Yazılım Geliştirirken Hazıra Konmak
Hakan Uygun
[email protected]
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Özgür Yazılım Nedir?
●
Kullanım Özgürlüğü
●
İnceleme ve Değiştirme Özgürlüğü
●
Paylaşma Özgürlüğü
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Lisanslar
●
GPL ( Genel Kamu Lisansı / General Public
License )
●
LGPL
●
BSD
●
MIT
●
MPL
●
APL
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Diğer Şeyler
●
Marka ve İsim Hakları
●
Patent
●
Fikri Haklar
●
Lisans Uyumlulukları
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Yazılım Araçları
●
IDE
●
Derleme Sistemi
●
Sürüm Takip Sistemleri
●
Düzenli Derleme Sistemleri
●
İş / Hata Takip Sistemleri
●
Kod Analiz Araçları
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Yazılım Kütüphaneleri
●
Uygulama Çatıları ( Spring, Rails, Django,
Syphony )
●
XML kitaplıkları
●
JS Kitaplıkları ( jQuery, Mootools )
●
CSS Kitaplıkları ( Bootstrap )
●
Web Servis Kitaplıkları
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Süreç Kural Motorları
●
Activiti
●
JBPM
●
Drools
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Uygulama Sunucular
●
●
●
Uygulama Sunucuları ( Tomcat, Jetty, JBoss
AS, Unicorn )
MQ Sunucuları ( ActiveMQ, HornetMQ,
RabbitMQ )
ESB : Jboss ESB, Mule ESB
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Veri Tabanı Sunucuları
●
MySQL, Postgresql, Firebird
●
MongoDB, Couchbase, Noe4J
●
Gömülü veri tabanları
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
CMS / Web Sayfaları / Portallar
●
Wordpress
●
Drupal
●
Mognolia
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Belge Yönetim Sistemleri
●
OpenKM
●
Alfresco
●
KnowledgeTree
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
E-Ticaret Siteleri
●
SpreeComerce
●
OSCommnerce
●
Magneto
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Eğitim Yönetim Sistemleri
●
Moodle
●
Sakai
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Belge / İçerik Üretim Araçları
●
DocBook
●
Dita
●
Wiki
●
Çeviri Araçları
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Nasıl Seçeceğiz?
●
Benzer neler var?
●
Kullanılan teknolojiler nedir?
●
Topluluk ve geliştirme süreci nasıl?
●
Lisansı nedir?
●
Değişiklik maliyeti nedir?
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Sorular?
Özgür Yazılım A.Ş.
www.ozguryazilim.com.tr
Download

Yazılım Geliştirirken Hazıra Konmak