2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ANABİLİM DALLARI SEMİNER PROGRAMI
BAHÇE BİTKİLERİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Ahmet TUĞ
Bazı Sebzelerde Tuz Stresi
Tarih
29.12.2014
BİTKİ KORUMA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Serkan Kaptan
Zeytin Zararlılarıyla Mücadelede Uygulanan Biyoteknik
Yöntemler
Hasan Şadi ÇELİK
Sebze Hastalıklarının Mücadelesinde Kullanılan Biyolojik
Preparatlar
Dilara SARIOĞLU
Kestane Zararlılarına Karşı Böcek Feromon Tuzaklarının
Kullanım Olanakları
Hasan KILINÇ
Tohum Kaynaklı Bakteriyel Kanser Hastalık Etmeni Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis 'e Domateste Yapılan
Tohum Uygulamaları
Alican GAVCAR
İklim Değişikliğinin Pestisit Kullanımına Olan Etkisi
Saat
10:00
Tarih
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
BİTKİ KORUMA DOKTORA
Öğrenci
Konu
Sergül ÇOPUL
Pamukta Çok Yönlü Dayanıklılık Islahının Etkileri
Tarih
29.12.2014
Melis YALÇIN
Entomolojide Proteomik Uygulamaları
08.01.2015
Ceren KARAGÖZ
Karanfilde Fusarium Solgunluğu ve Mücadelesi
09.01. 2015
Serhan MERMER
Pestisitlerin Çevrede Yok Olması
08.01.2015
BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Ezgi AKAT
Diabet ve kanser
Tarih
07.01.2015
Saat
12:30
Ayşe ALKANDURUR
Entomopatojenik nematodların üretim teknolojisi
09.01.2015
13:00
BİYOLOJİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Tarih
Saat
Döndü YALÇIN BİNGÜL
Siyanotoksinler ve ekosistem üzerine etkileri
02.01.2015
12:30
Fatma BURSALI
Böceklerle mücadelede kullanılan yeni yöntemler
05.01.2015
12:30
Bahadır TÖRÜN
Aspergillus türlerinden DNA izolasyonunun potasyum
asetat ile yapılması
Biyoherbisitler
06.01.2015
12:30
08.01.2015
12:30
Pembe Zeynep GİDER
Harun ÇİMEN
Entomopatojen nematodlar ile ilişkili Xenorhabdus ve
Photorhabdus bakterilerinin ürettiği sekonder
metabolitler ve potansiyel kullanım alanları
09.01.2015
12:30
FİZİK YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Gamze TOKER
Modifiye edilmiş yarı klasik sistemler
Tarih
29.12.2014
Saat
09:00
Gülşah Cemile TEMİZ
Sol-elli (left-handed) nonlineer iletim hatlarının
oluşturulması ve özellikleri
05.01.2015
11:00
Konu
Tarih
Saat
Faz Uzayı kuantizasyonu (Seminer I)
06.01.2015
09:00
Kütle-yay sistemi, Klein-Gordon denklemi, Dirac
31.12.2014
denklemi (Seminer II)
Aux Cuy nano kümelerinin elektronik ve geometrik 30.12.2014
özelliklerinin incelenmesi (Seminer I)
09:00
CO ve O2 moleküllerinin Aux Cuy nano kümelerle
etkileşmelerinin incelenmesi (Seminer II)
Blume-Capel modelinin manyetik özelliklerinin
incelenmesi (Seminer II)
09.01.2015
11:00
09.01.2015
16:00
FİZİK DOKTORA
Öğrenci
Onur GENÇ
Yelda KADIOĞLU
Erkan AKAR
İLKÖĞRETİM DOKTORA
Öğrenci
Konu
Tarih
Emrah HİĞDE
Bilimin Doğasının Açık Düşündürücü Yaklaşım ve 09.01.2015
Argümantasyon
Tabanlı
Açık
Düşündürücü
Yaklaşım ile İşlenmesinin Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine
Etkisi
Barış ÖZDEN
Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğretimi
09.01.2015
11:00
Saat
11:00
10:00
KİMYA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Cengiz KANGAL
Altın Kompleksleri ve Katalitik Aktiviteleri
Tarih
09.01.2015
Saat
12:15
KİMYA DOKTORA
Öğrenci
Gözde ÇETİN
Tarih
29.12.2014
Saat
12:15
Tarih
30.12.2014
Saat
10:00
30.12.2014
11:00
Konu
Radyosyanla Hidrojel Sentezi ve Kullanım Alanları
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Orçun EKİN
Design and analysis of a micro-scale Organic
Rankine cycle operating at low temperatures
Fatih AKKOYUN
Recent Developments for Sensors and Actuators for
Robotic Application
MATEMATİK YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Aslıhan ALTUN
İnjektif, Projektif Modüller ve İlgili
Sonuçlar
Tarih
09.01.2015
TARIM EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Şeyda YILDIZ
Tüketicilerin iyi tarım uygulamalarına ait bilinç
düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek
yöntemler
Saat
10:00
Tarih
06.01.2015
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Tarih
Gülperi ATAKAYA
Isparta Yöresinde Elma Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan 09.01.2015
Sorunlar
Şeyma ÜNLÜ
Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerinin Sulama
09.01.2015
Açısından Önemi
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DOKTORA
Öğrenci
Konu
Safiye Pınar TUNALI
Aydın İlinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Seminer I)
Günümüzde Dünya ve Türkiye Konjonktüründe
Seracılığın Durumu ve Yetiştiricilikte Kullanılan
Teknolojiler (İklimlendirme) (Seminer I)
Yasin MERCAN
Seraların Yönetilmesinde Uzman Sistemler
(Seminer II)
Türkiye’deki Büyükbaş Hayvan Barınaklarının
Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi
(Seminer I)
Ümit ALKAN
Ürünlerin Depolanmasında Karşılaşılan Sorunlara
Genel Bir Bakış (Seminer II)
TARLA BİTKİLERİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Celal SAYILIR
Menemen koşullarında Ayçiçeği çeşit verim
denemesi sonuçları
Filiz Güneş SADIK
Pamuk tarımında kaliteyi etkileyen faktörler
Sefa KURT
Serin iklim tahıllarında kalite özelliklerinin pratikte
kullanım alanları
TARLA BİTKİLERİ DOKTORA
Öğrenci
Konu
Dilara KEŞŞAF
Pamukta ağır metal kirliliği ve fizyolojisi
Yer
Matematik
Seminer
Salonu
Saat
13:30
Saat
09:30
10:00
Tarih
09.01.2015
Saat
10:30
02.01.2015
11:00
09.01.2015
10:00
02.01.2015
11:30
09.01.2015
10:30
Tarih
09.01.2015
Saat
10:30
09.01.2015
11:30
09.01.2015
13:30
Tarih
09.01.2015
Saat
09:30
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Tevhide ERTURUN
Karbon depolama kapasitesinin uzaktan algılama ile
tespiti
Tarih
02.01.2015
Saat
09:00
Nevzat İŞGÖREN
Toprak işleme sistemlerinde farklı agregat
büyüklüklerinde organik karbon miktarınındeğişimi
02.01.2015
10:00
Evrim YÜKSEL
Farklı arazi kullanımlarında toprakta organik karbon
stoklarının değişimi
02.01.2015
11:00
ZOOTEKNİ YÜKSEK LİSANS
Öğrenci
Konu
Mert Murat BOZDAĞ
Akrabalık ve Akrabalı Yetişmenin Genomik Ölçüleri
Tarih
08.01.2015
Saat
10:00
Erdoğan Can BAYSAL
Süt Sığırlarında Döl ve Süt Verimi Üzerine Sıcaklık
Stresinin Etkileri
08.01.2015
10:20
Buğrahan OCAKLI
Küçükbaş Hayvanlarda Üremenin Denetimi
08.01.2015
11:00
Hasan GÜNGÖR
Etlik Piliçlerde Yerleşim Sıklığının Kemik Kalitesi
ve Bacak Asimetrisi Üzerine Etkisi
08.01.2015
11:20
Ufuk ÇELİK
Bal arılarının (Apis Mellifera L.) Beslenmesinde
Polenin Önemi
08.01.2015
11:40
Gülper KAHRAMAN
Küçükbaş Hayvanlarda Refah ve Önemi
08.01.2015
13:30
Murat ER
Süt Sığırı Rasyonlarında Üre Kullanımı
08.01.2015
13:50
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı seminer programı