Doküman
Tarih
Sürüm
JETSMS – Web Servis Kullanım Yardım Dokümanı
24.01.2014
2.6.0
JETSMS Web Servis Kullanımı
1- ReportOriginator
2- ReportQuota
3- ReportSMS
4- SendSMS
5- SendSMSAdvanced
6- SendTCKNSMS
7- SendSMSToGroup
8- SendTCKNSMSToGroup
9- SendSMSAdvancedToGroup
10- ReportGroups
11- ReportGroupNumbers
12- Hata Kodları
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Method
- Bilgi
Web Servis kullanımı için metodların açıklamaları ve notları aşağıda bulabilirsiniz.
URL : https://www.jetsms.net/ws/soapsms.asmx
WSDL : https://www.jetsms.net/ws/soapsms.asmx?WSDL
1- ReportOriginator
Tanımlı ve onaylı mesaj başlıklarınızı öğrenebilirsiniz.
a-Parametreler
user
password
Kullancı adı
Şifre
Sonuç
String array şeklinde onaylı mesaj başlıklarınızı döner
2- ReportQuota
Gönderilebilir SMS Adetlerinizi görebilirsiniz
a-Parametreler
user
password
Kullancı adı
Şifre
Sonuç
Gönderilebilir SMS adetlerinizi rakam olarak döner
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 1 / 7
3- ReportSMS
Gönderdiğiniz SMS’ler için rapor çekebilirsiniz.
(Status = 1: Başarılı ,2:Beklemede,3:Hatalı,4:Zaman Aşımı,6:Limitten dolayı gönderilememiş,5: Hepsi
a-Parametreler
user
password
groupid
status
Kullancı adı
Şifre
Mesaj gönderilmiş ise 00’dan sonraki kısım ( 110906180000526 vb. )
1: Başarılı ,2:Beklemede,3:Hatalı,4:Zaman Aşımı,5: Hepsi
Sonuç
ReportSMSResult tipinde bir sonuç döndürür
4- SendSMS
SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Cevap olarak eğer başarılı(ErrorCode = 00 ) ise ID ( ReportSMS
metodunda group_id’e karşılık gelir) döner. (110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
messages
receipents
exclusion-time-start
exclusion-time-stop
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni (String array tipinde)
Gsm Numaraları (String array tipinde)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 2 / 7
5- SendTCKNSMS
TCKN SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Cevap olarak eğer başarılı(ErrorCode = 00 ) ise ID (
ReportSMS metodunda group_id’e karşılık gelir) döner. (110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
messages
receipents
exclusion-time-start
exclusion-time-stop
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni (String array tipinde)
TCKN Numaraları (String array tipinde)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
6- SendSMSAdvanced
Wappush,Binary,Flash ve Unicode SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Bunun için SendSMS ten farklı
olarak message-type ve message-header alanları bulunmaktadır. Cevap olarak eğer
başarılı(ErrorCode = 00 ) ise ID ( ReportSMS metodunda group_id’e karşılık gelir) döner.
(110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
messages
receipents
message-type
message-header
exclusion-time-start
exclusion-time-stop
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni (String array tipinde). WapPush-SMS ler için bu alana
göndereceğiniz linkin URL ini yazmalısınız
Gsm Numaraları (String array tipinde)
0: Text-SMS , 1: Binary-SMS , 2: WapPush-SMS , 3: Flash-SMS
Sadece Binary-SMS ve WapPush-SMS te kullanmanız gerekir. En fazla
40 karakter uzunluğunda olmalıdır.
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 3 / 7
7- SendSMSToGroup
Gruplarınıza sms gönderimi yapabilirsiniz. Sadece grup isimleri belirterek gruplarınız içindeki tüm
numaralara sms gönderebilirsiniz. Cevap olarak eğer başarılı(ErrorCode = 00 ) ise ID ( ReportSMS
metodunda group_id’e karşılık gelir) döner. (110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
message
groupinfotype
group
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni.
Grup bilgisinin tipini beliritr. Grup ismi ya da grup id bilgisine göre işlem
yapılacağını beirtir.
Grup bilgisi. Bir önceki parametredeki bilgiye göre id ya da grup ismi
verilebilir.(String array tipinde)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
exclusion-timestart
exclusion-timestop
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 4 / 7
8- SendTCKNSMSToGroup
Gruplarınıza tckn sms gönderimi yapabilirsiniz. Sadece grup isimleri belirterek gruplarınız içindeki
tüm tckn numaralarına tckn sms gönderebilirsiniz. Cevap olarak eğer başarılı(ErrorCode = 00 ) ise
ID ( ReportSMS metodunda group_id’e karşılık gelir) döner. (110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
messages
receipents
groupinfotype
group
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni (String array tipinde)
TCKN Numaraları (String array tipinde)
Grup bilgisinin tipini beliritr. Grup ismi ya da grup id bilgisine göre işlem
yapılacağını beirtir.
Grup bilgisi. Bir önceki parametredeki bilgiye göre id ya da grup ismi
verilebilir.(String array tipinde)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
exclusion-timestart
exclusion-timestop
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 5 / 7
9- SendSMSAdvancedToGroup
Gruplarınıza Wappush,Binary,Flash ve Unicode SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. Bunun için
SendSMSToGroup tan farklı olarak message-type ve message-header alanları bulunmaktadır.
Cevap olarak eğer başarılı(ErrorCode = 00 ) ise ID ( ReportSMS metodunda group_id’e karşılık
gelir) döner. (110906180000526 şeklinde)
a-Parametreler
user
password
originator
reference
startdate
expiredate
messages
receipents
message-type
message-header
groupinfotype
group
exclusion-timestart
exclusion-timestop
Kullancı adı
Şifre
Mesaj Başlığı ( Tanımlı ve Onaylı )
Referans
Gönderim başlangıç tarihi. Formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011190000 = 06 Eylül 2011 saat 19:00:00)
Gönderim Bitiş Tarihi ( formatı ddaayyyyhhMMss
( 06092011212000 = 06 Eylül 2011 saat 21:20:00)
Mesaj metni (String array tipinde). WapPush-SMS ler için bu alana
göndereceğiniz linkin URL ini yazmalısınız
Gsm Numaraları (String array tipinde)
0: Text-SMS , 1: Binary-SMS , 2: WapPush-SMS , 3: Flash-SMS
Sadece Binary-SMS ve WapPush-SMS te kullanmanız gerekir. En fazla 40
karakter uzunluğunda olmalıdır.
Grup bilgisinin tipini beliritr. Grup ismi ya da grup id bilgisine göre işlem
yapılacağını beirtir.
Grup bilgisi. Bir önceki parametredeki bilgiye göre id ya da grup ismi
verilebilir.(String array tipinde)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı başlangıcı. Formatı hhMMss
(220000 : Saat akşam 10 ile sabah stop time aralığında gönderilmez.)
Gönderilmesi istenmeyen zaman aralığı bitişi. Formatı hhMMss
(080000 : Saat sabah start time ile akşam 10 aralığında gönderilmez.)
Sonuç
SendSMSResult tipinde bir nesne döndürür. SendSMSResult nesnesinin 2 tane alanı bulunur.
ErrorCode ve ID. ErrorCode 00 ile başlıyorsa gönderim başarılı , 00 harici ise hatalı gönderimdir
ve mesajlar gönderilmez. Raporlama için kullanılacak Id alanıdır.
10- ReportGroups
Tanımlı gruplarınızı öğrenebilirsiniz.
a- Parametreler
user
password
Kullancı adı
Şifre
Sonuç
clsGroups tipinde bir nesne döner. 2 alanı mevcuttur. Groupname ve Groupid. Groupname
grubunuzun ismini Groupid ise grubunuzun sistemdeki karşılığına denk gelen numaradır.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 6 / 7
11- ReportGroupNumbers
Gruplarınızdaki numaraları öğrenebilirsiniz.
b- Parametreler
user
password
groupinfotype
group
Kullancı adı
Şifre
Grup bilgisinin tipini beliritr. Grup ismi ya da grup id bilgisine göre işlem
yapılacağını beirtir.
Grup bilgisi. Bir önceki parametredeki bilgiye göre id ya da grup ismi
verilebilir.(String array tipinde)
Sonuç
clsGroupInfo tipinde bir nesne döner. 6 alanı mevcuttur.
Bu alanlar :Ad, Soyad, Not, GSM, GroupId, Grupname.
GroupId grubunuzun sistemdeki karşılığına denk gelen numaradır. Diğer alanlar rehber
bilgilerinize denk gelir.
12- Hata Kodları
Oluşabilecek hata kodlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz
http://www.jetsms.net/index.php/toplu-sms/xml-ile-gonderim
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Ticaret Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Kayaoğlu Plaza No:119 P.K. 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 38 48 Fax : +90 216 572 62 90 Email : [email protected] Web : www.biotekno.biz
Sayfa 7 / 7
Download

Biotekno XML Özellikleri