16
Fortel 2013
Mocarze kabla
– obecni!
tekst danuta harenda FOT. A. ostrowski, T. marczewski
To było IV ogólnopolskie forum operatorów
telekomunikacyjnych. I nie zawiedli, stawili się w marcu
br. w hotelu Narvil k. Serocka. Także po to, by po raz
kolejny na przestrzeni roku ukonstytuować władze Związku
Pracodawców Mediów Elektronicznych – Mediakom.
kabelmix
T
ak więc zgodnie
z
oczekiwaniami
– przybyłych na konferencję gości powitał – oprócz prezesa
Fundacji Protelko Andrzeja Ostrowskiego – nowy prezes Mediakom
– Krzysztof Kacprowicz. Jednak
tych, którzy liczyli na rozwiązanie
w Serocku kwestii kontraktu Mediakomu z organizacjami zbiorowego zarządzania, spotkał zawód;
ponoć na przeszkodzie stanęły
względy formalne, a rozmowy
na temat praw autorskich mają
być kontynuowane. Nie może być
inaczej – telekomunikacyjne sieci
kablowe to w końcu część zatrudniającego sto kilkadziesiąt tysięcy
ludzi rynku, który na skutek m.in.
cyfryzacji reorganizuje się i na którym każdego dnia i każdego roku
(zgodnie z hasłem tej konferencji)
ktoś zyskuje, a ktoś traci.
W jakiej kondycji są operatorzy?
Czy zyskują? Tak się składa, że
ci, z którymi rozmawiałam na
konferencji, stale wspominają
o nowych inwestycjach i nadziejach na terytorialny i infrastrukturalny rozwój biznesu. Wielu
z nich stawiło się na Fortelu
w nadziei na pozyskanie konkretnej wiedzy, ale byli i tacy, którzy
wszystkie konferencyjne dni spę-
FORTEL 2013 w liczbach
312 – akredytowanych gości
48 podmiotów – operatorzy telekomunikacyjni
36 podmiotów – nadawcy i dystrybutorzy
27 podmiotów – dostawcy sprzętu i nowych technologii
22 wystawców
dzili wyłącznie w negocjacyjnych
podgrupach.
Wiedza o rynku
Pierwszego dnia konferencji przybyłych nie zawiodła Elżbieta Gorajewska, szefowa polskiego oddziału
Nielsen Media Research, która
szybko i sprawnie nakreśliła zmiany
w sposobie konsumpcji mediów
w Polsce. W jej opinii – nasz umowny dom staje się coraz bardziej
cyfrowy, o czym świadczą choćby
następujące dane:
– 57 proc. polskich gospodarstw
domowych zakupiło w ciągu ostatnich trzech lat nowy telewizor;
– 61 proc. gospodarstw jest posiadaczem komputera stacjonarnego
lub laptopa;
– 1 proc. gospodarstw przyznaje
się do posiadania tabletu;
– tylko w ok. 0,2 proc. gospodarstw
znajduje swe miejsce czytnik ebook;
– PVR, czyli cyfrową nagrywarkę,
posiada 16 proc. gospodarstw
(choć nie wszyscy posiadacze jej
używają);
– aż 60 proc. posiada magnetowid
lub odtwarzacz DVD;
– odtwarzacz w standardzie Blu-Ray
ma tylko 1 proc. gospodarstw.
Pociesza fakt, że już ponad
75 proc. polskich gospodarstw
domowych ma możliwość odbioru sygnału telewizyjnego drogą
cyfrową; coraz większy udział
wśród tych gospodarstw to te
korzystające z sygnału naziemnej
telewizji cyfrowej. Nie zmienił się
dramatycznie dzienny czas konsumpcji telewizji – z roku na rok
waha się najwyżej o kilka minut.
Rynek oglądalności czterech
głównych ogólnopolskich stacji
telewizyjnych kurczy się, a na ich
dotychczasowe pozycje wdzierają
się stacje tematyczne, których
jest już 221 (także kanały DTT).
Grupie czterech największych
nadawców przypada więc obecnie
55,9 proc. rynku oglądalności,
a odpowiadające temu wpływy
KWIECIEŃ 2013
17
reklamowe brutto to 52,3 proc.
(dane za 2012 rok).
Polacy w dalszym ciągu najchętniej
oglądają programy rozrywkowe,
wydarzenia sportowe oraz seriale.
Zarówno w telewizji, jak i coraz
częściej – w interencie. Jednak
niesamowitych inwestycji, a to jest
możliwe tylko w przypadku stosownych do nakładów… zysków.
Zdaniem A. Rogowskiego – kupno
sieci – schedy po ASTER nie było
i nie jest elementem napędzającym
koniunkturę. Nie pomaga branży
zabrał się do porządkowania rynku
kablowego. Chodzi oczywiście
o najnowsze zmiany w prawie telekomunikacyjnym, czyli dostępność
infrastruktury kablowej dla reszty
rynku. Prezes UKE Magdalena Gaj
forsuje – zdaniem A. Abramczuka
– zdaniem E. Gorajewskiej – teza,
że internet zjada telewizję – nie
broni się. To medium komplementarne wobec tradycyjnej telewizji;
nie zagrażające jej pozycji – podkreślała.
Telewizja + internet pochłaniają
w sumie w Polsce ponad 70 proc.
wydatków na reklamę; to dwa
najpotężniejsze media, które ciągle
rosną.
Frekwencję na sali konferencyjnej zapewnił prowadzony przez
A. Zarębskiego panel o nowych
platformach dostępowych, w którym tradycyjnie już przeplatały
się wątki prawne, biznesowe,
technologiczne.
Ciekawymi uwagami dzielił się
w jego trakcie prezes Multimedia Polska – A. Rogowski,
który nie po raz pierwszy
mówił wprost o narastającym
w branży konflikcie między
nadawcami treści a dystrybutorami. Konflikcie dotyczącym
obszaru finansowego. Jego
zdaniem – nie da się dłużej
przekładać rosnących kosztów
programmingu nadawców na rynek
cen dystrybutorów dla konsumenta.
Dowodził także, że rynek wymaga
– a przecież „szkoda każdej złotówki marnowanej na tym rynku”.
Członek Rady Nadzorczej NFI Midas
Andrzej Abramczuk starał się skierować uwagę zebranych na rozwój
technologii LTE w Polsce; liczba
aktywnych użytkowników usług
opartych na LTE rośnie lawinowo
– i zdaniem A. Abramczuka, nie jest
to zagrożenie dla rynku usług kablowych. Ten panelista dowodził też,
że obecnie nasz rynek telekomunikacyjny znalazł się w trzeciej już
fazie regulacji, w której regulator
z zapałem
Krzysztof Kacprowicz
– rozwiązania wzięte z ustawodawstwa niemieckiego i francuskiego, gdy tymczasem jesteśmy
krajem dużo uboższym i pewnych
regulacji nie da się tu żywcem
przenieść z Europy Zachodniej.
– Mnie osobiście martwi pozycja
rynkowa TP (Orange), która chce
wymóc na regulatorze ochronę
swych inwestycji – dodawał A.
Abramczuk. Inny uczestnik panelu
– Krzysztof Kacprowicz, właściciel
sieci Macrosat i nowy prezes Mediakom, oceniał kondycję rynku przez
pryzmat działalności swojej firmy.
Jego zdaniem – zyski przynoszą
sieciom kablowym inwestycje
w internet, choć w najbliższych
latach nie będzie to już tak opłacalne jak do tej pory, a spodziewane
wzrosty rynku sięgną tu tylko
kilku procent. Według K. Kacprowicza – oblicze polskiego rynku
telekomunikacyjnego zmienią
lada rok sieci szerokopasmowe,
które po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji staną się obiektem
sprzedaży.
Dlaczego Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji chce zabić rynek wideo
na życzenie w Polsce? – takie prowokacyjne pytanie (na podstawie
kabelmix
Panel dyskusyjny: nowe platformy dostępowe. Od lewej: Przemysław Kurczewski (Emitel),
Ewa Gadomska (KRRiT), Andrzej Rogowski (Multimedia Polska)
18
FORTEL 2013
casusu skierowania do prokuratury
sprawy sprzedawania transmisji
PPV przez Cyfrowy Polsat) moderator skierował do reprezentującej na
Fortelu KRRiT Ewy Gadomskiej.
Zebrani usłyszeli w odpowiedzi, że
rzeczone doniesienie jest zaledwie
„domniemaniem” popełnienia przestępstwa i że jest to sygnał ze strony
regulatora dla parlamentarzystów
– uregulowania sytuacji prawnej PPV w Polsce. – W obecnym
brzmieniu przepisów PPV podlega
bowiem koncesjonowaniu – dowodziła E. Gadomska. Interesujący
głos w dyskusji zabrał Wojciech
Dziomdziora, który odniósł się do
nowych regulacji prawa telekomunikacyjnego dotyczących operatorów sieci kablowych. – Przewaga
operacyjna wielkich operatorów
sektora CATV polega na segmentacji geograficznej – mówił. Najnowsza regulacja może ich tej przewagi
pozbawić. Pod rozwagę poddał też
interesujący niuans. – Tymczasem
mówimy o sieciach szkieletowych
budowanych na obszarze białych
niu uwagi operatorów wykazała się
zwłaszcza firma PrOgram, która
wciągnęła zebranych do wspólnej
zabawy przedstawiając ofertę dystrybuowanych przez siebie kanałów
tematycznych. Tego samego dnia
kameralną prelekcję i prezentację
dotyczącą idei Kina za Rogiem
przedstawił Grzegorz Molewski,
szef Cyfrowego Repozytorium Filmowego. Mówił m.in. o kosztach
pomysłu – w tym cenach dla franczyzobiorców – animatorów tej akcji
w terenie. Miałoby to być 80 zł +
VAT za m-c za dzierżawę serwera
+ abonament 99 zł brutto za tzw.
uczestnictwo w sieci + po 20 zł za
każdą projekcję.
Otwarty Oddział Zamknięty
Wieczorne gale na konferencjach branży kablowej to zwykle
imprezy udane. Tak było i tym
razem na Fortelu w Serocku,
gdzie nagrodami „Mocarz kabla
polskiego” doceniono dokonania
wyróżniających się w tym środowisku przedsiębiorców. Tym razem
gościom (do rana) feerię świateł
i dobrą muzykę elektroniczną.
Technologie atakują
Drugi konferencyjny dzień rozpoczął Paweł Tutka z firmy 4VOD,
kreśląc łańcuch dystrybucyjny
treści we współczesnych mediach,
z uwzględnieniem najnowszych
technologii typu Smart
TV czy HbbTV.
– W dzisiejszych,
internetowych czasach każdy może
być producentem
treści, w związku
z czym pojawia się
pytanie o to, czy
powinien stosować
się do regulacji rynkowych – pytał prelegent.
Czy w sytuacji gdy istnieje możliwość wystreamowania dowolnego
kanału z telewizora do
dowolnego urządzenia
przenośnego, odrębne
oferty paczek kana-
kabelmix
Wręczanie statuetek nagrody Mocarz Kabla Polskiego podczas gali konferencji FORTEL.
Na zdjęciu – laureaci, organizatorzy, zaproszeni goście
plam. Pytanie – czy pojawi się ktokolwiek, kto będzie chciał budować
sieci dostępowe?
– W tzw. międzyczasie technologie
radiowe LTE zawojują rynek i co
wtedy z sieciami dostępowymi
– wtórował W. Dziomdziorze A.
Rogowski.
Roztrząsanie zawiłości polskiego
rynku medialnego ustąpiło tego
dnia miejsca prezentacjom nadawców – pomysłowością w przykuwa-
byli to: Bronisław Diehl – właściciel firmy Tel-kab z Pruszkowa;
Wiesław Okrój – właściciel firmy
Promax z Ostrowa Wielkopolskiego
oraz Andrzej Zarębski, wieloletni
przyjaciel branży, ekspert rynku
medialnego. Atmosferę rozgrzał do
czerwoności koncert zespołu grającego klasyczny polski rock – Oddział
Zamknięty”, którego sponsorem
była stacja Kino Polska Muzyka.
Night Party HBO GO podsunęło
łów tematycznych dostępne np.
poprzez urządzenia mobilne – mają
sens jako oferta dla rynku? – drążył.
Zachęcał też operatorów do stosowania set-top-box-ów oferujących
nowe możliwości rozrywki w rodzaju serwisów HbbTV. Wskazywał, że
to dla branży szansa na obronienie
się przed tym, co szykują rynkowi
– producenci telewizorów w postaci
dodatkowych, atrakcyjnych treści
– aplikacji.
KWIECIEŃ 2013
FORTEL 2013
Jak powstrzymać abonentów sieci
kablowych, by nie uciekali do innych
platform? Rozwiązanie w postaci
telewizji 3G zaprezentowała firma
TOYA. Przedstawiciele TVP opowiadali o mającej wystartować TVP
Rozrywka, a o kierunkach ewolucji sieci kablowych w kontekście
poprawienia zyskowności takich
biznesów mówił reprezentant firmy
ELMAT.
Sterowiec i ławka rezerwowych
Ponad dwudziestu wystawców
starało się urozmaicić gościom
pobyt na konferencji Fortel.
Jak zawsze pod jednym dachem
spotkać można było nadawców,
operatorów satelitarnych i dostawców sprzętu, którzy zapraszali do
przeglądania ofert i zasiadania do
rozmów biznesowych. Niektórzy
wybrali reklamową wersję mobilną
– vide sterowiec BBC pływający nad
głowami odwiedzających wystawę.
Inni – jak Eurosport – przygotowali
dla uczestników konferencji m.in.
ławkę rezerwowych, która kusiła
nie tylko fanów futbolu.
Kropla w morzu
Jednym z ostatnich, ale niezwykle
ciekawym akcentem konferencji
w Serocku była prezentacja mecenas Anny Gąseckiej o „zmianach
w umowie o świadczeniu usług
telekomunikacyjnych w związku
z nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego”. Zmieniło się tak wiele
przepisów doprecyzowujących sposób świadczenia
usług przez operatorów, że należałoby poświęcić
tematowi odrębne opracowanie.
Dość wspomnieć,
że wprowadzono
Ikona polskiego rocka –
zespół „Oddział Zamknięty”
podczas gali konferencji
FORTEL
możliwość elektronicznej formy
zawierania umowy z abonentem.
Zmienił się tryb składania i rozpatrywania reklamacji; nowe przepisy
przewidują też m.in. określenie
minimalnych oferowanych poziomów jakości usług i obowiązku
zapłaty odszkodowania, gdy określony poziom jakości usług nie
został osiągnięty (nad szczegółami
pracuje UKE); Jak można wzywać
abonentów do zapłaty należności?
Jakie dane operator ma obowiązek chronić przed niepożądanym
dostępem? Dlaczego wystawianie
e-faktury musi poprzedzić uzyskanie zgody abonenta i w jakiej
formie? I wreszcie – jakie kary
czekają operatorów – maruderów,
którzy nie podporządkują się na
czas nowej literze prawa? To tylko
kropla w morzu zmian.
I czyż nie warto przyjechać na
konferencję?
kabelmix
Legislacyjny przegląd rynku
zafundował uczestnikom konferencji ekspert prawa – Wojciech
Dziomdziora. Była więc m.in.
mowa o szczegółowych rozwiązaniach niedawnej nowelizacji
prawa telekomunikacyjnego,
a także o pracach nad nowym
rozporządzeniem Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych (zastąpi wiele rodzimych
przepisów dotyczących tej materii); niestety mało optymistycznie
zabrzmiały doniesienia z frontu
walki o nowe tabele tantiem
z zakresu praw autorskich. Trwa
druga już tura postępowań przed
Komisją Prawa Autorskiego, choć
przypomnijmy – za pierwszym
podejściem tylko dwa postępowania zakończyły się zatwierdzeniem tabel. Zdaniem mecenasa
W. Dziomdziory – ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest obecnie organem kompletnie
nie zainteresowanym całościową
nowelizacją prawa autorskiego
w Polsce.
„Naziemna telewizja cyfrowa
i co dalej?” – to tytuł centralnej
dyskusji drugiego dnia obrad
konferencji Fortel. – Trochę za
wcześnie, by mówić o liczbowych
przesunięciach widowni związanej
z poszczególnymi platformami
dostępowymi. Wiadomo na pewno,
że do końca marca br. ok. 10 mln
polskich gospodarstw domowych
straciło telewizję analogową
– mówili paneliści. Wcześniej
wszyscy gracze mieli mniej więcej po 33 proc. rynku. Jak będzie
teraz? Każdy zapewniał, że teraz
trzeba działać energicznie. Prezes
TVP Juliusz Braun mówił: „robimy więcej niż ustawa przewiduje
– zapewniamy tzw. doświetlenia
tam, gdzie nie dociera sygnał cyfrowy”. – Bez efektu skali nie można
nawet marzyć o utrzymaniu stacji
w multipleksie telewizji naziemnej
– twierdził prezes TV Puls i PULS2
Dariusz Dąbski. O profilu kanału
Stopklatka opowiadał Bogusław
Kisielewski – dyrektor generalny Kino Polska. – Nie damy się
„zaorać”, łączymy się z najlepszymi
technologicznie partnerami, by
utrzymać się na rynku – deklarował
w imieniu operatorów prezes firmy
Gawex Zbigniew Gawroński.
19
20
Fotoreportaż
FORTEL 2013
kabelmix
w obiektywie
KWIECIEŃ 2013
kabelmix
21
Download

telekabel nr 4/2013