Nr 12 (15) grudzień 2013
ISSN 2299-2480
A wczora z wieczora
Wóz strażacki –
prezent pod choinkę
Wspaniały prezent
pod choinkę
otrzymali strażacy
z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.

str. 2
Rok bogaty
w inwestycje –
podsumowanie
Burmistrza Tuchowa
Mariusza Rysia
Jaki zatem był ten rok
dla naszej gminy? Można
powiedzieć, że niełatwy,
ale zarazem bogaty
w inwestycje, zwłaszcza
współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.

str. 3
W 2013 roku
w gminie
Tuchów
JAninawszołek
5
stycznia 2014 roku
w Bazylice Mniejszej
w Tuchowie odbył się
koncert kolęd w wykonaniu
Sanktuaryjnego Chóru
Mieszanego pod dyrekcją
dra Jana Gładysza.
Podczas koncertu zespół
zaśpiewał następujące kolędy i pastorałki: W górę serca, Anieli w niebie,
Śliczna Panienka, Dziecina Mała,
W Betlejem przy drodze, Dzisiaj
chór aniołów, Do szopy, Noc ciemna,
Idą, idą, O mili królowie, Witaj Jezu
ukochany, A wczora z wieczora, Kiedy
pierwsza gwiazdka, Dobroć w niedo-
szłych grenicach, W ubogiej stajence,
Wpuśćcie aniołkowie, Kolęda sieroty,
Zagrały fulorki, Chrystus Pan się
Narodził.
Wyboru repertuaru dokonał
dyrygent. Przesłaniem naszego
kolędowania było, aby słuchający mogli przeżyć narodzenie
Pana Jezusa w ubogim żłóbku,
Podsumowanie
działalności
tuchowskich
instytucji:
Realizacja planu Będzie żłobek
pracy radnych
w Tuchowie
Dom Kultury w Tuchowie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Publiczna
Radni Rady Miejskiej
uchwalili 97 lokalnych
uchwał. Zgodnie z planem
radni wysłuchali także
informacji na temat
działalności:
Młodzieżowej Rady Gminy
Tuchów,
Policji, rad sołeckich
i rad osiedlowych,
Domu Kultury,
Biblioteki Publicznej,
Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju,
Ochotniczej Straży
Pożarnej,
Ośrodka Pomocy
Społecznej,
Koła Pszczelarzy,
Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej”, Szkoły
Muzycznej w Tuchowie.

str. 6-7
O działalności
Stowarzyszenia
Nasza Zabłędza
Celem Stowarzyszenia
jest działanie na rzecz
wszechstronnego rozwoju
wsi oraz organizowanie,
integrowanie wspólnot
obywatelskich,
a także realizowanie
inicjatyw społecznych,
służących dobru
mieszkańców
wsi Zabłędza.

str. 8
Rady Miejskiej w
Tuchowie

str. 9
To będzie pierwszy żłobek
w gminie Tuchów. Środki
z Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 na
jego założenie pozyskali
Beata i Mirosław Żurobscy –
Klub Dziecięcy „Bobas”
Sp. z o.o. Obiekt ma
powstać do czerwca
2015 roku w Tuchowie przy
ulicy Wróblewskiego.

str. 10
Album Wiktora
Chrzanowskiego
Burmistrz Tuchowa wydał
album Wiktora Chrzanowskiego zatytułowany „Magia
Tuchowa”. Publikacja
prezentuje ludzi, architekturę i krajobrazy Tuchowa
oraz okolicy.

str. 17
w stajence, ale też adorowanego
przez Maryję, Józefa i aniołów,
obdarowanego przez ubogich
p astuszków, przyjmuj ącego
pokłon od bogatych mędrców.
W końcowej części koncertu przedstawiliśmy pastorałki, w których
jest zapisana pobożność polskiego
ludu, w tym naszego regionu.
Dostęp do
książek
elektronicznych
– nowa oferta
Biblioteki Publicznej
w Tuchowie
Od stycznia 2014 roku
uruchomiliśmy w naszych
placówkach bibliotecznych
w Tuchowie, Siedliskach
i Jodłówce Tuchowskiej
nową ofertę: czytelnię internetową ibuk libra.

str. 15
przeprowadzono
13 znaczących
inwestycji,
podnoszących
jakość życia
O zrealizowanych inwestycjach oraz dodatkowych
środkach na realizację
projektów z programów
unijnych i krajowych

str. 4-6
Budżet
Obywatelski
Wraz z ostatnim dniem
2013 roku upłynął termin
zgłaszania pomysłów
w ramach I edycji budżetu
obywatelskiego dla Miasta
Tuchowa. Do tuchowskiego ratusza wpłynęło
16 projektów. Zgłoszone
zadania dotyczą głównie
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, poprawy
infrastruktury drogowej,
poszerzenia i modernizacji
bazy rekreacyjnej, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizacji budynków.  str. 18
Tuchowska Strefa
Ważne informacje Aktywności
nt. odbioru
Gospodarczej
odpadów
Zlokalizowana jest
w obrębie miasta, na
w 2014 r.
północno-zachodnim jego
harmonogramy

str. 18-27
krańcu, obok drogi wojewódzkiej 977.
 str.
28
2
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Fot. Wiktor ChrzanowskI
Pani
Józefa Pacana
ma 102 lata,
tak te lata lecą
Wóz strażacki
– prezent pod choinkę
W
spaniały prezent
pod choinkę
otrzymali strażacy
z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie.
W sobotę, 21 grudnia,
odebrali fabrycznie nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Podstawowe informacje o samochodzie: MAN TGM 18.290
Pojemność zbiornika na wodę
wynosi 4600 litrów, natomiast wydajność autopompy to 4000 litrów/
minutę. Wykonawcą samochodu była
firma Stolarczyk Mirosław – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
z Kielc.
Samochód zakupiono dzięki
wsparciu finansowemu:
- Gminy Tuchów,
- Komendanta Głównego PSP,
- Zarządu Głównego ZOSP RP,
- Małopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego,
- Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Przed druhami kilkanaście dni
wytężonej pracy związanej z dostosowaniem samochodu do prowadzenia
działań ratowniczych, tj. montaż
sprzętu, który będzie wykorzystywany przez nich podczas działań.
Lata lecą … – tak po namyśle Józefa Pacana skwitowała fakt, że wiele
lat temu uczyła w liceum obecnego burmistrza Mariusza Rysia. Jak
widać poczucie humoru nie opuszcza jubilatki. Z okazji 102 rocznicy
urodzin (10.12.2013 r.) odwiedzili ją burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Wróbel. Złożyli gratulacje
i życzenia następnych 100 lat.
Pierwsza mieszkanka z Lichwina
urodzona
w Tuchowie
J
est bardzo grzeczna,
głównie śpi. Ma czarne
włosy, waży 3 kg 100
gram i dostała 10 punktów
czyli najwyższą ocenę w skali
Apgar, wykorzystywanej
do diagnozy stanu zdrowia
noworodków. Minutę po
północy w szpitalu Centrum
Zdrowia Tuchów przyszła na
świat Gabrysia – pierwsza
mieszkanka regionu tarnowskiego.
Mama pani Magdalena mieszka
w Lichwinie. Jej pierwsze dziecko
Wydawca: D
om Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
urodziło się w Tarnowie. Teraz
o wyborze tuchowskiej porodówki
zdecydowały opinie znajomych. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście
potwierdziły się one na miejscu.
Atmosfera na oddziale i troskliwość
personelu zasługuje na uznanie –
mówi. Już czuje się dobrze, choć nie
ukrywa, że samej akcji porodowej
towarzyszyło pewnego rodzaju
napięcie. Wstępnie termin porodu
wyznaczony był na 5 stycznia,
jednak we wtorek wieczorem Pani
Magdalena trafiła już do szpitala.
Gabrysia urodziła się przez cesar-
skie cięcie. - To już drugie dziecko,
ale nerwy są zawsze – dodaje. Mamie
na razie trudno jest ocenić, do kogo
z rodziny podobna jest Gabrysia.
- Na pewno przypomina sześcioletnią siostrę Julię. Myślę, że będzie
mi ona teraz pomagać w opiece nad
Gabrysią, na razie nie może się już
doczekać, kiedy wrócimy do domu
– relacjonuje.
Warto dodać, że w tuchowskim
szpitalu co rok jest coraz więcej
porodów. W 2012 roku przyszło tutaj
na świat 960 dzieci, w ubiegłym roku
blisko 1080.
Redakcja: ul. Chopina 10, 33 – 170 Tuchów; Tel./fax: 14 65 25 436;
e-mail: [email protected]; www.dk.tuchow.pl
Redaguje zespół: Janusz Smoliński (redaktor naczelny), Jan Dusza, Wiktor Chrzanowski,
Grzegorz Mastalerz, Bożena Wrona, Janusz Kowalski, Maria Kras, Krzysztof Jasiński, Jarosław Mirek,
Halina Piotrowska, Agnieszka Bąk, Marek Chrząszcz, Grzegorz Górowski, Andrzej Jagoda.
Fotografie: Wiktor Chrzanowski, Ryszard Flądro, Krzysztof Jasiński, Maciej Maziarka
Opracowanie graficzne: Łukasz Tumidajski, Dom Kultury w Tuchowie
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. Warszawa oddział w Kielcach, Drukarnia w Tarnobrzegu,
ul. Mechaniczna 12, 39-402 Tarnobrzeg; Nakład: 2000 egzemplarzy
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania artykułów
i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Artykułów nie zamawianych
redakcja nie zwraca i nie
ponosi odpowiedzialności za
treść reklam.
grudzień 2013 | nr 12 (15)
miasto i gmina
3
Czas na podsumowania
MARIUSZRYŚ
R
ok 2013 przeszedł
do historii;
my w tuchowskim
samorządzie zakończyliśmy
go przyjęciem przez Radę
Miejską budżetu
na rok 2014. O nim będzie
jeszcze czas pisać
i to pewnie nieraz.
Chciałbym raczej na tych
łamach skupić się na
podsumowaniu minionego,
bo w tym numerze „Kuriera
Tuchowskiego” więcej
poświęcamy miejsca temu
zagadnieniu.
Jaki zatem był ten rok dla naszej
gminy? Można powiedzieć, że
niełatwy, ale zarazem bogaty w inwestycje, zwłaszcza współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Część
z nich pewnie jest mało zauważana
przez mieszkańców, zwłaszcza te
z zakresu wodociągów i kanalizacji,
bo znikają pod ziemią, a zatem
szybko o nich zapominamy. Nie
sposób jednak pominąć wykonanych
modernizacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków. To potężna inwestycja, opiewająca na ok. 40 mln zł,
doprowadzająca je do poziomu XXI
wieku. Przede wszystkim powstały
obiekty na wskroś nowoczesne technologicznie, funkcjonalne i w pełni
zautomatyzowane, a do tego zabezpieczone przed powodzią. Kto znał je
wcześniej, zapewne nie pozna ich po
zmianach. Oczywiście ten program
łączy się z realizacją trudnych inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych. Piszę „trudnych”, bo Spółka
„Dorzecze Białej” jako inwestor musi
wchodzić na prywatne posesje, a to
często rodzi problemy związane ze
zgodami i wstrzymywaniem inwestycji czy nawet groźbę zwracania
środków. Nasuwa mi się refleksja
dotycząca wykonywania sieci wodociągowych w gminie: kiedyś przed
laty były na nie duże dotacje, ale
sporo osób rezygnowało lub wręcz
nie wyrażało zgody na projektowanie na ich działce, bo nie chciało
płacić za wodę. A teraz, gdy mamy
suszę, czasem te same osoby lub ich
dzieci przychodzą, żeby zaopatrzyć
dom w wodę - no i jest problem, bo
ani dotacji, ani nawet projektu nie
ma i to rodzi kłopoty, nieraz nie do
pokonania.
Ale miało być o inwestycjach,
więc wracam do tematu. Ważną
i wręcz prestiżową inwestycją dla
Tuchowa jest budowa Tuchowskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej.
Zainwestowanie ponad 7 mln zł,
z czego większość to fundusze unijne,
w uzbrojenie terenów, przeznaczonych dla przyszłych przedsiębiorców,
i poprawę warunków funkcjonowania
już tam się znajdujących, jest inwestycją nie do przecenienia. Dodatkowo zgłosiliśmy akces do Krakowskiego Parku Technologicznego,
aby uzyskać status specjalnej strefy
ekonomicznej, co da inwestującym
przedsiębiorcom możliwość skorzystania z ulg w podatkach. Przewidywane są również ulgi w podatkach od
nieruchomości. To krok w kierunku
intensyfikacji rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie. Znajdą się
tam również pewne ograniczenia:
nie będą mianowicie w strefie
mogły powstawać przedsiębiorstwa
związane z handlem, hotelarstwem
i turystyką, a sprzedawać będzie
można tylko wytworzone przez siebie
wyroby.
Warto przy przedsięwzięciach,
realizowanych w ubiegłym roku,
wspomnieć o oświacie. Bo to nie
tylko sale gimnastyczne w Karwodrzy
i Burzynie, oddane do użytku dzięki
środkom unijnym, które sfinansowały je w ponad 70% , zdecydowanie
poprawiając naszą bazę dydaktyczno-sportową, gdyż skorzystają z nich
nie tylko szkoły, ale i lokalne środowiska. To również kapitalny remont
szkoły w Dąbrówce Tuchowskiej,
który zmienił ją nie do poznania;
właśnie tam planujemy inaugurację
następnego roku szkolnego. Trzeba
wymienić także kontynuację remontu
tuchowskiego przedszkola i wiele
innych prac w naszych placówkach
oświatowych.
Realizujemy program termomodernizacji - jednym z przykładów
jest budynek wielofunkcyjny
w Lubaszowej, który nabrał nowego
blasku. Powstają w dalszym ciągu
chodniki przy drogach wojewódzkich i powiatowych, będziemy ich
budowę kontynuować w bieżącym
roku. Wykonaliśmy dużo projektów
z Programu rozwoju obszarów
wiejskich; najlepszym przykładem
jest przebudowa – praktycznie od
podstaw - Wiejskiego Domu Kultury
w Siedliskach. Także w ramach tego
programu powstały „przydrożne
chaty”, które z kolei poprawiają infrastrukturę turystyczną; planowane
są kolejne. Już podpisana została
umowa na modernizację budynku
tzw. „Jodełki” w Jodłówce Tuchowskiej, jesteśmy na etapie przetargu.
Trudno nie wymienić remontu
amfiteatru i terenu przy pomniku
w Tuchowie. Remonty amfiteatru, a przy okazji sal do edukacji
muzycznej w Domu Kultury, dofinansowane były z pieniędzy Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tym miejscu należy wspomnieć
o pozytywnej decyzji tegoż ministra
w sprawie utworzenia w Tuchowie
Szkoły Muzycznej. Od września już
ona funkcjonuje i pierwszy nabór
cieszył się ogromnym powodzeniem.
Oczywiście nie wymieniłem
wszystkich działań i przedsięwzięć,
podejmowanych w naszej gminie
w ubiegłym roku. Nie tylko w sferze
inwestycyjnej, ale także w innych dziedzinach. A przecież życie kulturalne
jest u nas prze bogate. Dom Kultury
i Miejska Biblioteka Publiczna
organizują wiele spotkań, wystaw,
wernisaży, koncertów, konkursów,
do tego kino z licznymi premierowymi seansami. Każdy więc może
znaleźć coś dla siebie. Gdy dodamy
jeszcze społeczników, włączających
się aktywnie w życie publiczne,
zwłaszcza społeczne i kulturalne,
aby pomagać w organizacji imprez,
to jest prawdziwe bogactwo życia
w Tuchowie i całej gminie.
Mamy początek nowego roku,
więc chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom naszej gminy wszelkiej
pomyślności, niech omijają nas klęski
i niepowodzenia, a we wszystkich
domach panuje szczęście i radość,
niech spełniają się Wasze plany
i marzenia, a obfitość wszelkich dóbr
będzie codziennym doświadczeniem.
Dodatkowe środki na realizację projektów
z programów unijnych i krajowych
G
mina Tuchów pozyskała dodatkowo
2 352 864 zł. Były to
głównie środki na realizację
zadań inwestycyjnych i bez
tych dodatkowych pieniędzy nie
udałoby się ich zrealizować.
Oto lista dotacji wraz z nazwą
zadania oraz nazwą donatora:
870 000 zł – Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
500 000 zł – Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego
w Jodłówce Tuchowskiej – Program
rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013
170 000 zł – Budowa chodników
wzdłuż dróg wojewódzkich – Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
120 044 zł – Budowa chodników
wzdłuż dróg powiatowych – Starostwo Powiatowe w Tarnowie
118 900 zł – Poprawa infrastruktury bibliotecznej – filia w Jodłówce
Tuchowskiej – Program Wieloletni
Kultura+
100 000 zł – Remont i modernizacja sal edukacji kulturalnej i amfiteatru Domu Kultury w Tuchowie
– Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
93 468 zł – Przebudowa boiska
sportowego wraz z drenażem
odwadniającym na plac zabaw dla
dzieci w Piotrkowicach – Program
rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013
76 419 zł – Zakup wyposażenia
dla nowo otwartej filii w Siedliskach
– Program Wieloletni Kultura+
67 512 zł – Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne) –
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
17 000 € – Międzynarodowe
Spotkanie Miast Bliźniaczych
w Tuchowie, 2013 – Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (Program „Europa
dla obywateli”)
20 300 zł – Nauka pływania dla
dzieci ze szkół podstawowych gminy
Tuchów – Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
25 000 zł – Budowa „Przydrożnej
chaty” wraz z zagospodarowaniem
terenu w Zabłędzy – Program
rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013
25 000 zł – Budowa „Przydrożnej
chaty” wraz z zagospodarowaniem
terenu w Buchcicach – Program
rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013
24 995 zł – Na weekend do
Tuchowa – działania promocyjne
i informacyjne – Program rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013
21 300 zł – Tuchowski szlak rzeźb,
pomników i miejsc, które warto zobaczyć – Program rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013
17 600 zł – Wyposażenie
Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający i muzyczny – Program
rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007-2013
13 360 zł – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Biblioteka
Narodowa
10 000 zł – Zatrudnienie
w Muzeum Miejskim konserwatora – Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie w ramach programu
„Konserwator”
7 316 zł – Opłata abonamentu
internetowego w bibliotekach
– Fundacja Orange z Programu
„Orange dla bibliotek”
3 650 zł – Bądź ekologiczny – płać
mniej, czyli czysta gmina Tuchów
– Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Łącznie w 2013 roku udało się
pozyskać: 2 352 864 zł
4
miasto i gmina
Zrealizowano
inwestycje
z zakresu
wodociągów
i kanalizacji
- Budowa odcinka wodociągu
w Trzemesnej (1300 m) wraz
z przepompownią.
Cakowity koszt: 247 331 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Tuchowie przy
ulicy Ryglickiej (ok. 500 mb).
Włączenie do istniejącego
wodociągu planowane jest na
czerwiec 2014 r.
Całkowity koszt: 54 992 zł
- Budowa odcinka wodociągu
w Lubaszowej (200 m)
Całkowity koszt: 14 155 zł
Wykonano także kolejne
projekty budowlane i uzyskano
pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Jodłówce Tuchowskiej (ok. 5 km), Zabłędzy (ok.
500 m), oraz sieci kanalizacyjnej
w Dąbrówce Tuchowskiej (1 km).
INWESTYCJE
DROGOWE
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Rok bogaty
W 2013 roku w gminie Tuchów przeprowadzono 13 znaczących inwestycji, podnoszących jakość życia
Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Koszt w 2013 roku: 6 103 900 zł
Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach
Koszt całkowity: 1 028 338 zł
Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Lubaszowej
na cele mieszkalne Koszt całkowity: 2 380 767 zł
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Dąbrówce Tuchowskiej Koszt całkowity: 604 592 zł
Budowa sali gimnastycznej w Karwodrzy
wraz z przewiązką Koszt całkowity: 2 056 126 zł
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Lubaszowej Koszt całkowity: 305 310 zł
Budowa sali gimnastycznej w Burzynie wraz z przewiązką
Koszt całkowity: 1 966 652 zł
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Tuchowie
Koszt całkowity: 669 600 zł (dotacja Gminy Tuchów 342 734 zł)
W
2013 roku
w gminie Tuchów
na inwestycje
drogowe wydatkowano
kwotę 2 273 161 zł.
Były to wydatki związane
zarówno z bieżącym utrzymaniem dróg, jak i budową nowych
odcinków.
Wartość robót ogółem:2 273 161 zł
Bieżące utrzymanie, naprawy miejscowe dróg i ulic: 589 650 zł
Inwestycje drogowe: 1 683 511 zł
Środki własne budżetu:596 435 zł
Środki pozyskane: 1 087 076 zł
Zakres robót:
I. Usuwanie na drogach
skutków klęsk żywiołowych –
powódź, ulewne deszcze:
a)odbudowa ulicy Drelicharza
k.Czuby w Tuchowie na długości
300 mb,
b) odbudowa ulicy Dalekiej k.Bołoza–Sarada na długości 1000
mb,
c)odbudowa drogi gminnej
Jodłówka Tuchowska – Nosalówka na długości 1300 mb,
d)odbudowa drogi gminnej
Siedliska – Krzyżowatki
– Osiedle na długości 400 mb,
e) odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Błonie k.Orczyka na
długości 360 mb.
II. Budowa chodników wraz
z kanalizacją deszczową w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 977
Tarnów–Konieczna:
a)w Dąbrówce Tuchowskiej na
długości 373 mb,
b) w Tuchowie przy ulicy Mickiewicza na długości 100 mb.
III. Budowa chodników
w ciągu dróg powiatowych:
a) w Tuchowie przy ulicy Ryglickiej
na długości 569 mb,
b)w Lubaszowej na długości
373 mb.
IV. Remont i modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych:
a) Dąbrówka Tuchowska – Pobaby
na długości 310 mb,
b)Łowczów w stronę Krupy na
długości 310 mb.
V. Na drogach i ulicach
gminnych wykonano nowe
nawierzchnie bitumiczne na
długości 924 mb.
grudzień 2013 | nr 12 (15)
miasto i gmina
w inwestycje
mieszkańców oraz mających wpływ na rozwój gospodarczy Tuchowa. Oto zrealizowane inwestycje:
5
Modernizacja bloku żywieniowego Przedszkola
Publicznego w Tuchowie
Koszt całkowity: 288 590 zł
Remont pomieszczeń w ratuszu oraz biura obsługi klienta
Koszt całkowity: 111 806 zł
Przebudowa placu przy
ul. Daszyńskiego
w Tuchowie
Koszt całkowity: 114 270 zł
Remont pomieszczeń w Domu Kultury i modernizacja
amfiteatru
Koszt całkowity: 243 975 zł
Budowa „Buchcickiej chaty” wraz z zagospodarowaniem
terenu Koszt całkowity: 50 213 zł
Inwestycje drogowe
Koszt całkowity: 2 273 161 zł
Budowa „Przydrożnej chaty“ w Zabłędzy
wraz z zagospodarowaniem terenu Koszt całkowity: 45 000 zł
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Piotrkowicach
Koszt całkowity: 226 181 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Jodłówce Tuchowskiej Koszt całkowity: 26 958 zł
6
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
ROZBUDOWA SYSTEMU
WODNO-KANALIZACYJNEGO
INWESTYCJA NA MIARĘ EPOKI
J
edna z największych
inwestycji w gminie,
wprowadzająca nowe
technologie w zakresie
wodociągowania i kanalizacji, w tym modernizacja
ujęcia wody w Lubaszowej
i oczyszczalni ścieków
w Tuchowie. Miliony unijnych dotacji. Ta inwestycja
pod względem infrastrukturalnym wprowadza gminę
do czołówki regionów europejskich i jest na miarę
XXI wieku.
Przypomnijmy, że Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” tworzą
4 gminy położone na południu
powiatu tarnowskiego (Tuchów,
Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik
Strzyżewski). Dzięki determinacji ze
strony włodarzy tych gmin udało się
w 2004 r. utworzyć wspólną spółkę
komunalną, która mogła pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.
Podpisanie umowy na realizację
projektu nastąpiło 31 maja 2010 r.
Krótki czas na realizację projektu
obejmującego swoim zakresem
rozbudowę 3 oczyszczalni ścieków,
2 stacji uzdatniania wody i budowę
ponad 100 km sieci kanalizacyjnej
i 50 km sieci wodociągowej był
sporym wyzwaniem. Dziś można
jednak powiedzieć, że się udało.
Dla mieszkańców 4 gmin, które
realizują projekt to skok cywilizacyjny. Ścieki z tych gmin będą
płynęły do oczyszczalni, a woda
płynąca z kranów – dzięki uzdatnianiu w nowoczesnej technologii
– będzie smaczna w spożyciu.
Tylko zaangażowanie wszystkich
stron biorących udział w inwestycji
pozwoliło na zrealizowanie tak
ogromnego zakresu w tak krótkim
czasie.
Wartość projektu: 157 823 685 zł,
w tym środki Unii Europejskiej:
95 313 646 zł.
Możliwość podpięcia do sieci kanalizacyjnej: 10 295 osób.
Możliwość podpięcia do sieci wodociągowej: 7 000 osób.
Nowa sieć kanalizacyjna: 188 km.
Nowy sieć wodociągowa: 120 km.
Modernizacja 3 oczyszczalni
ścieków.
Modernizacja 2 ujęć wody.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCHOWIE
– DZIAŁANIA W 2013 R.
MArEKSŁOWIk
O
środek Pomocy
Społecznej na pomoc
osobom i rodzinom
wydatkował kwotę
8 083 982 zł. Były to głównie
wydatki związane z wypłatą
zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, celowych, stałych,
okresowych, dodatków mieszkaniowych i innych.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuchowie obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Tuchów.
W ramach głównych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej wydatkowano poniższe
kwoty:
- Domy Pomocy Społecznej
(33 osoby): 671 924 zł
- Zasiłki rodzinne z dodatkami
(41 286 świadczeń dla 1 138 osób):
3 426 004 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne (4 774
świadczenia dla 409 osób): 730 422 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne (1 032
świadczeń dla 130 osób): 554 674 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy
(27 świadczeń dla 6 osób): 14 040 zł
- Fundusz alimentacyjny (1125
świadczeń dla 81 osób): 377 266 zł
- Składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych (713 świadczenia dla
59 osób): 100 377 zł
- Koszty obsługi (od św. rodzinnych): 149 380 zł
- Koszty obsługi (od funduszu
alimentacyjnego): 11 318 zł
- Rządowy program wspierania
osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne w wysokości 200 zł
(369 świadczeń dla 42 osób): 73 800 zł
- Koszty obsługi od pomocy finansowej: 2 214 zł
- Rządowy program wspierania
osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne w wysokości 100 zł
(15 świadczeń dla 2 osób): 1 500 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej (102 osoby): 42 168 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki emerytalne i rentowe (zasiłki
okresowe – 120 rodzin, zasiłki celowe
– 122 rodzin, specjalne zasiłki celowe
– 60 rodzin): 242 153 zł (w tym sprawienie jednego pogrzebu na kwotę
2 500 zł)
- Dodatki mieszkaniowe
(66 rodzin): 141 867 zł
- Zasiłki stałe (90 rodzin/osób):
406 845 zł
- Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:
792 886 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (3 opiekunki domowe, 15 osób zatrudnionych na umowę zlecenie 25 osób
objętych pomocą): 59 621 zł
- Wynagrodzenie dla opiekuna
prawnego (3 opiekunów – 8 osób
objętych pomocą): 8 250 zł
- Piecza zastępcza (9 dzieci umieszczonych w placówkach): 58 200 zł
- Dożywiania dzieci w szkołach
(359 dzieci ze 160 rodzin): 157 623 zł
- Prace społecznie użyteczne
(10 mężczyzn i 5 kobiet długotrwale
bezrobotne): 8 055 zł
- Asystent rodziny (pomocą
asystenta objęto 15 rodzin): 22 966 zł
Ponadto w 2013 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tuchowie pozyskał 26 562 kg żywności w ramach
PEAD. Z pomocy skorzystało
289 rodzin o łącznej liczbie 969 osób.
Od kilku lat Ośrodek wspólnie ze
Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek
organizuje Wigilię dla osób ubogich,
samotnych, starszych oraz rodzin
wielodzietnych, w której corocznie
uczestniczy ok. 80 osób. Każdy
z uczestników otrzymał również
paczkę z produktami żywnościowymi.
Dzięki współpracy ze Stanisławem Olszówką z Towarzystwa
Powszechnej Pomocy „Serce”, które
organizuje coroczną międzyszkolną
akcję „Wszystkie dzieci są kochane”,
Ośrodek Pomocy Społecznej wskazuje i organizuje transport dla
30 dzieci z ubogich rodzin na zabawę
mikołajkową w Tarnowie.
WAŻNY JEST DLA
„TUCHÓW KULTURA”
TEN BUDYNEK
Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w 2013r.
Uchwałą Nr XXV/181/2012
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia
26 września 2012r. został uchwalony Program Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie na lata 20122015. Od kwietnia 2010 roku
w OPS w Tuchowie działa „Punkt
informacji, wsparcia i pomocy osób
dotkniętych przemocą w rodzinie”,
w ramach którego można korzystać
z pomocy w formie poradnictwa
socjalnego, prawnego i psychologicznego.
Uchwałą Nr V/43/2011 z dnia
23 lutego 2011 r. Rady Miejskiej
w Tuchowie został powołany zespół
interdyscyplinarny. W ramach
zespołu interdyscyplinarnego powołane zostały 34 grupy robocze, które
indywidualnie podejmują działania
z rodziną podejrzaną o występowanie
przemocy w rodzinie.
Pierwszym i głównym zadaniem
jest monitoring i diagnoza środowisk zagrożonych przemocą, jak
również w środowiskach, w których
podejrzenie przemocy już istnieje.
Informacje zbierane są bezpośrednio
ze środowiska, szkół i policji, jak
i samych zainteresowanych zgłaszających się do ośrodka. Największy
przepływ informacji, poza Policją,
pochodzi ze stałej współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w której
na bieżąco weryfikowane są wnioski
w sprawie rozeznania rodzin.
Najczęstszymi formami przemocy
wśród zgłaszających jest przemoc
psychiczna, fizyczna, ekonomiczna
oraz zaniedbanie. Świadczone formy
pomocy rodzinom dotkniętych przemocą to pomoc prawna, psychologiczna, finansowa i praca socjalna.
W ramach procedury „niebieskiej
karty” zespół interdyscyplinarny
prowadzi 34 „niebieskie karty” założone zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13
września 2011r.
jAnuszkowalski
O
d kilku lat systematycznie i sądzę,
że konsekwentnie
realizuje się w Tuchowie
niepisany projekt, który
w skrócie wyraża się
„tuchów kultura”.
Ten niepisany projekt
to przede wszystkim
skupienie wokół „tuchów
kultura” wielu instytucji,
organizacji, stowarzyszeń,
zespołów i grup oraz osób
działających na rzecz
rozwoju życia kulturalnego
miasta i gminy.
Ten projekt oparty jest na
kilku filarach: praca, partnerstwo,
współpraca, aktywność, inspiracje, twórcze działanie potencjału
ludzkiego i wykorzystanie rzeczowego oraz wizja przyszłości. Aby
wzmocnić ów niepisany projekt
tworzone są i powstają nowe
instytucje; kino cyfrowe, muzeum
miejskie, punkt informacyjny,
filie kultury w gminie czy szkoła
muzyczna. „Tuchów kultura” rozumiana jako wspólne dobro i dziedzictwo może otworzyć nam dalsze
możliwości rozwoju i przestrzeń
kulturową. „Tuchów kultura” to
my wszyscy - mieszkańcy miasta
i gminy, a również przyjezdni
goście, ci którzy ją tworzą i którzy
ją odbierają. „Tuchów kultura”
to nie Dom Kultury, to wszyscy
powyżej wymienieni. Dom Kultury
jest tylko budynkiem z kilkoma
pracownikami, których zadaniem
i obowiązkiem jest organizować
i pomagać w działaniach na rzecz
naszego wspólnego tuchowskiego
niepisanego projektu. Nie mniej
ważny jest dla „tuchów kultura”
ten budynek i kilku pracowników
umożliwiających realizację potrzeb
kulturowych mieszkańców miasta
i gminy. Dlatego zamiast opisywać
znane większości wydarzenia
i imprezy w 2013 r. przedstawię
poniżej swego rodzaju statystykę,
niepełną, ale sądzę, że pozwoli ona
na odniesienie do owych potrzeb
w ramach „tuchów kultura”.
36 tysięcy osób skorzystało
z usług i działalności podstawowej
Domu Kultury w Tuchowie. Dom
Kultury otwarty jest dla mieszkańców i korzystających 7 dni
w tygodniu w godz. 8:00 do 22:00.
Z Domu Kultury korzysta przez
7 dni w tygodniu:
–– 76 uczniów Szkoły Muzycznej,
–– 48 uczniów Społecznego
Ogniska Muzycznego,
–– 50 członków zespołu tanecznego,
–– 40 członków grup: plastycznych, wokalnej i teatralnej,
w tym kadra, rodzice i opiekunowie – ok. 60 osób.
Ponadto w tygodniu odbywają się
spotkania Towarzystwa Miłośników
Tuchowa, Związku Emerytów
i Rencistów, Polskiego Związku
Wędkarskiego – ok. 50 osób.
Tuchowskie kino odwiedza
średnio 270 widzów tygodniowo.
Inne instytucje i szkoły korzystające z sali widowiskowej to kolejne
100 osób w tygodniu.
Muzeum Miejskie w Tuchowie
oraz centrum informacyjne odwiedza
średnio 25 osób tygodniowo.
Pozostałe osoby odwiedzające
Dom Kultury to średnio ok. 40 osób
tygodniowo.
Razem 750 osób w tygodniu,
3 tys. w miesiącu, 36 tys. w roku!
Amatorski ruch artystyczny
-zespoły: wokalny, wokalno-instrumentalny,
-grupy: teatralno-recytatorska,
tańca towarzyskiego, 2 grupy tańca
nowoczesnego,
-koła: 2 plastyczne,
-
uczestnicy : 120 dzieci
i młodzieży.
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Imprezy i wydarzenia kulturalne
- zorganizowano: 39 lokalnych,
3 regionalne, 4 małopolskie, 3 ogólnopolskie, 3 międzynarodowe,
- wystąpiło podczas imprez i wydarzeń: ponad 60 zespołów wokalnych
i instrumentalnych, ok. 20 zespołów
parateatralnych, 6 zespołów i 90 par
tanecznych, ponad 100 solistów,
- widzów: 60 000.
Muzeum Miejskie
-otwarcie muzeum: 26 maja 2013 r.
-skatalogowano: 2048 eksponatów,
-przygotowano do skatalogowania: ponad 1500 eksponatów,
-zorganizowano: 5 ekspozycji
w 5 salach muzealnych,
-dostępność: 3 dni w tygodniu
(w okresie 7 miesięcy 450 zwiedzających).
Cyfrowe 3D Kino Promień
- wyświetlono: 84 filmy,
- seansów: 200,
- widzów: 12 000,
- zrealizowano projekty: Galicyjski
Festiwal Filmów Dziecięcych, Festiwal
Of Camera, prezentacje tuchowskich
filmów oraz III Tuchowska Noc Filmów.
Jednostka Informacji Turystycznej
- ilość przewodników i materiałów: 30 tytułów turystycznych
(foldery, mapy, przewodniki),
- odwiedzających: 450 turystów.
Dom Kultury w Burzynie
-20 zajęć grup tanecznych, 25 zajęć
zespołów wokalnych, wakacyjne
warsztaty wokalne, 20 spotkań grup:
Koło Pszczelarzy, Związku Emerytów
i Rencistów – Klubu 50+. 15 imprez
i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Ponad 5000 osób, które uczestniczyły w działaniach DK Burzyn.
Dom Kultury w Siedliskach
- oddany do użytku: czerwiec 2013 r.,
-grupy: parateatralna,
-zespoły: muzyczny,
-spotkania: siedliskiej Rady
Kultury,
-zorganizowano: 3 wydarzenia
kulturalne,
-uczestnicy: 1500 osób.
Kurier Tuchowski
- informacje, artykuły, wywiady,
fotoreportaże, zapowiedzi, relacje,
reklama
- 11 numerów,
- 22 tys. egzemplarzy.
Wydawnictwa
- Antologia opowiadań pt.
"Jabłoń",
- Antologia opowiadań pt.
"Tuchów w sercu i pamięci".
Zrealizowane projekty 2013
- remont i modernizacja sal
edukacji kulturalnej i amfiteatru
(dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- wyposażenie Domu Kultury
w sprzęt nagłaśniający i muzyczny
(dofinansowanie z Programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013),
- Międzynarodowe Spotkanie
Miast Bliźniaczych (dofinansowanie
z Komisji Europejskiej w Brukseli),
- zatrudnienie w Muzeum Miejskim (dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie –
program „Konserwator”).
Projekty w trakcie realizacji
2013/2014
- Tuchowski szlak rzeźb,
pomników i miejsc, które warto zobaczyć (dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013),
- Platforma edukacji ekologicznej (dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013).
W 2014 roku zapraszamy wszystkich do wspólnego projektowania
przestrzeni kulturowej dla miasta
i gminy „tuchów kultura 2020 +”
oraz wizji na dalsze lata.
W następnym numerze Kuriera
Tuchowskiego założenia wstępne
i zaproszenie do przedstawiania
własnych programów.
7
ROZWÓJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W TUCHOWIE
bożenawrOna
B
iblioteka Publiczna w Tuchowie stała się instytucją,
która nie tylko wypożycza książki, odwiedzając ją
można wziąć udział w wystawach, wernisażach,
konkursach, spotkaniach z ciekawymi osobami.
Biblioteka Publiczna w Tuchowie
organizuje także wyjazdy na targi
książki, akcje „Cała Polska czyta
dzieciom”, warsztaty plastyczne,
lekcje biblioteczne, zajęcia podczas
ferii zimowych. Nasza placówka nie
boi się także nowych technologii – są
więc audiobooki, najnowszy sprzęt
ułatwiający osobom nie w pełni
sprawnym korzystanie z biblioteki
i czytelni.
Rozwój tuchowskiej placówki to
także pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych oraz nowe
inwestycje.
Wydarzenia
1. Wystawy i wernisaże w Małej
Galerii „Przedstawmy się”
- Maj – wystawa prac plastycznych dzieci ze szkół podstawowych
naszego regionu.
- Czerwiec – wernisaż wystawy prac
tuchowskich seniorów „Nasze pasje”.
- Lipiec – wernisaż wystawy fotografii Karola Moździerza, połączony
ze spotkaniem zaprzyjaźnionych
rodzin z niemieckiego, partnerskiego
miasta Illingen. Wernisaż wystawy
Macieja Maziarki.
- Wrzesień – wernisaż wystawy
„Światło i woda” studentki ASP
w Krakowie Weroniki Fleszar.
Wernisaż wystawy Joanny Srebro.
Jodłówka Tuchowska – wystawa
malarstwa Pauliny Smalarz – studentki
II roku Wzornictwa Instytutu Sztuki
PWSZ w Tarnowie oraz wystawa
robótek ręcznych Józefy Smalarz.
- Październik – wernisaż wystawy
Honoraty Chajec; Siedliska –
wystawa rękodzieła Ewy Sterkowiec.
Spotkania
- Luty – spotkanie z żeglarzem
i podróżnikiem Władysławem
Bożkiem.
- Wrzesień – wykład literacki
dla uczniów liceum Waldemara
Smaszcza „Krzemieniec – domowa
ojczyzna Juliusza Słowackiego”.
- Listopad – spotkanie autorskie z Aleksandrem Makowskim
i Vincentem V. Severskim.
Ferie
- w Tuchowie:
ciekawe książki, „FunEnglisch
w bibliotece” – bezpłatna nauka
języka angielskiego dla dzieci
w wieku 6-12 lat, “Angielski 123"
– kurs języka angielskiego dla
młodzieży i dorosłych, bezpłatny
dostęp do internetu, nowe gry
edukacyjne, łamigłówki logiczne,
programy rozwijające pamięć,
koncentrację i szybkie czytanie,
spotkanie z książką dla najmłodszych
we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
- w Jodłówce Tuchowskiej:
dobra książka, gry planszowe,
zabawki, szachy, „FunEnglisch
w bibliotece” – bezpłatna nauka
języka angielskiego dla dzieci
w wieku 6-12 lat, „Angielski 123"
– kurs języka angielskiego dla
młodzieży i dorosłych, bezpłatny
internet, tenis stołowy.
- w Siedliskach:
ciekawe książki, “FunEnglisch
w bibliotece” – bezpłatna nauka
języka angielskiego dla dzieci w wieku
6-12 lat, “Angielski 123" – kurs języka
angielskiego dla młodzieży i dorosłych, bezpłatny internet, konkurs
plastyczny dla najmłodszych “Kolorowy świat bajek”.
Konkursy
- Tuchów „Wierszem malowane”.
- Siedliska „Mój bajkowy świat”.
- Jodłówka Tuchowska „Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne”;
„Wzorowy czytelnik Biblioteki
Publicznej Filii w Jodłówce Tuchowskiej”, „Ilustracje do wierszy Juliana
Tuwima”.
Tydzień bibliotek – maj
- Udział w akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” – w bibliotece w Tuchowie
i w obydwu filiach odbył się maraton
głośnego czytania, w ramach którego
znani mieszkańcy naszej gminy
m.in. burmistrz Tuchowa Mariusz
Ryś, strażacy, nauczyciele, policjanci
i pielęgniarki czytali bajki i opowiadali o swojej pracy. We wszystkich
spotkaniach uczestniczyło łącznie
ponad 200 milusińskich.
- Finał konkursu „Wierszem
malowane” – 82 uczestników,
16 laureatów.
- Cztery wycieczki ze szkół
i przedszkoli – ok. 140 uczestników.
Trzy Dyskusyjne Kluby Książki
- dla dorosłych w Siedliskach,
- 2 młodzieżowe w Siedliskach
i Tuchowie,
- comiesięczne spotkania
w bibliotece połączone z rozmową
na temat wybranej książki, lektury
dla uczestników dostarcza Instytut
Książki w Krakowie.
Organizacja wyjazdu na
17. Targi Książki w Krakowie
– 58 uczestników
Warsztaty dla maturzystów
w zakresie sporządzania bibliografii do prezentacji maturalnych
Projekt „Spotkania z pasjami”
- Cykl 12 spotkań ze znanymi
osobami, które realizują swoje
życiowe pasje bez względu na
metrykę. Projekt był skierowany
do seniorów. Spotkania realizowane przez Fundację Orange dla
bibliotek w formie streamingu on–
line, gromadziły co tydzień grono
miłośników ciekawego spędzania
wolnego czasu, a uczyli ich tego m.in.
Krystyna Janda, Hanna Bakuła, Jacek
Pałkiewicz, Teresa Lipowska i inni.
Warsztaty plastyczne (Siedliska,
Jodłówka)
Lekcje biblioteczne, spotkania
z przedszkolakami i uczniami szkół
Pozyskane środki
- Fundacja Orange z Programu
„Orange dla bibliotek” – 7 316 zł na
opłacenie abonamentu internetowego.
- Biblioteka Narodowa – projekt
„Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek” – 13 360 zł na zakup
nowości wydawniczych.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu
Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura
Bibliotek” – 76 419 zł na wyposażenie
filii w Siedliskach
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu
Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura
Bibliotek” – 118 900 zł na wyposażenie filii w Jodłówce Tuchowskiej.
Łącznie pozyskano 153 465 zł
Inwestycje
- montaż k limatyzacji
w Tuchowie,
- zakup wyposażenia dla filii
w Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej.
Współpraca
- Liberum Arbitrium,
- Kurier Tuchowski.
Nowe technologie
- audiobooki do wypożyczenia,
- czytak – urządzenie do odczytu
książek dla słabowidzących i niewidomych wraz z plikami tekstowymi
– do wypożyczenia bezpłatnie dzięki
współpracy z firmą Larix
- bezpłatny dostęp do wirtualnej
biblioteki IBUK LIBRA, oferującej
dostęp online do bazy 1150 książek
naukowych, poradników, lektur,
czasopism i beletrystyki,
- dostęp do społecznościowego
portalu czytelniczego w.bibliotece.
pl, oferującego łatwe wyszukiwanie
książek w bazach różnych bibliotek,
dodawanie i czytanie opinii o lekturach.
8
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Stowarzyszenie
Nasza Zabłędza
Fot. Krzysztof Jasiński
terEsabryg
S
Mieszkańcy wsi Zabłędza w Muzeum Miejskim w Tuchowie
- działanie przeciw bezrobociu
i wykluczeniu społecznemu,
- promocję dziedzictwa kulturowego,
- ochronę i podkreślenie walorów
przyrodniczych wsi.
Stowarzyszenie zainaugurowało
swoją działalność 27 czerwca 2013
roku, zapraszając wszystkich mieszkańców Zabłędzy do Muzeum Miejskiego w Tuchowie, w którym znajdują się zbiory śp. Tadeusza Radwana.
W spotkaniu wzięli udział Burmistrz
Tuchowa Mariusz Ryś, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard
Wrona oraz mieszkańcy Zabłędzy.
Pan Burmistrz wyraził uznanie dla
podjętej inicjatywy. Zwrócił uwagę
na to, jak ważną rolę dla społeczności
lokalnej odgrywa wspólne działanie,
które integruje i daje szansę na osiągnięcie wyznaczonych celów. Życzył
członkom Stowarzyszenia, aby nie
zabrakło im siły i ochoty w realizowaniu statutowych działań, służących dobru mieszkańców wsi. Po
części oficjalnej pan Ryszard Wrona
przedstawił historię muzeum oraz
pełniąc rolę przewodnika, w sposób
bardzo ciekawy, opowiadał o eksponatach, wprowadzając zwiedzających
w klimat każdej z sal muzealnych.
Na zakończenie tej wyjątkowej
wizyty zarząd Stowarzyszenia Nasza
Zabłędza oraz członkowie dokonali
pamiątkowego wpisu do księgi gości,
pod którym podpisali się wszyscy
zwiedzający.
Kolejnym przedsięwzięciem,
w którego współrealizację włączyło
się Stowarzyszenie były uroczystości dożynkowe, odbywające się
w ramach corocznego Festynu wsi
Zabłędza. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali m.in. turniej
piłki nożnej, do którego zgłosiło się
pięć drużyn: dwie drużyny trampkarzy z Zabłędzy oraz 3 ekipy
mieszane juniorów z oldboyami:
jedna z Karwodrzy i dwie z Zabłędzy.
Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju czuwali radny wsi Zabłędza
Tadeusz Zakrzewski, radny wsi
Karwodrza Marek Krzemień oraz
zarząd Stowarzyszenia Nasza
Zabłędza. Pojedynki piłkarskie
sędziował pan Aleksander Rąpała.
Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku tradycję (wycieczka mieszkańców do Warszawy), Stowarzyszenie zorganizowało 19 października
2013 roku wycieczkę do Wieliczki
i Krakowa. Pierwszym punktem
programu była Kopalnia Soli, obiekt
z listy światowego dziedzictwa
UNESCO. Pokonując, na głębokości
135 metrów pod ziemią, 3 kilometry
krętych korytarzy i 800 schodów
podziwiano unikalne pejzaże, piękne
komory, niesamowite podziemne
jeziora, majestatyczne konstrukcje
ciesielskie i solne rzeźby. Ukoronowaniem tej magicznej podróży była
przepiękna Kaplica świętej Kingi,
którą zdobią jedyne w swoim rodzaju
solne dzieła sztuki.
Kolejnym miejscem, które pojawiło się na trasie wycieczki był
Kraków. Spacer po grodzie Kraka
rozpoczął się od Wawelu, tam m.in.
Fot. bernard mikos
towarzyszenie Nasza
Zabłędza powstało
z inicjatywy pana
radnego Tadeusza Zakrzewskiego, pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zabłędzy
Marii Solarz oraz pani sołtys
Ewy Michałek. Zebranie
założycielskie odbyło się
21 marca 2013 roku,
a w dniu 23 maja 2013 roku
zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Działalność Stowarzyszenia oparta
jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju wsi oraz organizowanie,
integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw
społecznych, służących dobru mieszkańców wsi Zabłędza.
Stowarzyszenie Nasza Zabłędza
swe cele będzie realizować m.in.
poprzez:
- krzewienie wśród mieszkańców
Zabłędzy i ludzi związanych z tą
miejscowością troski o jej sprawy
współczesne i przyszły rozwój,
- współdziałanie z samorządem
i organami administracji państwowej
oraz wspieranie ich działań przez:
* opracowywanie koncepcji
rozwoju wsi,
* działanie na rzecz placówek
znajdujących się w Zabłędzy, przede
wszystkim szkoły podstawowej,
* inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz rozwoju wsi,
* podejmowanie działań służących
ochronie środowiska naturalnego,
* organizowanie spotkań, szkoleń,
imprez kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych i okolicznościowych,
- wzbogacanie osobowości i integrację mieszkańców i sympatyków
wsi Zabłędza,
- działanie na rzecz zwiększenia
szans życiowych mieszkańców wsi,
zwłaszcza młodych ludzi,
- promocję aktywnego trybu życia,
sportu, turystyki,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia,
- kreowanie i rozwój produktów
regionalnych,
- działanie na rzecz promocji wsi
Zabłędza i okolic,
- utrzymywanie kontaktów
z innymi organizacjami o podobnych celach,
Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
po obejrzeniu Katedry, uczestnicy
zeszli do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w przedsionku której
znajduje się sarkofag pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich,
którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Ulica Grodzka
zaprowadziła wycieczkowiczów na
Franciszkańską 3, pod „okno papieskie”, a następnie tradycyjnie podziwiano Rynek, Sukiennice, Kościół
Mariacki… Piękna pogoda, pyszna
kawa, wypita na krakowskim Rynku,
pozwoliły poczuć wyjątkowy klimat
tego miasta.
Kraków pożegnano z Kopca
Kościuszki, który jest jednym
z czterech kopców krakowskich,
usypanych bohaterom narodowym. Znajduje się on na najwyższym wzniesieniu - Wzgórzu św.
Bronisławy, z wierzchołka którego
rozciąga się przepiękny widok na
miasto. Dopełnieniem niesamowitych wrażeń była wystawa figur
woskowych „Polaków droga do
wolności” oraz wystawa poświęcona
Tadeuszowi Kościuszce.
Zakończył się rok 2013, rozpoczął
kolejny, przynoszący nowe wyzwania
i możliwości rozwoju. Członkowie
Stowarzyszenia Nasza Zabłędza mają
zamiar wykorzystać ten czas jak najlepiej, podejmując się realizacji zadań,
które będą służyć dobru mieszkańców
wsi. Zachęcają również wszystkich
do współpracy.
Informacje na temat Stowarzyszenia i realizowanych projektów
będzie można znaleźć na stronie
internetowej Zabłędzy:
www. zabledza.pl.
Fot. Krzysztof Jasiński
Fot. Krzysztof Jasiński
Inicjatorzy powołania Stowarzyszenia:
radny Tadeusz Zakrzewski, dyrektor szkoły Maria Solarz
i sołtys Ewa Michałek
Zarząd Stowarzyszenia Nasza Zabłędza: Teresa Bryg – prezes, Jerzy Kras – wiceprezes
i Łukasz Turaj – skarbnik. Komisja Rewizyjna: Grzegorz Jasiński, Paweł Lisowski
i Barbara Sikora
grudzień 2013 | nr 12 (15)
„Z New Delhi
do Tuchowa”
miasto i gmina
szłości umożliwiły przetrwanie
ludom wędrującym, finalnie osiadłym na terenie subkontynentu
indyjskiego zyskały status świętych
i nie mogą być zjadane, podobnie
jak pawie, byki i orły, na których
podróżują tamtejsi bogowie, wtedy
pojmiemy istotę wegetarianizmu
(bo ileż można jeść kurczaków i ryb,
gdy mięso kozie zarezerwowane jest
dla muzułmanów?). Trzeba pokochać to owocowo – warzywne menu,
elżbietamoździerz
Czy dziwi nas, że anioł, mający
wizerunek człowieka posiada
skrzydła? Oczywiście, że nas to nie
dziwi! Dlatego nie dziwmy się, że
indyjska bogini Lakszmi posiada
kilka par rąk, w których musi trzymać
różne atrybuty, że swastyka (o ramionach skierowanych w przeciwną
stronę niż ta, która się nam źle konotuje) w Indiach jest znakiem dobrowróżbnym, umieszczanym w istotnych
dla tamtejszej społeczności miejscach, a nawet bywa rysowana na
czołach zamiast powszechnie znanej
czerwonej kropki. Nie dziwmy się,
że licząca 1430 stron i przeznaczona
nie do czytania, ale śpiewania święta
księga wyznawców sikhizmu traktowana jest jak żywy guru i w Złotej
Świątyni w Amritsarze jest karmiona,
okadzana dymem, a przed nastaniem
nocy układana do snu w specjalnym
łożu.
Mieszkańcy Indii posiadają nieskończoną ilość bóstw
(3333333…), tych dobrych i tych
złych, z którymi w ciągu swojego
życia muszą się liczyć. Dlatego miło
nam się robi, gdy dowiadujemy się
o tym, że nieżyjący już założyciel
wioski trędowatych w Puri, polski
misjonarz ojciec Marian Żelazek
za swoje poświęcenie się tej bolesnej sprawie, też jest honorowany
jak jeden z bogów, a jego portret
codziennie jest pojony, karmiony,
okadzany i ozdabiany girlandami
z kwiatów.
Gdy uświadomimy sobie, że
krowy, które w niepamiętnej prze-
9
w którym lebioda, u nas traktowana
jako chwast stanowi jeden z podstawowych składników żywienia.
Nie wiemy, którzy bogowie
czuwali nad tym, aby 1 grudnia
w tuchowskim Domu Kultury
udało się zorganizować spotkanie
z Konsulem Rzeczypospolitej
Polskiej w New Delhi, doktorem
Zbigniewem Igielskim, który równocześnie będąc największym w Polsce
autorytetem w dziedzinie sikhizmu
jeśli już odbywa spotkania to na
renomowanych uczelniach. Mimo, że
na następny dzień rano miał zaplanowany wykład na UJ w ramach Jagiellońskich Spotkań Dyplomatycznych, a w kolejnych dniach dalsze
spotkania, to znalazł czas, aby na
kilka godzin specjalnie do Tuchowa
przyjechać. I tylko w Tuchowie
mogliśmy posmakować indyjskich,
nieczekoladowych, ale z jadalnym
złotem i srebrem słodyczy, oraz
herbaty z kardamonem, ziołami
i mlekiem. Tylko tutaj mogliśmy
zobaczyć podarowane Tuchowowi, a zademonstrowane przez
młodzież z Młodzieżowego Klubu
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
i jednocześnie członków Młodzieżowej Rady Gminy indyjskie stroje.
Mogliśmy też poczuć zapach świątynnych indyjskich kadzideł. Tylko
w Tuchowie pan Konsul doprawił
swoją obfitującą w niezliczone ciekawostki , blisko dwugodzinną prezentację bezcenną przyprawą, jaką jest
szczere serce.
Szanowny Panie Konsulu,
Szanowny Panie Zbigniewie!
Też ze szczerego serca DZIĘKUJEMY!
W imieniu członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa, dyrekcji
i pracowników Domu Kultury, przybyłych gości oraz własnym - Elżbieta
Moździerz.
Ps. Po spotkaniu z Konsulem RP
członkowie Towarzystwa Miłośników
Tuchowa zbierali do puszek datki oraz
sprzedawali cegiełki na renowację
Starego Cmentarza w Tuchowie.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziękujemy.
Realizacja planu pracy radnych Rady
Miejskiej w Tuchowie
R
adni Rady Miejskiej
uchwalili 97 lokalnych uchwał. Zgodnie
z planem radni wysłuchali
także informacji na temat
działalności: Młodzieżowej
Rady Gminy Tuchów, Policji,
rad sołeckich i rad osiedlowych, Domu Kultury,
Biblioteki Publicznej, Pogórzańskiego Stowarzyszenia
Rozwoju, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Koła Pszczelarzy, Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej”, Szkoły
Muzycznej w Tuchowie.
Otrzymali także informację
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
Programu współpracy gminy
Tuchów z organizacjami pozarządowymi, Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie, współpracy międzynarodowej, z realizacji budżetu gminy, gminnego
współzawodnictwa sportowego
szkół, akcji „Lato”, z realizacji
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych.
Radni uczestniczyli także w wyda-
rzeniach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy oraz
w delegacjach i szkoleniach. Brali
także czynny udział w zakresie
współpracy z miastami partnerskimi
Tuchowa.
W zakresie inicjatywy uchwałodawczej dokonywano zmian
w planie budżetu gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Na uwagę
zasługują następujące uchwały:
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów,
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Tuchów oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków,
- w sprawie udzielenia powiatowi
tarnowskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z budżetu
gminy Tuchów z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. „Poprawa
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała”,
- w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Burzynie i Publicznemu Gimnazjum w Burzynie,
- w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchów na 2013
rok”,
- w sprawie ustalenia zasad wynajmu
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchów,
- zmieniającej uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty.
- w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Tuchów
a gminą Ryglice, w zakresie powierzenia przez gminę Tuchów gminie
Ryglice realizacji zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i złożenia wniosku
o jego dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w sprawie utworzenia Szkoły
Muzycznej I stopnia w Tuchowie
i nadania jej statutu,
- w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tuchów, dla miejscowości Jodłówka
Tuchowska, Piotrkowice,
- w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów,
dla miejscowości Burzyn,
- w sprawie zasad wynajmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchów,
- w sprawie uchwalenia „Zasad
udzielania dotacji do usuwania
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Tuchów”,
- w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park
Technologiczny” na terenach gminy
Tuchów,
- w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy
gminą Tuchów a powiatem tarnowskim,
- w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze
w przedszkolach i szkołach, dla
których organem prowadzącym jest
gmina Tuchów oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin dla pedagogów, psychologów
i logopedów,
- w sprawie zwolnienia od
obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tuchowie w roku szkolnym
2013/2014”,
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Tuchów.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wrona
rek
l
ama
miasto i gmina
10
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Będzie żłobek
w Tuchowie!
T
Fot. www.malopolskie.pl
o będzie pierwszy
żłobek w gminie
Tuchów. Środki
z Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 na
jego założenie pozyskali
Beata i Mirosław Żurobscy –
Klub Dziecięcy „Bobas”
Sp. z o.o. Obiekt ma
powstać do czerwca
2015 roku w Tuchowie przy
ulicy Wróblewskiego.
– To pierwszy projekt w subregionie
tarnowskim, a 14 w Małopolsce, realizowany w ramach MRPO, działanie
6.4 infrastruktura opieki nad dziećmi
do lat 3 – podkreślił Stanisław Sorys
przekazując beneficjentom umowę.
Gratulował także pomysłu i życzył
pomyślnej realizacji projektu.
Przedmiotem projektu jest
utworzenie żłobka o nazwie Klub
Dziecięcy „Bobas”, który zapewni
opiekę dzieciom do lat 3. Aktualnie na terenie gminy Tuchów
nie funkcjonuje żaden żłobek
ani klub dziecięcy zapewniający
opiekę nad najmłodszymi dziećmi.
W nowym obiekcie w Tuchowie przewiduje się utworzenie 24 miejsc dla
dzieci. Klub Dziecięcy „Bobas” ma
się wyróżniać wysokim standardem
infrastruktury, nowoczesnym
wyposażeniem, własną kuchnią oraz
dużym ogrodem. Zajęcia w żłobku
mają być dostosowane do wieku
dzieci i ich rozwoju psychoruchowego, a także prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W ofercie żłobka znajdą się
także zajęcia w języku francuskim.
Całkowita wartość projektu wynosi
1,1 mln zł, z czego unijna dotacja to
prawie 800 tys. zł.
Dzięki bardzo dobrym warunkom,
jakie oferować będzie placówka,
najmłodsze dzieci będą miały szanse
na wczesną socjalizację, w tym rozwijanie zdolności komunikacyjnych,
uczestnictwa w zabawach grupowych oraz nawiązywanie znajomości
z rówieśnikami. Realizacja projektu
pozytywnie wpłynie na sytuacje
zawodową i materialną ich rodziców.
Dofinansowanie projektu zostało
przyznane w ramach osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna – Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na
lata 2007–2013, działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
rek
l
ama
Kompleksowa pomoc medyczna, badania do licencji
Poradnia Medycyny
Sportowej
Całościowe badania, analizy oraz programy leczenia i profilaktyki dla osób czynnie uprawiających sport
Świadczenia udzielane bezpłatnie w ramach umowy z NFZ dla dzieci i młodzieży do 21. roku życia
oraz zawodników od 21. do 23. roku życia
Świadczenia dla zawodników powyżej 23. roku życia wykonujemy na zasadach komercyjnych
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji cen
więcej informacji tel. 14 653 52 07, www.czt.com.pl
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
11
Tuchowskie eliminacje
do festiwalu w Będzinie
W
W tym roku zespół „Ptoszkowioki”
już po raz trzeci spróbował swoich
sił w tuchowskich eliminacjach: „Za
pierwszym razem byliśmy troszkę
zestresowani, za drugim zdyskwalifikowani, może za trzecim się uda”–
powiedziała z uśmiechem przed
występem organizatorka zespołu
i dodała: „Pracuję w szkole, występów
jest dużo, ale muszę powiedzieć, że są
to dzieci, które ćwiczą i chcą się czegoś
nauczyć, by później móc pokazać
efekty swojej pracy. Niejednokrotnie
do naszego zespołu trafia dziecko,
które nie ma pojęcia o tańczeniu
i o śpiewaniu. Praca z takimi dziećmi
nie jest łatwa. Takie dziecko uczy
się wszystkiego od podstaw. Dla nas
wszystkich jest to ciężka harówka,
która po pewnym czasie przynosi
efekty. Wszystkiego przecież można
się nauczyć. I jak podkreśliła: „Jak
się ma talent, to nie sztuka być solistą,
sztuką jest wyrzeźbić głos ciężką
pracą”. Tym razem ciężka praca
przyniosła efekty. Zespół Folklorystyczny „Ptoszkowioki” wyśpiewał
zwycięstwo i zakwalifikował się do
finału festiwalu w Będzinie.
Jury tuchowskiej eliminacji, do
festiwalu w Będzinie, w składzie: prof.
Andrzej Zając, mgr Ewa Stanisławczyk, mgr Tadeusz Goliszewski, po
wysłuchaniu 46 podmiotów wykonawczych, zakwalifikowało do finału
festiwalu w Będzinie następujących
wykonawców:
Chór Mieszany „Cantores Karwacjanum” z Muzeum
Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (31 osób),
który wykonał następujące utwory: „Gdy śliczna Panna”,
„Magnum Nomen Domini”, „Pastorałka góralska”.
Fot. ryszard flądro
Adrianna
Ustjanowska
najlepsza
Zespół Folklorystyczny „Ptoszkowioki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej (30 osób) w wykonaniu, którego usłyszeliśmy: „Hej bracia czy wy śpicie”,
„Gdy śliczna Panna”, „Oj Maluśki, Maluśki”.
Fot. ryszard flądro
świąteczny nastrój
Bożego Narodzenia
wprowadziły kolędy
i pastorałki wykonane przez
uczestników XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek im. Księdza
Kazimierza Szwarlika
w Będzinie.
Od samego rana, 19 grudnia
Dom Kultury wypełniał się solistami,
duetami, zespołami: wokalnymi,
wokalno-instrumentalnymi i regionalnymi oraz chórami. Przyjechały
dzieci, młodzież i dorośli, by wziąć
udział w eliminacjach rejonowych do
festiwalu. Niektórzy przybyli po raz
pierwszy, inni po raz drugi, czy kolejny,
jak pan Kazimierz Bojdo – wierny
festiwalowi niestrudzony kolędnik
z Łoniowej, który w liście pozostawionym organizatorom tak napisał
o sobie: „Wieloletni miłośnik kultury
i tradycji ludowej z Łoniowej”. W jego
wykonaniu usłyszeliśmy: „Radośnie
dzisiaj śpiewajmy” oraz „Tę kolędę
tę jedyną”. Z każdego „kąta” Domu
Kultury dobiegał śpiew ćwiczony
przed występem, by po próbie móc jak
najlepiej zaprezentować się na scenie
tuchowskiej sali widowiskowej, która
stała się estradą dla wykonawców.
Rozbrzmiewały te znane i mniej
znane kolędy i pastorałki. Podkreślające tradycje, piękne polskie melodie
wyrażające i utrwalające świątecznego ducha, rodzinne ciepło i dobro
zewsząd płynące. Radosny i świąteczny
nastrój zapanował w Domu Kultury,
a uroku i barwy występom dodały
piękne tradycyjne stroje regionalne
i nie tylko, w których prezentowali się
wykonawcy.
Przed występem rozmawiałam
z losowo wybranymi uczestnikami
eliminacji, w tym krótko z jedną
z organizatorek Zespołu Folklorystycznego „Ptoszkowioki”, która
o zespole powiedziała: „Ptoszkowioki”
są zespołem działającym przy szkole
podstawowej. Są to zajęcia dodatkowe,
którymi zainteresowanie jest bardzo
duże. Są to zajęcia „faworyzowane”
w szkole. 60% dzieci uczęszczających
do szkoły uczestniczy w zespole, dodatkowo uczniowie ze szkół muzycznych”.
Zespół istnieje od 2003 roku: „Od
dziesięciu lat śpiewamy i tańczymy.
Jesteśmy zespołem folklorystycznym,
więc specjalizujemy się w tańcu, a śpiewamy głównie w okresie adwentu,
kiedy nie tańczymy”. W swoim
regionie zespół często bierze udział
w różnego rodzaju konkursach i festiwalach zajmując czołowe miejsca.
„W gminnych, czy sądeckich dożynkach zajmowaliśmy w ostatnich latach
pierwsze i drugie miejsca. Występujemy
na festynach, dożynkach i festiwalach
organizowanych w naszym regionie”
– dodała organizatorka. Można by
powiedzieć do trzech razy sztuka.
Fot. ryszard flądro
mariakras
paulinastachura-buś
justynajaworska-lipka
13
grudnia 2013 r.
w Domu Kultury
w Tuchowie odbył się
I Konkurs Świątecznej Piosenki
Obcojęzycznej zorganizowany
przez Zespół Szkół oraz Dom
Kultury w Tuchowie. Konkurs
był przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum.
Udział zgłosiło 16 grup – 11 w kategorii uczniów szkół podstawowych
i 5 w kategorii uczniów gimnazjum.
Piosenki były śpiewane w 2 językach:
angielskim i niemieckim. Występujący byli
oceniani przez jury w następującym składzie: Jan Gładysz, Joanna Lenard-Łazarek
oraz Michał Krupiński.
Poniżej przedstawiamy wyniki
I Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej.
Kategoria: uczniowie szkół podstawowych
- miejsce 1 – Adrianna Ustjanowska
(klasa IV – Szkoła Podstawowa w Burzynie)
- miejsce 2 – Kinga Schabowska i Daria
Pasternak (klasa VI – Szkoła Podstawowa
w Tuchowie)
- miejsce 3 – Karolina Sajdak (klasa VI
– Szkoła Podstawowa w Burzynie)
Uczennice klasy VIa Szkoły Podstawowej w Tuchowie zdobyły wyróżnienie.
Kategoria: uczniowie gimnazjum
- miejsce 2 – Anna Kutypa i Magdalena Kutypa (Publiczne Gimnazjum
w Burzynie)
- miejsce 3 – Daria Rogozińska, Alicja
Kukułka, Małgorzata Gawron, Aleksandra
Lipka, Jagoda Wrona (Publiczne Gimnazjum w Tuchowie)
Nagrody zostały ufundowane przez
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Solistka Faustyna Kocemba
z Zespołu Szkół nr 2
w Kamionce Wielkiej, która
wykonała: „Pastorałkę
w potrzebie”, „Jezus malusieńki”.
Alicja Rega z Centrum
Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, która zaśpiewała: „Bóg się rodzi”, „Idzie
kolęda, polska kolęda”.
W II etapie festiwalu w Będzinie
spotkają się najlepsi uczestnicy
przesłuchań wyłonieni we wszystkich ośrodkach eliminacyjnych.
Przesłuchania odbędą się w dniach
16-18 stycznia 2014 r. w siedzibie
Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Będzinie.
Tuchowskim finalistom życzymy
powodzenia!
12
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Czy Święta
Bożego Narodzenia
to totalna bzdura?
HALINAPioTROWSKA
Tak przedstawiony został w jednej
z wielu interpretacji początek jednej
z najpopularniejszej historii bożonarodzeniowej „Opowieści wigilijnej”
Charlesa Dickensa.
Głównym bohaterem jest
Ebenezer Scrooge, właściciel kantoru
i niewyobrażalny sknera. Chociaż ma
życzliwą rodzinę, pieniądze, które
mógłby dobrze spożytkować i oddanego pracownika, nic nie jest w stanie
wywołać uśmiechu na jego twarzy,
a jego ulubionym słowem jest słowo
„bzdury”. Święta? Bzdury! Radość?
Bzdury! Grzeczność? Bzdury! Miłość?
Bzdury! ... Trudno stwierdzić, czy
Scrooge jest zły z natury, czy życie
Dwa tysiące razy otwierałeś serce W nieludzkim zdumieniu przygwożdżonych rąk. Wisiałeś na krzyżu w uśmiechniętej męce, Zdany na szyderstwo, zdany na nasz sąd. Rodzisz się dziecino, umierasz Dziecino, Serca nam przepełniasz nadzieją i łzą. W Kanie Galilejskiej zmieniasz wodę w wino. A ludzie nie wiedzą, a ludzie wciąż kpią. charakter. Nie królowały kolędy
i pastorałki, nie było żłóbka i świętej
rodziny, pasterzy ani nawet Trzech
Króli! Zamiast tego mur pokryty śniegiem, oszronione gałęzie, stolik i kałamarz, lichtarzyk... pojawiły się duchy,
którym towarzyszyły grzmoty…. zaś
uczniowie – aktorzy świetnie wcielili
się w swoje role wywołując na scenie
wiele tajemniczych momentów,
a wśród zgromadzonej widowni
chwile zadumy … zaciekawienia …
Cały spektakl nastrajał świątecznie
przez dodatkowo przemyconych do
przedstawienia kilka świątecznych
piosenek. Bardzo przyjemnie patrzyło
się także na układy choreograficzne,
które pojawiły się w czasie przedstawienia. „Opowieść o pewnej wigilii”
przygotowana przez p. Ewę Ustjanowską była refleksją przed nadchodzącymi świętami i historią z morałem
dla każdego. Te wzruszające momenty
przedświąteczne przeżywali wraz
z całą społecznością szkolną zacni
goście, m.in. burmistrz Tuchowa
p. Mariusz Ryś, sołtys wsi Siedliska
Jerzy Urbanek, ks. prałat Stanisław
Augustyn, radna Małgorzata Gacek.
Czy zatem święta to totalna
bzdura? Może jednak niekoniecznie.
To czas piękny, wyjątkowy, magiczny
i to nie tylko wtedy, kiedy spadnie
śnieg, a mróz skrzypi pod butami.
Chyba potrzebujemy takiego czasu,
który totalnie nas zahipnotyzuje,
zmieni, może coś uświadomi, może
doprowadzi do smutku i rozpaczy,
by w efekcie uratować? Czy wesołych świąt wypowiadane na prawo
i lewo ma jakieś znaczenie? Czy to
tylko puste słowa rzucane bez zastanowienia? Ja chcę wierzyć, że nie!
krzysztofjasiński
„P
rzewozy Regionalne”
sp. z o.o. Małopolski
Zakład Przewozów
Regionalnych w Krakowie
wprowadził z dniem 15
grudnia 2013 roku nowy
roczny rozkład jazdy
2013/2014.
W ramach nowego rozkładu
jazdy zrealizowano liczne postulaty wnoszone przez podróżnych
w ramach konsultacji społecznych,
w szczególności:
- na linii nr 96 Tarnów – Krynica
– dokonano gruntownej przebudowy
siatki połączeń lepiej dostosowując
kursowanie pociągów do rzeczywistych potrzeb podróżnych, przede
wszystkim dojeżdżających do miejsc
pracy i szkół w Tarnowie i Nowym
Sączu,
- na linii nr 91 Kraków – Tarnów
– Rzeszów – Przemyśl – zwiększono
liczbę pociągów bezpośrednich Kraków
Główny – Rzeszów – Kraków Główny
oraz uruchomiono bezpośrednie
pociągi relacji Tarnów – Przemyśl.
Szczegółowe informacje dotyczące
połączeń w nowym rozkładzie jazdy
znajdują się na plakatach stacyjnych dostępnych na peronie stacji
w Tuchowie i na stronie internetowej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz
w rozkładach jazdy na stronie spółki
Przewozy Regionalne - www.przewozyregionalne.pl.
Podobnie jak to miało miejsce
w poprzednim rozkładzie zarządca
infrastruktury kolejowej PKP Polskie
Linie Kolejowej S.A. w trakcie
obowiązywania rozkładu jazdy będzie
wprowadzać tymczasowe zmiany
w ramach tzw. cykli zamknięciowych z uwagi na prowadzone prace
modernizacyjne i naprawcze na sieci
kolejowej.
Małopolski Zakład Przewozów
Regionalnych we współpracy
z zarządcą infrastruktury, który
odpowiada za udostępnianie tras
dla pociągów oraz przygotowanie
rozkładu jazdy w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych,
dokłada wszelkich starań, aby rozkład
jazdy układany w kolejnych cyklach
zamknięciowych, był dogodny dla
podróżnych, zaspokajając w możliwie
największym stopniu ich potrzeby.
Niestety z uwagi na skalę prowadzonych prac nie zawsze jest to możliwe,
za co Małopolski Zakład Przewozów
Regionalnych uprzejmie przeprasza.
Przed planowana podróżą pociągiem proszę upewnić się odnośnie
odjazdu lub przyjazdu pociągu,
z którego zamierzają Państwo skorzystać w wybranym przez siebie dniu.
Fot. Krzysztof Jasiński
NA TUCHOWSKICH
TORACH
Fot. Marek Marchwica
- Wesołych świąt! Wesołych świąt!
– słychać wokoło! Dorośli śpiesznie
przemykają a to z choinką, a to
z jakimiś zakupami.
- Bzdura. Totalna bzdura – mruczy
pod nosem Scrooge.
- Kupi pan zapałki?! – mówi do
przechodniów zziębnięta dziewczynka. Scrooge mija ją pospiesznie…
śnieg skrzypi mu pod nogami.
- Proszę, bardzo proszę … Niech
pan poratuje grosikiem …- ale Scrooge
odtrąca wyciągniętą po pomoc rękę.
- Mam małe serce. Ofiaruję je temu,
kto mnie kocha i kto kochać chce.
- Totalna bzdura! – mówi na głos
Scrooge i zadzierając głowę dodaje
– Gdzie jest mój szyld? Aha, znowu
ten paskudny śnieg. Ściera jednym
ruchem ręki biały puch i czyta
z dumą: „ Scrooge & Marley.” To już
siedem lat dzisiaj mija jak biedaczysko
odszedł z tego padołu….
wywołało ciągłe niezadowolenie,
ale jedno jest pewne - swoimi decyzjami sprawił, że wszyscy się od
niego odwrócili, a przyjaciółmi może
nazwać tylko pieniądze.
W noc wigilijną ukazuje mu się
duch Jakuba Marleya – jego zmarłego
partnera w interesach, cierpiącego
pod ciężarem łańcucha win, który
wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma
uchronić Scrooge’a przed podobnym
losem. Początkowo nieufny, Ebenezer
zmienia zdanie pod wpływem wizyt
kolejnych duchów: Ducha Dawnych
Świąt Bożego Narodzenia, Ducha
Obecnych Świąt i Ducha Świąt Przyszłych. Pokazują one bohaterowi
sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, pokazują mu
utracone szczęście i kłopoty innych
ludzi. Dociera do niego, że ma jeszcze
szansę naprawić swoje życie i diametralnie się zmienia. Przerażony wizją
samotnej śmierci, Scrooge pojmuje
beznadziejność takiego trybu życia
i nastawienia do innych ludzi, staje się
z powrotem szczodrym, serdecznym
człowiekiem, jakim był za młodu. To
wspaniała opowieść, którą naprawdę
warto przeczytać, może sobie tylko
nieco odświeżyć… a po przeczytaniu
od razu mamy odpowiedź czy święta
Bożego Narodzenia to totalna bzdura?
Choć zakładam, że i bez tej lektury
potrafimy odnaleźć sens świąt!
I właśnie „Opowieść o pewnej
wigilii” zagościła w Zespole Szkół
w Siedliskach. Chciałoby się napisać,
że na „scenie” siedliskiej szkoły rozegrała się owa historia … „Opowieść
wigilijna” Charlesa Dickensa, sprawiła, iż w tym roku wigilijne popołudnie w szkole miało nieco inny
Dwa tysiące razy, maleńki, kochany Kładli Cię w stajence w kolędowy czas. Nocne echa niosły „wybrany, czekany” Twardy świt przemieniał miękkie siano w głaz. grudzień 2013 | nr 12 (15)
partnerzy z Austrii
13
Świąteczna wizyta
Austriaków w Siedliskach
HALINAPioTROWSKA
Ś
wiątecznie przystrojony rynek w Tuchowie,
mroźne powietrze
przy gwieździstym niebie
i kilkoro uczniów wraz
z rodzicami. Wszyscy
podekscytowani w oczekiwaniu na przesyłkę
z Pettenbach. 12 grudnia
o godz. 18.30. wjeżdża na
rynek okazały autokar. Moi
uczniowie wraz z rodzicami
ustawiają się w rządku
trzymając w rękach tzw.
„witajki”. Po ponad 10 godz.
jazdy i nareszcie są! Owa
przesyłka to 16 uczniów i 2
nauczycieli (Barbara i Christian) z partnerskiej szkoły
w Pettenbach w Austrii,
jaką posiada Publiczne
Gimnazjum w Siedliskach.
Uczniowie nieco onieśmieleni przywitali się
wzajemnie i po podaniu
planu na następny dzień
polskie rodziny zabrały
Austriaków w gościnę.
Muszę przyznać, że podekscytowanie i lekkie motyle
w brzuchu miałam i ja!
Następnego dnia powitaliśmy całą
austriacką grupę w szkole oprowadzając po naszej placówce, zaglądając do każdej klasy, biblioteki, sali
gimnastycznej itd. Moja sala językowa
stała się w tym dniu wyjątkowa, bo
właśnie w niej polscy i austriaccy
uczniowie nawiązywali znajomości,
a przede wszystkim odbyło się tam
polsko-austriackie kolędowanie!
Rozbrzmiewały kolędy w języku
polskim, niemieckim, wspólnie
odśpiewaliśmy po niemiecku Stille
Nacht czyli Cichą noc. Atmosfera
była wspaniała, a Christian pięknie
przygrywał na harmonii i te „ich”
kolędy brzmiały tak wyjątkowo, że
chciałoby się słuchać i słuchać! Nasi
goście przybyli do Polski z zamiarem
poznania zwyczajów bożonarodzeniowych w naszym kraju, więc oprócz
kolędowania, opowieści o naszych
tradycjach bożonarodzeniowych nie
mogło zabraknąć i potraw wigilijnych. Dzięki wspaniałym mamom
naszych uczniów, które przygotowały kulinarne specjały naszej
wigilijnej kuchni, mogliśmy przez
żołądek dotrzeć do serc naszych gości.
Żurek z jajkiem, o którym to już
z poprzednich wizyt nie mógł zapomnieć kierowca austriacki, barszczyk
z uszkami z grzybami (choć wielu
austriackich uczniów nie podjęło
nawet ryzyka nalania sobie go na
talerz), zupa grochowa, krokiety,
pierogi, kompot z suszu, sałatki
śledziowe …. a do tego makowce,
pierniczki i oczywiście ciasteczka
orzechowe … szczerze mówiąc nasi
goście byli bardzo pozytywnie zaskoczeni taką ucztą! Teraz należało spalić
trochę kalorii więc wybraliśmy się
z wizytą do burmistrza Tuchowa
p. Mariusza Rysia, który powitał
serdecznie całą grupę. Popołudnie
spędziliśmy spacerując po Tuchowie,
a konkretnie zwiedzając Sanktuarium
Matki Bożej w Tuchowie i Muzeum
Miejskie w Domu Kultury. Czas
szybko mijał na wspólnych rozmowach. Uczniowie np. tworzyli własny
słownik polsko – niemiecki czy nawet
austriacki, niektórzy z naszych gości
namiętnie powtarzali usłyszane
polskie słowa. Niestety wizyta dobiegała końca. 14 grudnia w sobotę na
rynku w Tuchowie nastąpiło pożegnanie z polskimi rodzinami. Ale
jeszcze przed odjazdem w rejon Salz-
kammmergut pojechaliśmy wspólnie
do Krakowa. Niestety mając zaledwie
4 godz. czasu zwiedziliśmy w ekspresowym tempie wzgórze wawelskie,
choć hojność Austriaków wobec
Krakowiaka siedzącego nieco skapcaniałego przy wawelskim murze
przystopowała nas troszeczkę. Ów
brach widząc papierowy banknot
zmierzający do jego koszyczka
ożywił się w takim błyskawicznym
tempie i ujawnił tak niespożyte siły na
harmonii, iż siłą trzeba było odciągać
dobrodziejów z Pettenbach od
krakowskiego symbolu! Jak Kraków
i tradycje to spacer przez rynek
wśród turkotu dorożek i płynącego
właśnie hejnału z Wieży Mariackiej,
aby dotrzeć do Pałacu Krzysztofory
i podziwiać pokonkursową wystawę
szopek krakowskich. Te krakowskie
cudeńka zrobiły na nas wszystkich
wielkie wrażenie … cóż za precyzję
i dokładność widać w tych pracach.
Czas płynął nieubłagalnie, chciałoby się tyle jeszcze pokazać w tym
magicznym mieście…. Zakończenie
wizyty nastąpiło na Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym, gdzie wśród
rozbrzmiewających piosenek świą-
tecznych, wśród stoisk z grzanym
winem, pieczonymi jabłkami i innymi
specjałami można było poczuć świąteczną atmosferę i zakupić małe co
nieco. Po godzinie wspólnie podążyliśmy w kierunku parkingu i tam
nastąpiły pożegnalne uściski i całusy
i zapewnienia o kolejnym spotkaniu
tym razem w Pettenbach! I tak
o godz. 14.00 rozstaliśmy się w pełni
usatysfakcjonowani, że wizyta była
bardzo udana, i z nadzieją, że naszym
gościom wiele miłych chwil zapadło
w pamięci.
Serdeczne podziękowania dla
burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia,
który finansowo wsparł wyjazd siedliskiej grupy do Krakowa.
Fot. halina piotrowska, ewa ustjanowska
14
miasto i gmina
Kompleksowa
modernizacja
Komisariatu Policji
w Tuchowie
grudzień 2013 | nr 12 (15)
OD STYCZNIA 2014
DODATEK ENERGETYCZNY
DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH
DODATEK MIESZKANIOWY
N
a podstawie wprowadzonej definicji
„odbiorca wrażliwy
energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego
Prawa energetycznego
(Dz. U. z 2013 r., poz.
984), osoby otrzymujące
dodatek mieszkaniowy będą
miały od 1 stycznia 2014 r.
prawo do zryczałtowanego
dodatku energetycznego.
P
o wielu latach od
wybudowania,
Komisariat Policji
w Tuchowie doczekał się
modernizacji. Swój wkład
w tym przedsięwzięciu
ma tuchowski samorząd,
który przeznaczył na ten
cel 50 000 zł, a wcześniej
dotował także wykonanie
dokumentacji projektowej.
Obecnie rozpoczęły się prace
modernizac yjne wewnątrz
obiektu. Modernizacja przewiduje gruntowny remont całego
budynku. Wymienione zostaną
drzwi i okna, a także instalacje:
elektryczna, wod-kan., centralnego ogrzewania. Budynek zyska
nowe sanitariaty, docieplone
zostaną ściany i wykonana zostanie
nowa elewacja. Bez wątpienia
inwestycja ta przyczyni się do
poprawy estetyki naszego miasta.
Termin planowanego zakończenia
modernizacji to listopad 2014 roku.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii
elektrycznej. Zgodnie z dodanym
w Prawie energetycznym w art. 3, pkt
13c - jest to osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej. Osobie tej przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny,
który wynosi rocznie nie więcej niż
30% iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej oraz średniej ceny energii
elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego prowadzonego
przez osobę samotną;
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego składającego się
z 2 do 4 osób;
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa
domowego składającego się
z co najmniej 5 osób
Dodatek energetyczny będzie
przyznawał wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej. Do wniosku
należy dołączyć kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie
1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.
Od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia
30 kwietnia 2014r. są to kwoty:
- 11,36 zł miesięcznie dla osoby
samotnej;
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób;
- 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób. Jednocześnie, zmieniono ustawę
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
966) i art. 3 ust. 3 otrzymuje nowe
brzmienie:
„Za dochód uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów
ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały już zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodu nie wlicza się świadczeń
pomoc materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
się dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy
społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze
z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego
oraz zapomogi pieniężnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze
pieniężnej dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny w 2007 r.”. rek
l
ama
grudzień 2013 | nr 12 (15)
kultura
15
Dostęp do książek elektronicznych
– nowa oferta Biblioteki Publicznej
w Tuchowie
bożenawrOna
O
d stycznia
2014 roku
uruchomiliśmy
w naszych placówkach bibliotecznych
w Tuchowie,
Siedliskach i Jodłówce
Tuchowskiej nową
ofertę: czytelnię internetową ibuk libra.
Wraz z bibliotekami
województwa małopolskiego
wykupilismy dla naszych
czytelnków dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie ibuk
libra. Obecnie dla czytelników tuchowskich placówek
bibliotecznych jest dostepnych 1150 tytułów książek.
Można z nich korzystać
z komputerów w bibliotece.
Ponadto wszyscy czytelnicy,
którzy posiadają aktywną
kartę biblioteczną w naszych
placówkach mogą otrzymać
indywidualny kod dostepu
i korzystać z oferty czytelni
internetowej także na swoich
prywatnych komputerach
domowych. Serwis IBUK
LIBRA umożliwia dostęp
do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa
Naukowego PWN oraz innych
wydawnictw.
Czytelnia internetowa ibuk
libra to unikatowa na polskim
rynku oferta publikacji elektronicznych umożliwiająca
nowoczesny i wygodny dostęp
do książek, dająca możliwość funkcjonalnej pracy
z tekstem.
Czytelnia internetowa ibuk
libra to
• bogaty wybór publikacji
największych polskich
wydawców akademickich,
profesjonalnych i popularnych
• wyjątkowy księgozbiór
niedostępny na innych
platformach
• całodobowy dostęp do
książek z dowolnego
miejsca
• zaawansowane narzędzia
do pracy z tekstem – przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, czytelnikach, profesjonalistach
• treści książek powiązane ze
słownikami i encyklopedią
Wydawnictwa Naukowego
PWN
• nowoczesna technologia
pozwalająca na korzystanie
z książek także na urządzeniach mobilnych
Na stronie internetowej
www.ibuk.libra.pl można
znaleźć informacje o zasadach korzystania z czytelni
książek elektronicznych,
ponadto na stronie domowej
naszej biblioteki znajdzie się
wykaz dostępnych publikacji.
Wszystkie osoby zainteresowane nową ofertą zapraszamy
do biblioteki w Tuchowie oraz
jej filii w Jodłówce Tuchowskiej i Siedliskach.
16
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Tuchowski szlak rzeźb,
pomników i miejsc,
które warto zobaczyć
Przewodnik turystyczny opisuje szlak,
zawiera kolorowe fotografie rzeźb,
pomników i miejsc, które warto zobaczyć
oraz mapę z ich lokalizacją.
Opracowany został również wirtualny przewodnik po szlaku.
Wirtualną wędrówkę po szlaku można odbyć przy pomocy
multimedialnego systemu do prezentacji (infokiosku),
zlokalizowanego w Domu Kultury w Tuchowie.
Realizacja operacji pt.: Wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb,
pomników i miejsc, które warto zobaczyć w Tuchowie
oraz wykonanie przewodnika turystycznego,
której celem jest rozwijanie turystyki oraz promocja
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez utworzenie,
wytyczenie i oznakowanie szlaku rzeźb, pomników i miejsc,
które warto zobaczyć w Tuchowie
oraz wykonanie przewodnika turystycznego.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17
Końcem stycznia 2014 roku zakończymy
realizację projektu. Oddamy do waszych
rąk przewodnik wraz z mapą,
oznaczymy wszystkie miejsca na
szlaku, a w Domu Kultury umieścimy
elektroniczny informator. Z takim
przewodnikiem właśnie zaprosimy na
spacer turystyczny po Tuchowie.
„ Jak spacerek to - tylko w Tuchowie”
Zapraszamy na spacer tuchowskim
szlakiem. Pomiędzy rzeźbami,
pomnikami, zabytkowymi budowlami
oraz miejscami, które miały,
mają i mieć będą ważne dla miasta
znaczenie.
Odbędziecie wędrówkę po Tuchowie,
miasteczku z historią i tradycją.
Odbędziecie wędrówkę szlakiem,
na którym krzyżują się inne i prowadzą
do pięknych miejsc w okolicach Tuchowa.
Tuchów to nie tylko to, co na szlaku.
Tuchów to również współczesność
i patrzenie w przyszłość.
Wiele instytucji i organizacji, które
organizują szereg przedsięwzięć
społecznych, oświatowych, kulturalnych,
sportowych i turystycznych.
Tuchów to życzliwi mieszkańcy,
przyjmujący w gościnę wszystkich,
którym Tuchów zawsze po drodze.
Zapraszamy więc do Tuchowa,
na spacer.
Zapraszamy codziennie i w święta.
Zapraszamy na organizowane tu
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe,
sportowe i rekreacyjne
oraz turystyczne.
Pokażemy Wam Tuchów, którego jeszcze
nie znacie. Taki, za którym zatęsknicie
i powiecie Tuchów zawsze nam mało.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Album Wiktora
Chrzanowskiego
– Magia Tuchowa
P
od koniec roku
burmistrz Tuchowa
wydał album
Wiktora Chrzanowskiego
zatytułowany „Magia
Tuchowa”. Publikacja
prezentuje ludzi,
architekturę i krajobrazy
Tuchowa oraz okolicy.
Promocję albumu rozpoczęło spotkanie autorskie,
które odbyło się 7 stycznia
br. w Bibliotece Publicznej
w Tuchowie.
Album można nabyć w Domu
Kultury w Tuchowie.
Z przyjemnością oddaję w Państwa
ręce album Wiktora Chrzanowskiego
pt. „Magia Tuchowa”, prezentujący
piękno oraz bogactwo kulturowe,
przyrodnicze i krajobrazowe gminy
Tuchów. Współczesny Tuchów to
natchnienie dla każdego fotografika
i źródło przeżyć dla tych, którym
piękno natury i ludzi tu mieszkających nie jest obojętne. Tym bardziej
jest to wdzięczny temat dla Wiktora
Chrzanowskiego, który tutaj się
urodził i z tym miejscem jest związany, także poprzez swoją pasję fotografowania.
Mam nadzieję, że niniejszy album
pozwoli mieszkańcom odkryć na
nowo naszą małą ojczyznę, dostrzec
jej niepowtarzalność, której na
co dzień nie zauważamy, a osoby
spoza naszej gminy zachęci do jej
odwiedzenia. Nie mam wątpliwości, że podczas jego oglądania
pojawią się emocje i wzruszenie,
czego Państwu serdecznie życzę!
Burmistrz Tuchowa – Mariusz Ryś
Wiktor Chrzanowski – tuchowianin, fotografią zajmuje się od 2003
roku. Autor zdjęć do wielu publikacji, m.in.: albumów, wydawnictw
naukowych, przewodników turystycznych, map i kalendarzy. Pasjonuje się
fotografią krajobrazową oraz przyrodniczą. Bliska jest mu również fotografia studyjna. Autor wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Swoją
twórczość prezentuje również na stronie internetowej www.wiktor.ch
18
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Budżet Obywatelski
dla Miasta Tuchowa
W
raz z ostatnim dniem
2013 roku upłynął
termin zgłaszania
pomysłów w ramach
I edycji budżetu obywatelskiego dla Miasta Tuchowa.
Każdy mieszkaniec miasta,
który skończył 16 lat mógł
zaproponować do realizacji swój pomysł poparty
podpisami dziesięciu osób.
Jak się ostatecznie okazało,
do tuchowskiego ratusza
wpłynęło 16 projektów.
Zgłoszone zadania dotyczą
głównie zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach,
poprawy infrastruktury
drogowej, poszerzenia
i modernizacji bazy rekreacyjnej, rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej
oraz termomodernizacji
budynków.
Poniżej przedstawiamy pełną listę
projektów, które zostały zgłoszone
do realizacji:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych i podróżujących pojazdami na drodze wojewódzkiej nr
977 - umieszczenie interaktywnych
znaków przy wjazdach z obu stron
Tuchowa na trasie nr 977, informujących o aktualnej prędkości pojazdów
i zachęcających kierowców do ograniczenia prędkości, zasilanych energią
słoneczną. Lokalizacja - ulice Mickiewicza i Tarnowska.
2. Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 150 m na
ulicy Brzozówki w Tuchowie - na
drodze utwardzonej w ostatnich
latach i umieszczenie co najmniej 1
latarni. Lokalizacja - ulica Brzozówki.
3. Montaż aktywnego oznakowania 9 przejść dla pieszych na
bramek, montaż piłkochwytów i wiat
stadionowych, dosiew trawy. Lokalizacja - ul. Żeromskiego.
16. Termomodernizacja budynku
wielorodzinnego nr 13 przy ul.
Reymonta w Tuchowie - etap
I ocieplenie i wykonanie elewacji
od strony zachodniej w 2014 roku,
do 27 % całkowitego kosztu inwestycji (procent stanowiący własność
gminy). Lokalizacja - ul. Reymonta.
terenie Tuchowa z wykorzystaniem
technologii solarnej i diod typu led,
na trasie nr 977 - w celu poprawy
widoczności przejść i poprawy
bezpieczeństwa pieszych. Lokalizacja
- ulice Mickiewicza, Daszyńskiego
i Tarnowska.
4. Budowa chodnika na ul.
Długiej w Tuchowie o długości
ok. 180 m - uzyskanie niezbędnych
zezwoleń i opinii, wykonanie projektu
i budowa chodnika. Lokalizacja - ul.
Długa.
5. Cztery pory roku na szlaku
,,Wokół Tuchowa” - odnowienie
znaków na całej trasie, sporządzenie tabliczek informacyjnych,
wykonanie drewnianych siedzisk
w trzech punktach widokowych,
opracowanie i wydanie poszerzonej
wersji przewodnika, zorganizowanie
rajdu, ogniska i prezentacja walorów
turystycznych miasta dla uczestników
międzynarodowych plenerów. Lokalizacja - trasa przebiegu szlaku wokół
Tuchowa, 23 km.
6. Edukacyjna gra plenerowa
na podstawie książki ,,Wędrówki
z Tuchówką” - wyznaczenie obok
placu zabaw przy osiedlu Centrum
konturów gminy Tuchów, z zaznaczeniem punktowym miasta i 12 wsi,
umieszczenie 96 kolorowych pól gry
edukacyjnej i tablicy z instrukcją
z pytaniami do gry oraz z odpowiedziami odnoszącymi się do książki
„Wędrówki z Tuchówką”. Lokalizacja
- plac zabaw przy osiedlu Centrum
„Górki”.
7. Budowa bazy rekreacyjno-sportowej do uprawiania sportu
masowego i organizowania imprez
kulturalno-sportowych przy ul.
Ryglickiej - przez budowę boiska
do piłki nożnej i siatkowej, wiaty
z grillem, placu zabaw, ławeczek
i ogrodzenia terenu. Lokalizacja ul. Ryglicka.
8. Doprowadzenie wody miejskiej do domu na działce nr 2285/1
i nr 1929 w Tuchowie . Lokalizacja od ul. Ryglickiej równolegle do drogi
gminnej wewnętrznej na dz. 1906/56.
9. Utwardzenie i pokrycie
asfaltem drogi gminnej wewnętrznej
- na działce nr 1906/56. Lokalizacja działka nr 1906/56.
10. Remont ulicy Głębokiej od
strony Rynku - złagodzenie podjazdu
od ul. Ogrodowej, wykonanie odwod-
nienia, poszerzenie ulicy i zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi.
Lokalizacja - ul. Głęboka.
11. Remont ulicy Ziołowej
w Tuchowie - położenie tłucznia na
powierzchni ok. 5 a. Lokalizacja - ul.
Ziołowa.
12. Projekt i wykonanie odcinka
sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie nowo powstającego osiedla
domów jednorodzinnych przy ul.
M. Konopnickiej. Lokalizacja - ul.
M. Konopnickiej.
13. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Leśnej. Lokalizacja - ul.
Leśna.
14. Bezpieczniej przez Tuchów
- Droga dla pieszych i rowerzystów,
w tym utwardzenie i asfaltowanie
odcinka drogi na długości 380 m
i szerokości 2,5 m. Lokalizacja łącznik pomiędzy ul. Wałęgi, a ul.
Partyzantów, droga gminna nr 273/2.
15. Poprawa estetyki i funkcjonalności Stadionu Miejskiego
w Tuchowie – poprzez m. in. zadaszenie istniejącej trybuny, wydzielenie sektora dla gości i usunięcie
tzw. „klatki”, montaż tablicy świetlnej
i systemu nagłaśniającego. Wymiana
Zgodnie z przyjętym regulaminem, obecnie trwa weryfikacja
projektów pod względem formalnym
i merytorycznym. Następnym etapem
będą konsultacje z osobami zgłaszającymi projekty w celu uzgodnienia
ostatecznych zakresów i możliwości
ich wykonania w 2014 roku.
Do końca stycznia 2014 roku, na
stronie internetowej www.tuchow.pl
w zakładce Budżet Obywatelski
zostanie ponownie udostępniona
lista wszystkich projektów (uzgodnionych z osobami wnioskującymi)
wraz z wynikami weryfikacji oraz
ostateczna lista projektów, które
zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców. Informacja o projektach, które przeszły pozytywnie weryfikację oraz zasady głosowania na
nie, zostaną również umieszczone
w kolejnym numerze „Kuriera
tuchowskiego”.
Y
N
Z
C
I
G
O
L
O
K
J
E
E
Ź
I
D
N
Ą
M
B
Ć
A
Ł
-P
Kampania sfinansowana przez Urząd Miejski w Tuchowie
przy udziale środków WFOŚiGW
Wszystkim osobom składającym
oraz popierającym poszczególne
projekty, serdecznie dziękujemy za
pomysły i zaangażowanie w budowanie najbliższego otoczenia.
Wszystkich mieszkańców
Tuchowa już dziś zachęcamy do
głosowania, które odbędzie się
w dniach 3 - 21 lutego 2014 roku.
Harmonogramgmina
odbioru
Tuchów
odpadów komunalnych
czyli
• Odpady należy gromadzić ZGODNIE ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ, tj. segregowane lub
zmieszane.
•
• Wramach opłat za odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych nie będą
odbierane:azbest,odpadywskazującenaźródłopochodzeniainneniżgospodarstwo
domowe.
w 2014 r.
Y
wa
orzy
le
ta
, me
czne
sztu
– tw
NY
CZAR
e
szan
ie
y zm
dpad
–o
ONY
ZIEL
–
białe
szkło
we
ro
i kolo
OWY
BRĄZ
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
WRZUCAMY:
• opakowania z papieru i tektury;
• pozostałe po sortowaniu odpady
serkach itp.);
• wiadra po farbach, klejach, plastikowe meble
ogrodowe;
• gazety, czasopisma, katalogi i prospekty,
książki i zeszyty, papier szkolny;
• butelki i słoiki po artykułach spożywczych;
• skoszoną trawę;
komunalne, których nie należy umieszczać
• butelki po napojach alkoholowych;
• liście;
w workach innego koloru;
• szklane opakowania po kosmetykach;
• gałęzie;
• inne szklane przedmioty wykonane
• chwasty;
• torby i torebki papierowe;
• popiół.
• kartony po produktach spożywczych
UWAGA! odpady można gromadzić w worku
i wielomateriałowe kartony po sokach,
z grubego szkła (flakony, pojemniki itp.).
czarnym lub pojemniku
,
alne
dow
egra
d
y bio
pad
– od
ne
zielo
WRZUCAMY:
szamponach i płynach do mycia;
owocach, kubki (np. po śmietanie, jogurtach,
W
• Wystawionedoodbioruworkipowinnybyć:wypełnione,zawiązane.
• butelki po napojach, środkach do prania,
reklamówki, plastikowe pojemniki po
zapisów „Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach”,
pomocą mieszkańcom służą pracownicy biura ds. gospodarki odpadami
(Urząd Miejski, budynek administracyjny przy ul. Jana Pawła, pok. nr 1)
lub pracownicy Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej”, Tuchów, ul. Rynek
17 (II piętro).
W biurze przy ul. Jana Pawła II
można również otrzymać i wypełnić
druki deklaracji, a także zgłaszać
wszelkie zmiany dotyczące danych
zawartych w deklaracjach.
łowe
ria
,
tura lomate
kula
ie
– ma ania w
ow
opak
• Noweworkinaposzczególnerodzajeodpadówbędąprzekazywaneprzezoperatora
wzamianzawypełnioneodpadamiworki.
WRZUCAMY:
• plastikowe nakrętki, torebki, worki,
tym numerze
Kuriera Tuchowskiego prezentujemy
harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
z nieruchomości prywatnych
na terenie gminy Tuchów.
Harmonogram został
opracowany na okres
od 1 stycznia do 31 grudnia
2014 roku.
Jednocześnie przypominamy,
że w przypadku wątpliwości, pytań
i uwag związanych z realizowaniem
I
IESK
NIEB
Odbiorcaodpadówbędzieorganizowałzbiórkiodpadówwielkogabarytowych2razywroku.
• Zakupu pojemników na odpady zmieszane dokonują właściciele nieruchomości na
kosztwłasny.
• Odpadybędąodbieraneprzezfirmę(operatora)zgodniezharmonogramem.
ŻÓŁT
czysta
• odpady organiczne
(obierki, skorupki z jajek,
mleku.
resztki jedzenia itp.).
• kawałki rur, złączek PCV, PE;
• puszki po napojach, konserwach, kapsle,
drobny złom żelazny (np. gwoździe, śruby,
garnki itp.);
• pojemniki po aerozolach, dezodorantach.
NIE WRZUCAMY:
• wielomateriałowych kartonów po sokach,
mleku;
• opakowań po nawozach;
• butelek po olejach silnikowych i płynach
chłodniczych;
NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
• opakowań tłustych i zabrudzonych
• zużytych mebli i odpadów
• porcelany, ceramiki, doniczek,
• płynnych resztek jedzenia;
(po maśle, margarynie itp.);
• odpadów higienicznych
(wacików, podpasek, pieluch itp.);
• tapet, worków po cemencie,
worków po środkach ochrony roślin;
• paragonów i rachunków na papierze
samokopiującym, przebitkowym,
termicznym i faksowym.
• tworzyw piankowych, silikonów, gum,
wielkogabarytowych;
płytek ceramicznych, ekranów
• odchodów zwierzęcych;
• przeterminowanych leków;
i lamp telewizyjnych, szyb okiennych
• popiołu.
• termometrów i innych przedmiotów
i samochodowych, lamp neonowych,
zawierających rtęć;
• żarówek, świetlówek, resztek farb,
rozpuszczalników;
fluorescencyjnych, rtęciowych, żarówek,
luster, szkieł okularowych,
szkła żaroodpornego, reflektorów.
• zużytego sprzętu elektronicznego RTV
ji
rmac
j info
ać
Więce a uzysk
możn
m
iejski
M
e
zi
ie,
rzęd
w U Tuchow w. 10
w
474
525
14 6
tel.
i AGD;
• puszek po farbach, klejach, żywicach;
styropianu;
• opon.
• sprzętu AGD i RTV.
UWAGA! wyżej wymienione posortowane
UWAGI, WSKAZÓWKI:
UWAGI, WSKAZÓWKI:
butelki po napojach puste i zgniecione bez
Należy usunąć elementy plastikowe
zakrętek; pojemniki puste.
(np. okładki, grzbiety itp.) i metalowe
(np. zszywki, spinacze, klamerki itp.).
odpady można będzie dostarczyć do
lub
wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki
UWAGI, WSKAZÓWKI:
odpadów (PSZOK).
nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem;
wrzucamy opakowania puste, bez zakrętek.
iście
płat
osob bsługi o
s. o wanie
i,
rze d
aro
w biu gospod unalnym
m
za
i ko się przy
i
adam
odp re mieśc ła II 4
ó
aw
P
kt
na
r)
ul. Ja (parte
.pl
how
.tuc
www
grudzień 2013 | nr 12 (15)
informacje
19
20
informacje
grudzień 2013 | nr 12 (15)
grudzień 2013 | nr 12 (15)
informacje
21
22
informacje
grudzień 2013 | nr 12 (15)
grudzień 2013 | nr 12 (15)
informacje
23
24
informacje
grudzień 2013 | nr 12 (15)
grudzień 2013 | nr 12 (15)
informacje
25
26
informacje
grudzień 2013 | nr 12 (15)
grudzień 2013 | nr 12 (15)
informacje
27
28
miasto i gmina
grudzień 2013 | nr 12 (15)
TUCHOWSKA
TUCHOWSKA
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
41
20
41
17
41
9
41
13
41
10
41
21
41
18
41
14
41
15
41
11
41
22
41
16
41
12
67
30
www.tuchow.pl
TUCHOWSKA
www.tuchow.pl
TUCHOWSKA
41
13
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
41
18
41
14
41
9
73
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
41
10
4
41
21
41
22
41
15
41
16
41
11
ga
Dłu
41
12
a
ug
Dł
Tuchowska Strefa Aktywności
E 40
41
20
41
17
Gospodarczej TSAG to miejsce,
gdzie warto ulokować wartościowe
a Pawła II
E 40
Aleja Jan
inwestycje gospodarcze.
4
73
Lwowska
E 40
67
30
94
Tuchowska Strefa Aktywności
Dlaczego warto:
Gospodarczej jest zlokalizowana
- tylko 18 km do autostrady A4!,
w obrębie miasta, na północnozachodnim jego krańcu, obok
Nowodworze
drogi wojewódzkiej 977. Obejmuje
obszar 16,394 ha - gmina
Tuchów – miasto leżące na południowym
dysponuje wolnymi działkami dla
wschodzie powiatu tarnowskiego,
w Ciężkowicko-Rożnowskiej części Pogórza
Karpackiego, 100 km od Krakowa - jest
wojewódzka 977 Tarnów – Moszczenica,
ją z drogą wojewódzką 977.
z Krynicą. Dodatkowym atutem jest bliskość
do tarnowskiego węzła autostrady A4 (18 km)
Tarnowska
również główna droga łączącą Tarnów
oraz do lotnisk w Krakowie-Balicach oraz
Rzeszowie-Jasionce (100 km).
Tuchów
drogi
- 100 km do najbliższych lotnisk w Krakowie-Balicach oraz
Rzeszowie-Jasionce (100 km),
- szeroka droga (480 m długości) łącząca strefę z drogą
wojewódzką,
- ogólnodostępny parking w centralnej części strefy
o powierzchni ok. 1 ha (163 miejsca dla samochodów
osobowych oraz 72 miejsca dla samochodów
ciężarowych),
wybudowanej drodze, łączącej
tarnowskiego ze Słowacją (80 km). Jest to
cieki wodne
granica TSAG
oraz ogromnym, ogólnodostęStrefa nie koliduje z terenami
stanowiąca kluczowe połączenie regionu
parking
- teren płaski, niezagrożony podtopieniami czy osuwiskami,
mieszkaniowymi dzięki nowo
977
granica działek
inwestorów o łącznej pow. 6,16 ha
pnym parkingiem w centrum strefy.
centrum gospodarczym, edukacyjnym
i usługowym gminy. Przebiega przez nie droga
działki
na sprzedaż
- możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na każdej działce,
- nowe drogi wewnątrz strefy o szerokościach od 6 do 12
metrów wraz z poboczem (1814 m),
- istniejąca stacja trafo, przyłącz do 100 metrów (moc bez
większych ograniczeń),
- oświetlenie uliczne,
- linia kolejowa z bocznicą (2,5 km).
www.tuchow.pl
www.tuchow.pl
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
29
ŚLADAMI HISTORII
W MUZEUM MIEJSKIM
W TUCHOWIE
DOM KULTURY
W TUCHOWIE
Nasza siedziba:
•
•
•
*kompleksowa informacja
nt. zasobów turystycznych
gminy Tuchów,
miasta Tarnów oraz całej Małopolski
*przeszkoleni informatorzy
*nowoczesne wnętrze
* nowy sprzęt komputerowo-biurowy
* możliwość skorzystania
z komputera
z dostępem do internetu
* BEZPŁATNE materiały promocyjne w różnych wersjach językowych
(foldery, ulotki, mapki, przewodniki
po Małopolsce, katalogi atrakcji turystycznych).
Zapraszamy 7 dni w tygodniu:
Jakość na wysokim poziomie
Certyfikat Polskiego Systemu
Informacji Turystycznej w kategorii
dwugwiazdkowej
Dołącz do nas na facebooku:
https://www.facebook.com/it.tuchow
Chopina 10
33-170 Tuchów
NIP: 873-21-58-118 REGON: 850341148
W budynku mieszczą się:
Cyfrowe 3D kino Promień
Muzeum Miejskie w Tuchowie
Małopolski System Informacji Turystycznej
Kurier Tuchowski
Grupy i zespoły działające przy DK
Nasze filie:
Dom Kultury w Burzynie tel.14 652 66 68
Dom Kultury w Siedliskach
Cyfrowe 3D
Kino Promień
w Tuchowie
Uruchomione w marcu 2011 r.
w ramach Małopolskiej Sieci
Kin Cyfrowych
Sala widowiskowa 188 miejsc.
W ofercie seanse filmowe w 3D
dla dzieci i dorosłych,
osób indywidualnych
i grup zorganizowanych
Premiery światowego kina,
filmy edukacyjne i science fiction
Seanse: 6 dni w tygodniu
(za wyjątkiem czwartku).
Seanse dodatkowe
dla grup zorganizowanych,
po uprzednim zgłoszeniu.
Repertuar dostępny na:
http://www.kino.tuchow.pl/repertuar/
Kontakt: tel. 14 6525 436,
e-mail: [email protected]
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
5 sal wystawowych o urozma-
ul. iconej tematyce:
•
Punkt Informacji
Turystycznej
w Tuchowie –
Małopolski System Informacji Turystycznej
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00
sobota-niedziela w godz. 14.00-20.00
OTWARTE OD 22 MAJA 2013 R.
ZAPRASZAMY
DO ZWIEDZANIA
EKSPOZYCJI MUZEALNYCH
Skontaktuj się z nami:
tel./fax 14 6525 436
e-mail: [email protected]
Odwiedź naszą stronę internetową: www.dk.tuchow.pl
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebook.com/it.tuchow
WARTO ROZPOCZĄĆ ROK
Z DOMEM KULTURY
Ciekawe wydarzenia kulturalne, niezwykłe koncerty, bogactwo wystaw,
premiery filmowe, … - jednym słowem dla każdego coś miłego i ciekawego.
Coś dla ucha, coś dla oka - przeżyć moc - to właśnie to, co proponuje mieszkańcom miasta i gminy oraz turystom przebywającym w naszym regionie
Dom Kultury, Kino Promień i Muzeum Miejskie w Tuchowie na początku
nowego roku.
12 stycznia 2014 r. – również w Tuchowie 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
16 stycznia 2014 r. – Muzeum Miejsce w Tuchowie zaprasza na otwarcie wystawy „Od drewna przez
glinę, metal, szkło i inne tworzywa”
18 stycznia 2014 r. – Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk zagra „Niezwykły koncert w świątecznym czasie”
23 stycznia 2014 r. – dzieci z Przedszkola Publicznego w Tuchowie wystąpią z programem artystycznym
z okazji Dnia Babci
25 stycznia 2014 r. – dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia wykonają koncert dla rodziców
28 stycznia 2014 r. – uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego wystąpią z koncertem kolęd
26 stycznia 2014 r. – tradycyjnie jak co roku zespoły koncertowały będą dla „Nadziei”
30-31 stycznia 2014 r. – XX jubileuszowy Małopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych Mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej
2 lutego 2014 r. – pary taneczne z Polski i zagranicy zatańczą na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tuchowa
Skarbiec tuchowski - najstarsze
pamiątki po dawnym Tuchowie
Sala etnografii - zabytki kultury
materialnej
2 sale poświęcone I i II Wojnie
Światowej
Sala im. Tadeusza Radwana 2048 eksponatów
OFERTA DLA SZKÓŁ
ZWIEDZANIE MUZEUM
POŁĄCZONE
Z LEKCJĄ HISTORYCZNĄ
Zapraszamy dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
Proponowana tematyka lekcji
historycznych:
• Tuchów i okolice w okresie
I Wojny Światowej na szlaku
Frontu Wschodniego
• Tuchów na tle II Wojny
Światowej (lekcja połączona
z projekcją fragmentów filmu
„Szli Partyzanci Batalionu AK
Barbara” – wspomnienia Stanisława Derusa)
• Zarys dziejów Tuchowa – lekcja
połączona z projekcją filmu
o Kazimierzu Wielkim
• Rzemiosło i rękodzielnictwo
w Tuchowie
Godziny otwarcia muzeum:
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek
14:00 – 20:00
Piątek
10:00 – 18:00
Pozostałe dni do uzgodnienia
Informacje oraz rezerwacje
terminów zwiedzania lub lekcji
historycznych można dokonać pod
numerem telefonu 14 652 54 36,
e-mail: [email protected],
[email protected], osobiście w biurze Muzeum Miejskiego
w Tuchowie lub w sekretariacie
Domu Kultury w Tuchowie.
Nr 11 (14) LISTOPAD 2013
ISSN 2299-2480
Ukazuje się od lipca 2012 r.
Od stycznia 2013 r. miesięcznik
Nakład 2000 egzemplarzy
Dzięki sprawnej dystrybucji
dociera do mieszkańców miasta
i gminy Tuchów
REKLAMA W KURIERZE
Zapraszamy do współpracy instytucje, organizacje, firmy oraz wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze
nie zdecydowali się na reklamę
w naszej gazecie.
Naprawdę warto!
Bliższe informacje można uzyskać:
osobiście w biurze redakcji
telefonicznie pod numerem
14 65 25 436
e–mailem: [email protected]
na stronie internetowej http://
www.dk.tuchow.pl/kurier-tuchowski/
Biuro czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–16:00
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
30
kultura
grudzień 2013 | nr 12 (15)
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Zimowe szaleństwo
w kinie Promień
J
uż niedługo ferie zimowe
dla dzieci i młodzieży,
pewno zastanawiacie się,
co ze śniegiem tej zimy?
Brak białego puchu
nie przestraszył jednak
Świętego Mikołaja, który
wraz ze swoimi dzielnymi
aniołkami dotarł do kina
7 i 8 grudnia. Św. Mikołaj
dziękuje za spotkanie
z najmłodszymi widzami
naszego kina i obiecuje,
że za rok również ich
odwiedzi. Kino Promień
postanowiło sprowadzić
zimę do Tuchowa na czas
ferii zimowych, a dokładniej
samą „Królową Śniegu”, którą
będzie można obejrzeć już
w ferie, dobrze się przy tym
bawiąc z całą rodziną.
Styczeń i luty będzie bogaty
w filmy dla dzieci i dorosłych. Dla
dzieci kino na początek ma do zaoferowania podróż wraz z Anią w filmie
„Kraina Lodu”. Ania wyrusza na
pomoc Elsie, która została uwięziona w królestwie wiecznej zimy.
Kolejny filmy w czasie ferii zimowych
to „Piłkarzyki rozrabiają” z polskimi
komentatorami sportowymi piłki
nożnej. Dorosłych widzów Kino
Promień zaprasza na drugą cześć
filmu „Igrzyska śmierci: w pierścieniu ognia” oraz na dwa polskie
filmy. Pierwszy z nich to „Wkręceni”
- film komediowy z aktorami ulubionych seriali m.in. Kacprem Kuszewskim, Piotrem Adamczykiem, Kamilą
Baar. Druga z projekcji to film „Pod
mocnym Aniołem” ukazujący losy
osób zmagających się z nałogiem.
Serdecznie zapraszamy!!!
Grzegorz Niemiec
Więcej informacji na stronie
www.kino.tuchow.pl
oraz na facebooku:
www.facebook.com/
kinopromien
 Kraina Lodu
Anna wyrusza na wielką wyprawę,
by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której
magiczna moc
uwięziła królestwo Arendelle
w okowach
wiecznej zimy.
W poszukiwaniach
towarzyszy jej
Kristoff, przed
którym górskie
szlaki nie
kryją żadnych
tajemnic i jego lojalny renifer Sven.
Podczas misji ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową pogodą,
napotkają niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana
o imieniu Olaf.
Seanse:
Wersja 3D 10 stycznia –
15 stycznia godz. 10:00*, 17:00
Seans dodatkowe 11 i 12 stycznia
godz. 15:00
Wersja 2D 17 stycznia –
21 stycznia godz. 10:00*, 17:00
Seans dodatkowy 19 stycznia
godz. 15:00
18 stycznia – seans odwołany
CENY BILETÓW 3D: normalny
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy
14 zł (minimum 25 osób)
CENY BILETÓW 2D: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
 Igrzyska śmierci:
w pierścieniu ognia
Kontynuacja wydarzeń z pierwszej części fenomenalnych "Igrzysk
śmierci", które
zawładnęły
w yo br a ź n i ą
publiczności na
całym świecie.
Do zjawiskowej
obsady (młode
g wiazdy
Jennifer
Lawrence, Josh
Hutchers on
i Liam
Hemsworth) dołącza zdobywca
Oscara Philip Seymour Hoffman. Po
zwycięstwie w 74. Głodowych Igrzyskach, Katniss Everdeen (Lawrence)
oraz Peeta Mellark (Hutcherson)
udają się na obowiązkowe Tournee
Zwycięzców. Choć zuchwale złamali
reguły rozgrywki, w glorii zwycięstwa
odwiedzają kolejne dystrykty. Dowiadują się o fali zamieszek, do których
przyczynił się ich niebywały wyczyn.
W tym samym czasie prezydent Snow
(Donald Sutherland) przystępuje do
organizacji jubileuszowych, 75. Igrzysk,
w których dawni zwycięzcy będą
musieli stanąć przeciw sobie. Te wydarzenia mogą zmienić państwo Panem
na zawsze. "W pierścieniu ognia" to
druga część bestsellerowej trylogii
autorstwa Suzanne Collins, która stała
się jednym z największych wydawniczych fenomenów ostatnich lat.
Seanse:
17 stycznia – 21 stycznia godz. 19:00
CENY BILETÓW: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
 Piłkarzyki rozrabiają
Kiedy niepozorny chłopiec będzie
musiał uratować swoje miasteczko
przed niesympatycznym
mistrzem piłki
nożnej Ace,
pomocną dłoń
podadzą mu...
piłkarzyki!
Figurki z jego
ukochanej gry
ożyją i stworzą
drużynę, która
rozegra decydujący mecz o przyszłość miasteczka.
Dzięki małym, ale niezwykle rozgadanym i żywiołowym graczom chłopiec
pozna siłę przyjaźni i współpracy, a także
w końcu będzie musiał... dorosnąć. Czy
zespół, który zbierze, będzie miał szansę
wygrać z zawodowcami? Dopóki piłka
w grze, wszystko jest możliwe!
Seanse:
Wersja 3D 1 luty – 5 luty
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D 7 luty – 12 luty
godz. 17:00
CENY BILETÓW 3D: normalny
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy
14 zł (minimum 25 osób)
CENY BILETÓW 2D: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
 Królowa Śniegu
Zła Królowa Śniegu zamierza
zmrozić serca wszystkich ludzi
i pozbawić ich
emocji. Jeżeli
ten niecny plan
się powiedzie,
artyści i sztuka
na
całym
świecie znikną,
a ludzie
zapomną,
czym
są
m i ł o ś ć ,
przyjaźń
i dobro. Jednak magiczne lustro
Królowej podpowiada, że Gerda i Kai,
dzieci słynnego mistrza wyrobów ze
szkła, mają moc, by pokrzyżować
jej podłe plany. Sługom Królowej
udaje się zwabić chłopca i porwać
go do lodowej krainy. Mała i odważna
Gerda, wraz z przyjaciółmi, wyrusza
w magiczną podróż prosto do
pięknego i niebezpiecznego świata
zimy i mrozu, aby uratować brata
i powstrzymać okrutną Królową.
Seanse:
Wersja 2D 1 luty – 5 luty
godz. 17:00
Wersja 3D 7 luty – 12 luty
godz. 10:00*, 15:00
CENY BILETÓW 3D: normalny
18 zł, ulgowy 16 zł, grupowy
14 zł (minimum 25 osób)
CENY BILETÓW 2D: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
 Wkręceni
Franczesko, Fikoł i Szyja znają
się od lat, razem pracują i razem
spędzają
w o l n y
czas. Kiedy
tracą pracę
w lokalnej
fabryce,
postanawiają spędzić
s z a l o n y
weekend
w stol i c y.
Jednak prawdziwa przygoda ma się dopiero
zacząć, gdy - podczas przymusowego postoju w urokliwych okolicach Zarzecza - trzech kumpli zostaje
kultura
31
omyłkowo wziętych za niemieckich
inwestorów.
Seanse:
1 luty – 5 luty godz. 19:00
CENY BILETÓW : normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
 Pod mocnym Aniołem
Jerzy (Robert Więckiewicz) jest
pisarzem i alkoholikiem. Poznajemy
go w momencie, w którym uwierzył,
że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie (Julia
Kijowska) i wreszcie czuje, że ma po co
i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje
długo. Pewnego dnia idzie prosto
do baru Pod Mocnym Aniołem,
gdzie zaczyna pić... Wkrótce trafia
na odwyk, gdzie spotyka doktora
Granadę (Andrzej Grabowski),
personel (m.in. Iza Kuna, Robert
Wabich) i innych pacjentów (Jacek
Braciak, Kinga Preis, Marian Dziędziel, Marcin Dorociński, Arkadiusz
Jakubik, Lech Dyblik, Iwona Wszołkówna, Iwona Bielska, Krzysztof
Kiersznowski),
którzy tworzą
niezwykle
barwną galerię
postaci. Jedną
z metod
leczenia jest
czytanie spisanych wcześniej
opowieści,
z czasów kiedy
się piło. Swoje
historie, zabawne i niekiedy wstrząsające, opowiedzą: reżyser, ksiądz, policjant, kierowca TIR-a, farmaceutka,
robotnik, fryzjerka i inni. Wszyscy
piją, bo picie to nasz sport narodowy.
Seanse:
7 luty – 12 luty godz. 19:00
CENY BILETÓW: normalny
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy
12 zł (minimum 25 osób)
* Seans o godz. 10:00
dla grup zorganizowanych,
po wcześniejszym
zgłoszeniu.
Humoreski ze słowa i kreski
O
statni dzień 2013 roku.
Wcale nie był taki zły.
A może to tylko subiektywne wrażenie? Wczoraj
rozmawiałem z Januszem.
Pogonił. Ma rację – czas to
słowa. Mówione i drukowane.
Prawdziwe, ulotne i metaforyczne. Z gwary, dialektu oraz
pogranicza artyzmu.
Są srebrne, potrzebne, zbędne
i głęboko raniące. Czasem
mogą również poprawić humor.
Wszystkim Czytelnikom życzę,
aby w przyszłym roku używali
dużo dobrych słów.
• hek-tar: praprzodek awatara
• hel-len-i-styka: mieszanka wybuchowa
• hel-owiec: inwazja parzystokopytnych na znany półwysep
• hero-ino-mania: działka tylko dla
Marysi
• hetero-trans-plantacja: uprawa
istot zmiennotkankowych
• het-man: mężczyzna daleki
• homo-gen-i-zator: perspektywiczny zawałowiec
• hop-sasa: dynastyczny skok na
tron
• hos-anna: pobożna para z Bonanzy
• hrabi-anka: tajna przyjaciółka
arystokraty
• hulaj-dusza: idea słuszna, ale sił
już brak
• hula-szczy: zapamiętał się
w tańcu?
• hydra-ulika: pszczeli potwór
• hydro-liza: panna w kąpieli
• hydro-lokator: karp w wannie
• hydro-tropizm: poszukiwanie
wody za pomocą wahadełka
• ilu-minować: rozterki terrorysty
• i-ma-go: a marzyła o nim długo
• i-mak: dwunasta potrawa wigilijna
• i-manie: przeciwieństwo niemania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
im-bir: a dla nas lampka wina
im-bryczek: dla nas solidny powóz
im-i-grant: a my sami zapłacimy
im-mobilizm: a my drałujemy na
piechotę
im-pas: dla nas tylko szelki
im-pet: a dla nas cały papieros
im-port: nam wystarczy mała
przystań
im-porter: dla nas małe jasne
im-potencja: a dla nas...wedle
możliwości
im-presja: nam luzik
ino-chodziec: nigdy w życiu nie
splamił się żadną jazdą
inspekt-orka: harówa w szklarni
u teścia
inter-reks: międzynarodowy
piesek?
No i mamy 2014 rok. Na razie
ciepła wiosna w środku bezśnieżnej
zimy. Proponuję do odmawianych
litanii dodać jeszcze jedną prośbę:
„Cztery pory roku racz nam przywrócić Panie!”. A młodzież niechaj
pamięta, że onegdaj było jeszcze
przedwiośnie i babie lato.
Jan Dusza
32
sport
grudzień 2013 | nr 12 (15)
Tuchowskie
futbolistki
w Świniarsku
IV Mikołajkowy Turniej
w Piłkę Siatkową
6
28
grudnia
w Świniarsku odbył
się II Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej Kobiet, na który
została zaproszona drużyna
naszych tuchowskich dziewczyn, zajmując wysokie
5 miejsce.
W turnieju wzięło udział
10 drużyn, które na co dzień występują
w rozgrywkach I, II i III ligi. To duży
sukces, ponieważ jest to pierwszy tak
duży turniej, w którym tuchowianki
zagrały. Żeńska sekcja Tuchovii zrobiła
miłą niespodziankę organizatorom,
którzy byli pod wrażeniem gry tej
drużyny i zaskoczeni faktem, że nie
bierze udziału w żadnych rozgrywkach. Marzeniem naszych dziewczyn
byłoby grać w rozgrywkach ligowych,
lecz wiąże się to z kosztami, dlatego
potrzebne jest dla nich wsparcie finansowe. Trenują już od 1,5 roku, a dojeżdżają do nich dziewczyny z całego
powiatu tarnowskiego.
Zespół apeluje więc o pomoc
sponsorów, którzy chcieliby
wesprzeć drużynę futbolistek
i pomóc im w realizacji marzeń.
Szczegółowy przebieg turnieju
w Świniarsku: skład Tuchovii:
Gabriela Piątek, Natalia Peszka,
Anna Nosal, Izabela Gawron, Angelika Wantuch, Eliza Janura, Izabela
Jeleń, Anna Grzenia Kinga Pacana.
Trener: Władysław Hołda
Mecze rozegrane w fazie grupowej
SK Partizan Bardejov – MKS
Tuchovia Tuchów 1:0
KS Bronowianka Kraków – MKS
Tuchovia Tuchów 1:1 (Janura)
Howerła Użgorod – MKS Tuchovia
Tuchów 0:1 (Nosal)
KS Zielonka Wrząsowice – MKS
Tuchovia Tuchów 5:2 (Nosal, Janura)
Po tych meczach dziewczyny
zajęły 3 pozycję w grupie. W meczu
o 5 miejsce pokonały FK Spisska
Nova Vies 1:0, która na co dzień
występuje w II lidze słowackiej,
a zwycięską bramkę zdobyła
Ania Nosal (w turnieju zdobyła
3 bramki).
„tuchowskie futbolistki”
grudnia 2013 r. Młodzieżowa Rada Gminy
Tuchów już po raz
czwarty zorganizowała Mikołajkowy Turniej w Piłkę Siatkową,
rozgrywany na hali sportowej
w Tuchowie, pod czujnym
okiem Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Pana Marka Srebro.
Turniej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Tuchowie cieszył się powodzeniem. W rozgrywkach uczestniczyła
młodzież ze szkól gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Gminy Tuchów. Ogółem
do Turnieju przystąpiło 11 drużyn,
w każdej po 10 zawodników, w tym
6 drużyn z gimnazjów i 5 ze szkół
ponadgimnazjalnych.
Zwycięskim drużynom medale
i dyplomy wręczał Ryszard Wrona –
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Jakub Rogoziński – Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary oraz nagrody rzeczowe.
 Zwycięzcy w kategorii chłopców
szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - LO Tuchów I
II miejsce – ZSP Tuchów
III miejsce – LO Tuchów II
 Zwycięzcy w kategorii dziewcząt
szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – LO Tuchów
II miejsce - Tuchów ZSP
Najlepszym zawodnikiem
wśród szkół ponadgimnazjalnych
został Kamil Padoł z LO Tuchów,
najlepszą zawodniczką – Magdalena
Bęben również z LO Tuchów.
 Zwycięzcy w kategorii chłopców
szkół gimnazjalnych:
I miejsce – ZS Tuchów I
II miejsce – ZS Tuchów II
III miejsce – ZS Siedliska
 Zwycięzcy w kategorii dziewcząt
szkół gimnazjalnych:
I miejsce – ZS Tuchów
II miejsce ZS Karwodrza
III miejsce ZS Siedliska
Najlepszym zawodnikiem wśród
Gimnazjalistów okazał się Jakub
Zelek z Gimnazjum w Tuchowie,
najlepszą zawodniczką – Angelika
Banach – również z Gimnazjum
w Tuchowie.
Medale, puchary i nagrody
rzeczowe ufundowali: Dyrektor
MOSiR i Przewodniczący Rady Miejskiej, dyplomy wykonał Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy
Tuchów.
Organizatorzy IV Mikołajkowego Turnieju w Piłkę Siatkową:
Młodzieżowa Rada Gminy
Tuchów – Jakub Rogoziński
Rada Miejska w Tuchowie –
Ryszard Wrona
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji – Marek Srebro
Dziękujemy za współpracę
Dyrektorom Szkół i Nauczycielom
– opiekunom drużyn.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wrona
Dąbrowa Tarnowska
zdobyta
K
olejny świetny turniej
zanotowali młodzi
piłkarze z Tuchowa.
Tym razem zwyciężyli
w turnieju w Dąbrowie
Tarnowskiej (21 grudnia)
pokonując kolejno: Olimpię
Wojnicz, Unię Gorzyce,
FA Wojnicz oraz Unię Niedomice.
Wyniki tuchowskiej drużyny:
MOSiR Tuchów – Olimpia Wojnicz 8:0
MOSiR Tuchów– Unia Gorzyce 2:1
MOSiR Tuchów– FA Wojnicz 1:0
MOSiR Tuchów– Unia Niedomice 4:0
Przed rozpoczęciem turnieju
MOSiR Tuchów rozegrał jeszcze poje-
dynek towarzyski z zespołem Unii
Tarnów wygrywając … 6:1!
Tabela końcowa turnieju piłki
nożnej:
1. MOSiR Tuchów – 12 pkt.
2. FA Wojnicz – 9 pkt.
3. Unia Gorzyce – 6 pkt.
4. Unia Niedomice – 3 pkt.
5. Olimpia Wojnicz – 0 pkt.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Dominik Dunaj, Wiktor Kamykowski, Natalia Wzorek, Mateusz
Koczwara, Dawid Mirek, Kacper
Kras, Dawid Smalarz, Filip Sajdak,
Konrad Więcek, Fabian Hudyka
i Damian Dusza.
Download

Numer 12 (15) GRUDZIEŃ 2013 - Dom Kultury w Tuchowie