TŁUSZCZAK
(Czytaj temat: RAK)
Tłuszczaki to łagodne guzy wywodzące się z tkanki tłuszczowej. Złośliwieją niezwykle rzadko – zwłaszcza, te
zmiany, które zlokalizowane są pod tkanką podskórną.
Aby leczenie mogło być skuteczne i przyniosło zadowalające rezultaty, koniecznie naleŜy zastosować wszystkie
następujące zalecenia:
Przez okres przynajmniej 3 miesięcy naleŜy całkowicie zrezygnować ze spoŜywania wszelkich pokarmów
mięsnych, nabiałowych, cukru, uŜywek (w tym kawy, herbaty i czekolady), przetworów z białej maki i słodyczy.
Jeść natomiast wszystkie świeŜe owoce i warzywa, rośliny strączkowe, płatki owsiane, kasze lub płatki jaglane,
trochę orzechów czy słonecznika.
Nigdy nie moŜna pozwolić sobie na przejadanie się, ale posiłki (nie częściej niŜ 3 razy dziennie) powinny być
skromne i składać się wyłącznie z pokarmów, które maja antyrakowe właściwości.
Spośród tych roślinnych pokarmów, najczęściej powinno się spoŜywać te, które mają szczególne właściwości
antyrakowe: buraki, marchew, czosnek, cebula, nać pietruszki, seler, kapusta, brokuły, kalafior, pomidory,
owoce cytrusowe, morele (świeŜe i suszone) i wszystkie pozostałe owoce, soja (świeŜa gotowana), Tofu (ser z
soi), fasola. Zamiast mleka krowiego moŜna spoŜywać mleko sojowe lub owsiane, dostępne w sklepach ze
zdrowa Ŝywnością.
Codziennie zrobić sok z buraka, marchwi, 1 ząbka czosnku, natki pietruszki. Pić 3 x
dziennie po 2 szklanki na początku posiłków.
Przynajmniej co drugi dzien. ok. 30-minutowa gorąca kąpiel całego ciała na zmianę z
zimnym nacieraniem (czytaj: WODOLECZNICTWO).
Na miejsce, w którym znajduje się tłuszczak koniecznie codziennie trzeba robić mocno
gorący (ok. 3 min) i lodowaty (ok. 2 min) okład. Łącznie moŜe być ok. 5 takich zmian.
Dodatkowo, koniecznie proszę codziennie robic okład z glinki leczniczej „Humy”, która w
takich przypadkach daje doskonałe wyniki.
Jeśli chodzi o antyrakowe zioła, to w tym przypadku najlepiej jest stosować Koci Pazur
(najlepiej o duŜym stęŜeniu - 5000 mg w 1 kaps.) i Pau d'Arco. Najpierw ten pierwszy. Jeśli
jest o duŜym stęŜeniu (5000 mg) to wystarczy zaŜywać 3 razy dziennie po 1 kaps (bez
zwiększania dawki) ok. 30 min. przed jedzeniem popijając wodą.
SPECIAL TWO (najlepszy preparat witaminowy): 3 x dziennie po 1-2 tabletki na początku
posiłków lub zamiast nich.
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania znajdują
się w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za pobraniem
pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki z BoŜej Apteki"
(Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie dodatkowo
przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale
ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ realizując podane tam
zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z
czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie cyklu
wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich wysłuchania oraz
zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od roŜnych często opornych na wcześniejsze próby leczenia - dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego
wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich
znajduje się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który jest w
stanie dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we
wspaniały sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą moŜna
znaleźć pod niŜej podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i akceptacja
przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania
odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu
Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po przeczytaniu
której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których wcześniej o własnych
silach nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7
Download

PDF-Acrobat Reader