2/2012
Solidność
Nosorożec czarny, zwany również zwyczajnym (Diceros bicornis),
jest jednym z największych ssaków lądowych, żyjących na Ziemi.
Jego waga dochodzi zwykle do 1500 kilogramów. Pierwotnie zamieszkiwał całą Afrykę Subsaharyjską. W warunkach naturalnych
dożywa się nawet 40 lat.
Obecnie na ziemi jest ich coraz mniej. Przez wiele lat były one zabijane, przede wszystkim dla rogów, które stanowiły idealną broń.
Największym popytem cieszą się rogi nosorożców na Dalekim
Wschodzie, gdzie są wykorzystywane w medycynie tradycyjnej do
leczenia chorób, takich jak gorączka, bóle głowy i reumatyzm.
© 1995 Markus Kappeler / Groth AG
03
04-05
06-07
08
09-10
11
12 13
14-15
16-17
18-19
20-22
23
Wstęp
Grupa Model w 2011 R.
Nasze fabryki - modelgroup.com
Organizacja
Wywiad z przedstawicielem firmy Porsche Consulting
Tajemnicze kody QR
Kody QR w Chile i Korei Południowej
Pop-art w designie opakowań
Trendy na półkach supermarketów
Konsumenci odczuwają pragnienie autentyczności
Rozwiązanie na miarę sklepu internetowego
Produkty i innowacje
Konkurs
wstĘp
Drodzy Klienci, Drodzy
Partnerzy Handlowi!
Czy nie wydaje się dziwne, że pomimo rosnących
długów instytucje, które są coraz bardziej zadłużone
nadal się rozwijają? Fakt, że to, co słabe i chore, nie
przestaje rosnąć, jest oznaką funkcjonowania w społeczeństwie niekorzystnego systemu monopolu.
Sektor publiczny, będący prototypem monopolu,
uświadamia sobie coraz bardziej jak niebezpieczna staje
się opisana wyżej sytuacja. W celu obrony stosuje coraz
bardziej rygorystyczne środki kontroli konkurencji.
Niestety, dzięki polityce jaką prowadzi UE, łączące się
monopole tworzą gigantyczny kartel. Z finansowego
punktu widzenia katastrofalna i demoralizująca koncepcja
redystrybucji zostaje wyniesiona na nowy poziom, a
konkurencja podatkowa jest eliminowana. Najgorszym
wariantem jest połączenie monopolów opierające się na
koordynacji państwowej w krajach, w których monopol
finansowy jest w rękach banków centralnych. Efektem
tego jest ogromna koncentracja mocy i towarzyszących
jej skutków. Powstały w ten sposób organ jest przekonany, że ekonomikę można ożywić poprzez tworzenie
długów, a problemy rozwiązywać za pomocą dodrukowanych pieniędzy. Wytwór ten napada na prywatne
przedsiębiorstwa; atakuje oazy podatkowe - by stworzyć
pustynię; uważa, że ma dostateczną wiedzę by rozwiązać
wszystkie problemy. W swoich działaniach wykorzystuje
specyficzny zbiór narzędzi, takich jak: pogróżki, przymus,
spekulacje, kryminalizacja społeczeństwa, a gdy i to
zawodzi stosuje także siły wojskowe, na które ma
monopol.
Monopol jest wrogiem rynku, dlatego należy pokazać
rynek w możliwie najgorszym świetle. Zasugerowanie
ludziom, że to system wolnorynkowy zawiódł, spowoduje, że monstrum monopolu zostanie skutecznie
zamaskowane. Na szczęście, w miarę jak rozwijają się
tego typu niezdrowe praktyki, ludzie zaczynają stawiać
coraz bardziej na prawdę i solidności - Szansa dla nas?
Ależ oczywiście!
Z pozdrowieniami
Daniel Model
02–03
model box
grupa model w 2011 r.
Solidność w zmianiających sie warunkach rynkowyc
wyższa niż w roku poprzednim. Oba
szwajcarskie zakłady papiernicze, w Weinfelden i Niedergösgen, wyprodukowały łącznie
ok. 284 000t papieru makulaturowego, do
produkcji tektury falistej. Ten słaby wynik
należy jednak oceniać przez pryzmat
drugiego etapu rekonstrukcji zakładu Aarepapier, która przebiegała w pierwszej połowie
roku; oraz w kontekście, zmian wprowadzanych w obu zakładach, w drugiej połowie
roku.
Produkcja 26 300t opakowań stanowi
odbicie spadającej produkcji w trzech z
czterech zakładów produkujących opakowania tekturowe. Tylko oddział Model Obaly w
Opawie podniósł produkcję opakowań z
tektury falistej i litej.
W roku 2011 skonsolidowane obroty firmy
Model Group osiągnęły poziom 660 mln
CHF. W porównaniu z rokiem poprzednim
oznacza to wzrost przychodu o 3,2%, co
po przeliczeniu o zmiany kursów walut,
daje wzrost o 8,3%. W roku 2011 Grupa
zatrudniała 3096 pracowników, w
porównaniu z rokiem poprzednim doszło
więc do zwiększenia ich liczby o 94 osoby
(tzn. 3,1%). Na potrzeby projektów
modernizacyjnych skierowane zostały
inwestycje o całkowitej wysokości 81 mln
CHF.
Na poszczególnych rynkach Grupa
MODEL BOX
04–05
Model sprzedała w sumie 619 mln m2
opakowań z tektury falistej. Wyniki poszczególnych krajów znacząco się różniły: w
Szwajcarii, Niemczech, Francji i Chorwacji
doszło - po stosunkowo mocnych pierwszych sześciu miesiącach - do spadku
utargu, ale w Czechach, Polsce, Austrii,
Słowacji i na pozostałych rynkach przychód
nadal wzrastał.
Ceny rynkowe papieru wahały się w
znacznym stopniu - z 440 EUR/t na początku
roku, do 510 EUR/t w lecie, by pod koniec
roku spaść do 415 EUR/t. W roku 2011
przeciętna cena papieru była o ok. 4,5%
Wiele energii, czasu i pieniędzy zainwestowano w nowo powstały Copack Plus w
Niedergösgen. W pierwszym roku jego zysk
nie był jednak w stanie pokryć kosztów
własnych. W ramach ogólnych inwestycji, w
wysokości 81 mln CHF, największym
samodzielnym projektem było tzw. suche
zakończenie w zakładzie Aarepapier.
Poszerzono i zmodernizowano halę
produkcyjną w Opawie, a także uruchomiono trzy nowe, 8-kolorowe maszyny drukujące oraz maszynę do klejenia. Ponad to,
odnowiono obie tekturnice w zakładzie
produkcji tektury falistej Model AG, w
Weinfelden.
Celem inicjatywy Model Top jest
ch
podniesienie efektywności systemu
produkcyjnego przez wprowadzenie
oszczędnych procesów oraz przepływów
materiałów, skrócenie czasu oczekiwania i
obniżenie stanu zapasów. W roku 2011
wykonano pierwsze kroki wdrażające tę
inicjatywę, we wszystkich zakładach
produkcyjnych Grupy. Fabryka w Hanau
została wykorzystana jako zakład pilotażowy
w procesie dalszego rozwoju według zasad
lean management. W drugiej połowie roku
doszło do wdrożenia pierwszych etapów
inicjatywy. Wprowadzone zasady zaczęły
już dziś przynosić pierwsze owoce, a w roku
2012 proces wdrażania będzie konsekwentnie kontynuowany.
kim kosztem papieru makulaturowego,
skrobi i energii, będzie prowadzić do
dalszych podwyżek cen w branży opakowaniowej. W bieżącym roku inwestycje Grupy
będą przeznaczone na zwiększenie produktywności.
Państwo, jako nasi partnerzy handlowi,
jesteście świadomi, że solidny postęp jest
wynikiem podjęcia wielu małych zmian dlatego mamy nadzieję, że dzięki naszej
dyscyplinie i ciężkiej pracy uzyskamy
Państwa zaufanie także w bieżącym roku.
Dziękujemy Państwu za Waszą lojalność!
Perspektywy
Kryzys gospodarczy w Europie i wysoka
wartość franka szwajcarskiego będą mieć
negatywny wpływ na wielkość sprzedaży i
przychody również w roku 2012. Ogłoszenie
podwyżek cen tektury, spowodowane wyso-
OPUBLIKOWANE KLUCZOWE DANE
Sprzedaż skonsolidowana (mln CHF)
Elisabeth Model
Prezes na Zachodnią
Europę Walo Hinterberger
Prezes na Europę
i Południowo Środkową Wschodnią
2011
2010
2009
660
639,5
585,2
81,3
63,2
73,7
619
619
579
34,9
32,8
31,9
26 300
26 800
24 900
Produkcja papieru (t)
284 200
282 900
276 000
Liczba pracowników
3096
3002
2916
IInwestycje (mln CHF brutto)
Produkcja tektury falistej (mln m2)
Opakowania kaszerowane (mln m )
2
Opakowania z tektury litej (t)
SPRZEDAŻ W 2010 r. W UJĘCIU PROCENTOWYM
W ODNIESIENIU DO CAŁEJ GRUPY
14,1
1,1
3,3
31,4
7,6
9,0
13,1
20,4
Szwajcaria
Schweiz
Czechy/Słowacja
Tschechien / Slowakei
Polska
Polen
Niemcy
Deutschland
Francja
Frankreich
Austria
Österreich
Chorwacja
Kroatien
Inne
Übrige
nasze fabryki - modelgroup.com
SZWAJCARIA
Model Holding AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
[email protected]
Model Management AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
info.mgt @modelgroup.com
Model AG ● ■ ★1 ★2 ★3 ★4
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 71 11
Fax+41 71 626 17 30
[email protected]
Model Emballages SA ● ★1
Route du Devin 3
Case postale 262
CH-1510 Moudon
Tel.+41 21 905 85 00
Fax+41 21 905 85 01
[email protected]
Model PrimePac AG ▲ ★1 ★3 ★4
Auenstrasse 5
CH-9434 Au (SG)
Tel.+41 71 747 91 91
Fax+41 71 747 91 00
[email protected]
Thurpapier ◆ ★1 ★2 ★4 ★5
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 77 77
Fax+41 71 626 77 88
info.tpw @modelgroup.com
MODEL BOX
06–07
Aarepapier AG ◆ ★1 ★2 ★4
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 51 51
Fax+41 62 858 54 77
[email protected]
nIEMCY
Model Kramp GmbH ▲ ★1 ★4
Otto-Hahn-Strasse 41
D-63456 Hanau (Steinheim)
Tel.+49 6181 6750 0
Fax+49 6181 6750 267
[email protected]
Model AG ✚
Biuro handlowe Niemcy
Karlstrasse 47–49
D-78054 Villingen–Schwenningen
Tel.+49 7720 997 530
Fax+49 7720 941 730
[email protected]
CZECHY
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★3
Tˇešínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 111
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Model Obaly a. s. ▲ ★1 ★3
I. Herrmanna 363
CZ-543 71 Hostinné
Tel.+420 499 500 111
Fax+420 499 500 274
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★4
K Hor e
ˇ 1572
CZ-676 01 Moravské Budeˇjovice
Tel.+420 568 409 611
Fax+420 568 420 254
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ★1 ★2 ★3 ★4
K Letišti 2219
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 544 111
Fax+420 325 514 845
[email protected]
Polsk a
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ★1
ul. Szwajcarska 1
PL-23-400 Biłgoraj
Tel.+48 84 686 91 00
Fax+48 84 686 92 00
[email protected]
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ■ ★1
ul. Dun´ska 1
PL-05-152 Czosnów/Warsaw
Tel.+48 22 767 30 00 -1
Fax+48 22 767 30 03
info.mtw @model.pl
Model Kramp GmbH ✚
Biuro handlowe Consulting HB
Emilianow 4
PL-62840 Kozminek
Tel.+48 69 256 50 35
[email protected]
SŁoWACJA
Model Obaly s. r. o. ✚
E. B. Lukácˇa 2
SK-036 01 Martin
Tel.+421 434 248 684
Fax+421 434 301 181
[email protected]
CHORWACJA
Model Pakiranja d. d. ● ★1
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 19
Fax+385 1 2404 534
[email protected]
UKRAiNa
Model Pak Sp. z o. o. ✚
Biuro handlowe Model Opakowania Sp. z o.o.
Vul. Gorodocka 367, office 215
UA-79040 Lviv
Tel.+380 322 95-36-76
Fax+380 322 95-36-73
[email protected]
FrancJa
Model Kramp ✚
Biuro handlowe Francja
18, Rue Mathilde Girault
F-92300 Levallois Perret
Tel.+33 147 57 93 13
Fax+33 147 58 61 83
frederic.cieutat @modelgroup.com
Polska
Niemcy
Ukraina
●
▲
■
◆
✱
✚
❖
✤
tektura falista
tektura lita
opakowania kaszerowane
papier
Pack Shop
Przedstawicielstwo handlowe
narzędzia do wykrawania
co-packing
Czechy
Francja
★1 ISO 9001:2008
★2 ISO 14001
★3 BRC/IoP Verze 3
★4 FSC
★5 OHSAS 18001
Austria
Szwajcaria
✿1
Chorwacja
nasze Punkt y sprzeda Ż y opakowań - Packshop.com
SZWAJCARIA
Pack Shop Weinfelden ✱
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Genève ✱
Pack Shop Romandie SA
124, Chemin du Pont-du Centenaire
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Lausanne ✱
Pack Shop Romandie SA
Route de Neuchâtel 8
Case postale
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
SŁOWACJA
CZECHY
Pack Shop Opava
Nádražní okruh 23
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 622 751
Fax+420 553 622 151
[email protected]
Pack Shop Bratislava ✱
Vajnorská ul. 108
SK-831 04 Bratislava
Tel.+421 220 422 582-3
Fax+421 244 643 021
[email protected]
Pack Shop Praha ✱ ★1 ★2
Becovská
ˇ
1279/15
CZ-10400 Praha 10 – Uhrˇ íneˇves
Tel.+420 272 705 926
Fax+420 274 877 253
[email protected]
CHORWACJa
✱ ★1 ★2 ★4
austria
Pack Shop Linz GmbH ✱
Winetzhammerstrasse 7
Postfach 552
A-4021 Linz
Order hotline 0800 22 10 08
Fax+43 732 386 040
packshop.linz @packshop.com
Pack Shop Zagreb ✱
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 38
Tel.+385 1 240 96 39
Fax+385 1 240 96 26
[email protected]
✿2
Weinfelden ✱ ● ■ ◆ ❖
Opava ✱ ● ■ ▲ ✤
NASZE PUNK T Y PRZYGOTOWANIA PRODUK TÓW
DO DYSTRYBUC JI
czechy
Model Obaly a. s. ✤ ★4
Copack Plus
Tˇešínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 444
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Copack Plus ✤
Kostomlátecká 171
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 518 090
Fax+420 325 518 080
[email protected]
SZWAJCARIA
Model AG
Copack Plus ✤
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 52 85
Fax+41 62 858 52 86
[email protected]
grupa MODEL w 2011 R.
Organizacja
RADA NADZORCzA HOLDINGU
MODEL AG
Dr. Daniel Model Przewodniczący
Calvin Grieder Czlonek Rady
Daniel J. Sauter Czlonek Rady
KIEROWNICTWO GRUPY
Dr. Daniel Model Prezes
Elisabeth Model Prezes na Europę Zachodnią
Dr. Walo Hinterberger Prezes na Europę Środkową i PołudniowoWschodnią
Georg Wechsler Dyrektor Finansowy
MODEL BOX
08–09
FUNKCJE GRUPOWE
Luis Flores Sprzedaż Grupy
Beat Amberg Controlling
Sascha Schick
IT System Architektur
Radomir Sypena ˇ
IT Infrastruktura
Andreas Rufer, Peter Spühler
Papertrading
Fabian Lang
HR
David Model
Model Top
André Wermelinger
Continuous Improvement
Torsten Maetzig
Continuous Improvement
Roger Döös
Supplychain Management FUNKCJE REGIONALNE
Region Zachodni Luis Flores, marketing Guido Schedler, Facility Management Sascha Schick, CIO
Region Centralny
Radovan Wicha / Mariusz Calka
Marketing Czechy / Polska
David Byrtus, jakość
Roman Jamnický, Business Development
Zdena Vokurková / Iwona Polowczyk
Finance & Controlling
Czechy / Polska
Radomír Syp ěna, CIO
Anna Krogulska, MTC
INIC JAT Y WA MODEL TOP
Wywiad z przedstawicielem firmy
Porsche Consulting, Stephanem Lechelem
Panie Lechel, w nawiązaniu do naszych starań o
wdrożenie podstawowych zasad inicjatywy Model Top,
analiza przepływu wartości przygotowała grunt do
wykonania pierwszych ważnych kroków w zakresie
flow management, we wszystkich oddziałach Grupy
Model.
Jaka jest podstawowa idea koncepcji flow management, z punktu widzenia całościowego podejścia do
zarządzania?
Stanowisko: Kierownik
zakładu
Doświadczenie
zawodowe: 25 lat
W Porsche Consulting: od
2006 roku
Poprzedni pracodawca:
Ford Werke AG
Koncepcja flow management zawiera w sobie
cztery zasady: przepływu, rytmu, ciągłości i bezbłędności. Jest oparta na systemie produkcyjnym Toyoty.
Zadaniem flow management jest wyeliminowanie
wszelkiego marnotrawstwa w procesach produkcyjnych,
na poziomie operacyjnym i administracyjnym. Oczywistym celem systemu jest maksymalizowanie zysku
korporacyjnego, zapewnienie najwyższego poziomu
zadowolenia klientów oraz zaangażowanie w system
absolutnie wszystkich pracowników.
Wielu czytelników magazynu „Model Box” spotkało się
już zapewne z różnymi metodami zarządzania. Można
na przykład wspomnieć o: kompleksowym zarządzaniu
jakością (TQM), dywersyfikacji czy komputerowo
zintegrowanym wytwarzaniu (CIM). Czy system flow
management nie jest następną tego typu metodą?
Nie. Flow, czyli lean management nie jest narzędziem zarządzania, tylko całościową zmianą kultury
firmy, której celem jest wytworzenie tak zwanej
„szczupłej” firmy. Nie powinniśmy błędnie twierdzić, że
z lean management można raz korzystać, a innym razem
go ignorować. Podjęcie decyzji o wdrożeniu tego
systemu oznacza decyzję o jego konsekwentnej i
nieustannej realizacji.
System produkcyjny Toyoty bywa uważany za koncepcję, w której nie można już niczego ulepszać. Nawet po
ponad 50 latach istnienia metodyka lean management
nie utraciła nic ze swej skuteczności w różnych
branżach. Czy dotyczy to również rynku opakowań?
Oczywiście, że tak. Koncepcja powstała w ramach
systemu produkcyjnego Toyoty, dlatego do pierwszych
zmian doszło w przemyśle samochodowym. Dziś jednak
nie istnieje już żadna gałąź przemysłu, w której nie
spotkano by się z zasadami lean management. Cztery
podstawowe zasady zostały pomyślnie zaadaptowane
do różnych środowisk produkcyjnych. Zmiany kultury
firmowej realizowały już firmy budowlane, bankowe i
ubezpieczeniowe. We wszystkich tych przypadkach
efektem było uświadomienie sobie wielkości potencjału
ukrytego w procesach administracyjnych i operacyjnych.
Przez dziesiątki lat Toyota rozwijała system produkcyjny, który nie tylko zapoczątkował przełom w produkcji
masowej, ale też wywarł znaczny wpływ na produkcję
małych serii. System bazuje na dążeniu do eliminowanie wszelkich strat. Czy możemy zatem mówić o teorii
marnotrawstwa?
Zasadnicze znaczenie ma wytwarzanie wartości,
równolegle z realizacją zamówień klienta. Nieważne, czy
chodzi o produkt masowy czy wyrób unikatowy. Istotne
jest skupienie się na procesach i odróżnienie momentów wytwarzania wartości od marnotrawstwa zasobów.
To umożliwi jego redukcję i eliminację.
Przyjmując za punkt wyjścia potrzeby klienta, lean
management w łańcuchu wytwarzania wartości jest
skierowany na eliminację wszelkiego marnotrawstwa,
po japońsku muda. Jak wyeliminować ową mude?
Najlepszym sposobem na eliminację mudy jest
INIC JAT Y WA MODEL TOP
nauczyć się ją dostrzegać. Trzeba potrafić
rozpoznać i przypisać ją do właściwego
źródła. Lean management proponuje różne
metody służące do osiągania tego celu, a
należy do nich np. analiza przepływu
wartości. Jak zostało już powiedziane,
najważniejsza jest umiejętność rozróżniania
mudy od wytwarzania wartości.
W oczach analityków finansowych, korporacje używające najnowocześniejszych
metod są wyraźnie lepsze od firm kierowanych tradycyjnie. Czy uważa Pan, że flow
management to nowa metoda? Co jest Pana
zdaniem jej celem długofalowym?
Flow management opiera się na systemie, który został opracowany przez Taiichi
Ohno, w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Mówimy zatem o tradycji, która pomyślnie
się rozwija, a nie o nowej metodzie. Dla
Model Group temat ten jest oczywiście
swego rodzaju wyzwaniem, ale moment
wprowadzania zmian uważam za doskonały.
W ostatnim czasie problemy i zmiany na
rynkach stają się coraz bardziej złożone. Czy
chodzi tu o skracanie okresu przepływu,
połączone ze wzrostem możliwości; czy też
o gospodarowanie zapasami, w których
został zamrożony kapitał - flow management,
oznacza zmianę kultury firmowej, ukierunkowaną na „odchudzenie” przedsiębiorstwa i
jest jedyną właściwą odpowiedzią.
Lean management zajmuje się m.in. tym, jak
osiągnąć cel przy minimalnych nakładach.
MODEL BOX
10 –11
Co sądzi Pan o takim twierdzeniu w czasach
odpowiedzialności ekologicznej, przy
szybko rosnących cenach towarów oraz
malejących zasobach surowców?
Jeśli chcemy trwale i efektywnie
produkować ekologiczne i oszczędne
opakowania, potrzebujemy „szczupłych”
procesów w ramach przepływu łańcucha
wartości. Zaczyna się on od projektowania
wyrobów, tzn. zrozumienia klienta. Sednem
lean management jest optymalizacja całego
łańcucha wartości, co jest automatycznie
wsparciem dla odpowiedzialności ekologicznej firmy. LEAN = GREEN (Szczupły =
dbający o środowisko naturalne).
W jaki sposób zasady lean i flow management spowodują, że logistyka zarządzania
łańcuchem dostaw przyniesie wyższe
oszczędności i większe zadowolenie
klienta?
Wprowadzenie systemu do wszystkich
procesów ma oczywiście pozytywny
wpływ również na łańcuch dostaw. Dostawca i klient są bezpośrednio włączeni w
procesy logistyczne. Przez poprawę
procesu planowania zwiększa się jego przejrzystość i niezawodność. Dostawca może
działać z mniejszymi zapasami, a dla klienta
korzyścią jest większa niezawodność
dostaw.
Dla osób spoza przedsiębiorstwa niemożliwa jest ocena pozytywnych efektów
wprowadzenia flow management. Uwagę
przyciągają one w momencie, kiedy dochodzi do nagłośnienia ich zasadniczego
znaczenia, w osiągnięciu sukcesu firmy.
Czego mogą się spodziewać klienci firmy
Model po wdrożeniu zasad flow management w całej Grupie?
Metoda flow management obejmuje wszystkie aspekty, które mają wpływ na sukces:
jakość, koszty, logistykę, motywację
pracowników, ochronę, bezpieczeństwo,
technologię i ochronę środowiska. Obejmuje
cały łańcuch dostaw - od dostawcy, aż po
odbiorcę. W jaki sposób osiągane jest
optymalne włączenie, w te procesy, klienta
końcowego oraz dostawców?
Uważamy, że klienci Model Group
potrafią bardzo dobrze ocenić i rozpoznać, że
wdrożenie flow management to źródło
wielkich sukcesów. Już dziś lean management jest częścią składową kultury firmowej
wielu klientów firmy Model. Mówiąc
ogólnie, klienci firmy Model skorzystają z
krótszych czasów przepływu, jeszcze
dokładniejszego dotrzymywania terminów,
niższych kosztów i wyższej jakości.
Planowaną zmianę należy z obiema
stronami omówić na początku wdrażania
systemu. Należy jasno wytłumaczyć, jakie
przynosi on korzyści. Firma musi prowadzić
rozmowy z dostawcami systemowymi i
partnerami, a także dbać o ich włączenie w
procesy „odchudzania”. Potencjał wdrożenia
flow management polega na tym, że dajemy
klientom dokładnie to, czego chcą. A to już
duży zysk.
marke ting i opakowania
Tajemnicze kody QR
Prawdopodobnie od czasu do czasu spotykają się
Państwo z dziwnymi, przeważnie białymi
kwadracikami, na których przedstawione są specjalne
niezrozumiałe skupiska kwadracików i prostokątów.
Jest to forma klasycznego kodu kreskowego, który
znamy z codziennych zakupów. Te dziwne kształty
noszą nazwę kodów QR (Quick / Response).
Metoda ta stanowi połączenie druku z multimediami
i znana jest na świecie już od wielu lat, u nas jednak
szuka dopiero możliwości szerszego zastosowania. Jest
to bardzo inteligentny sposób udzielania i przekazywania
informacji. W USA, Australii, Francji, a szczególnie w
Japonii kody QR można spotkać niemal na każdym
kroku.
Na czym polega urok identyfikacji QR? Oprócz
standardowych jednowymiarowych (1D) kodów paskowych, które znamy na przykład z opakowań art. spożywczych, istnieją również dwuwymiarowe (2D) kody, które
czasem z pewną dozą humoru nazywane są „rozsypaną
herbatą”.
Jedną z głównych zalet kodów QR jest łatwość ich
odczytania. Skanowanie kodów trwa maksymalnie dwie
sekundy i odbywa się przeważnie za pomocą inteligentnych telefonów komórkowych, które wyposażone są w
aparat fotograficzny i posiadają aplikację Java, co w
większości telefonów komórkowych stanowi obecnie
standardowe oprogramowanie. Odczytanie kodu
odbywa się za pomocą tzw. czytnika kodów QR programu dla telefonów komórkowych, którego różne
wersje można bezpłatnie ściągnąć i zainstalować.
Wszystkie czytniki skanują kody na tej samej zasadzie.
Mogą być Państwo pewni, że po zeskanowaniu
kodu QR za pomocą telefonu komórkowego zakodowany link przekieruje Was automatycznie na odpowiednią stronę internetową, na której mogą Państwo
uzyskać dalsze informacje od autora kodu. Doskonałym
pomysłem na wykorzystanie tej technologii jest wygenerowanie kodu i jego nadrukowanie na odwrotnej
stronie wizytówki. Dzięki temu osoba, którą ją Państwo
obdarowali, nie musi pracowicie wpisywać Państwa
nazwiska, adresu, kontaktu itd. do swej książki telefonicznej w telefonie komórkowym, lecz dane te zostaną
do niej wczytane automatycznie po zeskanowaniu
Państwa kodu. Kody QR coraz częściej wykorzystuje się
dziś do celów marketingowych. Pojawiają się na
opakowaniach artykułów spożywczych, wieszakach z
odzieżą i ulotkach. Mają setki najróżniejszych zastosowań.
Przypuszczam, że kody QR coraz częściej będą się
pojawiać wokół nas i że dzięki nim będziemy mogli
obejrzeć w telefonie komórkowym krótki film wideo,
udzielić informacji o planowanych imprezach kulturalnych. W kodzie też możemy zaszyfrować raport
DMS, który będziemy mogli natychmiast wysłać,
gdy zechcemy kogoś wesprzeć finansowo. Kody
mogą zacząć się pojawiać na ekranach telewizorów i służyć jako szybkie narzędzie
podczas głosowania widzów itd.
Tytułem podsumowania informacja
dotycząca wielkości danych, jakie mogą
zawierać kody QR. W jednym kodzie
można zaszyfrować do 7000 cyfr lub
tekst o długości 4300 znaków.
Pobranie czytnika kodów QR na
komórkę jest bezpłatne.
marke ting
Dzięki kodom QR, osoby podróżujące metrem
mogą kupować w sklepach internetowych
W odróżnieniu od systemu
Jumbo, w którym klienci w
celu identyfikacji i zamówienia
muszą wprowadzić
czterocyfrowe kody
numeryczne, w systemie
Home Plus wystarczy tylko
wczytać kod QR podany pod
wybranym produktem.
Dzięki nowym przedsięwzięciom sieci handlowych
Tesco i Cencosud, konsumenci nie muszą już tracić
czasu na zakupy w supermarkecie. W drodze z pracy
osoby podróżujące metrem w Chile i Korei Południowej mogą łatwo zrobić zakupy w internetowym
supermarkecie, wczytując kody QR zamieszczone pod
zdjęciami wybranych przez nich produktów (patrz
fotografia poniżej). Wybrane produkty dodawane są
do ich wirtualnego koszyka i jeśli konsument skompletował już swoje zakupy, może zapłacić za nie od
razu za pośrednictwem swego telefonu komórkowego. Jeśli zamówienie zostanie wysłane do godziny
19:00, to po dokonaniu zapłaty zostanie (w niektórych
częściach danego miasta) dostarczone jeszcze tego
samego dnia.
Firmą, która jako pierwsza otworzyła wirtualne półki
Home Plus, była koreańska spółka-córka sieci Tesco. Z
podobnych usług, dla których inspiracją był system Home
Plus, mogą korzystać także podróżni w chilijskim metrze.
Chilijskie przedsięwzięcie o nazwie Jumbo Mobile
testowane jest obecnie na dwóch stacjach metra w
stolicy Santiago de Chile.
Inicjatywa polega na pomyśle wykorzystania miejsc,
w których osoby pracujące tracą najwięcej czasu na
czekanie. Podczas oczekiwania na przyjazd metra
podróżni z inteligentnymi telefonami mogą przejrzeć i
zakupić ponad 100 różnych produktów, bez konieczności
odwiedzania budynku sklepu. Jeśli jakiś produkt zainteresuje konsumenta, wystarczy, że wczyta on przyporządkowany produktowi kod QR, a towar znajdzie się w jego
koszyku. Kiedy kupujący już skompletował swoje zakupy,
wystarczy, że zapłaci za nie w łatwy sposób za pomocą
inteligentnego telefonu i może kontynuować podróż.
System Jumbo Mobile w czterech punktach
1. Można ściągnąć na swój telefon komórkowy
czytnik kodów QR - po wczytaniu odpowiedniego kodu
na wirtualnej półce następuje przekierowanie do wirtualnego sklepu LUB za pomocą telefonu komórkowego
można się po prostu przełączyć na stronę internetową
systemu Jumbo Mobile - www.jumbomobile.cl.
2. Po wejściu do wirtualnego sklepu można do
swego koszyka dodawać kolejne produkty, wprowadzając
czterocyfrowy kod numeryczny podany pod każdym
oferowanym produktem LUB przeglądać i wybierać towar
według kategorii na wyżej wymienionej stronie internetowej.
3. Należy wprowadzić swoje dane (nazwisko/adres/
MODEL BOX
12 –13
design
Pop-art w designie
opakowań
numer karty płatniczej) i wysłać zamówienie.
4. Do 30 minut od wysłania zamówienia system
Jumbo Mobile potwierdza dokonanie zakupów (od 8:00
do 22:00).
Opłata za dostawę każdego zamówienia z systemu
Jumbo wynosi 1990 CLP (niecałe 15 PLN). Przy łącznej
wartości zakupu powyżej 20 000 CLP (około 140 PLN)
zamówienia dostarczane jest klientowi gratis.
Nie ma wątpliwości co do tego, że design opakowań stanowi pewien rodzaj
pop-artu, ponieważ design ten odzwierciedla świat, w którym żyjemy.
Największe różnice między przedsięwzięciami
Mimo, że obydwie sieci wykorzystują bardzo
podobne pomysły, końcowe systemy wyraźnie różnią się
w kilku kluczowych punktach. (1) W odróżnieniu od
systemu Jumbo, w którym klienci w celu identyfikacji i
zamówienia poszczególnych pozycji muszą wprowadzić
czteromiejscowe kody numeryczne, w systemie Home
Plus wystarczy tylko wczytać kod QR podany pod
wybranym produktem. (2) System Jumbo oferuje
kupującym dostawę gratis przy wartości zakupów
powyżej 20 000 CLP, tymczasem system Home Plus za
dostawę towaru nalicza sobie od 1000 do 4000 KRW (3
do 13 PLN) w zależności od pory dnia.
Zalety i wady: Z punktu widzenia sprzedawcy
Wada: Sprzedawcy wyraźnie odczują spadek sprzedaży
związanej z zakupami pod wpływem impulsu.
Wada: Wraz ze wzrastającą wielkością sprzedaży,
problematyczną kwestią zaczyna być ewidencja zapasów
i terminowa dostawa.
Zaleta: Zwiększenie sprzedaży dzięki dostępności i
łatwości dokonywania zakupów.
Zaleta: Zwiększenie rozpoznawalności marki dzięki
nowym możliwościom umieszczenia wirtualnych półek.
W jakim stopniu współczesny design opakowań jest „artystyczny”? Osobiście
myślę, że raczej w niewielkim. Jak często pracując nad projektem jakiegoś
opakowania, zapraszamy do współpracy artystę? Jak często dopuszczamy inspirację czystą sztuką?
Czytelnikom, którzy chcieliby się przekonać, co łączy sztukę i opakowania,
gorąco polecam książkę „Art, creative exchanges” autorstwa Fabrice‘a Peltiera.
Książka zajmuje się takimi indywidualnościami jak Roy Lichtenstein (Chupa Chups),
Andy Warhol (Campbell), Mondrian (Studio Line) czy Vermeer (La Laitičre).
Wszystkie te projekty powstały wiele lat temu. A jak sytuacja wygląda dziś?
Prawdą jest, że z usług artystów korzystamy w przypadku specjalnych edycji, ale
w jakim stopniu dzisiejszy „briefingowy” design pozwalamy sobie wzbogacić o
prawdziwe elementy artystyczne? Jak często rysujemy krzywą linię zamiast
równej, aby stworzyć coś wyjątkowego, coś, co nie będzie wyglądało jakby
wyszło spod sztancy? Jak często porywamy się na to, aby jednej literze w słowie
przypisać inny font i w ten sposób ją wyróżnić?
Moi koledzy z branży projektanckiej na pewno zgodziliby się, że sposób, w jaki
dziś design postrzegany jest przez młodych menedżerów marek, którzy ukończyli
studia ekonomiczne lub zarządzanie, zdecydowanie nie sprzyja większej kreatywności czy jakości artystycznej.
Ponieważ sztuki nie da się w prosty sposób zmierzyć i w dodatku, jak myślę,
trudno ją ocenić, nasze wytwory w większości przypadków są mdłe i niewyraziste, zagubiły gdzieś wyjątkowość, która jest niezbędnym czynnikiem chroniącym je
przed szybkim zapomnieniem.
design
Trendy na półkach supermarketów
U źródeł większości projektowych trendów stoją
mody produktowe. Można powiedzieć, że rozwijają
się one wraz z nawykami żywieniowymi. Ta zależność
odnosi się także do produktów z branży kosmetycznej, artykułów gospodarstwa domowego i karmy
dla zwierząt domowych.
Trendy w dziedzinie projektowania wpływają także na
technologie, choćby dlatego, że młodzi projektanci
niestety nazbyt często jako jedyne narzędzie pracy
wykorzystują komputer. Piszę „niestety”, bo w kiepskich
rękach komputer jest przyczyną wszystkich wymienionych wad:
1) Komputer nie myśli, a jedynie wykonuje polecenia.
Dlatego jeszcze przed jego włączeniem ktoś musi wpaść
na ten „Wielki pomysł”. Bez pomysłu, który nadaje się do
wykorzystania w celach reklamowych, nie ma mowy o
dobrej jakości komunikacji.
2) Większość projektantów opakowań siedzi w
swoich biurach i pracuje w przestrzeni dwuwymiarowej,
na monitorach wielkości mniej więcej 30 × 40 cm.
Jednak rzeczywistość jest gdzie indziej, w prawdziwym
świecie z setkami różnych opakowań, a nie zamknięta w
białym tle komputerowego monitora.
3) Narzędzie jest tak niesamowite, że wszyscy,
nawet ci najwięksi spośród rzeszy projektantów amatorów i pracowników, mają wrażenie, że ich wirtualne
wytwory wyglądają po prostu doskonale.
4) Dziś dzięki komputerom możemy pracować o
wiele szybciej. Wystarczy „ukraść” (ściągnąć z internetu)
kilka obrazków, żeby stworzyć coś szybko, bez
przemyślenia tego, co właściwie robimy.
5) Nic prostszego, jak przesłać gotową pracę
klientowi jako „jpg”. Zapominamy przy tym, że każdy
wytwór naszej pracy trzeba sprzedać, czyli objaśnić, poniMODEL BOX
14 –15
eważ klient nie musi postrzegać danej rzeczy koniecznie
w taki sam sposób jak jej autor. Tym bardziej dzisiaj, gdy
klientem często jest laik kupujący twórczo-artystyczną
komunikację. Potem klient ciągle wymaga wprowadzania
kolejnych zmian, aż w końcu dochodzimy do punktu, gdy
w ostatecznym projekcie opakowania to on ma większy
udział niż profesjonalny projektant.
Jeżeli odłożymy te zastrzeżenia na bok, należy
stwierdzić, że nasz przemysł rozwija się zarówno pod
względem technicznym, a dotyczy to stosowanych
materiałów i obniżania emisji CO2, jak też pod względem
marketingowym właśnie w obszarze zmian graficznych i
wykorzystywanych kształtów. Zamierzam zająć się
ośmioma wyraźnymi trendami.
Logo marki umieszczone pośrodku
Ostatnia zasadnicza zmiana w dziedzinie layoutów
miała miejsce przed 15-20 laty, kiedy to firma Parmalat
zamieściła swoje logo pionowo, co następnie skwapliwie
skopiowało kilka innych marek.
Ja sam ustawiłem wtedy pionowo logo VITTEL. Trik
polegał na tym, że opakowanie po tym zabiegu wydawało
się optycznie większe, ponieważ duże loga zawsze
wyglądają na większe niż loga małe (patrz Ribena).
Jakieś 5 lub 6 lat temu Danone przesunął swoje logo
do środka, w następstwie czego pozostali właściciele
marek stwierdzili stopniowo, że to o wiele lepsze niż
lokalizacja w górnej części. Dlaczego? Ponieważ przedmiotem największego zainteresowania konsumentów nie
jest logo, ale ilustracje, które dzięki temu zostały przesunięte na bardziej wyrazistą pozycję w górnej części
opakowania. W ten sposób zmieniony layout zaskakująco
wzmacnia także samą markę. Jako przykład podać można
opakowania Royco, Nestlé czy Knorr.
Okienka
Konsumenci chcą widzieć, co kupują. Przezroczyste
tworzywa sztuczne już od dość dawna stosuje się w
opakowaniach serów krojonych czy wędlin, ale wstawianie przezroczystych okienek do opakowań kartonowych
jest stosunkowo nowym trendem. Okienka te bywają
puste lub wypełnione są przezroczystą plastikową folią.
Mógłbym przytoczyć cały szereg przykładów, jak Knorr
Vie, ale najlepiej sami przejdźcie się do supermarketu i na
własne oczy przekonajcie się o sile tego trendu. Moim
osobistym faworytem są torebki na pieczywo w sklepach
Coop.
Tworzywa sztuczne o matowej powierzchni
Tak jak wiele innych, trend ten dotarł do nas z
najbardziej wyrafinowanego rynku opakowań - Japonii.
Nie tak dawno jeszcze z podziwem oglądaliśmy
kryształowo czyste, wyraźnie przezroczyste tworzywa
sztuczne. Dziś już jednak konsumenci tęsknią za
matowymi powierzchniami. Są one przyjemniejsze w
dotyku i wywołują jednocześnie wrażenie tradycyjnego
czy nawet domowego produktu. Dla podtrzymania tego
wrażenia tworzywa coraz częściej łączone są z papierem
typu Kraft (prawdziwym czy imitacją, jak ma to miejsce w
przypadku opakowań marki Globus).
Mniejsze opakowania jednostkowe i multipacki
Bez względu na to, czy mowa o batonikach Mars, czy
Bounty lub też kiełbasach Critterio, ewentualnie Buitoni,
opakowania jednostkowe już jakiś czas temu zdominowały rynki całego świata. To prawda, że niektórzy z nas
ciągle przybierą na wadze, ale wiele osób podąża już w
odwrotnym kierunku i wybiera mniejsze porcje (Ragusa).
Zaczynamy rozumieć, że im mniej się ruszamy, czyli im
mniej kalorii spalamy, tym mniej kalorii powinniśmy także
przyjmować. Multipacki serów Babybel czy opakowań
Kitkat z dwoma batonikami można już dostać niemal we
wszystkich sklepach.
Na półkach niektórych sklepów można znaleźć także
miniopakowania Tabasco lub Red Bulla. Trend ten należy
określić bardziej jako produktowy niż projektowy.
Pomysłowe kształ ty opakowań
Rosnąca jakość kartonów i technologii, jak też
nowoczesne maszyny pozwalają na formowanie kartonu
w dowolne kształty. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że w
ubiegłym roku nagrodę Pentaward zdobyło opakowanie
na chusteczki higieniczne Kleenex o ciekawym kształcie.
Jego produkcja na pewno przysporzyła sporo problemów,
ale projekt był tak doskonały, że chusteczki wyprzedały
się w ciągu dwóch tygodni. Opakowanie na Bacę z kolei
pokazuje, że dziś jesteśmy w stanie nadać kartonowi
także obłe kształty.
Trzy poziomy cenowe
Każda duża sieć supermarketów oferuje dziś
konsumentom produkty o trzech poziomach jakości, a
tym samym w trzech poziomach cenowych - luksusowe,
standardowe i oszczędne. Nie wiem, kto pierwszy na to
wpadł, możliwe, że Tesco, ale dziś wszędzie już można
spotkać produkty czołowych producentów w zróżnicowanych opakowaniach - od zwykłej białej tektury po
luksusowe opakowania ze złotym tłoczeniem. Ponieważ
mieszkam w Szwajcarii, jako przykład wybrałem
oszczędne i luksusowe opakowania sklepów Coop i
Migros. W tym przypadku mówimy faktycznie o trendach projektowych, ponieważ zastosowana symbolika
jest na wszystkich rynkach podobna (białe - złote tłoczenie itd.).
Dzisiejsi młodzi projektanci
nie widzą opakowania jako
całości, widzą tylko jego
funkcję sprzedażową,
informacyjną i transportową.
marke ting
Konsumenci odczuwają głębokie
pragnienie autentyczności
Simonetta Carbonaro i Christian Votava
przeprowadzili badania, mające na celu
odkrycie jakiej wartości produktów konsumenci pragną najbardziej. Po przeżyciu
wielu rozczarowań i przelotnych pokus,
konsumenci chcą wreszcie poczuć się jak w
domu, co wiąże się z nowym zbiorowym
pojmowaniem wartości. Poniższy tekst
przedstawia wnioski tych badań.
Zmysłowość bez sensu
W przedmowie do książki Martina
Lindströma „Brand Sense“ (2005), guru
marketingu Philip Kotler pisze: „Marketing
dziś już nie działa. Nowe produkty przerażająco często ponoszą klapę. Większość kampanii reklamowych nie pozostawia w myślach
klienta żadnego wyraźnego śladu. Na
bezpośredni pisemny komunikat reaguje
ledwie 1% adresatów. Większość produktów
postrzegana jest nie jako silne marki, ale
towary, które są zastępowalne”.
Biblia mówi, że temu, kto się szczerze
ukorzy, będzie odpuszczone. Jednak Kotler
w swej spowiedzi idzie jeszcze dalej:
„Wyraziste marki potrzebują czegoś więcej.
Muszą buzować energią, aby zapewnić
kompletne zmysłowe i emocjonalne przeżycie”. Nawet jeśli Kotler przyznaje, że marketing lifestylowy miota się w ślepej uliczce, to
na jego receptę na to „coś więcej” należy
MODEL BOX
16 –17
spojrzeć z pewną dozą sceptycyzmu.
Podstawą ludzkiego doświadczenia jest
relacja między jednostką i środowiskiem.
Ludzie swą tożsamość w świecie mogą
kształtować za pomocą relacji. Tę ideę
łatwiej jest zaakceptować, jeśli uświadomimy sobie, że marketing doświadczalny
nastawia się na doświadczenia klientów
związane z markami i produktami. W ciągu
wielu lat świadczenia przez nas usług
konsultingowych dla firmy Ikea, stwierdziliśmy, że „bycie samym sobą” to szczególny
rodzaj „bycia odmiennym”. To rodzaj
odmienności oparty na autentyczności - i
właśnie to czyni go tak atrakcyjnym i
przekonującym.
Jednak tak samo jak ma to miejsce w
przypadku marketingu lifestylowego, także
marketing doświadczalny różni się w
praktyce od swej pierwotnej idei. Zamiast
umożliwiać klientom przeżywanie wrażeń
zmysłowych i emocjonalnych, nastawia się
on na „doświadczenia z marką”, które
zazwyczaj nie mają żadnego związku ze
specyficzną tożsamością firmy. Doświadczenie staje się tylko kolejną zmysłową i
emocjonalną korzyścią, która pozostawia
jedynie uczucie pustki. Kotler ze swym
marketingiem doświadczalnym zmierza w
stronę ekonomii doświadczeń. Po chybionej
idei marketingu lifestylowego, stanowi ona
próbę poradzenia sobie z „bardziej miękką”
stroną konsumpcji.
Zniekształcony obraz
Z poniższych przykładów jasno wynika,
w jakim stopniu ta dziedzina już utraciła
kontakt z rzeczywistością.
• Badacze rynku wciąż mówią o trwaniu
kultury konsumenckiej. Jednak człowiek już
dawno wyszedł z piaskownicy i ruszył na
poszukiwanie samego siebie.
• Działy sprzedaży wybierają bezpośrednie
kampanie marketingowe oparte na indywidualnym kontakcie (one-to-one), tymczasem
klienci już podążyli w kierunku modeli
komunikacyjnych peer-to-peer oraz many-tomany.
• Psycholodzy zajmujący się zachowaniami
konsumpcyjnymi nadal wychwalają marketing wirusowy, kiedy to konsumenci są już
na niego uodpornieni i przestali mu ufać.
• Doradcy zalecają dostosowanie marek do
pragnień konsumentów. Na co klienci
odpowiadają: „Zajmijcie się swoją robotą,
sami zindywidualizujemy waszą markę”.
• Firmy poszerzają swoją markę nawet o
Klienci są poinformowanymi uczestnikami rynku, którzy z jednej strony są profesjonalnymi konsumentami, a jednoczeście są otwarci na wartości wewnętrzne produktów i marek.
obszary będącę poza ich specalizacją, a
klienci żądają wzmocnienia integralności
marek.
• Zarządzający markami twierdzą, że
stanowi ona najcenniejszy element wartości
firmy. Klienci jednak pytają: „Dlaczego nie
poinformujecie nas o waszych wartościach?”.
• Agencje reklamowe zachęcają firmy do
maksymalizacji obecności wizualnej. Jednak
klienci oczekują przede wszystkim treści i
wiarygodności.
• Projektanci marek naciskają firmy, aby
zmieniły swą tożsamość tak, by odpowiadała ona wizerunkowi firmy. Klienci zaś
zainteresowani są odmiennością regionalną
produktów.
• Modni projektanci projektują krzykliwą i
ekscentryczną odzież dla krajów rozwijających się. Tymczasem ich mieszkańcy
szukają wyjątkowości w normalnych, ale
eleganckich ubraniach wysokiej jakości.
• Firmy stosują korzystną pod względem
ekonomicznym produkcję masową w celu
obniżenia swych kosztów. Tymczasem
sklepy internetowe zwiększają swoje zyski
dzięki ofercie wyspecjalizowanych produk-
tów, docierających do nisz konsumenckich.
• Menedżerowie opętani są przez poczucie
siły. Muszą jednak stawić czoła szybko
rosnącym nowym firmom, które − odwrotnie - stawiają na siłę pomysłów w połączeniu z charakterem, charyzmą i pasją.
Przykłady te świadczą o tym, że
marketing w dalszym ciągu kieruje się logiką
liniową i ilościową, która kompletnie nie
odpowiada istocie zmian, jakie zachodzą w
firmie. Dlatego marketing uwięziony jest
przez swoje zniekształcone wyobrażenie o
konsumentach, którzy tak na prawdę nie
istnieją.
Siły socjokulturowe
Drogi ratunku z zaczarowanego kręgu
„kultury nadmiaru”, napędzanego przez
marketing lifestylowy, doświadczalny, a
także handel i przemysł, należy upatrywać w
zmianie podejścia i zwróceniu większej
uwagi na potrzeby konsumenta. Ściślej
mówiąc - potrzeby latentne, które nie są
jasno sformułowane. Tego jednak nie uda
się osiągnąć poprzez analizę pragnień.
Zmiana będzie wymagać aktywnego
przebadania celów życiowych konsumentów
i ich spojrzenia na świat.
Aby móc przewidywać przyszły rozwój,
nie możemy dać się zwieść rynkowym
trendom i krótkotrwałym modom. Trzeba
nauczyć się, jak rozumieć i interpretować
siły socjokulturowe, funkcjonujące w
społeczeństwie. W tym celu należy śledzić
rozwój nauk humanistycznych i sztuki.
Chodzi tu nie tylko o sztuki piękne. To, co
dzieje się w dziedzinie street artu, awangardowego designu i mody, może być dużo
bardziej odkrywcze niż jakiekolwiek inne
badania.
Z naszych rozważań wynika, że klienci
nie są już zwykłymi konsumentami. Są to:
aktywni i poinformowani uczestnicy rynku,
którzy, z jednej strony zachowują się jak
profesjonalni konsumenci poszukujący
najlepszych standardowych produktów za
najniższą cenę, ale z drugiej strony, są to
klienci otwarci na wartości wewnętrzne
produktów i marek, które zaspokajają ich
potrzeby wyższego rzędu takie jak: potrzeba
kontaktu, zaufania, poczucia zadowolenia i
harmonii ze swymi życiowymi postawami.
Te cztery wartości definiują socjokulturowy
model konsumpcji i określają wartość
dodaną produktów na podstawie doświadczeń holistycznych. Firma Model nastawia
się na subiektywno-emocjonalne i egzystencjalne potrzeby konsumentów, jak też ich
potrzeby związane ze zbiorową tożsamością
kulturową (patrz Carbonaro/Votava: „Symbol
des Seins”, in: GDI Impuls 3.05).
opakowania i marke ting
Rozwiązanie na miarę sklepu internetowego
Jak zapakować tabliczkę ręcznie wyrabianej czekolady,
której istnieje już ponad 200 milionów różnych rodzajów
i która dostępna jest wyłącznie przez internet? Sklep
internetowy My Swiss Chocolate znalazł rozwiązanie,
które łączy atrakcyjność marketingową z
funkcjonalnością „skrojoną na miarę”.
Trzy podstawowe rodzaje masy, dziesięć smaków,
ponad sto dodatków, począwszy od ananasa po imbir,
do tego różne wzory, na zamówienie także logo firmowe
i własne fotografie, które drukuje się na papierze
cukrowym i umieszcza na czekoladzie. Na stronie
internetowej www.myswisschocolate.ch każdy może
stworzyć tabliczkę czekolady według własnego gustu.
Sven Beichler i Christian Philippi, dwaj przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej, których
firma ma siedzibę w mieście Pfaffikon w Szwajcarii, nie
stawiają żadnych granic dla tych, którzy mają ochotę
MODEL BOX
18 –19
poeksperymentować. Ekstrawagancja, różnorodność,
radość tworzenia to część filozofii ich firmy.
„Od początku było dla nas jasne, że czekoladowe
dzieła naszych klientów zasługują na opakowanie z
dużym okienkiem. Nieważne, czy czekoladę tworzymy z
myślą o sobie, czy o kimś innym. Jej indywidualny
charakter musi być widoczny i mówić sam za siebie”,
opowiada Sven Beichler.
Standardowe opakowania z okienkiem dostępne na
rynku nie nadawały się do tego. Dwaj biznesmeni
odkryli to dość szybko. Opakowania te nie sprawdziły
się przy prezentacji produktu przede wszystkim ze
względów funkcjonalnych. Dowiodły tego testy praktyczne, w ramach których czekoladę rozsyłano do setek
osób biorących udział w badaniu na terenie całej Europy.
Nie sprawdziły się także przy ręcznym pakowaniu
tabliczek, ani przy ich oznaczaniu, ani nawet jako
ochrona produktu podczas transportu.
Dopiero współpraca z firmą opakowaniową zaowocowała projektem, który spełnił wszelkie oczekiwania.
Proces powstawania opakowania na miarę miał w sobie
coś z rozgrywek ping-ponga: „My powiedzieliśmy,
czego potrzebujemy, producent zaś pokazał nam, co da
się zrobić”. Projekt, który jest owocem tej współpracy,
to swego rodzaju hybryda: jego podstawę stanowi
poduszkowe opakowanie z kartonu, jakie znamy np. ze
sposobu pakowania krawatów. Wnętrze zostało w
całości powleczone laminatem z folii propylenowej o
dużej przejrzystości, który nadaje zamkniętemu opakowaniu wygląd woreczka. Pomysł ten sprawdził się
przede wszystkim dzięki funkcjonalności: opakowanie
można łatwo ręcznie wygładzić i wsunąć w nie tabliczkę
czekolady. To umożliwia dystrybucję czekolad o różnej
grubości, zaś konstrukcja zapewnia produktom dodatkową ochronę. Indywidualnie stworzona czekolada jest
dobrze widoczna dzięki wyrazistemu okienku. Dobrze
umieszczona jest także etykieta z drukarki termicznej,
zawierająca informacje o okresie przydatności do
spożycia i substancjach dodatkowych. Nakleja się ją
częściowo na przedniej i tylnej stronie oraz na spodzie
opakowania, zapewniając w ten sposób jego szczelne
zamknięcie. Na przedniej stronie pozostaje wystarczająco dużo miejsca na indywidualny nadruk. Rozwiązanie
graficzne dopasowane jest kolorystycznie i typograficznie stylu sklepu internetowego firmy.
Kto dziś jeszcze pamięta dyskusje z początków
handlu internetowego? Mówiło się wtedy, że przy
sprzedaży przez internet funkcja opakowania jako
czynnika sprzedaży nie będzie odgrywać istotnej roli.
Jak dowodzi przykład firmy My Swiss Chocolate
założenie to okazało się fałszywe. Odwołująca się do
emocji prezentacja produktu jest koniecznością także
przy sprzedaży on-line. Wprawdzie wymogi dotyczące
funkcjonalności opakowania są inne, jednak w żadnym
wypadku nie są one mniej złożone. Przed projektantami
i producentami opakowań stają więc nowe, ciekawe
zadania - połączenie różnych funkcji opakowania tak, aby
sprawdzały się w sprzedaży internetowej.
Sven Beichler a Christian
Philippi, właściciele
serwisu.
Widok przez okienko
dowodzi, że co tabliczka,
to unikat.
ciek awe opakowania
Produkty i innowacje
Hybrydowe opakowanie na regał, do ręcznego
uzupełniania
Hybrydowe opakowanie przeznaczone do umieszczenia go
bezpośrednio na sklepową półkę, łączy w sobie zalety
składanego opakowania i tektury litej. Jak dotąd, to hybrydowe
opakowanie było oferowane jedynie w wariancie do maszynowego składania. Obecnie proponowana jest opcja, która
pozwala na jego ręczne i szybkie złożenie oraz uzupełnienie.
Klient może sam zdecydować jak chce używać opakowania,
ponieważ wieko można wyciągnąć lub przerwać, zgodnie z
jego perforacją. Całe opakowanie jest jednoczęściowe,
automatycznie składane i bardzo proste w obsłudze. W sklepie
wystarczy wyciągnąć jego pokrywę i postawić opakowanie na
półce. Tekturowa pokrywa zapewnia odpowiednią stabilność
oraz ochronę podczas transportu i przechowywania.
Książki w opakowaniu z tektury falistej
Agencja Berliner Design Hotels AG zapakowała dwie, nowe książki do specjalnego opakowania. Obydwie
pozycje: „The Design Hotels Book“ i „Design Hotels Made by Originals“, zostały zapakowane do opakowania z
tektury falistej, które na końcu opatrzono plastikowym paskiem. Wycięty arkusz tektury został wcześniej
nadrukowany jednokolorowym drukiem fleksograficznym, a potem w ramach koniecznej obróbki ręcznej
pięciopunktowo sklejony. W ten sposób zagwarantowana jest pewność i doskonała ochrona zapakowanej
zawartości. Plastikowy pasek dopełnia to opakowanie, podkreśla jego wyjątkowość i nadaje reprezentatywny
wygląd.
Niezwykłe opakowania na książki - dwa wykroje z tektury
falistej opatrzone plastikowym paskiem.
Specjalna nakładka na szampana
W ramach kampanii reklamowej, która odbyła się z okazji Festiwalu Filmowego w Locarno, Moët & Chandon
zaprezentował specjalne zamknięcie na limitowaną edycję swojego szampana. Innowacja polega za umieszczeniu w szampanie specjalnego zamknięcia, wystającego poza opakowanie ochronne. Pakowanie - pudełko łączy
ze sobą funkcję ochronną z reklamową, pozostając przy tym bardzo eleganckie. Na opakowaniu znajduje się
motyw złotego lamparta, który od roku 1968 jest oficjalnym logiem festiwalu filmowego, wykonanego w 4
tonach kolorystycznych nadrukiem offsetowym. Złote tłoczenia delikatnie podkreślają wysokiej jakości tekturę,
nadając całemu opakowaniu wygląd luksusowego pudełka. Dodatkowej ekstrawagancji dodaje napis przeniesiony na dwie sąsiednie ścianki opakowania.
MODEL BOX
2 0 – 21
ciek awe opakowania
Displej na prezentację 13 tabliczek czekolady po 70g, wyprodukowany został z brązowej
mikrofali, która najlepiej nadaje się do nadruku fleksograficznego. Opakowanie stało się jednak
rzeczywiście niezwykłe przede wszystkim dzięki temu, że możliwe jest w nim odwrócenie
wycinanego elementu. W ten sposób składane dno staje się wiekiem, a zasuwana klapa
podstawą. Opakowanie tego typu ma lepsze właściwości ergonomiczne, ponieważ podczas
napełniania nie trzeba go za każdym razem odwracać o 180 stopni. Zakład Model PrimePac AG
wyprodukował to tekturowe pudełko technologią druku offsetowego.
Miko international produkuje tradycyjne amerykańskie miodowe ciasta, pieczone według starej
rodzinnej receptury. Swoje smakołyki zamyka w opakowaniach dostarczanych przez zakład
Model Obaly Opava. Dla każdego opakowania tej serii typowa jest przyjemna kombinacja
kolorów - bordowego i śmietankowego. Miłe wrażenia wizualne zapewnia 4 kolorowy nadruk
oraz błyszczący lakier. Niektóre elementy graficzne zostały dodatkowo wytłoczone.
Kaszerowane opakowanie ma offsetowy nadruk. Luksusowy
wygląd podkreśla jakość produktu i wzmacnia wizualne wrażenie
wartości.
Zakład Model Obaly Opava wyprodukował interesującą serię
opakowań na belgijskie pralinki firmy Ostrapack. Na pierwszy
rzut oka wydaje się, że wieko pokryte jest delikatną skórą.
Ciekawy efekt imitacji osiągnięto za pomocą tłoczenia. Boki
opakowania, z nadrukiem offsetowym, są wykończone złotą
tłoczoną folią. Wygląd opakowania jest dzięki temu bardzo
efektowny.
ciek awe opakowania
Xxxx
Xxxx.
Xxxx
Xxxxx
Opakowanie, które służy również jako podstawa i doskonałe tło
dla króliczka Cleo, to idealna forma oferowania wyrobu.
Podstawa ma czterokolorowy nadruk offsetowy, wykończony
lakierem ochronnym. Złoty napis został wykonany poprzez
wytłoczenie folii.
Opakowanie zostało wyprodukowane z tektury falistej i
posiada 4 kolorowy nadruk fleksograficzny. Całość została
wykonana na nowej maszynie Master-flex-L 2.1, w
Biłgoraju.
MODEL BOX
22–23
Dla tego displeja, zajmującego 1/6 palety, charakterystyczna jest prosta konstrukcja i łatwa
wymiana zasuwanych topperów. Wysoką jakość marki Evian podkreśla również offsetowy
nadruk stojaka, który służy do zapewnienia maksymalnej skuteczności prezentacji towaru, w
miejscu sprzedaży. Displej można transportować samochodem, w pudle owiniętym folią.
Zakład Model Moravské Budějovice realizował zlecenie serii specjalnych opakowań na wina
przeznaczone na prezenty. Częścią składową serii jest opakowanie z czterema małymi butelkami na próbki win. Pudełka mają dwukolorowy nadruk, podkreślony za pomocą lakieru
wybiórczego.
konkurs
Konkurs
WKRÓTCE
Dziękujemy za lekturę magazynu Model Box
nr 2/2012. Na koniec lektury serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Odpowiadając na poniższe pytania macie
Państwo szansę na wylosowanie jednej z
czterech nagród - kosza piknikowego z
zawartością, firmy DUKA, idealnego na
letnie wycieczki i spacery. Odpowiedzi
prosimy przesyłać do 31.05 2012, na adres:
[email protected]
1. W jednym kodzie QR można zaszyfrować:
a. 7300 cyfr lub tekst o długości 4300
znaków.
b. 7000 cyfr lub tekst o długości 4300
znaków.
c. 7200 cyfr lub tekst o długości 4200
znaków.
2. W ubiegłym roku nagrodę Pentaward
Regulamin Konkursu Model Box
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i nagrody konkursu organizowanego przez Model Opakowania Sp. z o.o., z
siedzibą w Biłgoraju, ul. Szwajcarska 1, wpisaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000121898. Konkurs ogłaszany jest na łamach czasopisma Model Box.
2. Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w czasopiśmie Model Box pytania konkursowe.
3. Uczestnicy konkursu
a. Uczestnikami konkursu są czytelnicy czasopisma Model Box.
b. Prawo udziału w konkursie nie przysługuje organizatorom
konkursu.
4. Warunki uczestnictwa
a. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Konkurs nie wiąże się z koniecznością zakupu produktów Organizatora.
b. Przystąpienie do konkursu oznacza równoczesną akceptację
Regulaminu Konkursu.
c. Osoba przystępująca do konkursu staje się jego Uczestnikiem
poprzez nadesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe, aktualnie publikowane w czasopiśmie Model Box
zdobyło:
a. opakowanie na haftowane serwetki.
b. opakowanie na amerykańskie miodowniki.
c. opakowanie na chusteczki higieniczne.
3. Opakowanie na czekoladowego króliczka
posiada:
a. 5 kolorowy nadruk.
b. 4 kolorowy nadruk.
c. 3 kolorowy nadruk.
Życzymy powodzenia!
Dziękujemy Państwu za udział w ostatnim
konkursie Model Box.
Nagrody wylosowały następujące osoby:
Pani Katarzyna Mosak
Pan Oktawiusz Bornus
Pan Kazimierz Łoszajć
Pani Dorota Szaraniec
Opawski Model modernizuje
produkcje tektury litej
Model Box
Czasopismo dla klientów firmy Model
13. rocznik, ukazuje się 3-4 razy w roku
© Model Central 2012
www.modelgroup.com
Nakład
1700 czeskich, 700 polskich, 400
chorwackich
d. Odpowiedzi należy kierować pod wskazany adres poczty
elektronicznej: [email protected]
e. Wszystkie odpowiedzi powinny zostać nadesłane w określonym na łamach czasopisma terminie.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie czytelników do aktywnego czytania i zgłębiania wiedzy z branży opakowaniowej.
Nagrody
a. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu Firma Model
Opakowania Sp. z o.o.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, tak co do rodzaju nagrody, jak i jej zakresu - np. ewentualnego przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród
nie będzie powodować zmian co do sposobu ich przyznawania, a
może oznaczać jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie
nagród dodatkowych.
c. Nagrody przyznawane są w drodze losowania spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi. Nagradzane są cztery poprawne rozwiązania.
d. Lista laureatów publikowana jest w czasopiśmie Model Box,
przy okazji ogłaszania nowego konkursu. Jednocześnie laureaci
otrzymują powiadomienia pocztą elektroniczną.
Termin trwania konkursu
Konkurs trwa do czasu odwołania go przez Organizatora na
stronach czasopisma Model Box.
Redakcja
Ing. Radovan Wicha, radovan.wicha@
model.cz
Model Obaly a. s., tel. (+420) 553 686
368
Skład i druk
Model Obaly a. s., Opava
WWW.MODELGROUP.COM
Download

Solidność - Model Group