NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
08:30
10:30
11:30
12:30
SALI
BMM 102 Biyomedikal
Mühendisliğine Giriş
Koray Çiftçi ( yeni bina )
YDİ110 Yabancı
Dil I Bilge
Özlüşen (B204)
ATI102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Mustafa Yazıcı (Öğr. Üyesi. Odası
No.1)
II
BMMS311 Veri Tabanı Yönetimine
Giriş
(yeni bina)
LMİ104
Mesleki İngilizce II
Çetin (B204)
BMMS 412
Biyokimyasal Analiz Cihazları
Yrd. Doç. Dr. PINAR NARTOP (B131)
ÇARŞAMBA
YDİ110 Yabancı
Dil I
Bilge
Özlüşen(B204)
BM 101 Temel Bilgi Teknolojileri
Rafet Akdeniz (Genel Bilg. Lab)
Yab. Dilde Okuma ve Konuşma(B131)
Ufuk Çetin
BMMB 203
Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr. PINAR NARTOP (yeni bina)
III
BMMS 323
Radyasyon Fiziği
Doç.Dr. BETÜL TAŞDELEN (B204)
BMM 313
Elektromanyetik Alan Teorisi
H. Pınar Zengingönül (B204)
IV
BMMB 401
Medikal Görüntüleme
H. Pınar Zengingönül (yeni bina)
BMMS 404
Biyomedikal İşaret İşleme
Koray Çiftçi (B131)
I
PERŞEMBE
DFD003-Diff.Denk
Rafael Shaliyev (B-203)
Ufuk
IV
II
MAT111 - Matematik I
Beyrul Canbaz (C-103)
BMM 211 BMM'de Bilgisayar
Yöntemleri
H. Pınar Zengingönül (GBL)
III
BMM 301
Biyomedikal Elektroniği I
Koray Çiftçi (B204)
YDİ110 Yabancı
Dil I
Bilge Özlüşen
(yeni bina)
II
BMMB 203
Organik Kimya
Yrd. Doç. Dr.
PINAR
NARTOP (yeni
bina)
III
BMML 301 Biyomedikal Elektroniği
Laboratuvarı I
Koray Çiftçi (Elektronik Lab.)
CUMA
BMM 201
Biyolojik ve Medikal Fizik
Doç.Dr. BETÜL TAŞDELEN (yeni bina)
BMMS 409
Teşhis ve Tedavide Kullanılan Radyofarmasötikler
Doç.Dr. BETÜL TAŞDELEN (yeni bina)
I
IV
MAT 204
Sayısal Analiz
Koray Çiftçi
(Genel Bilg. L)
TD112 Türk Dili I- Suat Akpınar
(B204)
II
IV
16:30
EHMS 405
Mikroişlemcili Sistem Tasarımı
Ertuğrul Karakulak (B131)
IV
I
15:30
BMM 303
Sinyaller ve Sistemler
Hasan Demir (yeni bina)
UZAKTAN EĞİTİM
III
III
14:30
MAT 204
Sayısal Analiz
Koray Çiftçi (B204)
II
I
13:30
FİZ 107 Fizik I
Rafael Shaliyev (AMFİ)
I
PAZARTESİ
09:30
SGS 409
Tedarik Zinciri Yönetimi
Öğr. Gör. FATMA PELİN EREL
(B131)
BMM 301
Biyomedikal
Elektroniği I
(B204)
BMMB497 Bitirme Çalışması
LIC102
Beyrul Canbaz (C-101)
BMM 311 Olasılık Teorisi
Pelin Gürkan Ünal
(B204)
BMMB403
Medikal Etik ve Sorumluluk
Koray Çiftçi (yeni bina)
Örgütsel iletişim
Can Ünal (yeni bina) /
Hukuku Zeki Onat (B131)
İş
Download

Biyomedikal Mühendisliği