Najpredávanejšia rezačka na svete – CLAAS Jaguar 960.
CLAAS Nexos 220 s čelným nakladačom FL 40.
Pre farmárov s menšou výmerou je určený CLAAS Avero 240.
Najvýkonnejší rad obilných kombajnov – CLAAS Lexion 700.
Celoslovenské dni poľa AGRALL
Tri regióny Slovenska, viac ako 500 návštevníkov, 54 strojov CLAAS a 22
strojov Väderstad – aj týmto sa vyznačovali tohtoročné dni poľa spoločnosti
AGRALL s.r.o., ktoré sa na východnom Slovensku konali 8.októbra v spolupráci s regionálnym predajcom AGROTIM, spol. s r.o. pri dedine Úpor, na strednom Slovensku o dva dni neskôr pri Gemerskej Panici a záverečné – tretie kolo
sa konalo 15. októbra neďaleko Nových Zámkov – na poliach PPD Komjatice.
Výhradný zástupca výrobcu CLAAS a zástupca výrobcu Väderstad pre Slovensko, firma AGRALL s.r.o., na nich predviedla to naj... od značiek CLAAS
a Väderstad.
Celkovo bolo predvedených 54 strojov od
výrobcu CLAAS, od najvýkonnejších kombajnov
radu LEXION, typ 770 a 760 vybavené najnovšími kukuričnými adaptérmi CLAAS Conspeed
Linear, až po najmenšieho zástupcu vytriasadlových kombajnov z rodiny AVERO, zastúpený
typom 240.
Na zber siláže a pre bioplynové stanice sa
predviedli zástupcovia menšieho aj väčšieho
radu samochodných rezačiek - JAGUAR 870 či
JAGUAR 960 so silážnymi adaptérmi ORBIS.
K pozberovej linke patria aj veľmi úspešné
lisy firmy CLAAS, ktoré zastupovali lisy na guľaté balíky s pevnou komorou rady ROLLANT
alebo s variabilnou komorou radu VARIANT
s rezaním a bez rezania. Z rodiny lisov na hranaté balíky sa predviedol aj najväčší lis firmy
CLAAS, QUADRANT 3400. CLAAS je významným
producentom strojov na zber a spracovanie
krmovín, ktoré zastupovali obracače VOLTO
a zhrňovače LINER.
Na dňoch poľa AGRALL bolo prezentovaných
všetkých deväť aktuálne vyrábaných modelových radov traktorov CLAAS. Najmenšie modely
radu NEXOS s výkonom od 72 koní sú určené vinohradníkom a ovocinárom. Rad AXOS s výkonom do 100 koní je vyvinutý pre malých farmá-
rov a živočíšnu výrobu. Rady traktorov ARION
400, 500 a 600 pokrýva prostredníctvom 4
a 6-valcových motorov výkonové rozpätie od
100 do 184 koní, ktoré sú určené pre stredne
veľkých farmárov. Rad najväčších klasických
kolesových traktorov nesie názov AXION 800
a AXION 900 s výkonmi od 200 až do 410 konských síl.
Zúčastnení si mohli v predstihu prezrieť aj
najnovší model radu AXION 800, ktorý nahrádza súčasný rad AXION 800 a ktorý ako prvý
traktor spĺňa prísnu emisnú normu Tier 4f.
Túto novinku firmy CLAAS si predstavíme
podrobnejšie v budúcom čísle ešte pred samotným zahájením predaja, ktorý sa odhaduje na
koniec roku 2013. Samozrejme nemožno nespomenúť najväčšie vyrábané traktory CLAAS
pod označením XERION s 524 konskými silami.
Svoje miesto ako v poľnohospodárstve tak
aj na dňoch poľa AGRALL si našli pre svoju
spoľahlivosť a výkonnosť aj úspešné teleskopické manipulátory radu SCORPION, ktoré tiež
čaká v blízkej budúcnosti generačná obmena
a z ktorých boli prezentované aktuálne modely s dosahom výložníka 6 a 7 m a nosnosťou 3
a 4,5 tony.
Sumár koní skrytých pod kapotami predve-
Defilé všetkých predvedených strojov CLAAS a Väderstad uzatvára vydarené podujatie.
Najvýkonnejší klasický traktor CLAAS Axion 950
agregovaný s kombinovaným hĺbkovým kypričom
Väderstad Top Down TD 400.
CLAAS Xerion 3800 VC s radličkovým hĺbkovým
kypričom Väderstad Cultus C 420.
Pred praktickými ukážkami bol prezentovaný aj
najťažší valec Väderstad Rexius Twin RST 630.
Pre väčšie farmy boli určené širokozáberové
stroje. Univerzálny kultivátor NZ Aggressive
NZA 800, ktorý kombinuje predný a zadný smyk
Crossboard s radličkami a zadným zavlačovačom - bez valca, čo je zvlášť dôležité pri práci
za vlhka, napr. na jar kedy je valec limitujúcim
prvkom skorého vstupu na pozemok.
Ideálnym náradím na ošetrenie strnísk, ale
zároveň aj strojom na porezanie dlhých rastlinných zbytkov, prípadne predsejbovú prípravu
boli predvedené tanierové podmietače Carrier
CR 820 a CR 650.
Na komplexnú prípravu pôdy jedným prejazdom – kombinácia disky – radličky – zrovnanie - utuženie, sú ako stvorené kombinované
hĺbkové kypriče TopDown. Predvedené boli vo
viacerých pracovných záberoch, 3, 4 a najvýkonnejšia súprava až s pracovným záberom 6 m
v agregácii s najvýkonnejším traktorom CLAAS
XERION 5000.
Návštevníkov zaujal aj najťažší valec ponúkaný na trhoch v Európe - Rexius TWIN RST 630
s hmotnosťou viac ako 9 t.
Za sejaciu techniku bolo od spoločnosti Väderstad predvedené to naj...
Mechanický a pneumatický sejací stroj RAPID – najpredávanejšie sejacie stroje v Európe aj na Slovensku. Pneumatický sejací stroj
SPIRIT ST 600S bol v konfigurácii s precíznou
kontrolou výsevu. Praktické ukážky uzatváral
sejací stroj na presný výsev TEMPO TPF 8 s prihnojovaním v osemriadkovom prevedení s výkonom porovnateľným s 12-riadkovými konkurenčnými sejacími strojmi.
Po teoretickom predstavení jednotlivých
strojov doplnenom praktickými ukážkami, si
samotní účastníci mohli všetky predvedené
stroje CLAAS aj Väderstad vyskúšať.
Celé dni poľa AGRALL sa napriek svojej veľkosti niesli ako už tradične v rodinnej atmosfére, čo spolu s vysokou odbornosťou podujatí
AGRALL s.r.o. prispieva čoraz k vyššej účasti
zvedavých zákazníkov...
Do sortimentu značky CLAAS patria aj teleskopické manipulátory Scorpion 7030.
dených strojov nám dal okrúhly výsledok: 5000.
Keďže firma AGRALL s.r.o. je pre Slovensko
aj zástupcom výrobcu strojov Väderstad, všetko závesné náradie agregované s traktormi
CLAAS pochádzalo od tohto švédskeho výrobcu. Návštevníci podujatí mohli priamo v nasadení vidieť 22 súprav strojov na spracovanie
pôdy a sejaciu techniku.
Zástupcov strojov pre menšie farmy, alebo
súkromne hospodáriacich roľníkov reprezentovali trojradové radličkové kypriče Cultus CS
300 a CS 350. Tieto univerzálne stroje sú určené na spracovanie pôdy do hĺbky až 25 - 30
cm. Robustné pružinové istenie, ťažký oceľový
valec, jednoduché zúženie pracovného záberu
ako aj možnosť využitia viacerých typov hrotov
a bočných krídel (vrátane prevedenia s tvrdonávarom – Marathon), robia tento stroj veľmi
efektívnym pri práci od podmietky, cez strednú
prípravu až po hlboké a intenzívne kyprenie.
Konateľ AGRALL s.r.o, Ing. Jaroslav Moravčík (vľavo) privítal na treťom dni podujatia aj Ministra poľnohospodárstva prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc.
Pripravil:
Milan Rada
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve®
Download

PDF ke stažení