SCHS - SECH
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie Nemocnice s Poliklinikou Sv. Jakuba n. o.,
Bardejov
Spolok lekárov v Bardejove
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Vás pozývajú na
X.Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie
Prvá informácia
Bardejov - Hotel Šariš
16. 10. 2014 – 17. 10. 2014
MUDr. Petko Marán, MPH.
MUDr. Chovanec Jozef
Riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o.,Bardejov
Predseda SL v Bardejove
MUDr. Petráš Vladimír
MUDr.
Primár Oddelenia všeobecnej a
SCHS – SECH
úrazovej chirurgie
Vážený kolegovia, Vážené kolegyne!
Je to už 20 rokov, čo sa pravidelne v dvojročných intervaloch v jesenných
mesiacoch stretávame pri príležitosti Bardejovských endoskopických dní v prekrásnom
regióne Horného Šariša.
Tento rok si Vás dovoľujeme pozvať na jubilejné X. Bardejovské dni
miniinvazívnej chirurgie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. 10. 2014 - 17. 10. 2014.
Bude nám veľkým potešením, Vás privítať a podeliť sa s Vami o nové poznatky
laparoskopickej chirurgii. Zároveň utužiť staré a vytvoriť nové priateľstvá v prekrásnom
prostredí nášho historického mesta.
Súčasťou jubilejného X. Bardejovského dňa miniinvazívnej chirurgie, ako aj po
iné roky bude sesterská sekcia.
Kolektív Oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie urobí všetko preto, aby pobyt v
meste, ktoré je zapísané v svetovom dedičstve UNESCO, vo Vás zanechali čo najkrajšie a
najpríjemnejšie spomienky.
Tešíme sa na Vašu účasť.
MIESTO KONANIA
Hotel Šariš,Bardejov
HLAVNÉ TÉMY KONGRESU
LEKÁRSKA SEKCIA
1. Kam smeruje laparoskopia (na Slovensku) ?
2. Vária
SESTERSKÁ SEKCIA
1. Komplexné
ošetrovateľská
traumatologického pacienta
2. Vária
starostlivosť
o
chirurgického
PROGRAM
ŠTVRTOK
12ºº – 14ºº
14ºº – 14³º
14³º – 18³º
19ºº
Registrácia
Slávnostné otvorenie
Odborný program
Spoločenský večer
PIATOK
9ºº – 11ºº
11³º
Odborný program
Ukončenie kongresu
Kongresový poplatok:
Lekári 10 €
Sestry 5 €
Registrácia (aktívna a pasívna účasť)
Lekárske prednášky zasielajte do 01. 09. 2014 na e-mailovú adresu:
[email protected]
Sesterské prednášky zasielajte do 01. 09. 2014 na e-mailovú adresu:
[email protected]
Dĺžka prezentácia v PowerPointe max. 10 minút
Kontakty
Prim. MUDr. Petráš Vladimír 0918 764 110
Vrchná sestra Mgr. Mária Šinaľová 0904 496 405
www. nsp-bardejov.sk
a
UBYTOVANIE
Hotel Šariš***
Hotel Artin***
www.hotelsaris.sk
www.artin.sk
Hotel Bardejov***
Hotel Bellevue***
www.hotelbardejov.sk
www.bellevuehotel.sk
Download

X.Bardejovský deň miniinvazívnej chirurgie