OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Niwiska
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach
obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na 8 września 2013r.
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /t.j. Dz.U. Nr
21, poz. 112 ze zmian./ podaję do publicznej wiadomości informację o składach
poszczególnych obwodowych komisji wyborczych:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 8 września 2013r. powołane zostały obwodowe komisje wyborcze
w składach:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Urząd Gminy Niwiska
1. Stanisława Mycek zam. Hucisko
Przewodniczący
2. Bożena Maria Żądło zam. Trześń
Zastępca Przewodniczącego
3. Zuzanna Macender zam. Hucina
4. Marzena Pleban zam. Niwiska
5. Halina Małgorzata Strzępa
zam. Niwiska
6. Aneta Kornelia Zielińska zam. Niwiska
7. Ewa Jadwiga Haracz zam. Niwiska
Komisja Obwodowa Nr 3
Szkoła Podstawowa w Przyłęku
1. Elżbieta Posłuszna zam. Kosowy
Przewodniczący
2. Magdalena Maria Jemioło zam. Niwiska
Zastępca Przewodniczącego
3. Marta Katarzyna Jeł zam. Trześń
4. Wioleta Katarzyna Multana
zam. Przyłęk
5. Stanisław Świątek zam. Przyłęk
6. Halina Małgorzata Zielińska zam.
Niwiska
7. Małgorzata Tetlak zam. Niwiska
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa w Hucinie
1. Grażyna Maria Kasza zam. Niwiska
Przewodniczący
2. Krystyna Józefa Czachor zam. Hucina
Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Paweł Stręk zam. Trześń
4. Łukasz Michał Urban zam. Kosowy
5. Grażyna Multana zam. Przyłęk
6. Natalia Kinga Chlebowska zam. Hucina
7. Marzena Magdalena Zielińska
zam. Niwiska
Komisja Obwodowa Nr 4
Szkoła Podstawowa w Kosowach
1. Katarzyna Barbara Stobierska
zam. Siedlanka
Przewodniczący
2. Dominika Marta Strycharz zam. Kosowy
Zastępca Przewodniczącego
3. Marta Anna Wilk zam. Kosowy
4. Paweł Piotr Jemioło zam. Niwiska
5. Halina Stanisława Rzemień
zam. Kosowy
6. Dorota Małgorzata Stachura
zam. Niwiska
7. Marzena Magdalena Rzeszutek
zam. Przyłęk
Komisja Obwodowa Nr 5
Szkoła Podstawowa w Siedlance
1. Maria Safin zam. Trześń
Przewodniczący
2. Jan Śpiewak zam. Siedlanka
Zastępca Przewodniczącego
3. Barbara Małgorzata Łakomy
zam. Trześń
4. Ewelina Zielińska zam. Hucina
5. Łukasz Stanisław Nowosiadło
zam. Przyłęk
6. Aneta Celek zam. Siedlanka
7. Ilona Agnieszka Kilian zam. Siedlanka
Komisja Obwodowa Nr 6
Szkoła Podstawowa w Trześni
1. Krzysztof Łakomy zam. Trześń
Przewodniczący
2. Lucjan Rzeszutek zam. Siedlanka
Zastępca Przewodniczącego
3. Elżbieta Szeblec zam. Niwiska
4. Agnieszka Śpiewak zam. Siedlanka
5. Joanna Michalina Marut zam. Niwiska
6. Barbara Katarzyna Kaczmarska
zam. Trześń
7. Kazimierz Ignacy Kwaśnik zam. Trześń
Komisja Obwodowa Nr 7
Szkoła Podstawowa w Hucisku
Komisja Obwodowa Nr 8
Świetlica Wiejska w Leszczach
1. Stanisław Mieczysław Róg
zam. Kosowy
Przewodniczący
2. Elżbieta Piechota zam. Niwiska
Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Jan Kuca zam. Hucisko
4. Lucyna Harchut zam. Niwiska
5. Agnieszka Dorota Chmielowiec
zam. Siedlanka
6. Anna Karolina Bryk zam. Niwiska
7. Elżbieta Halina Magda zam. Niwiska
1. Maria Józefa Wilk zam. Leszcze
Przewodniczący
2. Urszula Grażyna Bryk zam. Niwiska
Zastępca Przewodniczącego
3. Urszula Róg zam. Siedlanka
4. Piotr Stanisław Dłużeń zam. Hucisko
5. Antoni Edward Świder zam. Zapole
6. Sebastian Dariusz Rzeszutek zam.
Siedlanka
7. Maria Strzępa zam. Niwiska
Komisja Obwodowa Nr 9
Świetlica Wiejska w Zapolu
1. Paweł Szczepan Świder zam. Trześń
Przewodniczący
2. Małgorzata Dziewit zam. Hucisko
Zastępca Przewodniczącego
3. Monika Róg zam. Siedlanka
4. Stanisława Małgorzata Posłuszna zam.
Niwiska
5. Łukasz Piotr Wiewióra zam. Niwiska
6. Elżbieta Irena Kopacz zam. Zapole
7. Helena Stypa zam. Hucisko
Wójt Gminy Niwiska
(-) Elżbieta Wróbel
Download

mgr Marzena Sznajderska