TECHNOLOGIE
SZYTE
NA MIARĘ
www.vivimo.pl
Inteligentny
system zarządzania dokumentacją Twojej
firmy
O
penKM jest systemem elektroniczne- Najważniejsze funkcje
go zarządzania dokumentami, oparty
• Możliwość instalacji na wielu systemach opna technologii Open Source. Może
eracyjnych (GNU/Linux, MS Windows, Mac
być wykorzystywany zarówno w małych firOS, UNIX)
mach jak i dużych przedsiębiorstwach. Open- • Dostęp do dokumentów z każdego miejsca na
KM dzięki swoim rozbudowanym funkcjom i
świecie, przez dowolną przeglądarkę
elastyczności architektury, stanowi doskonałą • Integracja z pakietem MS Office 2003-2010
alternatywę dla innych, droższych rozwiązań.
oraz OpenOffice
System OpenKM sprawdza się, jako systemów zarządzania wiedzą w firmie poprzez
podniesienie efektywności wykorzystania
posiadanych zasobów. Wpływa na większą
wydajność pracy i zmniejszenie czasu dostępu
do poszukiwanych informacji.
Najważniejszymi i realizowanymi z powodzeniem, założeniami OpenKM są łatwość
dostępu i prostota obsługi.
OpenKM jest systemem opartym o aplikacje
webowe, dzięki czemu może być dostępny z
każdego miejsca na świecie. Współpracuje
ze wszystkimi systemami operacyjnymi i
przeglądarkami www, tj.: Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari.
OpenKM pozwala na śledzenie procesu życia
dokumentu- od chwili jego stworzenia, poprzez edycję, rozwijanie, udostępnianie, aż po
zatwierdzenie finalnej wersji. Interfejs systemu jest intuicyjny i przyjazny użytkownikowi,
co decyduje o prostocie jego obsługi.
• Powiadomienia o zmianach przez e-mail oraz
kanał RSS
• Automatyczne dodawanie załączników dzięki
integracji z serwerem poczty
• Opisywanie dokumentów
• Rozbudowana i funkcjonalna wyszukiwarka
kontekstowa także po zawartości pliku
• Podgląd najpopularniejszych formatów w
czasie rzeczywistym (Word, Exel, PowerPoint,
Writer, Calc, Impres, AutoCAD, PDF, AudioVideo, obrazy)
• Wersjonowanie plików wraz z pełną historią
• Wbudowany system antywirusowy
• Logowanie przez LDAP, Active Directory,
Bazę danych
• Kontrola dostępu przez ACL, role, grupy
• Wsparcie dla szyfrowanych połączeń SSL
• Pełna kontrola użytkowników i ich
uprawnień
• Możliwość modelowania procesów obiegu
informacji (Workflow)
• Kontrola procesu tworzenia, walidacji oraz
zatwierdzania dokumentów
• Podpisywanie dokumentów certyfikatami
• Oznaczanie znakiem wodnym
• Edycja on-line
• Intranet Wiki
Zalety stosowania systemu OpenKM
• Pełna kontrola nad dokumentacją firmową
• Ułatwienie w uzyskaniu certyfikatu ISO, w którym jednym z wymogów jest właśnie
prawidłowe przechowywanie dokumentów i szybki dostęp do nich
• Usprawnienie pracy i zmniejszenie czasu potrzebnego na dotarcie do interesujących nas
informacji
• Zmniejszenie zaangażowania pracowników przy tworzeniu dokumentacji
• Niższe zużycie materiałów niezbędnych w tradycyjnym obiegu dokumentacji,
a w rezultacie obniżenie kosztów
• Szybki i łatwy dostęp do danych i dokumentów
• Większe bezpieczeństwo użytkowania i udostępniania danych
• Niskie koszty wdrożenia w porównaniu z komercyjnymi systemami, dzięki zastosowaniu rozwiązań Open Source
• Tworzenie wewnętrznych procesów biznesowych i procedur
• Szybki i sprawny obieg informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
• Wsparcie dla najpopularniejszych przeglądarek tj.: Firefox, Microsoft Internet Explorer
5.5 i wyższe, Opera, Safari
• Częściowe wsparcie dla urządzeń iPhone i Android
• Możliwość instalacji na wielu platformach GNU/Linux, Unix, Mac OS, Windows 2000,
XP, Vista, 2003
Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń:
724 924 920
535 671 994
lub Napisz
[email protected]
Outsourcing
O
IT
utsourcing
informatyczny
jest Zalety Outsourcingu Informatycznego:
pojęciem, z którym związanych jest
wiele mitów, do których należy pos- ӹӹ Skupienie się na podstawowej działalności
trzeganie go jako usługa droga i dostępna tylko
firmy tj. działalności, która przynosi zysk
dla największych firm, szczególnie korporacji. ӹӹ Zapewnia obsługę informatyczną firmy na
Jest to mylne postrzeganie, gdyż outsourcing
wysokim poziomie przy relatywnie nispolega na wydzieleniu pewnej sfery działalności
kich kosztach utrzymania. Forma abonafirmy/pojedyńczego przedsięwzięcia i przementowa usługi pozwala na dokładne
kazanie go do wykonania wykwalifikowanej
obliczenie stałych
firmie, która zrobi to “Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, kosztów miesięcznych
efektywniej oraz taniej. taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu,
takiego rozwiązania
Należy
uświadomić żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykoӹӹ Poprawa jakości
sobie, że biorąc pod nania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
usług informatycznych
uwagę
ograniczenia
w wewnętrznych zasobach, korzystne jest ӹӹ Dostęp do wiedzy
zwrócenie się do partnerów zewnętrznych, ӹӹ Odciążenie pracowników merytorycznych
aby opanować wiele krytycznych zadań,
i kadry zarządzającej
które jednocześnie nie stanowią zasadniczego biznesu przedsiębiorstwa - są jedynie ӹӹ Oszczędność czasu menadżerów
działalnością pomocniczą. Przy decydowaniu ӹӹ Zapewnia dostęp do wykwalifikowsię na outsourcing firmy powinny pamiętać o
anych i doświadczonych specjalistów,
jednej bardzo ważnej zasadzie, której twórcą
najnowocześniejszych technologii
był Henry Ford:”Jeżeli jest coś, co ktoś inny
informatycznych, rozwiązań w zakresie
potrafi zrobić taniej, lepiej i wydajniej, to po
bezpieczeństwa systemów IT, ale również
prostu niech to robi”
osiąganie do 60% oszczędności z tytułu
rezygnacji z utrzymywania kosztownego
personelu
ӹӹ Umożliwia obniżenie stanu zatrudnienia oraz związanych z nim kosztów,
czyli wydatków na szkolenie, utrzymanie
stanowiska pracy, ubezpieczeń i innych
świadczeń pracowniczych. Zapewnia też
ciągłość pracy, bez problemów związanych
z przyznawaniem urlopów i zwolnieniami
chorobowymi
ӹӹ Zmniejszenie zapotrzebowania na
inwestycje kapitałowe
Przykładowe
ceny miesięcznej obsługi
Standard
do 5 komp.
reakcja 4h
Professional
do 15 komp.
reakcja 2h
Professional Plus
do 25 komp.
reakcja 2h
godz. w abon. 8h
godz. w abon. 16h
godz. w abon. 20h
dojazd gratis
dojazd gratis
dojazd gratis
obsługa sieci + 150zł
320 zł m-c
obsługa sieci gratis
890 zł m-c
Każdy z pakietów zawiera:
ӹӹ Administrację i konserwację sieci LAN i WI-FI
ӹӹ Administrację serwerami (Windows NT/2000/2003/
SBS, Linux/UNIX)
ӹӹ Archiwizacja ważnych danych na nośniku CD lub
DVD raz w miesiącu
ӹӹ Bieżąca konfigurację i konserwację sprzętu
komputerowego oraz sieciowego
ӹӹ Doradztwo w zakresie integracji systemów
informatycznych
ӹӹ Diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń
oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci
ӹӹ Doradztwo, dostarczanie, instalacja, administrowanie
i aktualizacja oprogramowania
ӹӹ Doradztwo i dostarczanie sprzętu komputerowego
ӹӹ Help Desk 9.00 – 16.00
ӹӹ Wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników
ӹӹ Instalacja urządzeń peryferyjnych
ӹӹ Modernizację i rozbudowę infrastruktury
informatycznej w firmie
ӹӹ Optymalizację pracy systemów i sieci
informatycznych
obsługa sieci gratis
1650 zł m-c
ӹӹ Opiekę nad sprzętem komputerowym
i oprogramowaniem
ӹӹ Pośrednictwo w załatwianiu spraw serwisowych
w okresie gwarancyjnym
ӹӹ Profilaktyka antywirusowa
ӹӹ Przegląd serwisowy (nie zawiera kosztów zakupu
środków chemicznych do konserwacji sprzętu)
ӹӹ Przygotowywanie planów modernizacji systemów
informatycznych oraz opinii technicznych
ӹӹ Serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego
(nie
zawiera kosztów wymienianych części)
ӹӹ Serwisowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego dostarczonego przez outsourcera
ӹӹ Usługa intranet / extranet korporacyjny
ӹӹ Tworzenie dokumentacji technicznej oraz procedur
testowych
ӹӹ Wdrożenia oraz szkolenie personelu
ӹӹ Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji, baz danych
i systemów IT
ӹӹ Zabezpieczanie i ochronę danych
500GB, 1TB, 2TB. Całości rozwiązania
dopełnia niezawodne, oparte na systemie Linux oprogramowanie. VBS jest
urządzeniem wolnostojącym, o niewielkich
wymiarach i relatywnie niskim poborze
energii. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
Jest to system skierowany głównie do seg- danych zaleca się podłączyć je pod
mentu małych i średnich firm, w których jednostkę zasilania awaryjnego (UPS).
bardzo często ważne, wręcz strategiczne,
dane są przechowywane w folderach na Zastosowanie technologii dużej komkomputerach pracowników co w przypad- presji oraz mechanizmu de-duplikacji
ku awarii powoduje przestój lub całkowitą plików (identyczne pliki wielu kopii zaich utratę.
pasowych tego samego lub innego komputera są przechowywane tylko raz)
spowodowało, że rozwiązanie to jest
Czym jest VBS?
bardzo wydajne i potrafi przechowywać
System składa się z części sprzętowej kopie plików z nawet kilkudziesięciu
– jednostki centralnej, zapewniającej komputerów przez długi okres czasu.
właściwą wydajność m.in. dzięki zastosowaniu wydajnego procesora, szybkiej Jak to działa?
karty sieciowej GigabitEthernet oraz zdublowanych dysków (mirror) o dużym bu- Kopiowanie plików ze stacji robocforze wymiany danych, w zależności od zych odbywa się automatycznie. Przy
potrzeb firmy możemy zastosować dyski konfiguracji backupu z danego urządzenia
Vivimo
Backup
System
(VBS) jest to kompletne rozwiązanie,
służące do tworzenia kopii zapasowych z
komputerów stacjonarnych, laptopów oraz
serwerów.
ustawiamy harmonogram uruchomienia Konfigurację parametrów można ustawić
backupu, częstotliwość oraz czas na jaki dla całego systemu lub też dla indywidualdane pliki są przechowywane. Zdefiniowa- nego PC.
nym użytkownikom, którzy przez dłuższy
czas nie wykonywali kopii bezpieczeństwa
są automatycznie wysyłane e-mail’e
z odpowiednią informacją. Adresy email
i ich zawartość jest również w pełni
konfigurowalna.
Skonfigurowane dla potrzeb
ta
urządzenie
włączamy
w istniejącą strukturę sieci
komputerowej. Na komputerach
i notebookach nie ma potrzeby
instalowania żadnego oprogramowania.
klien-
Oprogramowanie
Wygodny, intuicyjny i zarządzany
interfejs użytkownika o nazwie
BackupPC, pozwala administratorom zobaczyć aktualny stan
usługi, edytować konfigurację,
dodawać/usuwać gospodarzy.
Użytkownikowi
udostępnia
możliwość zarządzania procesem
kopii
zapasowej
z własnego komputera. Pozwala również w łatwy sposób
przywracać pliki, a nawet całe
katalogi, które można pobrać z
dowolnej kopii zapasowej zgromadzonej na urządzeniu dla
danego komputera. Co więcej
kopię zapasową można odzyskać
na dowolny, wskazany komputer. Interfejs zapewnia wsparcie
w wielu językach.
Elastyczna
konfiguracja
parametrów
pozwala na równoległe wykonywanie
wielu kopii zapasowych. System wykonuje pełne lub przyrostowe kopie zapasowe.
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz
[email protected]
Mało miejsca w biurze?
Przenieś swoje papierowe archiwum do komputera.
Chroń środowisko i oszczędzaj
Co to jest Document-Management.pl
Document-Management.pl sprawi, że zarządzanie dokumentami w
firmie stanie się proste. Profesjonaliści tacy jak Ty odzyskają kontrolę
nad chaosem w dokumentach. Możesz tworzyć, współpracować z
innymi i koordynować pracę biura - kiedy chcesz i gdzie chcesz!
Zalety naszej usługi
Dostępność z każdego miejsca
Posiadasz dostęp do dokumentów firmowych
wszędzie gdzie jesteś, w drodze, w domu lub
w biurze.
Obieg dokumentów
Porzuć chaos w dokumentach, zarządzaj procesem
ich tworzenia, edytowania i zatwierdzania.
Bezpieczeństwo
Chroń swoje dokumenty w profesjonalny sposób za
pomocą szyfrowania danych, autoryzacji i solidnego
centrum danych.
Praca zespołowa
Document-Management.pl pomaga Twoim zespołom
współpracować w celu tworzenia, edytowania
i zatwierdzania dokumentów.
Porządek
Uporządkuj swoje dokumenty w ustrukturyzowaną
całość, dodaj opisy, które nadadzą sens dokumentom
i pomogą znaleźć to, czego aktualnie potrzebujesz.
Sprawdź na:
www.document-management.pl
Systemy Dedykowane
W dzisiejszej codzienności, firmy, które nie wykorzystują w swej codziennej pracy systemów
informatycznych stoją na przegranej pozycji względem przedsiębiorstw korzystających z dobrodziejstw
informatyki. Często jednak stosowanie gotowych produktów zmusza firmy do korzystania z rozwiązań
kompromisowych, nie spełniających do końca stawianych przed nimi wymagań.
Oprogramowanie dedykowane potrzebom firmy pozwala zoptymalizować
pracę i zwiększyć wydajność. Przychodzimy
z pomocą kiedy w grę wchodzą konkretne problemy i zadania. Dzięki
zastosowaniu najnowszych technologi z dziedziny informatyki przeistaczamy
wymagania przedsiębiorców w spójnie działający program lub system
informatyczny.
Nasz zespół doświadczonych specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania
jest w stanie poradzić sobie nawet z najbardziej skomplikowanym problemem.
Podczas pracy nad systemem nie koncentrujemy się wyłącznie na technologii
informatycznej ale świadczymy usługi doradcze dostarczając klientowi pełne
rozwiązanie dla jego potrzeb.
Posiadamy kompetencje niezbędne do tworzenia złożonych, dedykowanych systemów informatycznych:
• wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, w szczególności liczny zespół specjalistów zajmujących się
produkcją i rozwojem oprogramowania,
• doświadczenie w wykorzystywaniu najnowszych oraz różnorodnych technologii informatycznych
(narzędzi programowania, baz i hurtowni danych),
• nowoczesną metodykę inżynierii oprogramowania.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej co możemy dla ciebie zrobić.
724 924 920
535 671 994
[email protected]
Telewizja przemysłowa
CCTV
Nasza firma oferuje również systemy telewizji przemysłowej, od
projektu po montaż.
Kamery kopułkoiwe
K2 655KIR
Wandaloodporna kamera z 3 osiami obrotu (3D Axis), naświetlaniem IR i intuicyjnym menu ułatwiającym konfiguracje. Przeznaczona do profesjonalnych systemów
CCTV.
Kamery zintegrowane
K2 715HIR
Wysokorozdzielcza kamera z obiektywem o zmiennej ogniskowej i
technologią SONY Effio. Z wbudowanym oświetlaczem IR.
Kamery szybkoobrotowe
K2 SD-722PTZ.IR
Szybkoobrotowa kamera z doświetlaczem podczerwieni IR o rozdzielczości 540
lini TVL. Łącze RS-485 pozwalające na zdalne sterowanie kamerą, rozbudowana
funkcjonalność i 22x zoom optyczny gwarantują profesjonalne nagrania w każdych
warunkach.
Rejestratory
K2 416LE-D1
Rejestrator posiada 16 wejść BNC video i 4 wejścia BNC audio, wyjście 2xBNC video,
1xVGA, 1xHDMI 1xRCA audio, 16x wyjście alarmowe oraz 3x wejście alarmowe.
Dwa porty USB 2.0, LAN oraz RS-485. Obsluguje dyski do 2TB. Port HDMI zapewnia
przesyłanie obrazu w rozdzielczości HD 1080p.
Zadzwoń: 724 924 920
Zaufali nam:
INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY
Tele and Radio Research Instytute
Znajdź nas na
“VIVIMO” Systemy Komputerowe
ul. Krucza 21/11 05-091 Ząbki
tel: 724 924 920
fax: 22 35 06 662
e-mail: [email protected]
Download

TECHNOLOGIE SZYTE NA MIARĘ