroniczną z kalendarzami, kontaktami, zadaniami,
notatkami i komunikatorem. Zagwarantowano też dostęp do poczty przez przeglądarkę WWW. Aby umożliwić korzystanie
z urządzeń mobilnych, posłużono się zawartą w pakiecie NOWS aplikacją GroupWise Mobility Service, która została uruchomiona na kolejnej maszynie wirtualnej
i odpowiada za dwukierunkową synchronizację poczty, kalendarzy, zadań, kontaktów itd. pomiędzy serwerem w firmie
a urządzeniami mobilnymi.
Postanowiono również wdrożyć rozwiązanie zapewniające dostęp do ważnych
plików w firmie z dowolnego urządzenia
i dowolnej lokalizacji, czyli Novell Filr.
Dzięki temu kancelaria nie ma już potrzeby umieszczania danych w chmurze czy
kopiowania plików na nośniki zewnętrzne – dane pozostają na firmowym serwerze. Zastosowanie Novell Filr sprawiło, że
osoby korzystające z urządzeń mobilnych
zyskały natychmiastowy dostęp do swoich plików znajdujących się w kancelarii,
np. podczas rozprawy sądowej czy spotkań
z klientami poza siedzibą firmy. Natomiast
użytkownicy pracujący w biurze kancelarii mogą synchronizować z serwerem wybrane katalogi z komputerów, tworząc tym
samym backup swoich najważniejszych
danych. Wszystkie dane są zapisywane na
zewnętrznym serwerze plików NAS.
W ostatniej maszynie wirtualnej zlokalizowano stronę WWW kancelarii i autorską
aplikację do obsługi kancelarii. Oprogramowanie z pakietu NOWS, które bazuje na
systemach SUSE Linux, wykorzystuje tak
mało zasobów serwera, że można było na
nim uruchomić wiele różnych usług.
– Największym wyzwaniem podczas wdrożenia było zapewnienie ciągłości pracy kancelarii – mówi Jakub
Matusiak, właściciel firmy Jama Tech,
która przeprowadziła wdrożenie rozwiązania NOWS. – Wdrożenie zostało wykonane w ciągu 10 dni roboczych, a podczas prac
nie zanotowano żadnych problemów. Niewielkie przestoje, związane z koniecznością
rekonfiguracji pojedynczych stacji roboczych, nie trwały dłużej niż dwie godziny.
CRN nr 10/2014
55
ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z VERACOMPEM.
O Kancelarii
Download

Pobierz dokument PDF