Tlač etikiet a štítkov
Rozšírili sme svoju ponuku o tlač etikiet a štítkov podľa Vašej špecifikácie, potlač textilných,
papierových, plastových, reflexných samolepiacich etikiet a štítkov všetkých druhov pre označenie
tovaru, paliet, regálov; vrátane dodávania technológií a materiálov k danej potlači. Špecializujeme sa
tiež na tlač rôznych návodov, popisov, prípadne schém na samolepiace štítky.
Potláčame digitálnymi tlačiarňami rôzne prehľadové schémy, texty, čiarové kódy a i.,
na fóliové, papierové etikety, umelohmotné a kartónové vysačky.
Používame kvalitné certifikované materiály od renomovaných dodávateľov,
čo zabezpečuje kvalitu a vysoký štandard výsledného produktu.
Kompletne ponúkame:
ETIKETY S TLAČOU ::
ETIKETY BEZ TLAČE ::
ETIKETY S ČIAROVÝM KÓDOM
::
PLOMBOVACIE ETIKETY ::
TLAČIARNE ETIKIET ::
TERMO ETIKETY ::
TEXTILNÉ ETIKETY
FARBIACE PÁSKY :: ČÍTAČKY ČIAROVÝCH KÓDOV
INFORMAČNÉ ETIKETY ::
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY
ATRAMENTOVÉ TLAČIARNE
::
VISAČKY
Naše výrobky majú pestré využitie v širokom odvetví.
Príklady sú : potravinársky priemysel, automobilový, výroba elektroniky a počítačov, stavebný
materiál, textil, záhradkárstvo, rôzne označovanie chemických látok, v laboratóriách, skladoch, atď.
Všetky požadované informácie uvedené na etiketách sa tlačia termotransferovou technikou. Táto
technika zaručuje vysokú kvalitu a trvanlivosť potlače, odolnosť voči zoškrabaniu, rozmazaniu a tiež
atmosférickým podmienkam počas dlhých rokov. Odolnosť je zaručená voči UV žiareniu, mastnote,
prachu a špine, vode, rôznym chemikáliám a teplotám v rozsahoch do 300 až 600 °C,
taktiež 800 až 1000 °C a nízkym teplotám do -195 °C.
Etikety vyrábame aj v malých množstvách, no pri vyšších odberoch poskytujeme cenové
zvýhodnenie.
Zabezpečujeme taktiež odbornú pomoc pri vypracovávaní nových vzorov
a tlači farebnej grafiky.
Na základe Vašej špecifikácie Vám dokážeme pripraviť grafický návrh pre tlač etikety alebo šablónu
do Vášho systému, prípadne vieme určiť a dodať typ štítku do prostredia, v ktorom má byť určený.
Kontaktujte nás, radi Vám poradíme, či vystavíme cenovú ponuku na Váš dopyt.
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
SNP 77, 916 01 Stará Turá
Tel.: 032/776 2785, -2786, -2984, -4889
Fax: 032/776 4895
[email protected]
www.rotex.sk
Download

Tlač etikiet a štítkov