16
Temat z bliska: Materiały drewnopochodne
REKLAMA
Produkcja sklejki w Polsce trochę załamała się w 2011 r., ale obecnie rośnie i w minionym roku wynosiła
197 631 m3. Na II półrocze 2013 r. branża sklejek potrzebuje około 118 000 m3 brzozy, a oferta LP opiewała
na około 19 000 m3. Ä s. 30-33
Nr 5 (196)
maj 2013
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Giełda maszyn w każdym numerze. Ä s. 57-58
Z kraju
Ze świata
Ekonomia i rynek
Temat z bliska
Produkty i komponenty
Technika i technologia
Brazylijska suszarnia
z amerykańskim
systemem pomiaru
wilgotności
Po uruchomieniu nowego zakładu w Ełku, produkcja
sklejki pod skrzydłami Paged Sklejka wzrosła
ośmiokrotnie w minionym dziesięcioleciu.
Uruchomienie w lipcu zeszłego roku
w Zakładzie Produkcji Sklejek w Ełku
nowoczesnej suszarni arkuszy łuszczki
brazylijskiego producenta zaowocowało
wzrostem produkcji o około 20 proc. Obecnie możliwości produkcyjne zakładu sięgają 1800 m3 sklejki na miesiąc.
mieckich producentów. Nasze urządzenie
jest bardzo poprawne technicznie i dobrze
suszy łuszczkę.
Suszarnia jest grzana parą technologiczną z własnej kotłowni. Jest czteropiętrowa – na każdym piętrze położone są
obok siebie jednocześnie trzy kwadraty
łuszczki. Ma ona sześć sekcji gorących
i jedną sekcję chłodzącą. Załadunek arkuPrędkością suszenia steruje
szy łuszczki jest całkowicie automatyczny.
wilgotnościomierz
– Jest to jedyna tego typu suszarnia Zadaniem obsługi jest jedynie nadzór nad
w krajowych zakładach sklejki – mówi ssawkami, które podrywają początek arkuZbigniew Michał Malinowski, dyrektor sza łuszczki. Proces podnoszenia arkusza
Zakładu Produkcji Sklejek – bo w więk- wspierają wentylatory nadmuchowe. Po
szości pracują suszarnie fińskich i nie- osiągnięciu pewnego poziomu, automa-
Wstępnie sprasowane arkusze poddawane są prasowaniu gorącemu.
tycznie uruchamiają się obrotowe rolki,
które podają arkusz do środka suszarni.
W jej wnętrzu panuje temperatura rzędu
170OC. Arkusze wytracają wilgotność przez
około 5 min. O czasie ich przebywania
w suszarni decyduje zainstalowany wewnątrz wilgotnościomierz amerykańskiej
firmy Elliott Bay Industries z Seattle, która
zalicza się do światowych liderów automatycznych urządzeń mierzących wilgot-
ność sklejek i oklein w procesie suszenia.
Są to bardzo zaawansowane rozwiązania,
praktycznie sterujące pracą suszarni i mające duży wpływ na program optymalizacji procesu suszenia. Pomiar wilgotności
jest dokonywany w czasie rzeczywistym
i połączony z systemem automatyki, który
steruje czasem przebywania mokrej łuszczki w suszarni i wpływa na wydajność
suszenia. I właśnie ta cecha systemu za-
instalowanego w suszarni brazylijskiego
producenta powoduje wzrost produkcji
wysuszonej łuszczki o 20 proc. Producent
przekonywał, że żaden inny system nie
pozwala na osiąganie lepszych wyników.
Paromiesięczna eksploatacja w Ełku potwierdza jego wysokie walory.
– Zainstalowanie tej suszarni daje nam
nadzieję na dalszy wzrost produkcji – dodaje dyrektor zakładu. Ä s. 32
LIGNA też dotknięta
kryzysową zadyszką
Nowości Instytutu
Technologii Drewna
Wyłącznymi produktami
pelety i energia elektryczna
Ä s. 22-23
Ä s. 28-29
Ä s. 50-52
REKLAMA
2
maj 2013
Felieton | Listy | Cytat miesiąca
Pal sęk
Spontaniczne oklaski skłonią
do szanowania nabywców drewna?
Przed prezydentem RP leśnicy chwalili się, że więcej drewna
to więcej pracy, ale jakoś branża drzewna nie pamięta, żeby
sternicy LP reagowali na ten argument większym pozyskaniem
i bardziej realnymi cenami wyjściowymi na przetargach.
Janusz Bekas
Nie przypuszczałem, że dane mi będzie
słyszeć spontaniczne oklaski starannie
dobranego grona przedstawicieli różnych
jednostek Lasów Państwowych, zebranych
na zamku w Niepołomicach na obchodach
Ogólnopolskiego Święta Lasu, po słowach
prezydenta Bronisława Komorowskiego, iż
nonsensem jest zamiar nabycia przez Lasy
Państwowe kolejki linowej na Kasprowy
Wierch. Czego, jak czego, ale takiej nielojalności Dyrekcja Generalna LP na pewno
nie spodziewała się od wybrańców ponad
25-tysięcznej załogi. Przecież zapewne ktoś
w warszawskiej centrali przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., (a może w Ministerstwie
Środowiska przy ul. Wawelskiej!) wpadł na
ten pomysł w trosce o dobro ludzi w zielonych mundurach. No bo ceny drewna trochę
teraz dołują, zyski z gospodarki łowieckiej
są tak mizerne, że nawet prezydentowi RP
nie dają spokoju, więc dla utrzymania przyzwoitego poziomu majątku leśnego, a głównie leśniczówek, obwodów łowieckich i stale rosnących wynagrodzeń, dobrze byłoby
zarabiać na wygodnych turystach, którzy
chcą być wywiezieni i zwiezieni przez dopiero co zmodernizowaną za budżetowe
pieniądze kolejkę linową. Wystarczy tylko
zmienić szyldy i pieczątki, a obsługę ubrać
w zielone mundury.
Utrzymanie takiej kolejki jest dużo
łatwiejsze niż zarządzanie lasami na powierzchni 7,6 mln ha i toczenie pyskówek
z ZUL-ami, którym nie chce się za grosze sadzić każdego roku 500 mln sadzonek drzew
i pozyskiwać na granicy rentowności 36 mln
m3 drewna. A później na okrągło tłumaczyć
się przemysłowi drzewnemu – dlaczego
drewno jest takie, a nie inne, dla jednych za
grube, dla drugich za cienkie, a dla wszystkich – za drogie, no i wysłuchiwać, że go za
mało. A z drugiej strony – zmagać się z eko-
logami, myśliwymi, a przede wszystkim
z pazernym Ministerstwem Finansów, które chciałoby się dobrać do kasy LP, gdyż 7,6
mld zł przychodu w 2012 r. to sumka nie do
pogardzenia. Wciąż uważa ono, że kilkaset
milionów podatku leśnego i dochodowego
to raczej skromna danina do kasy państwowej z firmy gospodarującej na powierzchni
prawie jednej trzeciej kraju.
Przed prezydentem nie omieszkano się
pochwalić, że każde 100 m3 drewna dostarczone na rynek tworzy jedno miejsce pracy,
ale sęk w tym, że gdy o tym mówi przemysł
drzewny i prosi o bezpieczne dla przyszłości lasów zwiększenie rocznie pozyskania
drewna o 3-4 mln m3 rocznie, żeby zakłady przerobu drewna mogły wywiązać się
z kontraktów, utrzymać stanowiska pracy
i osiągnąć sensowną rentowność, to ludzie
w mundurach pozostają głusi! Ci na górze,
bo gdy zaproszeni przedstawiciele branży
drzewnej po oficjalnych uroczystościach
usiedli do biesiadnych stołów z leśniczymi
i nadleśniczymi, to obie strony – daję słowo – mówiły… prawie jednym głosem! Że
w każdym nadleśnictwie przybywa obszarów drewna przeszłorębnego, że w rejonach
uboższych w zakłady drzewne nadleśniczowie mają świadomość, iż wystawiane
przez nich ceny wyjściowe są za wysokie,
ale zgodne z… centralnymi zaleceniami.
Natomiast tylko nadleśniczowie muszą się
głowić, jak tego surowca się pozbyć, żeby
im się kasa zgadzała i mogli wykonać plan
pozyskania surowca. Choć z podawanych
oficjalnych zestawień wynika, że sprzedaż
drewna realizowana jest… prawie normalnie, to ten i ów nadleśniczy z Podkarpacia
czy z Lubelszczyzny podpytywał, czy któremuś z przedsiębiorców drzewnych nie
potrzeba więcej dłużycy sosnowej, po cenie
znacznie niższej niż z nadleśnictw z zachodnich dyrekcji regionalnych. Więc jeden po
drugim sięgali po kalkulator w komórce, by
przeliczyć, czy by się opłacało wozić drewno
250 km, ale po tej niższej cenie. Wymiana
wizytówek pozwala mi twierdzić, że te bezpośrednie pogaduszki mogą zakończyć się
korzystnymi dla obu stron umowami.
Mogę też zdradzić, iż nasi leśni
współbiesiadnicy unikali jak ognia wypowiadania się o kolejce linowej czy innych
tego typu „inicjatywach” zwierzchników,
jednak jakoś ich też nie bronili, koncentrując się raczej na potrzebie partnerstwa
leśników z drzewiarzami. Ale tak, by nie
być posądzonym o korupcyjne współdziałanie, bo jeszcze nie tak dawno nie
były mile widziane spotkania i rozmowy
leśników z ZUL-owcami czy przedsiębiorcami drzewnymi.
Więc czy można się dziwić, że reakcją na przestrogę prezydenta, żeby nie
zostali administracją lasów państwowych i kolejek linowych, były oklaski,
cichnące z każdą sekundą, chyba w obawie, że klaszczących pokażą telewizyjne kamery i uwiecznią cyfrowe aparaty
fotograficzne? No i będzie się trzeba
tłumaczyć albo żegnać ze stanowiskiem
z powodu utraty zaufania kierownictwa
do myślących inaczej…
Po tym niepołomickim incydencie
z prezydencką oceną angażowania się LP
w kolejki linowe rozmawiałem z kilkoma
przedstawicielami największych nabywców drewna i branżowych stowarzyszeń,
którzy, jak mówili, w cuda nie wierzą, ale
myślą, że może ten przytyk prezydenta RP
skłoni leśników do przywrócenia bardziej
normalnych stosunków ze swoimi klientami. Siedząc w zielonych mundurach na
pełnej kasie, trzymają głowy tak wysoko,
że trudno przebić się z postulatami do
ich uszu i trafiają one do zupełnie innych
części ciała. L
Cytat miesiąca
Dzisiaj, po latach widać, że to nie było naturalne,
a wymuszone przez konkretny rozwój ekonomiczny,
doprowadzenie do takiej dominacji sosny w lasach.
Są obecnie z tego powodu problemy, więc warto o sprawach
lasu rozmawiać z wyprzedzeniem i zastanowić się,
co warto dzisiaj zrobić, żeby w przyszłości było lepiej.
Wypowiedź na obchodach Ogólnopolskiego Święta Lasu
w Niepołomicach 20 kwietnia.
16
Wydawca:
Prezes zarządu:
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Wiceprezes zarządu:
Zbigniew Owsiak
Rafał Sidor
1754 placówki o profilu zawodowym.
Proporcje w branży drzewnej są pewnie jeszcze gorsze.
Ale dlaczego brakuje im uczniów do
nauki? Nie tylko z powodu konkurencji
liceów, ale od 1995 r. wciąż maleje
liczba dzieci w wieku szkolnym. Na
początku lat 90. w szkołach zawodowych naukę pobierało 814 000 osób,
a obecnie około 230 000. Można przypuszczać, że jeżeli liczba absolwentów
gimnazjów nadal będzie się zmniejszać, to kolejne szkoły zawodowe będą
zamykane z powodu niewystarczającej
liczby chętnych do nauki. Ale pewnie też z powodu przestarzałej bazy
szkoleniowej. Uczę w szkole, której
władze powiatu odmawiają jakiegokolwiek wsparcia finansowego na zakup
maszyn czy narzędzi stolarskich,
albowiem każdy grosz kierują na
budowę powiatowego szpitala. Więc
ile możemy wybłagać od firm, które
teraz tłumaczą swoje ograniczone
możliwości spadkiem sprzedaży? Mieliśmy niedawno „dni otwarte” szkoły
z pokazami kilku dystrybutorów, ale
po zakończeniu prezentacji zostawili
nam… parę ołówków i firmowych
smyczy, a nie papier ścierny, lakier
czy akcesoria meblowe, już o jakimś
narzędziu nie wspominając.
Aż dziw, że nasi absolwenci podczas
końcowych egzaminów mają więcej kłopotów ze zdaniem egzaminu
pisemnego z wiedzy teoretycznej niż
z egzaminem praktycznym, gdzie
zdawalność sięga 95,5 proc. Zresztą,
prace uczniów zgłaszane na Wasz
konkurs „Wyczarowane z drewna”,
które od lat podziwiam, potwierdzają,
że do zawodówek trafiają przyszli
zdolni rzemieślnicy, jednak system
kształcenia preferuje zupełnie inne
umiejętności niż te oczekiwane przez
pracodawców. Dostępnymi w warsztatach starymi heblami, piłami ręcznymi
i pilnikami możemy ich nauczyć perfekcyjnego ręcznego szlifowania, docinania, wymiarowania, ale nie budowy
gniazda CNC, bo nawet podręczników
na ten temat nie ma!
Jako nauczyciela jednej z nielicznych
już drzewnych szkół zawodowych
cieszy mnie, że na łamach „Gazety
Przemysłu Drzewnego” dosyć systematycznie pojawiają się artykuły
o wegetacji tych szkół i kłopotach z naborem uczniów. Jednocześnie na rynku
pracy obserwujemy niedobór fachowców – stolarzy, tapicerów, mechaników
maszyn, operatorów CNC, a pracodawcy narzekają, że absolwenci szkół zawodowych nie są dobrze przygotowani
do wykonywania zawodu.
Od reformy systemu oświaty z 1999 r.
możliwości kontynuowania nauki na
studiach stały się dużo większe. Z tego
względu plany edukacyjne młodego
pokolenia coraz częściej obejmują
zdobycie wyższego wykształcenia.
Zmiany w szkolnictwie oraz nieustanny postęp technologiczny i masowość
produkcji sprawiły, że pracownie
rzemieślnicze przestały być rentowne.
Część zawodów zupełnie odeszła w zapomnienie, inne diametralnie zmieniły
swoją społeczną użyteczność. Mimo to
wciąż trudno wyobrazić sobie życie bez
szewca, krawca, tapicera czy stolarza.
A tymczasem wykształcenie zawodowe
traktowane jest jak „towar drugiej kategorii”, pozbawiony prestiżu i renomy.
Z każdym kolejnym rokiem okazuje się,
że niesłusznie, bo jak pokazuje rynek
pracy, skończenie szkoły zawodowej
jest w wielu miejscowościach jedyną
szansą na znalezienie zatrudnienia.
Zasadnicze szkoły zawodowe i technika funkcjonują obecnie w nieco innej
formule i na odmiennej podstawie
programowej. Mają przede wszystkim
na celu wykształcenie umiejętności
i kwalifikacji przydatnych do pracy
w konkretnym zawodzie. Nauka trwa
dwa lub trzy lata, a po jej zakończeniu zdaje się egzamin potwierdzający
zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Niestety, szkoły zawodowe stanowią zaledwie 21 proc. ogólnej liczby
szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
Czytałem niedawno, że na początku
lat 90. funkcjonowało prawie 3000
szkół przygotowujących do wykonyNauczyciel zawodów
wania konkretnego zawodu, zaś w roku drzewnych z Małopolski
szkolnym 2011/2012 działały tylko
się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszych Czytelników, będące polemiką
do aktualnych wydarzeń w branży drzewnej.
Bronisław Komorowski,
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Redaktor naczelny:
Sekretarz redakcji:
Nr 5 (196) maj 2013
Można nauczyć
tylko rzemiosła
Å Opinie Czytelników są ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze
Janusz Bekas
[email protected]
tel. 519 516 113
Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
tel. centrali 58/531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl
listy do redakcji
Sylwia Modzelewska
[email protected]
tel. 519 516 103
Dziennikarze:
Tomasz Bogacki
[email protected]
tel. 603 764 478
Małgorzata Gackowska
[email protected]
tel. 607 373 966
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
e-mail: [email protected]
tel. 58/531 27 53
Irena Muszałowska
[email protected]
tel. 519 516 112
Korekta:
Katarzyna Orlikowska
[email protected]
tel. 519 516 118
Kierownik działu DTP:
Sylwia Wojtanowska
[email protected]
Grzegorz Pastwa
[email protected]
tel. 519 516 106
Projekt graficzny:
Agnieszka i Michał Warda
Druk:
Wiesław Dobosz
Mariusz Wroński
[email protected]
tel. 519 516 108
Dział graficzny DTP:
Współpracownicy:
Katarzyna Łukowicz
Halina Nowak – Chojnice
Grzegorz Kowaluk – Warszawa
Bogdan Nowak - Szczecin
Sekretariat:
Opiekunowie klienta:
Katarzyna Kaszubowska
[email protected]
Redakcja:
[email protected]
Agata Schulz-Szatkowska
[email protected]
tel. 519 516 107
Damian Kargul
[email protected]
tel. 519 516 104
Dział prenumeraty:
[email protected]
Krzysztof Kargul
[email protected]
tel. 691 355 660
Drukarnia Księży Werbistów,
Górna Grupa, 86-134 Dragacz
ul. Klasztorna 4
maj 2013
3
Branża drzewna też czeka na tę ustawę!
AKTUALNE PYTANIE | Kiedy regulacja prawna dotycząca odnawialnych źródeł energii?
Od roku ceny świadectw pochodzenia energii
z odnawialnych źródeł zaczęły spadać, a gdy straciły
ponad połowę swojej wartości, to zrywane są umowy
na zrębki i trociny.
Jerzy Piątkowski
Około tysiąc nazwisk osób, które
wysłały do premiera Donalda Tuska
e-maile z apelem o wprowadzenie
ustawy o odnawialnych źródłach
energii, znalazło się w całostronicowej
reklamie Greenpeace opublikowanej
30 kwietnia w ogólnopolskim dzienniku, w której pada jedno pytanie: kiedy
rząd przyjmie tę ustawę?
W ostatnim okresie skutki braku
ustawy odczuła też branża drzewna.
Przedsiębiorcy zainwestowali duże
środki w inwestycje pozwalające
przetworzyć poprodukcyjny materiał
drzewny i leśny w paliwo energetyczne
(zrębki, brykiety, pelety), tymczasem
spadek cen tzw. zielonych certyfikatów spowodował załamanie na rynku
zbytu tych paliw, skutkując nie tylko
spadkiem cen peletów czy trocin dostarczanych zakładom energetycznym,
ale wręcz zrywaniem przez nie umów,
co zakłady drzewne stawia w sytuacji
bez wyjścia. Kontynuowanie obróbki
drzewnej wiąże się z powstawaniem
poprodukcyjnych odpadów, z którymi
teraz nie bardzo wiadomo, co robić.
Ustawa o OZE ma respektować unijne zobowiązania dotyczące
15-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu
energii do 2020 r., ale też – jak niedawno stwierdził premier – zawierać rozwiązania preferujące „adekwatne do
polskich możliwości” źródła energii.
Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu w ustawie nie będzie faworyzowania najdroższych sposobów
produkowania energii odnawialnej,
za jaki uważa się współspalanie węgla
z biomasą w kotłach elektrowni i elektrociepłowni. Za przykładem wielu
krajów zachodniej i północnej Europy
zamierza się wspierać efektywniejsze
REKLAMA
i rozsądniejsze rozwiązania, choćby
nieduże i rozproszone źródła ciepła
i prądu, wykorzystujące paliwa odnawialne. Zamiary te wspiera Greenpeace, uważając, że takie rozwiązanie
likwiduje bariery dotyczące powstawania przydomowych elektrowni
i innego rodzaju rozproszonych źródeł
energii, których rozwój poprawi bilans
energetyczny kraju oraz wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
– Obecny system wspierania OZE
jest kosztowny i często nie ma nic
wspólnego z ochroną środowiska
– przekonują ekolodzy z Greenpeace. –
Dofinansowanie współspalania węgla
z biomasą w olbrzymich kotłach konwencjonalnych elektrowni jest u nas
najwyższe na świecie. Doprowadziło
to do patologii w systemie wsparcia
w sektorze energetyki odnawialnej.
– Dodatkowo, import biomasy
z Ukrainy, Afryki czy Azji przyczynia
się do wzrostu zanieczyszczeń, a nie
ich ograniczania – napisał Robert Cyglicki, dyrektor programowy Greenpeace Polska w liście do premiera.
Na ustawę o OZE polscy przedsiębiorcy czekają już trzeci rok. Termin
wdrożenia przez Polskę Dyrektywy
2009/28/WE minął 5 grudnia 2010
r. Od tego czasu zaprezentowano już
cztery projekty ustawy o OZE, ale każdy wywoływał kontrowersje. Tymczasem Komisja Europejska, nie czekając
dłużej na efekt prac polskiego rządu,
pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach
energii. Możemy zapłacić ponad 133
000 euro za każdy dzień zwłoki od
dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji.
Obecnie Ministerstwo Gospodarki lansuje przekazanie do parlamentu
ustaw tzw. trójpaku energetycznego,
zawierającego między innymi projekt
ustawy o OZE. W ramach tego rozwiązania resort chce zweryfikować tzw.
współczynniki korekcyjne decydujące
o wysokości wsparcia poszczególnych
technologii OZE. Problem w tym, że
rozbieżne są poglądy dotyczące „godziwej” rekompensaty dla inwestorów.
Najwięcej zastrzeżeń co do systemu wsparcia OZE zgłasza resort finansów i są to zastrzeżenia powodujące
spowolnienie prac na rzecz rozwoju
energetyki prosumenckiej. Ministerstwo Finansów sprzeciwia się proponowanym w projekcie stałym gwarantowanym taryfom i rozwiązaniom
przewidzianym dla małych prosumenckich źródeł. Ma ono także zastrzeżenia co do kształtu współczynników
korekcyjnych w systemie zielonych
certyfikatów.
W odpowiedzi na liczne obecnie
postulaty poprawy sytuacji na rynku
biomasy, Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby wsparcie dla współspalania zostało wydłużone do 2017 r.,
ale nie chce się zgodzić na zwiększenie
współczynnika korekcyjnego. Uważa
natomiast, że aby doprowadzić rynek
zielonych certyfikatów do równowagi, poziom obowiązkowego umorzenia świadectw pochodzenia powinien
wzrosnąć z około 12 proc. do 14,54
proc. w 2013 r. i 25,34 proc. w 2020 r.,
co powinno doprowadzić do ustabilizowania się cen zielonych certyfikatów na poziomie zbliżonym do opłaty
zastępczej, czyli 286 zł, z obecnego
poziomu 130 zł.
– W przypadku ostatecznego załamania się rynku świadectw pochodzenia, a w ślad za nim procesu inwestycyjnego w obszarze OZE, trudno będzie je
na nowo odbudować – przekonuje stowarzyszenie skupiające producentów
biomasy. – Odkładanie tego problemu na
okres planowanych prac nad tzw. dużym
trójpakiem energetycznym przyniesie
katastrofalne skutki dla już zrealizowanych inwestycji o wartości rzędu 12-15
mld zł i zahamuje rozwój nowych. L
4
maj 2013
Z kraju
Pięć gwoździ wbił pięcioma uderzeniami! Ä s. 6 | Rzemiosło w najlepszym wykonaniu Ä s. 8-9 | Miastotwórcza rola targów jest oczywista Ä s. 13 |
Drewno kłodowane za drogie do produkcji palet Ä s. 16 „Cenny surowiec” znowu kłopotem branży drzewnej! Ä s. 20
Po targach sprzedaje się
wiele pokazanych maszyn
TARGI | 30. edycja Dremy w niezłej formie w trudnych czasach
Nawet jeśli na targach nie podejmuje się decyzji o zakupie
maszyny, to często jej obejrzenie i rozmowa z handlowcem
są impulsem do sfinalizowania transakcji. Tak twierdzą
wystawcy i nabywcy!
wych problemów z podobnymi targami
w Niemczech i we Włoszech, MTP wchodzą w paradę wystawcom targów po
wschodniej stronie granicy, które – choć
nieporadnie organizowane – rosną w
siłę, gdyż stoi za nimi duży, potencjalny
rynek zbytu. I tak źle, i tak niedobrze, ale
TEKST I FOT. Janusz Bekas
wczesną jesienią, a dokładnie w dniach docenić trzeba ruch do przodu. Można
Po 30 edycjach Międzynarodowych 16-19 września 2014 r. I jak to zwykle jednak było odnieść wrażenie, że więkTargów Maszyn i Narzędzi dla Prze- bywa, od razu tą wiadomością podzie- szość z ulgą przyjęła jesienny termin,
mysłu Drzewnego i Meblarskiego DRE- lili wystawców na zadowolonych i… od- choćby dlatego, że… kolejny wydatek fiMA, organizowanych dotąd tradycyjnie grażających się, że ich noga nie posta- nansowy czeka ich za 1,5 roku.
w pierwszej połowie roku, organizatorzy nie w tym terminie w Poznaniu. W tej
zdecydowali się na terminową rewolucję sprawie staję po stronie zadowolonych, Duże, małe, ale czy owocne?
i na przyszłoroczną Dremę zapraszają… mając świadomość, że unikając termino- Nie są zaś niespodzianką dla targoweBudziły zainteresowanie produkty krajowego producenta maszyn do obróbki drewna.
REKLAMA
go bywalca podzielone opinie wystawców i zwiedzających o kolejnej edycji
targów Drema, kształtowane często
na podstawie… liczby samochodów na
terenach targowych i na okolicznych
parkingach albo… wolnej przestrzeni
między rzędami stoisk. Od lat słyszę,
jak to podupada Drema, by od tych samych wystawców po latach usłyszeć,
że „tegoroczne targi to już nie to, co
dawniej”. Pewnie więc mniej krytyczna będzie ocena tegorocznej imprezy
za jakiś czas, albowiem wiele ocen formułowanych na gorąco pomija kryzysowe uwarunkowania gospodarcze, no
Kolejna wersja Powermata zawiera kilka nowych rozwiązań.
i fakt, że światowi liderzy – Weinig,
Homag, Cef la, SCM i inni, nawet jeśli
pokazali się w Poznaniu na obszernych
stoiskach, to prezentacje swoich nowości zaplanowali na majowych targach Ligna w Hanowerze.
Nie znaczy to jednak, że Drema
oparła się powszechnemu spadkowi
zainteresowania publiczności oraz
targowej aktywności producentów maszyn i wytwórców różnych produktów.
Wystarczy nawet porównać oficjalne
dane udostępniane przez organizatorów po każdej kolejnej edycji Dremy
i Furniki, żeby z pewną ostrożnością
przyjmować ich nazbyt optymistyczne
oceny. W tym roku obwieścili sukces
w postaci „blisko 21 000 profesjonalnych zwiedzających, 525 wystawców
na terenie 7 pawilonów wystawienniczych o powierzchni ekspozycyjnej
ponad 23 000 m 2”. Ale – dla przypomnienia młodym targowym PR-owcom
– w zeszłym roku podawali, że Dremę
odwiedziło 24 500 specjalistów, a na
przestrzeni 24 300 m 2 swoje produkty
zaprezentowało 555 firm z 17 państw.
A jeszcze rok wcześniej w obu wydarzeniach targowych uczestniczyło 780
firm z 18 krajów. Takie są fakty, więc
spostrzeżenia o mniejszej liczbie wystawców są w pełni uzasadnione.
maj 2013
wciąż mało okazale i efektywnie wychodzi to krajowym
producentom skupionym w stowarzyszeniu Droma. Wielka
szkoda, bo krajowe maszyny nawet wzornictwem podążają
za europejską czołówką, a pod wieloma względami technicznie są lepiej dostosowane do potrzeb małych i średnich
zakładów, no i nie powalają ceną, jednak wciąż pokazywane
są jak 20 lat temu, gdy były po nie zapisy u producentów.
Widać, że naszym producentom zależy na pokazaniu
możliwości kompleksowego wyposażenia niewielkiego
przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego w krajowe maszyny, skoro kolejny raz przywieźli je do Polskiej Fabryki Mebli,
organizowanej od paru lat przez Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
Droma, i ponoszą koszty tej prezentacji. Cóż to jednak za
promocja, skoro fabryka, jeśli już pracuje, to w najgorszym
stylu minionej epoki. Znowu było jak w minionym roku – na
jednej maszynie ktoś coś tam obrabiał, ale pięć sąsiednich
było unieruchomionych. Więc który z przedsiębiorców zainteresuje się zakupem maszyn z takiej „fabryki”? Daję wiarę prasowej informacji, że „wyprodukowany został zestaw
kuchenny: stół i kredens z drewna sosnowego”. W ciągu
czterech dni jeden zestaw? Zaiste, sukces!
Nie brakowało eksponatów polecanych jako „nowość”.
A w ramach targowej Fabryki Mebli na Żywo podobno
powstały… dwa designerskie biurka. Naprawdę, nie ma się
Jak by jednak nie patrzeć, Drema nie wypadła w tym czym chwalić, i albo należałoby kontynuować ideę z pioroku najgorzej, a firmy, które do prezentacji swoich pro- nierskiej edycji w 2008 r., albo nie zawracać głowy produduktów przygotowały się merytorycznie, zapisały swoje centom maszyn i zwiedzającym smętnym przedsięwzięuczestnictwo po stronie zysków, a nie strat. Wciąż bowiem ciem, skoro ciągle coś stoi na przeszkodzie uruchomienia
dostrzec można stoiska urządzone jakby z obowiązku (?!), zebranych maszyn.
a znudzona albo dobrze „bawiąca się” obsługa spogląda na
potencjalnych nabywców i specjalistów jak na natrętów. Dla każdego coś ciekawego
Na pewno więc na brak zainteresowania swoją ofertą nie W Gorzowie Wielkopolskim ostał się dobrze znany Gomad,
narzekają BizeA, Homag, Weinig, Felder, Ekopol, Gomad choć wkrótce przeniesie się do Skwierzyny, i na kolejne edyczy Teknika, których przedstawiciele handlowi mieli nie- cje Dremy przywozi nowy produkt. W tym roku była to linia
wiele wolnych chwil i w większości byli dobrze przygo- do wzdłużnego łączenia drewna. Składa się ona z frezarkotowani do przekonywania klientów, dobrze znając poka- -czopiarki FPL, na której następuje obróbka czół listew
zywane produkty. Ale każdy zwiedzający przyzna, że nie z wykonaniem mikrowczepów i nałożeniem kleju, oraz
wszędzie tak jest.
z prasy PWL do łączenia na długości, gdzie elementy są łączone i ściskane w listwę o długości do 3, a nawet 6 m. Linię
uzupełniają obrotowy rolkowy stół podawczy materiału
Kupili, bo zobaczyli… na targach
Teknika, reprezentująca kilkunastu włoskich producentów, oraz stół pośredni pomiędzy czopiarką a prasą.
Ekopol z Nowego Sącza przekonywał tartaczników nie
na pewno swoje sukcesy w sprzedaży maszyn krajowym
tartakom i zakładom meblowym zawdzięcza w pewnej mie- tylko do zakupu wciąż modernizowanych komór suszarnirze konsekwentnej strategii prezentacji obszernej oferty, na czych, wyposażanych ostatnio w rewizyjne drzwi oraz wyzasadzie: dla każdego coś innego, ale na pewno potrzebne- korzystujących nowe profile i uszczelki, ale też do modergo. W ilu to zakładach słyszałem: „Kupiliśmy ten kocioł, op- nizacji już posiadanych suszarń i wzbogacenia ich o nowe
tymalizerkę czy CNC, bo widzieliśmy je na Dremie i dogada- systemy odzyskiwania ciepła oraz o płynną regulację ilości
liśmy się”. Podobną strategię, w mniejszej lub większej skali, powietrza w komorze podczas procesu suszenia, pozwalająrealizują Felder, grupy Homag, SCM czy Weinig, natomiast ce zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Ä s. 7
REKLAMA
5
6
maj 2013
Z kraju
Ä AKTUALNOŚCI
Ä REMA prywatna. Minister Skarbu Państwa poinformował o podpisaniu umowy
sprzedaży akcji spółki REMA w Reszlu. Nabywcą 85 proc. akcji spółki jest Stefan
Kołakowski z Warszawy. Pozostałe 15 proc. akcji przypadnie nieodpłatnie uprawnionym pracownikom spółki. Nowy właściciel zaoferował cenę wywoławczą opiewającą na 2,762 mln zł, czyli 14,13 zł za jedną akcję.
Ä
Proekologiczna modernizacja. Kronospan Szczecinek do wytwarzania ciepła
do systemu ogrzewania suszarni MDF I i MDF II będzie wykorzystywał biomasę. Ma
to zminimalizować negatywny wpływ Kronospanu na lokalne środowisko. Zostanie wybudowany generator gorącego powietrza o mocy 45 MWt wraz z wymiennikiem i elektrofiltrem. Gorące powietrze, wytworzone w generatorze, zostanie
oczyszczone w wysokosprawnym elektrofiltrze, dzięki czemu zmniejszy się emisja
pyłu do powietrza.
XII Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ zgromadziły dużą grupę obserwatorów oraz kibiców.
Ä
Drewno za inwestycje. W wyniku trybu ofertowego przeprowadzonego w Portalu Leśno-Drzewnym sprzedane zostało 703 849 m3 surowca drzewnego, czyli
85,1 proc. wystawionej masy, przeznaczonej dla przedsiębiorstw, które wykazały
przeprowadzenie w ostatnich trzech latach inwestycji we wzrost mocy produkcyjnych o co najmniej 5000 m3. Złożonych zostało ponad 80 wniosków, z czego 10 nie
spełniało wymagań formalnych. Do drugiego etapu sprzedaży w postaci dogrywki
ofert skierowane zostało 187 615 m3 drewna.
Ä Obiekty z drewna. Fabryka Konstrukcji Drewnianych w Nowym Tomyślu, która
zadebiutowała na rynku NewConnect, zawarła w kwietniu umowę na budowę hali
stoczni jachtowej w gminie Kąty Wrocławskie. FKD zbuduje również trzy magazyny
soli w województwie lubelskim w ramach umowy z Warbud SA.
Pięć gwoździ wbił
pięcioma uderzeniami!
MISTRZOSTWA POLSKI | Piotr Nowicki mistrzem na 2013 rok
Ä Cło zahamuje import do Polski. Ukraiński rząd pracuje nad zmianą prawa, któ-
re ma doprowadzić do zmniejszenia eksportu nieprzerobionego drewna. Zaplanowano wprowadzenie na okres pięciu lat podatku eksportowego dotyczącego wywozu zrębków i trocin z drewna gatunków iglastych i liściastych. Cło na kłody ma
sięgnąć 40 proc., ale nie mniej niż 17 euro za 1 m3. Cłem objęte zostaną także zrębki.
Obecnie eksport drewna z Ukrainy wynosi około 3 mln m3 rocznie. Ustawa ma na
celu stymulowanie inwestycji w przemyśle drzewnym na Ukrainie.
Ä OSB ze Strzelec Opolskich. Na wybudowanie zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowoczesnych płyt wiórowych OSB o udoskonalonej jakości powierzchni Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich otrzyma
ponad 125 mln zł unijnego wsparcia. Komisja Europejska przyznała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. Początkowo realizacja inwestycji miała rozpocząć
się 1 lutego 2010 r., jednak ze względu na zmieniające się przepisy prawa oraz trudną sytuację na rynku płyt drewnopochodnych, zdecydowano o jej przesunięciu na
1 czerwca 2012 r. Inwestycja realizowana jest w Strzelcach Opolskich i skalkulowana została na ponad 432 mln zł. W nowej fabryce zatrudnienie znajdzie 201 osób.
Ä Biłgoraj bez TimberOne. Zarząd TimberOne SA złożył w sądzie w Lublinie wniosek o upadłość likwidacyjną spółki, która miała inwestować w produkcję drewna
klejonego, termodrewna i peletu. Nie powiodło się pozyskanie środków na budowę
zakładu przetwórstwa drewna w Biłgoraju, który miał przerabiać około 180 000
m3 tarcicy i zatrudniać około 200 osób.
Ä
Homag wygrał przetarg. Maszyny do głównej linii produkcyjnej nowej fabryki
mebli Nowego Stylu w Jaśle dostarczy Grupa Homag. W skład wyposażenia wejdzie
gniazdo rozkroju płyty, automatyczny system transportowy, maszyny do okleinowania wąskich płaszczyzn, gniazdo wiertarek, linie do montażu i pakowania. Ma
tam być realizowana produkcja komponentów do montażu standardowych, ale też
indywidualnych projektów mebli biurowych. Planowana wartość projektu to 106
mln zł, który w 40 proc. jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Inwestycja ma być zakończona w początku 2015 r.
Ä Nadzieja na młodych pracowników. Po kilku latach przerwy do Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu (Wielkopolska) wróci od września klasa stolarsko-tapicerska.
O jej utworzenie starały się dwie duże lokalne firmy meblowe oraz miejscowy cech
stolarzy. Przez kilkadziesiąt lat meble były znakiem rozpoznawczym Swarzędza
i choć nie ma już śladu po Swarzędzkich Fabrykach Mebli, to wiele nowych firm
odczuwających brak fachowców, jest gotowych zapewnić pracę młodym ludziom
wykształconym w zawodzie stolarza.
Ä Drewno na obwodnicy. Na trójmiejskiej obwodnicy, na wysokości węzła Kowale, w jadącej w połowie kwietnia w stronę Łodzi ciężarówce przewożącej drewno
kłodowane pękła przednia opona, w wyniku czego scania uderzyła w barierki
rozdzielające pasy jedni i 23 m 3 drewna wypadły na drogę, uszkadzając trzy samochody osobowe jadące w kierunku Gdyni. Droga była całkowicie zablokowana
przez wiele godzin.
Ä Uniewinnieni! Sąd Okręgowy w Białymstoku uniewinnił Andrzeja Matysiaka, byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Konrada Tomaszewskiego, głównego analityka LP, Piotra Zbrożka, byłego dyrektora RDLP w Białymstoku, Cezarego
Świstaka, byłego zastępcę dyrektora RDLP oraz Zenona Angielczyka z działu marketingu Lasów Państwowych, którym w 2007 r. prokuratura postawiła zarzuty przekroczenia uprawnień przy sprzedaży drewna. Orzeczenie jest prawomocne. L
Już nie raz Piotr Nowicki uczestniczył w finałowej
rozgrywce, ale tytuł Mistrza Polski we Wbijaniu
Gwoździ zdobył po raz pierwszy.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki
Poznańskie targi Drema to nie tylko hale
wypełnione maszynami, urządzeniami
i narzędziami, które odwiedzający mogą
obejrzeć i których mogą dotknąć. Przez
cały czas trwania targów mogli oni bowiem
uczestniczyć w XII Mistrzostwach Polski
we Wbijaniu Gwoździ, zorganizowanych
przez Wydawnictwo Inwestor i MTP.
Udział w mistrzostwach zarezerwowany
jest tylko i wyłącznie dla prenumeratorów
„Gazety Przemysłu Drzewnego” i „Meblarstwa – Komponentów i Technologii”.
Tradycyjnie gromadziły one jednak dużą
grupę obserwatorów oraz kibiców.
Wystarczy tylko pięć
uderzeń młotka
Mistrzostwa przebiegają dwuetapowo
i składają się z eliminacji i finału. Zadanie
postawione przed uczestnikami zarówno
pierwszego, jak i drugiego etapu wydaje się
na pozór proste. Wystarczy wbić w drewnianą kantówkę pięć 3,5-calowych gwoździ.
Gdyby w rzeczywistości było to tak proste,
to nie towarzyszyłoby temu tyle emocji. Ale
tych pięć gwoździ trzeba wbić… pięcioma
uderzeniami młotka o masie jednego kilograma. Trzeba być nie lada mistrzem, aby
jednym uderzeniem wbić wystający z belki
na około 8 cm gwóźdź.
Przez cztery dni eliminacji do finału
zakwalifikowało się zaledwie i aż sześciu
zawodników. Byli to: Jerzy Stańczyk, Tomasz Dryjański, Piotr Nowicki, Sławomir
Wojtczak, Krzysztof Matczak i Łukasz
Rosa. Należy dodać, że większość z nich
bierze udział w mistrzostwach już kilka lat
z rzędu, a uzyskanie awansującego do finału rezultatu wymagało kilkudziesięciominutowego machania młotkiem i mokrego
od potu czoła.
Zwycięzca z kontuzjowanym
nadgarstkiem
Jak co roku, imprezę prowadził, a jednocześnie pilnował przestrzegania regulaminu, Dawid Marecki, aktor i konferansjer
z Krakowa. Kantówki dostarczyła firma
Buda z Porażyna koło Opalenicy, natomiast
gwoździe firma W&W z Marcelowa koło
Łodzi. Nagrody o łącznej wartości 10 000 zł
ufundowała ITA Tools z Krakowa.
Finał rozpoczął się ostatniego dnia
targów. Wokół podium zgromadził się
tłum kibiców. Na rezultat oczekiwali także
Zbigniew Owsiak, prezes Wydawnictwa
Inwestor, Andrzej Półrolniczak, dyrektor
targów Drema oraz przedstawiciele sponsorów: Tomasz Nieciąg z ITA Tools i Łukasz
Piechocki z W&W. Wyraz skupienia na
twarzach zawodników zapowiadał zażartą
walkę. Startujący jako trzeci Piotr Nowicki
z Chludowa w woj. wielkopolskim, pomimo kontuzjowanego nadgarstka, szybko
i sprawnie wbił pięć gwoździ pięcioma uderzeniami. Pozostałych uczestników zjadły
trema i emocje.
Trafiona nagroda główna
Nagroda główna składała się z kilku pozycji, a jej wartość przekraczała 6000 zł. Jej
podstawowym elementem była frezarka
ręczna CMT 7E o mocy 2000 W. Oprócz
tego do rąk zwycięzcy powędrowały: zestaw do ustawiania noży na głowicy CMT
792, przyrząd do łączenia blatów CMT
650, uniwersalny router do frezarki CMT
300-SB1, przyrząd do łączeń na jaskółczy
ogon CMT 300, plastyczny krzywik o długości 2000 mm, zestaw do wykonywania
okręgów i elips CMT 3000, zestaw frezów
do wykonywania drzwiczek 900.513.11
oraz płyn do czyszczenia i konserwacji
narzędzi.
Pozostali zawodnicy otrzymali również nagrody w postaci zestawu składającego się z: piły z powłoką chromową do cięcia płyt meblowych, cyfrowego kątomierza
z wyświetlaczem LCD DAF-001 oraz cyfrowego wskaźnika nachylenia DAG-01 lub
plastycznego krzywika. Wartość takiego
zestawu przekraczała 700 zł. Wbrew pozorom wbijanie gwoździ nie jest chlebem
powszednim dla Piotra Nowickiego.
– Od ponad dwudziestu lat prowadzę
zakład stolarski specjalizujący się w wyposażaniu biur, szkół, aptek oraz innych budynków użyteczności publicznej – powiedział Piotr Nowicki. – Gwoździe stosujemy
sporadycznie, więc nie można powiedzieć,
że posiadam praktykę w tej dziedzinie.
Wszystko zależy od szczęścia. W mistrzostwach biorę udział od sześciu lat. Do finału
wchodziłem kilka razy, ale tytuł Mistrza
Polski zdobyłem po raz pierwszy.
Zwycięzcy jeszcze raz gratulujemy i liczymy na to, że w przyszłym roku również
da popis swoich umiejętności. Główna nagroda wydaje się w tym przypadku trafiona
i pewnie niejednokrotnie pomoże przy realizacji nietypowych zamówień. L
Piotr Nowicki, pomimo kontuzjowanego nadgarstka, szybko i sprawnie wbił pięć gwoździ
pięcioma uderzeniami.
maj 2013
7
à s. 5
Pilarka dwutarczowa T350 do cięcia listew do ram obrazów, mebli, okien i drzwi.
Handlowcy firmy Felder nie mieli chwili wytchnienia.
Po targach sprzedaje się wiele...
Felder wydał nawet drukiem gruby informator na temat swoich targowych nowości, ale na pewno cichy wał strugarski
przekonał swoimi zaletami wielu posiadaczy nowych strugarek Felder, Format-4 i Hammer do ich zastosowania.
Na stoisku firmy N-Pol z Bielska-Białej fachowców interesowały frezy
multispiralne, pozwalające na wydajne struganie lub frezowanie drewna ze
względu na układ drobnych zębów rozmieszczonych po linii śrubowej. W rezultacie uzyskuje się gładką i czystą powierzchnię drewna, niezależnie od tego,
czy materiał obrabiany jest wzdłuż, czy
w poprzek włókien. Polski producent
z powodzeniem sprzedaje na europejREKLAMA
skich rynkach swoje frezy VHM do specjalnego przeznaczenia, choćby do nestingu czy do obróbki płyt wiórowych.
Na stoisku Penny Gondek zainteresowaniem cieszyła się automatyczna,
dwuosiowa szlifierka do ostrzenia pił
trakowych „na mikro” GS4 firmy Iseli
oraz hydrauliczne urządzenie napinające piły trakowe austriackiej firmy
Thöress.
Ergonomiczny kształt pistoletów
elektrostatycznych GM 5000 firmy
Wagner nie jest ich jedyną zaletą, ponieważ uniwersalna konstrukcja kaptura powietrznego i dysz zapewnia doskonałe rezultaty lakierowania. Innym
ciekawym wyrobem Wagnera jest wy-
sokociśnieniowa pompa dwumembranowa Cobra z dozownikiem, która jest
pierwszą pompą wysokociśnieniową
bez uszczelnień.
Wśród wielu maszyn i narzędzi na
stoisku BizeA, na uwagę zasługiwał
pneumatyczny nóż do pianki tapicerskiej, pistolet klejowy Bizon B270 do
klejów termotopliwych z wymiennymi
dyszami i regulacją temperatury albo
lekkie i wytrzymałe pistolety tec 805-12 i tec 820-12, wyposażone w wydajne
grzałki oraz efektywny klej do naprawy
ubytków drewna. Pokazano też pilarkę
dwutarczową T350 do cięcia listew do
ram obrazów, mebli, okien i drzwi. Najczęściej gromadzono się przy automa-
Gass posiadł sztukę atrakcyjnego pokazania swoich produktów.
mi czy znaczącym obniżeniem kosztów dowozu maszyny do firmy.
Wystawcy, w tym także Wydawnictwo Inwestor, które zajęło sporo powierzchni w hali nr 5, a eksponatami
konkursu „Wyczarowane z drewna”
oraz Mistrzostwami Polski we Wbijaniu Gwoździ zainteresowało kilka tyNa ekspozycji maszyny
sięcy zwiedzających, żegnali się z wio„w drodze” do nabywców
Z każdym dniem przybywało na eks- senną Dremą z nadzieją, że następna,
ponatach informacji „Sprzedano do wczesnojesienna w 2014 r. odbędzie
firmy….”. Nie wszystkie transakcje się już w okresie ożywienia gospodarbyły dziełem targowych pertraktacji, czego, co wszystkim poprawi nastroje
ponieważ część targowych maszyn i zachęci do uczestnictwa więcej niż
tylko na cztery dni „zatrzymała się” 525 tegorocznych wystawców. Każw Poznaniu w drodze do firm, które demu producentowi i dystrybutorowi
je wcześniej zamówiły u producentów przydaje się bowiem i niezbędna jest
z Włoch, Niemiec czy Austrii. Cóż, bezpośrednia, targowa konfrontacja
nowa „kryzysowa tradycja”. Wystawcy z potencjalnymi nabywcami, której
nie muszą ponosić kosztów logistyki nie zastąpią Internet, e-mailowa kona targi i z powrotem, a nabywcy ma- respondencja, telefoniczne rozmowy
szyn, godząc się na ich pokazanie na i kolorowe prospekty. Biznes wymaga
targach, są wynagradzani bonifikata- osobistych spotkań i rozmów. L
tycznym i precyzyjnym urządzeniu do
mocowania zaczepów RapidClip.
Specjaliści penetrujący stoiska dostrzegali wiele innych nowości, choćby
na stoisku firm Wirex, Gass, Cefla, Posch
czy Schuko.
16
maj 2013
Z kraju
Drewno kłodowane za drogie do produkcji palet
SPOTKANIE BRANŻOWE | Tanieją opakowania oraz zrębki i trociny
Lasy Państwowe nie są zobowiązane do zapewnienia
przemysłowi surowca, tylko do sprzedaży drewna
na zasadzie najwyższej opłacalności – oświadczył
producentom palet Andrzej Ballaun, naczelnik
wydziału marketingu DGLP!
TEKST I FOT. Janusz Bekas
W tym roku polepszyła się sytuacja na
rynku drewna okrągłego, dramatyczna
sytuacja powstała natomiast na rynku
biomasy drzewnej. Zrębki energetyczne
i trociny odpadowe, sprzedające się od
kilku lat niczym ciepłe bułeczki, z tygodnia na tydzień stały się surowcem…
zbędnym albo o połowę tańszym. Jeszcze
na początku roku elektrownie płaciły
producentom palet drewnianych – którzy wobec wysokich cen mało dostępnego surowca S2A i S2B ratowali się przed
bankructwem dochodami ze sprzedaży
poprodukcyjnego materiału drzewnego
– za zrębki energetyczne 243 zł/m 3, a za
trociny – 195 zł/m 3. Pod koniec marca
oferowały zakup zrębków jedynie za 127
zł/m 3, a trocin – za 120 zł/m 3.
Temat zaopatrzenia branży paletowej
w drewno S2A, zbytu wyrobów opakowaniowych oraz sytuacji na rynku poprodukcyjnych surowców drzewnych zdominował kwietniowe spotkanie członków
Związku Producentów i Eksporterów
Palet Drewnianych w Polsce, zorganizowane w Sławie (Lubuskie) z udziałem
Andrzeja Ballauna, naczelnika Wydziału
Marketingu i Handlu Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych.
Wniosek do UOKiK
– Alarmujące informacje napływające
z całego kraju skłoniły Związek Producentów i Eksporterów Palet Drewnianych
w Polsce do przesłania Małgorzacie Krasnodębskiej-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wniosku
o zbadanie przez UOKiK, czy elektrownie
i elektrociepłownie w Polsce nie zawarły
niedozwolonego prawem porozumienia
cenowego – poinformował Marian Dobrzyński, prezes Związku. – W uzasadnieniu napisaliśmy, że elektrownie i elektrociepłownie przysyłają przedsiębiorstwom
pisma radykalnie zmieniające warunki
dostawy zrębków energetycznych i trocin
odpadowych. Proponują obniżkę cen zrębków o około jedną trzecią, co czyni przerób
Firma Erma uruchomiła linię produkcji palet EUR.
odpadów na ten produkt przeznaczony dla
energetyki całkowicie nieopłacalnym.
– Zaproponowane przez energetykę
tak niskie ceny nie mogą zostać zaakceptowane przez odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy nie chcą pogrążyć
swych biznesów – mówił Krzysztof Prymas, właściciel firmy produkującej palety z Bierzwinka (Zachodniopomorskie).
– Brak możliwości opłacalnego zbycia materiałów poprodukcyjnych spowodować
może powrót do znanej sprzed kilkunastu
lat sytuacji, gdy trociny i nieprzydatne już
odpady drzewne trafiały na wysypiska odpadów komunalnych, a nawet porzucane
były w lasach.
– Sytuacja taka w krótkim czasie przełoży się na znaczące ograniczenie zakupów
drewna z Lasów Państwowych, na masową rezygnację z zawartych już w 2013 r.
umów na zakup drewna z jednostkami organizacyjnymi LP, a to już grozi poważną
destabilizacją rynku surowca drzewnego
w Polsce – przestrzegał Stanisław Kiepura z firmy Metrol, producent palet z okolic
Buska Zdroju.
Kłody nie na palety
– Oferuje nam się bardzo cienkie drewno
S2A, z którego trudno uzyskać deskę paletową – żaliła się Jolanta Milosz z firmy
Metrol. – Ratujemy się droższym drewnem
tartacznym oraz oferowanym nam drewnem kłodowanym, które jest dużo droższe
od S2A i S2B. Zresztą drewno S2B praktycznie znika z rynku.
– Problemem staje się też utrudnianie
przez jednostki LP zamiany sortymentów
– mówił Andrzej Szmania z firmy Erma
w Kandlewie k. Wschowy. – Rynek drewna
grupy S bardzo maleje, a grupy W (wielkowymiarowe) bardzo rośnie. Są nadleśnictwa, gdzie pula drewna grupy handlowej S
spadła o 50 proc. Drewna grupy S nie mogę
kupić, bo go nie ma w moim rejonie, a W nie
mogę kupić, bo nie mam historii. Ponadto,
jeśli raz kupi się 100 m3 drewna liściastego,
to dla utrzymania historii trzeba kontynuować zakup tego surowca, żeby nie być
Stanisław Zajączkowski (od lewej) z firmy Euroblock poinformował producentów palet o poszerzeniu oferty klocków paletowych o wymiar 90 x 90 mm.
pozbawionym puli drewna. A chętnie bym
wymienił na papierówkę, zaś inny przedsiębiorca pewnie pozbyłby się papierówki
na rzecz drewna liściastego.
– W znanym mi nadleśnictwie – dodał Jerzy Gadomski, producent palet
z Kowar – pula drewna grupy S spadła
kosztem kłody o… 1000 proc. Kiedyś oferowano rocznie 10 000 m3 drewna grupy
S, a w tym roku – niewiele ponad 1000 m3.
Sęk w tym, że papierówka osiągnęła cenę
172 zł/m3, a kłoda – 360 zł/m3. Ta dysproporcja cen między kłodą a papierówką
kładzie na łopatki branżę opakowaniową, bo nie ma możliwości podwyższania
cen palet z powodu dostępności głównie
droższego surowca.
– Grozi nam sytuacja – wtrącił Andrzej Szmania – że mając gwarantowaną masę surowca, na przykład 10 000 m3
drewna na rok, nie będziemy mieli możliwości zakupu takiej ilości potrzebnego
i przydatnego nam drewna, a wciskać
nam się będzie znacznie droższy surowiec
kłodowany.
Na pytanie jednego z paleciarzy,
jak Lasy Państwowe planują zapewnić
surowiec średniowymiarowy branży
opakowaniowej w 2014 r. i w latach następnych, padła natychmiast odpowiedź
Andrzeja Ballauna: Lasy Państwowe nie
są zobowiązane do zapewnienia przemysłowi surowca, tylko do sprzedaży drew-
na na zasadzie najwyższej opłacalności!
I wszystkich zebranych „zatkało”!
Wypadną z europejskiego rynku?
Zapotrzebowanie na palety, jak wynika z informacji producentów, nie zmniejsza się, ale
ceny palet spadają w krajach strefy euro.
– Nasze drewno jest za drogie – mówił
Krzysztof Prymas. – Już ceny wyjściowe
w przetargach na drewno były za wysokie,
więc także na aukcjach nie wszystko daje
się sprzedać. Nie obniża się jednak cen,
ale… pozyskanie drewna i ZUL-e nie mają
pracy. A nam grozi utrata zagranicznych
nabywców. Na to tylko czekają firmy z Rumunii, Ukrainy, Litwy, Słowacji.
– Nadleśnictwa uciekają w kłody, bo są
droższe, i to jest zrozumiałe, bo każdy postępuje najkorzystniej dla siebie, ale dajcie
nam możliwość egzystencji – apelował Andrzej Szmania do Andrzeja Ballauna.
– Palet i produktów programu ogrodowego nie da się dzisiaj wykonywać z kłód,
jeśli nie chce się dopłacać do biznesu –
stwierdził Zygmunt Stanula ze Stelmetu.
– Problem w tym, że dla tych dwóch branż
Lasy oferują rocznie około 2 mln m3 odpowiedniego surowca S2B, a realne potrzeby sięgają przynajmniej 5-6 mln m3. Stąd
próby ratowania się producentów opakowań i programów ogrodowych zakupem
drewna tartacznego wielkowymiarowego
i przecieraniem drewna na zautomatyzo-
Jerzy Gadomski i Stanisław Kiepura wyrażali obawy o los producentów
opakowań drewnianych.
wanych liniach. Nie wpływa to jednak dobrze na opłacalność takiej produkcji i wielu zakładom tych branż grozi upadek.
Odpowiadając na wiele innych pytań
i pretensji, Andrzej Ballaun stwierdził
w końcu, że „wszystkie pomysły przemysłu zawsze rodziły problemy nie tylko dla
przemysłu, ale i dla Lasów. Historycznie
można by książkę o tym napisać. To reprezentanci przemysłu na spotkaniach
domagali się ograniczenia możliwości
zmiany zakupu asortymentów, skłaniając
Lasy do zmiany oprogramowania, a teraz
próbują <<odkręcić>> zapisy. My oferujemy od lat stabilne ilości poszczególnych
grup drewna i bez względu na zapisy
w zasadach sprzedaży, nie mamy możliwości dowolnego kształtowania pozysku
drewna liściastego czy iglastego, średniowymiarowego czy wielkowymiarowego”.
Niewielki związek producentów palet od lat prowadzi dosyć twórcze rozmowy z przedstawicielami DGLP, więc wciąż
ma nadzieję, że specyfika branży, sporo
ostatnio inwestującej w nowoczesne linie produkcyjne, zostanie uwzględniona w ofercie drewna oferowanego przez
nadleśnictwa LP w tym i w kolejnych
latach. W Kandlewie k. Wschowy odwiedzili więc firmę Erma, która właśnie
uruchomiła nową linię przetarcia Storti
oraz skandynawską linię montażową do
drewnianych palet. L
– Lasy Państwowe chcą sprzedaży drewna na zasadzie
najwyższej opłacalności – powiedział w Sławie Andrzej
Ballaun.
maj 2013
Niepotrzebna nam administracja
lasów państwowych
i kolejek linowych!
ŚWIĘTO LASU | Obchody pod patronatem prezydenta RP
Leśnicy powinni
skoncentrować się
przede wszystkim
na działalności
podstawowej, czyli
gospodarce leśnej
i łowieckiej – powiedział
prezydent Bronisław
Komorowski podczas
Ogólnopolskiego
Święta Lasu.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
– Z niepokojem patrzę, jak ludzie odnoszący się z największą sympatią do lasów,
z największym zaangażowaniem wymyślają rozwiązania, które mogą stanowić
dzisiaj i w przyszłości bardzo poważne
zagrożenie dla logiki funkcjonowania
lasów w ramach państwa nie tylko demokratycznego, ale państwa o gospodarce wolnorynkowej – mówił Bronisław
Komorowski, prezydent RP podczas
Krajowej Narady Leśników na Zamku
Królewskim w Niepołomicach, dawnej
rezydencji polskich królów, m.in. Władysława Jagiełły i królowej Bony.
Prezydent wyraźnie nawiązał do
uczestnictwa LP w procesie sprzedaży
Polskich Kolei Linowych, oceniając krytycznie ten pomysł.
– Życzę państwu, żebyście pozostali
administracją lasów państwowych i nie
stali się administracją lasów państwowych i kolejek linowych – powiedział
prezydent. – Bo to jest nonsens, z punktu
widzenia logiki systemu, myślenia o tym,
co ma się stać w przyszłości z lasami, gdyż
ktoś może za chwilę zaproponować: niech
sobie Lasy kupią przedsiębiorstwo LOT.
Też można znaleźć uzasadnienie ekologiczne lub jakiekolwiek inne. Ale nie o to
chodzi! Chodzi o to, żeby administracja
lasów państwowych koncentrowała się na
tym, aby Lasy Państwowe funkcjonowały
lepiej, to znaczy z większym naciskiem na
problemy ekologicznej natury, ale także
z większą troską o rentowność z tytułu
gospodarki leśnej, a nie wszelkiej, jaką
można sobie wymyśleć. Życzę, żeby z sadzonym młodym lasem łączyły się młode,
nowe, nietuzinkowe i niepowielane myśli
o tym, co należy zrobić, aby las i leśnicy
funkcjonowali z większą korzyścią dla
siebie i państwa polskiego.
– Naprawdę, warto sadzić las, bo to się opłaca dzisiaj i za 60 lat – apelował prezydent RP,
sadząc sadzonkę buka w niepołomickim lesie.
dowych. Znajdują się tu tereny tak bardzo
związane z historią Polski i rodu Jagiellonów jak Puszcza Niepołomicka w widłach
Wisły i Raby, kiedyś wchodząca w skład
Puszczy Sandomierskiej, a teraz stanowiąca „Zielone Płuca Krakowa”.
Po mszy świętej za leśników w Niepołomicach, następnym punktem Ogólnopolskiego Święta Lasu, które pierwszy
raz zorganizowano w 1933 r., a po przerwie trwającej pół wieku wznowiono
w 1993 r. w Gołuchowie, było sadzenie
lasu na terenie pobliskiego Leśnictwa
Sitowiec. W przededniu 90-lecia Lasów
Państwowych leśnicy postanowili bowiem powrócić do przedwojennej formuły imprezy organizowanej pod patronatem prezydenta kraju. Goście przybyli
na uroczystość posadzili kilkadziesiąt sadzonek buków, a prezydent Bronisław
Komorowski ponadto mierzący 3,5 m
dąb szypułkowy, wyhodowany w szkółce
Leśnictwa Ispina. Obok Dębu Prezydenckiego stanął głaz z tablicą pamiątkową.
Jak polepszyć
efektywność lasów?
W Zamku Królewskim Adam Wasiak, dyrektor generalny LP, zapewniał o dobrym
stanie państwowych lasów, o wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, o zasilaniu budżetów państwa i samorządów setkami
milionów złotych z tytułu podatków,
oraz o tym, że finansują liczne projekty
naukowe i wspierają parki narodowe.
Prezydent w 10-minutowym wystąpieniu
takie działania chwalił i podkreślił, że
zawód leśnika cieszy się wciąż zainteresowaniem młodych ludzi. Zapewniał, że
docenia przyjęty i ukształtowany w ciągu ostatnich dekad model leśnictwa z doZnowu pod patronatem
minującą pozycją własności publicznej.
prezydenta
Krajowa Narada Leśników z udziałem Zmienia się jednak sposób zarządzania
parlamentarzystów, naukowców, eko- lasem, zmienia się gospodarka leśna. Wilogów i przedsiębiorców z branży leśno- dać, jak ważne jest podjęcie w porę nowej
-drzewnej była kolejnym wydarzeniem wizji tego, co służy polskim lasom.
– Warto rozmawiać o sprawach lasu
w ramach Ogólnopolskiego Święta Lasu
pod patronatem obecnego prezydenta RP, z wyprzedzeniem – mówił Bronisław
którego gospodarzem była w tym roku Komorowski. – Nie, gdy trzeba reagoRegionalna Dyrekcja LP w Krakowie. To wać na zaistniałą sytuację, ale zastajedna z mniejszych dyrekcji w kraju, ale nawiać się dzisiaj, co warto zrobić, żeby
na jej terenie jest aż sześć parków naro- w przyszłości było lepiej. Bo młody las
będzie z czasem starodrzewem. Cieszy
sadzenie młodego lasu, ale co z lasem
w ogóle powinno się robić, żeby z czasem
starodrzew nie tylko cieszył oczy, ale
także cieszył polską kieszeń, polskie państwo, polskie społeczeństwo? Co zatem
warto robić dzisiaj, żeby lasy były jeszcze bardziej efektywne? Bo niewątpliwie
jest problem ich rentowności. Szukając
sposobów na poprawienie rentowności
lasów, warto pamiętać, że jest to 11 mln
ha powierzchni i że lesistość wzrosła z 20
do 30 proc., przy średniej europejskiej
32 proc. Co zrobić, żeby lasu było więcej
i więcej z lasów? Połowa młodego lasu
jest dzisiaj sadzona na gruntach prywatnych. Jest to sygnał świadczący o tym, że
przynależność Polski do UE stworzyła
mechanizmy zachęty do sadzenia lasów przez osoby prywatne. Warto mówić o rentowności i w innych aspektach
– kontynuował prezydent. – Z całym
szacunkiem, z podziękowaniem za słowa
„Darzbór!”, chcę powiedzieć, że oznacza
to łączenie gospodarki leśnej i łowieckiej,
bardziej korzystne dla całego państwa.
Ze zdumieniem odnotowałem, że dochód
z tytułu funkcjonowania ponad 220 obszarów hodowli zwierząt i starań całej
administracji LP daje zaledwie 6 mln
zł nadwyżki. Są zatem jeszcze ogromne
obszary działania, które mogłyby poprawić rentowność funkcjonowania lasów
państwowych i niepaństwowych. Dlatego leśnicy powinni skoncentrować się
przede wszystkim na działalności podstawowej, czyli gospodarce leśnej.
Janusz Zaleski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska i główny
konserwator przyrody, dziękował prezydentowi za jego zaangażowanie w sprawy leśnictwa i przekonywał, że Lasy
Państwowe udowadniają, że w dziedzinie leśnictwa dobre nie musi być tylko
to, co prywatne.
Bardzo skromne były w tym roku
odznaczenia dla leśników. Sześciu
z nich otrzymało Kordelasy Leśnika Polskiego i tyleż osób wyróżniono odznakami honorowymi ministra środowiska.
Wręczono też trzy medale „Za zasługi
dla obronności kraju”. L
REKLAMA
17
18
maj 2013
Z kraju
Producenci sklejki określili swoje zapotrzebowanie na surowiec
SPOTKANIA BRANŻOWE | Dla trójki zasłużonych tytuły Członka Honorowego SPPD
Niemiecki Homanit, który kupił zakłady w Karlinie
i Krośnie Odrzańskim, nie widzi potrzeby współpracy
z branżowym stowarzyszeniem w Polsce.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
42. walne zebranie członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, zorganizowane w Ełku we
współpracy ze Sklejką-Pisz Paged, pozwoliło jego uczestnikom zobaczyć przemiany
dokonane w Zakładzie Produkcji Sklejek
w Ełku po zakupie przez Paged Sklejkę.
Przede wszystkim zmieniono jego lokalizację, budując nowy obiekt na terenie
strefy ekonomicznej na obrzeżach miasta
oraz wyposażając go w nowe technologie.
Dzięki temu produkcja w Ełku w minionym
dziesięcioleciu wzrosła ośmiokrotnie.
Tradycyjne wiosenne spotkania, choć
tym razem w zimowej scenerii, zdominowane są przez tematykę rozliczeniowo-budżetową. Stowarzyszenie wyróżnia
się wśród innych otwartością i jawnością
swojej działalności. Na walnym zebraniu
przedstawia dokładne rozliczenie przychodów i wydatków oraz omawia szczegółowy
plan wydatków na kolejny rok działalności. Tak było i tym razem. Dzięki ubiegłorocznej regulacji wysokości składek i ich
zróżnicowaniu w stosunku do wielkości
produkcji i deklaracji firmy – od 2 200 do
25 000 zł – udało się zrealizować planowane zadania i zamknąć bilans dodatnim wynikiem finansowym. Jednomyślnie więc
poparto wniosek Komisji Rewizyjnej pod
przewodnictwem Leszka Daneckiego, dotyczący udzielenia absolutorium członkom
dwóch składów zarządów SPPD. Jesienią
doszło bowiem do częściowej zmiany składu z powodu rezygnacji Andrzeja Zientarskiego z funkcji prezydenta SPPD. Obecnie
Stowarzyszeniem kieruje Marek Kasprzak,
dyrektor ds. produkcji Orzechowskich
Zakładów Przemysłu Sklejek, natomiast
funkcję wiceprezydenta sprawuje Janusz
Zowade, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki Silekol z Kędzierzyna-Koźla,
należącej do Grupy Pfleiderer.
Producenci sklejki, z inicjatywy Waldemara Czarnockiego, prezesa zarządu Paged
Sklejka, określili swoje rzeczywiste zapotrzebowanie i zestawili je z poziomem
dostaw z LP oraz z rynków zagranicznych.
Okazało się, że w przypadku niektórych
gatunków drzew połowę dostaw surowca
stanowi import. Rzetelny raport potrzeb
i oczekiwań przedstawili na początku
kwietnia podczas bardzo merytorycznego
spotkania z dyrektorem generalnym LP
i dyrektorami wszystkich regionalnych dyrekcji, ponieważ wiele z nich w niewielkim W Zakładzie Produkcji Sklejek w Ełku produkcja wzrosła ośmiokrotnie.
zakresie pozyskuje surowiec dla branży
sklejkowej, pochodzący głównie z dyrekcji
białostockiej i olsztyńskiej. Podczas spotkania okazało się, że niektóre dyrekcje najzwyczajniej nie przykładają się do pozyskiwania surowca sklejkowego. Stąd nieomal
odwrotne zapewnienia o wzroście dostaw
w najbliższym okresie.
Inicjatywa zakładów sklejkowych
wydaje się godna podchwycenia przez
inne branże, ponieważ rozmowa wsparta
liczbami bardzo studzi atmosferę spotkań z leśnikami i wydaje się korzystna
dla obu stron.
Kontrowersyjne vademecum
O ile bez emocji wysłuchano informacji
Waldemara Czarnockiego o rozmowach
w Malinówce k. Ełku, to w SPPD nadal trwa
spór o kształt planowanego wydawnictwa – vademecum poświęconego płytom
drewnopochodnym. Prace koordynowane
przez Forestor Communication są zaawansowane, albowiem ta pierwsza, obszerna
pozycja o produktach drewnopochodnych,
wzorowana na podobnym angielskim wydawnictwie, miała być gotowa w lutym
tego roku. Zarząd SPPD podpisał jednak
aneks dotyczący wydania vademecum do
połowy roku. Środowiska naukowe skupione w SPPD poczuły się jednak zmarginalizowane. Szczególnie krytycznie ocenia
przedsięwzięcie Władysław Strykowski,
Raport ukazał skalę dostaw
dyrektor Instytutu Technologii Drewna,
i potrzeb
O ile dotychczas wiele emocji na spotka- formułując wciąż krytyczne uwagi pod
niach budził system sprzedaży drewna, adresem zarządu Stowarzyszenia. Rówa szczególnie jego niedobór dla branży nie niecierpliwie oczekiwana jest książka
sklejkowej, to podjęte działania, choć jesz- uzasadniająca stosowanie płyt drewnocze nie spowodowały znaczącej popra- pochodnych w budownictwie, zgodnie
wy zaopatrzenia, owocują perspektywą z europejskim Eurokodem 5. Prace redakzwiększenia dostaw przez jednostki LP. cyjne podjęte z inicjatywy SPPD z różnych
REKLAMA
Zarząd SPPD zasłużył na absolutorium, które przegłosowano jednomyślnie.
powodów opóźniły się, ale dr Ewa Kotwica
z Politechniki Szczecińskiej już opracowuje tekst i przeprowadza niezbędne badania,
żeby tak potrzebna pozycja ukazała się
jeszcze w tym roku.
wymusił rezygnację z niektórych przedsięwzięć planowanych przez zarząd SPPD.
Niestety, także liczba członków zwyczajnych zmalała o trzy osoby, które wystąpiły z wnioskami dotyczącymi rezygnacji
z członkostwa po zakończeniu pracy zawodowej lub z innych powodów.
Wspólny problem formaldehydu
Oklaskami skwitowano natomiast
Producenci płyt drewnopochodnych, ale
uchwały o nadaniu tytułów Członek Hotakże sklejki podjęli inicjatywę opraco- Odejścia po konsolidacji
wania projektu badawczego dotyczącego Przykrą dla SPPD konsekwencją konso- norowy SPPD trzem bardzo zasłużonym
emisji formaldehydu nie tylko z wyrobów lidacji producentów sklejek i płyt drew- dla branży osobom. Otrzymali je: Tadegotowych, ale również na etapie ich pro- nopochodnych są wnioski o skreślenie usz Olejnik, były dyrektor zjednoczenia
dukcji, żeby dostosować się do rosnących z listy członków wspierających firm przej- producentów płyt drewnopochodnych
wymagań instytucji unijnych.
mowanych albo stanowiących w całości i sklejek, Jan Kowalski, zasłużony dyrek– Takie przedsięwzięcie, wiążące się własność zachodnich przedsiębiorców. tor kilku zakładów, w tym w Orzechoz badaniami, ale też modernizacją urzą- Z tego powodu musiano przegłosować wie i w Grajewie oraz Jan Gwiazda, były
dzeń technicznych, ma szansę uzyska- uchwały o utracie członkostwa przez Ho- emerytowany dyrektor Koniecpolskich
nia środków finansowych z Narodowego manit Karlino i Homanit Krosno z Kros- Zakładów Płyt Pilśniowych, który praCentrum Badań i Rozwoju – przekonywał na Odrzańskiego, które są już własnoś- cował 37 lat w tych zakładach, obecnie
Władysław Strykowski, koordynator cią niemieckiej Grupy Homanit. Ubytek postawionych w stan likwidacji przez
Polskiej Platformy Technologicznej Sek- składek członkowskich z tych zakładów prywatnego właściciela. L
tora Leśno-Drzewnego. – Do dyspozycji
jest wiele środków na programy badawczo-wdrożeniowe obejmujące poszczególne
segmenty produkcji i służące wielu zakładom. Potrzeba pomysłów, integracji i trochę
odwagi, żeby mieć szansę konkurowania na
europejskim czy światowym rynku.
22
maj 2013
Ze świata
Nowe wózki widłowe zgodne z normą IIIB | Mniej maszyn trafia również do Polski | Rosną produkcja i rentowność Ä s. 24 | Przetworzone produkty
drzewne bardziej doceniane | Połączenie znaczących producentów podłóg Ä s. 25
LIGNA też dotknięta kryzysową zadyszką
TARGI | 1637 wystawców z 46 krajów w Hanowerze
Więcej nowości pokazali
na Lignie producenci
maszyn i technologii
dla meblarstwa niż
dla tartacznictwa.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Żaden z wystawców czy zwiedzających tegoroczne targi LIGNA w dniach 6-10 maja
nie może mieć wątpliwości, gdzie odbywają się wiodące międzynarodowe targi branży drzewnej i leśnictwa. Na pewno w Hanowerze, choć i one odczuwają kryzysową
zadyszkę. Niechętnie do niej przyznają się
organizatorzy Ligny, informując na podsumowującej imprezę konferencji prasowej,
że 1637 wystawców z 46 krajów zaprezen- Traki W-Irex dla małych zakładów też budziły zainteresowanie.
towało się w Hanowerze na powierzchni
124 000 m2, a zwiedziło ją 90 000 specjalistów ze 100 krajów świata. Jednak po
poprzedniej Lignie w 2011 r. organizatorzy
ogłosili, że swoje produkty na 130 000 m2
powierzchni wystawienniczej zaprezentowało 1765 firm z 52 krajów.
Cefla nie zdecydowała się pokazać opatentowanej nowości.
Nieźle, na tle konkurencji
– Tym samym Ligna potwierdziła swoją
przewagę w targowej konkurencji – zapewniał dr Jochen Köckler, członek zarządu Deutsche Messe AG. Jego zdaniem
wszystko było idealne: liczba wystawców, jakość odwiedzających targi, liczba
zaprezentowanych innowacji i międzynarodowość wystawców oraz zwiedzających. Co istotne, o 52 proc. wzrosła liczba
zwiedzających z Ameryki Południowej,
czyli regionu, gdzie obecnie sprzedaje się
najwięcej maszyn do obróbki drewna. Ta
prawidłowość potwierdza się też w przypadku rynku rosyjskiego. Odnotowano
imponujący wzrost zwiedzających z Rosji,
czego chyba wielu wystawców spodziewało się, zapewniając na stoiskach obecność jeśli już nie handlowców władających językiem rosyjskim, to przynajmniej
tłumaczy języka rosyjskiego.
Gdyby jednak na kondycję europejskiej i światowej branży drzewnej spojrzeć z perspektywy międzynarodowych
targów branży drzewnej i gospodarki leśnej LIGNA, to trzeba stwierdzić, że w tych
sektorach widać pogorszenie koniunktury,
o czym mówili też na konferencjach prasowych szefowie takich firm, jak Weinig, Homag czy IMA. Za optymistyczną uznawali
jedynie liczbę nowych rozwiązań w pre-
W ramach prezentacji „Energia z drewna” nowa łuparka firmy Pezzolato.
Mobilne stoisko Tartaku Olczyk, a jakie zainteresowanie produktami!
zentowanych maszynach, bo to oznacza,
że branża producentów maszyn nie spoczywa na laurach i usiłuje uaktywnić potencjalnych użytkowników nowościami
w atrakcyjnych cenach. W kryzysie bowiem
produkty tanieją, więc co bardziej odważni
właśnie teraz realizują inwestycje, decydując się na innowacyjne rozwiązania, żeby
wyprzedzić konkurencję i ewentualnie zebrać „śmietankę”, gdy popyt na określone
produkty wzrośnie.
Moskwie czy w Kijowie. Dlatego na stoiskach takich firm, jak Weinig, Homag,
Cefla, SCM, Bürkle, Holz-Her, Wagner,
Störi Mantel, Limab, Cape, Stela i wielu,
wielu innych, oryginalnych rozwiązań
było sporo. Nie zawsze przełomowych,
ale na pewno istotnych, wykorzystujących rozwój techniki oraz będących reakcją na zgłaszane przez potencjalnych
nabywców sugestie.
bardziej konkurencji niż zwiedzających.
A ta, jak w przypadku Bürkle, zaprezentowała zdjęcie swego rozwiązania, sugerując,
że to nic nowego, bo oni coś podobnego już
stosują, bez ukrywania. Cóż, typowe gierki
konkurentów, usiłujących zabiegami marketingowymi sugerować, że są lepsi od rywali, nowocześniejsi, sprawniejsi itp.
Nigdzie indziej światowi liderzy maszyn i technologii do obróbki drewna nie
konfrontują się w takiej skali jak na Lignie. Hanower wciąż jest bowiem najlepszym miejscem prezentacji wszelakich
Istotne, ale czy godne
nowości, które – jak wynika z moich ob„skrywania”?
Czy nowości pokazywane na Lignie można serwacji – wejdą po targach do programu
zawsze uznać za „przełomowe”? Na pewno produkcyjnego firm i za rok, dwa, trzy te
nie, choć pomysł Cefli, żeby fragment swo- maszyny i urządzenia będą nagradzane
jej nowej linii szczelnie obudować i opisać medalami za nowoczesność i innowajako „patent”, wzbudzał zainteresowanie cyjność na targach w… Poznaniu, Brnie,
Przebój w stoisku IMA – centrum obróbcze Bima Gx50E.
FABA nie opuszcza kolejnych edycji Ligny.
drewna mogą zainteresować oryginalne
rozwiązania w strugarkach Powermat 600
i Powermat 2400XL – z wrzecionami oscylującymi w poziomie i pionie, optymalizerkach OptiCut S 90 XL Superdrill i OptiCut
S90, piłach do manipulacji drewna czy
w targowym przeboju – linii dwuwymiarowej optymalizacji drewna na długości
i szerokości dwoma skanerami, w których
16 fotokomórek „prześwietla” drewno
w przelocie, rejestrując nie tylko wady naturalne, ale i pęknięcia. Jedną z nowości
Promocja… u producenta
Miarą zainteresowania ofertą jest na pew- – łączarkę ProfiJoint 8 można było zresztą
no frekwencja zwiedzających w firmowym zobaczyć jeszcze nie na targach, ale już
stoisku. A ta była rekordowa w stoisku w fabryce Grecon Dimter, położonej w AlWeiniga, który zaprezentował 23 maszy- feld koło Hannoweru.
ny i rozwiązania wcześniej nieoferowane.
Wrócimy do ich opisu w kolejnych wyda- Milowe kroki w meblarstwie
niach „GPD”, bo krajowych przetwórców To, co pokazała Grupa IMA, Schelling
i Priess&Horstmann, przerasta wyobrażenie branży meblarskiej. Kompetencja
każdej z tych firm, a w szczególności firmy
IMA, owocuje systemami rewolucjonizującymi obróbkę elementów meblowych
i całych mebli. Pokazane rozwiązania rzeczywiście wyróżniają się nowoczesnością
techniczną, wzornictwem i technologią
laserową. To rezultat strategii, że potentatom łatwiej się wspólnie utrzymać na
konkurencyjnym rynku, oferując nowatorskie technologie, a klient jest zadowolony, gdy ma stałego partnera dla wszystkich faz projektu.
– Kiedy dzisiaj w Brazylii lub Rosji powstają nowe centra produkcji wykorzystujące najnowsze technologie, naszą siłą jest
możliwość dostarczenia rozwiązań kompletnych, jak i specyficznych – przekonywał
maj 2013
na konferencji prasowej przedstawiciel firmy Priess&Horstmann.
Równie szokujące zmiany w technologii lakierowania, ale też nadruku na różnych materiałach oraz dokładnego oklejania wprowadza w swoich urządzeniach
Cefla. Kroku dotrzymują firmy Bürkle,
Giardina albo hiszpański Barberan. Producenci materiałów lakierniczych – Becker
Acroma, BASF, Henkel, ICA wspierają ich
produktami przystosowanymi na przykład
do suszenia oszczędniejszymi lampami
LED czy wykorzystywanymi w procesie
nadruku na materiały drewnopochodne,
szkło, ceramikę, stosowanymi w różnego
typu meblach kuchennych czy użyteczności publicznej.
Odniosłem wrażenie, że więcej nowości wprowadzają producenci maszyn
i technologii dla meblarstwa niż dla tartacznictwa. Praktycznie jedyną nowością
technologiczną pozostaje w tartacznictwie
nadal technologia Flying Bandsaw firmy
EWD, natomiast intensywnie rozwijane są
maszyny do optymalizacji drewna, skanowania, rozcinania na cienkie lamele, a przede wszystkim transportu wewnętrznego
i logistyki, z wykorzystaniem robotów i automatyzujących rozwiązań. Homag, SCM
Group, Biesse, Schelling czynią milowe
kroki w zakresie automatycznego przenoszenia i rozkroju płyt drewnopochodnych
oraz ich okleinowania, rozcinania drewna,
szlifowania, łączenia i optymalizacji.
Rozwój urządzeń do biomasy
Bardzo duży ruch panował w stoisku dostawców narzędzi dla rzemiosła oraz
wielu firm informatycznych, oferujących
różnorodne programy informatyczne. Dostrzegalna była też tematyka pozyskiwania energii z drewna. Widać, że jest pożądanym elementem miksu energetycznego
i przez to tematem chętnie podejmowanym
przez firmy z różnych krajów. Nie uchodziło uwadze zbiorcze wystąpienie niemieckiego związku producentów okien drewnianych, natomiast chyba nigdy w jednej
hali nie spotkało się aż tylu wytwórców
REKLAMA
23
Projektant stoiska wykorzystał płyty OSB obrobione przez maszyny SCM.
Kolejna edycja targów Ligna w Hanowerze odbędzie się w dniach 11-15 maja 2015 r.
Właściciela LE.KO. – Leszka Kożucha EWD rozwija swoje innowacyjne rozwiązanie.
maszyn do produkcji palet drewnianych.
Obok hiszpańskiego Cape, były zbijarki zapytałem, dlaczego zdecydował się na
targowy debiut na Lignie, a „odpuścił”
i całe linie firm.
niedawną Dremę?
– To jakby moja świadoma droga
Na wschodni rynek
na… wschód Europy. Do Hanoweru przyprzez… Hanower
Na Lignie doliczyłem się 13 polskich firm jeżdża teraz wielu przedsiębiorców z Roi to wcale nie rynkowych potentatów, jeśli sji, Ukrainy, Białorusi czy Litwy, którzy
nie liczyć firmy Faba i Grupy GASS z Su- uznają te targi za ciekawsze od Dremy,
wałk oraz Ro-Ma z Siestrzeni, czyli produ- a przejazd i pobyt zbyt wiele ich nie
centów pił tartacznych i frezów. Tradycyj- kosztuje. Tu więc mogę prowadzić pernie, na placu obok słynnego drewnianego traktacje, do których by nie doszło w Podachu zainteresowanie budziły pilarki fir- znaniu, bo tam ich nie było, a tutaj są.
my W-Irex i rębaki firmy Teknamotor, ale Jestem więc bardzo zadowolony z decyzji
także produkty Tartaku Olczyk. Była spora zaprezentowania się na Lignie.
Niestety dla Dremy, podobne opinie
ekspozycja firmy PolishStyl z Warszawy,
ale też niewielkie stoiska firm: LE.KO. ze słyszałem w stoiskach Ro-Ma, TeknaŚwiebodzina – producenta suszarń do motor lub od przedstawicieli takich firm,
drewna, Mechanika Nawrocki ze Żnina jak Dimar, Ligum i paru innych, którzy
z minipeleciarkami, a także firmy Zapoto- przekonywali, że w Hanowerze zawierają
cki Schody Drewniane z Piechowic, która kontakty biznesowe, dzięki którym pre90 proc. produkcji sprzedaje za granicę, miery targowe stają się rozwiązaniami
głównie do Niemiec, Austrii, Czech, Ho- rynkowymi przynoszącymi konkretne
Agregat laserowy w linii lakierniczej skłaniał do wielu pytań.
korzyści finansowe. L
landii oraz Szwajcarii.
24
maj 2013
Ze świata
Nowe wózki widłowe zgodne z normą IIIB
UNIA EUROPEJSKA | Ważne skutki mniejszej emisji spalin
Mniej maszyn trafia również
do Polski
WŁOCHY | Eksport nadzieją dla włoskich producentów
Obowiązujący od początku stycznia tego
roku w Unii Europejskiej kolejny etap ograniczania emisji spalin – Stage IIIB ma się
przyczynić do ochrony zdrowia i środowiska
naturalnego. Uchwalona przez Parlament
Europejski i Radę Dyrektywa 97/68/WE obliguje producentów do wprowadzenia zmian
technologicznych w silnikach spalinowych
i zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń przez różne typy pojazdów, m.in.
samochodów osobowych, maszyn rolniczych czy budowlanych. Od 1 stycznia regulacja obejmuje także wózki widłowe o mocy
silnika od 37 do 55 kW, wyprodukowane
w 2013 r. Emisja tlenków azotu musi zostać
zmniejszona o 50 proc., cząstek stałych natomiast o 90 proc. Może to mieć znaczący
wpływ zarówno na producentów, jak i użytkowników wózków widłowych.
Dostosowanie nowych wózków widłowych do wymogów kolejnego etapu ograniczania emisji spalin wymusza wprowadzenie istotnych zmian w produkcji silników.
Ustawodawca, narzucając normy, nie okre-
ślił rozwiązań technologicznych niezbędnych do uzyskania niższej emisji spalin, pozostawiając to w gestii samych producentów.
Modele starej generacji mogą być zastępowane na przykład przez silniki wykorzystujące
technologię „common rail”. Polega ona na
ciągłym wytwarzaniu wysokiego ciśnienia
paliwa przez pompę paliwową, co umożliwia
bezpośredni wtrysk paliwa. Dzięki temu silnik wytwarza mniejszą ilość ciepła i spalin,
zredukowany zostaje także poziom hałasu
podczas jazdy. Aby sprostać nowym normom, stosuje się także tzw. „downsizing”.
Metoda ta pozwala na zmniejszenie pojemności skokowej silnika – przy zachowaniu
jego mocy obniża się zużycie paliwa. Zastępowanie większego zespołu napędowego
mniejszym, przy utrzymaniu pozostałych
parametrów, ma na celu minimalizację strat
paliwa i zwiększenie sprawności pojazdu.
Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest zastosowanie hybrydowych
zespołów napędowych. Połączenie dwóch
jednostek napędowych – silnika spalinowego i elektrycznego znacznie ogranicza
emisję gazów. Moc wózka nie musi być przy
tym zmniejszona, a wydzielanie dwutlenku węgla można zredukować w ten sposób
nawet o 20 proc., w porównaniu do modeli
korzystających wyłącznie z silników spalinowych. Na rynku dostępne są także modele
wyposażone w tzw. UltraCaps. Kondensato-
ry te gromadzą energię, która wytwarzana
jest podczas hamowania. Energia kinetyczna
przetwarzana jest w nich w elektryczną i magazynowana, co zmniejsza zapotrzebowanie
silnika spalinowego na paliwo.
Wejście w życie normy IIIB ma istotne
znaczenie także z punktu widzenia branży
logistycznej. Wszystkie nowe wózki widłowe o mocy 37-55 kW wyprodukowane od
początku roku muszą ją spełniać, w innym
przypadku niemożliwe będzie uzyskanie
homologacji. Jednocześnie warto dodać, że
przepisy zostają zrównane z tymi, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych – Tier 4
Interim, co ułatwia sprzedaż produktów na
rynku globalnym. Norma IIIB jest jedynie
drogą do całkowitej eliminacji cząstek stałych i tlenków azotu ze spalin pojazdów, co
będzie miało znaczny wpływ na popularność
ekologicznych rozwiązań. W 2012 r. regulacji
poddano silniki o mocy 55-75 kW, natomiast
na rok 2017 planowane jest objęcie nią silników w klasie 19-37 kW.
Dla firm korzystających z wózków widłowych, wprowadzenie normy IIIB może
mieć przede wszystkim znaczenie finansowe. Zakup wózka od producenta, który
stopniowo wprowadzał zmiany techniczne,
nie powinien wiązać się ze wzrostem cen.
Jednak w dłuższej perspektywie modyfikacje będą przynosiły oszczędności, głównie ze
względu na mniejsze zużycie paliwa. L bej
Rosną produkcja i rentowność
FINLANDIA | Kluczowe znaczenie eksportu
Ubiegłoroczny spadek rentowności dał
się we znaki fińskiej branży drzewnej.
Wyniki z pierwszego kwartału tego
roku pozwalają patrzeć optymistycznie
w najbliższą przyszłość.
bowanie na drewno konstrukcyjne w Europie jest kompensowane
wzrostem popytu w innych rejonach świata. Konkurencyjność fińskiej tarcicy jest również wspierana przez kursy walut. Przewidywane osłabienie euro wobec szwedzkiej korony sprzyja przemysłowi
drzewnemu w Finlandii. Wzrost eksportu produktów drzewnych jest
priorytetem dla całej branży, ponieważ od lat stanowią one główną
grupę eksportowanych towarów. Razem z sektorem celulozowo-papierniczym przyczyniają się do wytworzenia 4 proc. PKB Finlandii.
Małgorzata Gackowska
Biorąc pod uwagę wartości, cztery na dziesięć eksportowanych z FinUtrzymujące się spowolnienie gospodarcze w Europie nie ominę- landii towarów pochodzą z branży drzewnej. W 2012 r. łączna warło również Finlandii. Branża drzewna, zwłaszcza w zeszłym roku, tość eksportowanych towarów związanych z przetwórstwem drewodnotowała znaczący spadek rentowności. Wydaje się, że Finowie na wyniosła około 7,8 bln euro. Optymistyczne prognozy dotyczą
mają ten trudny czas już za sobą. Jak wskazują wyniki dla poszcze- również handlu drewnem okrągłym. Choć jego ceny powoli rosną, to
gólnych sektorów z pierwszego kwartału, a także prognozy fińskie- PTT przewiduje sprzedaż na poziomie 61 mln m3. Z kolei prognozogo Pellervo Economic Research Institute (PTT), bieżący rok będzie wana wartość kłód importowanych wyniesie 11 mln m3. Kondycja cazdecydowanie lepszy.
łej fińskiej branży drzewnej ma również wpływ na sytuację na rynku
Wzrost rentowności odczuje przede wszystkim przemysł tar- peletu. W ubiegłym roku PTT odnotowało zużycie peletu drzewnego
taczny, a to za sprawą zwiększonej produkcji, a także podniesienia do celów energetycznych na poziomie 8 mln m3. Tegoroczne prognośrednich cen eksportowanych towarów. Ograniczone zapotrze- zy wskazują na wzrost do poziomu 9 mln m3. L
Doceniona efektywność energetyczna
NIEMCY | Domy prefabrykowane chętnie kupowane
Lekki spadek ilości zezwoleń
na budowę drewnianych
domów prefabrykowanych
pozwala producentom
na optymizm.
Miniony rok okazał się najlepszy dla producentów prefabrykowanych domów
drewnianych od 2006 r. W zeszłym roku
wydano w Niemczech 15 475 zezwoleń na
budowę domów 1- i 2-rodzinnych. Budownictwo domów prefabrykowanych już od
dwóch lat wykazuje rozwój, ale jego udział
w rynku pozostaje na poziomie 15 proc.
W pierwszej połowie 2012 r. liczba zezwoleń
wydanych na budowę prefabrykowanych 1i 2-rodzinnych domów lekko spadła – o 0,8
proc. Dla porównania – budownictwo tradycyjne odnotowało spadek o 5,5 proc.
Producenci domów prefabrykowanych
są nastawieni optymistycznie do ogólnej
sprzedaży w obecnym roku. Trzy czwarte
badanych firm mówi o dobrym klimacie ekonomicznym dla prefabrykowanego budownictwa drewnianego, a 16 proc. przewiduje
nawet zwiększenie sprzedaży.
Raport niemieckiej federacji budowy
domów prefabrykowanych wskazuje, że
efektywność energetyczna pozostaje najważniejszym argumentem przemawiającym za
zakupem domów prefabrykowanych. Połowa
takich domów spełnia już podstawowe wymagania KfW Efficiency House 70, a część
– jeszcze wyższe wymagania. L
bej
Brak popytu na maszyny dla przemysłu drzewnego
we Włoszech przyczynia się do spadku rentowności
całej branży. Nadzieją dla Włochów i głównym motorem
napędzającym rynek jest wciąż eksport.
Małgorzata Gackowska
Ubiegły rok dla włoskiego przemysłu maszynowego nie był udany. Choć pod koniec 2012 r. wartość eksportu osiągnęła
kwotę 1,153 mln euro, był to spadek o 3,7
proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Mimo iż sprzedaż maszyn dla przemysłu
drzewnego sukcesywnie spada, Włosi
mogą być ciągle zadowoleni z eksportu.
Głównym problemem jest bowiem kurczący się rynek krajowy. W porównaniu do 2011 r. produkcja maszyn spadła
o 9,8 proc. i wydaje się, że ta tendencja nie
zmieni się szybko. Sytuacja rynkowa we
Włoszech nie sprzyja bowiem inwestycjom w nowe technologie.
Jak wskazują dane opublikowane
przez włoskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego (Acimall), w UE głównym
odbiorcą włoskich maszyn są Niemcy.
W ubiegłym roku sprzedano tam technologie za łączną kwotę 104,6 mln euro,
co oznacza wzrost o 7,6 proc. w stosunku
do 2011 r. Tuż za Niemcami plasuje się
Francja, ale tutaj już wyniki nie są pozytywne. Sprzedaż włoskich maszyn dla
przemysłu drzewnego spadła aż o 16,9
proc., osiągając wartość 88,1 mln euro.
Mniej maszyn zakupiły również polskie
fabryki. W 2012 r. była to kwota 49,4 mln
euro, czyli o 12,3 proc. mniej niż w roku
poprzednim. Ważnym odbiorcą jest
również Wielka Brytania, gdzie w zeszłym roku sprzedano maszyny o wartości 46,8 mln euro, co oznacza niemal
50-proc. wzrost w stosunku do 2011 r.
Poza krajami członkowskimi UE
włoski przemysł maszyn odnotował
pozytywne wskaźniki w kontaktach
z państwami Europy Wschodniej. Największym odbiorcą jest Rosja, dokąd
sprzedano maszyny o wartości 76 mln
euro, czyli o 20,9 proc. więcej niż w 2011
r. Również kontakty z Ukrainą (10 mln
euro) i Białorusią (20 mln euro) można
uznać za udane.
Jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie, najważniejszymi rynkami zbytu
są USA i Brazylia. W zeszłym roku do
Stanów Zjednoczonych sprzedano maszyny o łącznej wartości 73,7 mln euro.
Choć to o 23,5 proc. więcej niż w roku
poprzednim, to jednak daleko do obrotów sprzed kryzysu, kiedy to wartość ta
wynosiła ponad 110 mln euro. Dla Włochów jako odbiorca liczą się również
Chiny i Indie, choć sprzedaż maszyn do
tych krajów spada z roku na rok. W 2012
r. Chińczycy zakupili maszyny o łącznej
wartości 38,8 mln euro, co oznacza spadek o 22,7 proc. L
Eksport włoskich maszyn (mln euro)
Źródło: Acimall
Zmniejszenie ilości
emitowanego dwutlenku
węgla, cząstek stałych
i tlenku azotu przez
spalinowe wózki widłowe.
Kraj
2012
Różnica
w stosunku
do 2011
Niemcy
104,6
+ 7,6
Francja
88,1
- 16,9
Rosja
76,0
+ 20,9
USA
73,7
+ 23,5
Brazylia
61,2
+ 18,1
Polska
49,4
- 12,3
Belgia
47,1
- 4,7
Wielka Brytania
46,8
+ 49,4
Turcja
39,8
- 6,1
Chiny
38,8
- 22,7
Mniej sprzedawali i mniej kupowali
NIEMCY | Spadek eksportu tarcicy iglastej
Niekorzystne warunki na europejskich rynkach tarcicy
doprowadziły w 2012 r. do 12-proc. spadku niemieckiego
eksportu tarcicy iglastej do innych krajów Europy
i wyniosły 3,938 mln m3.
Poza wzrostem dostaw tarcicy iglastej z Niemiec do Czech o 32 proc., w eksporcie
do pozostałych krajów odnotowano spadki. Najbardziej zauważalne to: Hiszpania
– spadek o 36 proc., Wielka Brytania – spadek o 27 proc., Polska – spadek o 19 proc.,
Włochy – spadek o 18 proc. i Francja – o 17 proc. Spadków na rynku wewnątrzeuropejskim nie dało się skompensować wzrostem dostaw do krajów spoza starego
kontynentu, bo eksport wzrósł zaledwie o 2 proc., do poziomu 1,194 mln m3, choć
eksport do Algierii zwiększył się nawet czterokrotnie. Skok w górę odnotowano też
w Egipcie i Indiach. Dostawy do Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Japonii spadły wobec roku ubiegłego odpowiednio o 12, 3 i 1 proc.
Dane z Federalnego Biura Statystycznego z Wiesbaden wskazują, że sam eksport
niemieckiej tarcicy iglastej obrzynanej zmalał w 2012 r. o 9 proc. do poziomu 5,132
mln m3. Eksport tarcicy świerkowej spadł w 2012 r. o 14 proc., a sosnowej wzrósł o 9
proc. Wartość wyeksportowanej tarcicy spadła o 8 proc. do 912,6 mln euro.
Z powodu niskiego popytu w przemyśle drzewnym, niemiecki import tarcicy
iglastej w 2012 r. spadł o 10 proc. do 3,127 mln m3. Pomimo iż dostawy ze skandynawskich krajów: Szwecji, Finlandii i Norwegii zmalały o 5 proc., to ich udział w imporcie całkowitym wzrósł do 21 proc. Import z Europy Wschodniej ograniczono o 11
proc. do 1,404 mln3. Import z Rosji i Ukrainy zmalał o 8 proc., podczas gdy dostawy
bej
z Białorusi skoczyły w górę o 6 proc. L
maj 2013
28
INSTYTUT
TECHNOLOGII
DREWNA
Nowości
Instytutu Technologii Drewna
Drewno surowcem strategicznym?
fot. ITD
WYDAWNICTWO BRANŻOWE | Głos w dyskusji
Książka pt. „Drewno – surowiec strategiczny?” powstała
w wyniku dyskusji i wymiany poglądów specjalistów
z zakresu drzewnictwa, leśnictwa, energii odnawialnej,
ochrony środowiska i wielu innych zagadnień związanych
z tymi dziedzinami polskiej gospodarki, podczas sesji
tematycznej pod tym samym tytułem, zorganizowanej
15 maja 2012 r. w ramach IV Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach.
cią większego niż dotychczas uwzględniania kwestii społecznych w kreowaniu
rozwoju sektora leśno-drzewnego. Chodzi m.in. o zmianę wizerunku pozyskiwania drewna w społeczeństwie (postrzeganego niekiedy jako niszczenie
lasów), o zaspokajanie różnorodnego
popytu na zasoby lasów i zrównoważone
zarządzanie nimi, a także o uwzględnianie rodzącego się powoli popytu na ekologiczne produkty drzewne (np. „zielone
budownictwo”) czy zmiany w popycie
Władysław Strykowski
nie, dużego eksportu drewna w posta- w kontekście gospodarki elektronicznej
W roku ubiegłym już po raz drugi odbyła ci przetworzonej oraz wysokiej jakości (np. spadek znaczenia papierowych nośsię sesja tematyczna Kongresu dotyczą- produkcji i nowoczesności wyrobów. ników informacji). Ważne jest również
ca roli, znaczenia i przyszłości drewna Ponadto, o wyraźnej przewadze sekto- urzeczywistnianie idei zrównoważonejako strategicznego surowca w polskiej ra leśno-drzewnego w odniesieniu do go rozwoju w przemysłach opartych na
konkurujących z nim dziedzin gospo- drewnie poprzez holistyczne podejście
gospodarce.
Polski sektor leśno-drzewny, posia- darki decyduje odnawialność drewna. do rozwoju, tj. łączenie celów ekonomiczdający liczące się tradycje, w ostatnich Ważnym atutem tego sektora jest też nych, społecznych i środowiskowych dla
dwudziestu latach w szczególny sposób pełnienie przez lasy funkcji pozaproduk- ochrony zasobów. Możliwe to będzie
nabrał i nadal nabiera coraz większego cyjnych, co w dużym stopniu decyduje dzięki takim działaniom, jak: zrównoznaczenia gospodarczego i społecznego. o tworzeniu niezbędnych warunków ważony rozwój leśnej bazy surowcowej,
Przede wszystkim zajmuje wysoką po- życia na naszej planecie (klimat, woda, wielokrotny recykling, wykorzystywanie
drewna poużytkowego, surowco- i enerzycję w Unii Europejskiej pod względem powietrze itp.).
Już teraz, a także w dalszej perspekty- gooszczędne technologie, wdrażanie inwielkości i zasobności lasów, poziomu
rozwoju przemysłów opartych na drew- wie czasu, należy liczyć się z koniecznoś- nowacyjnych rozwiązań produktowych,
Naukowcy
z Instytutu
jadą do Doliny
Krzemowej
Pierwsza w kraju publikacja ukazująca drewno
jako surowiec strategiczny.
procesowych oraz marketingowych i organizacyjnych.
Te wszystkie zagadnienia zostały
poruszone w poszczególnych częściach
książki, która zgodnie z zamysłem autorów i wydawców stanowi źródło interesujących opracowań, a także powinna
być inspiracją i kolejnym głosem w dyskusji nad istotnymi elementami otaczającego nas świata. L
14 maja br. w pałacu Goldsteinów
w Katowicach odbędzie się kolejna
sesja tematyczna poświęcona zagadnieniom drzewnym pt.: „Zrównoważona produkcja i konsumpcja
drewna i materiałów drewnopochodnych w Europie”, zorganizowana w ramach V Europejskiego
Kongresu Gospodarczego. Wezmą
w niej udział politycy, pracownicy
naukowi oraz specjaliści z sektora
leśno-drzewnego, którzy będą debatować na takie tematy, jak: leśnictwo i przemysły oparte na drewnie
liderami rozwoju gospodarczego
i społecznego Europy i Polski,
zrównoważona produkcja i konsumpcja surowca drzewnego, badania naukowe i innowacyjne w zaspokajaniu potrzeb dotyczących
drewna i materiałów drzewnych,
leśnictwo i przemysły oparte na
drewnie podstawowymi ogniwami
„zielonej gospodarki”, dyskusyjne
problemy w zakresie wykorzystania surowców drzewnych oraz
prognozy i trendy rozwojowe
w europejskim i krajowym sektorze
leśno-drzewnym.
Dr Władysław Strykowski, prof. nadzw.,
jest dyrektorem Instytutu
Technologii Drewna.
fot. A. Gałecka
czącą rolę odgrywa wysoka jakość kształ- Member (przedstawiciela Polski z ramiecenia oraz skuteczna działalność na rzecz nia Instytutu Technologii Drewna) w akcji
COST FP1105.
transferu technologii.
Dr Zbigniew Karaszewski, jako leśnik zarówno z wykształcenia, jak i z doWybrańcy z ITD
W trzeciej edycji programu, w 2013 r. wśród świadczenia (wieloletnia praca w Lasach
160 uczestników projektu, wybranych Państwowych) zajmuje się zagadnieniami
w drodze konkursu, znalazło się także pozyskiwania drewna oraz oceną jego jadwoje naukowców z Instytutu Technologii kości i przydatności do dalszego przerobu.
Drewna: dr inż. Dominika Janiszewska i dr Obecnie realizuje projekt badawczy we
PROGRAMY STAŻOWE |
współpracy z Wydziałem Leśnym Uniinż. Zbigniew Karaszewski.
Komercjalizacja wyników badań
Dr Dominika Janiszewska jest absol- wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wentką Wydziału Technologii Chemicz- dotyczący wykorzystania harwesterów do
nej Politechniki Poznańskiej. Specjalizu- pozyskiwania drzew liściastych.
W ramach projektu
Podczas stażu w Dolinie Krzemowej
je się w chemii soli czwartorzędowych,
„Top 500 Innovators
a zwłaszcza cieczy jonowych. Obecnie będą mogli przyjrzeć się działaniu zagrazajmuje się opracowywaniem nowych nicznych firm, w których istotną rolę odScience – Management
kompozytów drewnopochodnych z al- grywa komercjalizacja wyników badań,
– Commercialization” w ciągu
ternatywnych surowców lignocelulozo- spotkać się z przedsiębiorcami i przedstasześciu lat na zagraniczne
D. Janiszewska i Z. Karaszewski pojadą na staż do zagranicznych ośrodków naukowych.
wych. Jest współtwórcą kilku uzyskanych wicielami venture capital oraz zweryfikoszkolenia wyjedzie łącznie
patentów i zgłoszeń patentowych. Była wać i wzbogacić swoje pomysły na zakres
500 osób – w tym, w roku
ków. Program skierowany jest do polskich wyników do gospodarki. Trwające dzie- m.in. stypendystką w ramach projektu pt.: i sposób prowadzenia badań naukowych.
bieżącym, dwoje naukowców naukowców oraz pracowników centrów więć tygodni programy stażowo-szkole- „Wsparcie stypendialne dla doktorantów W trakcie warsztatów, seminariów i wytransferu technologii, zajmujących się niowe na najlepszych uczelniach świata na kierunkach uznanych za strategiczne kładów prowadzonych przez światowej
z Instytutu Technologii
komercjalizacją wyników badań. Jego (np. Stanford University, University of Ca- z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” klasy ekspertów z doświadczeniem w sekDrewna.
głównym celem jest podniesienie kwalifi- lifornia w Berkeley, University of Camb- (2010) oraz laureatką konkursu Kuźnia torach nauki i biznesu, będą poznawać
kacji polskich kadr w zakresie współpracy ridge) w całości finansowane są przez Talentów, organizowanego przez Urząd zasady myślenia projektowego, kultury
z gospodarką, zarządzania badaniami na- Ministerstwo ze środków Programu Ope- Marszałkowski Województwa Wielkopol- prototypowania, ewaluacji technologii,
Anna Gałecka
ukowymi oraz komercjalizacji ich wyni- racyjnego Kapitał Ludzki, a całkowity bu- skiego w ramach projektu systemowego własności intelektualnej, pozyskiwania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż- ków. Zakłada się, że realizacja projektu na dżet projektu wynosi 35 mln zł. Jednostki „Regionalne sieci innowacji i promocja finansowania zewnętrznego i komercjaliszego rozpoczęło realizację największego tak dużą skalę powinna przyczynić się do przyjmujące stażystów zajmują czołowe innowacji w regionie’’, współfinansowa- zacji wyników badań. L
w historii programu stażowo-szkolenio- optymalizacji wykorzystania krajowych miejsca w rankingu szanghajskim, który nego ze środków Unii Europejskiej w raMgr Anna Gałecka jest kierownikiem
Zakładu Informacji i Promocji
wego dla osób zajmujących się badaniami i europejskich środków przeznaczonych pozycjonuje światowe uczelnie w oparciu mach Europejskiego Funduszu SpołeczInstytutu Technologii Drewna.
naukowymi i komercjalizacją ich wyni- na badania, aby zapewnić transfer ich o szereg kryteriów, wśród których zna- nego (2011). Obecnie pełni funkcję MC
maj 2013
Nowości Instytutu Technologii Drewna
29
Drewno i materiały drewnopochodne w budownictwie
TECHNOLOGIE | Zielone budownictwo
rys. „Dom Architektów”
Drewno jako jeden z nielicznych surowców
odnawialnych stwarza niemal nieograniczone
możliwości zrealizowania wizji i inwencji twórczych
współczesnych architektów i konstruktorów, w tym
także tych zainteresowanych rozwojem „zielonego
budownictwa”.
BUDYNEK
WARTOŚĆ
EKOWSKAŹNIKA [Pt]
murowany,
konwencjonalny
19,6
murowany, pasywny
21,6
drewniany,
konwencjonalny
7,5
drewniany, pasywny
12,0
Wartości ekowskaźnika dla analizowanych
budynków z wyłączeniem etapu użytkowania.
Andrzej Noskowiak
Przeciwnicy stosowania drewna w gospodarce, a w szczególności w budownictwie, wysuwają argumenty o jego palności, małej trwałości czy nawet takie,
że budowanie domów z drewna jest równoznaczne z nadmiernym wycinaniem
lasów. Coraz bardziej staje się oczywiste,
że domy z drewna to specyficzny „magazyn” dwutlenku węgla. Warto powtarzać,
że drewno, jak mało który materiał, łączy
w sobie wiele walorów, np. jest wystarczająco wytrzymałe mechanicznie i stosunkowo lekkie, ma korzystny współczynnik
przewodności cieplnej, jest ciepłe w dotyku, wykazuje stabilność wymiarów przy
zmianach temperatury, posiada korzystne właściwości akustyczne, wysoką odporność na działanie destrukcyjnych
czynników chemicznych, „ostrzegające”
zachowanie podczas poddawania siłom
niszczącym, umożliwiające ewakuację
(np. trzeszczenie w kopalniach), zdolność
do adsorpcji i desorpcji wilgoci, co w warunkach nadmiaru wilgoci w otoczeniu
objawia się jej wchłanianiem, natomiast
w sytuacji niedoboru jej oddawaniem
(korzystnie kształtując mikroklimat pomieszczeń). Przy odpowiednim potraktowaniu wykazuje trwałość i odporność
na działanie destrukcyjnych czynników
biologicznych, podatność na obróbkę mechaniczną oraz modyfikacje.
Możliwości zastosowania drewna
w budownictwie są różnorodne. Jednym
z ważniejszych kierunków jest produkcja
lekkich i wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Coraz powszechniejsze
w krajobrazie polskich miast, miasteczek
i wsi są zespoły wyrobów drewnianej stolarki budowlanej. Drewniane elewacje
stają się w ostatnich latach widocznym
znakiem wzrostu popularności stosowania drewna w budownictwie. Szczególne
walory estetyczne i techniczne drewna
sprzyjają rosnącej dominacji tego materiału w produkcji podłóg i tarasów. Coraz
więcej architektów wnętrz sięga po drewno jako atrakcyjne tworzywo do produkcji
wyrobów stolarki wewnętrznej i mebli.
Drewno lite i tworzywa drzewne
doskonale nadają się do budowy domów
jednorodzinnych, zarówno o tradycyjnej, jak i nowoczesnej architekturze.
W ostatnich latach powstało w Polsce
wiele osiedli z budynkami wielorodzinnymi ze ścianami, stropami i dachami
prefabrykowanymi z drewna i płyt drewnopochodnych. Projektanci pływalni,
hal sportowych, hal widowiskowych,
kościołów, hoteli, zajazdów także coraz
śmielej sięgają po drewno.
Wchodzące w życie z dniem 1 lipca
2013 r. Rozporządzenie Parlamentu Euro-
INSTYTUT
TECHNOLOGII
DREWNA
pejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
dyrektywę Rady 89/106 EWG wprowadza
nowe wymaganie podstawowe dotyczące
obiektów budowlanych, określone jako
„Zrównoważone wykorzystanie zasobów
naturalnych”. Zgodnie z tym wymogiem
obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało:
ponowne wykorzystanie lub recykling
obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po
rozbiórce, trwałość obiektów budowlanych oraz wykorzystanie w obiektach
budowlanych przyjaznych środowisku
surowców i materiałów wtórnych.
Jak zatem w świetle tego wymogu
kształtować się będzie pozycja drewna
w budownictwie? Szukając odpowiedzi
na to pytanie, Instytut Technologii Drewna przy współpracy z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
podjął się realizacji projektu badawczego
finansowanego przez MNiSW. Wyniki
realizacji tego projektu przedstawione
zostały w monografii pt.: „Środowiskowa
ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako
przykład zastosowania techniki LCA”.
Ocena cyklu życia (LCA) to opisane
w grupie norm: ISO 14040x nowoczesne
narzędzie umożliwiające obiektywizację
oceny wpływu różnych procesów i zjawisk gospodarczych na środowisko.
Za obiekty badań przyjęto cztery modelowe jednorodzinne budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania przez
czteroosobową rodzinę, o powierzchni
użytkowej 98,04 m 2. Budynki te różniły
się strukturą materiałową, technologią
wykonania i spełnianym standardem
energetycznym. Analizie poddano następujące budynki: murowany konwencjonalny, murowany pasywny, drewniany
konwencjonalny oraz drewniany pasywny. Wszystkie analizowane obiekty stanowiły budynki parterowe o następującym
programie funkcyjnym: sień wejściowa
(hol), WC, pokój dzienny z aneksem jadalnym, kuchnia, sypialnia dwuosobowa, dwa pokoje jednoosobowe, łazienka
oraz pralnia. Dla każdego z wymienionych budynków został przygotowany
przez biuro architektów oddzielny projekt architektoniczny. Zużycie materiałów, parametry użytkowe, wyposażenie
instalacji oraz zużycie nośników energii
zostało obliczone indywidualnie dla każdego z budynków. Budynki zostały usytuowane względem stron świata w taki
Domy drewniane wypadają najlepiej pod względem energetycznego użytkowania.
sposób, aby zmaksymalizować zysk od
promieniowania słonecznego (duże okna
w ścianie południowej), co ma szczególne
znaczenie dla budynków pasywnych.
Budynki pełnią różnorakie funkcje,
do których zaliczyć można: użytkową,
osłonową, higieniczną, estetyczną oraz
konstrukcyjną. W ramach realizowanych
badań przyjęto za główne funkcję mieszkalną oraz osłonową i na tej podstawie
zdefiniowano jednostkę funkcjonalną
badań jako: „zapewnienie 98,04 m 2 powierzchni użytkowej mieszkalnej zdatnej
do użytkowania w okresie 100 lat i zapewnienie w tym czasie użytkownikom oraz
przedmiotom ochrony przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych”.
W zakres oceny cyklu życia wchodziły odpowiednio następujące etapy:
Etap 1 – produkcja materiałów budowlanych.
Etap 2 – transport materiałów budowlanych na plac budowy:
– transport materiałów budowlanych
bezpośrednio na plac,
– transport materiałów budowlanych
do miejsca prefabrykacji,
– transport prefabrykowanych elementów na plac budowy.
Etap 3 – budowa:
– prefabrykacja,
– plac budowy (wznoszenie budynku).
Etap 4 – użytkowanie (eksploatacja; wymiany i remonty; odnowienia
i konserwacje; transport; zajmowanie
powierzchni terenu; zagospodarowanie
ścieków i odpadów).
Etap 5 – rozbiórka.
Etap 6 – transport odpadów porozbiórkowych do miejsca końcowego zagospodarowania.
Etap 7 – końcowe zagospodarowanie
odpadów porozbiórkowych.
Ocena wpływu cyklu życia została
przeprowadzona za pomocą programu
SimaPro z zastosowaniem metody IMPACT 2002+.
Przeprowadzone analizy materiałów
drzewnych i drewnopochodnych, jako
jedynych spośród analizowanych materiałów budowlanych, wykazały korzyść
środowiskową zarówno z perspektywy
„od kołyski do bramy” (etap 1), jak i „od
bramy do grobu/reinkarnacji” (etap 7).
W pierwszym przypadku było to bezpośrednio związane z pozytywnym dla
globalnego ocieplenia efektem fotosyn-
tezy i wychwytywania dwutlenku węgla,
który następuje w „kołysce”, czyli podczas wzrostu drzew w lesie. Ponieważ
nie tylko produkty z drewna, ale także
wyroby drewnopochodne (płyty OSB,
MDF/HDF, sklejka, celuloza) oparte są na
surowcu drzewnym, to pozytywny efekt
ekologiczny „kołyski” zanotowano także
w ich przypadku. Ujemny końcowy wynik ekowskaźnika dla tej grupy materiałów oznacza, że korzyść środowiskowa
w zakresie globalnego ocieplenia przewyższała negatywne oddziaływanie na
środowisko wykazywane dla pozostałych
kategorii wpływu. Wyjątkiem okazała się
tutaj celuloza, użyta jako materiał izolacyjny ścian zewnętrznych i stropu domu
drewnianego pasywnego, w przypadku
której negatywny wpływ energochłonności oraz zużycia związków chemicznych
w produkcji przewyższał pozytywny efekt
ekologiczny z tytułu wykorzystania surowca drzewnego. Ale nawet w przypadku budynku drewnianego pasywnego, po
dodaniu wyniku wskaźnika dla celulozy
i uzyskaniu dzięki temu niewielkiego dodatniego (negatywnego) oddziaływania
na środowisko, materiały drzewne nadal
należały do najmniej oddziałujących na
środowisko spośród wszystkich wykorzystanych w analizowanych budynkach.
W odniesieniu do materiałów drzewnych
traktowanych jako odpady, nie stwierdzono istnienia źródła korzyści środowiskowej w samym surowcu, ale wynikała
ona z przyjętego w analizie scenariusza
spalania, w którym założono odzysk
energii elektrycznej i cieplnej. Ponieważ był to scenariusz przyjęty także dla
wielu innych materiałów odpadowych,
toteż w wynikach dla etapu końcowego zagospodarowania odpadów, drewno i odpady drewnopochodne nie były
jedynymi materiałami wykazującymi
finalnie pozytywne oddziaływanie na
środowisko (ujemny wynik wskaźnika
środowiskowego). Znamienny może być
jednak fakt, że jeśli przyjrzeć się wynikom dla wszystkich etapów cyklu życia,
z pominięciem zdominowanego przez
kwestie energetyczne użytkowania,
domy drewniane wypadają najlepiej, co
musi być pochodną struktury materiałowej tych budynków.
Ocena materiałów budowlanych powinna być dokonywana w szerszej perspektywie i nie powinna ograniczać się
tylko do zakresu „od kołyski do bramy”.
Dobrym dowodem na to są takie materiały, jak szkło spienione, celuloza czy kable elektryczne, które postrzegane tylko
z perspektywy etapu 1 – produkcji materiałów budowlanych – wypadają niekorzystnie w ocenie, natomiast po uwzględnieniu ich podatności na recykling czy
możliwości odzysku energii z tytułu spalania klasyfikują się do odpadów generujących korzyść środowiskową.
Jednak korzyści ze stosowania drewna w budownictwie nie sprowadzają się
tylko do jego neutralnego bilansu węglowego oraz zdolności do odzysku energii
podczas spalania. W przeprowadzonych
analizach korzyści uwidoczniły się także w innych etapach cykli życia budynków i dotyczyły następujących obszarów: transportu (mniejsza masa ładunku
transportowego powstałego zarówno
z nowych materiałów budowlanych jadących na plac budowy, jak i z odpadów
porozbiórkowych przemieszczanych do
miejsca ich zagospodarowania), placu
budowy (krótszy czas budowy z tytułu prefabrykacji wybranych modułów
i innej technologii budowy, mniejsze
zużycie wody i energii elektrycznej,
mniejsza ilość odpadów budowlanych)
oraz rozbiórki (mniejsze zużycie energii
elektrycznej). Jedynym słabszym punktem wykorzystania drewna okazała się
konieczność podejmowania częstszych
działań na rzecz konserwacji i odnowień
(malowanie, impregnowanie) podczas
użytkowania budynku i związane z tym
niemal dwukrotnie wyższe zużycie środków impregnacyjnych i farb (co posiada
swoje konsekwencje środowiskowe zarówno od strony produkcji tych materiałów, jak i zagospodarowania powstałych
z nich odpadów).
Przeprowadzone badania wyraźnie
wskazują na zasadność intensyfikacji
zużycia drewna i wyrobów drewnopochodnych w budownictwie. Jednocześnie są dobrym argumentem na rzecz
prowadzenia szeroko zakrojonych
i wieloaspektowych badań naukowych
i prac badawczo-rozwojowych zmierzających do coraz szerszego, nowocześnie pojmowanego stosowania drewna
w budownictwie. L
Mgr inż. Andrzej Noskowiak jest kierownikiem
Zakładu Badania i Zastosowań Drewna
Nr 11/21 - maj 2013
INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
(+48 61) 849 24 00, faks (+48 61) 822 43 72,
[email protected] www.itd.poznan.pl
Dyrektor: dr Władysław Strykowski, prof. nadzw. Zastępca dyrektora ds. naukowych: dr hab. Ewa Ratajczak, prof. nadzw. Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński
Nowości Instytutu Technologii Drewna zostały opracowane w ITD przy współpracy mgr Anny Gałeckiej dla
Instytutu Technologii Drewna.
maj 2013
30
Temat z bliska
Produkcja sklejki pnie się w górę! Ä s. 30 | Rozwój w obu zakładach Homanitu Ä s. 31 | Brazylijska suszarnia z amerykańskim
systemem pomiaru wilgotności Ä s. 32-33
Produkcja sklejki pnie się w górę!
SUROWIEC | Zapotrzebowanie na drewno sklejkowe zaspokojone tylko w połowie
Branża sklejkowa przekonuje leśników, że możliwe
jest zwiększenie pozysku drewna sklejkowego,
bo w wielu regionach nie przekracza ono 1 proc.
Źródło: SPPD w Polsce
wa odczuwa coraz większy niedobór
surowca drzewnego, skoro jego zużycie w minionych sześciu latach wzrosło z 297 000 m 3 do prawie 500 000 m 3
w tym roku. I wg przewidywań w 2014 r.
wzrośnie prawie do 600 000 m 3 .
Janusz Bekas
– A leśnicy oferują nam obecnie nieilości jest importowana między innymi
spełna połowę naszych potrzeb, czyli
Branża sklejkowa odczuwa duży nie- z Polski.
dobór krajowego surowca. Szczególnie
Zużycie surowca sklejkowego przez 250 000 m3 – mówił Waldemar Czarobecnie, przy dynamicznym wzroście branżę sklejkową w Europie też rośnie nocki, prezes Paged Sklejka Morąg
produkcji sklejek, jest zmuszona prze- od 2009 r. i wynosi obecnie 16 mln m 3 podczas kwietniowego spotkania z kiekonywać Lasy Państwowe do zwiększe- w krajach członkowskich FEIC. W naj- rownictwem DGLP i dyrektorami regionia dostaw drewna cennego, żeby nie gorszym – 2009 r. wynosiło 10,3 mln m 3 . nalnymi LP. – W zeszłym roku zużyliśmy
tylko zwiększać produkcję, ale też nie W krajach UE nie przekracza obecnie 68 775 m3 drewna iglastego i 427 090
tracić zagranicznych odbiorców, jak to 7 mln m 3 i jest o 1 mln m 3 mniejsze niż m3 drewna liściastego. Na ten rok pomiało miejsce w minionych latach.
w roku 2007.
trzeba nam 75 626 m3 drewna iglastego
i 415 000 m3 drewna liściastego. NajbarRośnie popyt na sklejkę
Przekroczą granicę 200 000 m 3 dziej potrzeba nam brzozy sklejkowej
Obecnie w Europie odnotowuje się duży Produkcja sklejki w Polsce trochę za- i niewielkiej ilości buka – 30 000-40 000
popyt na sklejkę, więc jej produkcja roś- łamała się w 2011 r. (wynosiła tylko m3 oraz sosny sklejkowej – 70 000 m3 .
nie na całym kontynencie i już przekra- 132 598 m 3), ale obecnie rośnie i w mi- 2013 r. jest pierwszym rokiem, w którym
cza poziom z rekordowego dotychczas nionym roku wynosiła 197 631 m 3 . Pro- drewno iglaste zostanie dostarczone
2007 r., gdy w krajach członkowskich ducenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu w zamówionych ilościach. Obecna DyEuropejskiej Federacji Przemysłu Skle- Producentów Płyt Drewnopochodnych rekcja Generalna LP przychylnym okiem
jek (reprezentuje 18 krajów w ramach w Polsce, czyli Bydgoskie Zakłady Skle- spojrzała na potrzeby branży sklejkowej,
Unii Europejskiej i Europy Środko- jek „Sklejka-Multi”, fabryka „Sklejka- więc jesteśmy w stanie zwiększyć prowo-Wschodniej) wynosiła 5,8 mln m 3 . -Pisz”, Orzechowskie Zakłady Przemy- dukcję i starać się odzyskać rynki zbytu
W kryzysowym 2009 r. produkcja spad- słu Sklejek, Paged Sklejka Morąg, Sklej- utracone w minionych latach z powodu
ła do 4,1 mln m 3 , ale w zeszłym roku wy- ka-Eko Ostrów Wielkopolski, Zakłady niedoboru surowca.
Przemysłu Sklejek „Biaform” Białystok
nosiła już 6,4 mln m 3 .
Z danych dla 27 krajów Unii Euro- i Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Skle- Produkt głównie eksportowy
pejskiej wynika, że produkcja sklejki jek Piotrków Trybunalski przewidują Krajowymi potentatami w produkcji
w 2012 r. wyniosła 2,745 mln m 3 i wzrosła wzrost produkcji w tym roku do pozio- sklejek są zakłady Paged Sklejka Morąg
w niewielkim zakresie, ponieważ w kra- mu 217 394 m 3 , a w 2014 r. – do poziomu – 70 000-80 000 m 3 oraz Sklejka-Pisz
jach zachodniej Europy, szczególnie ba- 239 133 m 3 . To nieomal podwojenie pro- – 60 000-72 000 m 3 . OZPS Orzechowo
senu Morza Śródziemnego, produkuje dukcji w stosunku do roku 2011.
może wyprodukować 11 000-13 000
się coraz mniej sklejki, która w większej
Nic dziwnego, że branża sklejko- m 3 , Biaform – 14 000-17 000 m 3 , Sklejka-Multi – 17 000-22 000 m 3 , Sklejka-Eko – 22 000-26 000 m 3 i Piotrkowskie
Oferty LP i propozycje pozysku surowca w 2014 roku (m 3)
Zakłady Przemysłu Sklejek – 4 000Drewno brzozowe
Drewno olchowe
Drewno sosnowe
-5 000 m 3 .
Dyrekcja
Oferta
propozycja
Oferta
propozycja
Oferta
propozycja
Do tej produkcji, jak wynika z poLP
LP
pozysku
LP
pozysku
LP
pozysku
trzeb przedstawionych Lasom PaństwoBiałystok
36989
50555
22707
26146
12901
14327
wym, Biaform potrzebuje 40 000-45 000
Gdańsk
1490
3185
46660
720
0
0
m 3 surowca, Sklejka-Multi – 50 000-55
Katowice
3579
8007
3437
5548
12714
15672
000 m 3 , Orzechowo – 30 000-35 000 m 3 ,
Kraków
0
240
0
403
0
0
Sklejka-Eko – 60 000-70 000 m 3 , PiotrKrosno
733
3764
1157
2257
0
0
ków – 12 000-13 000 m 3 , Paged Morąg
Lublin
2347
7352
2991
6015
1009
5543
– 200 000 m 3 i Sklejka-Pisz – 150 000-180 000 m 3 surowca. Z tego wyliczenia
Łódź
836
4789
1906
3459
1024
2981
Olsztyn
55860
16241
21878
17151
0
853
0
170
1214
3353
Poznań
331
2320
1523
2447
466
4769
Radom
0
3015
71
931
0
0
20369
24410
18939
19930
4041
6553
Szczecin
Szczecinek
Toruń
Warszawa
Wrocław
21420
4143
5143
5740
10339
367
2655
0
501
3247
3946
2007
3644
2276
3374
774
1711
186
3990
0
1092
1073
2677
Zielona
Góra
0
551
0
223
1434
2295
Ogółem
127196
REKLAMA
122051
100237
62788
Surowiec zza wschodniej
granicy
Różnice między podażą krajowego surowca sklejkowego a zapotrzebowaniem
są ogromne.
– Zabezpieczenie jest w połowie, więc
resztę surowca musimy importować ze
Wschodu i decydować się na zużycie
drewna tartacznego – mówił Waldemar
Czarnocki. – Biorąc pod uwagę wolumen drewna wielkowymiarowego tartacznego przeznaczonego do sprzedaży,
uważamy, że oferta drewna sklejkowego
powinna być większa, przynajmniej na
poziomie 10-15 proc., choć są dyrekcje regionalne LP, które mają w ofercie drewno sklejkowe w ponad 60 proc.
Na II półrocze 2013 r. branża sklejek potrzebuje około 118 000 m 3 brzozy,
a oferta LP opiewała na około 19 000
m 3 . Odbiorcy naciskają, żeby dostawy
brzozy sklejkowej zwiększyć do 60 000
m 3 , bo według przemysłu takie są realne możliwości pozyskania tego drewna. Zapotrzebowanie na olchę wynosi
prawie 50 000 m 3 , a dostawy krajowe
mają sięgnąć 11 000 m 3 . Branżę zadowalałby w tym roku wzrost do 22 000 m 3 .
Praktycznie tylko dostawy sosny i buku
przekraczają potrzeby sklejkarzy. Buku
jest nawet nadmiar, gdyż branża meblo-
19936
21286
196610
Drogi transport
94102
Produkcja sklejki i zużycie drewna sklejkowego w Polsce. (*Dane prognozowane)
Produkcja (m3)
Rok
zużycie drewna sklejkowego (m3)
liściaste
iglaste
ogółem
2008
157 237
334 480
62 280
2009
145 345
297 307
50 210
396 760
347 517
2010
146 176
335 075
63 398
398 473
2011
132 598
406 865
59 343
466 208
2012
197 631
427 090
68 775
495 865
* 2013
217 394
469 799
75 626
545 425
* 2014
239 133
516 779
83 188
599 967
źródło: FEIC
36676
Piła
wa nie ma ochoty na sklejkę bukową i jej
produkcja jest ograniczana.
Brakujący surowiec jest sprowadzany z zagranicy, ale koszty transportu
negatywnie wpływają na efektywność
produkcji sklejki i przez to jej utrudniony zbyt na konkurencyjnych rynkach.
wynika, że dwie trzecie wolumenu wykorzystują zakłady Pagedu – prawie 380
000 m 3 drewna. Ponadto, około 12 000
m 3 drewna zakłady sklejkowe w Orzechowie i Morągu zużywają do produkcji
płyt stolarskich i meblowych ze sklejek.
Trzy zakłady – w Piszu, Ostrowie
i Bydgoszczy – specjalizują się w przerobie drewna iglastego na sklejkę sosnową, więc na przykład w zakładzie
w Ostrowie Wielkopolskim kupuje się
około 30 000 m 3 drewna sklejkowego
iglastego, w Bydgoszczy – około 20 000
m 3 , a w Piszu – około 22 000 m 3 .
Biaform, OZPS, Paged Sklejka Morąg i Piotrkowskie Zakłady Przemysłu
Sklejek zużywają wyłącznie drewno
liściaste.
Koszty transportu drewna z odległych
miejsc w kraju sięgają już 15 proc. wartości surowca. Do Sklejki-Multi w Bydgoszczy surowiec bukowy dowożony
jest nawet z RDLP Kraków, a do Morąga
– z RDLP Krosno. Jedynie drewno sosnowe można kupować z bliskich odległości, natomiast inny surowiec podróżuje
wzdłuż i wszerz kraju.
Proces wyrobienia drewna sklejkowego z drewna wielkowymiarowego
sosnowego jest średnio na poziomie
1 proc. Jedynie w Olsztynie i Białymstoku sięga 3-4 proc., ze względu na naciski fabryk Pagedu. Gdyby w większości regionalnych dyrekcji LP położono
większy nacisk na wyrabianie drewna
sklejkowego WB1 w stosunku do W0, to
zdaniem przemysłu w przyszłym roku
można by pozyskać o 50 tys. m 3 surowca sklejkowego więcej, uwzględniwszy
nawet ograniczenia pozyskania drewna
sklejkowego w Puszczy Białowieskiej,
związane z postulatami grupy ekologów. Jeśli przejdzie ich propozycja,
żeby w okresach lęgowych w ogóle nie
ciąć drewna, to wrócimy do dawno minionych lat cięcia w okresach późnojesiennych i zimowych, co branża sklejek
bardzo odczuje. Może stracić odbiorców
i… wielu pracowników.
Gdyby każdego roku leśnikom udawało się zwiększać dostawy surowca
sklejkowego o 50 000 m 3 , to przemysł
sklejkowy byłby usatysfakcjonowany.
I o dziwo, nie są to pobożne postulaty,
ponieważ po wspomnianym spotkaniu
w okolicach Ełku padają już konkretne
deklaracje, a nawet mają miejsce działania leśników. Bo skoro są takie dyrekcje
LP, szczególnie na południu kraju, gdzie
pozyskanie drewna sklejkowego jest na
poziomie 1-2 proc. całej masy, a na północy – Olsztyn, Białystok, Szczecinek,
Szczecin – te wskaźniki wynoszą od 60
do ponad 90 proc., to realne wydaje się
postulowane średnie pozyskanie na poziomie 10-20 proc.
Pertraktacje są konstruktywne, bo
branża sklejkowa jasno określiła swoje
zapotrzebowanie na surowiec przynajmniej do 2015 r., z czym, niestety, inne
branże przemysłu drzewnego nie bardzo mogą sobie poradzić. L
32
maj 2013
Temat z bliska
à s. 1
Załadunek arkuszy łuszczki do suszarni jest praktycznie automatyczny.
Arkusze po suszeniu mają wilgotność 10 proc.
Brazylijska suszarnia z amerykańskim systemem pomiaru wilgotności
INWESTYCJA | Sklejka pokryta filmem stanowi obecnie 70 proc. produkcji
TEKST I FOT. Janusz Bekas
– Tym bardziej że pozostawiliśmy jeszcze poprzednią suszarnię łuszczki, bo
jest technicznie sprawna, ale nie tak
wydajna.
Suszenie bez „poprawek”
W przypadku produkcji sklejki trudno
wyróżnić jakiś proces technologiczny,
albowiem wszystkie są jednakowo istotne, ale niewątpliwie proces suszenia
wpływa na wydajność i jakość gotowego
produktu. Procesowi suszenia poddawane są arkusze łuszczki o wilgotności
w granicach 80-90 proc.
W ciągu około 5 min przebywania
parometrowej drogi w suszarni ich wilgotność spada do 10 proc. Każdy arkusz
jest kontrolowany i ponownie kierowany do suszenia, jeśli jego wilgotność nie
osiągnęła założonego poziomu.
Nowa suszarnia do minimum ogranicza takie przypadki, więc rolą odbierających arkusze jest prawie wyłącznie
ich sortowanie pod względem dalszej
przydatności. Te najlepszej jakości
przeznaczone są na warstwę zewnętrzną sklejki, a gorszej – na wewnętrzne
warstwy wielowarstwowej sklejki. Do
dalszej produkcji trafiają po 8-16 godzinach stygnięcia.
Ciąg technologiczny
w jednej hali
Zakład Produkcji Sklejek w Ełku był
w 2003 r. pierwszym zakładem kupionym przez Paged Sklejkę, który swego
czasu przejął zakład produkcji sklejek
w Morągu. Wówczas firma mieściła się
w centrum Ełku i nie miała perspektyw rozwojowych, choćby ze względu
REKLAMA
na lokalizację i ochronę środowiska.
Nowy właściciel zdecydował się na wybudowanie pomieszczeń na obrzeżach
miasta, w ełckiej strefie ekonomicznej,
i dzisiaj praktycznie cały proces produkcyjny jest realizowany w jednej, dużej hali.
Surowiec magazynowany jest na zewnątrz, na placu mieszczącym kilka tysięcy m 3 drewna, głównie brzozy i olchy
oraz w niewielkim stopniu sosny.
Jest ono później przecinane na wyrzynki o długości 2 lub 3 x 163 cm i kierowane do korowarki. Kora musi być dokładnie zdjęta, ponieważ utrudnia dalsze
procesy obróbcze drewna, a jednocześnie jest atrakcyjnym surowcem energetycznym i przeznaczonym na inne cele.
Pozbawienie drewna kory jest również
konieczne w celu uniknięcia kontaktu
narzędzi obróbczych w łuszczarce z piaskiem znajdującym się w korze.
Poza halą prowadzony jest też proces
obróbki termicznej drewna, polegający
na uplastycznieniu surowca w komorach
parzelnianych. Drewno zraszane jest
wodą o temperaturze 55OC przez okres
uzależniony od jego gatunku, średnicy
oraz pory roku. W porze zimowej proces
ten trwa nawet dwa dni, w lecie często
wystarcza jeden dzień, aby drewno nadawało się do skierowania do łuszczarki
znajdującej się w hali, gdzie prowadzony
jest proces produkcji sklejek.
Linia łuszczarska firmy Raute
umożliwia skrawanie wyrzynków o długości 163 cm. Są one wprawiane w ruch
obrotowy, a specjalne noże skrawają je
obwodowo na kilkunastometrową wstęgę o grubości około 1,5 mm. Przez cały
proces skrawania grubość jest kontrolo-
Stanowią one wsad do produkcji
sklejki. Specjalne walce obustronnie nakładają na co drugi arkusz odpowiednią
ilość żywicy fenolowej lub mocznikowej.
Tak posmarowany fornir jest poddawany zespoleniu z naprzemiennie układanymi krzyżowo arkuszami niepokrytego klejem forniru.
Czas prasowania zależy
Przygotowane zestawy kierowane
od grubości sklejki
W schłodzonych arkuszach trudno są do prasowania wstępnego na małych
uniknąć drobnych wad i braków, więc prasach, gdzie temperatura nie jest zbyt
na kilku stanowiskach realizowany jest wysoka. Przez około 15 min, pod wyproces naprawy łuszczki i sękowania, sokim ciśnieniem, następuje wiązanie
a następnie spajania części arkuszy się arkuszy w przyszłą sklejkę. Dopieforniru w spajarkach wzdłużnych i po- ro tak wstępnie sprasowane arkusze
przecznych. Brzegi mniejszych arkuszy poddawane są prasowaniu gorącemu,
są pokrywane klejem, a następnie spaja- w temperaturze 130-140 OC o ciśnieniu do
ne w większe formaty. Najczęściej są to 16 barów.
arkusze o długości 2,5 i 3 m.
Ciepło przenika przez całą grubość
wana przez system laserów. W kolejnym
etapie wstęga jest rozcinana na arkusze
o wymiarach 160 x 170 cm. Mniejsze formaty nie są niszczone, ale podlegają odrębnej obróbce. Tak pocięte arkusze forniru trafiają do wspomnianej suszarni.
Nowa suszarnia ma sześć sekcji gorących i jedną sekcję chłodzącą.
wsadu i zapewnia doskonałe połączenie między warstwami forniru. Czas
prasowania uzależniony jest od grubości sklejki, bo do pięciu podstawowych
minut trzeba doliczyć minutę na każde
0,5 mm grubości. Przykładowo sklejka
o grubości 16 mm przebywa w prasie
13 min.
Wierzchnia warstwa wzdłużnie
spajana
Obrzynanie i szlifowanie to kolejne
etapy obróbki arkuszy sklejki. Dla części sklejki na tym kończy się etap produkcji i zaczyna etap kontroli jakości
i pakowania. Ale w zakładzie w Ełku
znaczna część wytworzonej sklejki liściastej jest poddawana procesowi nakładania filmu, czyli pokrywania war-
maj 2013
33
Po sortowaniu arkusze forniru studzą się przez kilka godzin.
Wierzchnie arkusze sklejki spajane są w Ełku wzdłużnie.
Arkusze forniru są skrzętnie sortowane pod względem jakości.
Najczęściej sklejkę pokrywa się czarnym filmem fenolowym.
stwy wierzchniej i spodniej papierem
nasączonym żywicą. Te arkusze sklejki
trafiają do prasy szybkiego taktu, ale
wcześniej zostają obłożone papierem
melaminowym.
Proces pokrywania płyt filmem trwa
Linia łuszczarska firmy Raute.
REKLAMA
około 90 s w temperaturze około 160 OC.
Wyrównywanie krawędzi i pokrycie
farbą w kolorze filmu kończy proces
obróbki. Jeszcze tylko czterogodzinne
sezonowanie i można je skierować do
magazynu.
– Nasze sklejki z filmami wyróżnia
to, że film nakładany jest na sklejkę,
której arkusze wierzchnie spajane są
w spajarkach wzdłużnych – tłumaczy
Zbigniew Michał Malinowski. – Ta
technologia wymaga dużej dokładności
i jest stosowana tylko w naszym zakładzie. Najczęściej pokrywamy sklejkę
czarnym filmem fenolowym, a rzadko filmem kolorowym, dekoracyjnym.
Sklejka z filmami wykorzystywana
jest głównie jako gładka, wytrzymała
Wstęga łuszczki jest rozcinana na arkusze o wymiarach 160 x 170 cm.
i wodoodporna płyta na szalunki w budownictwie oraz na podłogi różnych
pojazdów i podesty. Nadaje się do użytkowania w warunkach zewnętrznych,
bo spełnia warunki określone w normie
PN-EN 636. L
maj 2013
37
fot. Salvador
Idealne centrum
do optymalizacji
i cięć pod kątem
Praca jest prosta i elastyczna, ponieważ nie jest wymagana regulacja przy
poszczególnych cięciach. Tak naprawdę
operator musi położyć materiał na stole
podawczym i ustawić takie parametry,
jak długość, kąty cięcia i ilości elementów.
Na wykonanie wszystkich obliczeń wystarczą dwie tysięczne sekundy. Maszyna
jest bardzo dokładna dzięki zastosowaniu
specjalnego napędu i oprzyrządowania
dla ruchów zmiany kątów cięcia.
– SuperAngle 600 skonstruowaliśmy
z myślą o producentach parkietów, mebli tapicerowanych, ramek obrazowych,
konstrukcji domów drewnianych, palet
i mebli ogrodowych, ale także dla tartaOPTYMALIZERKA | SuperAngle 600 kolejnym centrum Salvadora
ków podejmujących się głębszej obróbki
tarcic – mówi Christian Salvador. – Wysoka wytrzymałość, prędkość, niezawodmentów trzeba je docinać, żeby idealnie do ność i bezpieczeństwo pracy, niezależna
Na jednej stronie
siebie pasowały. Optymalizerka do cięcia regulacja pneumatyczna do ustawień
elementu można dokonać
pod kątem oraz kompletnej optymalizacji różnych typów pracy, optyczny system
cięć nawet pod trzema
drewna wykonuje cięcie idealne i wszystko
różnymi kątami.
jest dopasowane. Jest to bardzo przydatne R E K L A M A
np. przy układaniu mozaiki czy składaniu
dociętych elementów konstrukcji drewJanusz Bekas
nianej. Ponadto, o połowę mniejszy jest
Pilarka optymalizująca SuperAngle 600 czas obróbki i potrzeba mniej obsługi.
Stół obrotowy jest osadzony na innowłoskiej firmy Salvador nie wycina, jak
typowa optymalizerka, wyłącznie zazna- wacyjnym, bardzo precyzyjnym mechaczonych fragmentów listew i krawędzia- nizmie, który gwarantuje precyzję kątów
ków pod kątem prostym, ale tnie też pod oraz jest zarządzany przez nowoczesny
innymi kątami, jednocześnie optymalizu- technologicznie elektroniczny silnik, zając rozkrój w celu uzyskania minimalnego silany również podczas hamowania. Dzięodpadu. Maszyna posiada funkcje odczytu ki kombinacji tych dwóch innowacyjnych
i cięcia na znakach fluorescencyjnych, ale i nowoczesnych rozwiązań SuperAngle
także dokonuje cięć zgodnie z zapisanym 600 osiąga w tym samym czasie dużą preprogramem obróbki. W oprogramowaniu cyzję i prędkość posuwu.
– Jest też w maszynie opcja powodująwpisuje się długość elementu, który chce
się uzyskać i podaje kąty. Na jednej stronie ca, że jeżeli zadana jest długość elementu,
elementu można dokonać cięć nawet pod a piła trafi na wadę drewna, to następuje
przesunięcie listwy o 2-3 mm, żeby dokonać
trzema różnymi kątami.
– SuperAngle 600 jest idealnym cen- cięcia poza wadą i uzyskać pełną długość
trum do optymalizacji i cięć kątowych elementu – dodaje Christian Salvador.
– mówi Christian Salvador, właściciel – Istnieje też możliwość obracania obrabiafirmy. – Tnie ono na długość z możliwoś- nej listwy w celu ograniczenia strat zwiącią docinania pod kątem. Posuw drewna zanych z eliminacją wad. Jeśli zapisze się
odbywa się z prędkością do 60 m/min, w programie symetryczną kombinację elea napęd popychacza sterowany jest przez mentów, to centrum docina końcówki tak,
komputer umieszczony pod stołem ob- żeby pasowały do siebie jak puzzle.
róbczym. Sterowany przez komputer stół
Maszyna posiada pneumatyczny syroboczy jest obrotowy w zakresie 0+/-70O stem sterowania skokiem roboczym piły
dla wykonywania cięć kątowych drewna i ma przednie dociski boczne z niezależną
regulacją sterowaną elektronicznie przez
o wysokości 550 mm.
Na zakup tego innowacyjnego cen- komputer, co pozwala na precyzyjny dotrum, pokazanego podczas Dremy, zde- cisk materiału do prowadnicy oraz zespocydowała się firma PHU Ryszard Kuchta łu popychacza. Na wyjściu znajduje się
z Gołańczy, producent drewnianych sortownik służący do klasyfikowania postelaży do sof, która zażyczyła sobie ma- ciętych elementów. O jego pracy decyduszyny z przesuwem drewna od lewej do je precyzyjna fotokomórka firmy Sick ze
specjalnym odblaskiem, który eliminuje
prawej strony.
W porównaniu z obróbką wykonywaną zakłócenia w pomiarze długości elemenręcznie, pilarka optymalizująca ma wiele tów, zwykle pokrytych po operacji cięcia
innych zalet. Pierwsza to oszczędność su- trocinami i wiórami.
Mocny napęd przenośnika umożliwia
rowca, bo maszyna optymalizuje, z jakiego
surowca najefektywniej da się wyciąć za- przesuwanie ładunku drewna o masie do
pisany w programie element. Producent 805 kg. Na stole podawczym mieszczą się lipodaje, że można przez to zaoszczędzić 10 stwy i kantówki o długości do 3500 mm i szeproc. drewna. Precyzja cięcia to druga za- rokości do 100 mm oraz wysokości do 160
leta. Gdy cięcia pod kątem są wykonywane mm. Piła ma średnicę 600 mm, a ustawienia
ręcznie, to zwykle podczas składania ele- kątowe realizuje silnik bezszczotkowy.
Centrum docina końcówki tak, żeby pasowały do siebie jak puzzle.
fot. Salvador
Optymalizerka wykonuje idealne cięcia pod kątem.
odczytu, inteligentne belki dociskowe,
bezpieczna osłona z tyłu maszyny i oprogramowanie w środowisku Windows oraz
kilka innych innowacji technologicznych
to walory uzasadniające nazwanie tego
centrum maszyną przyszłości. L
38
maj 2013
Technika i technologia
Ekonomiczna linia do wzdłużnego łączenia drewna
NOWOŚĆ | Wykorzystanie surowca w małych zakładach
Na obrotowy stół obróbczy nakłada się pakiet około 20 kawałków listew o różnej długości, który
następnie jest ręcznie dociskany pneumatycznymi zaciskami do zderzaka, a z góry dociskany jest
przez listwę dwoma siłownikami.
Zespół obróbczy czopiarki składa się (od prawej) z podcinaczy, rębaka, wrzeciennika frezarskiego i nakładarki kleju.
Ze względu na dążenie
do wykorzystania każdego
kawałka drewna GOMAD
liczy na zainteresowanie
jego nowością.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
– W mniejszych zakładach wysoka wydajność i ograniczenie liczby pracowników nie
są najważniejsze, ale docenia się wszechstronność posiadanego parku maszynowego i możliwość wykorzystania każdego
kawałka surowca, nawet jeśli wiąże się
to z pracochłonnością – mówi Andrzej
Graczykowski, prezes zarządu Fabryki
Maszyn do Drewna GOMAD z Gorzowa
Wielkopolskiego, tłumacząc ideę skonstruowania małej linii do wzdłużnego
łączenia drewna. – O ile filozofia łączenia
kawałków drewna na długość jest genialna
ze względów ekonomicznych i w zakresie
drzewnictwa zasługuje na Nagrodę Nobla,
to rozwiązań prowadzących do realizacji
tego procesu jest już wiele. Dotychczas pracuje jednak niewiele prostych linii do wykorzystania mniejszej ilości surowca drzewnego, powstającego po procesie cięcia czy
REKLAMA
optymalizacji, żeby wykonać niewielkie
ilości listew czy desek.
Fabryka Maszyn do Drewna Gomad,
mająca w swej ofercie wiele obrabiarek do
drewna, zdecydowała się skonstruować
i rozpocząć produkcję małej linii do łączenia drewna na długość, która zadebiutowała na targach Drema.
– Skonstruowana jest ona z myślą
o wykorzystaniu nawet małych kawałków drewna, po procesie optymalizacji. Jej
koszt, rzędu 130 000-150 000 zł, wydaje się
przystępny i opłacalny dla średnich zakładów drzewnych – mówi Andrzej Graczykowski. – Jest ona przeznaczona dla zakładów wykorzystujących klejenie drewna
wzdłuż na mikrowczepy.
Linia składa się z czopiarki do mikrowczepów FPL oraz prasy do wzdłużnego łączenia drewna PWL. Proces jest realizowany w jednym ciągu.
Najkrótszy kawałek drewna powinien
mieć 20 cm, ale tylko dlatego, żeby pracownik nie miał zbyt bliskiego kontaktu
z narzędziem obróbczym, albowiem teoretycznie można łączyć krótsze kawałki. Na
obrotowy stół obróbczy nakłada się pakiet
około 20 kawałków listew o różnej długości
i łącznej szerokości 0,5 m. Wysokość pakie-
Łączenie elementów z mikrowczepami i klejem na prasie PWL.
tu na stole powinna się mieścić w zakresie
30-120 mm. Taki pakiet jest następnie ręcznie dociskany pneumatycznymi zaciskami
do zderzaka, a z góry dociskany jest przez
listwę dwoma siłownikami, żeby nie następowało podnoszenie czy podrywanie się
listew w trakcie obróbki. Pakiet listewek jest
dosuwany do czopiarki FPL i wstępnie obrabiany przez górne i dolne podcinacze piłami
o średnicy 160 mm, napędzanymi silnikiem
o mocy 1,5 kW, sterowanym falownikiem.
Przesuw wgłębny oraz góra-dół odbywa się
na sankach żeliwnych śrubami trapezowymi. Podcinacz nacina ślad i odcina ząbek.
Rolę rębaka spełnia piła o średnicy 300
mm, poruszana silnikiem o mocy 3,5 kW,
która docina pakiet listewek. Następnie
czoła listewek są nacinane wrzeciennikiem frezarskim, poruszanym odrębnym
silnikiem o mocy 11 kW. Wykonuje on mikrowczep na każdej listewce. Następnie
obrotowy stół obróbczy cofa się od gniazd
obróbczych i wykonuje obrót o 180O, po
czym następuje dosunięcie drugiej strony
listewek do równego docięcia i wykonania
mikrowczepu na drugim czole listewki. Po
tej operacji następuje nałożenie kleju z nakładarki na każdy mikrowczep. Dysza kle-
Linia do wzdłużnego łączenia drewna w małych i średnich zakładach.
jowa ma regulację strefy nakładania kleju,
a odskok i doskok jest automatyczny.
Po tej operacji następuje przesunięcie transporterem rolkowym każdej listewki z mikrowczepami na obu czołach
i z nałożonym klejem na jednej stronie na
stół prasy PWL do wzdłużnego łączenia
drewna. Górna belka dociskowa opada na
wysokość łączonych elementów i następuje prasowanie od góry oraz dociśnięcie
listewek od tyłu siłownikiem o nacisku 4 t.
W ten sposób może powstać klejona deska
o długości 3 m w wersji prasy z układem
pneumatycznym i o długości 6 m w wersji
hydraulicznej. Po ściśnięciu uwalnia się
siłownik i podnosi belka na zawiasach, co
pozwala na wypchnięcie sklejonej listwy
czy deski i docięcie na pilarce włączanej
i przesuwanej ręcznie.
Do sprawnej obsługi potrzeba dwóch
pracowników, z których jeden nakłada elementy do łączenia, a drugi sortuje i układa
sklejony materiał. Może on mieć szerokość
30-120 mm i grubość 18-40 mm.
– W naszej linii czopiarka jest automatyczna, jak w czterokrotnie drożnych
zautomatyzowanych liniach do łączenia
drewna na mikrowczepy – mówi prezes
Gomadu. – Umożliwia także połączenie „na
kreskę”, ale wówczas podaje się elementy
drzewne nie w pionie, a w poziomie i wykorzystuje się zespół wypychania pakietu po
pierwszym cyklu.
W linii można umieścić różne odmiany
czopiarek do mikrowczepów oferowanych
przez Gomad, z mniej lub bardziej bogatym
wyposażeniem. L
maj 2013
39
Ä MEBLARSTWO
Cyfrowe nadruki na drewnie i płytach
WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI | Dwie wersje drukarki Pixart firmy Cefla
Walorem maszyny
Pixart jest możliwość
drukowania nie tylko
elementów płaskich,
ale również profilowych.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
W hali Tekniki na targach Drema/Furnica w Poznaniu uwagę zwiedzających
przykuwała drukarka cyfrowa Pixart
by Decodigit prezentowana przez firmę Cefla.
– Drukowanie drukarkami cyfrowymi w branży meblarskiej to technologia będąca jeszcze w powijakach,
która dopiero się pojawia i powoli
znajduje zastosowanie – mówi Andrzej
Sauś, dyrektor Cefla Polska. – Bazując
na doświadczeniu firmy Intesa, która wykonała ponad 100 drukarek do
nadruków na ceramicznych płytkach,
zrobiliśmy w Cefli jej hybrydę, czyli
drukarkę do aplikacji na materiałach
typu drewno, płyta, szkło, plastik, i zaczynamy ją promować. Jest to rozwiązanie do zastosowania przemysłowego.
Maszyny będą wykonywane w dwóch
wersjach: jako ploter, gdzie element
podjeżdża, zatrzymuje się i maszyna
z niewielką wydajnością, ale z bardzo
dużą dokładnością drukuje element
na określonym materiale, albo jako
maszyna typu przelotowego, w której
zestawia się nieruchomo kilka głowic,
a elementy przesuwają się pod nimi ze
stosunkowo dużą prędkością i przez to
osiąga się duże wydajności robocze.
W tej chwili takich maszyn sprzedano w Europie już kilka, między innymi jedną zakupił w Polsce producent
paneli ściennych.
Nadruk utrwalony
na płaszczyźnie
Na Dremie pokazano maszynę Pixart z sześcioma głowicami.
Pixart dobrze sobie radzi z pokrywaniem elementów profilowych.
porter podawczy, można pokrywać długie
elementy. Będzie też oferowana wersja
maszyny z szerszym polem obróbczym,
ale raczej dla branży szklanej, na fasady.
Stosując urządzenie Pixart i decydując się na całkowite krycie materiału
z najwyższą rozdzielczością, można zadrukować powierzchnię 6 m 2 na godzinę.
Jeżeli zmniejszy się rozdzielczość, czyli
zwiększy rozstęp przejścia głowicy, można na niej zadrukować nawet 15-16 m 2 na
godzinę.
– Wykonując prosty nadruk, typu
napis na płycie, znacząco zwiększa się
wydajność, nawet wielokrotnie – dodaje
Maszyna dla branży meblarskiej może
mieć szerokość roboczą 1600 mm, natomiast jej długość nie ma ograniczeń,
ponieważ przed nią i za nią stawia się
stół podawczo-odbiorczy. Zasadnicze
pole robocze maszyny drukującej ma Andrzej Sauś.
powierzchnię 1600 x 1600 mm, natoStosowane farby czy tusze drukarmiast dokładając przed i za nią trans- skie to produkty organiczne, utwardza-
REKLAMA
ne lampą UV. W warunkach roboczych
wskazane jest, jak przy każdej innej operacji dekorowania elementów, nałożenie
na wydruk jeszcze warstwy nawierzchniowego
lakieru
transparentnego,
w wariancie mat czy połysk. Natomiast
zastosowanie lampy UV w maszynie Pixart zapewnia zwiększoną twardość powierzchni elementu prosto po wyjściu
z maszyny. Nadruk jest już na tyle utwardzony, że nie ma obaw, iż dekor zmaże
się po przetarciu palcem. Jest już solidnie
utrwalony na płaszczyźnie.
Pokrywanie elementów
profilowych
W maszynie pokazanej na Dremie zainstalowanych było sześć głowic – cztery
Zasadnicze pole robocze maszyny drukującej ma powierzchnię 1600 x 1600 mm.
kolory podstawowe, plus biały i bezbarwny.
– Plusem tej maszyny jest możliwość
drukowania nie tylko elementów płaskich,
ale również do pewnego poziomu wklęsłości elementów profilowych, choćby frontów drzwiowych – dodaje dyrektor Cefla
Polska. – Dzięki konstrukcji głowic i wielkości podawanych kropli farby można się
decydować na pokrywanie profili o głębokości do 20 mm. Niewiele urządzeń potrafi
to wykonać, dlatego drukarka cyfrowa Cefli spotyka się z dużym zainteresowaniem.
Jakość wydruku zależy od rozdzielczości. Najlepiej, gdy głowica pracuje
bardzo blisko elementu. Na powierzchni
płaskiej uzyskuje się lepsze odwzorowanie obrazu zapisanego w programie maszyny cyfrowej.
Na targach porównywano identycznie pokryte elementy drukowane, niezabezpieczone na zewnątrz lakierem
i pokryte nim. Opinia była zgodna: jeśli
położy się jedną cienką warstwę lakieru
połyskowego czy matowego, dodaje on
obrazowi głębi.
piecza więc powierzchnię przed zniszczeniem i gwarantuje finalną trwałość
rysunku na elemencie meblowym.
Ozdabianie szkła na fronty
Na tej samej maszynie będzie można
też nanosić produkty ceramiczne, czyli takie, które będzie można stosować
do szkła, poddawanego później hartowaniu. Ale wówczas należy się liczyć
z tym, że finalny kolor uzyskany po
procesie wypalania czy hartowania
będzie się trochę różnił od pierwotnego. Nałożenie nadruku na szkło i jego
zahartowanie powoduje, że poprzez
wytapianie w piecu kolory trochę „gasną”, zaleca się więc wstępne przyciemnianie barw dla uzyskania końcowego
koloru. Na szkle hartowanym kolor
ostateczny widzi się dopiero wtedy,
gdy element wyjedzie z pieca. Natomiast plusem tej technologii jest to, że
farba drukarska przeznaczona do hartowania głęboko wnika w wewnętrzne
struktury i przez to jest niezniszczalna. Jest jakby wtopiona w powłokę
szkła i odporna na uszkodzenia.
Na targach rozwiązaniem tym inteCo chroni przed zniszczeniem?
Odporność nadrukowanej formatki na resowało się sporo firm. Problemem jest
przykład na zadrapania czy odciśnięcia tylko wymyślenie dla niego szerszego
będzie zależała od odporności lakie- zastosowania w taflach drzwiowych
ru nawierzchniowego pokrywającego czy innych elementach dekoracyjnych
nadruk. Jeżeli to będzie lakier UV, to mebli, witryn, stolarki drzwiowej.
element będzie miał dokładnie taką od- Właściwie nie ma żadnych ograniczeń,
porność jak każdy inny element pokryty poza mniejszą lub większą fantazją prolakierem. Lakier nawierzchniowy zabez- jektanta i końcowego użytkownika. L
maj 2013
41
Technologiczny skok w technice szlifowania
PREMIERA NA DREMIE | Innowacyjne krążki wielootworowe
fot. BTS
fot. BTS
fot. BTS
Projekt rozlokowania otworów w krążku ściernym
zgodnie z ciągiem Fibonacciego został zgłoszony
do opatentowania i uzyskania wyłączności
dla sia Abrasives.
Janusz Bekas
Poszukując sposobów na znaczne zwiększenie wydajności materiału ściernego,
specjaliści szwajcarskiej firmy sia Abrasives pomyśleli o tym, że liczba otworów
i ich odpowiednie rozmieszczenie na
krążku ściernym mają ogromny wpływ
na tempo jego zaklejania się. Prowadzone badania doprowadziły do powstania
krążków z rewolucyjnym szablonem
otworów rozlokowanych przy wykorzystaniu tak zwanego ciągu Fibonacciego.
– Na podstawie jego definicji można wyrysować spiralę, według której
w naturze rozmieszczone są np. nasiona
słonecznika – tłumaczy Piotr Jaszczak,
prezes zarządu BTS z Łozienicy k. Goleniowa. – Ale wzór ten można zaobserwować także w szyszkach, muszlach,
kształcie fal czy nawet w formach galaktyk spiralnych.
Efektywniejsze rozlokowanie
otworów na krążku
Na podobne usytuowanie otworów w innowacyjnym krążku ściernym, pokazanym na stoisku firmy BTS podczas tegorocznych targów Drema w Poznaniu,
zdecydowali się właśnie projektanci
z sia Abrasives.
– Firma sia Abrasives, dążąc do innowacyjności, nie chce kopiować konkurencyjnych rozwiązań – mówi Piotr
Jaszczak. – Zlecone badania wskazały
doskonały sposób na skuteczniejsze rozlokowanie otworów na krążku, dzięki wykorzystaniu właśnie ciągu Fibonacciego.
Zastosowanie tej matematycznej zasady pozwoliło naukowcom sia Abrasives
opracować dwa nowe wzory otworów. Jeden dla granulacji niskich – do P80 – z 60
otworami, przy średnicy krążka 150 mm
i drugi dla wszystkich granulacji – ze 119
otworami na krążku o średnicy 150 mm.
REKLAMA
Więcej otworów, większa
żywotność
Dotychczas oferowane produkty wielootworowe, np. krążek 56+1-otworowy,
znany również jako Bosch-Design, oraz
paski wielootworowe wycinane były
konwencjonalnie. Obecnie, dzięki zakupowi laserowej wycinarki, sia Abrasives
dostarczać może produkty o każdym
kształcie i dowolnej liczbie otworów!
Teraz gama możliwości znacząco
wzrosła.
Krążek ścierny z 60 otworami wyciętymi po linii spirali nie tylko fantazyjnie
wygląda, ale przede wszystkim zwiększa
wydajność materiału ściernego, co potwierdziły testy. Krążek wielootworowy
zakleja się minimalnie, a czas pracy nim
wydłuża się 3-4-krotnie w stosunku do
standardowego krążka 15-otworowego.
Dlaczego tak się dzieje? Bo wycięcie
otworów po linii spirali zgodnie z ciągiem Fibonacciego powoduje, że każdy
otwór w krążku ściernym w czasie szlifowania zmienia swoją pozycję na obrabianym materiale. Dzięki temu pokrywają
całe pole pracy od wewnątrz do strony
zewnętrznej krążka. Normalnie otwory
zaklejają się, gdyż zbierają wewnątrz pył
tam, gdzie jest realizowany proces szlifowania. Układ Fibonacciego powoduje
jakby… wynoszenie pyłu na zewnątrz,
dlatego otwory nie zaklejają się jak
w standardowych krążkach. To światowy ewenement.
Takie krążki są wycinane laserem
w papierze ściernym z ogromną dokładnością i dużą szybkością. Dla wygody
użytkownika wielkość granulacji też
została zaznaczona laserowo. Od granulacji P100 wzwyż jest ona wycięta przy
zewnętrznej krawędzi, więc nie trzeba
odrywać krążka, żeby zobaczyć, jaką ma
granulację. To też unikalne rozwiązanie,
Krążek 1960 siarexx nowej generacji podczas
testów zebrał dużo więcej nadmiaru materiału,
niemal wcale nie zaklejając się.
Stopień zużycia jest minimalny, co pozwala
na długą pracę.
Montaż na talerzu podporowym jest łatwy,
bo nie ma potrzeby dopasowywania otworów
na krążku do otworów w talerzu szlifierki.
dotychczas niestosowane przez żadnego producenta. Przeszkodą było szybkie
zaklejanie się powierzchni zewnętrznej,
które przy nowej technologii zostało zniwelowane. W krążkach FiboTec informacja o granulacji ziarna wycięta laserem
pozostaje widoczna przez cały okres
eksploatacji.
żek FiboTec wykazał znikome zaklejanie,
większe zbieranie nadmiaru i mniejszy
spadek agresywności w drugim cyklu, co
daje bardzo dużą wydajność. Pozostał niezaklejony przez cały test. Nadal mógł pracować prawidłowo, podczas gdy pozostałe
dwa krążki nie nadawały się do dalszego
użytkowania.
Wszystkie krążki były wykonane
z tego samego materiału i szlifowały
w analogicznych warunkach, nie ma
więc wątpliwości, że większa odporność na zaklejanie spowodowana jest
jedynie różnicą w ilości otworów i ich
rozmieszczeniem.
Rezultaty testów na drewnie i materiałach naturalnych też są bardzo korzystne dla krążków z projektu Fibonacci. Przy użyciu ręcznej szlifierki Festool
ETS porównywano ze sobą krążek 15-otworowy, krążek Bosch 56+1-otworowy
oraz krążek z projektu Fibonacci.
– Próby wykonano w warunkach
praktycznych przy wykorzystaniu granulacji P240 na wodnym lakierze OW34
– mówi Zbigniew Kaczmarczyk. – Szlifowano kilkakrotnie, za każdym razem
przez jedną minutę, zawsze mierząc zebrany nadmiar. Krążek Fibonacci zebrał
dużo więcej nadmiaru, niemal wcale nie
zaklejając się.
rią z nowym projektem rozmieszczenia
otworów będzie produkt 1960 siarexx
nowej generacji. W nieodległej przyszłości wzór ten będzie zastosowany jeszcze
w wysokich granulacjach serii 1748 sia
rexx nowej generacji.
Do powłok i kompozytów krążki
z nowego projektu FiboTec pojawiły się
w serii 1950 siaspeed nowej generacji.
W przyszłości wzór ten będzie zastosowany jeszcze w linii 5550 siaprime.
– Nie wszystkie serie krążków wielootworowych będą produkowane ze
wzorem według ciągu Fibonacciego
– studzi nadzieje Piotr Jaszczak. – To,
co oferujemy, to najwyższa technologia,
dostępna tylko w produktach o najwyższej jakości. Badania rynku wykażą rzeczywiste zapotrzebowanie na produkt
z najwyższej półki.
Krążek FiboTec
wciąż niezaklejony
Rezultaty testów na różnych powłokach
i kompozytach w pełni potwierdzają zalety podkreślane przez producenta. Testy zostały przeprowadzone w centrum
testowym sia Abrasives, przy użyciu
automatu oraz materiału 1950 siaspeed nowej generacji, z otwartym nasypem. Jednocześnie porównywano krążek
15-otworowy, krążek Bosch 56+1-otworowy i krążek z ciągiem Fibonacciego.
– Pierwszy test przeprowadzony był
na miękkiej szpachli, przy wykorzystaniu
granulacji P240 i urządzenia testowego
Angela – objaśnia Zbigniew Kaczmarczyk, dyrektor techniczny. – Szlifowano
przez sześć minut, mierząc zebrany nadmiar po każdych dwóch minutach. Krążek
FiboTec wykazał znikome zaklejanie, dużo
większe zbieranie nadmiaru i niemal zupełny brak utraty agresywności w drugim
i trzecim cyklu testu, co zapewnia bardzo
dużą wydajność. Drugi test przeprowadzono analogicznie na twardej szpachli.
Szlifowano przez cztery minuty, mierząc
zebrany nadmiar po każdych dwóch minutach. W tym przypadku również krą-
To najwyższa technologia
Na podstawie wielu testów firma sia Abrasives zdecydowała się wprowadzić do
swojej oferty nowe produkty do drewna
i materiałów naturalnych. Pierwszą se-
Zalet jest wiele
Czy warto będzie sięgnąć po wielootworowe krążki wycinane laserowo? Zalet
jest na pewno wiele: łatwy montaż na
talerzu podporowym, bez potrzeby dopasowywania otworów na krążku do otworów w talerzu szlifierki, udoskonalone
odprowadzanie pyłu, znaczący wzrost
żywotności i zbierania nadmiaru, lepsze
warunki pracy dzięki redukcji zapylenia,
eliminacja utraty wydajności, która powstawała podczas wycinania krążków
za pomocą wykrojnika. Walorem będzie
też łatwe utrzymywanie zapasów magazynowych, gdyż całe zapotrzebowanie
pokrywa jeden typ krążka. L
maj 2013
45
Obróbka detali wygiętych w dwóch płaszczyznach
CENTRA CNC | Sigma Fast ZM z sześcioma interpolowanymi osiami
Stół belkowy z dwoma niezależnymi obszarami
roboczymi i możliwością utworzenia jednego obszaru
pozwala na obróbkę zarówno małych elementów,
jak i wielkogabarytowych, przestrzennych modeli.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki
W praktyce obydwie strefy robocze można
połączyć w jedną i obrabiać podzespoły
wielkogabarytowe. Dzięki zamontowanym
w obu polach obróbczych podajnikom elementów centrum może pracować w cyklu
w pełni zautomatyzowanym. Możliwe
jest także zainstalowanie podajnika tylko
w jednym polu, wówczas drugi obszar roboczy obsługiwany jest ręcznie. Zasobniki przystosowane są także do pobierania
elementów łukowych. Stojaki podajników
umieszczone są na specjalnym łożu pozwalającym na ich przesunięcie w strefę
postoju, poza obszar stołu. Ma to ogromne znaczenie w przypadku konieczności
Stojaki podajnika przesuwane
ręcznego załadunku na przykład dużych,
poza obszar stołu
Sigma Fast ZM posiada zwartą konstrukcję przestrzennych detali. W trybie automabramową wykonaną ze spawanych, stalo- tycznym maksymalna długość podawawych, grubościennych profili zamkniętych nych elementów to 1200 mm, natomiast
oraz płaskowników. Maszyna wyposażona w ręcznym 3000 mm. Magazynek posiada
jest w dwa niezależne, belkowe stoły robo- opatentowany i niezwykle przydatny sycze, które przemieszczają się wzdłuż osi Y stem bezkolizyjnego podawania.
na precyzyjnych prowadnicach liniowych.
Zakres obróbczy w tym kierunku wynosi Dwa falowniki eliminują
1550 mm. W opcji możliwe jest jego zwięk- przestoje
szenie do 2300 mm. Na belkach zamoco- W wersji standardowej na bramie Sigmy
wane są zaciskowe podzespoły mocujące zamontowana jest pryzmatyczna głowica
z opatentowanym systemem automatycz- T2MAN z czterema niezależnymi wrzenego pozycjonowania. Pozwala on na szyb- cionami o mocy 7,5 kW i maksymalnej
kie i precyzyjne ustawienie maszyny nawet prędkości obrotowej wynoszącej 18 000
w przypadku detali wygiętych w dwóch obr./min. Maksymalną moc wrzeciona
płaszczyznach. Układy napędowe stołów uzyskują przy 12 000 obr./min. Model ten
oraz transportery kabli pracują w chro- stanowi doskonały kompromis pomiędzy
niących je osłonach harmonijkowych. gabarytami głowicy a ilością dostępnych
Polski producent maszyn CNC – firma
FANUM z Wielopola Skrzyńskiego w województwie podkarpackim zaprezentowała na tegorocznych targach Drema nowe
centrum Sigma Fast ZM z sześcioma interpolowanymi osiami. Obrabiarka przeznaczona jest do produkcji elementów krzeseł,
stołów, łóżek, schodów oraz form i modeli
przestrzennych. Dodatkowym atutem jest
możliwość rozcinania płyt z materiałów
drewnopochodnych, w trzech osiach,
o maksymalnej długości 2800 mm.
REKLAMA
Firma FANUM zaprezentowała na tegorocznych targach Drema nowe centrum Sigma Fast ZM
z sześcioma interpolowanymi osiami i automatycznym podajnikiem dla dwóch obszarów
roboczych.
narzędzi. Opcjonalnie możliwe jest zainstalowanie wrzecion o mocy 10 kW i prędkości obrotowej 24 000 obr./min. Zarówno
słabsze, jak i mocniejsze wrzeciona wyposażone są w łożyska ceramiczne i system
chłodzenia sprężonym powietrzem.
Mocowanie narzędzi odbywa się z wykorzystaniem dwóch rodzajów koszyczków
narzędziowych ER32 i ER40. Pozwalają one
na stosowanie narzędzi o średnicach trzpienia od 2 do 20 i od 3 do 30 mm. Do sterowania
silnikami zastosowano dwa falowniki, co
pozwoliło na wyeliminowanie przestojów
wynikających z konieczności rozpędzenia
kolejnego narzędzia. W katalogu wyposażenia dodatkowego znaleźć można jeszcze
sześć różnych typów głowic, z inną ilością
wrzecion i systemem chłodzenia.
Napęd wzdłuż osi X odbywa się poprzez listwy zębate. Standardowy zakres
pracy wynosi 3400 mm z możliwością jego
zwiększenia na specjalne życzenie klienta.
Ruch wzdłuż osi Z realizowany jest za pomocą siłownika pneumatycznego i odbywa
się w zakresie do 700 mm. W opcji parametr
ten można zwiększyć do 1000 mm. Oś A posiada nieograniczony zakres ruchu, natomiast oś C od -200 do +200 stopni, a w opcji
od -240 do +240 stopni. Jako wyposażenie
dodatkowe przewidziano także czujnik automatycznego pomiaru długości narzędzia.
Czytelny interfejs w języku
polskim
Centrum Sigma Fast ZM wyposażone jest
w szybkie, wydajne i intuicyjne oprogra-
mowanie sterujące 3D o nazwie VisioCNC
z funkcją optymalizacji ścieżki narzędzia.
Służy ono do tworzenia i edycji programów obróbczych, testowania ich, przeprowadzania symulacji i optymalizacji
przejść międzyoperacyjnych. Oprogramowanie w pełni odzwierciedla wszystkie funkcje sterownika numerycznego, co
w praktyce oznacza jego stuprocentową
kompatybilność z maszyną. Jego cechą
charakterystyczną jest duży i czytelny interfejs w języku polskim.
Program w łatwy sposób pozwala
skalkulować rzeczywiste czasy obróbcze, co ułatwia wykonywanie dokładnych
kalkulacji kosztów już na początkowym
etapie przygotowania produkcji, bez konieczności przeprowadzania fizycznych
testów. Możliwość eliminacji potencjalnych kolizji oraz optymalizacji ścieżki
narzędzia w momencie tworzenia programu znacznie redukuje czas wdrożenia
produkcji, a przede wszystkim redukuje
do niezbędnego minimum czas trwania
obróbki. Wśród innych ciekawych funkcji na uwagę zasługuje możliwość obróbki elementów w odbiciu lustrzanym. Jest
ona szczególnie przydatna w przypadku
podzespołów krzeseł.
Ważna jest także funkcja importu
i optymalizacji kodu NC z innych programów CAD/CAM (na przykład Alpha CAM)
w celu dostosowania ich do obrabiarki
i optymalizacji przejść międzyoperacyjnych. Centrum może współpracować
z dowolnym oprogramowaniem dostępnym na rynku, przeznaczonym do obróbek stolarskich. Jego wybór uzależniony
jest od profilu produkcji, intuicyjności,
jakości generowanego kodu NC oraz preferencji programisty. L
46
maj 2013
Technika i technologia
fot. K. Orlikowska
fot. IMA
BIMA Gx30, która może być produkowana zarówno w wersji cztero-, jak i pięcioosiowej, posiada konstrukcję portalową.
Wymiana narzędzi
w ciągu trzech sekund
INNOWACJA | Centrum obróbcze BIMA Gx30 w firmie Frontres
BIMA Gx30 firmy IMA zapewnia możliwość szybkiego
przezbrajania technologii produkcji oraz zwiększania
portfolio wytwarzanych wyrobów, co znacząco wpływa
na wzrost konkurencyjności firmy.
Katarzyna Orlikowska
Centrum obróbcze o nazwie BIMA Gx30
to nowość niemieckiej firmy IMA Klessmann. Zaskakuje ono wieloma nowatorskimi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
zastosowanie współjeżdżącego w osiach X
i Y magazynka narzędzi, co skraca czas ich
wymiany z około 15 do 3-5 s.
– To prawdziwa innowacja pozwalająca na uzyskanie bardzo dużej wydajności – mówi Piotr Domański, prezes firmy
IMA Polska, w której stoisku w czasie
targów Drema BIMA Gx30 debiutowała
na polskim rynku. – Co ciekawe, maszyna ta jest tańsza od wcześniejszych modeli centrów obróbczych IMA, takich jak
BIMA 200 czy BIMA 300/V.
Ten nowatorski magazynek narzędzi
porusza się przy wrzecionie głównym
REKLAMA
o dużej mocy z łożyskami ceramicznymi chłodzonymi cieczą lub powietrzem,
z możliwością bezstopniowej regulacji
prędkości obrotowej w zakresie od 0 do
24 000 obr./min. Zastosowanie uchwytów narzędziowych typu HSK F63 umożliwia automatyczną wymianę narzędzi
znajdujących się w 8-miejscowym magazynku narzędzi, współjeżdżącym
w osiach X i Y.
– Centrum to wyposażone jest również
w dwie osie Z – informuje Piotr Domański.
– Oznacza to, że zarówno agregat wiertarski, jak i wrzeciono frezarskie mają swoje
niezależne osie Z i dzięki temu w czasie
wiercenia elementu może być wykonywana
wymiana narzędzi we wrzecionie frezarskim; ma to istotne znaczenie dla zwiększenia wydajności maszyny.
Centrum wyposażone jest w dwie osie Z. Zarówno agregat wiertarski, jak i wrzeciono frezarskie
mają swoje niezależne osie Z.
Innowacyjne wykorzystanie
stołu belkowego
BIMA Gx30, która może być produkowana
zarówno w wersji cztero-, jak i pięcioosiowej, posiada konstrukcję portalową. Napęd
portalu w osi X realizowany jest z dwóch
stron, z wykorzystaniem dwóch nowoczesnych silników typu Gantry-Antrieb.
Portalowa konstrukcja centrum gwarantuje dla wszystkich agregatów zasięg roboczy w osi Y wynoszący 1300 mm, a więc na
całej szerokości stołu.
– Wprowadzenie portalowego rozwiązania konstrukcyjnego i dużych zasięgów
obróbczych w osi Y, dla tego segmentu
maszyn, stanowi innowacyjne osiągnięcie techniczne – pisze dr hab. inż. Andrzej
Krauss, kierownik Katedry Obrabiarek
i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w opinii na temat
innowacyjności BIMA Gx30.
– Bardzo korzystnym rozwiązaniem
jest zastosowanie zarówno w osi X, jak
i Y napędu z wykorzystaniem przekładni zębatkowej, z optymalnym systemem
smarowania prowadnic i napędów osi,
odnoszącym się do całego okresu eksploatacji – dodaje Andrzej Krauss. – Daje to
możliwość znacznego zwiększenia prędkości posuwu wrzecion obróbczych w tych
osiach oraz zapewnia większą dokładność
i trwałość eksploatacyjną. Napęd zębatkowy jest napędem całkowicie sztywnym,
niezależnie od kierunku przemieszczania
zespołu roboczego.
Centrum ma także jednomiejscowe
magazynki do automatycznego pobierania agregatów obróbczych Pick-Up:
dwa ustawione na portalu maszyny i jeden na korpusie maszyny lub zamiennie
w 18-miejscowy magazynek narzędzi
i pobieranych agregatów obróbczych.
Nowatorskie rozwiązanie stanowi
także konstrukcja wielowrzecionowego
agregatu wiertarskiego obejmującego 21
lub 24 wrzeciona, z agregatem do wykonania rowków, z osobną osią Z (obroty wrzeciona od 6 000 do 9 000 obr./min). Agregat
wiertarski można konfigurować pod kątem
wierceń pionowych i poziomych, w dwóch
układach przekładni wiertarskich, z różną
ilością wrzecion pionowych i poziomych.
Innowacyjne jest także wykorzystanie stołu belkowego.
– Prawie wszystkie agregaty (wrzeciono
i agregat wiertarski) pracują na całej szerokości stołu – wyjaśnia Piotr Domański.
Ponadto korpus BIMA Gx30 ma nowoczesną i trwałą konstrukcję. Wykonany jest ze stali wypełnionej mieszanką
betonową, zapewniającą bardzo dużą
sztywność oraz odporność na drgania, co
gwarantuje dokładną obróbkę.
Sterowanie
Do komputerowego sterowania maszyny
zastosowano program IMA WOP 8.0, na
bieżąco uaktualniany, który umożliwia
kontrolę wszystkich trybów pracy, jak
również kontrolę podzespołów maszyny. Złącze DXF umożliwia współpracę
oprogramowania obrabiarki z programami wspomagającymi programowanie
i obsługę maszyny.
Nowoczesne centrum kupiła już polska firma Frontres, producent frontów
z Krasnego (Podkarpackie). L
48
maj 2013
Technika i technologia
Mechanizacja elastycznych linii tartacznych
PILARKI TARCZOWE | Nowa generacja wielopił z FOD
Maksymalnie osiem
pił, z czego cztery na
tulejach przesuwanych
automatycznie za pomocą
serwonapędów, pozwala
na zaprogramowanie
dwudziestu różnych
zakresów szerokości
cięcia.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki
Drzewiarze, którzy odwiedzili na tegorocznej Dremie stoisko Fabryki Obrabiarek do Drewna z Bydgoszczy, z pewnością
zauważyli jej nowy produkt, a mianowicie
wielopiłę DPPE-65 rozpoczynającą jednocześnie nową generację tego typu obrabiarek w ofercie handlowej producenta.
Jest ona przeznaczona do wzdłużnego
rozkroju desek i bali, i została wyposażona
w programowalne sterowanie szerokości
cięcia dla czterech nastawnych tulei piłowych jednocześnie. Pilarka może być wykorzystywana jako obrzynarka oraz jako
wielopiła. Przystosowana jest do pracy
jako maszyna wolno stojąca, a także może
współpracować na przykład z trakiem i innymi urządzeniami, tworząc automatyczną linię produkcyjną.
Wielopiła DPPE-65, rozpoczynająca nową generację tego typu obrabiarek w ofercie handlowej FOD,
przeznaczona jest do wzdłużnego rozkroju desek i bali.
riału, a co za tym idzie i średnicą pił. Model
mniejszy, charakteryzujący się prześwitem
pionowym wynoszącym 130 mm, pozwala
na cięcie desek lub pryzm o grubości od 12
do 125 mm. Został on wyposażony w piły
o średnicy 400 mm. Większy posiada prześwit 146 mm, co umożliwia cięcie elementów o maksymalnej grubości 140 mm,
przy zastosowaniu pił o średnicy 425 mm.
Prześwit poziomy, określający maksymalną szerokość ciętego drewna, jest taki sam
Dwa modele o różnym prześwicie dla obydwóch modeli i wynosi 730 mm.
Uwzględniając szerokość zewnętrznych
pionowym
Masywny i sztywny korpus maszyny wy- tulei dystansowych, pozwala to na obróbkę
konany jest ze spawanych, stalowych, materiału mającego 650 mm. Z kolei minigrubościennych kształtowników i pła- malna szerokość to 26 mm. W przypadku
skowników. Konstrukcja taka daje nieomal długości ciętych elementów określona jest
stuprocentową gwarancję stabilności pa- tylko jej minimalna wartość wynosząca
rametrów cięcia. Pilarka produkowana 800 mm. Maksymalna uzależniona jest
jest w dwóch wariantach różniących się tylko i wyłącznie od długości zastosowamaksymalną grubością rozcinanego mate- nego stołu podawczego. Standardowo ma
on 5400 mm, jednak na specjalne życzenie
klienta możliwe jest uzbrojenie maszyny
w stół praktycznie każdej długości. Pod
względem usytuowania stanowiska operatora w ofercie znajduje się tylko wersja prawa pilarki, co oznacza, że pracownik znajduje się po lewej stronie stołu podawczego.
Szybki proces regulacji
szerokości cięcia
System sterowania pilarki umożliwia zaprogramowanie dwudziestu różnych zakresów
szerokości cięcia desek lub bali. Dla każdego
zakresu szerokości można przypisać osiem
wariantów rozkroju. Wszystkie dane dotyczące zarówno programów, jak i ich wariantów wyświetlane są na terminalu w postaci
cyfrowej i graficznej. Maszyna wyposażona
została także w laserowe wskaźniki położenia pił. Są one przesuwane na prowadnicy,
umieszczonej nad stołem podawczym, za
System sterowania pilarki umożliwia zaprogramowanie dwudziestu różnych zakresów
szerokości cięcia desek lub bali.
pomocą silnika odpowiedzialnego również
za pozycjonowanie pił. Proces przestawiania odbywa się bardzo szybko i zajmuje zaledwie około jednej sekundy. W połączeniu
z dokładnością prowadzenia rozcinanego
drewna przez kliny prowadzące uzyskano
nowe możliwości mechanizacji elastycznych linii tartacznych. Na wale można zamontować maksymalnie osiem pił. Cztery
z nich (dwie na stronę) to tak zwane piły
stałe. Dystans między nimi regulowany jest
za pomocą różnej szerokości tulei dystansowych. Cztery wewnętrzne zamontowane są natomiast na tulejach przesuwnych.
Regulacja odległości między nimi odbywa
się automatycznie, za pomocą serwonapędów z pozycji pulpitu wyposażonego w sterownik PLC. Zakres szerokości cięcia na
tulejach środkowych wynosi od 30 do 230
mm, natomiast na tulejach zewnętrznych
– od 52 do 200 mm.
Prędkość posuwu do 90 m/min
W zależności od potrzeb jednostka tnąca
może być napędzana silnikiem elektrycznym o mocy: 22, 30, 45 lub 55 kW. Napęd
na wał przekazywany jest za pomocą przekładni pasowej. Piły pracują z prędkością
obrotową wynoszącą 3675 obr./min. Ryflowane walce posuwowe napędzane są, sterowanym przemiennikiem częstotliwości,
silnikiem o mocy 3 kW. Pozwala to na uzyskanie prędkości posuwu w zakresie od 10
do 90 m/min. Walce górne pozycjonowane
są za pomocą silnika elektrycznego, a operacja odbywa się z wykorzystaniem pulpitu
sterującego. Obrabiarka wyposażona jest
w system zabezpieczający przed odrzutem
obrabianego materiału, elektryczne blokady unieruchamiające maszynę w przypadku wystąpienia zakłóceń oraz w ekrany
tłumiące hałas. Wszystko to gwarantuje
bezpieczną oraz komfortową pracę. L
Ekonomiczne zbijarki
mechaniczne
OPAKOWANIA DREWNIANE | Szeroki wachlarz wymiarów palet
Storti reaguje na
oczekiwania klientów
i promuje mechaniczne
zbijarki do palet.
ma. Należy podkreślić, że jest to maszyna
mechaniczna, a nie hydrauliczna, co jest
odpowiedzią na oczekiwania klientów,
którzy coraz mniej chętnie kupują urządzenia z hydrauliką, ze względu na koszty
energii elektrycznej potrzebnej do napędu
pomp. Używając maszyny mechanicznej
TEKST I FOT. Janusz Bekas
do zbijania palet, można zaoszczędzić do
Producenci palet oczekują od producen- 40 proc. energii elektrycznej, a to już znatów zbijarek do palet rozwiązań pozwala- cząco wpływa na koszt produkcji palety,
jących na szybkie przestawianie produkcji co na mocno konkurencyjnym rynku ma
znaczenie.
na inny wymiar palet.
Na targach pokazano tylko część linii
– Czas przezbrajania na różne wymiary nie powinien przekraczać 10-15 Storti, a konkretnie maszynę, która służy
min – mówi Andrzej Kachel, manager do zbijania dekli palet razem z klockami.
handlowy Tekniki. – Odpowiedzią firmy Posiada ona prowadnice desek, które są
Storti, specjalizującej się między innymi napędzane mechanicznie, podobnie jak
w produkcji linii do zbijania palet, jest dolne prowadnice klocków.
Wymiary palet możliwych do zbijawłaśnie mechaniczna zbijarka do palet
GSI 170 CV9, pokazana na targach Dre- nia dostosowuje się zwykle do potrzeb
klienta, ale standardowo maszyna jest
przygotowana do zbijania palet o wymiarach: szerokość i długość – od 700
do 1500 mm, wysokość od 80 do 180
mm. Pozwala to na produkcję wielu typów palet niestandardowych. Maszyna
wyposażona jest w jeden zbiornik na
gwoździe, ale może ich być więcej. Podajnik pozwala wykorzystywać jednocześnie 12 gwoździ.
Aby zbić całą paletę, potrzebne są
trzy tego typu zbijarki w linii. Na jednej
wykonuje się dekle, na drugiej wierzchy, a na trzeciej zbija palety na gotowo.
Między maszynami może być robot albo
brama załadowcza, lub pracownik, który będzie podawał elementy na zbijarkę
końcową.
Mechaniczna zbijarka jest w stanie
produkować 7-8 palet na minutę. W li-
Zbijarka jest wyposażona w podajnik na 12 gwoździ.
niach z tego typu zbijarkami można zbić
nawet 2700 palet na zmianę, zakładając
przerwy na cztery przestawienia wymiarów palet.
– Tego typu maszyn szukają firmy,
które robią palety niestandardowe – mówi
Andrzej Kachel. – Linię można z powodzeniem dostosować do produkcji palet
standardowych typu Epal, uzyskując wyższą wydajność. Firmy paletowe decydują
się jednak na linie umożliwiające łatwe
przestawianie wymiarów palet. Dzięki
temu mogą być elastyczne w realizacji
zleceń, gdyż zamówień na kilkanaście
tysięcy palet jednego wymiaru jest mniej.
Storti projektuje więc linie na potrzeby
średnich i dużych zakładów produkcji
palet, które decydują się na zastąpienie
przestarzałych, kosztownych technologii,
zwykle mało dochodowych, na technologie
zwiększające wydajność i zapewniające
elastyczność produkcji. Proces ich przestawiania i sterowania jest zautomatyzowany i stosunkowo prosty. L
maj 2013
53
Jednoczesne cięcie podwójne lub do przodu i do tyłu
PILARKA | Pełna automatyka w nowości firmy W-Irex
Trakiem dwugłowicowym
można pracować,
nie tracąc czasu na puste
przebiegi powrotne
głowicy tnącej.
TEKST I FOT. Janusz Bekas
W debiutującej na Dremie dwugłowicowej
pilarce CZ-1 do grubych kłód Przedsiębiorstwo Prywatne W-Irex z miejscowości
Kiełczygłów zastosowało kilka oryginalnych rozwiązań podwyższających funkcjonalność maszyny, jak i jej wydajność.
Przede wszystkim oferowana jest w wersji
całkowicie automatycznej, eliminującej
potrzebę bieżącego sterowania i nadzoru
przez operatora.
– Wykorzystaliśmy program firmy
Mitsubishi, której przedstawiciele pomagali nam w opracowaniu koncepcji pracy
maszyny – mówi Bogusław Michalski,
dyrektor handlowy W-Irex. – Praktycznie oferujemy do wyboru dwie opcje pracy
w automacie. W pierwszej można wybrać
następujący wariant: jedna głowica rozcina
drewno podczas przesuwania się w jedną
stronę, następnie się wyłącza, a załącza się
automatycznie druga głowica i wykonuje
cięcie deski na określony wymiar podczas
powrotu do pozycji wyjściowej. W drugim
wariancie można zaprogramować cięcie
jednocześnie dwiema głowicami w jednym
kierunku i szybki powrót głowic do pozycji
wyjściowej. Ale jeśli żaden z tych wariantów
nie może być stosowany, choćby ze względu
na konieczność cięcia kolejnych desek o in-
Nowa pilarka oferowana jest w wersji w pełni automatycznej.
Głowice są przesunięte względem siebie i usytuowane na różnej wysokości.
nym wymiarze, to operator może przejść na
manualne obsługiwanie pilarki i wtedy można ustawiać dowolne grubości cięcia.
Polski producent, znający realia zakładów drzewnych borykających się w małych
miejscowościach z problemem niedoboru mocy elektrycznej, wziął to pod uwagę i dlatego nie trzeba pracować dwiema
głowicami jednocześnie, co oznacza konieczność poboru energii przez dwa silniki
o mocy po 15 kW.
– Więc jeżeli producent nie może pobierać mocy 30 kW i ustawiać dwóch pił do
pracy w jednym kierunku, ale chce uzyskiwać wyższą wydajność rozcinania kłody,
to wybiera wariant cięcia do przodu i do
tyłu – tłumaczy Bogusław Michalski.
– Najpierw na łagodnym rozruchu załącza się jeden silnik 15 kW, a drugi jest
Zadziwia dokładność cięcia przy tego
typu maszynie. Prezentowano rozcinanie
kłody na deseczki o grubości rzędu 1 mm, ale
też kilkunastu centymetrów. Niejako standardową grubością jest 25 mm, ale w dużym
stopniu zależy to od jakości drewna oraz
narzędzi tnących, czyli używanych pił. Producent przeprowadzał testy z różnymi typami pił, także bimetalowymi i ze stellitami.
Zakłada stosowanie pił o szerokości 42 mm,
a maksymalnie 50 mm i grubości 1,25 mm.
Pozwala to zwiększyć nieco naciąg pił na kołach i przez to zwiększyć prędkość cięcia.
Głowice są przesunięte względem siebie,
a jeśli pracują jednocześnie, to w momencie
cięcia w jednym kierunku piła pierwsza jest
wyżej położona i tnie na wymiar grubszy,
a piła dolna rozcina na mniejszą grubość.
W opcjonalnym wyposażeniu pilar-
Naostrzone
i jednakowo
wysunięte
SERWIS | Ostrzenie bezpośrednio na głowicy
REKLAMA
wyłączony. W momencie wyjścia głowicy
z kłody wyłącza się jej silnik, następuje
przestawienie głowic i na łagodnym rozruchu załącza się silnik drugiej głowicy.
Tak więc trakiem dwugłowicowym można
pracować, dysponując standardową mocą
w sieci, nie tracąc czasu na puste przebiegi
powrotne głowicy tnącej.
Pilarkę wyposażono w podnoszące
komfort pracy rampy: załadowczą do wrzucania kłód wózkiem widłowym i wyładowczą – do rozładowania materiału już rozciętego, przeważnie desek i kantówek. Jest
to istotne udogodnienie, ponieważ na tej
pilarce o standardowych wymiarach można
rozcinać kłody o średnicy do 1 m, ale można
także zamówić ją w wersji poszerzonej, dla
kłód o średnicy 1,30 m. Wówczas cała rama
jest rozszerzana o 30 cm.
Ostrzarka SOG-125/P pozwala
naostrzyć noże bezpośrednio
na głowicy strugarskiej,
bez konieczności ich wyjmowania
z głowicy, a następnie ponownego
ustawiania i mocowania.
Prawidłowe ustawienie noży, ich naostrzenie, a także
jednakowe wysunięcie z głowicy strugarskiej są gwarancją optymalnej pracy, która przekłada się na jakość
procesu strugania. Aby zatem przyspieszyć i ułatwić
ten proces, firma BORAN oferuje ostrzarkę SOG-125/P
przeznaczoną do ostrzenia noży prostych bezpośrednio na głowicy strugarskiej.
Zastosowanie ostrzarki, która pozwala naostrzyć
noże bezpośrednio na głowicy strugarskiej, bez ko-
nieczności ich wyjmowania z głowicy, a następnie
ponownego ustawiania i mocowania, znacznie skraca
czas procesu ostrzenia. Czynności te wykonuje się jedynie co kilka ostrzeń, ponieważ po każdym ostrzeniu wysokość noży maleje o pewną wartość i trzeba je
ponownie wysunąć z głowicy. Ponadto dzięki zastosowaniu ostrzenia noży w głowicy uzyskuje się jednakową wartość wysunięcia każdego noża.
Maksymalna średnica głowic ostrzonych za
pomocą SOG-125/P wynosi 200 mm oraz 250 mm
szerokości.
Ostrzarka jest wyposażona w programator ilości cykli ostrzenia, co pozwala ograniczyć ilość wykonywanych czynności podczas ostrzenia. Głowica
ostrząca porusza się po prowadnicy liniowej wzdłuż
ostrzonego noża. Zapewnia to doskonałą sztywność
całego układu. Przesuw realizowany jest mechanicznie poprzez trapezową śrubę pociągową z prędkością
ki znajduje się sterownik grubości cięcia
ISP-10, podcinak kory oraz przedłużenie
łoża do 5 m. Układ hydrauliczny obejmuje
widły załadowcze, obracak kłody, dwa dociski kłody, cztery rolki poziomujące i zespół ramion oporowych.
Pilarka prezentuje się okazale, bo zestaw podstawowy ma długość 8 m, szerokość 2900 mm, wysokość 2850 mm i ciężar
ok. 2800 kg. Długość cięcia w standardzie
to 5,6 m. Posuw poziomy mechaniczny
jest płynnie sterowany przez falownik.
Prędkość posuwu wózka głowic mieści się
w granicach 4-20 m/min, a brzeszczoty
piły mają długość 4800 mm; w wersji poszerzonej – 5412 mm.
Producent określa wydajność tej pilarki dwugłowicowej w granicach 3,5-4
3
m /h pracy. L
fot. Boran
SOG-125/P umożliwia
ostrzenie noży bezpośrednio na głowicy strugarskiej.
600 mm/min. SOG-125/P umożliwia ostrzenie noży
z HSS oraz z nakładkami HM, w zależności od rodzaju
nasypu zastosowanej ściernicy (odpowiednio: nasyp
borazonowy lub diamentowy). L
rr
maj 2013
Ä CNC
Giełda maszyn 57
Ä CZOPIARKI
Ä OBTACZARKI
Ä STRUGARKI
Ä RĘBAKI
Ä KOROWARKI
Ä OKLEINIARKI
Ä SPAJARKI DO FORNIRU
Ä LAKIERNIE I OSPRZĘT
Ä PILARKI
Ä SYSTEMY OGRZEWANIA C.O.
Ä LINIE PRODUKCYJNE
maj 2013
Ä NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
59
Ä Tarcica sosnowa odziomkowa 550 zł, więźba
przekroje, długość 5,0 m, w cenie od 11,10 zł
m.b./netto (przekrój 60 x 120 mm).
721 527 667.
[email protected]
www.drewnoplaneta.pl
Ä Tarcicę dębową suchą oraz fryzy dębowe
Ä Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze
prosperujący zakład stolarski produkujący stoły,
krzesła, komody. Okolice Konina.
608 822 089.
Okolice Wrocławia.
604 968 207, 62 785 01 42.
Ä Posiadamy w sprzedaży drewno KVH, różne
dachowa, łaty, kantówka 630 zł (impregnowane).
519 526 042.
[email protected]
sprzedam.
605 050 280.
[email protected]
Ä Fryzy i obłogi dębowe suche oraz elementy do
Ä Grunt inwestycyjny bezpośrednio przy drodze
woj. 449 (gm. Kobyla Góra), 18 km od zagłębia
meblowego w Kępnie; pow. 1,3 ha, zezwolenie
na budowę zakładu prod., hali magazynowej itd.
Wszystkie media w granicy działki.
62 731 62 09, 880 335 782.
produkcji schodów sprzedam.
605 050 280.
[email protected]
www.sakmar.pl
Ä
100 m³ – płyty klejone lite z dębu B/C, mikrowczep 20 mm. Kontakt po polsku: Beate Sagorny.
+49 17 21 960 083.
[email protected]
Ä
Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosucha, grubości 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca.
508 342 756.
Ä
Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5 zł/m2.
Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha 1/1,5/2/2,5/3
mm. Okleiny.
600 356 666.
Ä Mały tartak z domem jednorodzinnym i do-
mkiem biurowym (dwupoziomowy), 30 km od
Szczecina sprzedam lub wydzierżawię.
509 749 416.
[email protected]
Ä Tarcica sucha dąb gr. 27, 50, buk gr. 50.
506 148 365.
Ä Zakład produkcji oklein naturalnych, kompletÄ Tartak, woj. pomorskie, sprzeda tarcicę iglastą,
nie wyposażony w maszyny włoskie i niemieckie
wraz z halą o pow. 2400 m2 w Lubartowie sprzedam, przyjmę wspólnika lub wynajmę.
693 328 000.
Ä TRANSPORT
Sprzedaż
gr. 25, 32, 40, 65, łaty 40/60, krawędziaki.
601 659 958.
Ä Sprzedam surowiec drzewny SOS2B i ŚWS2B
Ä Sprzedam tarcicę dębową mokrą, nieobrzynaną
- kontakt telefoniczny, cena do uzgodnienia.
604 408 189 lub 774 668 927.
[email protected]
w grubości 26 i 50 mm. Atrakcyjne ceny.
691 743 765.
[email protected]
Ä Klejonka meblowa bukowa i dębowa na zamó-
Ä HDS Meiller MK 106RSL-9,5/2, z rotatorem, rok
prod. 1994, udźwig 1050 kg na 9,5 m. Cena do
uzgodnienia.
691 936 753.
[email protected]
wienie klienta. Atrakcyjne ceny, krótki termin
realizacji zamówienia. Zapytania z opisem jakościowym proszę kierować na adres e-mail.
691 743 765.
[email protected]
Ä Sprzedam ładowarkę Fadroma Ł-200, rok prod.
Ä Drewno tartaczne - dłużyca sosna, świerk,
1979. Łyżka + widły. Cena 12 000 zł.
606 392 170.
[email protected]
akacja, modrzew + liściaste opałowe sprzedam.
Woj. lubuskie, wielkopolskie.
606 361 942.
Ä Drewno kominkowe dąb - sezonowane, wilgot-
ność 20-22%, pocięte, porąbane na szczapy o dł.
40-45 cm, ułożone ściśle w skrzyniopaletach,
dostępność ok. 500 m3/miesiąc, tylko hurt.
796 166 925.
[email protected]
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Sprzedaż
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Kupno
Ä Do produkcji podłogi dwuwarstwowej oferuję
Ä Tarcica oraz fryzy dąb, dąb czerwony, suche
i mokre. Czereśnia gr. 5 cm, dł. 125 cm.
691 936 753, 604 057 646.
[email protected]
Ä Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej brzo-
zowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x 2500.
Importer pilśni gr. 2-5 mm, HDF, OSB.
501 521 065, 509 844 770.
Ä Oferuję sklejkę brzozową wodoodporną w jako-
sklejkę brzozową wodoodporną w formatkach
lub w arkuszach.
691 743 765.
[email protected]
ści II/III, grubość 11 i 15 mm, format 1230 x 2230
mm. Atrakcyjna cena.
691 743 765.
[email protected]
Ä Bezpośredni importer - sklejka, płyta pilśniowa,
Ä Importer tarcicy sosnowej.
501 521 065, 509 844 770.
Ä Obłogi cięte na minitraku do wysokości 210
mm, grubość wg zamówienia, możliwość klejenia
w dowolne formatki. Również rozkrój z materiału
klienta.
446 838 267, 502 550 568.
Sprzedam kantówkę klejoną 72 x 86 x 600 mm I kl., duże ilości oraz elementy klejone na wymiar.
Stała współpraca. Okolice Wrocławia.
604 968 207.
[email protected]
Ä
Kantówka okienna: 72 x 86 x 600 mm w I kl., 72
x 115 x 600 mm, łaty teatralne. Duże ilości oraz
inne wymiary wg zamówienia. Stała współpraca.
604 968 207, 62 785 01 42.
Ä
Tarcica sucha gr. 25 i 50 mm: dąb, buk, jesion,
sosna oraz drewno konstrukcyjne z certyfikatem,
suszone, heblowane, fazowane, impregnowane.
Ä Sprzedam jesion, wymiary: dł. 2,5 m, gr. 5 cm,
Ä Kupię odpady drzewne bez kory, zrzyny tartacz-
szerokości różne, niesztorcowane, sezonowany
6 lat, cena 1000 zł/m3 (nieprzebierany) i 1200 zł
(przebierany). Odbiór pod Częstochową.
502 047 834.
[email protected]
Ä Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne,
okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt.
606 121 214, 25 757 77 21.
Ä
MDF kl. II, HDF kl. II, płyta wiórowa.
608 292 869.
Ä Sprzedam klejonkę dębową w jakości A/B, gr.
Ä Tarcica liściasta, kłody i fryzy dąb, jesion, cze-
reśnia, buk, olcha, modrzew, jodła, sosna, sucha,
sezonowana, mokra.
510 244 999.
20 mm.
691 743 765.
[email protected]
ne, własny odbiór, płatność gotówką.
530 303 300.
[email protected]
Ä Kupię dębowe, jesionowe fryzy parkietowe oraz
deskę do kantu.
85 683 46 38.
Kupon na bezpłatne ogłoszenia drobne
Treść ogłoszenia (maksimum 15 słów)
DZIAŁ
TELEFON KONTAKTOWY
* Przypominamy, że ogłoszenia drobne przyjmujemy do 29 maja, tylko wysłane pocztą
na oryginalnych kuponach.
Nasz adres: WYDAWNICTWO INWESTOR, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
* kupon wypełniony nieczytelnie nie zostanie przyjęty do emisji
* nie odpowiadamy za treść ogłoszeń
NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY
maj 2013
60
501 639 028.
[email protected]
Ä
Ä
Ä Kupię drewno opałowe, zrzyny, bukowe, sosno-
we z transportem. Łódzkie.
501 658 261.
Ä URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE
Sprzedaż
Ä NARZĘDZIA
Ä
Kupno
Ä
Ä Kupię katery do mikrowczepów lub frez do
mikrowczepów (długość), podziałka 3,8 mm.
605 218 774.
Ä
Ä Sprzedam suszarnię drewna dwukomorową
Nardi 15 x 9 m, 1999 r.
602 230 508.
Ä MASZYNY
Sprzedaż
Ä Sprzedam piec Pleszew 180 kW oraz AZSO-100
Hajnówka.
608 464 591.
Ä URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE
Kupno
Ä
Ä
Kocioł Justsen 1,3 MW, opalany trocinami,
w pełni automatyczny, rok prod. 2004, 3 sztuki.
504 465 955.
www.plomex-pol.pl
Kotły trocinowe: skup – sprzedaż – remont.
504 465 955.
www.plomex-pol.pl
Ä
Ä
Sprzedaż
Szlifierkę szerokotaśmową Stefani SbF,
szerokość szlifowania 110 mm, dwa agregaty,
dwa wały gumowe, twarda i miękka guma, moc
przyłączeniowa 24 kW. Elektrycznie podnoszona,
wyświetlacz cyfrowy, 1997 r., waga ok. 3 t, długość
pasa 2600 mm. Tanio.
501 639 028.
[email protected]
Nowe.
516 793 985.
[email protected]
Ä Automatyczna ostrzarka pił trakowych Vollmer
Cana H, CNHV, pił okrągłych CNE, rozwodnik
ręczny Vollmer, wielopiła Paul.
518 897 881, 32 645 66 17.
Sprzedam frezarkę profilową. Na poziomym
wrzecionie montuje się frezy profilowe, a stolik
z materiałem przemieszcza się względem
wrzeciona w górę. Idealna maszyna do szuflad,
skrzynek, półokrągłych zakończeń sztachet itp.,
długość wrzeciona 40 cm.
501 639 028.
[email protected]
Ä
Ä
Ä
Ä Sprzedaż – siekiery, motyki i narzędzia kute
leśne, ogrodowe i rolnicze.
668 44 12 19.
[email protected]
[email protected]
Ä
Sprzedam strugarkę czterostronną czterogłowicową Gubisch, maks. zakres obróbki 200 x 120
mm, docisk pneumatyczny, posuw na Cardanie.
Supertanio. 10 000 zł.
501 639 028.
[email protected]
Prasa hydrauliczna do klejenia kantówki Famad
Paczków typ HSGK w bdb. stanie.
501 639 028.
[email protected]
Wiertarko-czopiarka oscylacyjna Balestrini,
dwustolikowa, maszyna z 1999 r., w perfekcyjnym stanie.
501 639 028.
[email protected]
Zszywarka do forniru Kuper typ FW 1150. Maszyna przemysłowa z pełną regulacją prędkości
posuwu i temperatury topienia nici. Do maszyny
posiadam DTR-kę.
wyrówniarkę 410 Żefam.
608 464 591.
Ä Sprzedam strugarkę czterostronną marki Sten-
berg produkcji szwedzkiej. Cena 20 tys. zł.
692 587 564, 413 742 552.
Ä Gubisch typ 172/4, szerokość robocza 170 mm,
wysokość robocza 140 mm, 6 głowic skrawających, docisk kół posuwu, pneumatyczny posuw,
płynna regulacja prędkości 8-30 m/min, napęd
kół posuwu: wał Kardana.
17 581 22 05.
[email protected]
Ä Wielopiła, Brodnica, wys. cięcia 14 cm, szer. 60
cm + stoły podawczo-odbiorczy.
503 318 630.
Grubościówka Jaroma DSMD 63 w idealnym
stanie.
501 639 028.
Ä Wyciąg do trocin bez silnika, tanio.
503 318 630
Ä Sprzedam tokarnię DNKA-40, średnica toczenia
Wanny do zanurzeniowej impregnacji drewna,
z siłownikami hydraulicznymi i dociskami
„góra-dół”, używane, w długościach 8,0 do 12,5 m
(załadunek drewna wózkiem widłowym).
502 783 658.
Strugarka Griggio - 5 głowic, 2005 r., stan bardzo dobry – 35 tys. zł, scania do lasu z wózkiem
– 1998 r., ładowarka Zeppelin ZL10C, 1996 r.,
3,5 t udźwigu.
604 968 207.
40 cm, długość toczenia 130 cm, żeliwna, sprawna technicznie.
503 318 630.
Ä Sprzedam kompresor Atlas Copco AIRLET LE
9, rok produkcji 1989, sprawny, z dokumentacją
i książką serwisową, maks. bar 10, maks. rpm
1800, 5,5 kw. Cena 2900 zł do uzgodnienia. Posiadam też osuszacz do kompletu.
605 885 996.
[email protected]
SSR ML 11, rok prod. 1990-2, w dobrym stanie
technicznym z przeglądami serwisowymi, motor
11 kW, maks. bar 7,5 ze zbiornikiem. Cena do
uzgodnienia.
605 885 996.
[email protected]
Sprzedam wiertarkę poziomą Pemal Malbork
typ DWLA 25. Maszyna o bardzo solidnej
konstrukcji.
501 639 028.
[email protected]
Ä Trak Goltad 2006 r., wielopiłę WLR 500, 2004 r.,
Ä
Korowarka Cambio 66, po generalnym remoncie, gwarancja 1 rok, serwis pogwarancyjny.
664 737 651.
ostrzarkę Wood-Mizer, grubościówkę, sztaplarkę
Takraft.
509 749 416.
[email protected]
Ä Sprzedam GKT-60 na platformie. PPHU Newa-
Ä
pił taśmowych. Urządzenia do regeneracji pił.
Promocje.
61 662 12 61.
[email protected]
Wielopiło-obrzynarka FOD Bydgoszcz typ
DPPA. Supertanio.
501 639 028.
[email protected]
Ä Sprzedam urządzenie rozdzielcze DTKA-55.
Ä Sprzedam sprężarkę śrubową Ingersoll-Rand
Ä NARZĘDZIA
Ä Zgrzewarki doczołowe, ostrzarki, rozwieraki
Pilarka stolikowa z wózkiem Rema typ DMMA
35.
501 639 028.
[email protected]
i pomocniczy do traka DTRA FOD po remoncie,
przygotowane do pracy.
42 214 05 96, 509 677 281.
Ä Sprowadzam maszyny z całej Europy w pełnym
Ä
Ä
Pilarka kapowa pneumatyczna podstolikowa
Rema typ DMDK 50, wielopiło-obrzynarka
bydgoska DPPA.
501 639 028.
[email protected]
Ä Sprzedam dłutarko-wiertarkę Haffner oraz
Ä Sprzedam wózki hydrauliczny podawczy
Ä
Ä
Ä
Trak GKT-60 na panewki, walcarkę do pił trakowych, szrankownik używany Drozdowski, piła
tarczowa OPTA40 Rema Reszel, silniki na łapach
3-3,3 kW, n-1430 obr. – tanio.
89 642 04 27.
Ostrzarka do frezów i głowic – 9.500 zł + VAT,
wyrówniarka 400 mm – 3.900 zł + VAT, grubościówka Schneider 500 mm – 7.900 zł + VAT.
605 893 029.
Prasa pneumatyczna pozioma do klejonki
– 3.900 zł + VAT, frezarka z wózkiem i posuwem
– 6.500 zł + VAT, wiertarka do puszek 4.900 zł
+ VAT.
605 893 029.
Okleiniarka na taśmę z klejem – 3.500 zł + VAT,
frezarko-kopiarka jednostronna – 9.000 zł + VAT,
prasa hydrauliczna na wodę 2250 x 1250 – 14.900
zł + VAT, szlifierka długotaśmowa – 3.900 zł +
VAT.
605 893 029.
da-Trak Marta Barbarska.
602 13 13 36.
Ä Sprzedam linię do produkcji oklein naturalnych,
skrawarka pionowa, suszarnia siatkowa, suwnica, kotłownia parowa, gilotyna.
660 809 171.
Ä Sprzedam prasę do klejenia drewna, stan tech-
niczny bdb, rok prod. 2007, cena netto 55 tys. zł.
609 034 234.
Ä Sprzedam gilotynę MORSO, zszywarkę MORSO.
zakresie. Całe linie technologiczne; tartaczne,
meblarskie oraz stolarskie. Maszyny specjalistyczne i nietypowe.
608 505 850.
[email protected]
Ä Rębaki stacjonarne i przewoźne: nożowe
i młotkowe o mocach od 10 do 800 KM. Maszyny
najczęściej po przeglądach lub remontach. Nietypowe zlecenia w różnym zakresie.
608 505 850.
[email protected]
Ä Linie do produkcji palet, parkietów i domów
z drewna. Suszarnie od 2 do 2000 m3. Całe
linie technologiczne; tartaczne, meblarskie
oraz stolarskie. Rębaki stałe i mobilne: nożowe
i młotkowe.
608 505 850.
[email protected]
Ä Traki zachodnie różne, ramowe, Neva, taśmo-
we, wielopiły, CNC, suszarnie, prasy, ostrzarki,
strugarki, rębaki, maszyny specjalistyczne
tartaczne, meblarskie, linie technologiczne.
608 505 850.
Ä Grubościówko-wyrówniarka, mały cyklon, szli-
fierki taśmowe, wyrówniarki, frezarki, ostrzarki,
grubościówki, wiertarki i inne.
601 305 677.
Ä Wiertarka dwuwrzecionowa o rozstawie wierteł
71 mm, sterowana mikroprocesorem. Rok produkcji 2010. Cena 21 000 zł + VAT.
87 429 30 59.
[email protected]
601 789 774.
Ä Wiertarka dwuwrzecionowa o rozstawie wierteł
Ä Piła gąsienicowa BAUERLE, silnik 18 kW, cena
6200 zł.
694 631 608.
Ä Sprzedam TRAK GKT 60, nowa rama, komplet-
ny. Małopolska. Cena 30 000 zł.
606 789 852.
16 mm. Rok produkcji 2010. Cena 2000 zł + VAT.
87 429 30 59.
[email protected]
Ä Czopiarka z mechanicznym posuwem stołu do
produkcji mikrowczepów, z narzędziami. Rok
produkcji 1997. Cena 4500 zł + VAT.
87 429 30 59.
maj 2013
61
[email protected]
Ä Wiertarka dwuwrzecionowa o rozstawie wierteł
12 mm. Rok produkcji 2010. Cena 2800 zł + VAT.
87 429 30 59.
[email protected]
sprawna technicznie. Dwa trzpienie 30 oraz 40
mm. Cztery prędkości obrotowe, silnik dwa biegi.
Cena: 4700 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Frezarka z wózkiem i wychyłem. Cena: 4100 zł.
Ä Strugarka Weinig PFA-14-N, szerokość struga-
nia 150 mm, wys. 130 mm, Kardan, cena 16 tys. zł.
Grubościówka 2-stronna TOS SVITAVY, szer. 500
mm, gr. 200 mm, 1985 r., cena 11 tys. zł.
792 424 690.
[email protected]
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Odciąg dwu- i czteroworkowy. Produkt wy-
konany w Polsce. Mocna konstrukcja i solidne
wykonanie. Silnik od 2,2 do 5,5 kW.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Okleiniarka IMA COMPACT 209. Cena: 10 000
zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Pilarka tarczowa Hamech KS-400. Średnica piły
400 mm. Największa wysokość cięcia 130 mm.
Cena 6000 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Frezarko-pilarka JAROMA. Może pracować jako
Ä Szlifierka szerokotaśmowa Castelli 3A-130, szer.
szlif. 1300 mm, 3 agregaty, 1985 r., cena 19 tys. zł.
Formatówka 2-piłowa, dł. cięcia 2,5 m, 1986 r.,
Szwecja, cena 3 tys. zł.
792 424 690.
[email protected]
frezarka z wychyłem i wózkiem lub pilarka tarczowa z wózkiem i wychyłem. Stan bardzo dobry.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Pilarka formatowa z podcinakiem REMA
DMMD 40/340. Maszyna w bardzo dobrym
stanie. Wózek na prętach. Cena: 15 500 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Import maszyn.
602 459 611.
Ä Wiertarka wielowrzecionowa, frezarka gór-
nowrzecionowa, ścisk pneumatyczny, wyciąg,
kompresor śrubowy, prasa próżniowa ORMA,
agregat lakierniczy hydrodynamiczny.
502 550 568.
Ä Pilarka taśmowa pozioma, dwugłowicowa
Virex, 2005 r. w bardzo dobrym stanie. Zbijarka
palet Bohm&Kruse. Ceny do uzgodnienia.
664 881 204.
Ä Strugarka 4-stronna 4-głowicowa Anthon, szli-
fierka długotaśmowa Safo z korpusem żeliwnym,
szlifierka przelotowa dwuagregatowa półotwarta
KED, gwinciarka do metalu.
502 722 226.
[email protected]
Ä Rębak wałowy czteronożowy bez silnika,
tartaczny, gardziel 55 x 30 cm.
600 787 837.
Ä Pilarka taśmowa SIPA 600, sprowadzona z
Niemiec stan b. dobry. Cena: 4600 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Wyrówniarko-grubościówka JAROMA 410.
Ä Strugarka 4-stronna, szer. 230 mm, 6 wrzecion,
prod. Gubisch, Niemcy. Cena 18 600 zł + VAT.
602 389 784.
Cztery noże, cztery prędkości posuwu, dwa wałki
w blacie.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Cztery noże, blat podnoszony elektrycznie, dwa
Ä Sprzedam korowarkę Cambio, cena netto
wałki w blacie, dzielony wał posuwowy (segmentowy). Posuw płynny. Cena: 7300 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
85 000 zł, nieużywana.
32 212 33 80, 606 958 641.
[email protected]
Ä Obtaczarki, korowarki Wema Probst - nowe
i używane, traki tarczowe do 1-osobowej obsługi,
suszarnie próżniowe energooszczędne firmy
Eberl.
500 106 404, 601 299 933.
Ä Wyrówniarka Jaroma DSVA 40, szerokość
strugania 410 mm. Cztery noże, grzebienie wyciszające, hamulec. Cena: 6700 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä Frezarka dolnowrzecionowa GOMAD DFDA 2,
maj 2013
62
Ä Szlifierka taśmowa renomowanej firmy BUT-
FERING stół 2,6 m. Stan idealny. Cena: 5200 zł.
502 120 897, 500 514 314.
[email protected]
Ä OFERTY PRODUCENTÓW
na, postarzana, szlifowana) – dąb, jesion, sosna.
Nawiążemy współpracę z odbiorcami, monterami,
parkieciarzami. Okolice Wrocławia.
604 968 207, fax 62 781 00 30, 62 785 00 30.
Ä Produkcja boazerii i podbitki o szer. 9 cm, gr. 15
Ä MASZYNY
mm, gontów łupanych na pokrycie dachu.
503 550 147, 18 27 71 087.
Kupno
uslugi-stolarskie.eu
n/o. Kantówki, łaty, deski. Tartak k. Olsztynka
zaprasza do współpracy.
89 519 00 59, 508 266 563.
Ä Zakład stolarski podejmie się masowej produkcji
www.for-meb.pl
słowego.
607 032 979.
Ä Kupię strugarkę czterostronną pow. 2000 r.,
najchętniej SCM Compact.
605 218 774.
Ä Skład tarcicy nawiąże współpracę z produ-
centami materiałów drzewnych: płyta klejona,
kantówka, obłogi, fornir, płyta meblowa, OSB,
tarcica egzotyczna.
609 315 877, 501 439 642.
Ä Formatki z oklein naturalnych – producent.
Ä Kupię maszynę do produkcji parkietu przemy-
elementów powtarzalnych. Zapraszamy zakłady
tapicerskie do współpracy.
880 064 874.
[email protected]
Ä Wkłady (leżyska) do łóżek, łóżeczek. Listwy
strugane. Drążki i kołki drewniane gładkie 10-46
mm, ryflowane 12-18 mm.
501 731 775.
[email protected]
Ä Wyprodukuję nóżki drewniane do mebli tapice-
rowanych. Zapytania proszę kierować na adres
e-mail.
691 743 765.
[email protected]
Ä Kupię wyrówniarkę.
503 318 630.
Ä Kupię linię do olejowania i lakierowania podłóg.
Ä Obłogi cięte na minitraku, grubość 2-8 mm,
85 683 23 31.
Ä Sprzedam kantówkę klejoną 72 x 86 x 600 mm
- I kl., duże ilości oraz elementy klejone na wymiar.
Stała współpraca. Okolice Wrocławia.
604 968 207.
[email protected]
możliwość klejenia w dowolne formatki, również
rozkrój z materiału klienta.
502 550 568.
Ä Skup maszyn.
602 459 611.
Ä Sprzedam tarcicę bukową mokrą bezklaso-
wą w grubości 26 mm. Atrakcyjna cena, stała
współpraca.
691 743 765.
[email protected]
Ä Podejmiemy współpracę z producentami mebli
Ä CZĘŚCI DO MASZYN
Ä Produkuję nogi typu ludwik do wszystkich mebli
litych. Dostarczymy po atrakcyjnych cenach
klejonkę bukową i dębową. Zapytania z opisem
jakościowym proszę kierować na adres e-mail.
691 743 765.
[email protected]
od 9 do 120 cm oraz inne elementy.
62 78 23 126.
Sprzedaż
Ä Producent stopni schodowych oferuje stopień je-
Ä Silnik 55 kW, 2970 obr./min, mało używany, woj.
warmińsko-mazurskie.
503 318 630.
Ä
503 942 969.
Ä Tarcica iglasta, sucha, mokra. Tarcica lamelowa
sion 88 zł, dąb 98 zł, buk 78 zł, materiał bezsęczny.
506 124 779.
62 505 30 90, 697 915 073.
[email protected]
Ä Suszenie drewna liściastego, małe ilości, krótkie
Ä Producent drewnianych regałów, stojaków na
terminy, Parszów gm. Wąchock.
693 63 53 61.
wino, drobnych mebli oraz elementów meblowych
poszukuje odbiorców. Tokarstwo w drewnie.
24 277 61 32.
[email protected]
Ä Projektowanie klatek schodowych, projekt
wstępny gratis. Szablony 1:1, cena 120 zł. Produkcja
i montaż schodów.
18 33 46 292, 508 111 992.
Ä Silnik SE-75 kW, n-730 obr., wózek podawczy
DTBC po remoncie, ostrzarka Vollmer do pił trakowych; podzespół posuwu traka GRA-65, ostrzarka
do pił trakowych Drozdowski.
89 646 84 14.
Ä OFERTY WSPÓŁPRACY
Ä Nawiążemy współpracę z salonami sprzedaży
podłóg na terenie kraju. Firmy zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z Działem Handlowym.
59 821 39 57, 59 821 39 56.
[email protected]
Ä Podłoga i parkiet z drewna litego (szczotkowa-
Ä Kantówka okienna: 72 x 86 x 600 mm w I kl., 72 x
Ä Cięcie i formatowanie płyt na wymiar - wolne
cha, gr. 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe,
stała współpraca.
508 342 756.
moce przerobowe.
608 292 869.
Ä Przyjmę zlecenia na formatki płyt okleinowa-
Ä Solidna firma (pewny płatnik) poszukuje cało-
nych okleiną naturalną.
605 218 774.
rocznych i wieloletnich dostawców (z VAT) tarcicy
oraz fryzy doklejkowej sosnowej.
609 443 325.
kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno
kominkowe, drewno opałowe. Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych dostaw surowca.
602 797 035.
Ä Nawiążemy współpracę z firmami układającymi
podłogi w kraju i za granicą. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i dobre warunki współpracy.
691 743 765.
[email protected]
Ä Zakład produkcji mebli sosnowych w Piszu
poszukuje dostawców komponentów drzewnych
wykonanych na gotowo, przygotowanych pod
lakierowanie. Mile widziane doświadczenie we
współpracy ze Swedwoodami.
607 987 151.
Ä Szukam zleceń na produkcję mebli, schodów,
rownika produkcji z branży mebli tapicerowanych.
Wymagane doświadczenie i znajomość języka
angielskiego. CV prosimy wysyłać na adres e-mail.
61 818 80 01.
[email protected]
Ä RÓŻNE
Ä Poszukujemy dostawcy profili stalowych
raży, altanek w obrębie woj. pomorskiego; małych
domków dla królików i gołębi.
Ä Fabryka Mebli w Kostrzynie Wlkp. zatrudni kie-
planistę produkcji z branży mebli tapicerowanych.
Wymagane doświadczenie i znajomość języka
angielskiego. CV prosimy wysyłać na adres e-mail.
61 818 80 01.
[email protected]
wymiar. Produkujemy meble na wymiar wysokiej
jakości.
662 110 420, 606 608 631.
Ä Szukam zleceń na produkcję domków, wiat, ga-
Ä PRACA
Ä Fabryka Mebli w Kostrzynie Wlkp. zatrudni
Ä Nawiążę współpracę z projektantami mebli na
zimnogiętych.
601 350 640.
mm, grubość wg zamówienia, możliwość klejenia
w dowolne formatki. Również rozkrój z materiału
klienta.
446 838 267, 502 550 568.
i doświadczenie w przemyśle drzewnym.
508 066 519.
Ä Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosu-
Ä Skład Drzewny Samir oferuje więźby dachowe,
Ä Obłogi cięte na minitraku do wysokości 210
Ä Tłumaczę na angielski i niemiecki. Referencje
115 x 600 mm, łaty teatralne. Duże ilości oraz inne
wymiary wg zamówienia. Stała współpraca.
604 968 207, 62 785 01 42.
wego w Grudziądzu, nawiążemy współpracę z producentami mebli kuchennych na wymiar, szaf,
biurowych itd. Oferta ważna do 31 maja 2013 r.
513 481 511.
[email protected]
Ä USŁUGI
Ä Producent sprzeda fryzy dębowe parkietowe.
Silnik SE-18,5 kW; SE-37 kW, n-1430 obr., kły
strugarki DDGA - tanio, zmiana posuwów w GKT,
montaż hydrauliki, części do traków DTRA,
DTPC, GKT, FTAA, DTRB, obrzynarki DPPA,
DPPC.
601 86 42 79.
Ä W związku z otwarciem nowego Studia Meblo-
deski podłogowej z drewna litego, podejmę stałą
współpracę.
692 587 564.
[email protected]
Ä Usługi w zakresie zarządzania produkcją, wdra-
żanie nowoczesnych metod organizacji pracy,
poprawianie wydajności pracy i materiałowej.
Redukcja kosztów.
723 230 648.
maj 2013
63
64
maj 2013
Download

sprzedajemy w paczkach po 100szt. haczyki rybackie