S T O K L U F I R S A T Ü R Ü N L E R İ D I S C O U N T S TO C K P R O D U C T S
23.01.2015
İSTANBUL KAROLARI 20x20 DESENLİ KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S 2 0 x 2 0 PAT T E R N E D T İ L E S
Rezerve
Reserved
Karoistanbul 005
Rezerve
Reserved
33 m ²
20 m²
Karoistanbul 006 A
10 m²
Karoistanbul 06 C
71 m²
Karoistanbul 067 A
8 m²
Karoistanbul 046
98 m²
Karoistanbul 143 A
9 m²
1 7 m²
Karoistanbul 106
40 m²
Karoistanbul 113
148 m²
İSTANBUL KAROLARI 20x20 DESENLİ KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S 2 0 x 2 0 PAT T E R N E D T İ L E S
Karoistanbul 143 B
20 m²
Karoistanbul 08
Karoistanbul 085
13 m²
Karoistanbul 146
2 m²
11 m²
Karoistanbul 053
25 m²
Karoistanbul 067 B
13 m²
Karoistanbul Cam Göz 19 m²
Karoistanbul 001 A
5 m²
İSTANBUL KAROLARI 20x20 DESENLİ KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S 2 0 x 2 0 PAT T E R N E D T İ L E S
Karoistanbul 01 B
Karoistanbul 10
5 m²
137 m²
Karoistanbul 01 C
Karoistanbul 48
8 m²
Karoistanbul 01 D
85 m²
Karoistanbul 01 E
22 m²
15 m²
Karoistanbul 049 A
60 m²
Karoistanbul 049 B
54 m²
İSTANBUL KAROLARI 20x20 DESENLİ KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S 2 0 x 2 0 PAT T E R N E D T İ L E S
Rezerve
Reserved
Karoistanbul 035
3 m²
Karoistanbul 13 B
Karoistanbul 125
3,2 m²
Karoistanbul 33
3 m²
3,4 m²
100 m ²
Karoistanbul 15
Karoistanbul 06 D
100 m²
4 m²
Karoistanbul 18
3,24 m²
Karoistanbul 013 A
3,88 m²
İSTANBUL KAROLARI 20x20 DESENLİ KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S 2 0 x 2 0 PAT T E R N E D T İ L E S
R e z e r v e Köşe: 5 adet
Kenar: 45 adet
Reserved Corner: 5 piecev Border: 45 piece
Köşe: 0 metretül / 0 adet
Kenar: 26 metretül / 130 adet
Bakla Bordür
Asma Bordür
Karoistanbul 1003
Köşe: 4 metretül / 20 adet
Kenar: 50 metretül / 250 adet
1,40 m²
Karoistanbul 1004
Köşe: 4 metretül / 20 adet
Kenar: 50 metretül / 250 adet
Düzyol Bordür
18 m²
20x23 Altıgen 206
10,5 m²
K A R O S İ M A N S E R İ S İ 20x20x1.6
CARREAUX CIMENT TİLES 2 0 x 2 0 x 1 . 6
Rezerve
Reserved
Karo Siman 001
69 m²
Rezerve
22 m ²
Karo Siman 003 A
Reserved
22 m²
Karo Siman 005 A
Rezerve
Reserved
Karo Siman 008 A
23 m²
Karo Siman 010
19 m²
2 m²
141 m²
Karo Siman 006 A
1.2 m²
Karo Siman 013
7 m²
30 m ²
Karo Siman 012 B
32 m²
K A R O S İ M A N S E R İ S İ 20x20x1.6
CARREAUX CIMENT TİLES 2 0 x 2 0 x 1 . 6
Karo Siman 014
1,5 m²
Karo Siman 015
Rezerve
Reserved
Karo Siman 019
32 m²
42 m²
Karo Siman 017 A
4 m²
1,4 m²
Karo Siman 008 B
0,96 m²
1 m²
Karo Siman 011
K A R O S İ M A N S E R İ S İ 20x20x1.6
CARREAUX CIMENT TİLES 2 0 x 2 0 x 1 . 6
Karo Siman 002
143m²
Karo Siman 003 B
Rezerve
Reserved
Karo Siman 006 B
149 m²
141 m²
Karo Siman 004
117 m²
Karo Siman 008 B
149 m²
Karo Siman 005 B
143 m²
1 m²
Karo Siman 007
124 m²
Karo Siman 009
118 m²
K A R O S İ M A N S E R İ S İ 20x20x1.6
CARREAUX CIMENT TİLES 2 0 x 2 0 x 1 . 6
Rezerve
Reserved
Karo Siman 033
114 m²
Karo Siman 017 B
149 m²
Karo Siman 020
Rezerve
Reserved
Karo Siman 023
130 m²
Karo Siman 031
148 m²
30 m ²
149 m²
Karo Siman 022
69 m²
15 m ²
Karo Siman 032
130 m²
Karo Siman 013
150 m²
K A R O S İ M A N S E R İ S İ 20x20x1.6
CARREAUX CIMENT TİLES 2 0 x 2 0 x 1 . 6
Rezerve
Reserved
Karo Siman DK01
1,92 m²
Köşe: 21,2 metretül / 106 adet
Kenar: 9,6 metretül / 48 adet
Karo Siman Örgü Bordür
1,8 m ²
Karo Siman DK02
1,8 m²
Köşe: 47 metretül / 235 adet
Kenar: 165,6 metretül / 828 adet
Karo Siman Halay Bordür
Karo Siman DK03
2 m²
Köşe: 20,4 metretül / 102 adet
Kenar: 130,4 metretül / 652 adet
Karo Siman Bakla Bordür
Karo Siman DK04
69 m²
Köşe: 24,6 metretül / 123 adet
Kenar: 186,2 metretül / 931 adet
Karo Siman Çınar Bordür
C ASTELLON S E RAM İ K L ER İ
CASTELLON CERAMIC TİLES
20x20x0.9
2 0 x 2 0 x 0.9
Rezerve
Reserved
KCS 003
Rezerve
Reserved
KCS 010
1,2 m²
KCS 009
2 m²
KCS 004 B
Rezerve
21 m²
Reserved
45 m²
KCS 013
65,4 m²
KCS 014
Rezerve
32 m ²
Reserved
50 m²
KCS 008
34 m²
KCS 015
12 m²
153 m²
32 m ²
322 m²
C ASTELLON S E RAM İ K L E R İ
CASTELLON CERAMIC TİLES
Rezerve
Reserved
KCS 016
20x20x0.9
2 0 x 2 0 x 0.9
Rezerve
42 m²
Reserved
309 m²
KCS 017
27 m²
KCS 018
12 m ²
15 m²
KCS 019
310 m²
C ASTELLON S E RAM İ K L E R İ
CASTELLON CERAMIC TİLES
20x20x0.9
2 0 x 2 0 x 0.9
R e z e r v e Köşe: 5 adet
Kenar: 70 adet
Reserved Corner: 5 piece Border: 70 piece
Köşe: 0 metretül / 0 adet
Kenar: 288,8 metretül / 1444 adet
KCS 201
Köşe: 327 metretül / 1635 adet
Kenar: 81 metretül / 405 adet
KCS 202
Köşe: 25 metretül / 125 adet
Kenar: 66,4 metretül / 332 adet
KCS 203
Köşe: 19,2 metretül / 96 adet
Kenar: 85 metretül / 425 adet
KCS 204
İSTANBUL KAROLARI PATCH WORK KAROLAR
İ S TA N B U L T İ L E S PAT C H W O R K T İ L E S
Karoistanbul 10x10 cm PATCH WORK
Karoistanbul 10x20 cm PATCH WORK
UYARILAR
WA R N I N G
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Stok listesi, günlük olarak güncellenir ve yayınlanır.
Karar verilen ürünler maksimum 1 günlük rezerve edilebilir.
Beğendiğiniz ürün, gün içerisinde tükenmiş veya rezerve edilmiş olabilir.
Stock list is valid for the date sent.
Your choosen item could be sold or reserved for an another customer in the same day.
If you decide for some item(s) please reserve them. The reservation can be made only for 1 day.
Download

S TO K L U F I R S AT Ü R Ü N L E R İ DISCOUNT