23. Kalite Kongresi
Mükemmelligi Yasamak
17-19 Kasım 2014, Istanbul
Istanbul Kongre Merkezi
1
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Türkiye Kalite Derneği - KalDer
KalDer, 1990 yılında kurulmuş ve mükemmellik kültürünü yaşam biçimine
dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünü artırmak yoluyla Türkiye’nin,
Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyen köklü bir sivil toplum
kuruluşudur. Kar amacı gütmeden gerçekleştirdiği faaliyetlerle sektör,
yapı, büyüklük gözetmeden ülkemizin tüm kuruluşlarında yönetim kalitesini
artırmayı amaç edinmiştir.
KalDer faaliyetlerini Türkiye çapında, dernek merkezi İstanbul olmak
üzere, 4 şubesi (Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir) temsilcilikleri ve çok
sayıda gönüllüsünün desteğiyle yürütmektedir. KalDer’in, Türkiye’nin en
büyük ve sayılı holdinglerinden, küçük ve orta ölçekli işletmelere, kamu
kurumlarından sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere kadar toplamda
2000’i aşkın üyesi bulunmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen ISO 500 listesinin 2012 verilerine
göre; ilk 10 firmanın 8’i, ilk 100 firmanın 45’i ve tüm listedeki 149 firma
KalDer üyesidir. KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) ulusal
işbirliği ortağı, Amerika Kalite Derneği’nin (ASQ) küresel işbirliği ortağı ve
aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) kurucu üyesidir.
www.kalder.org
www.kalitekongresi.org
5
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Sayın Yöneticiler,
KalDer uzun yıllardır sürekliliği sağlayan yapısı, uyguladığı yönetim modeli ve birikimi
ile ülkemiz kuruluşlarına artı değer katan bir kuruluş olmuştur. Eğitici ve değerlendirici
kadrolarındaki olgun potansiyel birçok kuruluşun hedeflerine ulaşmasında hızlandırıcı
ve etkin rol oynamıştır. Kuruluşlar kısa sürede hedeflerin gerisinde erişimi kovalayan
olmaktan çıkarak, hedefleri aşan pozisyonları yakalamışlardır.
Kuruluşlarda savunmacı konumdan, hücum konumuna geçiş süreci önemli kültür
değişikliklerine yol açar. Kurum kültürü, liderlik ve öncülük güdüleri ile pekişir. Liderlik
önde olmak demektir. “Mükemmellik Liderliktir’’. “Başkalarını izleyerek lider olunmaz,
mükemmel olunmaz. Klasik bir deyiş ile “Mükemmel doğulmaz, mükemmel olunur.’’
Mükemmellik:
•
Dalgayı yakalamaktır.
•
Performansları sürekli ölçerek, iyileştirmektir.
•
İşletmenizi sürekli fit kılmaktır.
•
Kıyaslama ve yenileşim (inovasyon) fırsatlarını kovalamaktır.
•
Liderliktir ve mükemmelliği paylaşmaktır.
Tam 23 yıldır, mükemmellik anlayışını içselleştirmiş, kurumsal ve bireysel olarak sağlam bir kültüre, yaşam biçimine
dönüştürmüş birçok kurumun birikimlerini sizlerle Kalite Kongreleri aracılığıyla paylaşıyoruz. Kalite Kongreleri yıllar boyunca
geniş kitlelerin ilgisini kazanmış, yerli yabancı sayısız uzman konuşmacı ve katılımcı ağırlamıştır.
Avrupa’da alanının en büyük kongresi olma başarısını elde eden bu paylaşım platformu her yıl yeni konularla Türk İş Dünyasının
gündemini belirlerken, yönetim bilimleri ve yeni yaklaşımlarla ilgili bir “vizyon merkezi” haline gelmiştir.
Kalite Kongresi, “kalite kavramını” dar anlamından daha öteye taşıyarak “müşteri, toplum, sermayedar ve tüm paydaşların
beklentilerini karşılamak hatta aşmak” anlayışının yaygınlaşmasında önemli katkılarda bulunmuş ve hala bulunmaya devam
etmektedir.
Ülkemiz için, kurumlarımız için ve profesyoneller için yeni ufuklar açacak bu paylaşım ortamında bulunmak, sizlere eşsiz bir
kıyaslama ortamı sağlayacağı gibi; yeni fikir ve öngörüleri de paylaşma imkânı vermektedir.
Diğer yandan Kalite Kongresi’nde “yönetim kalitesi” kavramını genetiğine işlemiş kurumlar ve temsilcilerle bir arada bulunma
ve kurumsal olarak temsil edilme yönünde çok sayıda fırsat da sunulmaktadır.
Sizleri bu fırsatlardan yararlanmak, bu paylaşım ve kıyaslama ortamında bulunmak ve yeni ufuklara yelken açmak için 23. Kalite
Kongresi’ne davet ediyoruz.
A. Hamdi Doğan
KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı
7
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
MÜKEMMELLİĞİ YAŞAMAK
Başarılı kurumlar ancak kaliteli bir yaşamın gereksinimlerine ulaşmış, mutlu ve hep daha iyiyi arayan bireyler
tarafından oluşturulabilirler.
Sanayi çağını geride bırakıp bilgi çağını yaşadığımız günümüzde yönetim sistemleri artık insanı vazgeçilmez ve
en büyük gerçek olarak merkeze koymak zorundadır. Önümüzdeki 10 yıl içinde; internetin yaygın bir biçimde
kullanılmaya başlandığı tarihten bu yana paylaşılan bilgi; insanlığın tarihi boyunca oluşturduğu bilgi hacminin 44
katına çıkacaktır. Bu denli büyük bir kaynaktan beslenebilen ve bunları sınırsız biçimde paylaşabilen günümüz
insanının 10 yıl önceki özelliklerde olmadığı çok net olduğu gibi, on yıl sonra da kat be kat daha gelişmiş olacağını
tahmin etmek çok zor değil.
Artık tek bir insanın tek bir iyi fikri bile tüm dünyayı etkileyen değişimi yaratabiliyor. Her gün başarı hikâyelerini
birer mucize gibi takip ettiğimiz gelişen bu dijital çağda örneğin mobil teknolojiler ve sosyal medyanın konfor
alanımızın bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Bu bağlamda; başarılı kurumların oluşturulup sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için insan odaklı sistemlerin
kurulması, kaliteli yönetilmenin insani bir hak olduğunun farkına varılması, İK ve sürekli gelişim politikaları
gibi sistemlerin sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir. Kurumlar, tüm paydaşlarını ve tabi ki onları var
eden çalışanlarını mutlu etmek için finansal sürdürülebilirliği de öncelikli görevleri arasına almalıdırlar. Tüm bu
özellikleri kurum kültürü olarak içselleştirmiş organizasyonlar başarılı olan azınlık arasında yer alabilirler. Diğer
yandan kurumlar açısından bir başka yeni gelişme ise; her noktadan ulaşılabilen çok yönlü bilgilerin hem müşteri
hem de çalışanlar tarafında aidiyeti sağlayan “kurumsal itibarın” doğru bir perspektiften yönetilmesi olmuştur.
Pozitif bir kurum kültürü, o kültürü oluşturan insanlar açısından yaşam kalitesinin artması yönünde destekleyici
olacaktır. Yaşadığımız bu dönüşüm çağında gelişen standartlar; bireylerin daha iyi sağlık ve eğitim hizmeti
almasından daha kaliteli yaşam ve çalışma alanlarına sahip olmasına kadar birçok alanda farklı beklentileri
beraberinde getirmektedir.
Tüm bu bilgiler ışığında ve KalDer’in misyonundan hareketle yaşam kalitesinin artırılması hedefi doğrultusunda
23. Kalite Kongresi’nin ana teması “Mükemmelliği Yaşamak” olarak belirlenmiştir. Mükemmellik yolculuğunun
sadece kurumlar için değil bireylerin yaşam kalitesi açısından da yaratacağı farkların değerlendirileceği ve başarı
hikâyeleri ile destekleneceği 23. Kalite Kongresi, 17-19 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
23. Kalite Kongresi’nin kurumlarımız ve bu kurumları var eden tüm katılımcılarımız için değişim, gelişim yolunda
büyük bir adım olacağına inanıyor ve sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.
Kalite Kongresi’nde görüşmek üzere…
Organizasyonun Adı: 23. KALİTE KONGRESİ
İçerik: 23. Kalite Kongresi, Çalıştaylar ve Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuarı
Web Sayfası: www.kalder.org • www.kalitekongresi.org
E-posta: [email protected][email protected]
Kongre Çalıştayı: 17 Kasım 2014, Pazartesi
Fuar ve Kongre Tarihler: 18 - 19 Kasım 2014, Salı-Çarşamba
Kongre Resmi Açılış: 18 Kasım 2014, Salı Saat: 09:00
Fuar Ziyaret Saatleri: 09:30-18:00
Organizasyonun Yeri : İstanbul Kongre Merkezi (ICC)
Düzenleyen:
Türkiye Kalite Derneği (KalDer)
TÜSİAD
Globus Fuar ve Kongre Yönetimi
9
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
23. KALİTE KONGRESİ
Yönetim kalitesindeki güncel yaklaşımlara, sorunlara ve
çözümlere ilişkin bilgileri paylaşmak ve refah düzeyi olduğu
kadar sorunları da küreselleşen dünyamızda, Türkiye’nin hak
ettiği yeri almasına katkı sağlamak amacıyla her yıl KalDer
tarafından Kalite Kongresi düzenlenmektedir.
Avrupa’nın alanında en büyük Kalite Kongresi olan KalDer Kalite
Kongreleri, 22 yıldır KalDer tarafından düzenlenmekte olup, her
yıl Türk İş Dünyası’nın gündemini oluşturmakta, düzenlenen
oturumlarda 100’e yakın yerli ve yabancı üst düzey yönetici bilgi
birikimlerini, Türkiye ve çevre ülkelerden gelen özel ve kamu
sektörü temsilcilerine aktarmaktadır.
Kongre konuşmacılarının %50’sine yakını Yönetim Kurulu
Başkanı/CEO, Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdürler’den
oluşurken, toplam sunum süresi 25 ila 50 saati bulmaktadır.
Basının yoğun ilgisiyle konuşmacılarımızın söylemleri
gazetelerin ve televizyonların gündemini oluşturmaktadır.
3.000’i aşkın kişinin katıldığı Kalite Kongresi’nin katılımcı
profili genel olarak orta ve üst düzey yöneticilerden
oluşmakta; katılımcıların %50’ye yakını İstanbul’dan, diğer
yarısı ise Anadolu’nun önemli şehirlerinden katılmaktadır.
Katılımcılarımızın yarısından fazlası 25-45 yaş aralığında olup,
hali hazırda yönetim kademelerinde bulunan ya da yöneticiliğe
hazırlanan kişilerden oluşmaktadır.
Avrupa’nın en büyük kalite kongresinde kaliteye yön veren
kuruluşlar arasında yer almanız dileğiyle…
Türkiye Kalite Derneği (KalDer)
23. Kalite Kongresi’nin Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•
Tüm katılımcılar için stratejik iş ortaklığı fırsatları oluşturmak
Kalite sürecinde hizmet sağlayanlar ile bu yola yeni başlayanları aynı platformda bir araya getirmek
Firmaların gelecek hedeflerine ulaşmaları yönünde, kalite ekseninde çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak
Sektörler arası diyalogları geliştirmek
KalDer üyelerine iş analizi ve yeni fırsatlar için zemin oluşturmak
KalDer’ yeni üye olmak isteyenleri bu oluşumun içine dahil etmek
Başarı hikayelerinin paylaşılıp, tüm kalite gönüllülerine ulaşmasını sağlamak
Kalite Kongresi Katılımcılarının Kazanımları
Yönetim Kalitesini hedefleyenler Avrupa’daki en büyük buluşma noktasında;
•
•
•
•
•
•
•
•
Katılımcı firmalar Türkiye Kalite Derneği ve TÜSİAD’ın işbirliği ile kar amacı gütmeden gerçekleştirdiği bu etkinlikte bulunarak prestij sağlayacaklar
Sektörünün öncü firmalarının üst düzey yöneticileri ile görüşerek ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacaklar
Fuar katılımcıları stantlarında sergileyecekleri yeni ürünleri ve hizmetleri tüm katılımcılar ile paylaşacak ve iş ağlarını genişletecekler
Sponsor olarak katılan kuruluşlar ürünlerini ve firmalarını tanıtma imkanının yanı sıra bir çok alanda da görünürlük imkanına sahip olacaklar
Mevcut ve hedef projeksiyonları analiz edecek uzman konuşmacıların yer alacağı kongrede, tüm katılımcılar sektörün geleceğine yönelik bilgiler edinecekler
Katılımcı firma yöneticileri, Türkiye’nin önde gelen firmaları ile aynı platformda buluşarak ürün ve marka yöneticileri ile var olan ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra işbirliklerini geliştirebilecekler
Firmalar mükemmellik yolculuğuna yeni başlamış ya da başlamak isteyen firmalar ile irtibat kurma fırsatı yakalayacaklar
Tüm katılımcılar bu büyük buluşmanın ışığında yeni trendleri takip ederek fikirler geliştirecek, yeni eylemler planlayacak ve yeni müşteriler kazanacaklar
11
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
23.Kalite Kongresi’nin Katılımcıları
Organizasyon Programı
23. Kalite Kongresi ve Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuarı’na yerli ve yabancı 3000’in üzerinde sektör profesyonelinin
katılımı beklenmektedir.
Kongre Tarihleri : 18-19 Kasım 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üst Düzey Bürokratlar
Capital 500 ve ISO 500 Listelerinde İlk 100’de Yer Alan Firmaların Üst Düzey Yöneticileri
Ürün ve Hizmet Sağlayan Firmalar
İlgili Tedarikçiler
Üreticiler
Medya Temsilcileri
İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Temsilcileri
Finans, İletişim, Bilişim ve Sanayi Kuruluş Temsilcileri
Sivil Toplum Kuruluşları
Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri
• 1.Gün
• Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni
18 Kasım, Salı
19 Kasım, Çarşamba
Saat: 09:30-18:00
Saat: 16:45 - 18:00
• 2. Gün
• Çalıştaylar
19 Kasım, Çarşamba
17 Kasım, Pazartesi
Saat: 09:30-16:15
Saat : 09:30-18:00
Katılımcı ve Ziyaretçi Profili
Ağaç-Orman I Ambalaj I Bankacılık / Finans I Basım ve Kırtasiye I Bilişim Teknolojileri I Cam-Seramik I Çimento I Danışmanlık I
Dayanıklı Tüketim Malları I Demir-Çelik-Metal I Deri ve Deri Ürünleri I Dış Ticaret I E-ticaret I Eğitim/Öğretim I
Eğlence ve Rekreasyon I Elektrik I Elektrik, Gaz, Su Dağıtım Servisleri I Elektrik-Elektronik I Enerji-Akaryakıt I Gemi İnşa I
Gıda-İçecek I Gümrük Müşavirliği I Haberleşme I Halkla İlişkiler I Havacılık I Hızlı Tüketim Malları I Hizmet-Medya I Holding I Hukuk I
İlaç / İlaç Dağıtım I İletişim / Telekomünikasyon I İnşaat / Gayrimenkul I Kağıt I Kamu I Kimya I Lastik I Liman İşletme I Lojistik I
Fuar Zaman Çizelgesi
Fuar Tarihleri 18-19 Kasım 2014
Son Katılım Başvurusu Tarihi 15 Ekim 2014
Fuar Kataloğu Bilgilerinin Son Gönderim Tarihi 15 Ekim 2014
Stant Alınlık Yazısı Son Gönderim Tarihi 15 Ekim 2014
Yaka Kartları Bilgileri Son Gönderim Tarihi 15 Ekim 2014
Ekstra Hizmetler Son Talep Tarihi 15 Ekim 2014
Özel Stant ve Etkinliklerin Son Onaylanma Tarihi 15 Ekim 2014
Stant Kurulumu Başlangıcı 17 Kasım 2014, Saat 08 00
Resmi Kurumlar I Sektör Dergilerinde Reklamlar I Basın Bültenleri I Gazeteler, E-Bülten I Radyolar, Televizyonlar I Açıkhava
Stant Kurulumu Bitişi 17 Kasım 2014, Saat 20 00
Reklamları I Sektörle İlgili Web Siteleri I Toplu E-posta Gönderimi I İlgili Organizasyonları Ziyaret I İlgili Organizasyonlara
Fuar Ziyaret Saatleri 18-19 Kasım 2014, Saat 09 30-18 00
Katılım I Bölgesel Tanıtımlar I Web Sitesi I Sektörle İlgili Birlikler I Sektör Temsilcilerine Davetler I Medya Temsilcilerine
Stant Sökümü Başlangıcı 19 Kasım 2014, Saat 18 30
Davetler I Davetiye Dağıtımı I Afiş Dağıtımı I Kongre Kataloğu I Medya Partneri
Stant Sökümü Bitişi 19 Kasım 2014, Saat 23 00
Maden I Makine I Metal I Mobilya I Otomotiv I Otomotiv Yan Sanayi I Perakende I Plastik I Reklam / Promosyon I
Sağlık Hizmetleri I Savunma I Sigorta I STK I Tarım / Hayvancılık I Tekstil / Konfeksiyon I Telekom I Turizm I Ulaştırma I
Üretim / İmalat I Yazılım I Yerel Yönetimler
Tanıtım Çalışmaları
13
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
MARKANIZ “KALİTE” İLE BİRLİKTE ANILSIN
Türkiye’nin öncü firmalarının yoğun ilgi gösterdiği, üst düzey yöneticilerinin buluşma noktası olan etkinlik, 23. Yılında
“Mükemmelliği Yaşamak” temasıyla kaliteyi hayatın her alanına uygulama misyonunu sürdürüyor. Bu misyonun
gerçekleştirilebilmesi için siz de sponsor olarak bu organizasyonda yer alabilirsiniz.
SPONSORLUKLAR
Mükemmelligi
23. Kalite Kongresi’nde Yakalayın
Ana Sponsorluk
Keynote Sponsorluğu
Tematik Sponsorluk
Etkinlik Sponsorluğu
Oturum Sponsorluğu
Sponsorluk çeşit ve içerikleriyle ilgili lütfen teklif ve bilgi isteyiniz.
[email protected]
0 212 266 81 82
15
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
KONGRE KATILIM (DELEGE) ÜCRETLERİ
1-3 KİŞİ
4-10 KİŞİ
11 VE ÜZERİ
MAYIS
280 €
240 €
220 €
HAZİRAN
320 €
275 €
260 €
TEMMUZ- AĞUSTOS
395 €
360 €
320 €
EYLÜL
460 €
410 €
380 €
EKİM- KASIM
495 €
460 €
410 €
ÜYE
1-3 KİŞİ
GENEL KATILIM
4-10 KİŞİ
11 VE ÜZERİ
MAYIS
320 €
275 €
260 €
HAZİRAN
400 €
345 €
285 €
TEMMUZ- AĞUSTOS
495 €
465 €
410 €
EYLÜL
530 €
500 €
470 €
EKİM- KASIM
590 €
540 €
520 €
(KDV Dahildir.)
Kalite ve Mükemmelligin Kapıları
Burada Aralanıyor
1 tam sayfa
500 EUR
2 tam sayfa
600 EUR
3 tam sayfa
800 EUR
Arka kapak
2.000 EUR
Arka kapak içi 1.200 EUR
Ön kapak içi
1.500 EUR
(KDV Hariçtir.)
Kongre ve Fuar Kataloğu’nda İlan
Kongre ve Fuar kataloğu, katılımcı tüm
firmaların künye bilgilerinin yer aldığı, fuar
katılımcısı firmalara ve kongre delegelerine
ücretsiz dağıtılacak olan bir yayındır.
23. Kalite Kongresi, Kongre ve Fuar
Kataloğu’nda yer alarak 3000’in üzerinde
profesyonele kolaylıkla erişim sağlayın.
Kongre Katılım Ücretine Dahil
Hizmetler:
•
Kongre Katılımı (Ana ve paralel oturumlara katılım)
•
Kongre ve Fuar Kataloğu
•
Fuar Ziyareti
•
Ödül Törenine Katılım
•
Kahve Molaları
•
Öğle Yemeği
•
Kongre Dokümanları ve Çanta
•
Simultane Tercüme
•
Vestiyer
17
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
KURUMSAL MÜKEMMELLİK VE
YÖNETİM SİSTEMLERİ FUARI
Fuara Stantlı Katılım Ücretleri ve Hizmetler
Özel Stantlı Katılım
Avrupa’nın alanındaki en büyük kongresi olarak anılan Kalite Kongresi kapsamında, sektörden gelen talepler değerlendirilerek
Türkiye Kalite Derneği ve Globus Fuar ve Kongre Yönetimi iş birliği ile kalitenin öncülerinin katılım sağlayacağı fuar ikinci kez
gerçekleştirilecektir. Fuarda sektörlerini yönlendiren öncü profesyonel firmalar, bu prestijli platformda var olmanın ayrıcalığını
yaşayacaklar.
KalDer üyeleri toplam bedel üzerinden %10 indirimli katılım imkanına sahiptir.
STANT / M2
STANTSIZ KATILIM
9 - 18 m2
290 €
19 - 36 m2
280 €
37 - 50 m2
270 €
51 m2 ve üzeri
260 €
Fiyatlar stant m2 birim fiyatıdır.
Özel dekor (stantsız alan) katılımı kapsamında boş alan tahsis edilmektedir.
Katılımcı firma alanın teknik yeterlilikleri doğrultusunda organizasyonun
anlaşmalı stant firması Okyanus Uluslararası Stant Tasarım ve Uygulama
Hizmetleri A.Ş.’ye özel dekor stant yaptırabilmektedir.
Stant görseli uygunluk onayı için fuar öncesi en geç 15 Ekim 2014 tarihine
kadar organizatör firma ile paylaşılmalıdır.
Trifaze elektrik bağlantı ve kullanım ücreti katılımcıya aittir.
Ödeme Şekli:
• Fiyatlara % 18 oranında KDV ilave edilecektir.
• Toplam bedelin %50’si peşin banka havalesi, bakiyesi 05 Ağustos ve 05 Eylül 2014 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenebilecektir.
• Ödemelerde ilk ödemenin yapıldığı gün yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası EURO satış kuru esas alınacaktır.
Mükemmelliği Yaşamak İçin Şimdi Fuar Zamanı..!
19
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Paket Stantlı Katılım
•
Stant konstrüksiyonu
•
Bölme panelleri (beyaz)
•
Duvardan duvara stant halısı
•
Ön panelde firma ismi ve stant numarası
•
Grup priz
•
Aydınlatma (100W/3m )
•
1 masa ve 4 sandalye
2
STANT / m2
PAKET STANTLI KATILIM
Model Stantlı Katılım
•
Stant konstrüksiyonu
•
Cam ve ahşap bölme panelleri
•
Duvardan duvara stant halısı
•
2 adet 150 W aydınlatma
•
Ön panelde firma ismi ve stant numarası
•
1 m2 kilitli depo
•
1 metrelik raflı banko
•
1 adet bar taburesi
•
1 adet cam masa ve 2 adet sandalye
•
2 m2 görsel baskı
•
Folyo kesim logo
•
2 KW enerji ve üçlü priz
STANT / m2
MODEL STANTLI KATILIM
9 - 18 m
320 €
9 - 18 m
19 - 36 m2
310 €
2
19 - 36 m
340 €
37 - 50 m
300 €
37 - 50 m2
330 €
51 m ve üzeri
290 €
51 m2 ve üzeri
320 €
2
2
2
Fiyatlar stant m2 birim fiyatıdır.
350 €
2
Fiyatlar stant m2 birim fiyatıdır.
Kalite Ekseninde
Geçmisten Günümüze...
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi Kalite Kongresi
21
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KALİTE KONGRELERİ
19. Kalite Kongresi “Yenileşim Yönetimi”
2010 yılında “Sürdürülebilir Topluma Dönüşüm” teması çerçevesinde
düzenlenen 19. Kalite Kongresi 2.684 ziyaretçinin ve konusunda uzman
birçok ünlü konuşmacının katılımıyla gerçekleşmiştir. Innovation
Resources Başkanı Robert Tucker ve Cisco Sytems Başkan Yardımcısı
Inder Sidhu da kongrenin konuşmacıları arasında yer almıştır.
KEMAL DERVİŞ, BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
ESKİ BAŞKANI
DR. J. CRAIG VENTER, GENOM
PROJESİ KURUCUSU
KOFI ANNAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ESKİ GENEL SEKRETERİ
16. Kalite Kongresi “Küresel Rekabet
ve Dünya Vatandaşlığı”
2007 yılında 16.’sı düzenlenen Kalite Kongresine
yerli ve yabancı toplam 3.436 kişi katılırken,
dünyaca ünlü birçok konuşmacı kongrenin
düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Birleşmiş
Milletler Eski Başkanı Kofi Annan, BM Kalkınma
Programı Eski Başkanı Kemal Derviş ve
dönemin TNT CEO’su Peter Bakker gibi değerli
konuşmacılar kongrede, “Küresel Rekabet ve
Dünya Vatandaşlığı” temasını ele almıştır.
ERNIE J. ZELINSKI, YAZAR
17. Kalite Kongresi “Kaliteli
Çalışmak Kaliteli Yaşamak”
2008 yılında gerçekleştirilen 17. Kalite
Kongresi'ne yerli ve yabancı toplam 143
konuşmacı katkıda bulunurken, “Kaliteli
Çalışmak Kaliteli Yaşamak” temasıyla
düzenlenen kongre, 4 özel, 26 paralel oturum
ve 12 çalıştayda toplam 2.741 profesyoneli
ağırlamıştır.
ROBERT TUCKER, INNOVATION
RESOURCES, BAŞKAN
INDER SIDHU, CISCO SYSTEMS,
BAŞKAN YARDIMCISI
20. Kalite Kongresi
“Fark Yaratmak”
2011 yılında 2.902 profesyonelin katılımıyla
gerçekleştirilen 20. Kalite Kongresi, Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı’yı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nı, Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’u
ağırlamıştır. Kongre, “Fark Yaratmak” ana
teması çerçevesinde yol haritaları çizilmesine
vesile olmuştur.
BÜLENT ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI
HOLDİNG, YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÜLER SABANCI, SABANCI HOLDİNG,
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
MURAHHAS ÜYE
21. Kalite Kongresi
“Yaşanabilir Gelecek”
18. Kalite Kongresi “Sürdürülebilir Topluma
Dönüşüm”
DR. PETER M. SENGE, MIT, CENTRE
FOR ORGANIZATIONAL LEARNING,
DİREKTÖR
ESKO TAPANI AHO, NOKIA İCRA
KURULU ÜYESİ FİNLANDİYA ESKİ
BAŞBAKANI
DR. BÜLENT BAŞOL, SOLO POWER,
KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
2009 yılında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda,
2.324 profesyonelin katılımıyla gerçekleşen 18.
Kalite Kongresi, dünyada gerçekleşen dönüşümü
“Sürdürülebilir Topluma Dönüşüm” teması üzerinden
değerlendirmiş; kongreye Finlandiya Eski Başbakanı ve
Nokia İcra Kurulu üyesi Esko Tapani Aho, Solo Power
Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Başol ve Centre
for Organizational Learning Direktörü Dr. Peter M. Senge
konuşmacı olarak katılmışlardır.
MUSTAVA V. KOÇ, KOÇ HOLDİNG, YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
2012 yılında düzenlenen 21. Kalite
Kongresi’nin teması “Yaşanabilir Gelecek”
olarak belirlenmiştir. 21. Kalite Kongresi’nin
ev sahipliğinde toplam 2.512 katılımcı
ve 89 uzman konuşmacının katılımıyla,
4 özel, 16 paralel oturum ve 15 çalıştay
gerçekleştirilmiştir.
BILAL KAAFARANI, YILDIZ HOLDİNG,
GLOBAL INOVASYON GRUBU BAŞKANI
ANDREW KEEN, GİRİŞİMCİ-YAZAR
FATMA ŞAHİN, T.C. ESKİ AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR BAKANI
23
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
22. KALİTE KONGRESİ
22. KALİTE KONGRESİ’NDEN GÖRÜNTÜLER
“Mükemmelliği Paylaşmak”
Kalite olgusunu güçlendiren çalışmalara imza atan KalDer; Türkiye’nin Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri almasını hedefleyerek
çıktığı yolda her yıl düzenlediği Kalite Kongresini, 2013 yılında bir ilki gerçekleştirerek sürdürdü. 22. Kalite Kongresi’nde ilk kez
düzenlenen fuar organizasyonunda, 100’ün üzerinde marka temsili toplam 58 firmanın ve 3.043 profesyonelin katılımıyla İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2013 yılında ilk kez düzenlenen fuar organizasyonuyla kongrenin daha geniş bir kitleye
ulaşması sağlanmıştır.
HOWARD BEHAR, STARBUCKS
INTERNATIONAL, KURUCU ESKİ BAŞKANI
DR. MARK CHASSIN, THE JOINT COMMISSION,
BAŞKAN
GALYA FRAYMAN MOLİNAS, COCA COLA,
TÜRKİYE, KAFKASYA VE ORTA ASYA
BÖLÜM BAŞKANI
22. Kalite Kongresi
Konuşmacıları
“Mükemmelliği Paylaşmak”
temasıyla düzenlenen 22. Kalite
Kongresi, sunduğu interaktif
kongre ortamında yapılandırılmış;
4 özel, 16 oturum ve 17 çalıştayda
77 uzman konuşmacıya ev
sahipliği yapmıştır.
DR. ERDAL KARAMERCAN,
ECZACIBAŞI TOPLULUĞU, CEO
TURGAY DURAK, KOÇ HOLDİNG, CEO
25
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
SAYILARLA 22. KALİTE KONGRESİ
Gösterge
2013 Gerçekleşme
Kongre katılımcı sayısı
Ödül töreni katılımcı sayısı
Çalıştaylar katılımcı sayısı
Toplam katılımcı sayısı
2.010
851
182
3.043
Oturum sayısı
4 özel oturum, 16 paralel oturum
Çalıştay sayısı
Kongre konuşmacı sayısı
Kongre yabancı konuşmacı sayısı
Çalıştay moderatör sayısı
Toplam konuşmacı sayısı
17
46
10
21
77
Konuşmacı Profili
YK Başkanı ve Üyesi, CEO ve Genel Müdür sayısı
Üst düzey Kamu Yöneticisi
Toplam sunum süresi
39
4
1.300 dakika / 22saat
Mükemmellik Aşamaları belgesi kazanan kuruluş sayısı
31
Basın katılımı
Medya haber sayısı
Röportaj
TV canlı yayın süresi
TÜRKSAT Canlı Yayın
Resmi sponsor sayısı
Kongre sponsoru sayısı
Oturum sponsoru sayısı
Dijital Medya Sponsorları
Hizmet sponsoru sayısı
İletişim sponsoru sayısı
Toplam sponsor sayısı
Sergi katılımcı kuruluş sayısı
Organizasyonda çalışan toplam kişi sayısı
86
236
11
212 dk.
660 dk.
9
12
9
2
2
16
50
48
182 adam/gün
Sektörlerine Göre Ziyaretçi Profili
Departmanlara Göre Ziyaretçi Profili
27
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Şehirlere Göre Ziyaretçi Profili
Ünvanlarına Göre
Genel Ziyaretçi Profili
22. Kalite Kongresi Ziyaretçileri
• 3M
• ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
• ADEL KALEMCİLİK TİC. SAN. A.Ş
• AKBANK T.A.Ş.
• AKE ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN
• AK-KİM KİMYA
• AKTOPS TEKSTİL SAN. A.Ş.
• ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.
• ALTUS İLETİŞİM
• AMCOR FLEXİBLES İSTANBUL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
• AMERİKAN HASTANESİ
• ANADOLU BAL-SANPEY
• ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• APAZ GIDA VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (BAYDÖNER)
• ARÇELİK
• ARÇELİK-LG
• AROMSA BESİN AROMA VE KATKI MADDELERİ A.Ş.
• ASAŞ FİLTRE SAN. TİC. A.Ş.
• ASELSAN A.Ş.
• ASKAYNAK
• ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
• ATOS
• BANKASYA
• BASF
• BATU ULUS TAŞIMACILIK VE TİC. LTD. ŞTİ.
• BEDAŞ
• BETEK BOYA
• BORÇELİK
• BOSCH
• BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
• BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
• BOYTEKS
• BOZLU HOLDİNG
• BRİSA BRİDGESTONE
• CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
• CÜNO TEKSTİL
• ÇELİKORD A.Ş.
• ÇİMENTAŞ
• DEKOPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
• DESTEK PATENT
• DGS BASKI TEKNOLOJİLERİ A.Ş
• DROGSAN İLAÇLARI A.Ş.
• DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SAN VE TİC. A.Ş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ECZACIBAŞI BAXTER - HASTANE ÜRÜNLERİ
EDENRED
EGE KİMYA
EKOL LOJİSTİK A.Ş.
EL-Bİ ELEKTRİK ULUSLARARASI TİC. VE SAN. A.Ş.
ELSAN A.Ş.
ELTEM TEK
EMAS A.Ş.
ENERJİSA
ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MMAULLERİ A.Ş.
ERDEMİR
ERMETAL
ESAN ECZACIBAŞI
ESBAŞ
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EVYAP SABUN, YAĞ, GRİSELİN SAN. TİC. A.Ş
FARBA
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
FİCASO
FLOKSER TEKSTİL
FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.
FOLKART YAPI SAN. VE TİC. A.Ş
GARANTİ TEKNOLOJİ
GATE ELEKTRONİK
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
HALKBANK
HAYAT KİMYA SAN. A.Ş.
HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
HUGO BOSS
ICF AIRPORT
ILT-GNL
İMORTAŞ OTO YEDEK PARÇA İMALAT ORGANİZASYON VE
TİC. A.Ş.
İPEK KAĞIT SAN. TİC. A.Ş.
İPRAGAZ
İSDEMİR
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
İSTANBUL ULAŞIM A.Ş
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
KALE SERAMİK A.Ş.
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KANSAİ ALTAN BOYA
29
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KARADENİZ HOLDİNG
KARDEMİR
KARINCA LOJİSTİK A.Ş
KARTONSAN
KAYSERİ GAZ
KAYSERİ TİCARET ODASI
KONYA ÇİMENTO
KORAY İNŞAAT
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
KROMA
KUVEYTTÜRK
LEGRAND
MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ
MARS LOJİSTİK
MAXION WHEELS
MERCEDES BENZ
MESA MAKİNA
MESA MESKEN
METAMİN MÜMESSİLLİK SAN. VE TİCARET A.Ş.
MONDIAL MİLAS BODRUM HAVALİMANI ULUSLARARASI
TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIM A.Ş.
MUKA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş.
OLTAN GIDA MAD. İHR. İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ORTA ANADOLU
ORTAK AKIL EĞİTİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIK
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
OTOKOÇ
ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PETROL OFİSİ
PHİLSA A.Ş
POLİYA POLİESTER
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
PRESMETAL A.Ş.
PUTZMEISTER
REMAX
RENAULT MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
RODAPORT
S.S. İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM TEMİN DAĞITIM
KOOPERATİFİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SARPLAST PLASTİK SAN. TİC. LTD. STİ.
SAYA GRUP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SCHEER MANAGEMENT DANIŞMANLIK A.Ş
SCHOTT ORIM
SENTEZ GRUP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SEPA ALÜMİNYUM METAL
SOFTTECH
SÖKTAŞ
STANDART PROFİL
SUBOR BORU SAN. TİC. A.Ş.
ŞİŞECAM
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TARSUS BELEDİYESİ
TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş
TEKNİK ALÜMİNYUM
TEKNOSA
TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ VE İŞ SÜREÇLERİ
THE GRAND TARABYA
TPAO A.Ş.
TUĞRA MAKİNA
TURK LOYDU
TURK PIRELLI LASTİKLERİ
TURKCELL SUPERONLİNE
TÜBİTAK BİLGEM
TÜRK KIZILAY DERNEĞİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI BANKNOT
MATBAASI GN. MD.
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABO TV VE İŞL. A.Ş
TÜVTURK
UGETAM A.Ş. İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ
TEKN. ARAŞ. MÜH. SAN VE TİC. A.Ş.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
UMUR BASIM SAN. VE TİC. A.Ş
VOLT
YALTES ELEKTRONİK A.Ş
YAPI İNŞAAT
YAPI KREDİ
YİĞİT AKÜ MALZ. NAK. TUR. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.
ZF SACHS SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ZORLU ENERJİ
ZORLUTEKS
22. Kalite Kongresi Sponsorları
KONGRE RESMİ SPONSORLARI
KONGRE SPONSORLARI
OTURUM SPONSORLARI
BASIC LOGO GUIDELINES
DİJİTAL MEDYA SPONSORLARI
HİZMET SPONSORLARI
BASIC LOGO GUIDELINES
Y
İLETİŞİM SPONSORLARI
Y
12.5 mm
Y
Y
Y
Y
Exclusion zone
8MM
Minimum size
Y
Y
Y
Minimum size
Y
Exclusion zone
LOGOTYPE AND USAGE
31
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
22. Kalite Kongresi Tanıtım Çalışmaları
22. Kalite Kongresi’nin tanıtımına yönelik broşür, davetiye, katılımcı kataloğu, e-bülten, banner, radyo reklamı, basın toplantısı,
sponsorluk panoları gibi farklı mecralarda kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.
Kalitesine Güvenen,
Broşür
Mükemmelligi Yasayan
Firmalar Burada
Yerlerini Aldılar
Jenerik Film
Davetiye
e-Bülten
33
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Esenboğa Havalimanı - Ankara
Sponsorluk Panosu
Adnan Menderes Havalimanı - İzmir
İstanbul, Ankara ve İzmir Havaalanlarında ve İstanbul’un merkezi noktalarındaki billboardlar; otobüs durakları, otobüs içleri, metro
durakları ve vapur iskelelerinde afiş uygulamaları olmak üzere açık hava reklam kampanyası yürütülmüştür.
Atatürk Havalimanı - İstanbul
Otobüs Durakları
Otobüs İçleri
35
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
Otobüs Giydirmeleri
Metro Durakları
Habertürk 15.11.13
İlanlar ve Basın Yansımaları
İletişim çalışmalarının başladığı Temmuz 2013 itibariyle 22. Kalite Kongresi öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli mecralarda 236 yazılı
yansıma, 212 dakika televizyon yayını yer bulmuştur. Kobi Efor Dergisi Kasım sayısı Kongre’ye özel ek çıkartmıştır.
Hürriyet 10.11.13
Sabah 10.11.13
Kobi Efor 11.12.13
Star 13.11.13
37
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI
23. Kalite Kongresi Çalıştayları bu yıl, “Mükemmelliği Yaşamak”
temasıyla, uzman konuşmacılara ev sahipliği yapacak.
11 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen 22. Kalite Kongresi
Çalıştaylarında, katılımcılar
mükemmelliğin temel kavramları ile ilgili konularda bilgi ve
deneyim kazanmanın ötesinde güncel konular ile ilgili görüşleri
paylaşma ve tartışma imkanı buldu.
2013 yılında İstanbul Kongre Merkezi’nde 8 salonda yarım günlük
programlarda 170 kişinin katılımıyla 16 çalıştay gerçekleştirilirken,
Ediz Hun, Defne Sarısoy, Celal Seçkin gibi isimler de moderatör ve konuşmacı olarak yer almıştır.
On yedi başlık ve on yedi değerli ismin yer aldığı 22. Kalite Kongresi Çalıştaylarında, katılımcılar, rekabet
ile baş etmede Aikido, süreçleri iyileştirmede Maki Gami ile Uzak Doğudan ilham alırken, hafızalarda farklı
alanlarda iz bırakmış isimlerden, Sosyoekonomik Doğa ve İnsan İlişkisi, Hayatla İletişim, Mükemmelliği Arayış
gibi başlıklar altında yeni bir bakış açısına sahip olma fırsatı yakaladılar.
23. Kalite Kongresi Çalıştayları bu yıl 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilecek; “Mükemmelliği Yaşamak”
teması çerçevesinde alanında uzman birçok konuşmacıyı ağırlayarak, katılımcılarına eşsiz bir deneyim
sunacaktır.
Çalıştay konuları, katılım ücretleri ve sponsorluk şartları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Nezahat Eren – İK ve Eğitim Yöneticisi,
[email protected]; [email protected]
Türkiye
Mükemmellik Ödülü
39
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Kriterler
Türkiye’ nin üstün performans gösteren kuruluşları “Türkiye Mükemmellik Ödülü” için yarışıyor.
1992 yılından beri her yıl Türkiye’nin en iyi performans gösteren özel, kamu veya kâr amacı gütmeyen her ölçekteki kuruluşları,
Türkiye Mükemmellik Ödülü için yarışmaktadır. Yılda bir kez düzenlenen ve Avrupa ülkeleri arasında katılımcı sayısıyla ve içeriği
açısından en görkemli ve kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyan Türkiye Mükemmellik Ödülleri bu yıl da sahiplerini
bulacaklar. Stratejilerini eyleme dönüştürerek kuruluşlarının performansını sürekli olarak artırma çabasında olan sektörün lider
kuruluşları için tartışılmaz bir sonuç olan Türkiye Mükemmellik Ödülleri, TÜSİAD ve Türkiye Kalite Derneği’nin ortak çabalarıyla
ortaya çıkan uluslararası bir tanımanın da simgesi olması ve Avrupa ile bütünleşmemize katkıda bulunabilmek amacıyla EFQM
Mükemmellik Ödülü’nün kriterlerini esas almaktadır.
Girdiler
Sonuçlar
Liderlik
Strateji
Türkiye Mükemmellik Ödülüne başvuran kuruluşların değerlendirmeleri, bu konuda özel olarak eğitim almış ve deneyim
kazanmış uzman gönüllü ekipler tarafından yapılmaktadır. Uzman değerlendirme ekiplerinin, kuruluşların başvuru dokümanını
değerlendirmeleri ve kuruluşa yaptıkları ziyaretlerdeki görüşme ve incelemelerden elde ettikleri bulgular, bağımsız bir jüri
tarafından değerlendirilerek tanıma süreci sonuçlandırılır. Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü kazanmak için başvuru sırasındaki
kuruluşun gösterdiği performans yeterli olmayıp, aynı zamanda kuruluşun gelecekte de bu üstün performansını koruyor ve aşıyor
olacağına dair bulguların görülüyor olması gerekmektedir.
İşbirlikleri
ve
Kaynaklar
Süreçler
Ürünler ve
Hizmetler
Müşterilerle İlgili
Sonuçlar
İş Sonuçları
Toplum
İlgili
Sonuçlar
Öğrenme, Yaratıcılık ve Yenileşme
Türkiye Mükemmellik Ödülü, iki ana kategori altında 8 kategori ve Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü kapsayan özel bir kategori
ile birlikte toplam 9 kategoride verilmektedir. Ödüle aday kuruluşların, aşağıdaki sekiz temel kavram açısından örnek davranışlar
gösteren bir kuruluş olduğunu ortaya koyabilmesi beklenmektedir.
Müşterileri için değer katma I Sürdürülebilir bir gelecek yaratma I Kurumsal yetenekleri geliştirme I Yaratıcılık ve yenileşimden
yararlanma I Vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik I Çeviklikle yönetme I Çalışanların yetenekleri ile başarma I Mükemmel
sonuçları sürdürme
Çalışanlarla İlgili
Sonuçlar
Çalışanlar
Mükemmelliğin Temel Kavramları
Müşterileri için değer katma
Mükemmel sonuçları sürdürme
Sürdürülebilir bir gelecek
yaratma
Türkiye Mükemmellik Ödülü süreci, KalDer bünyesinde tarafsızlığını ve doğruluğunu sağlamak amacıyla Türkiye Mükemmellik
Ödülü Yürütme Kurulu olarak adlandırılan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı bir kurul tarafından yönetilmektedir. TMÖYK
sürecinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve sürecin yürütülmesinden sorumludur.
Çalışanların yetenekleri
ile başarma
İşletme Kategorisi
ÖDÜL KATEGORİLERİ
Kamu ve Kamu Hizmetleri Kategorisi
Büyük Ölçekli İşletmeler
Eğitim Hizmetleri
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Sağlık Hizmetleri
Kurumsal yetenekleri
geliştirme
Çeviklikle yönetme
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kategorisi
Vizyoner, esin veren ve
bütünsel liderlik
Yaratıcılık ve yenileşimden
yararlanma
41
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
Türkiye'nin en büyük kongre merkezi olan İstanbul Kongre Merkezi, 3.700 kişi kapasiteli oditoryumunun yanı sıra; farklı boyutlarda
çok amaçlı toplantı salonları, fuar ve sergi alanları ile her çaptaki kongre ve etkinlik için bir merkez olmayı amaçlamaktadır. ICC,
İstanbul’un merkezindeki konumuyla kültürel ve sanatsal bir buluşma noktasıdır.
İstanbul Kongre Merkezi ziyaretçilerine geniş bir yelpazede etkinlik seçenekleri sunmayı hedeflemenin yanı sıra, yenilikçi ve yaratıcı
misyonuyla, yurt içi ve yurt dışından pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
Hep Birlikte
Daha Iyiye
43
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
KURUMSAL MÜKEMMELLİK VE YÖNETİM SİSTEMLERİ FUARI KATILIMCI FİRMALAR
24-STAR
ARAS KARGO
ATAONLINE
BEDENSEL ENGELLİLER
BİMSER ÇÖZÜM
BLOOMBERG HT
BRİSA
BUREAU VERITAS
CNBC-E NTV
DEYMEN
DOĞANKOÇ
DQS TÜRKİYE
45
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE
MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ SERGİSİ
DYO
GMG BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
HAMSİ FINGER
ELEKTRİK PORT
FEA-MARKA DOKTORU
INOVA DANIŞMANLIK
IRONMAN-QPR
FORD OTOSAN
GGD
İETT
KA ARAŞTIRMA
47
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
KalDer
KALİTE ATLASI
LABORATUVAR DÜNYASI
LÖSEV
KARİKA
KOBİ EFOR
LUMİ DİZAYN
NESTLE
KOÇ ENERJİ GRUBU
KOÇLUK PLATFORMU DERNEĞİ
ODC
ODEON
49
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
ODEON SERGİSİ
PINAR
SEK
TGSD
PORTLINE
RADİKAL
TTBOOM
TÜRKSAT
SARDUNYA
SECRET CV
TÜV RHEINLAND
UDDER
51
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
UFRAD
ÜÇGE
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KAYIT / KARŞILAMA
ÖĞLE YEMEĞİ
DIŞ ALAN
53
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
ÖDÜL TÖRENİ
OTURUMLAR
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
GENEL GÖRÜNTÜLER
55
MÜKEMMELİĞİ YAŞAMAK
[email protected]
T:0216 518 4284
F:0216 518 4286
www.globusfairs.com
[email protected]
T: 0.212 266 8182
F: 0.212 266 8187
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
Download

indiriniz. - Kalite Kongresi