DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH
SPS ZOZ "ZDROJE"
Lp.
Nazwa
Użytkownik
Pawilon
nr wew.
ADMINISTRACJA
ul. Mączna 4, Szczecin
tel. centrala 91 88 06 200, 91 88 06 250; fax 91 88 06 203
Dzwoń: 91-88-06-…
1
Dyrektor Naczelny
5
p.o. dr n. med. Paweł Gonerko
200
2
Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa Psychiatrycznego
5
lek. med. Jarosław Kaczmarek
202
Kierownik - Dorota Ewa Piechota
200
Małgorzata Olszanowska
Grażyna Piechota - Riazanow
Barbara Śmieszek
222
Kierownik Małgorzata Domańska
362
Wojciech Babula
Grażyna Tucholska
260
Sekretariat główny
3
Kancelaria
5
Dział Organizacyjny i Zamówień
Publicznych
4
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
11
Jolanta Duda
Bartosz Bobek
Danuta Podziawa
Sekcja ds. Organizacyjnych
5
Służba BHP i PPOŻ
tel/fax
227
16
Małgorzata Mądracka
Łukasz Wiśniewski
284
6
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
11
Sławomir Mikołajczuk
281
7
Rzecznik Prasowy
11
Magdalena Knop
360
8
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
11
Jan Ślęzak
223
9
Przełożona
11
Zofia Fiut
267
10 Dietetyczki
8
Agnieszka Marcisz
Beata Olczyk
Barbara Hiryk
340
16
Dorota Przewoźniak
307
Jadwiga Kaliszewska
Danuta Kamionka
226
11
Dyspozytornia
Zespół Transportu Sanitarnego
12 Magazyn depozytów
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Eliza Marcinkowska
mec. Magdalena Iwaszkiewicz
mec. Waldemar Slendak
448
13 Dział Prawny
11
14 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
11
Dorota Przeradzka
365
Zastępca Dyrektora
15 ds. Lecznictwa opieki nad matką
i dzieckiem i szpitala ogólnego
15
dr n. med.Paweł Gonerko
596
Główny Księgowy
Zofia Pawlik
289
Sekcja Kosztów i Analiz
Ekonomicznych
Grażyna Sikorska
Dorota Czernik
Beata Polanowska - Balcerak
272
Teresa Wiśniewska
Agnieszka Dzierzęcka
283
Ewa Mianowska
Jolanta Zagubin
Monika Szczupak
342
Genowefa Płodzień
Małgorzata Burda - Soprych
Jolanta Szawracka
282
Iwona Dziemitko
Renata Dzierzęcka
Sylwia Sztylko
261
5
Małgorzata Gumowska
225
16
Sylwia Wiśniewska
Danuta Gajowiecka
Iwona Panek
Anna Maria Fon
Urszula Wróblewska
324
458
11
Kierownik - Małgorzata Małowicka
387
Kierownik Sekcji Anna Marszałek - Męcińska
287
Krystyna Sarabura
Anita Jankowska - Bobek
Marzena Kolasińska
330
Dorota Bomba
Marzena Piskorz
Regina Ewa Dudzik
248
245
461
Kierownik Sekcji - Barbara Żygadło
208
Kierownik działu - Dorota Przeradzka
Sabina Szamocka
365
Dział Finansowo - Księgowy
11
16 Sekcja Księgowości
Kasa
Sekcja Inwentaryzacji
17 Dział Kadr i Płac
Sekcja ds. Personalnych i Socjalnych
Sekcja Płac
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Katarzyna Dobrowolska,
Teresa Mańkowska
273
Maria Mariola Kwiatkowska
Romana Włodek
286
Agata Koronka
304
18 Dział Informatyki
11
Piotr Banicki
Mirosław Łukomski
Sebastian Mężyński
19 Zastępca Dyrektora ds. Jakości
11
Marzenna Blachowska
360
Kierownik - Magdalena Knop
360
Ewa Wenz, Sylwia Walkiewicz - Zdulska
393
Małgorzata Hrypińska
394
Katarzyna Krawczyk
Ewa Kurpisz
240
Kierownik - Marita Stańczuk
Iwona Sokołowska
Ewa Wójcik
472
Magdalena Babula
Wiesława Grabowska
510
20 Dział Jakości i Marketingu
21
Stanowisko ds. Audytu
i Kontroli Wewnętrznej
22 Archiwum Zakładowe
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
11
11
4
11
Kontraktowanie z NFZ
23
Sekcja Rozliczeń
11
Kierownik - Mariola Brodecka
265
Kierownik - Beatrycja Zieziula
506
Anna Pulit, Arkadiusz Siwiec
Kierownik - Joanna Szczęsna
24 Zespół Epidemiologiczny
11
16
567
Anna Żur, Hanna Bień
Cecylia Białek, Ewelina Rasała
Sekcja Statystyki
509
274
398
Monika Adamczyk
242
fax 353
210
tel/fax
527
Elżbieta Kasprzak
Danuta Wleklak - Podgórska
505
213
lek. epidemiolog Marzena Janusz - Jurczyk
271
Pielęgniarki epidemiologiczneWioletta Dach
Iwona Kaczmarek
Bożena Niewiarowicz
268
Pełnomocnik ds. inwestycji i budowy
25 Centrum Opieki nad Matką i
Dzieckiem
11
Danuta Śliwa
26 Zastępca Dyrektora
8
Grażyna Piekarczyk
288
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
8
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
27
508
Bronisława Kosowska
Dominika Żak/
Magdalena Kosowska-Kaczor
501
Wanda Adamowicz
306
Tomasz Zibrowski
204
219
Utylizacja
Czesław Grabowski, Antoni Klinkosz
335
Dezynfekcja i Sterylizacja
Elżbieta Olszewska, Hanna Niska
589
Konserwatorzy
Andrzej Wietrzykowski
Zdzisław Zaremba
403
Warsztat Hydrauliczny
Adam Beker, Ryszard Jarmuła,
Wojciech Matuszak
565
Warsztat Elektryczny
Zdzisław Greiner
Wiesław Nowiak, Andrzej Gąsiowski
575
571
Magazyn Bielizny
Elżbieta Gajewska
Bogumiła Rydzewicz
Agata Kupczak
580
Kierownik - Heribert Tobiasz
581
Krystyna Gajzler
207
Kierownik - Krystyna Chlewińska
Sylwia Małgowska
285
28 Dział Inwestycji, Nieruchomości
29
Kierownik - Bogdan Prałat
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Magazynowej
8
11
Alicja Delikanli
tel/fax
303
Marek Łukaszewicz
333
Teresa Ptaszek
276
415
30 Magazyn Medyczny
3
Zofia Szczypińska
Danuta Kubik
Marzena Pawłowska
31 Magazyn gospodarczo - biurowy
8
Ewa Machowicz
Barbara Kulik
334
325
32 Główny Energetyk
8
Edward Smólski
309
33 Eko Trade
Brama wjazdowa
310
34 Impel
Firma sprzątająca
573
Firma żywieniowa NIRO
337
35 Kuchnia
8
36 Bufet
11
351
37 OHP
38 Zespół Szkół Szpitalnych
593
11
Dyrektor - Janina Lewańska
579
228
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
39 Centrala, informacja
5
40 Fresenius
41 Stomatolog
Halina Mazurkiewicz-Białek
Natalia Złotnicka
Stacja Dializ
5
Anna Engelhadrt
200
250
91 4021982
91 4021983
294
Opieka nad Matką i Dzieckiem oraz Szpital Ogólny
ul. Mączna 4, Szczecin
dzwoń - tel. 91 88 06 ...
1
2
2
3
4
OGÓLNA IZBA PRZYJĘĆ
Zakład
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Oddziałowa - Mariola Budziach
Oddziałowa -
PEDIATRYCZNA
IZBA PRZYJĘĆ
GINEKOLOGICZNO
- POŁOŻNICZA
IZBA PRZYJĘĆ
Oddział
Chorób Wewnętrznych
(dodatkowy telefon alarmowy TP SA:
- 91 46 12 103)
Mirosława Kilimnik
( dodatkowy telefon alarmowy TP SA :
91 46 12 101)
110
144
358
549
375
396
301 (fax)
5
8
Lek. kierujący oddziałem Elżbieta Bernatowicz
172
Oddziałowa - Mariola Budziach
107
Z-ca piel. oddziałowej - Zyta Mońko
235
Sekretariat - Regina Sławińska,
Łucja Bucik
246
Dyżurka pielęgniarek
121
234
Gabinety lekarskie
101
184
Lekarz dyżurny
263
Pracownia EKG
168
Pracownia Endoskopii, Gastroskopii
i Kolonoskopii
108
Lek. kierujący zakładem Anna Starkiewicz
182
Oddziałowa - Dorota Kalisz
156
Sekretariat - Katarzyna Budzińska,
Cecylia Bednarek
152
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
15
5
Oddział I Pediatrii,
Alergologii i Pulmonologii
18
6
Oddział Neurologii Wieku
Rozwojowego i Pediatrii
7
Przyszpitalna Poradnia Neurologiczna
dla Dzieci i Młodzieży
8
Oddział Dzienny
19
2
Dyżurka pielęgniarek A
123
Dyżurka pielęgniarek B
339
Dyżurka pielęgniarek C
124
Gabinet lekarski
143
Sala gimnastyczna
102
Ordynator - Paweł Gonerko
596
Oddziałowa - Teresa Nowak
517
Sekretariat - Paulina Tomaszewska,
Władysława Wąsowicz
559
Dyżurka pielęgniarek
380
Gabinety lekarskie
383
568
Gabinet lekarski przy poradni
alergologicznej i laryngologicznej
582
Gabinet lekarski przy poradni
pulmonologicznej i leczenia
mukowiscydozy
237
Pracownia EKG, Spirometrii i testów
alergologicznych
368
Lek. kierujący oddziałem Grażyna Hnatyszyn
347
Gabinet Lekarza Dyżurnego
Z-ca lek. kier. oddz. - Elżbieta Gadowska
428
Oddziałowa - Teresa Jasińska
345
Sekretariat - Magdalena Burcz
347
Dyżurka pielęgniarek
348
366
Gabinety lekarskie
323
524
546
584
Pracownia EEG dla Dzieci Mirosława Prałat
534
Psycholog - Wioletta Sell
356
Pokój badań
317
Rejestracja - Izabela Machina
318
Lek.z kierujący Oddziałem Elżbieta Sowińska
463
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Rehabilitacyjny
2
9
Przyszpitalna Poradnia
Rehabilitacyjna
2
10
Oddział Urologiczny
Dzienny Oddział
Otolaryngologiczny
7
12 Poradnia Otolaryngologiczna
11
13
15
459
Gabinet lekarski Agnieszka Chałubińska - Gonerko
462
Dział Fizjoterapii
435
Koordynator fizjoterapeutów Ryszard Zmaczyński
464
Sekretariat - Monika Wnuk
466
Fizjoterapia
151
Gabinet Małego Dziecka Halina Gołąbek
465
Lek. kierujący oddziałem Marek Grabowski
551
Oddziałowy - Maciej Jasik
547
Sekretariat - Ewa Baszak
141
Dyżurka pielęgniarek
122
Gabinet lekarski
149
Gabinet zabiegowy
526
Pracownia ESWL
153
Przyszpitalna Poradnia Urologiczna Monika Łosiak
552
Lek. kierujący oddziałem Kazimierz Andrzejewski
392
Piel. koordynująca - Joanna Gumna
127
7
Rejestracja
127
16
lek. kierujący oddziałem Stanisław Paradowski
109
Piel. koordynująca - Alicja Strojek
106
Dyżurka pielęgniarek
104
Gabinet lekarski
109
Intensywny Nadzór Oparzeniowy
103
Lek. kierujący oddziałem - Elżbieta Karnaś
569
Oddziałowa - Wiesława Łaba
249
Sekretariat - Anna Zembrzuska
395
Dyżurka pielęgniarek
533
Gabinet lekarski
543
569
Lek. kierujący oddziałem - Jacek Patalan
312
Centrum Leczenia Oparzeń
Pododdział Oddziału
Chirurgii dziecięcej,
Oparzeń i Urologii
5
14
Sekretariat - Anna Jułkowska - Kozak
Oddział Intensywnej Terapii
i Anestazjologii
z pododdziałem ITiA
dla dzieci
2
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Oddział Noworodków,
Patologii i Intensywnej
Terapii
1
Noworodki
Poradnia Laktacyjna
1
Poradnia Neonatologiczna
1
5
16
Oddział Okulistyczny
Poradnia Okulistyczna
17
5
557
Sekretariat - Wioletta Przybyłek - Gerke
322
Gabinety lekarskie
545
328
Patologia Noworodka
553
514
Z- ca oddziałowej - Aneta Brzezińska
319
Sekretariat - Grażyna Marczak
319
Dyżurka pielęgniarek
321
Gabinet lekarski
370
Myjnia inkubatorów
346
Małgorzata Szmygin, Alicja Kapała
572
369
Lek. kierujący oddziałem Joanna Sowińska
341
Z-ca lek. kier. oddz. - Mirosłwa Krukar
341
p.o. Oddziałowej - Renata Pęciak
374
Sekretariat - Danuta Bogdańska
503
Dyżurka pielęgniarek
556
Gabinet lekarski
341
Rejestracja
364
telefon alarmowy TP SA - 91 4612 101
IZBA PRZYJĘĆ
GINEKOLOGICZNO
- POŁOŻNICZA
Piel. koordynująca - Edyta Feszczak
1
18 Oddział Położnictwa i Ginekologii
1
19 Ginekologia
20 Położnictwo
p.o.Oddziałowej - Małgorzata Kuźmińska
1
375
396
301 (fax)
Ordynator - Andrzej Niedzielski
520
Z-ca ordynatora - Wojciech Halec
520
Sekretariat - Edyta Rębacz, Sylwia Żak
521
Lekarz dyżurny
315
Gabinety lekarskie
550
591
Oddziałowa O/Ginekologii - Grażyna
Kędzierska
314
Dyżurka pielęgniarek
590
Gabinet zabiegowy
516
p.o. Położnej Oddziałowej - Krystyna
Pabisińska
300
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Przyszpitalna
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
Dyżurka pielęgniarek
378
Gabinet badań
531
1
21
563
Gabinet Lekarski
502
Gabinet USG
522
Gabinet Kolposkopia i Urodynamika
538
Gabinet KTG
1
22 Blok porodowy
1
23 Blok operacyjny
24 Szkoła Rodzenia
7
504
Sala przedporodowa
327
Stanowisko położnych
316
Pokój socjalny
376
Piel.koordynująca - Joanna Kozłowska
577
Gabinet Anestezjologa
513
Blok operacyjny
344
Sala wybudzeń
541
Edyta Feszczak
375
Lekarz kierujący oddziałem - Leszek Sagan
25
26
Oddział Neurochirurgii dziecięcej z
Pododziałem Neurochirurgii Dorosłych
Przyszpitalna Poradnia
Neurochirurgiczna dla dzieci i młodzieży
2
16
Sekretariat
492
Piel. koordynująca - Wiesława Rybak
489
Lekarz dyżurny
493
Dyżurka pielęgniarek
488
Pokój lekarzy
493
Sala pooperacyjna
494
Rejestracja
495
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Lecznictwo Psychiatryczne
ul. Mączna 4, Szczecin
dzwoń - tel. 91 88 06 ...
1
PSYCHIATRYCZNA
IZBA PRZYJĘĆ
telefon alarmowy TP SA 91 4612 615
5
211
Piel. koordynująca - Lucyna Czycz
218
Pokój przyjęć
220
Lekarz dyżurny
217
2
Przyszpitalna Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dorosłych
14
Mieczysława Fiuk
221
3
Przyszpitalna Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
14
Mieczysława Fiuk
221
4
Zespół Psychologów
Helena Wódecka
224
5
Zespół Rehabilitacji
wewnątrzszpitalnej
Kierownik - Anna Jezierska
451
6
Pracownia EEG dla Dorosłych
Anna Król
229
Kierownik - Eliza Błaszczak - Denis
Anna Cała - Ruszkowska
Joanna Kierakowicz
Tomasz Gardasiewicz
Maryla Maciejuk
Monika Adamczyk
241
258
Lekarz profilaktyk Krystyna Maciejewska - Dorsz
Pielęgniarka - Joanna Olszanowska
496
7
Sekcja Pracowników Socjalnych
8
Poradnia Profilaktyczna Medycyny
Pracy /Pracownicy SPS ZOZ
"ZDROJE"/
9
10
Oddział Psychiatrii
Dziecięcej i Młodzieżowej
III Oddział
5
16
Lek. kierujący oddziałem Małgorzata Śmiarowska
446
Oddziałowa - Małgorzata Pawlicka
447
Sekretariat - Barbara Krupa
454
Paw. Dyżurka pielęgniarek
18
443
Gabinety Lekarskie
455
457
499
Psycholog
308
452
Ordynator - Agnieszka Juszko
231
Z-ca Ordynatora - Edward Karkosza
406
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Ogólnopsychiatryczny
III A
III B
12
V Oddział
Ogólnopsychiatryczny
z pododdziałem leczenia
zaburzeń afektywnych
VI Oddział Psychiatryczny
Rehabilitacyjny
292
Oddziałowa - Joanna Ekalt
298
Dyżurka pielęgniarek
296
Gabinety lekarskie
256
293
299
Dyżurka pielęgniarek
405
Gabinety lekarskie
381
371
Dyżurka pielęgniarek
254
III C Gabinety lekarskie
236
257
537
Psycholodzy
232
Ordynator - Barbara Moręgiel - Naprawa
438
Oddziałowa - Alicja Marat
441
Sekretariat - Małgorzata Depa,
Anna Żmuda - Trzebiatowska
436
Dyżurka pielęgniarek
440
Gabinety lekarskie
442
Dyżurka pielęgniarek
421
Gabinety lekarskie
352
453
456
Dyżurka pielęgniarek
425
VA
VB
VC
13
Sekretariat - Aleksandra Mętel
Aleksandra Licznierska - Godziuk
14
14
14
14
Gabinety lekarskie
Psycholog
451
Sala Rozpraw
540
Lek. kierujący oddziałem - Maria Czech
432
p.o. Oddziałowego - Tadeusz Majchrzak
433
Sekretariat - Anna Giwer
431
Dyżurka pielęgniarek A
410
Gabinety lekarskie
411
412
Dyżurka pielęgniarek B
430
Gabinety lekarskie
297
Psycholog - Mirosława Hibler-Bor
253
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
409
7
14
Oddział Opiekuńczo Leczniczy
Lek. Konsultant Mirosława Gruszczyńska
269
Kierownik Oddziału - Janina Sztama
278
Sekretariat - Jolanta Łodygowska
264
Dyżurka pielęgniarek
275
Pracownia Terapii Zajęciowej
277
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Diagnostyka
ul. Mączna 4, Szczecin
tel. 91-88-06-…
1
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik - Monika Sochańska
585
Rejestracja i Sekretariat
Magdalena Sałamaj
Kamila Zaborowska
518
469
Kierownik Zespołu Techników Ewa Ruman
535
Pokój opisów
379
Pokój techników
332
Pracownia RTG
386
Pracownia USG
388
Pracownia USG
407
Pracownia TK
414
1
Pracownie
Pracownia Mammografii
2
Laboratorium Analityczne
ALAB
16
Bank Krwi ALAB
3
4
Laboratorium Mikrobiologiczne
Apteka Zakładowa
544
359
536
16
Renata Karwik
373
Kierownik - Beata Walaszkowska
Pracownia
570
320
Kierownik - Anna Kruszyńska
401
400
402
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Szpital, ul. Św. Wojciecha 7, Szczecin
Centrala tel. 91 88 06 000
Dzwoń: 91-88-06- … (numer wewnętrzny)
1
2
3
4
5
6
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7
Sekretariat
IZBA PRZYJĘĆ
PEDIATRYCZNA
Oddział Chirurgii
Dziecięcej, Oparzeń i
Urologii
Oddział Pediatrii,
Gastroenterologii
i Reumatologii
Oddział Kliniczny Pediatrii,
Nefrologii ze Stacją Dializ i
Leczenia Ostrych Zatruć
7
Stacja Dializ
8
Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
lek. med. Stanisław Paradowski
Małgorzata Kordys
Sekretariat - Janina Mysiak
061
081
061
081
fax 080
087
Piel. koordynująca - Wanda Chwieduk
Dyżurka pielęgniarek
013
Lek. kierujący oddziałem Stanisław Paradowski
059
Z-ca lek. kier. oddz. - Ireneusz Pudło
053
p.o. Oddziałowej - Danuta Powała
064
Sekretariat - Kazimiera Kusińska
059
Gabinet chirurgiczny
079
Lek. kierujący oddziałem Grażyna Czaja - Bulsa
073
Piel. koordynująca - Teresa Zduniak
034
Sekretariat - Mariola Biercewicz
034
Gabinet lekarski
032
Lek. kierujący oddziałem Andrzej Brodkiewicz
091
p.o. Oddziałowej - Kazimiera Pawlak
077
Sekretariat - Magdalena Górna
074
Dyżurka pielęgniarek
077
Gabinet lekarski
015
079
Dyżurka pielęgniarek
076
Gabinety lekarskie
060
088
Lek. kierujący oddziałem Ina Bałachowska - Kościołek
Piel. koordynująca - Aneta Kaczmarska
041
027
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
9
10
Blok operacyjny
Pracownie
Diagnostyki Obrazowej
RTG i USG
12
Pracownia EKG,
Gastroskopii, Kolonoskopii
Laboratorium Analityczne
13
Bank Krwi - ALAB
11
14
15
16
Poradnie Dziecięce
Poradnia Medycyny Sportu
Sekcja
Techniczno - Administracyjna
Sekretariat - Irena Radlińska
025
Dyżurka pielęgniarek
025
Dyżurka pielęgniarek pooperacyjnych
070
Dyżurka pielęgniarek anestezjologicznych
048
Gabinet lekarski
041
Sala pooperacyjna (noworodki)
019
Piel. koordynująca - Danuta Poterek
024
Blok operacyjny
068
Dyżurka pielęgniarek
023
Lek. kierujący pracownią Grażyna Dudarenko
021
Rejestracja
do godz. 15.00
po 15.00
094
075
Gabinet lekarski
078
Pracownia RTG
058
Rejestracja - Beata Rączka, Aneta Wójcik
069
ALAB
017
055
Dorota Czeszak
093
Rejestracja
018
086
Chirurgii Ogólnej
056
071
Chirurgii urazowo - ortopedycznej
049
Nefrologiczna
037
Reumatologiczna i Gastroenterologiczna
035
Lek. kierujący poradnią Arkadiusz Stefaniak
028
Kasa, Dietetyk - Małgorzata Spiżak
042
Urszula Marciniak
067
fax 083
Warsztaty techniczne
Dariusz Górski
Jerzy Sztraus
072
050
Szatnia
Barbara Rożek, Elżbieta Stasz
054
Magazyn Bielizny
Marzena Pasternak
038
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Sterylizacja
063
Portiernia
010
Iwona Kaczmarek
030
17
Pielęgniarka Epidemiologiczna
18
Zespół Szkół Szpitalnych
031
19
Archiwum
062
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Centrum Psychiatryczne ul. Żołnierska 55
centrala tel. 91 487 60 70
fax 91 487 26 49
Kierownik Centrum Psychiatrycznego - Dąbrówka Spertusiak - Rogoza
15 I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic
II Oddział Dzienny Psychiatryczny
16 Rehabilitacyjny
17 Ośrodek Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
18 Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
19
20
21
Poradnia "N"
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia "A"
22 Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
Dyżurka pielęgniarek
wew. 326
Sekretariat
wew. 308
Gabinety lekarskie
wew. 312
Dyżurka pielęgniarek
wew. 331
Gabinety lekarskie
wew. 312
Sekretariat - Jolanta Dziapa
wew. 227
Kierownik - Emilia Rutkowska
91
487 27 95
Dyżurka pielęgniarek
91
487 14 20
Lek. kierujący poradnią Karolina Korwin - Piotrowska
wew. 119
Gabinet zabiegowy
wew. 112
Rejestracja
wew. 116
Lek. kierujący poradnią - Ewa Kramarz
wew. 231
Rejestracja
wew. 220
Gabinety lekarskie
wew. 210
wew. 211
Pracownicy socjalni
wew. 206
Gabinet zabiegowy
wew. 213
lek. kierujący poradnią - Janusz Wołoszyn
wew. 226
Rejestracja
wew. 226
Terapeuci
wew. 223
wew. 228
Halina Przybylska
91
487 60 70
DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ:
91-88-06-... i numer wewnętrzny
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Słowackiego 19, Szczecin
1
Zespół Specjalistycznych Poradni dla Dzieci
i Młodzieży
Rejestracja
91 423 10 49
2
Zespół Specjalistycznych Poradni dla Kobiet
Rejestracja
Pielęgniarka Koordynująca Edyta Sobolewska
91 422 22 82
3
Zespół Poradni Okulistycznych
Ortoptystka Koordynująca Wawszczyk Gabriela
Rejestracja
91 422 77 13
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14
1
Pielęgniarka Koordynująca - Marianna Krzemińska
91 487 03 71
2
Rejestracja
91 486 04 25
Sporządziła:
Sylwia Walkiewicz - Zdulska
Dział Jakości i Marketingu
02.07.2013 r.
Download

DZWONIĄC Z MIASTA NAJPIERW WYBIERZ: 91-88-06-... i