Katalog 2011
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz nowy katalog na wiosnę 2011. W tym roku,
bardziej niż kiedykolwiek, naszą ofertę prezentujemy pod znakiem zmian i nowości.
Oprócz nowości, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na odmianę LG 32.58, która znalazła się na pierwszym miejscu w doświadczeniach rozpoznawczych na ziarno COBORU
– PZPK w roku 2010.
. Mając na celu wzmocnienie jej wizerunku, wszystkie oferoZmiany dotyczą marki
. A zatem
to, obok
wane przez nas produkty zgrupowane są odtąd pod marką
nasion kukurydzy i rzepaku, także nasiona zbóż z hodowli Nickerson. Są to odmiany
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz odmiany grochu siewnego. Informacje
na temat tych upraw znajdziecie Państwo w ostatniej części naszego katalogu.
Od dłuższego czasu nasze inwestycje w hodowli kierowane są na podniesienie dochodowości w uprawie kukurydzy kiszonkowej przede wszystkim w produkcji mleka jak również biogazu. Dlatego też, podobnie jak w trakcie naszych Dni Pola, chcemy przedstawić
Państwu opinie dwóch ekspertów w powyższych dziedzinach: prof. dr hab. Zygmunta M.
Kowalskiego z Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie, który w swoim artykule wyjaśnia znaczenie wysokiej strawności kukurydzy
w żywieniu krów mlecznych oraz Pana Benny Laursena, Dyrektora firmy Laursen Consulting i Dyrektora Działu Biogazu w przedsiębiorstwie Poldanor. Jesteśmy przekonani, że
rynek biogazu w Polsce będzie się rozwijał w ciągu najbliższych lat. Jednak od teorii do
praktyki, od pola do metanu, jest daleka droga. W trakcie wywiadu, Pan Benny Laursen,
podzielił się z nami kilkoma wskazówkami z własnego doświadczenia.
Jeśli chodzi o nowości, to w roku 2010 zarejestrowaliśmy w COBORU 8 nowych odmian
(4 odmiany kukurydzy, 1 odmianę rzepaku i 3 odmiany pszenicy ozimej)! Od dawna
priorytetem dla Limagrain są programy badawcze. Ta rekordowa liczba zarejestrowanych
odmian jest dowodem wysokiej jakości genetyki Limagrain.
W katalogu prezentujemy sześć nowych odmian kukurydzy : LG 30.223, LAUREEN,
LG 30.229, LG 30.238, LG 30.266 oraz LG 30.290. Naszym celem jest powiększanie oferty odmian LG Animal Nutrition, aby były one dostępne dla wszystkich naszych
klientów: niezależnie od regionu, rodzaju gleby, warunków uprawy. Dlatego w tym roku
proponujemy dwie nowe odmiany z tego programu: LG 30.223 i LG 30.238. Pozostałe
cztery nowości to odmiany na ziarno, a wśród nich dwie odmiany typu dent: LG 30.266
i LG 30.290. Wyłączając odmianę LAUREEN, odmiany te są przedstawicielami nowej
generacji odmian LG ze zmodyfikowanym systemem nazewnictwa. Zdajemy sobie sprawę,
że czasami trudno jest zapamiętać niektóre z nowych nazw, dlatego dla każdej z nich
wymyśliliśmy motto, odwołujące się do głównych cech danej odmiany, jak na przykład
„Strawny piegus” dla odmiany LG 30.238.
W ostatniej części naszego katalogu znajdą Państwo ofertę odmian grochu siewnego oraz
jęczmienia jarego. Odmiana jęczmienia jarego KANGOO od dawna znajduje się na liście
odmian polecanych przez największych producentów słodu takich jak Soufflet czy Malteurop. Wśród trzech pozostałych prezentowanych odmian jęczmienia jarego, dwie pochodzą
z generacji odmian o wysokiej wydajności: CONCERTO i JAZZ.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami, a w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi. Listę przedstawicieli znajdą Państwo na ostatniej stronie katalogu.
Życzymy Państwu wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku 2011.
Zespół LIMAGRAIN
2
Lecę na te
odmiany!
NOWOŚĆ
LG 30.223
ASPEED
NOWOŚĆ
LG 30.238
LG 32.32
SPIS TREŚCI
LG 32.85
Dlaczego warto żywić krowy mleczne
kiszonką z wysokostrawnej kukurydzy?
FAO 220
FAO 240 STRAWNY
PIEGUS
LG 32.52
FAO 250
NAJSTRAWNIEJSZA KISZONKA Z KUKURYDZY
NAJSTRAWNIEJSZA
KISZONKA Z KUKURYDZY
FAO 230
FAO 240
FAO 270
Artykuł prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski ___
LG 30.223 ___________________________
ASPEED _____________________________
LG 30.238 ___________________________
LG 32.32 ____________________________
LG 32.52 ____________________________
LG 32.85 ____________________________
3
str. 4-5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10-11
str. 12
Dlaczego warto żywić
krowy mleczne kiszonką
z wysokostrawnej kukurydzy?
prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Podstawowym składnikiem pokarmowym dawki dla wysoko wydajnej krowy mlecznej jest
energia netto. Dla wyliczenia zawartości energii netto w paszy, wyrażonej w JPM (jednostka
paszowa dla produkcji mleka), konieczna jest znajomość jej składu chemicznego oraz strawności składników pokarmowych. Bo właśnie od strawności, zwłaszcza włókna, zależy wartość
energetyczna paszy. W szczególności dotyczy to pasz objętościowych, stanowiących podstawę
dawek dla krów mlecznych. Im pasza objętościowa jest bardziej strawna, tym zawiera więcej
energii netto, co oznacza większy potencjał dla produkcji mleka.
Roślina kukurydzy składa się z części wegetatywnej (liście, łodyga) oraz z kolby z ziarniakami. Wraz z dojrzewaniem rośliny część wegetatywna staje się coraz bardziej włóknista.
Zwiększa się w niej nie tylko zawartość włókna (NDF), ale także niestrawnej ligniny, przez co
część wegetatywna staje się coraz bardziej niestrawna.
Tym, co odróżnia odmiany LG Animal Nutrition od innych odmian, jest wyższa strawność części
wegetatywnej roślin. Przez wieloletnią pracę hodowlaną uzyskano mieszańce, które charakteryzują się unikalną budową chemiczną, zwiększającą strawność masy organicznej całej rośliny.
Zmianę tę uzyskano i utrwalono bez szkody dla plonu ziarna i skrobi. Kiszonka z kukurydzy
sporządzona z roślin tych odmian jest bardziej strawna, a więc bardziej energetyczna. Wzrost
zawartości energii netto w takiej kiszonce, w stosunku do innych odmian, nie wynika tylko
z wysokiej zawartości skrobi, ale z wyższej strawności masy organicznej. Ponadto, przez
wyższą strawność części wegetatywnej, a tym samym całej rośliny, dawki pokarmowe zawierające kiszonkę z kukurydzy sporządzonej z roślin tych odmian są lepiej pobierane przez
krowy, co pozytywnie wpływa na wydajność mleka.
Pasza bardziej strawna szybciej opuszcza żwacz i cały przewód pokarmowy. Jeżeli krowa
żywiona jest paszami objętościowymi charakteryzującymi się wyższą strawnością składników
pokarmowych, to takie pasze krócej zalegają w przewodzie pokarmowym, przez co „robi się”
miejsce dla pobrania następnej porcji paszy. A przecież im krowa więcej je, tym ma szansę
produkowania większej ilości mleka („krowa doi się pyskiem”). Dawki zawierające pasze
objętościowe o wysokiej strawności pozwalają więc krowie na dobry apetyt.
Powyższe zasady odnoszą się przede wszystkim do traw i lucerny, które skoszone w zbyt
późnej fazie wzrostu są nisko strawne, a ponadto obniżają strawność całej dawki pokarmowej.
Niewiele dotychczas mówi się o strawności kiszonki z kukurydzy, a jest to przecież najważniejsza pasza objętościowa w żywieniu krów mlecznych.
Strawność masy organicznej całych roślin w tej grupie odmian opisuje parametr zwany
DINAG. Dla większości odmian LG Animal Nutrition DINAG mieści się w zakresie od 48 do 62.
Im roślina ma wyższy DINAG, tym jest bardziej strawna. DINAG jest ważnym wskaźnikiem
4
Podsumowanie
Pamiętajmy, że w wyborze odmiany kukurydzy przeznaczonej na produkcję kiszonki istotna jest nie tylko zawartość skrobi, która wynika z udziału
kolby w plonie, ale także strawność masy organicznej całej rośliny, która
zależy przede wszystkim od strawności włókna części wegetatywnej. Z drugiej jednak strony to, czy w pełni skorzystamy z nowoczesnych odmian kukurydzy kiszonkowej o wyższej strawności, zależy w znacznym stopniu od
terminu zbioru kukurydzy, jej rozdrobnienia, technologii kiszenia, a także
od staranności wybierania z silosu.
Jeżeli krowa pobiera dziennie 26 kg suchej masy i udział pasz objętościowych w dawce
pokarmowej wynosi 55%, to w paszach objętościowych krowa pobiera około 14,3 kg suchej masy. W typowych dawkach pokarmowych udział kiszonki z kukurydzy w sumie pasz
objętościowych wynosi około 70%. Z tego wynika, że nasza przykładowa krowa pobiera
około 10 kg suchej masy (70% z 14,3 kg) w kiszonce z kukurydzy, w tym 5,5-6,5 kg
suchej masy części wegetatywnych. To bardzo ważna pozycja w dawce pokarmowej
i dlatego powinna być ona jak najbardziej strawna. Skarmianie kiszonek sporządzonych
z takich odmian może z jednej strony spowodować zwiększenie wydajności mleka, bez
zmiany dawki pokarmowej lub z drugiej strony zmniejszyć udział w dawce drogich pasz
treściwych, przy zachowaniu wydajności mleka. Obydwa efekty mają wymierne, pozytywne konsekwencje ekonomiczne. Poprawiają efektywność produkcji mleka.
5
NAJSTRAWNIEJSZA KISZONKA Z KUKURYDZY
przydatności odmiany do żywienia wysoko wydajnych krów mlecznych. Równie ważnym
jak plon skrobi, bo przecież masa części wegetatywnych kukurydzy stanowi 55-65%
suchej masy rośliny.
LGLG
30.223:
30.223:Najważniejsze
Najważniejszeparametry
parametryjakościowe
jakościowe
Doświadczenia
LGLG
ww
2010
3 lokalizacje
w Polsce
Doświadczenia
2010r., r.,
3 lokalizacje
w Polsce
NOWOŚĆ
LG 30.223 / FAO 220
StrawnoϾ de Luxe
Skrobia (g/kg SM)
325
• Wczesna kiszonka: możliwość zbioru na kiszonkę już pod koniec sierpnia
• W grupie wczesnej najwyższa strawność włókna: DINAG 53,90
• Duża tolerancja na warunki chłodnej wiosny
26,27
321
PLP
(kg mleka/krowę/dzień)
DINAG
53,90
23,75
51,31
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości
Rejestracja: Niemcy 2011
Wzrost początkowy: bardzo dynamiczny, nawet w warunkach chłodnej wiosny
Plonowanie: średnio 46,7 t/ha przy 34,2% suchej masy, doświadczenia 2010 LG Polska
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski,
szczególnie rekomendowana w Polsce Północno-Wschodniej
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 90000 - 95000
słabsze stanowisko: 80000 - 85000
6,42
Cukry proste Skrobia
68,7
325
Produkcja
mleka
Energia
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
23,7
388
211
53,9
74,12
6,56
26,27
Plon suchej
masymasy
(t/ha)
Plon suchej
BadaniaBadania
rejestrowe
BSA
2009
rejestrowe
BSA(Niemcy)
(Niemcy) 2009
20,5
Plon suchej masy
Plon
masy(t/ha)
(t/ha)
Włókno
74,12
SMO (%)
NEL (MJ/kg SM)
Średnia 3 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Polsce, 2010 r.
Cukry
73,20
6,56
21
Wzorzec: Wzorzec
średnia 5 odmian
z konkurencji
Kontrola
Kontrola: LG 30.223
odmiana konkurencyjna
w tej samej grupie wczesności
LG 30.223
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina (włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
20
19,5
19
18,5
18
AMADEO
KALVIN
LG 30.223
*Wzorzec: średnia plonu odmian Amadeo, Salgado, Kalvin
6
SALGADO
Wzorzec*
NAJSTRAWNIEJSZA KISZONKA Z KUKURYDZY
ASPEED / FA0 230
Wczesny zbiór i du¿o energii
• Potwierdzony wysoki plon suchej masy z hektara
• Roślina o bardzo dobrym efekcie „stay green”
• Bardzo dobra strawność włókna
• Wysoka wartość energetyczna całych roślin
Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości
Rejestracja: Francja 2007, Belgia 2007
Wzrost początkowy: dobry wczesny wigor
Plonowanie: średnio 45 t/ha przy 35,6% suchej masy, doświadczenia LG Polska
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: dobra aklimatyzacja w warunkach Północnej i Północno-Wschodniej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko 90000 - 95000
słabsze stanowisko 80000 - 85000
Cecha szczególna: dostępna w wersji AYLSTON DUO NOWOŚĆ
Średnia 40 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Europie, 2008-2010
Cukry
Włókno
Cukry proste Skrobia
46
311
Produkcja
mleka
Energia
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
25
410
231
52,5
71,5
6,5
21,75
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina
(włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
7
NOWOŚĆ
LG 30.238: Najważniejsze parametry jakościowe
LG 30.238: Najważniejsze parametry jakościowe
Doświadczenia
LGLG
w 2010
r., 3r.,lokalizacje
w Polsce
Doświadczenia
w 2010
3 lokalizacje
w Polsce
LG 30.238 / FAO 240
Skrobia (g/kg SM)
Strawny Piegus
369
• Rewelacyjny potencjał plonowania na kiszonkę
• Bardzo wysoka strawność włókna, DINAG: 54,07
• Typowy pokrój kiszonkowy z dobrym efektem „stay green”
PLP
(kg mleka/krowę/dzień)
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości
Rejestracja: Francja 2010
Wzrost początkowy: bardzo dobry wczesny wigor z dobrą odpornością
na warunki chłodnej wiosny
Plonowanie: 49,9 t/ha przy 34,3 % suchej masy, PDO rozpoznawcze 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski,
szczególnie na Podlasiu i w Wielkopolsce
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 90000 - 95000
słabsze stanowisko: 80000 - 85000
Cechy szczególne: ciemne przebarwienia ziarniaków, które nie mają żadnego
wpływu na jakość ziarna (cecha genetyczna)
wyjątkowa zdrowotność roślin od siewu do zbioru
Cukry proste Skrobia
37
369
LEGENDA
Wzorzec
Wzorzec:
Kontrola
średnia 5 odmian z konkurencji
LG 30.238
Kontrola:
odmiana konkurencyjna
w tej samej grupie wczesności
LG 30.238
73,2
75
6,72
SMO (%)
NEL (MJ/kg SM)
Doświadczenia
Plon kiszonkowe
suchej masy
PDO (CCA) 2010
PDO (CCA) 2010
19
18,5
18
Produkcja
mleka
Energia
DINAG
23,75
6,42
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
22
366
197
54,07
75
6,72
28,05
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina (włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
Plon suchej masy (t/ha)
Włókno
54,07
51,31
Średnia 3 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Polsce, 2010 r.
Cukry
321
28,05
KWS 5133 ECO (FAO 250)
17,5
NKNEKTA(FAO 250)
17
NKSIGMUND(FAO 260)
16,5
RONALDINIO(FAO 260)
LG 30.238
(FAO 240)
16
15,5
15
14,5
14
29
30
31
32
Zawartość suchej masy (%)
Zawartość suchej masy (%)
8
33
34
35
NAJSTRAWNIEJSZA KISZONKA Z KUKURYDZY
LG 32.32 / FAO 240
StabilnoϾ i Zaufanie
• Stabilny i regularny plon suchej masy
• Bardzo wysoka wartość energetyczna kiszonki
• Strawność włókna potwierdzona w terenie na bydle mlecznym
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy zmodyfikowany
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości i ziarno
Rejestracja: Niemcy 2003
Wzrost początkowy: szybkie wschody po siewie
Plonowanie: średnio 45 t/ha masy przy 34,8 % suchej masy,
doświadczenia LG 2010
Stanowisko: polecana na dobre stanowiska
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 90000 - 95000
słabsze stanowisko: 80000 - 85000
Cecha szczególna: dostępna w wersji LG 32.33 DUO
Średnia 90 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Europie, 2005-2010
Cukry
Włókno
Cukry proste Skrobia
41
340
Produkcja
mleka
Energia
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
20,8
396
215
53,7
74
6,6
21,43
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina (włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
9
LG 32.52: Najważniejsze parametry jakościowe
LG 32.52: Najważniejsze
parametry jakościowe
Doświadczenia LG w 2010 r.
Doświadczenia LG
LG 32.52 / FAO 250
Skrobia (g/kg SM)
Wysoka strawnoœæ i doskona³y plon
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na kiszonkę
• W badaniach COBORU: najwyższa strawność całych roślin „in vitro”
• Wysoka strawność włókna
• Wysoki potencjał regeneracji po przymrozkach wiosennych
Średnia 150 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Europie, 2004-2010
Włókno
Cukry proste Skrobia
52,1
322
Produkcja
mleka
Energia
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
24
390
212
53,62
74,39
6,59
25,89
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina
(włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
DINAG
321
53,62
23,75
Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości
Rejestracja: Polska 2007
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 49,6 t/ha przy 33,3 % suchej masy, doświadczenia LG 2010
Stanowisko: stabilna w różnych warunkach glebowych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 90000 - 95000
słabsze stanowisko: 80000 - 85000
Cecha szczególna: dostępna w wersji LG 32.53 DUO
Cukry
322
25,89
PLP
(kg mleka/krowę/dzień)
LEGENDA
Wzorzec
Kontrola
Wzorzec:LG 32.52
51,31
73,20
74,39
SMO (%)
6,59
Strawność całych roślin
Strawność całych roślin
Lista opisowa odmian - doświadczenia COBORU
Lista opisowa odmian - doświadczenia COBORU 2010
Bardzo dobra
strawność
"in vitro"
LG 32.52
VITRAS
Średnia
strawność
"in vitro"
ZIDANE
TOURAN
ES ANAMUR
ROMARIO PR39A98
GRANEROS
KWS 5133 ECO
BEATUS
PR39R86 PR39T45
PR38Y34
Niska strawność
"in vitro"
95
100
105
Plon świeżej masy roślin (%)
10
ARTOGA HR
VISBY
średnia 5 odmian z konkurencji
Kontrola:
odmiana konkurencyjna
w tej samej grupie wczesności
LG 32.52
6,49
NEL (MJ/kg SM)
Standard valu
110
115
Głównym Agronomem Grupy Pieprzyk, w skład której wchodzi 7 gospodarstw o łącznej powierzchni około 9500 ha użytków rolnych w czym grunty
orne stanowią ponad 7500 ha. Firma posiada stado w ilości ponad 1300 krów mlecznych o średniej wydajności ponad 9000 l mleka od krowy.
 Panie
Agronomie, proszę powiedzieć, jak dużą powierzchnię gruntów zajmuje
w Grupie Pieprzyk uprawa kukurydzy na kiszonkę i jakimi kryteriami kierujecie
się przy doborze odmian?
 Proszę zdradzić, jakie odmiany z firmy Limagrain uprawiacie i na jakim areale?
Mieszańce Limagrain z programu LG Animal Nutrition stanowią w naszym areale poświęconym na kiszonkę prawie 60%, a odmiany, które uprawiamy to ASPEED, LG 32.32,
LG 32.52 oraz LG 32.85. Siejemy odmiany o zróżnicowanej wczesności celem rozłożenia
procesu koszenia, aby dokonać prawidłowego zbioru przy optymalnej zawartości suchej
masy. Zapewnia to prawidłową jakość kiszonek.
Ze względu na duże stany posiadanego bydła, w tym stada krów mlecznych o dużej wydajności w produkcji mleka, uprawiamy ponad 700 ha kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę.
Dobór odmian determinują bardzo zmienne warunki glebowe, jakie mamy w poszczególnych
gospodarstwach, gdzie większość gleb ma charakter mozaikowy. Poza tym, agrotechnicznym aspektem doboru odmiany kukurydzy do uprawy, dominuje oczywiście jej przydatność
pod kątem żywieniowym. Nie kierujemy się tylko udziałem ziarna w całej roślinie, a więc plonem skrobi czy też wielkością plonu zielonej czy też suchej masy z ha, ale także pozostałymi
aspektami żywieniowymi, jak strawność całych roślin, w tym liści i łodyg. Różnice w strawności pomiędzy mieszańcami różnych firm nasiennych jest bardzo duża. Zresztą od kilku
lat testujemy też mieszańce kiszonkowe firmy Limagrain z programu LG Animal Nutrition
o podwyższonej strawności całych roślin, które przez ostatnie lata spełniły nasze oczekiwania
i pozwoliły zwiększyć przy bardzo małych nakładach finansowych dzienną produkcję mleka
w poszczególnych grupach żywieniowych w przedziale od 0,5 l do 1,5 l od krowy.
 Jaką odmianę firmy Limagrain z programu LG Animal Nutrition poleciłby Pan pol-
skim rolnikom produkującym mleko? Proszę o krótkie uzasadnienie propozycji.
Zdecydowanie polecam odmianę LG 32.52, której uprawiamy najwięcej na kiszonkę
w naszej grupie gospodarstw. Jest to odmiana, którą uprawiamy już od kilku lat i nigdy
nas nie zawiodła. Sprawdza się w różnych warunkach, a co najważniejsze, ma wysoką
strawność włókna, co w znaczny sposób wpływa na produkcję mleka.
11
NAJSTRAWNIEJSZA KISZONKA Z KUKURYDZY
Rozmowa z Tadeuszem Walkowiakiem
NOWOŚĆ
LAUREEN / FAO 230
Symbol zwyciêstwa
• Wczesna odmiana ziarnowa o dużym potencjale plonowania
• Stabilność i regularność plonowania w latach 2008-2010
• Bardzo duża zdrowotność roślin w szczególności dobra odporność
na fuzariozę łodyg i kolb, co potwierdzają oficjalne wyniki COBORU
Plonziarna
ziarna
Plon
Badania
COBORU
2009
Badaniarejestrowe
rejestrowe COBORU
2009
Grupa
odmian
wczesnych
Grupa odmian wczesnych
11,6
plon
(t/ha)(14%
(14wilgotności)
% wilgotności)
Plonnetto
netto (t/ha)
Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: ziarno
Rejestracja: Polska 2010
Wzrost początkowy: dobry wigor młodych roślin
Plonowanie: średnio 9,6 t/ha przy 15 % wilgotności, 35 doświadczeń LG 2010
Stanowisko: stabilna w różnych warunkach glebowych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski
szczególnie rekomendowana na północy kraju
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 82000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11
10,9
Wzorzec*
NK RAVELLO**
LAUREEN
*Wzorzec: średni plon odmian dla grupy wczesnej: DKC2971, ES Kongress, Inoxx, Jawor, NK Ravello, Podium, Support
* Wzorzec: średni plon odmian dla grupy wczesnej: DKC2971, ES Kongress, Inoxx, Jawor, NK Ravello, Podium, Support
**NK Ravello: odmiana wzorcowa w grupie wczesnej
** NK Ravello: odmiana wzorcowa w grupie wczesnej
14
LG 32.85 / FAO 270
Plon i jakoœæ zobowi¹zuj¹
• Najwyższa strawność całych roślin w grupie odmian średniopóźnych
• Bardzo duży potencjał plonowania na kiszonkę
• Rośliny typu „stay green”
Typ odmiany: mieszaniec trójliniowy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka wysokiej jakości
Rejestracja: Francja 2007
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 55 t/ha przy 35,6% suchej masy, doświadczenia LG 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowiska: 90000 - 95000
słabsze stanowiska: 80000 - 85000
Średnia 90 doświadczeń jakościowych kiszonki z kukurydzy w Europie, 2005-2010
Cukry
Włókno
Cukry proste Skrobia
52
300
Produkcja
mleka
Energia
ADL
NDF
ADF
DINAG
SMO
NEL
PLP
24,5
415
235
54
73,08
6,6
25,6
Cukry proste (g/kg SM) = zawartość cukrów prostych w kiszonce
Skrobia (g/kg SM) = zawartość skrobi w kiszonce
ADL (g/kg SM) = zawartość ligniny
NDF (g/kg SM) = zawartość włókien: hemiceluloza+celuloza+lignina (włókno obojętne-detergentowe)
ADF (g/kg SM) = zawartość ligniny i celulozy (włókno kwaśno-detergentowe)
DINAG = strawność włókna
SMO (%) = Strawna Masa Organiczna
NEL (MJ/kg SM) = Energia Laktacji Netto
PLP (kg mleka/krowę/dzień) = Potencjalna produkcja mleka
12
SPIS TREŚCI
LAUREEN ____________________________
LG 30.229 ___________________________
LG 30.266 ___________________________
ALDUNA_____________________________
LG 32.58 ____________________________
LG 32.16 ____________________________
LG 30.290 ___________________________
str. 14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18-20
str. 21
str. 22
13
NOWA GENERACJA ODMIAN LG
NOWA GENERACJA
ODMIAN LG
NOWA GENERACJA ODMIAN LG
NOWOŚĆ
LG 30.229 / FA0 240
Prawdziwe Eldorado
• Stabilność i regularność plonowania na ziarno
• Duża odporność na choroby fuzarium i głownię
• Duża masa tysiąca ziaren: MTZ = 330 g
Plon ziarna
Plon ziarna
Doświadczenia ziarnowe,
gospodarstwo Ryboły 2010
Gospodarstwo Ryboły 2010 r.
12
Plonnetto
netto(t/ha)
(t/ha)
% wilgotności)
Plon
(14%(14
wilgotności)
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: ziarno
Rejestracja: Słowacja 2011
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 10,5 t/ha przy 15% wilgotności,
6 doświadczeń LG 2010
Stanowisko: Stabilna w różnych warunkach glebowych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 82000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
LG 30.229
11,5
11
10,5
Kontrola 3
Kontrola 1
10
9,5
Kontrola 2
9
8,5
8
37
36,5
36
35,5
35
34,5
Wilgotność ziarna (%)
15
34
33,5
33
32,5
32
NOWOŚĆ
LG 30.266 / FAO 240
Œredniowczesny dent
• Jedna z pierwszych odmian typu „dent” na polskim rynku
w grupie średniowczesnej
• Bardzo szybkie oddawanie wody w końcowym etapie wegetacji
• Duża odporność na choroby głownia i fuzarium,
co potwierdzają oficjalne wyniki 2010
dent
Plon
ziarna
Plon ziarna
Badania
Badaniarejestrowe
rejestroweUKSUP
UKSUP(Słowacja)
(Słowacja) 2008-2009
2008 -2009
14,5
Plon netto
netto (t/ha)
wilgotności)
Plon
(t/ha)(14%
(14%
wilgotności)
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent
Kierunek użytkowania: ziarno
Rejestracja: Słowacja 2010
Wzrost początkowy: bardzo dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 9,9 t/ha przy 14% wilgotności,
25 doświadczeń LG Polska 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 75000 - 80000
słabsze stanowisko: 72000 - 75000
Cechy szczególne: duża przydatność na bioetanol
antocyjanowe przebarwienia ziarniaków
100%
14
13,5
LG 30.266
13
Wzorzec
12,5
12
11,5
27
16
26
25
24
Wilgotność ziarna (%)
23
22
NOWA GENERACJA ODMIAN LG
ALDUNA / FA0 250
• Odmiana nr 1 wśród odmian ziarnowych
w doświadczeniach PDO 2010
• Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
w szczególności w centralnej i południowej Polsce
• Bardzo wysoka zdrowotność roślin od siewu do zbioru:
mała podatność na fusarium
Grupa odmian średniopóźnych
11
Plon
netto
(t/ha)
wilgotności)
Plon
netto
(t/ha)
(14%(14%
wilgotności)
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: ziarno
Rejestracja: Polska 2009
Wzrost początkowy: dobry wczesny wigor
Plonowanie: średnio 10,79 t/ha przy 14 % wilgotności, PDO 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 80000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
Cechy szczególne: antocyjanowe przebarwienia ziarniaków
dobra tolerancja na wiosenne chłody
Plon ziarna
BadaniaPlon
PDOziarna
2010
Badania
PDO 2010
Grupa odmian
średniopóźnych
10,8
ALDUNA
10,6
PR38A79
10,4
LAVENA
10,2
PR38N86
10
CODISCO
9,8
Wzorzec 3
CRISPI
NK EAGLE
9,6
9,4
KWS 5133 ECO
RONALDINIO
AMOROSO
ZIDANE
9,2
9
SEVERO
DKC3420
37
36
17
35
34
33
32
Wilgotność ziarna (%)
31
30
29
Plon ziarna
Badania rozpoznawcze PDO 2010
Plon ziarna
Grupa odmian średniowczesnych
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: ziarno i kiszonka
Rejestracja: Niemcy 2009, Francja 2010
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy roślin
Plonowanie: średnio 11,07 t/ha przy 14% wilgotności, PDO badania
rozpoznawcze 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 80000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
Plonnetto
netto(t/ha)
(t/ha)
wilgotności)
Plon
(14%(14%
wilgotności)
• Odmiana nr 1 na ziarno w doświadczeniach
rozpoznawczych w Polsce PDO 2010
• Odmiana nr 1 w Niemczech i we Francji w grupie średniowczesnej
• Rewelacyjny potencjał plonowania na ziarno
• Wysoka wartość energetyczna kiszonki dzięki dużemu udziałowi skrobi
• Bardzo wysoka zdrowotność roślin od siewu do zbioru, co potwierdzają
oficjalne wyniki
LG 32.58
11
LUIGI CS
CASTELI
RICARDINIO
NK NEKTA
POMPEO
10,5
P8000
MAS 22 R
Wzorzec 3
AXXENTUS
STIVI
10
ES PAROLI
FULBI PR39D23
SL SILVANO
SUNARO
CODIMUST
ZIDANE
Wzorzec 2
TIBERIO
SMOLITOP
HIRONDEL
ADRETT
EC80211
ES PALAZZO
Wzorzec 1
NK GITAGO
FADEO
MAS 20 F
DKC2960
MODELL
CODILOR
MOGADOR
9,5
BELMONDO
ES ROCKET
CODIMON
CEMISS
EXPLOSIVE
9
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
Wilgotność ziarna (%)
Plon suchej masy i zawartość suchej masy
Plon2010,
suchejodmiany
masy kiszonkowe
Badania rozpoznawcze PDO
Badania rozpoznawcze PDO 2010
18,5
18
Plonsuchej
suchej
Plon
masymasy
(t/ha)(t/ha)
LG 32.58 / FAO 250
Idealna kombinacja:
Plon ziarna-Plon skrobi-Sucha masa
Badania rozpoznawcze PDO 2010
11,5
SL MAGELLO
FARMFLEX
SL ENORMO
LG 32.58
CODITOP
ASTERII
17,5
Wzorzec 2
KWS 5133 ECO
PROSIL
CODILOR
17
NK SIGMUND
RONALDINIO
ADRETT
16,5
NK NEKTA
TOURAN
URLIXX
EXPLOSIVE
MASETTO
16
CODIBAG
15,5
29
30
31
32
Zawartość suchej masy (%)
18
33
34
35
Prezesem Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Bądecz położonego w gminie Wysoka w powiecie pilskim w Wielkopolsce.
RKS zarządzany jest przez Pana Mieczysława Zarembę, a o produkcję polową dba Pan Antoni Wysocki
 Jak wygląda struktura zasiewów w gospodarstwie?
 Jednak Państwo zebraliście ją na kiszonkę
Gospodarujemy na powierzchni 2450 ha gruntów ornych. Współczynnik bonitacji wynosi 0,88.
Jesteśmy gospodarstwem typowo hodowlanym, co determinuje uprawę roślin paszowych na
znacznym areale. W chwili obecnej posiadamy 960 krów dojnych i ok. 9500 świń. Zboża
stanowią 30% areału, rzepak ozimy zajmuje 450 ha, buraki cukrowe 60 ha, lucerna 130 ha,
a kukurydza ok. 500 ha w tym na kiszonkę 400 ha.
Tak to prawda. Niestety wspomniane wcześniej warunki w okresie wegetacji spowodowały
stresy u innych odmian przewidzianych do zbioru na kiszonkę, na które rośliny zareagowały ograniczeniem wzrostu części wegetatywnych. Groziło to zachwianiem bilansu pasz
w gospodarstwie i zmusiło nas do zbioru LG 32.58 na kiszonkę. Zbiór nastąpił na początku
października. Byliśmy mile zaskoczeni potencjałem tej odmiany, bo zebraliśmy powyżej 50
ton zielonej masy z hektara. Rośliny do końca były zielone, a kolby ładnie wypełnione.
Zmierzyliśmy wilgotność ziarna, która wynosiła ok. 37%.
 Jak układa się współpraca z firmą Limagrain?
Współpraca z firmą LG trwa od około 15 lat. Pamiętam uprawiane na początku tej współpracy
odmiany takie jak: Legat, Accent, później LG 22.43 czy LG 22.44. Ostatnio LG 32.32, czy
nowości z programu kiszonkowego Animal Nutrition – ASPEED, LG 32.52 i LG 32.85. W 2010
roku poza wymienionymi wcześniej odmianami zdecydowaliśmy się wysiać jedną z nowości
Limagrain na ziarno, odmianę LG 32.58. Decyzję tę podjęliśmy biorąc pod uwagę dobre wyniki
tej odmiany w Niemczech i za doradztwem przedstawiciela regionalnego Limagrain.
 Czy wobec tego można LG 32.58 polecić do uprawy innym gospodarstwom?
Biorąc pod uwagę zachowanie odmiany w trudnym okresie wegetacji, niewielkim porażeniu
w porównaniu z innymi odmianami chorobami grzybowymi i nadspodziewanie wysokim
plonem masy, można z pewnością polecić
LG 32.58 nie tylko do uprawy na ziarno, ale
także na kiszonkę.
 Jaka jest Państwa opinia na temat odmiany LG 32.58?
Pomimo chłodnej wiosny obserwowaliśmy wyrównane wschody i intensywny wzrost. Później
w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych tzn. wysokich temperatur w okresie kwitnienia i czasowych niedoborów wody, LG 32.58 bardzo dobrze się przepyliła i zawiązała kolby
rokujące wysoki plon ziarna.
19
NOWA GENERACJA ODMIAN LG
Rozmowa z Mieczysławem Zarembą
Uprawa kukurydzy w Kalwach
Gospodarstwie rodzinnym Ryszarda i Tomasza Napierałów
położonym koło Niepruszewa w gminie Buk (Wielkopolska).
 Jak wygląda u Państwa struktura zasiewów?
także na poletkach demonstracyjnych Limagrain w roku ubiegłym, gdzie wspaniale się prezentowała. Także przedstawiciele z Limagrain polecali tą odmianę, jako wartą wypróbowania.
Tomasz Napierała: Gospodarujemy na 160 ha gruntów ornych na glebach klasy IV i V. Uprawiamy
45 ha kukurydzy na ziarno, 12 ha buraków cukrowych, 30 ha rzepaku ozimego, 45 ha pszenicy
ozimej, 23 ha żyta i ok. 5 ha warzyw.
 Co możecie powiedzieć o tej odmianie na podstawie własnych obserwacji z minionego
okresu wegetacji?
Miniony sezon nie był łatwy dla kukurydzy. Jak pamiętamy wiosna była chłodna z bardzo wysokimi opadami w maju i pierwszej połowie czerwca. Natomiast w okresie kwitnienia mieliśmy bardzo wysokie temperatury i spowodowany tym stres dla kukurydzy. LG 32.58 charakteryzowała
się dobrym wigorem na wiosnę i, mimo trudnych warunków podczas kwitnienia, bardzo dobrym
zapyleniem i wypełnieniem kolb. Zaobserwowaliśmy także że LG 32.58 ma wysoką tolerancję
na choroby grzybowe, w tym na głownię.
 Jakie odmiany kukurydzy są uprawiane w Kalwach?
Kukurydza stanowi spory areał w naszym gospodarstwie dlatego też staramy się dobierać odmiany już sprawdzone, a także nowości, które cieszą się dobrą opinią
w doświadczeniach. Od wielu lat stałą pozycją są odmiany
Limagrain, na których nigdy się nie zawiedliśmy. Kiedyś uprawialiśmy LG 22.44, potem LG 32.26
czy LG 32.32. W tym roku zdecydowaliśmy
się zasiać nowość odmianę LG 32.58.
 Czy wobec tego odmiana jest godna rekomendacji dla innych gospodarstw uprawia-
jących kukurydzę na ziarno?
LG 32.58 mogę śmiało polecić do uprawy na ziarno nie
tylko ze względu na jej zachowanie w okresie wegetacji,
tolerancję na stres i choroby, czy odpowiednią wczesność,
ale także ze względu na wysoki plon ziarna. Plonowała
u nas powyżej 8 t/ha na sucho (14% wilgotności) na dość
słabym, mozaikowatym stanowisku. Istotne jest także to,
że łatwo i szybko oddawała wodę w procesie suszenia,
co obniżyło koszty.
 Co
było powodem wyboru
właśnie tej odmiany?
Decyzję o wyborze LG 32.58
podjęliśmy biorąc pod uwagę jej
bardzo dobre wyniki w plonie ziarna i skrobi w Niemczech (badania
oficjalne BSA). Obserwowaliśmy ją
20
NOWA GENERACJA ODMIAN LG
LG 32.16 / FA0 250
Odmiana na szóstkê!
• Wysoki i stabilny plon ziarna w każdych warunkach
klimatyczno-glebowych
• Wysoki plon ogólnej suchej masy
• Wysoka koncentracja energii w kiszonce
• Wysoka wartość fitosanitarna kiszonki
ze względu na dobrą zdrowotność roślin
Plon ogólny suchej masy
ogólny suchejPDO
masy
BadaniaPlon
rozpoznawcze
2010
Badania
rozpoznawcze- odmiany
PDO 2010kiszonkowe
Grupa odmian
średniowczesnych
Grupa odmian średniowczesnych
19
Plon ogólny suchej masy (t/ha)
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka, biogaz i ziarno
Rejestracja: UE
Wzrost początkowy: dobry wczesny wigor początkowy roślin
Plonowanie: średnio plon ziarna 10,93 t/ha przy 15% wilgotności,
badania rozpoznawcze PDO 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: zalecana do uprawy na terenie całej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 80000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
Cechy szczególne: dobrze znosi warunki stresowe
jedna z topowych odmian z przeznaczeniem
na biogaz na rynku niemieckim
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
14,5
21
NOWOŚĆ
LG 30.290 / FAO 280
Œredniopóźny dent
100%
• Nowa odmiana ziarnowa na polskim rynku typu „dent”
w grupie średniopóźniej
•Bardzo duży potencjał plonowania na ziarno
• Szybsze oddawanie wody w końcowym okresie wegetacji
• Wysokie rośliny z dobrym efektem „stay green”
dent
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: dent
Kierunek użytkowania: ziarno
Rejestracja: Słowacja 2010
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 11,4 t/ha przy 14% wilgotności, 7 doświadczeń LG 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: odmiana rekomendowana do uprawy tylko w południowej części kraju
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 80000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
Plon ziarna
PlonUKSUP
ziarna (Słowacja) 2009
Badania rejestrowe
Badania rejestrowe UKSUP (Słowacja) 2009
Plon netto (t/ha) ( 14% wilgotności)
14
LG 30.290
13,5
NK EAGLE
13
KRABAS
12,5
Wzorzec
12
11,5
DANILO
11
10,5
10
27
26
25
24
Wilgotność ziarna (%)
23
22
22
BIOGAZ
KUKURYDZA NA BIOGAZ
SPIS TREŚCI
Kiszonka z kukurydzy...
czekolada dla bakterii biogazu
Wywiad z Bennym Laursenem _______________
ABSOLUT ____________________________
23
str. 24-25
str. 26
Kiszonka z kukurydzy...
...czekolada dla bakterii biogazu
Rozmowa z Bennym Hedegaard Laursen
Laursen Consult company, 10 listopada 2010 r.
 Czy uważa Pan, że istnieją w Polsce możliwości rozwoju biogazowni rolniczych?
Produkcja biogazu będzie miała w przyszłości pozytywny wpływ na europejską, a szczególnie polską
produkcję roślinną. Uprawa kukurydzy na biogaz zastąpi część produkcji kukurydzy ziarnowej, co
wpłynie na stabilizację cen tej drugiej. Szczególnie na słabszych glebach będzie możliwa uprawa
kukurydzy na biogaz, która lepiej sobie radzi w gorszych warunkach. Ponadto dla potrzeb biogazu
nie jest tak istotne pełne wykształcenie kolby, w równym stopniu wykorzystuje się zieloną masę,
a zatem plon będzie bardziej stabilny również na słabszych glebach.
Moją wiedzę w dziedzinie rolnictwa zdobyłem w Danii, gdzie po zakończeniu nauki
w 1985 roku, przez osiem lat pracowałem w rolnictwie. W marcu 1994 razem
z rodziną przyjechaliśmy do Polski i rozpocząłem pracę w gospodarstwie Poldanor.
Od początku byłem odpowiedzialny za produkcję roślinną, początkowo na obszarze
3 500 ha, ale szybko powierzchnia upraw wzrosła do 5 000 ha, a następnie do
12 000 ha.
Ponadto zgodnie z zamierzeniami polskiego rządu, do 2020 roku 15% produkcji energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że firmy z sektora energetycznego muszą stopniowo
zwiększać produkcję „zielonej energii”.
Przyjazd do Polski był dla mnie dużym wyzwaniem. W Danii dominują gospodarstwa małoobszarowe, inaczej niż w Polsce, gdzie średnia powierzchnia upraw jest
większa. Dodatkowym problemem była bariera językowa. Jednak nigdy nie żałowałem decyzji o przeprowadzce i z zadowoleniem obserwowałem zmiany, jakie
następowały w Polsce. Poza tym, miałem możliwość pomagać grupie miejscowych
rolników przy modernizacji ich gospodarstw w zakresie produkcji roślinnej.
Obecnie istnieje w Polsce 10 biogazowni rolniczych. Korzyści dla środowiska oraz korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa posiadającego biogazownię są oczywiste. Po pierwsze, biogazownia
pozwala pozbyć się dużych ilości gnojowicy, która stanowi duży problem dla środowiska. Po drugie,
produkcja biogazu na gospodarstwie pozwala zmniejszyć wydatki na energię elektryczną/cieplną
(gospodarstwo samowystarczalne energetycznie). Kolejną zaletą jest możliwość wykorzystania odpadów pofermentacyjnych jako organicznego nawozu, a co za tym idzie zmniejszenie wydatków
na zakup nawozów mineralnych. Poza tym produkcja biogazu pozwala zróżnicować i zabezpieczyć
dochody gospodarstwa, ponieważ ceny energii nie podlegają tak drastycznym zmianom jak ceny surowców. Mając na uwadze powyższe argumenty, uważam, że istnieją realne możliwości dla rozwoju
biogazowni rolniczych w Polsce.
W 2003 roku utworzyliśmy w firmie Poldanor Dział Biogazu. Współtworząc go i rozwijając mogłem wykorzystać moje wszechstronne wykształcenie rolnicze zdobyte
w Danii, jak również zainteresowanie nowymi technologiami. Obecnie zajmuję się
doradztwem w dziedzinie biogazu.
 Benny Hedegaard Laursen
24
szym sposobem magazynowania energii. Kukurydzę można nazwać produktem kompleksowym:
może być wykorzystywana jako pasza dla bydła, jako źródło energii dla biogazowni, a także na
sprzedaż do innych biogazowni. Uprawa kukurydzy kiszonkowej na biogaz zapewnia stabilny
i stały dochód.
na swoim gospodarstwie?
Zanim rozpoczniemy inwestycję trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy jesteśmy przygotowani poświęcić niezbędny dla zrealizowania tego projektu czas oraz czy jesteśmy naprawdę
zainteresowani produkcją biogazu czy tylko liczymy na łatwy zarobek? Czy posiadamy niezbędny kapitał – bank może zapewnić tylko część środków, a wszelkie wsparcie finansowe ze strony
Państwa jest wypłacane po zakończeniu budowy. Czy posiadamy wystarczającą ilość surowca
oraz ziemi, na którą możemy wywozić odpady pofermentacyjne? Czy nasza biogazownia nie
będzie stanowić problemu dla sąsiadujących gospodarstw, i czy miejsce, gdzie chcemy utworzyć
biogazownię nie znajduje sie na terenach objętych ochroną jak np. tereny z programu Natura
2000.
Do zasilania biogazowni można także wykorzystywać odpady, jednakże chciałbym przestrzec
rolników przed opieraniem biogazowni tylko na odpadach. Trudno jest określić i kontrolować ich
ilość w gospodarstwie. Poza tym definicja „odpadów” jest pojęciem delikatnym i zmienia się, dziś
znaczy już co innego niż kilka lat temu.
 Na jakie właściwości powinni zwrócić uwagę rolnicy wybierający odmiany kukurydzy do
produkcji biogazu?
Kiedy już odpowiemy sobie na te pytania, najlepiej skontaktować się z doradcą ds. budowy
biogazowni rolniczych, jak również z właścicielami innych biogazowni. Budowa biogazowni
rolniczej to skomplikowany projekt, wymagający wielu umiejętności i wiedzy, szczególnie od
strony technicznej, finansowej oraz w kwestiach dotyczących ochrony środowiska.
Lubię mówić, że dla bakterii znajdujących się w komorze fermentacyjnej kiszonka z kukurydzy powinna być tym, czym dla nas czekolada: źródłem energii spożywanym z przyjemnością.
W procesie fermentacji kukurydza jest poddawana podobnym procesom jak w żołądku krowy.
Dlatego strawność i wysoka wartość energetyczna są podstawowymi parametrami. Nie polecam
na przykład sorgo, które zawiera zbyt dużo nie strawnych włókien (ligniny). Poza tym trzeba
wziąć pod uwagę, że ilości niestrawne trzeba usunąć z komory fermentacyjnej. A to zabiera wiele
czasu i energii.
 Jakie uprawy są najlepsze na biogaz?
Istnieją trzy podstawowe surowce nadające się do uprawy na biogaz:
burak cukrowy, trawa, kukurydza.
Burak cukrowy: dostarcza plon o wysokiej wartości energetycznej, jednak jest drogi i wymagający w uprawie. Potrzebuje gleby wysokiej jakości, nasiona buraka cukrowego są drogie,
także koszty ochrony i składowania są wysokie. Dodatkowo w trakcie procesu fermentacji,
w komorze fermentacyjnej pozostaje sporo piasku, co może stwarzać problemy techniczne w jej
funkcjonowaniu.
Trawa: pozwala na uprawę na terenach o dużej wilgotności gleby (łąki). Trawy mogą być
zbierane 3-4 razy do roku bez ograniczeń czasowych. Koszty uprawy traw są zdecydowanie
niższe, ale również ilość energii otrzymywanej z plonu jest niższa niż z buraka cukrowego.
Kukurydza: kiszonka z kukurydzy jest najbardziej znanym i najbardziej stabilnym surowcem
na biogaz. Może być uprawiana na każdym terenie. Koszty ochrony nie są wysokie, a składowanie jest stosunkowo łatwe i pozwala na stałe zasilanie biogazowni. Poza tym silos jest najtań-
25
BIOGAZ
 Jakie rady przekazałby Pan rolnikom, którzy chcieliby rozpocząć budowę biogazowni
ABSOLUT / FAO 250
Polecana na biogaz
• Jedna z najlepszych odmian kiszonkowych w badaniach
PDO 2010
• Topowa odmiana z przeznaczeniem na biogaz w Niemczech
• Duża wydajność produkcji biogazu
• Duży potencjał plonowania świeżej i suchej masy
Typ odmiany: mieszaniec pojedynczy
Typ ziarna: flint/dent
Kierunek użytkowania: kiszonka i biogaz
Rejestracja: Polska 2009
Wzrost początkowy: dobry wigor początkowy
Plonowanie: średnio 55,4 t/ha świeżej masy przy 32,6 % zawartości
suchej masy, badania PDO 2010
Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych
Region: odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski
Norma wysiewu: dobre stanowisko: 80000 - 85000
słabsze stanowisko: 75000 - 80000
Plon suchej masy i zawartości
suchej
Plon suchej
masymasy w kiszonce
Badania
2010
(StacjazeBiałogard
i Chrząstowo)
Badania
PDOPDO2010
(średnia
stacji Białogard
i Chrząstowo)
17
16,5
Plon suchej masy (t/ha)
ABSOLUT
PR38Y34
SUPPORT
SUBITO
16
VITRAS
15,5
SUMARIS
Wzorzec 3
15
Wzorzec 2
FARMFLEX
RONALDINIO
MAS 24 A
14,5
TOURAN
KWS 5133 ECO
Wzorzec 1
NK NEKTA
14
13,5
13
AMADEO
27
28
29
30
31
Zawartość suchej masy (%)
32
26
33
JĘCZMIEŃ JARY I GROCH SIEWNY
OD NASION DO MLEKA...
OD NASION DO CHLEBA...
OD NASION DO PIWA...
SPIS TREŚCI
JĘCZMIEŃ JARY
GROCH SIEWNY
Zboża – hodowla
ZBOŻA – HODOWLA
Quadri C100J85N24 (vert du cartouche)
J100 (jaune de la feuille)
C30J20 (vert de la feuille)
27
Quadri C100J85N24 (vert du cartouche)
J100 (jaune de la feuille)
27
______________________
______________________
str. 28
str. 29
JĘCZMIEŃ JARY - ODMIANY BROWARNE
KANGOO
• Najwyższa jakość browarna
• Słód z tej odmiany produkowany jest
w największych słodowniach w Polsce, takich jak
Soufflet, Malteurop oraz Global Malt
• Zarejestrowana w Rep. Czeskiej w 2008 roku,
we Francji, Niemczech, Holandii, na Węgrzech,
Słowacji, Litwie, Serbii
• Wysoki, stabilny plon, najwyższa celność ziarna
• Ziarno duże o wysokiej MTZ
• Duża liczba ziaren w kłosie
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
CONCERTO
JAZZ
• Wysokie i stabilne plonowanie
• Bardzo dobre walory agrotechniczne
• Wysoka odporność na mączniaka
• Wysoka odporność na rdzę
• Bardzo wysoki indeks jakości browarnianej w badaniach
w Rep. Czeskiej: 8,1 oraz na Słowacji: 8,3
• Bardzo wysoka ekstraktywność
• Odmiana znajdująca się w pilotowych badaniach
największych słodowni w Polsce
• Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
• Bardzo odporna na wyleganie
• Rośliny średniowysokie
• Duży udział ziarna celnego o wysokiej gęstości
• Bardzo wysoka zdrowotność roślin
• Pilotowe partie słodu z tej odmiany zostały
wyprodukowane w 2010 roku znajdując pełną
aprobatę przemysłu browarniczego w Polsce
JĘCZMIEŃ JARY - ODMIANA PASZOWA
AZIT
NOWOŚĆ
28
28
• Odmiana średniopóźna
• Bardzo wysoki potencjał plonowania
• Tolerancyjna na większość chorób
• Szczególnie odporna na wyleganie i łamliwość źdźbła
• Wysoka MTZ, duże ziarno
• Duży udział ziarna celnego
• Rośliny średniowysokie
AUDIT
• Odmiana żółtonasienna, średniopóźna
• Odmiana najwyżej plonująca w grupie
w badaniach rejestrowych w Rep. Czeskiej
w okresie 2007-2009
• Bardzo dobra odporność na choroby wirusowe,
systemu korzeniowego oraz askochytozę
• Bardzo dobra odporność na wyleganie w czasie
wegetacji i przed zbiorem
PROPHET
• Odmiana zielononasienna, zarejestrowana
w Rep. Czeskiej w 2007 roku
• Kształt nasion okrągły
• Wysoki plon ziarna: najlepiej plonująca odmiana
w Rep. Czeskiej w badaniach rejestrowych
w latach 2004-2006 oraz w badaniach odmian
rekomendowanych w Rep. Czeskiej w 2009 roku
• Bardzo niska aktywność inhibitorów trypsyny
29
29
JĘCZMIEŃ JARY I GROCH SIEWNY
GROCH SIEWNY
KUKURYDZA
FAO
ALVITO  Dostępna w wersji ALVITO DUO
210
EXPERT
210/240
LG 30.223
LAUREEN
ASPEED  Dostępna w wersji AYLSTON DUO
220
NOWOŚĆ
230
NOWOŚĆ
JĘCZMIEŃ JARY
230
LG 22.43
Z 235/K 225
KANGOO
Odmiana browarna
LG 22.44
Z 240/K 230
CONCERTO
Odmiana browarna
NOWOŚĆ
LG 30.229
240
JAZZ
Odmiana browarna
NOWOŚĆ
AURELIA
240
AZIT
Odmiana paszowa
NOWOŚĆ
LG 30.238
240
LG 32.32  Dostępna w wersji LG 32.33 DUO
240
LG 30.266
240
ABSOLUT
250
ALDUNA
250
LG 32.16
250
LG 32.52  Dostępna w wersji LG 32.53 DUO
LG 32.58
LG 32.85
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
GROCH SIEWNY
250
250
270
GRACJA (A290)
270
LG 23.05
280
LG 30.290
280
NOWOŚĆ
30
30
AUDIT
Odmiana żółtonasienna
PROPHET
Odmiana zielononasienna
Przedstawiciele LG w Polsce
1
2
3
4
5
6
7
8
Jeremi Wałek
PRZEDSTAWICIELE
W POLSCE
MenadżerLG
ds. Kluczowych
Klientów,
Krzysztof Oksentowicz
Logistyki
Jeremii Działu
Wałek
Przedstawiciele LG w Polsce Menadżer Zespołu
Polska Północno-Wschodnia
tel. kom.: +48
601 336
Menadżer
ds. 724
Kluczowych Klientów,
Jeremi Wałek
tel. kom.:1+48P
693 427 970
Krzysztof
Oksentowicz
rzedstawiciele
LG w Polsce
[email protected]
Menadżer Zespołu i Działu Logistyki
Menadżer ds. Kluczowych Klientów,
[email protected]
Polska Północno-Wschodnia
tel. kom.: +48 601 336 724
1 Krzysztof Oksentowicz
Menadżer Zespołu i Działu Logistyki
tel.
kom.:
+48
693
427
970
Jerzy Tchórzewski
Polska Północno-Wschodnia
[email protected]
tel. kom.: +48 601 336 724
Mariusz Koczara
Polska Pó[email protected]
tel. kom.: +48 693 427 970
Menadżer [email protected]
Kluczowych Klientów,
Tchórzewski
tel. kom.:2+48Jerzy
609 310
826
[email protected]
Mariusz
Koczara
Menadżer
projektu
LG Animal
Nutrition
Polska Północna
[email protected]
2 Jerzy Tchórzewski
Menadżer
ds.
Kluczowych
Klientów,
tel. kom.: +48
601 758
993
tel. kom.: +48 609 310 826
Mariusz
Koczara
Stanisław Sesiuk
Polska Północna
Menadżer
projektu
LG
Animal
Nutrition
[email protected] [email protected]
Menadżer ds. Kluczowych Klientów,
Polska Północno-Zachodnia
tel. kom.: +48 609 310 826
tel. kom.: +48 601 758 993
Sesiuk
Menadżer projektu LG Animal Nutrition
tel. kom.:3+48Stanisław
603 276 009
[email protected]
[email protected]
Polska
Północno-Zachodnia
tel. kom.: +48 601 758 993
[email protected]
Leszek Chwalisz
Sesiuk
3 Stanisław
tel. kom.: +48 603 276 009
[email protected]
Menadżer produktu:
Kukurydza i Rzepak
Polska Północno-Zachodnia
Jacek Wojciechowski
[email protected]
Leszek
Chwalisz
tel. kom.: +48
601 311
241
tel.i kom.:
+48 603 276 009
Polska Centralna
Wielkopolska
Menadżer
produktu: Kukurydza i Rzepak
Jacek
Wojciechowski
4
[email protected]
[email protected]
Leszek
Chwalisz
tel. kom.: +48 609 231 819
tel. kom.: +48 601 311 241
Polska Centralna i Wielkopolska
Menadżer produktu: Kukurydza i Rzepak
[email protected]
Wojciechowski
4 Jacek
[email protected]
tel. kom.: +48 609 231 819
tel. kom.: +48 601 311 241
Polska
Centralna
i
Wielkopolska
Angelika Borko
Jan
Walerych
[email protected]
[email protected]
tel.
kom.:
+48
609
231
819
Lubuskie
Menadżer produktu: Zboża
Angelika
Borko
Jan Walerych
tel. kom.:[email protected]
607 603 204
tel. kom.: +48 601 641 421
Lubuskie
Menadżer produktu: Zboża
Borko
[email protected]
Jan Walerych
5 Angelika
[email protected]
tel. kom.: +48 607 603 204
tel. kom.: +48 601 641 421
Lubuskie
Menadżer produktu: Zboża
Bartłomiej Andrzejewski
[email protected]
[email protected]
tel.
kom.:
+48
607
603
204
tel. kom.: +48 601 641 421
Polska Południowo-Zachodnia
Bartłomiej
Andrzejewski
6 [email protected]
[email protected]
tel. kom.: +48Polska
665 Południowo-Zachodnia
035 934
Bartłomiej
Andrzejewski
[email protected]
6 tel. kom.: +48 665 035 934
Polska Południowo-Zachodnia
[email protected]
Orpel
tel. kom.: +48 665 035 934
Polska Południowo-Zachodnia
Orpel
7 Przemysław
[email protected]
tel. kom.: +48Polska
607 Południowo-Zachodnia
100 081
Orpel
7 Przemysław
[email protected]
tel. kom.: +48 607 100 081
Polska Południowo-Zachodnia
[email protected]
Marek Ciszewski
tel. kom.: +48 607 100 081
Polska Południowo-Wschodnia
i Małopolska
Ciszewski
8 Marek
[email protected]
tel. kom.: +48Polska
601 Południowo-Wschodnia
687 438
i Małopolska
Ciszewski
8 Marek
[email protected]
tel. kom.: +48 601 687 438
Polska Południowo-Wschodnia i Małopolska
[email protected]
tel. kom.: +48 601 687 438
[email protected]
Gdańsk
POMORSKIE
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Gdańsk
ZACHODNIOPOMORSKIE
Olsztyn
WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Szczecin
WARMIŃSKO - Olsztyn
MAZURSKIE
LUBUSKIE
Zielona Góra
POMORSKIE
Gdańsk
KUJAWSKO-POMORSKIE
POMORSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE Bydgoszcz
KUJAWSKO-POMORSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
Szczecin
KUJAWSKOBydgoszcz
-POMORSKIE
Szczecin
Poznań
Bydgoszcz
WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE
Poznań
WIELKOPOLSKIE
Poznań
WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE
Zielona Góra
DOLNOŚLĄSKIE
Zielona Góra
DOLNOŚLĄSKIEOpole
Warszawa
Łódź
Białystok
MAZOWIECKIE
ŁÓDZKIE
Warszawa
MAZOWIECKIE
Warszawa
ŁÓDZKIE
Łódź
ŁÓDZKIE
Lublin
Łódź
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce
ŚLĄSKIE
OPOLSKIE
Wrocław Katowice
Opole
Białystok
PODLASKIE
MAZOWIECKIE
Wrocław
OPOLSKIE
Opole
Białystok
PODLASKIE
Olsztyn
Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
PODLASKIE
ŚLĄSKIE
Kraków
Katowice
ŚLĄSKIE
MAŁOPOLSKIE
Katowice Kraków
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Rzeszów
Kielce
MAŁOPOLSKIE
Kraków
Lublin
LUBELSKIE
Lublin
PODKARPACKIE
Rzeszów
PODKARPACKIE
Rzeszów
MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIE
Limagrain Central Europe Sociéte Européenne, Spółka Europejska
Oddział wLimagrain
Polsce Central Europe Sociéte Européenne, Spółka Europejska
ul. Botaniczna
10, 60-586
Poznań
Oddział
w Polsce
Limagrain
Central Europe Sociéte Européenne, Spółka Europejska
tel.: +48 61
19 85,10,
fax: +48 61 657 19 86
ul. 657
Botaniczna
Oddział
w Polsce60-586 Poznań
e-mail: [email protected],
http://www.limagrain.pl
tel.: +48 61 657 19
85, fax: +48 61 657 19 86
ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
e-mail: [email protected],
NIP 5262814120,
REGON 300748479 http://www.limagrain.pl
tel.: +48 61 657 19 85, fax: +48 61 657 19 86
Sąd Rejonowy
w5262814120,
Poznaniu, XXIREGON
Wydział300748479
Gospodarczy
NIP
e-mail:
[email protected],
http://www.limagrain.pl
Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000293676
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
NIP
5262814120,
REGON 300748479
Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000293676
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000293676
31
31
31
31
LUBELSKIE
LUBELSKIE
Download

SIRONA - TOSIA.pl