PROGRAM
IX Ogólnopolskiej Konferencji
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII
Pabianice 25-26 października 2013 r.
Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
Współorganizatorzy:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. Z. o.o.
PATRONAT HONOROWY
Senator RP
Ryszard Bonisławski
Poseł RP
Dariusz Joński
PATRONAT NAUKOWY:
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK: Prof. zw. dr hab. n. med. S. Głuszek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności: Prof. dr hab. A. Nowakowski
Krajowy Konsultant ds. Fizjoterapii: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński
PATRONAT ORGANIZACYJNY:
Prezydent Miasta Pabianic
Zbigniew Dychto
Starosta Powiatu Pabianickiego
Krzysztof Habura
Przewodniczący Rady Powiatu
Florian Wlaźlak
PATRONAT MEDIALNY
25 PAŹDZIERNIKA 2013 – PIĄTEK
KONCEPCJA NOWOCZESNEJ FIZJOTERAPII
8.15-9.00
Rejestracja Uczestników
9.00-9.15
Otwarcie Konferencji i powitanie zaproszonych gości
9.15-9.30
Występ artystyczny – recital fortepianowy, prof. dr hab. n. med. Mirosław
Janiszewski
SESJA I
9.30-11.35
TEMATY WPROWADZAJĄCE
Przewodniczący sesji: prof. Głuszek S., prof. Sieroń A., prof. Szczegielniak J., dr Kiljański M.
9.30-9.45 Kiljański M., Syrewicz K., Szczepaniak R., Suwalska M., Wiernicka M.,
Szczegielniak J. „Rozwój Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii”
9.45-10.05 Czupryniak L. „Nowoczesne postępowanie lecznicze w cukrzycy”
10.05-10-25 Kuna P. „Choroby układu oddechowego a potrzeba stosowania fizjoterapii”
10.25-10.45 Sieroń A. „Innowacyjna medycyna i fizjoterapia”
10.45-11.05 Jóźwiak M. „Nieoperacyjne metody leczenia problemów funkcjonalnych rąk
u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
11.05-11.25 Szczegielniak J. „Kierunki fizjoterapii w rankingu naukowym polskich uczelni
akademickich”
11.25-11.35 Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
SESJA II
11.35 – 12.45
TERAPIA ZABURZEŃ
SZYJNEGO
CZYNNOŚCIOWYCH
KOMPLEKSU
GŁOWOWO-
Przewodniczący sesji: prof. Józefowicz-Korczyńska M., prof. Śliwiński Z., dr Woszczak M.,
dr Bogacz K.
11.35-11.50 Józefowicz-Korczyńska M. „Fizjoterapia w zawrotach głowy”
11.50-12.05 Szczepanik M., Walak J., Woszczak M., Józefowicz-Korczyńska M. „Kinezyterapia
u pacjentów w obwodowym uszkodzeniu narządu przedsionkowego”
12.05-12.20 Walak J., Szczepanik M., Woszczak M. „Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na
jakość życia pacjentów z zaburzeniami w ośrodkowej części układu
przedsionkowego”
12.20-12.35 Wójcik
M.
„Zastosowanie
terapii
kranio
sacralnej
w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa – studium
przypadku”
12.35-12.45 Dyskusja
12.45-13.30 Przerwa obiadowa
SESJA III
13.30-15.50
FIZJOTERAPIA W GERIATRII
Przewodniczący sesji:
prof. Kołomecka M., prof. Kuliński W., prof. Żak M., dr Kiljański M.,
13.30-15.00 Forum Dziekanów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
13.30-13.45 Kołomecka M. „Specyfika podejścia internisty do pacjenta geriatrycznego. Kiedy
pacjent internistyczny staje się pacjentem geriatrycznym - możliwość opieki
nad nim w województwie łódzkim”
13.45-14.00 Puzio G., Czesak J., Krupnik Sz., Staszczak-Gawełda I., Żak M. „Ocena wpływu
postępowania fizjoterapeutycznego na równowagę i chód osób w starszym
wieku”
14.00-14.15 Kaczorowska A., Katan A., Ignasiak Z. „Ocena jakości życia starszych kobiet,
pensjonariuszek domów pomocy społecznej”
14.15-14.30 Rzepka A., Radziszewski K., Fielek D., Dzierżanowski M., Pilecka-Rybka K.,
Kędziora-Kornatowska K. „Skuteczność narzędzi w ocenie ruchomości
kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów w starszym wieku z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa”
14.30-14.45 Rzepka A., Radziszewski K., Fielek D., Dzierżanowski M., Pilecka-Rybka K.,
Kędziora-Kornatowska K. „Skuteczność terapii usprawniającej prowadzonej
w warunkach uzdrowiskowych u pacjentów w starszym wieku z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa"
14.45-15.00 Kuliński W., Olczak A. „Fizjoterapia w profilaktyce niepełnosprawności u osób
w wieku podeszłym”
15.00-15.15 Krupnik Sz., Czesak J., Puzio G., Staszczak-Gawełda I., Żak M. „Ocena możliwości
radzenia sobie po upadku pacjentów w starszym wieku”
15.15-15.30 Czesak J., Krupnik Sz., Puzio G., Staszczak-Gawełda I., Żak M. „Upadki osób
starszych ze schorzeniami neurologicznymi - ocena ryzyka dokonywana po roku
od pierwszego upadku”
15.30-15.45 Kiljański M., Kałuża-Pawłowska J., Woszczak M., Kiebzak W.,
„O geriatrii inaczej-zadania fizjoterapeuty”
15.45-15.50 Dyskusja
16.00-19.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
20.00-00.00 Bankiet, Hotel Piemont, ul. Kilińskiego 25
26 PAŹDZIERNIKA 2013 – SOBOTA
SESJA IV
9.00-10.35
FIZJOTERAPIA W NEUROLOGII DZIECI I DOROSŁYCH
Przewodniczący sesji: dr Domagalska-Szopa M., doc. dr Gieremek K., dr Kiebzak W., dr
Dybek T.
9.00-9.15
Domagalska-Szopa M., Szopa A., Kidoń Z., Welon E. „Spastyczność mięśnia
czworogłowego, a odchylenia od prawidłowego wzorca chodu u dzieci z MPD.
9.15-9.30
Borkowska K., Skubis M., Zyznawska J., Zagórska A. „Czy gry sterowane ruchem
firmy Nintendo Wii można wykorzystać w terapii niedowładów? Opis
przypadku”
9.30-9.45
Garczyńska K., Ciejka E., Knypl I., Kowacka B. „Fizjoterapia w terapii zespołu
cieśni nadgarstka”
9.45-10.00 Krajczy E., Krajczy M., Łuniewski J., Szczegielniak J. „Fizjoterapia dysfagii
u chorych ze schorzeniami neurologicznymi”
10.00-10.15 Szopa A., Domagalska-Szopa M., Bąk K., Czechowicz B., Welon E. „Bóle barku podejście neurofizjologiczne”
10.15-10.30 Markiewicz A., „Wskazania i przeciwwskazania do aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży z rozpoznaną padaczką w świetle literatury przedmiotu i wstępnych
badań własnych"
10.30-10.35 Dyskusja
10.35-10.50 Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy
SESJA V
10.50 – 13.40
FIZJOTERAPIA W INTERNIE
Przewodniczący sesji: prof. Janiszewski M., prof. Szczegielniak J., dr Krajczy M.,
dr Ziółkowski W.
10.50-11.05 Krajczy M., Krajczy E., Bogacz K., Szczegielniak J. „Plastrowanie dynamiczne
w inkontynencji dziecięcej. Studium przypadku”
11.05-11.20 Pawełczyk W., Bajowska J., Wójtowicz B., Bogacz K., Krajczy M., Dybek T.
Szczegielniak J., Kiljański M. „Zastosowanie ćwiczeń metodą biofeedback
w fizjoterapii chorych na POChP”
11.20-11.35 Psota K. „Potencjał i znaczenie klimatoterapii w leczeniu nadciśnienia
tętniczego”
11.35-11.50 Kiljański M., Oberbek J., Molinari I., Wierdak K., Kiebzak W., Strzecha M. „Ocena
równowagi ciała u pacjentów po przebytym udarze mózgu za pomocą
posturografu dwupłytowego – doniesienia wstępne"
11.50-12.05 Rajkowska-Labon E., Hansdorfer-Korzon R. „Postępowanie fizjoterapeutyczne
po radykalnej prostatektomii u mężczyzn - przegląd metod”
12.05-12.20 Zduńczyk M., Zdunek P. „Ocena równowagi za pomocą skali Berga u kobiet
leczonych z powodu raka piersi”
12.20-12.35 Romanowski M., Klimorowski M. „Masaż głęboki i jego oddziaływanie na
chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”
12.35-12.50 Kaczmar G., Kufel W., Halat B., Śliwiński G., Michalak B., Śliwińska D., Śliwiński Z.
„Funkcja układu oddechowego w badaniu spirometrycznym w grupie dzieci 913 lat”
12.50-13.05 Opalko K., Lietz – Kijak D., Dojs A., Kijak E. „Błona śluzowa jamy ustnej
w świetle lampy Velscope”
13.05-13.20 Lietz-Kijak D., Opalko K., Bogdziewicz-Wałęsa O., Kijak E., Skomro P.
„Elektropotencjały jamy ustnej po zastosowaniu ELF-FM”
13.20-13.35 Kiljański M., Oberbek J., Molinari I., Wierdak K., Strzecha M. „Wykorzystanie
systemu PARESTAND w procesie reedukacji chodu u pacjentów po przebytym
udarze mózgu – doniesienia wstępne"
13.35-13.40 Dyskusja
13.40-13.55 Przerwa kawowa
SESJA VI
13.55-17.10
FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII
Przewodniczący sesji: prof. Śliwiński Z., dr Kiljański M., dr Łuniewski J., dr Woszczak M.
13.55-14.10 Kiebzak W., Kiljański M., Żak M., Śliwiński Z. „Globalne wzorce motoryczne
w postępowaniu leczniczym w schorzeniach ortopedycznych”
14.10-14.25 Woszczak M., Szczepanik M., Walak J., Kiljański M. „Ocena terapii skojarzonej
polem magnetycznym niskiej częstotliwości i ultrafonoforezy u pacjentów
z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych”
14.25-14.40 Szczepaniak R., Kałuża-Pawłowska J., Wierdak K., Syrewicz K. Kiljański M.
„Program usprawniania pacjentów po 65 roku życia z zaburzeniami okolicy
lędźwiowo-krzyżowej”
14.40-14.55 Jokiel M., Olczak I., Lisiewicz E., Czarnecki P. „Porównanie parametrów
biomechanicznych zginaczy i prostowników nadgarstka u pacjentów z łokciem
tenisisty i golfisty”
14.55-15.10 Lisiewicz E., Olczak I, Lubiatowski P., Bręborowicz M., Redman M., Romanowski
L. „Ocena siły chwytu ręki u pacjentów po operacji endoprotezoplastyki stawu
łokciowego”
15.10-15.25 Olczak I., Lisiewicz E., Jokiel M. „Ocena wpływu aplikacji KinesiologyTaping na
siłę chwytu i parametry biomechaniczne mięśni zginaczy stawu
nadgarstkowego”
15.25-15.40 Przedborska A., Łaganowski P., Misztal M., Raczkowski J.W. „Ocena wyniku
leczenia palucha koślawego metodą osteotomii Scarf”
15.40-15.55 Wasilewski L. „Terapia łączona w schorzeniach narządu ruchu, falą uderzeniową
i laseroterapią wysokoenergetyczną HILT (doniesienie wstępne)”
15.55-16.10 Wiernicka M., Kamińska E., Choszczewski D., Michałowski Ł., Łochyński D.,
Hurnik E., Kiljański M., Lewandowski J. „Analiza zmian wybranych parametrów
dynamicznej kontroli posturalnej u dzieci w wieku 9 – 12 lat uczestniczących
w zajęciach profilaktyczno-korekcyjnych”
16.10-16.25 Kufel W., Halat B., Michalak B., Kaczmar G., Zeckay R., Śliwiński Z. „Ocena
krzywizn kręgosłupa w badaniach przesiewowych za pomocą urządzenia
Formetric 4D w grupie dzieci 9-13 lat”
16.25-16.40 Strzecha M., Knapik H., Baranowski P., Pasiak J., Pękala A., Senderowicz K., Petlic
M. „Stopy, równowaga i chód– konieczność łączenia anatomii z biomechaniką”
16.40-16.55 Sawicki Z. „Powrót do źródeł zdrowia – równowaga chwiejna w stawach
kręgosłupa”
16.55-17.00 Dyskusja
17.00-17.15 Zakończenie
Podczas konferencji odbywać się będą bezpłatne warsztaty
i spotkania:
Firma: LifeWave
„Zastosowanie aplikacji nanoplastrów LifeWave”
piątek 25.10.2013 r., godz. 11.30-13.00, sala kameralna;
sobota 26.10.2013 r., godz. 10.00-11.30, 14-15.30, sala kameralna;
Firma: KINESIS
& KOORDYNACJA
„Wykorzystanie biofeedbacku w pracy fizjoterapeuty”
piątek 25.10.2013 r., godz. 10.00-11.30, 14.00-15.30,
sala baletowa;
Firma: Thera Band
„Budowanie sensomotoryki i sprawności ruchowej poprzez formy
zabawowo-ruchowe, z wykorzystaniem sprzętu Thera-Band®,
TOGU®, Artzt®
piątek 25.10.2013 r., godz. 12.00-13.30,
sobota 26.10.2013 r., godz. 12.00-13.30, sala baletowa
Zapisy odbędą się podczas Konferencji.
Liczba miejsc ograniczona (20 osób/warsztat)
Forum Dziekanów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
piątek 25.10.2013 r., godz. 13.30-15.00, sala kameralna
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
sobota 26.10.2013 r., godz. 14.00-16.00, Galeria
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
czwartek 24.10.2013 r., godz. 16.00
Zebranie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii
czwartek 24.10.2013 r., godz. 18.00
Podczas Konferencji odbędzie się światowa premiera: „SFT – Sling Feedback
Therapy” urządzenia oraz terapii z wykorzystaniem zjawiska biofeedbacku”.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. M. Synder
V-ce przewodniczący: dr n. med. M. Kiljański
Prof. dr n. med. S. Głuszek
Prof. dr n. med. A. Nowakowski
Prof. dr n. med. L. Romanowski
Prof. dr hab. n. med. M. Joźwiak
Prof. J. Szczegielniak
Prof. Z. Śliwiński
Prof. M. Żak
Prof. A. Czamara
Doc. dr K. Gieremek
Dr W. Kiebzak
Dr n. med. M. Woszczak
Dr W. Ziółkowski
Dr T. Dybek
Dr M. Krajczy
Dr J. Łuniewski
Dr K. Bogacz
Dr M. Wiernicka
Mgr R. Szczepaniak
REJESTRACJA ON-LINE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
www.fizjoterapia.org.pl
www.facebook.pl/PolskieTowarzystwoFizjoterapii
OPŁATY
Studenci: 100 zł
Członkowie PTF: 150 zł
Pozostałe osoby: 250 zł
BANKIET
130 zł
25.10.2013 r., godz. 20.00
Hotel Piemont, ul. Kilińskiego 25
MIEJSCE KONFERENCJI
Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach
Ul. Tadeusza Kościuszki 14
95-200 Pabianice
ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice
Tel. 666-042-049
Mail: [email protected]
Download

AMBASADOR