X JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
PERSPEKTYWY ROZWOJU FIZJOTERAPII
1 7-1 8 PAŹDZIERNIKA 201 4
PABIANICE
PROGRAM RAMOWY
1 7 PAŹDZIERNIKA 201 4 – PIĄTEK
Rejestracja uczestników
08.00-09.00
Otwarcie Konferencji, program artystyczny Zespół Trio
09.00-09.40
Akordeonowe (Przemysław Czestkowski, Krzysztof Moszczyński, Jakub
Dośpiał z klasy Macieja Ćwiklińskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I˚ i II˚
w Pabianicach)
09.40-1 2.00 SESJA I WPROWADZAJĄCA
Przewodniczący:
Aleksander Kabsch, Zbigniew Śliwiński,
Jan Szczegielniak, Marek Kiljański,
Leszek Romanowski
Marilyn Moffat
09.40-10.10
Moving The Profession Forward Toward Healthier
Lifestyles
Aleksander Kabsch
10.10-10.30
Sterowanie ruchem w świetle teorii biomechanizmuuwarunkowania kinezyterapeutyczne
Zbigniew Śliwiński
10.30-10.45
Bezpośredni dostęp pacjenta do fizjoterapeuty w świetle
obowiązujących przepisów na świecie i w Polsce
Jan Szczegielniak, Marek Kiljański, Barbara Szaro
10.45-11.00
Analiza kosztów kursów prowadzonych dla
fizjoterapeutów w wybranych krajach Europy
11.00-11.15
11.15-11.30
9 │ STRONA
Analysis ofthe cost ofcourses for physiotherapists in selected
countries in Europe
Marek Krasuski
Organizacja oddziału Paraplegii i Rehabilitacja w
uszkodzeniach rdzenia kręgowego
Leszek Romanowski, Ewa Bręborowicz
Leczenie ortopedyczne i komunikacja z pacjentem - co
może fizjoterapeuta a co ortopeda?
11.30-11.50
12.00-12.20
Maciej Nowak
Współpraca Fizjoterapeuty i Lekarza – Model współpracy
- Punkt widzenia ortopedy /lekarza sportowego
Przerwa kawowa
Przewodniczący sesji:
12.20-12.35
12.35-12.50
12.50-13.05
13.05-13.15
13.15-13.25
13.25-13.35
1 2.20-1 4.1 5 SESJA II A
FIZJOPROFILAKTYKA
Zbigniew Śliwiński, Marek Woszczak,
Danuta Lietz – Kijak, Marek Kiljański
Edward Walczuk, Hanna Kapytok
Rehabilitacja medyczna w systemie pomocy medycznej
obywatelom Republiki Białoruś
Medical rehabilitation in public medical care system in the
Republic ofBelarus
Zbigniew Śliwiński, Marek Wiecheć
Dynamiczna analiza postawy całego ciała w systemie Diers
4D dla potrzeb Fizjoterapii
Nowak Maciej
Biomechanika i Anatomia funkcjonalna stawu skokowego Punkt widzenia lekarza sportowego, fakty i mity
Magdalena Hertel
Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń terapeutycznych
do treningu stabilizacyjnego
The use ofmodern therapeutic devices for stability training
Aleksandra Katan, Antonina Kaczorowska
Znaczenie systematycznej aktywności fizycznej
w utrzymaniu sprawności fizycznej i zdrowia przez osoby
starsze - opis przypadku
The importance ofregular physical activity in keeping the
elderly in good physical condition - a description of
a particular case
Mariusz Strzecha
Znaczenie kliniczne rzetelności pomiarowej narzędzi
diagnostycznych stosowanych do oceny postawy ciała
The clinical significance, the reliability ofmeasurements,
diagnostic tools used to body postural
1 0 │ STRONA
13.35-13.45
13.45-13.55
13.55-14.05
14.05-14.15
Danuta Lietz – Kijak, Krystyna Lisiecka – Opalko, Edward
Kijak
Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu powikłań po
zabiegach stomatologicznych
The use ofphysical therapy in the treatment ofcomplications
after dental intervention
Marco Dapra
Nowe instrumenty dla fizjoterapeutów do diagnostyki
i rehabilitacji
Marek Woszczak, Marta Woszczak, Marcel Kotkowski,
Katarzyna Syrewicz, Marek Kiljański
Częstość występowania postaw skoliotycznych u 12 latków
z różnych środowisk socjologicznych
dyskusja
1 2.20-1 4.1 5 SESJA II B
FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII I INNYCH DZIEDZINACH MEDYCZNYCH
Przewodniczący sesji:
12.20-12.35
12.35-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
11 │ STRONA
Marek Woźniewski, Katarzyna Bogacz,
Agnieszka Nawrocka-Kunecka,
Magdalena Józefowicz-Korczyńska,
Marcin Krajczy
Marek Woźniewski
Stan fizjoterapii w onkologii w Polsce
Agnieszka Nawrocka-Kunecka
Neuropatie związane z nowotworami
Iwona Malicka, Katarzyna Pawłowska, Bartosz Puła,
Christopher Kobierzycki, Dominik Haus, Urszula Pasławska,
Marek Cegielski, Piotr Dzięgiel, Marzena Podhorska-Okołów,
Marek Woźniewski
Trening fizyczny zmniejsza ryzyko raka
Bogna Zielińska-Kaźmierska, Bożena Kowalczyk, Marcin
Szczepanik, Katarzyna Nowicka, Marek Woszczak
Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w rehabilitacji
chorych po zabiegach chirurgii szczękowej
13.10-13.20
13.20-13.30
13.30-13.40
13.40-13.50
13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.15
14.15-15.00
Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Jarosław Walak, Marcin
Szczepanik, Weronika Lukas Grzelczyk, Oskar Rosiak
Wstępna ocena zastosowania wirtualnej rzeczywistości
jako metody fizjoterapii w obwodowym uszkodzeniu
narządu przedsionkowego
Evaluation ofVirtual Reality training in the treatment of
peripheral vestibular system impairment – a pilot study
Zdzisław Dąbczyński
Nowe możliwości wspomagania organizmu w cukrzycy
typu 1 – studium przypadku
New possibilities ofsupporting body in diabetes type 1 – case
study
Jan Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Marcin Krajczy, Tomasz
Dybek, Katarzyna Bogacz
Program krótkoterminowej intensywnej fizjoterapii
chorych na POCHP w warunkach stacjonarnych
Marcin Krajczy, Jan Myrta, Jacek Łuniewski, Katarzyna
Bogacz, Edyta Krajczy, Tomasz Dybek, Jan Szczegielniak
Plastrowanie dynamiczne w nietrzymaniu moczu u dzieci
Dynamic patches in children’s incontinence
Roksana Malak, Przemysław Keczmer, Agnieszka Krawczyk
–Wasielewska, Ewa Mojs, Włodzimierz Samborski
Rehabilitacja w chorobie Alzheimera - aktualny stan
wiedzy i przyszłe kierunki
Rehabilitation in Alzheimer's disease - current state of
knowledge and future directions
Agnieszka Bednarska
Wpływ odnowy biologicznej na samopoczucie
psychofizyczne zawodników profesjonalnie uprawiających
piłkę nożną
The influence ofbiological regeneration on the feeling of
professional football players
Dyskusja
LUNCH
1 2 │ STRONA
1 5.00-1 7.1 0 SESJA III
FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
Przewodniczący sesji: Marek Jóźwiak, Jacek Łuniewski, Tomasz Dybek, Maria
Jaruga, Renata Szczepaniak
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
Izabela Olczak, Ewa Bręborowicz, Leszek Romanowski
Wpływ plastrowania dynamicznego na funkcję barku
w przedniej, pourazowej niestabilności stawu ramiennego
Marek Jóźwiak
Idiopatyczny chód na palcach – algorytm postępowania
Łukasz Kopacz, Anna Lubkowska, Iwona Bryczkowska,
Żaneta Ciosek, Danuta Lietz – Kijak
Wpływ krioterapii miejscowej na zakres ruchu w stawie
kolanowym u pacjentów z gonartrozą
The effect oflocal cryotherapy on the range ofmotion in the
knee joint in patients with osteoarthritis
Katarzyna Garczyńska, Elżbieta Ciejka, Bogusława Kowacka,
Michał Łaz, Katarzyna Krekora
Efekty stosowania poizometrycznej relaksacji i ćwiczeń
czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego
barku
Effects ofpostisometric relaxation and active exercises in
relieving in patients with painful shoulder
Andrzej Suchanowski
Uwarunkowania skuteczności metodyki korekcji skolioz
aparatem SKOL-AS
Effectiveness methodology conditions ofscoliosis correction by
SKOL-AS system
Dagmara Szymańska, Renata Szczepaniak, Katarzyna
Syrewicz, Marek Kiljański
Wpływ terapii wibroakustycznej na wydolność stawów
kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową
The impact assessment oftherapy on the vibro-acoustic
capacity knee joints in patients with osteoarthritis
1 3 │ STRONA
16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-16.50
Jacek Lewandowski, Marzena Wiernicka, Paweł Szulc,
Aleksander Barinow-Wojewódzki, Andrzej Czamara,
Zbigniew Śliwiński
Dymorfizm płciowy ruchomości odcinka lędźwiowego
kręgosłupa w okresie rozwoju progresywnego
Sexual dimorphism in the mobility ofthe lumbar spine during
the progressive development
Tomasz Sajko, Daniel Olędzki, Andrzej Sadowski
Koincydencja zablokowanych stawów krzyżowobiodrowych w bocznym skrzywieniu kręgosłupa oraz
wpływ ich terapii na wartość skoliozy
Block coincidence ofsacroiliac joints in lateral curvature of
the spine as well as the effect ofthe therapy on the size of
scoliosis
17.05-17.10
Andrzej Czamara
Ocena funkcjonalna piłkarzy nożnych po 5 latach po
przebytych skręceniach stawu skokowo-goleniowego
Andrzej Czamara
Postępowanie fizjoterapeutyczne po skręceniu stawu
skokowego w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym
Dyskusja
15.00-16.30
FORUM DZIEKANÓW
17.00-19.30
Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski w BOWLINGU pod
patronatem firmy TB Polska
20.00-00.00
BANKIET
16.50-17.05
1 4 │ STRONA
1 8 PAŹDZIERNIKA 201 4 – SOBOTA
09.40-11 .1 5 SESJA IV
FIZJOTERAPIA W REUMATOLOGII I GERIATRII
Przewodniczący:
Wojciech Romanowski, Marek Żak,
Maciej Jaruga, Krzysztof Gieremek
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
Jerzy Kuchta
Nowoczesna AKUPUNKTURA bez igieł
Modern ACUPUNCTURE without needles
Roman Lorenc
Fizjoterapia w procesie opieki domowej w chorobach
przewlekłych na przykładzie chorych na R.Z.S.
Recommendations for non-pharmacological management of
osteoarthritis
Wojciech Romanowski
Niefarmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej
stawów
Recommendations for non-pharmacological management of
osteoarthritis
Mateusz Klimorowski
Fizjoterapia po zabiegach ortopedycznych w wybranych
jednostkach chorobowych w Poznańskim Ośrodku
Reumatologicznym w Śremie
Physiotherapy after orthopedic surgery in selected rheumatoid
disease in Poznan Rheumatology Center in Srem
Agnieszka Stopa, Marek Żak
Ocena możliwości podnoszenia się po upadku w stosunku
do poziomu sprawności funkcjonalnej wśród słuchaczek
uniwersytetu III wieku
Evaluation ofability to get up from the floor accordance to
functional abilities in participants ofUniversity ofthe Third
Century
Igor Grygus
Zastosowanie fizykoterapii w fizjoterapii reumatoidalnego
zapalenia stawów
Application ofphysiotherapy in rheumatoid arthritis
rehabilitation
1 5 │ STRONA
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
Anna Szczygielska, Marek Żak
Ocena ryzyka upadku u kobiet z osteoporozą
The risk offalls in women with osteoporosis
Mateusz Romanowski, Maja Špiritović, Mateusz Klimorowski
Terapia manualna w leczeniu chorych z twardziną
układową
Manual therapy in treatment ofpatient with systemic sclerosis
Dyskusja
Przerwa Kawowa
11 .30-1 4.1 5 SESJA V
FIZJOTERAPIA W NEUROLOGII
Przewodniczący sesji:
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
Zbigniew Śliwiński, Wojciech Kiebzak,
Marek Kiljański, Andrzej Permoda
Piotr Kasprzak
Codubix 3D - nowa metoda kranioplastyki zastosowana
w 190 przypadkach klinicznych, na tle obecnie dostępnych
sposobów rekonstrukcji ubytków kości czaszki
KrzysztofTybor
Niektóre neurochirurgiczne aspekty chorób naczyniowych
mózgu
Some neurosurgical aspects ofcerebrovascular disease
Małgorzata Domagalska–Szopa, Andrzej Szopa, Tomasz
Łosień, Kamila Pilok, Anna Dawczyk Anna Kowalczyk
Wczesna diagnoza i wczesna kompleksowa rehabilitacja
niemowląt z ośrodkowymi zaburzeniami rozwojowymi
Early detection and early intervention in young babies with
cerebral motor disorders
Grzegorz Boczula, Piotr Baranowski
Analiza porównawcza chodu pacjenta po udarze mózgu
z wykorzystaniem egzoszkieletu. Opis przypadku
Comparative analysis ofgait in patient after stroke using
exoskeleton. Case report.
1 6 │ STRONA
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska-Szopa, Krzysztof
Bąk, Kamila Pilok, Małgorzata Gędłek, Iwona Gęgotek,
Weronika Gallert-Kopyto
Wymierna ocena wyników usprawniania dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym – potrzeby
i możliwości
Quantitative assessment oftreatment in children with cerebral
palsy – needs and possibilities
Małgorzata Domagalska–Szopa, Andrzej Szopa, Aneta Gawlik,
Agnieszka Drosdzol-Cop, Krzysztof Bąk, Kamila Pilok
Zaburzenia narządu ruchu u kobiet z zespołem Turnera
opis przypadku
Musculoskeletal disorders in women with Turner's syndrome –
a case report
Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Ireneusz
Kowalski
Poprawa funkcji motorycznych jako obraz plastyczności
OUN
Edyta Krajczy, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak
Ocena efektów fizjoterapii u chorych neurologicznych
z dysfagią. Badanie pilotażowe
Assessment ofthe effects ofphysiotherapy in dysphagia in
neurological patients. Pilot study
14.15-14.30
Jacek Rożniecki
Leczenie trombolityczne udaru mózgu
Dariusz J. Jaskólski
Zniekształcenia naczyniowe rdzenia kręgowego
Dyskusja
14.30-14.45
Przerwa kawowa
14.45-15.15
Sesja Plakatowa
15.15-15.45
Zakończenie X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji
Naukowej Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii
16.00-18.30
I Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii
13.45-14.15
1 7 │ STRONA
Przewodniczący sesji:
1 4.30-1 5.30 SESJA VI
SESJA PLAKATOWA
Andrzej Permoda, Marek Woszczak,
Katarzyna Syrewicz, Joanna Kałuża-Pawłowska,
Marcin Szczepanik
1. Maria Mazepa
Fizjoterapia stosowana w leczeniu ortopedycznym po endoprotezoplastyce
stawu biodrowego
Physiotherapy used in the treatment orthopedic after hip endoprosthetics
2. Karolina Szymura
Czy siłownie zewnętrzne mogą stać się nową formą fizjoprofilaktyki
otyłości?
3. Grażyna Guzy
Rola czynników psychologicznych w diagnostyce zespołów bólowych
odcinka lędźwiowego kręgosłupa
The role ofpsychological factors in the diagnosis oflow back pain syndromes
4. Tomasz Ridan
Charakterystyka występowania dolegliwości bólowych odcinka
lędźwiowego kręgosłupa w grupie czynnych sportowo siatkarek
Characteristics ofthe low back pain incidence in a group ofactive female
volleyball players
5. Beata Pietrzak
Fizjoterapia po złamaniu otwartym przedramienia w okresie
unieruchomienia stabilizatorem zewnętrznym- studium przypadku
6. Alicja Jachowicz
Leczenie w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
7. Jakub Oberbek
Zastosowanie PERESTAND w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu
8. Paweł Korman
Możliwości i ograniczenia zastosowania termoterapii w chorobach
reumatycznych
Capabilities and constraints in use ofthermotherapy in rheumatoid diseases
9. Adrian Dudek
Obiektywna ocena skuteczności terapeutycznej głębokiej stymulacji
elektromagnetycznej u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa na
podstawie badań elektrodiagnostycznych.
Assessment oftherapeutic effectiveness ofdeep electromagnetic stimulation in
patients with Low Back Pain based on electro diagnostic findings.
10. Edyta Waś-Kuligiewicz, Marek Woszczak.
Rehabilitacja po złamaniu dalszej nasady kości promieniowej
1 8 │ STRONA
Podczas konferencji będą odbywać się bezpłatne WARSZTATY:
1 . piątek, 1 7.1 0.201 4 r., godz. 1 0.30-1 2.00, sala F
Nowe instrumenty dla fizjoterapeutów do diagnostyki i rehabilitacji, Marco Dapra,
Włochy, Microgate,
2. piątek, 1 7.1 0.201 4 r., godz.1 2.30-1 4.00, sala F
Are You Pushing Your Patients Hard Enough?, Marilyn Moffat, USA,
3. piątek, 1 7.1 0.201 4 r., godz. 1 4.30-1 6.00, sala F
Praktyczne zastosowanie urządzenia do pomiaru krzywizn kręgosłupa Medi Maus,
w płaszczyźnie strzałkowej. Opis przypadków., Thera-Band Polska,
4. sobota, 1 8.1 0.201 4 r., godz. 1 0.30-11 .1 0, sala F
Krabat - wielofunkcyjny system wspomagający proces usprawniania i rehabilitacji
dzieci i młodzieży - przykłady ćwiczeń
5. sobota, 1 8.1 0.201 4 r., godz. 11 .30-1 3.00, sala F
Nowe instrumenty dla fizjoterapeutów do diagnostyki i rehabilitacji, Marco Dapra,
Włochy, Microgate,
6. sobota, 1 8.1 0.201 4 r., godz. 1 3.00-1 4.00, sala F
Usprawnianie pacjenta po urazie rdzenia kręgowego z wykorzystaniem
egzoszkieletu, Adrian Michałek, Technomex
Zapisy odbędą się podczas Konferencji w biurze konferencyjnym.
Ilość miejsc ograniczona (30 osób/warsztat).
1 9 │ STRONA
Download

dokumentacja techniczna - Biuletyn Informacji Publicznej