WYKAZ
DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE
PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH
ROK 2012
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
obiekt
BACHÓRZ, kościół
parafialny - polichromia
ścienna
BACHÓRZEC, kościół
drewniany p.w. św.
Katarzyny - ołtarz główny
Wnioskodawca
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wojciecha, 36-068 Bachórz
Zakres prac
Pełna
konserwacja
15.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Katarzyny, 37 -752
Bachórzec 72
Pełna
konserwacja
10.000
BAŁUCIANKA, cerkiew ikonostas
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Narodzenia NMP w Króliku
Polskim, 38-481 Rymanów Zdrój
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Stanisława Bpa, ul. Tkaczowa
154, 36-040 Boguchwała
Pełna
konserwacja
20.000
BOGUCHWAŁA, kościół
filialny – polichromia
belkowania w nawie i
prezbiterium
BOREK STARY, kościół
dominikanów – ołtarz
boczny św. Wincentego
Klasztor OO. Dominikanów w
Borku Starym, 36-020 Tyczyn
BRZEZINY, kościół
parafialny – sześć rzeźb, 2
feretrony i 2 krucyfiksy
BRZEŻAWA, d. cerkiew,
ob. kościół filialny –
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja w Brzezinach
39-111 Brzeziny
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowstąpienia Pańskiego w
Lipie, 37-751 Żohatyn
CHORZELÓW, kościół
parafialny - polichromia
nawy głównej
CHYRZYNKA, cerkiew polichromia w prezbiterium
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wszystkich Świętych
w Chorzelowie
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Wrota Karpat Wschodnich”,
Rynek 8/1, 37-740 Bircza
Osoba prywatna
10. DĄBROWA, kaplica
przydrożna MB
Różańcowej – dwie rzeźby:
św. Paweł, Jezus Chrystus
11. DUBIECKO, kościół
parafialny – prospekt
organowy
12. DYDNIA, kościół
parafialny – polichromia
prezbiterium
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Niepokalanego Serca NMP
37-730 Dubiecko
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła i św.
Anny, 36-204 Dydnia
dotacja
Pełna
konserwacja
50.000
II etap – pełna
konserwacja
kondygnacji
dolnej
Pełna
konserwacja
15.000
10.000
40.000
Kontynuacja
prac
Pełna
konserwacja
30.000
Pełna
konserwacja
80.000
pełna
konserwacja
5.000
II etap –
konserwacja
estetyczna
Pełna
konserwacja
15.000
100.000
13. DYLĄGOWA, kościół
parafialny – witraże
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Zofii, 36-069 Dylągowa,
Pełna
konserwacja
70.000
14. GORZEJOWA, kościół
parafialny – dwa obrazy:
1) św. Grzegorz; 2) MB
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Grzegorza Papieża w
Gorzejowej, 39-231 SiedliskaBogusz
Parafia Greckokatolicka p.w.
Soboru Przenajśw. Bogurodzicy i
Proroka Eliasza w Hłomczy, 38503 Mrzygłód
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Anny, 38-604 Hoczew
1)Pełna
konserwacja
2)Konserwacja
techniczna
II etap - pełna
konserwacja
10.000
III etap prac
40.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Zwiastowania Pańskiego w
Izdebkach, 36-203 Izdebki
Pełna
konserwacja
10.000
Klasztor Franciszkanów OFM, ul.
Jana Pawła II 16, 37-500
Jarosław
Parafia Greckokatolicka p.w.
Przemienienia Pańskiego, ul.
Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Katarzyny w Jasionowie, 36211 Jasionów
Gmina Jedlicze, 38-460 Jedlicze,
Rynek 6
II etap prac
20.000
II etap prac
50.000
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
30.000
II etap konserwacja
estetyczna
15.000
Pełna
konserwacja
60.000
15. HŁOMCZA, cerkiew –
ikonostas (predella-cokół
rząd namiestny)
16. HOCZEW, kościół
parafialny – ołtarz główny
17. IZDEBKI, kościół
parafialny - prospekt
organowy, kolumny ołtarza
głównego
18. JAROSŁAW, kościół
reformatów – polichromia
prezbiterium
19. JAROSŁAW, cerkiew –
ikonostas
20. JASIONÓW, kościół
parafialny - organy
21. JEDLICZE, kaplica
cmentarna – polichromia,
mensa ołtarzowa, krucyfiks
22. KAŃCZUGA, kościół
parafialny - balustrada
chóru
23. KAŃCZUGA, kościół
parafialny - polichromia
prezbiterium
24. KLIMKÓWKA, kościół
parafialny- dwa ołtarze
boczne, ambona
25. KOWALÓWKA, dawna
cerkiew – ołtarzyk św.
Mikołaja, ikona MB
Dzieciątkiem
26. KOZŁÓWEK, kościół
filialny - organy
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Kańczudze, 37-220 Kańczuga, ul.
Szkolna 1
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Kańczudze, 37-220 Kańczuga
ul. Szkolna 1
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Michała Archanioła w
Klimkówce, ul. Zdrojowa 302,
38-480 Rymanów
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wojciecha w Cieszanowie,
ul. Sobieskiego 2, 37- 611
Cieszanów
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Stanisława BM, 38-122
Dobrzechów
Pełna
konserwacja
20.000
35.000
Pełna
konserwacja
10.000
III etap –
zakończenie prac
15.000
27. KRASICZYN, kościół
parafialny – kapa biała z
przedstawieniem Męki
Pańskiej
28. KRASNE, kościół
parafialny – polichromia
na stropie prezbiterium
29. KREMPNA, cerkiew –
wyposażenie:
tabernakulum, feretron, 2
świeczniki, mensa z ołtarza
św. Mikołaja, malowidło
św. Pawła Ap.
30. KROSNO, kościół farny nawarstwienia ścienne
nawy, detale kamienne
31. KROSNO, kościół
franciszkanów – kaplica
MB Różańcowej – ołtarz
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Marcina w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn 50
III etap prac
20.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP w
Krasnem, 36-007 Krasne
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Maksymiliana Kolbe w
Krempnej, 38-232 Krempna 14
I etap – prace
zabezpieczające
40.000
Pełna
konserwacja
15.000
Parafia Rzymskokatolicka Fara
przy Bazylice Trójcy Św.,
ul. Piłsudskiego 5, 38– 400
Krosno
Klasztor Nawiedzenia NMP
Kontynuacja
prac
200.000
III etap prac
20.000
Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów),
ul. Franciszkańska 5, 38-400 Krosno
32. KROSNO, trzy nagrobki
na Starym Cmentarzu
Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a,
38-400 Krosno
Pełna
konserwacja
15.000
33. KROŚCIENKO WYŻNE,
kościół parafialny – rzeźba
Chrystusa Ukrzyżowanego
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Marcina w Krościenku
Wyżnym, ul. Brzozowska 1, 38422 Krościenko Wyżne
II etapkonserwacja
estetyczna
5.000
34. KRZEMIENICA, kościół
św. Jakuba (d. parafialny) –
obraz Przemienienie
Pańskie, dwa epitafia
35. KRZESZÓW, drewniany
kościół – 4 ołtarze
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Pocieszenia, 37-127
Krzemienica
Pełna
konserwacja
10.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Narodzenia NMP w Krzeszowie,
37-418 Krzeszów
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Józefa w Tarnawcu Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka
347
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Nawiedzenia NMP w Grabówce,
36-207 Grabownica
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Nawiedzenia NMP w Grabówce,
36-207 Grabownica
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja Bpa w Lubli, 38130 Frysztak,
Pełna
konserwacja
40.000
Zakończenie
prac
30.000
zakończenie prac
10.000
zakończenie prac
10.000
II etap prac
20.000
36. KURYŁÓWKA
(d. Tarnawiec), kościół
parafialny – polichromia w
dwóch przęsłach nawy
37. LALIN, d. cerkiew, ob.
kościół filialny - obraz św.
Michał Archanioł
38. LALIN, d. cerkiew, ob.
kościół filialny - ołtarz
główny
39. LUBLA kościół parafialny
– obrazy na drzwiach
ołtarzowych, belka tęczowa,
krucyfiks z prezbiterium
40. LUBZINA, kościół
parafialny - ołtarz boczny
św. Andrzeja Boboli
41. ŁĄCZKI
JAGIELLOŃSKIE,
kościół parafialnypolichromia nawy głównej 42. ŁĄKA k/Rzeszowa,
kościół parafialny –
chrzcielnica, ambona
43. ŁĘKI GÓRNE, kościół
parafialny – obraz
Zaśnięcie MB
44. MICHNIOWIEC, d.
cerkiew, ob. kościół filialny
– 2 ikony z rzędu apost.,
dwa ołtarze - św. Mikołaja,
MB
45. MIELEC, budynek d.
gmachu Rady Powiatowej –
wyposażenie auli
46. MIĘDZYBRODZIE, d.
cerkiew, ob. kościół filialny
– ikonostas, fragment
dekoracji malarskiej w
glifie okna
47. MŁODOWICE, cerkiew
prawosławna – ikonostas
48. MŁYNY, d. cerkiew, ob.
kościół filialny p.w. MB
Pocieszenia – ołtarz boczny
MB Pokrow
49. MRZYGŁÓD, kościół
parafialny – ołtarz główny
50. NIENADÓWKA, kościół
parafialny – ołtarz boczny
Serca Jezusowego
51. NIWISKA, dwór –
mozaika parkietowa
52. NOWOSIELCE
KOZICKIE, kościół
parafialny – ołtarz główny
53. NOWY ŻMIGRÓD,
kościół parafialny – detale
czterech witraży
Parafia Rzymskokatolicka Św.
Mikołaja, 39 – 102 Lubzina 55
Pełna
konserwacja
25.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Andrzeja Ap.i Narodzenia
NMP w Łączkach Jagiellońskich,
38-471 Wojaszówka
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Onufrego, 36-004 Łąka 159
II etap - ściana
południowa
25.000
Pełna
konserwacja
30.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Bartłomieja Ap., 39-221 Łęki
Górne
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Podwyższenia Krzyża Św.,
38 – 710 Czarna
III etap prac
10.000
Pełna
konserwacja
10.000
Państwowa Wyższa Szkoła
Muzyczna, ul. Kościuszki 10, 39300 Mielec
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP w Trepczy,
ul. Środkowa 41, 38-500 Sanok
Pełna
konserwacja
20.000
Pełna
konserwacja
20.000
II etap
20.000
II etap –
konserwacja
estetyczna
10.000
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
20.000
Pełna
konserwacja
Pełna
konserwacja
20.000
renowacja
5.000
Parafia Prawosławna p.w.
Pokrowa MB w Kłokowicach,
37-734 Fredropol
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Jakuba Apostoła w
Korczowej, 37-552 Młyny
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Rozesłania Apostołów 38-503
Mrzygłód 93, ks. Marek Cecuła
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Bartłomieja Ap. w
Nienadówce, 36-052 Nienadówka
Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska
430
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
śś. Jerzego i Tekli w Nowosielcach Kozickich – Wojtkowej, 38712 Wojtkowa 50
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 38-230 Nowy Żmigród
15.000
54. NOWY ŻMIGRÓD,
kościół parafialny, kaplica
MB Bolesnej – witraż
55. NOWY ŻMIGRÓD, cztery
nagrobki z cmentarza
parafialnego
56. ODRZYKOŃ – zamek
Kamieniec – gotyckie
kartusze herbowe
57. ODRZYKOŃ – zamek
Kamieniec – tynki zewnętrzne gotyckiej kaplicy
58. OPARÓWKA, d. cerkiew,
ob. kościół filialny –ołtarz
główny – kiwot z
tabernakulum
59. OSIEK JASIELSKI,
kościół parafialny –
sukienka z obrazu Salvador
Mundi, rzeźba Chrystusa
Ukrzyż.
60. PIELGRZYMKA, cerkiew
prawosławna - polichromia
stropu prezbiterium
61. PORAŻ, kościół parafialny
– ambona
62. PORĘBY DYMARSKIE,
kościół parafialny - komoda
z polichromią
63. PRUCHNIK, kościół
parafialny - ambona
64. PRZECZYCA, kościół
parafialny - polichromia
nawy głównej (przęsło
przednie) i prezbiterium
65. PRZEMYŚL, kościół
karmelitów - rzeźba anioła
z księgami z ołtarza
głównego
66. PRZEMYŚL, kościół
franciszkanów – ołtarz
główny
67. PRZEMYŚL, kościół
karmelitanek – ołtarz
główny
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 38-230 Nowy Żmigród
Stowarzyszenie Gmina
Chrześcijańska, ul. Mickiewicza
12, 38-230 Nowy Żmigród
Osoba prywatna
Pełna
konserwacja
4.000
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
5.500
Osoba prywatna
Pełna
konserwacja
15.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Józefa 38-123 Wysoka
Strzyżowska 241
pełna
konserwacja
10.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Przemienienia Pańskiego, 38-223
Osiek Jasielski
Pełna
konserwacja
10.000
Parafia Prawosławna p.w. św.
Michała Archanioła w
Pielgrzymce, 38 – 223 Osiek
Jasielski
Parafia Rzymskokatolicka Matki
Bożej Gromnicznej, Poraż 192,
38-540 Zagórz
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
SS. Stanisław i Wojciecha w
Porębach Dymarskich, 36-105
Cmolas
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mikołaja Bpa, ul. Kościelna
8, 37-560 Pruchnik
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Matki Bożej Wniebowziętej w
Przeczycy, 39-230 Brzostek
II etap
10.000
II etap
10.000
Pełna
konserwacja
10.000
Pełna
konserwacja
20.000
Pełna
konserwacja
10.000
Klasztor OO. Karmelitów
Bosych, ul. Karmelicka 1, 37-700
Przemyśl
III etap opracowanie
artystycznoestetyczne
IV etap prac zakończenie
5.000
Klasztor św. Marii Magdaleny
Zakonu Braci Mniejszych
(Franciszkanów), ul. Franciszkańska 2a, 37-700 Przemyśl,
Klasztor Sióstr Karmelitanek
Bosych, ul. Tatarska 7
37-700 Przemyśl
Pełna
konserwacja
40.000
20.000
68. PRZEMYŚL, kościół
karmelitanek – polichromia
prezbiterium
69. PRZEMYŚL, klasztor
benedyktynek – obraz
olejny Św. Benedykt
70. PRZEMYŚL, kościół
parafialny – przedsionek,
chór, drzwi do zakrystii i
pod wieżę
71. PRZEMYŚL, cerkiew
parafialna, ul. Mariacka –
ikona Bogurodzica
Hodigitria
72. PRZEMYŚL, cerkiew
prawosławna „na Wilczu” trzy ołtarze z ikonami
Chrzest Chrystusa,
Zwiastowanie, Opieka MB
73. PRZEMYŚL, d. kolegium
jezuitów - malowidła
ścienne w pomieszczeniu
na parterze
74. PRZEMYŚL – bazylika
archikatedralna – relikty
trumien z krypty pod
kaplicą Fredrów i w
podziemiach
75. PRZEMYŚL, Cmentarz
Główny – grobowiec
rodziny Stopczyńskich
76. PRZEMYŚL, kamienica
ul. Grunwaldzka 25/27 –
polichromia w klatce schod.
77. PRZEMYŚL, budynek
ul. Chopina 18 – wystrój
klatki schodowej
78. PRZEWORSK – kościół
bernardynów, kaplica św.
Antoniego -polichromia
79. PSTRĄGOWA, kaplica
p.w. św. Bartłomieja „na
Brzeziu” - dwie grafiki
80. RABE, d. cerkiew, ob.
kościół filialny – ikony z
ikonostasu
81. RADOSZYCE, cerkiew,
ob. kościół filialnymalowidło ścienne, scena
Ukrzyżowania
Klasztor Sióstr Karmelitanek
Bosych, ul. Tatarska 7, 37-700
Przemyśl
Opactwo Sióstr Benedyktynek w
Przemyślu, Pl. Konstytucji 3
Maja
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Nieustającej Pomocy, ul.
Zielińskiego 23, 37-700 Przemyśl
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
10.000
Pełna
konserwacja
20.000
Prawosławna Parafia Wojskowa
p.w. Narodzenia NMP w
Przemyślu, ul. Mariacka 4
II etap –
konserwacja
estetyczna
5.000
Parafia Prawosławna p.w.
Zaśnięcia NMP w Przemyślu, ul.
3 Maja 58
Pełna
konserwacja
10.000
Archidiecezja Przemyska
Obrządku Łacińskiego, Pl.
Katedralny 4A, Przemyśl
Pełna
konserwacja
20.000
Parafia Rzymskokatolicka św.
Jana Chrzciciela przy Bazylice
Archikatedralnej, ul. Zamkowa 3,
Przemyśl
Pełna
konserwacja
50.000
Towarzystwo Przyjaciół
Przemyśla i Regionu, Rynek 5,
37-700 Przemyśl
Osoba prywatna
Pełna
konserwacja
10.000
Pełna
konserwacja
20.000
Osoba prywatna
Pełna
konserwacja
40.000
Klasztor OO. Bernardynów, ul.
Bernardyńska 22 37-200
Przeworsk
Osoba prywatna
Pełna
konserwacja
35.000
Pełna
konserwacja
1.500
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Podwyższenia Krzyża Św.,
38 – 710 Czarna
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Józefa w Komańczy
38-543 Komańcza
Pełna
konserwacja
10.000
zabezpieczenie
4.000
82. RADRUŻ, cerkiew ikonostas
83. RANIŻÓW, kościół
parafialny – ołtarz główny
84. RYMANÓW, kościół
parafialny, kaplica MB –
ołtarz Serca Jezusowego
85. RZESZÓW, Cmentarz
Stary - cztery nagrobki
86. SANOK, cmentarz
komunalny – nagrobek
Józefy Drozdowej
87. SKALNIK, kościół
parafialny- feretron: MB
Różańcowa- św. Maria
Magdalena
88. STALE, kapliczka
przydrożna – polichromia
na ścianach
89. STRASZYDLE, kościół
parafialny – ołtarz główny
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Muzeum Kresów w Lubaczowie,
ul. Sobieskiego 4, 37-600
Lubaczów, ul. Sobieskiego 4
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP, 36-130
Raniżów
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wawrzyńca, ul Wola 5
38-480 Rymanów
Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Stowarzyszenie Opieki nad
Starymi Cmentarzami w Sanoku,
ul. Sobieskiego 16, 38-500 Sanok
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Klemensa Papieża w
Skalniku, 38-230 Nowy Żmigród
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Teresy z Avila w Stalach
39-400 Tarnobrzeg
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
MB Nieustającej Pomocy w
Straszydlu, 36-043 Straszydle
STRZYŻÓW, kościół
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
parafialny – ołtarz boczny
Niepokalanego Poczęcia MB i
Bożego Ciała, ul. Przekopana 1,
MB
38-100 Strzyżów
STUBIENKO, d. cerkiew, Parafia Rzymskokatolicka p.w.
ob. kościół filialny - obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w
Stubnie, 37 – 273 Stubno
MB z Dzieciątkiem
SZCZUTKÓW, d.
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
cerkiew, ob. kościół filialny Objawienia Pańskiego w
– obraz Ostatnia Wieczerza, Łukawcu. 37-626 Łukawiec
krzyż z ikonostasu
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
ŚWIĄTKOWA MAŁA,
d. cerkiew, ob. kościół
Matki Boskiej Niepokalanej w
filialny - trzy ikony: Michał Desznicy, 38-230 Nowy Żmigród
Archanioł, Narodzenie MB,
Płaszczenica
Parafia Rzymskokatolicka
TRZCIANA ZAWADKA d. cerkiew,
p.w. św. Chrystusa Króla w
ob. kościół parafialny –
Trzcianie – Zawadce
Rymanowskiej, 38-450 Dukla
obraz Ofiara Abrahama;
badania ikonostasu
Parafia Rzymskokatolicka
TRZCIANA p.w. św. Chrystusa Króla w
ZAWADKA d. cerkiew,
Trzcianie – Zawadce
ob. kościół parafialny –
Rymanowskiej, 38-450 Dukla
mensa ołtarzowa z
tabernakulum
Pełna
konserwacja
100.000
Pełna
konserwacja
25.000
II etap dokończenie
15.000
Pełna
konserwacja
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
3.000
III etap –
konserwacja
estetyczna ścian
III etap prac
10.000
Pełna
konserwacja
30.000
Pełna
konserwacja
5.000
Pełna
konserwacja
5.000
Pełna
konserwacja
10.000
Pełna
konserwacja
obrazu, badania
konserwatorskie
ikonostasu
Pełna
konserwacja
10.000
10.000
25.000
10.000
96. TRZEBOŚ, kościół –
parafialny – parapet chóru
muzycznego
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Opatrzności Bożej w
Trzebosi, 36-050 Sokołów Młp
Pełna
konserwacja
15.000
97. TRZEŚN, kościół
parafialny – polichromia w
dwóch nawach bocznych
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Rodziny w Trześni
ul. Kościelna 23, 39 – 432
Gorzyce
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Katarzyny, 36-020 Tyczyn,
ul. Mickiewicza 10
Pełna
konserwacja
30.000
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
15.000
Pełna
konserwacja
20.000
Zakończenie
prac
15.000
I etap –
konserwacja
techniczna
10.000
Pełna
konserwacja
30.000
Badania
konserwatorskie
2.000
Pełna
konserwacja
10.000
Pełna
konserwacja
15.000
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Pełna
Św. Stanisława Bpa Męczennika, konserwacja
38-457 Zręcin
20.000
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Marcina Bpa
Zwiernik 241, 39-221 Łęki Górne
20.000
98. TYCZYN, kościół
parafialny – polichromia i
wystrój rzeźbiarski
prezbiterium
99. TYRAWA WOŁOSKA,
kościół parafialny ambona
100. WARZYCE, kościół
parafialny – ołtarz główny
101. WARZYCE, kościół
parafialny - obraz
Misericordia Domini
102. WOŁKOWYJA, kościół
parafialny – obraz Święta
Rodzina
103. ZADĄBROWIE, cerkiew
– malowidła ścienne
104. ZAGÓRZ, kościół
parafialny – prace
badawcza przy polichromii
wnętrza
105. ZAGÓRZ, kościół
parafialny – obraz
Zwiastowanie
106. ZAPAŁÓW, cerkiew
prawosławna – ikonostas6 ikon z rzędu Deesis
107. ZRĘCIN, kościół
parafialny – wystrój
malarski i ołtarz kaplicy
MB Różańcowej
108. ZWIERNIK, kościół
parafialny – polichromia
stropu nawy
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Mikołaja
38 – 585 Tyrawa Wołoska
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Wawrzyńca w Warzycach,
38-200 Jasło
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Wawrzyńca w Warzycach,
38-200 Jasło
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Maksymiliana Kolbe,
ul. Kościelna 6, 38-613
Wołkowyja
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
NMP Matki Kościoła w Orłach –
Zadąbrowiu, 37-716 Orły
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
38-540 Zagórz, ul. Piłsudskiego
137
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP w Zagórzu
38-540 Zagórz, ul. Piłsudskiego
137
Parafia Prawosławna p.w. śś.
Kosmy i Damiana w Zapałowie,
37-544 Zapałów 244
Pełna
konserwacja
Łącznie: 2.395.000 zł.
Download

Ogłoszenia duszpasterskie