17
Temat z bliska: Uszlachetnianie powierzchni drewna
REKLAMA
Wszechstronny i niezawodny robot lakierniczy ROBO START charakteryzujący się niskimi kosztami
inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zastąpić czasochłonny
natrysk ręczny. Ä s. 24-29
Nr 10 (213)
październik 2014
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Giełda maszyn w każdym numerze. Ä s. 60-62
Z kraju
Ze świata
Ekonomia i rynek
Temat z bliska
Produkty i komponenty
Odporniejsze drewno po zmianie struktury chemicznej
Accoya® to całkowicie
nowy gatunek drewna,
o niespotykanych cechach,
które umożliwiają jego
wykorzystywanie do wielu
rozmaitych zastosowań.
Technika i technologia
Zasady takie same,
ale pozyskanie
większe!
Zasady sprzedaży drewna na 2015 r. będą
– zdaniem Lasów Państwowych – najlepsze od wielu lat.
Ä s. 3
„Drewniana” wola
zrealizowana
w Stalowej Woli
Choć drewno Accoya® oferowane przez
niemiecką firmę Enno Roggemann znane jest głównie na rynku niemieckim,
to i w kilku polskich zakładach drzewnych wykorzystywane jest do produkcji klejonek, dostarczanych zachodnim
odbiorcom. Próżno jednak w katalogu
gatunków, nawet egzotycznych, szukać
nazwy Accoya.
INWESTYCJE | IKEA Industry
uruchamia swój największy tartak
Ä s. 4-5
Nowy gatunek,
o niespotykanych cechach
– Accoya jest nazwą handlową – tłumaczy Jörg Neben, menedżer tego produktu
w firmie Enno Roggemann GmbH & Co.
KG z Bremy. – Nazwa ta nie odpowiada
żadnemu gatunkowi drewna biologicznego, gdyż jest stworzona do celów marketingowych przez firmę Accsys Technologies, właściciela tej nazwy i logo dla tego
zmodyfikowanego produktu. Ale Accoya
to najprawdziwsze drewno, całkowicie
nowy gatunek, o niespotykanych cechach,
które umożliwiają wykorzystywanie go do
wielu rozmaitych zastosowań.
Dla potwierdzenia tych słów Jörg
Neben zaprasza do ogromnych magazynów w głównej siedzibie firmy,
zlokalizowanej na obszarze bremeńskiego portu śródlądowego, wypełnionych wszelakim surowcem drzewnym
z różnych zakątków świata. W jednym
REKLAMA
Na terenie ekspozycyjno-badawczym firmy Enno Roggemann z ziemi wystaje częściowo wkopane przed 8 laty okno wykonane z drewna Accoya,
którego stan nie budzi zastrzeżeń.
z magazynów złożone są sztaple tarcicy
z drewna pinus radiata, czyli sosna radiata, które pochodzi z Nowej Zelandii.
Jest to szybko rosnące drewno plantacyjne, pozyskiwane po około 27 latach,
które systematycznie w okresie wzrostu
pozbawiane jest gałęzi, ażeby można
było później uzyskać drewno bezsęczne
w większych długościach. Drewno posiada certyfikat FSC i przez to Accoya,
czyli już zmodyfikowane drewno pinus
radiata jest automatycznie certyfikowane, jako spełniające warunki FSC. Pinus
radiata ma gęstość 470-490 kg/m3, nato-
Accoya na rynku niemieckim i polskim –
wyjaśnia Jörg Neben. – Dotychczas koncentrowaliśmy się na spopularyzowaniu
tego niezwykłego drewna w Niemczech.
8 lat doświadczeń
Drewno pinus radiata dociera do Bremy Obecnie rozwijamy sprzedaż tarcicy
statkami w postaci tarcicy cechującej się Accoya w Polsce, gdzie wiele zakładów
dużymi przyrostami. Następnie prze- drzewnych wytwarza klejoną kantówkę
wożona jest ona do specjalistycznego okienną i drzwiową dla producentów
zakładu firmy Accsys w miejscowości stolarki otworowej w Niemczech, WielArnhem w Holandii, która jest właści- kiej Brytanii czy Skandynawii, czyli na
cielem technologii obróbki tej tarcicy rynki, gdzie walory drewna Accoya są
bardziej znane i doceniane przez nabywi nazwy produktu Accoya.
– Natomiast firma Roggemann ma od ców produktów z wyższej półki jakościo2006 r. wyłączność na sprzedaż drewna wej i cenowej. Ä s. 26
miast Accoya po modyfikacji ma gęstość
między 520 a 540 kg/m3.
Piotr Nowicki znowu
mistrzem Polski
WBIJANIE GWOŹDZI | W finale
startowało pięciu zawodników
Ä s. 13
21 tys.
Ä profesjonalistów zwiedziło
30. edycję targów DREMA w Poznaniu
10
październik 2014
Z kraju
Udana jubileuszowa edycja
w jesiennym terminie
TARGI | Następna Drema w dniach 6-9 października 2015 roku
Drema całkiem dobrze
wypadła w tym roku,
a firmy, które do
prezentacji swoich
produktów przygotowały
się merytorycznie, mogą
liczyć na kontrakty, gdyż
wciąż powstają nowe
zakłady i nie ustaje trend
modernizacji.
REKLAMA
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Spełniły się zeszłoroczne życzenia, żeby
wczesnojesienna, 30. edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla
Przemyslu Drzewnego i Meblarskiego
DREMA, organizowanych dotąd w Poznaniu tradycyjnie w pierwszej połowie roku,
odbyła się w 2014 r. już w okresie ożywienia gospodarczego, co wszystkim powinno poprawiać nastroje i zachęcać do
uczestnictwa w targach. Szkoda, że wystawców było ciut mniej niż przed rokiem,
ale to wciąż największa impreza targowa
w Polsce. W tym roku do tego targowego
zestawu Drema plus Furnica dołączono
Targi Tkanin Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych
i wszyscy razem zajęli 24,5 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.
Pod względem frekwencyjnym też
było nieźle, gdyż wielu kompetentnych
przedstawicieli firm zdecydowało się zobaczyć jubileuszową, kompleksową ofertę
maszyn i urządzeń dla sektora drzewnego i meblarskiego, natomiast wystawcy
w większości wyrażali zadowolenie z po-
wodu przeniesienia targowego wydarzenia z marca/kwietnia na połowę września.
Jednak do targowego terminarza na 2015
rok już nie mogą wpisać wrześniowego
terminu, ponieważ zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich zaplanował
kolejną edycję targów Drema, Furnica
i Sofab w terminie 6-9 października 2015
r. Wypada zatem wznosić modły o złotą
jesień w przyszłym roku, żeby wystawcom
na otwartej przestrzeni chciało się organizować pokazy pracujących maszyn, będące największą atrakcją targowych prezentacji. Wszak to ważny akcent targowych
wydarzeń Dremy, po naturalnym, także
na innych europejskich targach, zaniku seminariów i konferencji prasowych organizowanych przez wystawców, które kiedyś
wypełniały programy targów.
ga osobistych spotkań i relacji, to jednak
czynnik ekonomiczny dominuje w wielu
firmach, które tłumaczą swoją nieobecność na targach ich nieefektywnością.
– Nie rozumiem tego stanowiska –
mówi Piotr Jaszczak, prezes zarządu firmy
BTS z Łozienicy, kojarzonej z materiałami
ściernymi sia Abrasives. – Intensywnie
sprzedajemy swoje produkty przez cały rok,
a na targach jedynie sygnalizujemy nowości, takie jak 1919 siawood+, czyli najnowszy
produkt wyznaczający wyższy standard
maszynowego szlifowania drewna. Targowe spotkania z partnerami traktujemy
głównie jako podziękowanie za współpracę
i możliwość wysłuchania ich oczekiwań.
Nie zawieramy na targach kontraktów i nie
porównujemy ewentualnych przychodów
z kosztami prezentacji. Na te koszty pracujemy cały rok, żeby na targach zaznaczyć
swoją produkcyjno-handlową obecność.
Zarobić na targi przed targami
Podobną filozofię prezentowali nam
i na… targach
Choć wydaje się, że każdemu producen- właściciele tradycyjnych targowych wytowi i dystrybutorowi przydaje się i nie- stawców – Wiesław Ciura (Grupa Wirex),
zbędna jest bezpośrednia, targowa kon- Łukasz Wtorkowski (Luka), Marek Kowalfrontacja z potencjalnymi nabywcami, ski (Ekopol), Franciszek Miler (Tech-Faktórej nie zastąpią Internet, e-mailowa -Miler) oraz Mieczysław Poręba, główny
korespondencja, telefoniczne rozmowy specjalista ds. wdrożeń technologicznych
i kolorowe prospekty, bo biznes wyma- w Aspi Tech z Suwałk.
Weinig przygotował tańszą wersję centrum Conturex do produkcji okien w mniejszych firmach.
W prasie Lock-Form stół PIN eliminuje konieczność stosowania szablonów, a reset pinów
odbywa się w cyklu automatycznym.
październik 2014
11
– Targi Drema są dla nas ważnym wydarzeniem, więc do targowego konkursu
zgłosiliśmy nasze najnowsze rozwiązanie
– układ sterowania procesem suszenia
drewna „Ekopol 1”, za który otrzymaliśmy
Złoty Medal MTP – mówił Marek Kowalski, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Ekopol z Nowego Sącza.
Również na stoisku firmy LIGUM Pol
z Głogowa nie brakowało przedstawicieli
fabryk mebli i zakładów drzewnych zainteresowanych systemem wymiany powierzchni gumowej walców EOS Sleeves,
który już prezentowaliśmy na łamach
„GPD”, a teraz został również nagrodzony
Złotym Medalem MTP.
– Potwierdza się nasze przekonanie, że
jest to rewolucyjny system wymiany powłoki gumowej, zastępujący proces regeneracji
walców elastomerowych, a więc utrzymywania zapasów różnorodnych walców dla
nieprzerwanej pracy – mówił Michał Walkowiak, dyrektor ds. techniki i inwestycji
Ligum Pol. – W październiku uruchomimy
w Głogowie instalację do wykonywania
tych powłok u siebie, więc zależało nam na
upowszechnieniu systemu wśród specjalistów zwiedzających Dremę.
– Potwierdzeniem zainteresowania
naszymi maszynami może być… sprzedaż
znaczącej części naszych eksponatów – zapewniał Franciszek Miler, właściciel Tech-Fa-Miler z Nowego Tomyśla. – Nasze duże
prasy można było zobaczyć podczas pracy
w targowej Polskiej Fabryce Mebli.
ła się w tym roku firma Teknika, dotąd
zajmująca przez kilka lat odrębną halę.
Przywiozła trochę mniej maszyn niż
dotychczas, jednak na sporej przestrzeni zaprezentowano wiodące maszyny
i urządzenia reprezentowanych w Polsce
włoskich producentów. Od 16 lat jest liderem na rynku i największym dostawcą
maszyn do obróbki drewna w Polsce. Oferuje każdy rodzaj maszyn dla przemysłu
drzewnego i meblarskiego, zarówno dla
małych przedsiębiorstw, jak i kompletne
linie produkcyjne. Wizytówką stoiska był
automatyczny system składowania RBO
WNS Winstore 3D K2 firmy Biesse. Zainteresowanie budziły też wielozadaniowe,
przelotowe centrum obróbcze firmy Camam oraz szlifierka szerokotaśmowa Costa K7, które Teknika skutecznie zgłosiła
do konkursu o Złoty Medal MTP.
Część wystawców bywających na Dremie albo zmieniła lokalizację, albo… nie
pojawiła się w ogóle, jak choćby podwarszawski producent pił tartacznych – firma Propozycja firmy Wravor dla tartacznictwa.
Ro-Ma. Natomiast branżowo bliski Gass
z Suwałk tym razem objawił się jako spółka komandytowa ASPI TECH, w nowej
formule kontynuując 25-letnią tradycję
firm Gass i GassTech.
Korzystający z impregnatów do impregnacji zanurzeniowej i ciśnieniowej oraz
przeciwogniowej czeskiej firmy Bochemie
spotykali się z nowym dystrybutorem – firmą Limpra z Pomorza, która od paru lat jest
znana na rynku impregnatów do drewna.
Ubytki i objawienia
Nowe i zmienione
Mniejsza liczba hal targowych pozwalała
zwiedzającym przejść wokół stoisk nieomal wszystkich wystawców, ale w odróżnieniu choćby od hanowerskiej Ligny,
w Poznaniu nie ma zwyczaju organizatorów do lokowania wystawców w tych
samych halach. W tym roku z taką życzliwością spotkali się polscy producenci
maszyn, związani ze stowarzyszeniem
DROMA, których można było odwiedzić
w pawilonie nr 5. W tradycyjnych miejscach tej hali zostały też zlokalizowane
firmy Weinig, Felder Group, Schuko, ale
również Wydawnictwo Inwestor z pracami uczniów szkół drzewnych, zgłoszonymi na konkurs „Wyczarowane z drewna”, więc tysiące osób obejrzało wielkie
„Działo przeciwlotnicze” tegorocznego
laureata konkursu oraz mistrzostwa Polski we wbijaniu gwoździ.
Naprzeciw tej prezentacji ulokowa-
Niektórzy wystawcy przywieźli na Dremę
nowe rozwiązania wykonane na zamówienie konkretnych nabywców, a inni pokazali nowości, które zamierzają wprowadzić
do swojej oferty. Firma Nawara Serwis
przekonywała, że nowa ściana lakiernicza
Agat jest idealnym rozwiązaniem dla firm
każdej wielkości. Posiada podwójny system
filtracji, składający się z filtra kartonowego
i włókniny Paint Stop, a standardowo montowany tłumik hałasu stanowi dodatkowe
wyciszenie szumu powietrza wewnątrz
ściany. Konstrukcja umożliwia rozbudowę
i zmianę konfiguracji urządzenia.
Kilka nowości przywiozła firma
Klingspor, między innymi pas bezkońcowy na podłożu papierowym i krążki samoprzylepne na podłożu foliowym, które
zapewniają zwiększoną odporność na rozdarcia, zachowując wysoką elastyczność.
Z nową piłą do przecierania kłód
REKLAMA
Na stoisku Tekniki pokazano wyłącznie nowe maszyny włoskich producentów.
o średnicy do 530 mm przyjechał Wirex.
Model CZP-4/A został znacząco przekonstruowany i zapewnia wydajność przetarcia na poziomie 7 do 10 m³ na godzinę.
Dużo nowych i zmodernizowanych,
ale też uproszczonych maszyn sterowanych cyfrowo dla mniejszych użytkowników pokazały firmy Weinig, Felder i SCM,
natomiast Homag adresował swoją ofertę
do producentów stawiających na automatyzację produkcji i dużą wydajność. Cefla
potraktowała Dremę ulgowo, gdyż krótko
po targach zabierała potencjalnych nabywców na firmowe prezentacje nowości
we włoskiej siedzibie.
Firmy, które do prezentacji swoich
produktów na Dremie przygotowały się
merytorycznie, zapisały swoje uczestni-
ctwo po stronie zysków, zaś przedstawiciele handlowi mieli niewiele wolnych chwil
i w większości byli dobrze przygotowani
do przekonywania klientów, dobrze znając
pokazywane produkty. Jednak chyba najlepiej przygotował się Felder, opracowując
katalog wystawianych maszyn z krótkim
opisem ich parametrów. Nic, tylko gratulować i korzystać z inspiracji. L
18
październik 2014
Ze świata
Rośnie eksport drewna | Właściciele lasów i tartaków uzgodnili… podwyżki cen! Ä s. 19
Skarga na polskich producentów
przeżywa stagnację. Mimo to wpływy
prawie 520 niemieckich producentów
wzrosły w pierwszej połowie br. o 1,6
proc. do około 8,1 mld euro. Zakupowi
NIEMCY | Nasze meble „zalewają” niemiecki rynek
elementów wyposażenia wnętrz sprzyjała dostępność tanich kredytów, dzięki
którym Niemcy wydają najwięcej pieWedług Zrzeszenia Niemieckiego niędzy na świecie na ten cel – 390 euro
Średnio co czwarty mebel w niemieckim domu został
Przemysłu Meblarskiego polska branża na mieszkańca. Mimo korzystnych wawyprodukowany w Polsce, co nie podoba się Zrzeszeniu
meblarska zawdzięcza sukces przede runków gospodarczych i zwiększonej
Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego. Przegrywający
wszystkim dotacjom z funduszy struk- konsumpcji w Niemczech, rozwój rynku
walkę o rodzimego klienta meblarze zza Odry wzywają
turalnych. W tej sprawie została zło- meblarskiego plasuje się jednak znaczna pomoc Komisję Europejską.
żona skarga w Dyrekcji Generalnej ds. nie poniżej średniej.
Prezes VDM Axel Schramm przyKonkurencji przy Komisji Europejskiej.
Skierowana jest ona przeciwko wspar- znaje, że częściowo winę ponoszą firMałgorzata Gackowska
dziesięć lat import zwiększył się dwu- ciu przy zakupie i modernizacji sprzętu my, które nie mają w ofercie nowych
Jak donoszą w ostatnich miesiącach krotnie i w nadchodzących latach ma technicznego do produkcji mebli korpu- i atrakcyjnych produktów dla klientów.
niemieckie media, pogarszająca się dalej rosnąć.
sowych. Dotacje przyczyniły się m.in. Kolejnym problemem jest brak odpoGłównymi dostawcami są polskie do tego, że import mebli do sypialni wiedniego marketingu. Głównymi wysytuacja niemieckiej branży meblarskiej to w dużej mierze wina polskich firmy, które w pierwszej połowie 2014 r. przez pięć lat podwoił się. Natomiast znacznikami niemieckich produktów
mebli, które zalewają tamtejszy rynek. zarobiły 1,3 mld euro i wyprzedziły m.in. w różnych segmentach rynku udział są wysoka jakość, design i funkcjoWedług danych Zrzeszenia Niemie- Chiny i Włochy. VDM przyznaje, że inne polskich producentów sięga prawie 40 nalność, które przy wyborze towarów
ckiego Przemysłu Meblarskiego (VDM) kraje Europy Środkowo-Wschodniej proc. Według Zrzeszenia Niemieckiego powinny odgrywać ważniejszą rolę niż
aż 58 proc. kanap, łóżek, stołów, szaf również znacznie zaktywizowały swoje Przemysłu Meblarskiego wiele niemie- niska cena. Tymczasem ze względu na
i regałów pochodzi z zagranicy. Przez działania w tej dziedzinie.
ckich firm zniknęło z rynku, a branża cięcia kosztów stanowiska kreatywne
Upadki i usprawnienia technologiczne
ŁOTWA | Stabilizacja po latach kryzysu
Łotewska branża drzewna
przeszła w minionych latach
reorganizację, dzięki której
obecnie jej kondycja jest
satysfakcjonująca, a pozycja
w międzynarodowym handlu
drewnem – umocniona.
Po siedmiu miesiącach tego roku łotewski Departament Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa opublikował dane dotyczące kondycji przemysłu drzewnego.
Według tego sprawozdania branża ma
się całkiem dobrze. Po światowej recesji
gospodarczej, której skutki odczuł również przemysł drzewny na Łotwie, wiele firm upadło, ale też wiele usprawniło
swoje procesy produkcyjne, inwestując
w rozwój technologii.
Kurczenie się liczby spółek z branży drzewnej było do przewidzenia, gdyż
dotychczas na rynku łotewskim funkcjonowało zbyt dużo niskorentownych
przedsiębiorstw obróbki drewna, wykorzystujących prymitywne urządzenia
i technologie. Kryzys tylko pogłębił te
Statystyki nadmiernie „optymistyczne”
INDONEZJA | Niejednoznaczne efekty przyjęcia VPA-FLEGT
W handlu międzynarodowym liczy się przede wszystkim
wiarygodność, którą można szybko utracić przez
publikowanie fałszywych danych, jak w przypadku
zawyżonych wskaźników eksportu drewna z Indonezji
do krajów UE.
pozyskiwaniu drewna. Proces ten był
wspierany przez rząd Indonezji. Głównym sprzymierzeńcem tych działań było
tamtejsze Ministerstwo Leśnictwa, które
podkreślało, iż UE jest jednym z największych odbiorców indonezyjskiego drewna
(eksport drewna w 2012 r. wyniósł ok. 1,2
mld dol.), a umowa VPA-FLEGT znacznie
Małgorzata Gackowska
dzeniu źródeł pochodzenia drewna prze- poprawi wskaźniki eksportu.
Kontynuując taką linię przekazu,
Minął dokładnie rok od podpisania przez znaczonego na eksport do UE. W tym
Unię Europejską dobrowolnej umowy czasie Indonezja sukcesywnie wdrażała w ostatnich miesiącach Ministerstwo Leśo partnerstwie z Indonezją VPA-FLEGT, system zezwoleń w oparciu o unijny sy- nictwa Indonezji, na czele z ministrem Zulna mocy której kraj ten zobowiązał się stem FLEGT, zgodny z wymogami UE, kifli Hassanem, publikuje liczne wypowiedo ścisłej współpracy przy kontroli i śle- co miało przeciwdziałać nielegalnemu dzi o rzekomym wzroście eksportu drewna
Niepokojące wiadomości dla polskich importerów
BIAŁORUŚ | Zmniejszenie eksportu już w 2015 r.
W związku z planowanym
wprowadzeniem zakazu
eksportu drewna
surowego rząd białoruski
zapowiada zmiany
w polityce handlowej,
które będą obowiązywać
już w przyszłym roku.
Informowaliśmy już, że od 1 stycznia
2016 r. Białoruś planuje wprowadzić zakaz eksportu drewna surowego w celu
jego dalszego przetwórstwa wewnątrz
kraju. Białoruskie Ministerstwo Gospodarki Leśnej już teraz opracowuje
plan sukcesywnego zmniejszenia ilości
sprzedawanego za granicę drewna, tak
by zakaz ten był jak najmniej dotkliwy
dla przemysłu drzewnego.
W 2015 r. wartość eksportu drewna
surowego będzie zmniejszona i wyniesie
około 50 mln dol. Będzie to drastyczny
spadek, ponieważ Ministerstwo Gospodarki Leśnej tylko w tym roku przewiduje 30-proc. wzrost eksportu o łącznej
wartości aż 160 mln dol. W ubiegłym
roku Białoruś wyeksportowała drewna
na kwotę 140 mln dol.
Zgodnie z rozporządzeniem rządu
białoruskiego nr 812 z 21 sierpnia 2014 r.
wielkość sprzedaży drewna na krajowym
40 proc.
Ä tyle wynosi udział polskich
producentów w różnych segmentach
niemieckiego rynku meblowego
w firmach są likwidowane. Za granicą
niemieckie produkty są sprzedawane
po wyższych cenach niż w kraju. Jednak
w ostatnim czasie stagnacja nastąpiła również w eksporcie, który stanowi
jedną trzecią przychodów branży. Obrót w handlu zagranicznym w połowie
br. na poziomie 4,6 mld euro jest zaledwie o 0,5 proc. wyższy od ubiegłego
roku. Dodatkowo z powodu kryzysu na
Ukrainie została zamknięta możliwość
wejścia na rynek rosyjski, z którym
niemieckie firmy meblarskie wiązały
duże nadzieje. L
podziały i zweryfikował sens istnienia
wielu firm. Tegoroczne wskaźniki spółek
z branży drzewnej wskazują, iż kryzys
został przezwyciężony, zaś przedsiębiorcy zyskali nowe doświadczenie. Jedną
z istotnych zmian jest wzrost wielkości
sprzedaży drewna i produktów z niego
wytwarzanych oraz kierunków eksportu.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa eksport drewna i produktów drewnianych w ciągu pierwszych siedmiu
miesięcy wzrósł o 12,6 proc. w stosunku
do 2013 r., osiągając wartość 1,189 mld
euro (w 2013 r. – 1,056 mld euro). Największymi rynkami eksportowymi są
Wielka Brytania z udziałem 11,2 proc.
w ogólnej strukturze eksportu drewna,
Szwecja – 15,2 proc. i Niemcy – 10,9 proc.
Według tego samego sprawozdania
w omawianym okresie rosły również
wskaźniki dotyczące importu drewna
i wyrobów drewnianych. I tak Łotwa zakupiła w tym czasie towary o wartości
391,92 mln euro, czyli o 16,8 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Największymi
partnerami handlowymi w zakresie importu drewna na Łotwę są takie kraje,
jak Litwa – 20,3 proc., Estonia – 12 proc.
i Polska 11,1 proc. L
i produktów z niego wytwarzanych do krajów UE. Cytowany przez międzynarodowe
media minister leśnictwa mówi o tym, iż
ratyfikacja umowy VPA-FLEGT znacznie
pobudziła eksport oraz przyczyniła się
do promocji drewna z Indonezji na arenie
międzynarodowej. Wdrożony krajowy system weryfikacji legalności drewna, który
napędza eksport, ma podkreślać wiarygodność Indonezji na międzynarodowym
rynku drzewnym.
Okazuje się jednak, że pozytywne reakcje tamtejszego rządu oparte są na fałszywych danych. Jak wynika z oficjalnych
statystyk Eurostatu, w pierwszych pięciu
miesiącach br. Unia Europejska zakupiła z Indonezji o 9 proc. drewna mniej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wartość importu wyniosła 331 mln euro,
czyli o 29 mln euro mniej niż w miesiącach
styczeń – maj 2013 r. Wbrew doniesieniom
indonezyjskiego rządu nie rośnie również
eksport mebli do krajów UE. W omawianym okresie zmalał on o 2 proc., osiągając
wartość 171 mln euro.
To nie pierwszy raz oficjalne komunikaty rządu Indonezji dalekie są od stanu faktycznego. W zeszłym roku tamtejszy minister handlu mówił o rzekomym
podwojeniu eksportu drewna do Unii
Europejskiej, co również było oparte na
błędnych danych statystycznych. Niedawne wypowiedzi ministra leśnictwa
potwierdzają, iż niezweryfikowane dane
nadal są przywoływane jako uzasadniające fakty. Dalsze formułowanie przekazów w taki niewiarygodny sposób może
znacznie osłabić pozycję Indonezji jako
rzetelnego partnera w międzynarodowym handlu drewnem. L
rynku w 2015 r. wyniesie 73,4 proc. ogólnego pozyskania, w porównaniu z 64,5
proc. w 2014 r. Wielkość pozyskania zostanie zwiększona o 2,2 proc. w porównaniu z 2014 r. do 11,26 mln m 3, w tym:
drewno iglaste – wzrost o 3,7 proc. do 5,11
mln m 3, drewno liściaste twarde – spadek
o 0,6 proc. do 181,1 tys. m 3, drewno liściaste miękkie – wzrost o 1,1 proc. do 5,97
mln m 3.
W 2014 r. 25 proc. drewna na pniu
będzie sprzedane poprzez Białoruską Uniwersalną Giełdę Towarową.
W związku z planowym wprowadzeniem
zakazu eksportu rząd zapowiedział, iż
już w przyszłym roku wszystkie rodzaje drewna będą sprzedawane wyłącznie
poprzez giełdę. Środki z tytułu sprzedaży drewna na giełdzie nie podlegają opodatkowaniu i opłatom celnym, i przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć
w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej.
Jeśli plany białoruskiego rządu dojdą do skutku, może to oznaczać nie lada
kłopoty dla polskich importerów drewna. Polska jest bowiem głównym odbiorcą drewna surowego z Białorusi. W 2013
r. 63 proc. eksportowanego drewna importowano do Polski, a w pierwszym półroczu bieżącego roku dostawy do Polski
wyniosły już ponad 73 proc. ogólnego
białoruskiego eksportu drewna. L
gac
gac
październik 2014
19
Rośnie eksport drewna
UKRAINA | Wzmocnione partnerstwo mimo wojny
Wydarzenia polityczne
na Ukrainie nie wpłynęły
na eksport drewna
i produktów drewnianych
do krajów Unii
Europejskiej.
Według najnowszych badań Eurostatu
pierwsze półrocze tego roku dla ukraińskiej branży drzewnej było stabilne.
Wbrew wcześniejszym obawom związanym z sytuacją polityczną, w omawianym okresie wzrósł eksport drewna
i produktów drewnianych do krajów
Unii Europejskiej. Ukraina wyeksportowała produkty o wartości 658,4 mln
euro, czyli o 26 proc. więcej niż w pierwszym półroczu roku poprzedniego.
Wówczas wartość eksportu wyniosła
520,8 mln euro.
Polska jest głównym odbiorcą
drewna z Ukrainy, z 19-proc. udziałem w ogólnej strukturze eksportu. Do lipca zakupiliśmy od naszego
wschodniego sąsiada o 50 proc. więcej
drewna niż w ubiegłym roku. Łączna
wartość tych zakupów wyniosła 125,5
mln euro. Kolejnym krajem członkowskim, który kupował więcej drewna
z Ukrainy są Niemcy. Wzrost eksportu
do Niemiec oscylował wokół 20 proc.,
a łączna wartość sprzedanego drewna wyniosła 89,8 mln euro. Trzecim
krajem eksportowym jest Rumunia
z 44-proc. wzrostem i zakupami o łącznej wartości 89,7 mln euro.
Choć sytuacja polityczna na Ukrainie odbija się negatywnie na tamtejszym
przemyśle, również drzewnym, okazało
się, że w tym zakresie umocniło się partnerstwo z krajami Unii Europejskiej.
Jedną z przyczyn, dla których branża
drzewna póki co radzi sobie dobrze,
jest fakt, iż większość przedsiębiorstw
obróbki drewna zlokalizowana jest na
zachodzie kraju, z dala od działań wojennych na wschodzie Ukrainy. Bliskość
ukraińskiego przemysłu drzewnego
z granicami Unii Europejskiej może być
w szerszej perspektywie czynnikiem
dalszego wzrostu eksportu drewna. L
gac
Właściciele lasów i tartaków
uzgodnili… podwyżki cen!
NIEMCY | Tam drożej, gdzie surowca mniej
Wobec trendu niewielkiego obniżenia cen na kłody
drewna iglastego, zdziwienie budzą kontrakty
zawarte na trzeci kwartał i drugie półrocze tego roku
na południu i zachodzie Niemiec.
Właściciele lasów i tartaków z Bawarii porozumieli się co do niewielkich…
podwyżek cen surowca. W negocjacjach nad kontraktami odnawiającymi
dostawy, jakie podjęli stowarzyszenia
leśne i duzi przedstawiciele sektora
lasów prywatnych wraz z tartakami
z południa w pierwszych tygodniach
sierpnia, osiągnięto wzrost cen dla jakości L 2b+ o 2 euro/m 3. Ceny dla kłód
świerkowych B/C L 2b+ wahają się w ramach 100-102 euro/m 3, ale ze zniżką za
szybką płatność.
Część dużych właścicieli leśnych
z południowej Bawarii zdołała osiągnąć górny poziom cen w wysokości 104
euro/m 3. W sporej ilości przypadków
w kontraktach na drugi kwartał stawki
wynosiły 98-100 euro/m 3. Poza kilkoma
przypadkami kontraktów, w których
ceny zostały ustalone do końca roku
REKLAMA
bądź na okres 12 miesięcy, większość
przedstawicieli lasów prywatnych zgodziła się na warunki jedynie do końca
września.
Negocjacje cenowe nad wstępnymi kontraktami na drugie półrocze,
których nie zamknięto jeszcze w Badenii-Wirtembergii na początku lipca,
przynajmniej z tartakami ze wschodu,
podjęto również pod koniec sierpnia.
Chociaż niektóre z zakładów domagały się znacznych obniżek, to przedstawiciele wschodnich regionalnych biur
leśnych, a także organizacje marketingowe sektora lasów prywatnych doszły
do porozumienia z tartakami przemysłowymi o średnich obniżkach rzędu
2,5 euro/m 3, wobec cen na kłody świerkowe, które obowiązywały w półroczu
pierwszym.
Tartaki na wschodzie Niemiec
płacą obecnie 98 euro/m 3 , bez zniżek
za szybką płatność za sekcje świerkowe B/C L 2b+. W przypadku jakości B
cena wynosi obecnie 100 euro/m 3 (ze
zniżką).
W odróżnieniu od kontraktów zawartych w Bawarii, w których gradacja
grubościowa wynosi 10 euro/m 3 , w Badenii-Wirtembergii cena za mniejszą
średnicę różni się o 6-7 euro/m 3 . Cena
za jakość C w Badenii-Wirtembergii
to teraz 85 euro/m 3 , a w przypadku cieńszych kłód cena jest niższa
o kolejne 5-6 euro/m 3 . Podobnie do
sytuacji w Bawarii natomiast ustalono obniżki dla drewna odbarwionego
i zarażonego biologicznie, w zakresie
14-16 euro/m 3 .
Zapasy kłód w tartakach kształtowały się w ostatnich tygodniach sierpnia różnie na południu i zachodzie
Niemiec. Podczas gdy niektóre zakłady
miały spore ilości surowca do przerobu
i próbowały przełożyć kolejne dostawy
na koniec września, to zakłady drzewne w Bawarii i Badenii-Wirtembergii
świeciły pustkami. L
uf
Ekonomia i rynek
Pozytywne zaskoczenie w drugim kwartale Ä s. 21 | Dostawy biomasy często „z dnia na dzień” Ä s. 22-23
Produkcja wraca do łask!
fot. Fanuc Polska
20
październik 2014
ROBOTYZACJA | Przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro
FANUC POLSKA
zaprezentował we Wrocławiu
„żółtą” fabrykę przyszłości.
Urszula Bąk
Przemysł, w minionych latach niechciany
element nowoczesnej gospodarki, kojarzący się głównie z zanieczyszczaniem
środowiska, wraca do łask! Gospodarka
oparta na samych tylko usługach traci na
konkurencyjności, szczególnie w okresie
spowolnienia gospodarczego.
Zaprezentowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych znajdujących zastosowanie w produkcji przemysłowej oraz
omówieniu trendów, w tym nieuchronnej
wizji fabryki przyszłości, tzw. smart factory, która urzeczywistni się już za 10-20 lat,
służyła konferencja „Fabryka przyszłości
– w drodze do przemysłu 4.0”, zorganizowana we wrześniu we Wrocławiu przez
polski oddział firmy FANUC, światowego
REKLAMA
lidera technologii CNC i robotyki.
– Przyszłość zaczyna się dziś, a nie
jutro – przekonywano ponad 150 przedstawicieli polskich uczelni, przedsiębiorców oraz producentów zaawansowanych
technologii. Zaprezentowano stworzoną
specjalnie na tę okazję „żółtą fabrykę przyszłości”. W jej ramach można było poznać
niesamowite możliwości inteligentnych
maszyn – robotów przemysłowych, wysokowydajnych obrabiarek Fanuc Robodrill
oraz niezawodnych sterowań CNC Fanuc.
– Warunkiem konkurencyjnej gospodarki jest konkurencyjny przemysł – przekonywali przedstawiciele firm i uczelni.
– Nowoczesne metody wytwarzania maszyn
i przełomowe technologie produkcyjne znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających branżach, ale możliwości i potrzeby
są dużo większe. Polska pod tym względem
prezentuje się naprawdę dobrze na tle pozostałych państw europejskich. Procentowy
udział produkcji przemysłowej Polski w PKB
kształtuje się obecnie na poziomie ok. 18
proc. To ważne, zważywszy na cel postawiony przed przemysłem w Europie – do 2020
r. ma osiągnąć 20 proc. udziału w unijnym
PKB. Dalsze inwestycje w innowacje, badania i rozwój z pewnością pomogą umocnić
polskie zakłady produkcyjne i coraz śmielej
korzystać z nowoczesnych rozwiązań.
Nowatorskie przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez cztery firmy – Lapp
Kabel, Balluff, Wago Elwag i Fanuc Polska –
liderów w branży automatyzacji procesów
wytwarzania, których łączy innowacyjność produktów na poziomie światowym
oraz lokalizacja we Wrocławiu. Sesje plenarne połączono z sesjami technologicznymi odbywającymi się podczas dwóch
kolejnych dni w siedzibach organizatorów.
Podczas czterech sesji technologicznych zaprezentowane zostały m.in. technologie pomiarowe i komunikacyjne, zaawansowane roboty oraz aplikacje mające na celu
zwiększanie wydajności produkcji, przy
jednoczesnej redukcji kosztów wytwarzania oraz poziomów zużycia energii.
Fabryka Fanuc wyróżnia się wysokim poziomem elastyczności.
w koszu stojącym obok niej, w którym detale mogą być ułożone w sposób nieregularny,
pojawiły się nowe możliwości usprawnienia
procesu produkcji i poprawienia jakości detali. Wszak niektóre detale wykonane z metalu, w wyniku kontaktu z ludzką ręką są
znacznie bardziej narażone na rdzewienie.
Roboty Fanuc, automatycznie wyposażane w system stereowizji, całkowicie niwelują takie ryzyko. Robot pracuje w takiej
aplikacji szybko, dokładnie, samodzielnie,
a co najważniejsze – bezpiecznie, z punktu
widzenia jakości produktu finalnego. Narzędziem przeznaczonym do współpracy
Niezbędne ogniwo fabryki
z czujnikiem 3DAS jest chwytak, którego
przyszłości
budowa zapewnia uniwersalność w apliBez inteligentnych maszyn nie da się dziś Roboty przemysłowe
nawet myśleć o czwartej rewolucji przemy- W ramach prezentacji robotów przemy- kacjach wymagających chwytania detali
słowej. To właśnie one stanowić będą jej słowych pokazane zostały maszyny, które o różnych kształtach.
W ramach ekspozycji można było przyjgłówną siłę sprawczą. Zapotrzebowanie na doskonale wpisują się w ideę nowoczesnej
roboty i inteligentne obrabiarki CNC poja- fabryki przyszłości, gdzie nie ma miejsca rzeć się bliżej także innym wyjątkowym
wia się obecnie praktycznie w każdej bran- na jakiekolwiek błędy czy przestoje. Wśród systemom stworzonym przez japońskiego
ży. Nie istnieją branże szczególnie podat- nich nie mogło zabraknąć robota LR MATE producenta. Przykładowo: konsola prograne na wdrożenie inteligentnych maszyn. 200iD, który jest jednym z najszybszych mująca iPendant robotów Fanuc z funkcjoIstotny jest bowiem sposób produkcji, a nie robotów Fanuc. Maszyna może poruszać nalnością HMI posiada wyświetlacz graficzsię z maksymalną prędkością liniową 4 ny, który umożliwia czytelne i jednoznaczne
profil działalności firmy.
– Najwięcej wdrożeń odnotowujemy m/s, co oznacza, że w ciągu jednej minuty wizualizowanie stanu procesu odbywającetam, gdzie koszty wytwarzania produktów może ułożyć nawet 200 detali na odległości go się aktualnie na stanowisku zrobotyzosą najwyższe, a jednocześnie systematycz- jednego metra. We wrocławskim centrum wanym, np. poprzez animację. Dodatkowo
nie wzrasta presja konkurencyjna – pod- robotyzacji robot ten wykonywał aplikacje można wyświetlać informacje pomocnicze,
kreślał Konrad Grohs, prezes Fanuc Polska. typu pick and place, gdzie z dużymi pręd- takie jak: ilość cykli wykonanych danego
– Tradycyjne sposoby wytwarzania w po- kościami umieszczał detale w przykłado- dnia, temperaturę z czujnika, czas pracy czy
komunikaty dotyczące błędów. Urządzenie
łączeniu z nowoczesną technologią infor- wych gniazdach produkcyjnych.
Zaprezentowano również robota M1 poprawia komfort współpracy operatora
matyczną i komunikacyjną tworzą zupełnie nowe możliwości interakcji człowieka z serii Genkotsu będącego innowacyjnym z maszyną, umożliwia zwiększenie wydajz linią produkcyjną i oferują korzyści, które połączeniem zwartej budowy, szybko- ności pracy oraz opłacalności produkcji.
są odpowiedzią na potrzeby XXI w. Fanuc, ści, mocy i elastyczności ruchów bliskiej
jako czołowy dostawca środków automa- sprawności ludzkiego nadgarstka. W apli- Centra obróbcze
tyzacji przemysłu, nie pozostaje obojętny kacji pokazowej robot lokalizował metalo- Dużym zainteresowaniem cieszyły się takwobec potrzeb oraz dynamicznie zmienia- we łożyska za pomocą systemu iRVision, że obrabiarki Fanuc Robodrill, które udojących się trendów. Firma projektuje swoje pobierał je, a następnie odkładał do odpo- wodniły, że kompaktowe centra obróbcze
produkty tak, aby dzięki niezawodności, wiednich otworów. W aplikacji stworzono stwarzają szansę na zyskanie przewagi
funkcjonalności i kompatybilności mogły system, za pomocą którego operator miał konkurencyjnej firm przemysłowych. Są
stać się ważnym czynnikiem umożliwiają- możliwość kontrolowania stanowiska niezastąpione w obróbce zróżnicowanych
w bardzo prosty, intuicyjny sposób.
cym kolejną rewolucję przemysłową.
materiałów, a sama obróbka może być reKolejnym prezentowanym robotem alizowana w niezwykle szybkim tempie,
był M-10iA/10M, który został stworzony do z gwarancją najwyższej jakości i minimalPokaz możliwości
Inżynierowie firmy FANUC zaprezento- pracy w aplikacjach załadunku i rozładun- nych strat w zakresie materiałów i energii.
wali produkty, które ich zdaniem są nie- ku maszyn oraz do zadań przenoszenia. Ro- Część prezentacji została poświęcona możodzownym komponentem nadchodzących bot został pokazany w dwóch aplikacjach. liwościom błyskawicznego przezbrajania
zmian w produkcji przemysłowej. Stanowi- W ramach pierwszej z nich pobierał detale, maszyn na obróbkę zróżnicowanych detali,
ska pokazowe obrazowały flagowe obszary sprawdzał poprawność ich wykonania oraz ukazując, jak wysoce elastyczne są nowoproduktowe – innowacyjne sterowania odkładał je na gniazda produkcyjne. W ra- czesne obrabiarki. Dodatkowo przybliżoCNC Fanuc, niezawodne obrabiarki oraz mach drugiej paletyzował drobne pudełka, no możliwości integrowania obrabiarek
roboty przemysłowe, które stanowią dumę tak aby podkreślić swoje wszechstronne z robotami obsługującymi załadunek lub
możliwości. Prezentowane stanowiska po- rozładunek maszyn, gwarantujących użytjapońskiej firmy.
Uczestnicy spotkania mogli się prze- kazały, że wyposażenie robotów przemysło- kownikowi jeszcze większą efektywność
konać, że inteligentna fabryka Fanuc wy- wych w inteligentne systemy otwiera przed produkcji w porównaniu do korzyści, jakie
różnia się wysokim poziomem elastycz- nimi zupełnie nowe, często zaskakujące każda z maszyn może zaoferować osobno.
– Polski oddział Fanuc stawia sobie
ności, niezwykłą wydajnością, zarówno dla użytkowników możliwości. Pierwszym
w zakresie wykorzystywanych zasobów, z nich był system sterowizji 3D Area Sen- za główny cel wsparcie polskich klientów,
jak i wytwarzanych produktów, a tak- sor. Jest to rewolucyjne narzędzie wizyjne, także z branży drzewnej i meblarskiej,
że poszanowaniem zasad ergonomii, co pozwalające na detekcję obiektów w prze- w znalezieniu optymalnych produktów,
sprawia, że jest ona miejscem niezwykle strzeni trójwymiarowej. Składa się z pro- które będą odpowiedzią na ich aktualne
przyjaznym pracownikom. Jest to w peł- jektora rzucającego wiązki światła na detale potrzeby – zapewniał prezes Fanuc Polska.
ni samodzielny system, który – bazując oraz dwóch kamer skierowanych na nie pod – Oferuje japońską technologię, wiedzę,
na płynnej współpracy poszczególnych kątem. Wraz z pojawieniem się możliwości niemal 60-letnie doświadczenie zdobyte
elementów: ludzi, maszyn i przedmiotów lokalizowania detalu w przestrzeni – nie- na światowych rynkach oraz wsparcie
– szczegółowo planuje, realizuje i dostar- koniecznie na linii produkcyjnej, ale np. techniczne polskich inżynierów. L
cza produkty w jakości, ilości i czasie oczekiwanym przez odbiorców.
– Ekspozycja została stworzona w celu
wsparcia polskich klientów w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technologicznych, które są odpowiedzią na ich aktualne
potrzeby, takie jak: konieczność skracania
cykli produkcyjnych, potrzeba elastycznego przezbrajania środków produkcji pod
różnorodne partie produktów, dyktowane
indywidualnymi zamówieniami kontrahentów i obniżenia kosztów produkcji, przy
jednoczesnej poprawie jakości wyrobów
– podkreślał Konrad Grohs.
październik 2014
21
Pozytywne zaskoczenie w drugim kwartale
Większość producentów maszyn i urządzeń znajdujących
zastosowanie w przemyśle drzewnym spodziewa się wzrostu
zamówień zarówno z rynku krajowego, jak i z zagranicznych.
Tomasz Bogacki
Włoskie stowarzyszenie ACIMALL (Associazione Costruttori Italiani Macchine
e Accessori per la Lavorazione del Legno),
organizacja pracodawców i przemysłowców, która skupia producentów różnego
rodzaju technologii znajdujących zastosowanie między innymi w przemyśle drzewnym, opublikowało ciekawe dane za okres
kwiecień – czerwiec tego roku.
Tradycyjne badanie rynku, w oparciu o reprezentatywną próbę, wykazało
znaczący wzrost zamówień w dziedzinie
maszyn, urządzeń i akcesoriów. W drugim
kwartale 2014 r. zamówienia z rynku włoskiego wzrosły o 32,9 proc. w porównaniu
do tego samego okresu w roku ubiegłym.
Podobnie, znakomity wynik został osiągnięty w sprzedaży na rynkach zagranicznych, ponieważ w okresie od kwietnia
do czerwca wzrosła ona aż o 25,8 proc.
w porównaniu z tym samym przedziałem
czasowym w 2013 r. Średnio zamówienia
wzrosły więc o 28,7 proc. To bardzo dopingujący fakt, jednak musi być oceniany na
REKLAMA
tle rezultatów ekonomicznych pozostałych dziedzin gospodarki w analizowanym
okresie, które również prezentowały się
bardzo pozytywnie.
Podobny trend zarejestrowano także
w innych segmentach włoskiego przemysłu maszynowego. Według Ucimu-Sistemi
per Produrre (Associazione Costruttori
Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione) w tym samym kwartale zanotowano wzrost sprzedaży obrabiarek do
metalu o 14,4 proc. w porównaniu do tego
samego okresu w 2013 r. Natomiast zamówienia z całego rynku krajowego poszybowały w górę aż o 38,2 proc.
W trzecim kwartale zaczęto już jednak nieuchronnie odczuwać skutki silnych
kryzysów politycznych, etnicznych i religijnych na wielu rynkach zlokalizowanych
często w regionach strategicznych. Miały
one znaczący wpływ na poziom zamówień
w sektorze drzewnym. W pierwszym kwartale 2014 r. również zanotowano znaczący
spadek zamówień, co było niezbyt dobrą
wróżbą i mogło sugerować dalszy spadek.
W branży drzewnej pakiet zamówień
za pierwsze dwa kwartały pokrywa 2,9
miesiąca, z czego 2,5 przypada na okres
styczeń – marzec 2014 r. Z kolei od początku roku ceny wzrosły o 0,8 proc., czyli były
o 0,6 proc. wyższe niż pod koniec marca.
Według badania jakościowego 42 proc.
ankietowanych firm wskazuje na pozytywne, wzrostowe trendy w produkcji, 47 proc.
– na stabilne, bez znaczących zmian, a 11
proc. – na malejące. Z kolei zatrudnienie
pozostało niezmienione w 84 proc. badanych firm, a w pozostałych 16 proc.
zanotowano jego wzrost. W 27 proc. przypadków ankietowanych przedsiębiorstw,
w których obawiano się dalszych redukcji
zatrudnienia w okresie styczeń – marzec,
zjawisko to na szczęście nie miało miejsca.
Dostępne zapasy szacowane są, według
74 proc. respondentów, na stałe, według
21 proc. na zmniejszające się i rosnące
w przypadku pozostałych 5 proc. Badanie
określa także krótkoterminową prognozę
trendów dla przemysłu. Pomimo szybko
wzrastającego poziomu zamówień właściciele firm nadal martwią się o najbliższą
przyszłość. Dowodem tego może być ich
zmniejszające się zaangażowanie w międzynarodowe imprezy targowe. Mówiąc
o włoskim rynku wewnętrznym, 16 proc.
badanych spodziewa się dalszych spadków
fot. Janusz Bekas
WŁOCHY | Raport napawający optymizmem
Właściciele włoskich firm martwią się o najbliższą przyszłość i z nadziejami uczestniczą
w targach Ligna i Drema.
zamówień, 79 proc. stabilizacji na obecnym poziomie, a 5 proc. wzrostu (różnica
wynosi minus 11, wobec minus 14 w okresie styczeń – marzec). Z kolei 26 proc. badanych jest przekonanych, że w następnym kwartale zamówienia zagraniczne
wzrosną, 63 proc., że nie ulegną zmianie,
a 11 proc. spodziewa się ich zmniejszenia
(dodatnie saldo plus 15, w porównaniu do
plus 46 w poprzednim kwartale). L
28,7 %
Ä tyle wynosi średni wzrost
zamówień
24
październik 2014
Temat z bliska
Niski stół i ściana o zwiększonej filtracji Ä s. 25 | Odporniejsze drewno po zmianie struktury chemicznej Ä s. 26-27 | Design
napędzany z Schattdecor Ä s. 28
Posiada zalety bardziej skomplikowanych rozwiązań
AUTOMATY LAKIERNICZE | Materiał na matach wielokrotnego użytku
W kabinie ROBO START
pracuje ramię z trzema
pistoletami, z których
jeden przeznaczony jest
do geometrycznego
śledzenia profili brzegów
podzespołów o kształcie
prostokątnym.
wykonującym ruch oscylacyjny ramieniu.
Jeden z nich przeznaczony jest do geometrycznego śledzenia profili brzegów podzespołów o kształcie prostokątnym. Ma
to na celu określenie właściwej wielkości
naniesienia na wąskie płaszczyzny. Pozostałe dwa nanoszą materiał lakierniczy
na szeroką płaszczyznę. Ramię sterowane
jest elektronicznie za pomocą silnika bezDwa obwody lakierowania
szczotkowego, który zapewnia płynność
w standardzie
Robo Start przystosowany jest do natryski- i precyzję ruchów. Dzięki temu możliwe
wania wszystkich rodzajów lakierów. Przy jest uzyskanie jednorodnego natrysku
Tomasz Bogacki
nieskomplikowanej konstrukcji i wyposaże- na wszystkich powierzchniach. Ramię
Na tegorocznych targach Drema w Pozna- niu oferuje wszystkie zalety o wiele bardziej ma możliwość automatycznego obracaniu na stoisku firmy ITA można było obej- skomplikowanych systemów. Do najważniej- nia się wokół własnej osi i ustawiania się
rzeć ciekawe rozwiązanie w dziedzinie szych z nich należą: równomierność aplikacji w pozycjach co 90 stopni. Jest to niezwyautomatycznego natrysku elementów pły- i stała jakość, możliwość nanoszenia żądanej kle istotna funkcja szczególnie w przytowych. ROBO START został opracowany ilości materiału na krawędzie niezależnie od padku wykańczania krawędzi elementów.
przez włoską firmę Makor. Jest to wszech- ilości nanoszonej na szeroką płaszczyznę, Z kolei regulacja w płaszczyźnie pionowej
odbywa się ręcznie. Ustawienie wysokostronny i niezawodny robot lakierniczy a także czyste i zdrowe środowisko pracy.
Jednostka natryskowa składa się ści pistoletów uzależnione jest od rodzaju
charakteryzujący się niskimi kosztami
inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. z trzech pistoletów zamontowanych na natryskiwanych produktów.
W standardzie system wyposażony jest
w dwa obwody lakierowania. Opcjonalnie
Jednostka natryskowa składa się z trzech pistoletów zamontowanych na wykonującym ruch
oscylacyjny ramieniu.
możliwe jest zainstalowanie dodatkowych
układów. Zarówno płyta nośna pistoletów, jak i obwody posiadają system szybkozłączy. Pozwala on na szybką zmianę
pistoletów lub przejście z jednego obwodu
lakieru na inny. W pakiecie wyposażenia
dodatkowego przewidziano także wariant
z czterema pistoletami, a w przypadku
małych serii można przy nich zamontować zbiornik na barwnik lub lakier. Jest
to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ
lakierując kilka elementów, nie trzeba napełniać i brudzić całego obwodu i pompy.
Unika się także niepotrzebnych strat materiału lakierniczego, ponieważ objętość
układu przekracza niejednokrotnie jego
realne zużycie na wykończenie kilku czy
kilkunastu płyt. Czyszczenie obwodu przy
Stanowi więc on idealne rozwiązanie pozwalające zastąpić czasochłonny natrysk
ręczny. Plusem takiego zabiegu jest nieporównywalnie wyższa jakość wykończenia
oraz powtarzalność. Maszyna sprawdza
się doskonale w przypadku małych i średnich partii produkcyjnych.
przestawianiu się na inny lakier wiąże się
więc z koniecznością jego płukania. Z kolei
materiał ze zbiornika podawany jest pod
ciśnieniem bezpośrednio do pistoletów
z pominięciem pompy i obwodu.
fot. ITA
części mechanicznych maszyny. Pomaga
to zachować idealną jakość wykończenia
powierzchni. Automatyczny podajnik to
bardzo wytrzymała konstrukcja ze stali
spawanej elektrycznie, na której są zamocowane wszystkie podzespoły umożliwiające
przenoszenie elementów o dużych wymiaAutomatyczny system
rach. Platforma umieszczona na podłodze
ładująco-rozładowujący
Transport lakierowanych elementów re- służy jako suport dla systemu z przeguboalizowany jest za pomocą mat pokrytych wym równoległobokiem napędzanym za
materiałem ochronnym, na przykład papie- pomocą centralki hydraulicznej, na którym
rem, który jest wymieniany po wielokrot- zamontowano szereg chowanych ramion.
nym wykorzystaniu. Z kolei maty układane Teleskopowe ramiona pobierają ze stołu
są na głównym systemie transportowym wózka matę z elementem przeznaczonym
składającym się z dwóch równoległych gą- do lakierowania i przenoszą ją na „wejście”
sienic. Podobnie jak ramię z pistoletami, są linii. W przypadku odbioru proces ten przeone napędzane silnikiem bezszczotkowym. biega dokładnie odwrotnie.
Dzięki zastosowaniu interpolacji ruchu
systemu transportowego oraz ramienia Strefa filtrowania dostępna
możliwe jest bardzo precyzyjne lakierowa- z dwóch stron
nie wszystkich powierzchni elementów. Proces lakierowania odbywa się oczywiście
W praktyce stosuje się maty o długości od w kabinie, w której pracuje ramię z pistole2500 do 3000 mm i szerokości 1220 mm. tami. Geometria kabiny zapewnia prawidZ kolei ich grubość wynosi od 25 do 30 mm. łowy kierunek przepływu zasysanego poTak zbudowany system transportu umoż- wietrza, eliminując przy tym rozpraszanie
liwia lakierowanie elementów o maksy- nadmiaru rozpylonej farby do środowiska.
malnej długości wynoszącej 2200 mm Duża powierzchnia filtrująca pozwala na
i szerokości 1100 mm. Z kolei ich maksy- wychwytywanie cząsteczek farby zgodnie
malna grubość to 60 mm. Prędkość posu- z obowiązującymi w tym zakresie normami.
wu jest płynnie regulowana w zakresie od Parametry pracy wentylatorów i usuwania
1 do 60 m/min. Automat lakierniczy Robo filtrowanego powietrza są oddzielnie reguStart może być także wyposażony w auto- lowane, co zapewnia optymalną skuteczmatyczny podajnik ładująco-rozładowu- ność całego systemu oczyszczania. Dla ułający typu LIFT 2-M. Został on specjalnie twienia czynności serwisowych dostęp do
zaprojektowany z myślą o zastosowanym strefy filtrowania jest możliwy z obydwóch
w maszynie systemie transportowym, stron kabiny. Główna rozdzielnia elektryczczyli o matach. Podajnik ten ma również na jest zintegrowana z kabiną. Jest ona zlokalizowana „na wejściu” linii. Zarządzanie
funkcję załadunku ręcznego.
Przemieszczanie elementów odbywa pracą robota odbywa się z wykorzystaniem
się za pomocą podtrzymywania ich dol- sterownika PLC (Programmable Logic Connej bazy w taki sposób, że pomalowane troller). Pulpit sterujący wyposażony jest
dolne powierzchnie nie dotykają żadnych w dotykowy ekran LCD. L
fot. AD System
Wypełnione ubytki można obrabiać jak drewno
NAPRAWIANIE WAD | Dwuskładnikowa szpachla do profesjonalnego wykańczania powierzchni różnych gatunków drewna
Produkowana we Włoszech szpachla Plastuk Legno
cechuje się dobrym wypełnianiem i przyleganiem
do każdego rodzaju ubytków, zarówno w drewnie
miękkim, jak i twardym oraz egzotycznym.
Drewno jako surowiec naturalny nie jest
idealne i często pojawiają się w nim wady,
takie jak drobne szczeliny, dziury po sękach czy kanaliki drążone przez owady. Uwidaczniają się one zazwyczaj już
podczas obróbki wstępnej lub powstają
później, w trakcie użytkowania drewnianych wyrobów. Do rekonstrukcji drewna
używane są specjalne szpachle, które
REKLAMA
conych żywicach poliestrowych i sieciuje na drodze chemicznej, gwarantując
niezależnie od warunków temperaturowych, wilgotnościowych i gatunku
drewna osiągnięcie jednorodnej struktury w całej swojej objętości. Po utwardzeniu wykazuje duże podobieństwo do napowinny być tak dobierane, aby swoją turalnego drewna. Umożliwia uzyskanie
strukturą, wyglądem i właściwościami fi- warstwy o dowolnej grubości poprzez
zycznymi w jak największym stopniu do- nakładanie kolejnych warstw z zachowarównywały naturalnemu podłożu. Firma niem pomiędzy nimi kilkuminutowych
AD System z Trzemeszna koło Gniezna odstępów. Można ją też pokrywać więkdo takich prac proponuje dwuskładniko- szością lakierów i produktów barwiąwą szpachlę Plastuk Legno produkowaną cych dostępnych na rynku.
– Jest to szpachla, która walorami techprzez włoską firmę Impa.
Jej receptura oparta jest na nienasy- nicznymi znacznie przewyższa stosowane
powszechnie szpachle jednoskładnikowe
– mówi Tomasz Żebrowski, współwłaściciel firmy. – Szpachle jednoskładnikowe są
łatwe w aplikacji, ale wykazują szereg wad
dotyczących końcowej jakości powierzchni,
co częściowo jest efektem sposobu utwardzania produktów jednoskładnikowych,
a częściowo ich składu. W większości są
to akryle, polimery lub kauczuki z dodatkiem wypełniaczy, a to nie gwarantuje ani
uzyskania dobrej przyczepności, ani od-
porności chemicznej czy wilgotnościowej.
Zaszpachlowane powierzchnie po pewnym
czasie mogą pękać lub wręcz zapadać się,
szczególnie przy wypełnianiu ubytków
powyżej 7-8 mm. Przy stosowaniu Plastuk
Legno takie niebezpieczeństwo nie istnieje.
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach: puszka o wadze 1 kg + utwardzacz
(tubka), podwójna kartusza o wadze 1,5 kg
(aplikacja za pomocą pistoletu do wyciskania – DIDOC), podwójna kartusza o wadze
Plastuk Legno dobrze przylega
225 g (aplikacja za pomocą pistoletu do wy- Szpachla
do podłoża i można nią wypełniać nawet
ciskania – MINIDIDOC). L
ir głębokie ubytki drewna.
Porównanie cech szpachli Plastuk Legno i szpachli jednoskładnikowej
szpachla Plastuk Legno
szpachla jednoskładnikowa
adhezja
doskonała przyczepność
do większości gatunków drewna
i materiałów drzewnych
brak przyczepności
do wypełnianego materiału
utwardzanie
czas wstępnego utwardzania
5-7 min w temp. 20°C, niezależnie
od warunków zewnętrznych
długi czas utwardzania
kurczliwość
brak – po utwardzeniu nie zmienia
objętości (nie kurczy się)
wysoka – po utwardzeniu zmienia
objętość, szpachla pęka
obrabialność
wykazuje twardość drewna
– po utwardzeniu można obrabiać
mechanicznie
kruchość (wypadanie szpachli) lub
zbyt wysoka elastyczność – trudność przy struganiu i szlifowaniu
odporność
wysoka odporność chemiczna
i wodoodporność
niska odporność na działanie
lakierów i wilgoci
październik 2014
25
Niski stół i ściana o zwiększonej filtracji
SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE | Usprawnienia dla dokładnej obróbki
Obniżona wysokość stołu szlifierskiego pozwala
na swobodną obróbkę krzeseł, a dodatkowe filtry
zastosowane w ścianie lakierniczej wzmocniły
zatrzymywanie chemicznych zanieczyszczeń.
TEKST I FOT. Irena Muszałowska
Tegorocznymi nowinkami technicznymi
firmy Nawara Serwis na targach Drema
były: stół szlifierski do krzeseł, filtr podciśnieniowy oraz ściana lakiernicza model Agat 15/15.
Łatwiejsze szlifowanie krzeseł
Stół szlifierski model Opal 10 przeznaczony
jest przede wszystkim do szlifowania krzeseł. Ma on niestandardowe parametry, które
pozwalają na swobodne dojście do każdego
elementu mebla i jego dokładną obróbkę.
– Do tej pory produkowaliśmy wyłącznie
stoły o standardowej wysokości, która szlifierzom krzeseł utrudniała obróbkę – mówi
Andrzej Domagała, doradca handlowy.
– Kiedy na typowym stole pracownik postawił wysokie krzesło, jego szlifowanie było
naprawdę trudne, dlatego obniżyliśmy jego
konstrukcję do wysokości 0,5 m.
Oprócz wysokości firma zmodyfikowała także ruszt wyciągowy, tak żeby
krzesło pewnie stało, a nogi nie wpadały
między jego puste elementy. We wcześniejszych modelach firma stosowała ruszt
profilowany z blachy trapezowo wyginanej.
W modelu Opal 10 zastosowano dodatkowo
ruszt gładki, który umożliwia teraz dowolne manewrowanie krzesłem. Założono też
osłony, aby pył w znacznym stopniu nie zanieczyszczał środowiska i był w większości
odprowadzany przez wyciąg. W stole można też zainstalować oświetlenie dla polepszenia widoczności pracy.
– Konkurencje obniżają stoły maksymalnie do 700 mm, nasz stół można obniżyć
do 500 mm – dodaje Andrzej Domagała.
– Wykonaliśmy ten projekt dla dużego producenta krzeseł i wystawiliśmy na targach.
Widzimy, że zainteresowanie nim jest spore.
Blaty czy fronty mebli często szlifuje się na
maszynach, a krzesło jest meblem specyficznym, niedającym się obrobić w ten sam sposób, dlatego trzeba szlifować je ręcznie.
REKLAMA
W podciśnieniowych mniejsze
zużycie energii
Kolejnym nowym rozwiązaniem Nawara
Serwis, które będzie współdziałało ze stołem szlifierskim oraz wieloma innymi obrabiarkami do drewna jest filtr podciśnieniowy
o wysokich walorach technicznych, w którym wylot powietrza może mieć dodatkowo
zabezpieczenie akustyczne, aby jego praca
w zakładzie nie była zbyt głośna.
W nowym modelu zastosowano wentylator turbinowy o dużej sprawności
z optymalnym poborem energii. Wentylatory nadciśnieniowe o takiej samej przepustowości zużywałyby analogicznie dużo
więcej energii. Kolejnym walorem takiej
konstrukcji jest mocowanie worków filtracyjnych. Dno sitowe montowane jest w górnej części filtra i wszystkie zanieczyszczenia wyłapywane są po zewnętrznej stronie
worka. Taki filtr łatwiej się regeneruje i nie
dochodzi do zatkania wiórami.
– W filtrach starych typów, gdzie dno
sitowe jest odwrócone, wszystkie zanieczyszczenia wchodzą do środka worka
– tłumaczy Włodzimierz Wojtaszyk, doradca handlowy, specjalista ds. odpylania.
– Powoduje to, że taki filtr może być regenerowany po wyłączeniu go z pracy. W zakładach wymagających produkcji ciągłej taki
filtr nie znalazłby zastosowania.
W nowym filtrze podciśnieniowym
można stosować tak zwany system kaskadowy, czyli zamiast jednego dużego wentylatora wprowadzić kilka mniejszych, co pozwoli
na sekwencyjne używanie wentylatorów
w miarę potrzeb. Oznacza to, że ilość wentylatorów może być używana w zależności od
aktualnie pracujących w hali maszyn.
– Do tej pory używano falowników, ale
falownik nie spełnia do końca pokładanego
zadania – wyjaśnia Włodzimierz Wojtaszyk. – Wentylatora nie można spowolnić, bo
wtedy traci on na spiętrzaniu i nie uzyskuje
wymaganego podciśnienia, ażeby skutecznie
Zastosowane w ścianie lakierniczej Agat 15/15 dodatkowe filtry pozwalają zatrzymać więcej
zanieczyszczeń.
odpylić choćby jedną maszynę. Nie ma zasadniczego przełożenia z falowania na mniejsze
obroty wentylatora, a faktycznym zyskiem
energii są straty na falowniku. Ten system nie
jest tak energooszczędny jak system kaskadowy, gdzie mamy kilka wentylatorów.
Dodatkowa flizelina zatrzyma
dużo zanieczyszczeń
Na uwagę zasługuje również nowa ściana
lakiernicza, która otrzymawszy dodatkowe
filtry, jest teraz bardziej ekologiczna.
Standardowo w ścianach lakierniczych stosowane są dwa stopnie filtracji:
podstawowy w postaci zewnętrznego filtra lamelowego oraz wewnętrznego filtra
z włókniny. W modelu Agat 15/15 firma
Nawara Serwis wprowadziła natomiast
dwa dodatkowe zabezpieczenia: za filtrem
lamelowym, a przed włókniną znajduje się
filtr z flizeliny, kolejny – filtr dokładny klasy
EU5 znajduje się pod włókniną.
– Filtr z flizeliny decyduje przede wszystkim o mniejszym zanieczyszczeniu ściany, co
przekłada się na większą płynność jej pracy
i mniejsze przestoje związane z jej czyszczeniem – mówi Andrzej Domagała. – To na
niego, tuż po filtrze lamelowym, kierowana
jest pierwsza fala uderzenia środkami lakierującymi. Na bębnie nawiniętych jest 500
m.b. flizeliny. Po każdorazowym zanieczyszczeniu pracownik ją odcina i wyciąga czystą
część. W ten sposób ściana jest lepiej chroniona i nie trzeba jej czyścić na przykład co dwa
dni, bo wystarczy raz w miesiącu. Lakiernia
jest zazwyczaj wąskim gardłem w zakładzie,
więc czas przestoju na czyszczenie musi być
mocno zminimalizowany. Nie tylko sama
ściana, ale także pracujący za ścianą wentylator jest tym samym lepiej zabezpieczony
przed pyłem lakierniczym.
Nowym dodatkiem do ściany Agat
15/15 jest także rodzaj farby na metalowym
filtrze lamelowym. Firma wprowadziła
tutaj tak zwaną farbę foliową, która po nałożeniu i zastygnięciu tworzy grubą, dającą
się łatwo zdejmować powłokę. Jest to rynkowa nowość, jeśli chodzi o farby zabezpieczające. Gdyby tej farby nie było, pozostawałaby tradycyjna metoda czyszczenia
lamel, czyli używanie środków czyszczących, gąbek i szmat.
Firma Nawara Serwis produkuje ściany lakiernicze według standardowych
parametrów, ale także na zamówienie.
W przypadku modelu Agat 15/15 jest podobnie. Typowe wymiary ściany to 2450
x 1950 x 810 mm, jednak na zamówienie
mogą być dołączane jej przedłużenia. Jest
to tak zwana wersja modułowa, która może
dochodzić nawet do kilkunastu metrów,
w zależności od wielkości lakierowanych
elementów i ilości potrzebnych stanowisk
lakierniczych. Klienci mogą skorzystać
również z dodatkowych elementów wspomagających pracę ściany lakierniczej, na
przykład wanny, która pozwala na łatwiejsze zebranie zanieczyszczeń. L
30
październik 2014
Produkty i komponenty
Ekologiczna alternatywa dla dróg leśnych Ä s. 31 | Bardziej uniwersalne oraz wygodniejsze krążki
i taśmy Ä s. 32 | Fińskie kleje spełniają restrykcyjne normy Ä s. 33
Nowy standard szlifowania „plusem” Retusze elastycznymi
wypełniaczami
MATERIAŁY ŚCIERNE | Targowy debiut 1919 siawood +
Równomierny rozkład ziaren
o 30 proc. dłuższą żywotność w porównaniu do poprzedniej generacji 1919
siawood. Jest to efekt nowej metody
nakładania ziarna na nowej linii produkcyjnej, która wyraźnie zwiększa
odporność na zaklejanie.
Odporność na rozerwanie to kolejny parametr istotny w procesie eksploatacji materiału ściernego. Szczególnie
podczas kalibrowania lub szlifowania
wąskich krawędzi taśma bezkońcowa
jest narażona na bardzo duże obciążenia. Zatem im większa stabilność
i wytrzymałość taśmy, tym mniejsze
prawdopodobieństwo jej zerwania
i przestojów w pracy. Materiały ścierne 1919 siawood + w granulacjach P36 –
P80 charakteryzują się o około 15 proc.
wyższą wytrzymałością, zmniejszając
ryzyko zerwania taśmy i przestojów
w pracy dzięki wytrzymałości nowego
podkładu.
Wysokie walory tego materiału ściernego są rezultatem najnowocześniejszej technologii nakładania nasypu.
Zapewnia ona równomierny rozkład
ziarna w formie niebieskiego tlenku aluminium na podkładzie oraz
najwyższą trwałość dzięki wysokiej
odporności na zaklejanie ziarna maJanusz Bekas
teriałów ściernych. Maksymalna zdolZaprezentowana na targach Drema ność zbierania nadmiaru i wysoka japrzez spółkę BTS z Łozienicy k. Gole- kość powierzchni gwarantowana jest
niowa (Zachodniopomorskie) najnow- przez elektrostatyczny nasyp kontrosza generacja f lagowego produktu 1919 lowany laserowo i nadzorowany ultrasiawood firmy sia Abrasives w postaci dźwiękowo.
– Do tych walorów trzeba by jeszcze
1919 siawood + określa nowy standard
dodać doskonałe właściwości antystamaszynowego szlifowania drewna.
– To materiał wytwarzany z naj- tyczne – dodaje Piotr Jaszczak. – Mniej
wyższej jakości surowców w naszej no- pyłu to niższe koszty związane z czyszwej fabryce materiałów ściernych, jed- czeniem maszyn, niższe zużycie manej z najnowocześniejszych na świecie teriałów i wysoka trwałość urządzeń Unikalna technologia
– mówi Piotr Jaszczak, prezes zarządu oraz lepsze warunki pracy dzięki ni- W zakładzie BTS w Łozienicy realiBTS. – Ten materiał jest odpowiedzią
zowany jest proces konfekcjonowana wymagania zakładów przetwórstwa
nia materiałów ściernych, w tym 1919
drewna, gdyż oferuje maksymalną stasiawood +, wykonywanych w fabryce
bilność procesu szlifowania, wysoki
w szwajcarskim mieście Frauenfeld
poziom zbierania naddatku, wysona uruchomionej przed dwoma laty
ką jakość powierzchni i zwiększoną
nowoczesnej linii M5, uważanej za
wydajność.
najnowocześniejszą na świecie. WyÄ wyższą żywotność zapewnia
Ten przemysłowy materiał ścierny
twarza się na niej w ciągu roku, nawet
1919 siawood +
najnowszej generacji spełnia wysokie
z prędkością 80 m/min, około 40 mln
wymagania jakościowe przy maszym 2 materiałów ściernych.
nowym szlifowaniu drewna, zapewnia
– Dzięki tej linii produkcyjnej sia
minimalny stopień zaklejania dzięki skiemu stężeniu pyłu w powietrzu i wy- Abrasives może szybko i z dużą elanowoczesnej technologii nakładania soka trwałość taśm dzięki mniejszemu stycznością reagować na zamówienia
nasypu, zdolność zbierania dużych zaklejaniu ziarna.
– mówi prezes BTS. – Ta nowoczesna
nadmiarów przy zachowanej jakości
linia umożliwia nieprzerwaną, długoszlifowanej powierzchni oraz najwyż- Wygórowane parametry
seryjną produkcję około 2000 warianszą stabilność i sztywność podkła- Efektywność materiału ściernego za- tów materiałów ściernych, różniących
du, szczególnie w zakresie granulacji leży głównie od jego wydajności i zdol- się podkładami, spoiwami, sposobem
P36 – P80.
ności zbierania naddatków. Widać nasypu i granulacją.
Specjalistyczny materiał zaleca- to głównie podczas kalibracji i szlifu
Wszystkie te zmiany realizowany jest do kalibrowania drewna litego ostatecznego drewna oraz materiałów ne są w cyklu automatycznym, gwai klejonego, wstępnego szlifowania li- drewnopochodnych.
rantującym uzyskanie idealnych potego drewna i materiałów drewnopoNowy podkład, niebieski tlenek wierzchni. Aby dostarczać produkty
chodnych oraz ostatecznego szlifowa- aluminium oraz kontrolowane roz- o najwyższej i stałej jakości, specjalne
nia litego drewna, forniru i materiałów mieszczenie ziarna wykazało w te- procedury pomiarowe sterowane ladrewnopochodnych. Oferowany jest stach 1919 siawood + zwiększenie wy- serowo i ultradźwiękowo rejestrują
w formie krążków ściernych siafast dajności nawet o 20 proc.
ponad 1000 różnych parametrów,
o średnicach 115, 125 i 150 mm oraz
Natomiast żywotność materiału które wymagają ciągłej regulacji.
z wieloma wersjami otworów odpyla- ściernego zależy głównie od odpor- W rezultacie możemy dostarczyć nających, rolek bez weluru, taśm do szli- ności na zaklejanie. Ma to szczególne szym klientom taki produkt jak 1919
fierek ręcznych, tulei ściernych, taśm znaczenie przy żywicznych lub olei- siawood +, będący kluczem do uzywąskich – do 400 mm i szerokich – do stych gatunkach drewna. Dlatego na skiwania idealnej powierzchni szlifo1700 mm oraz taśm segmentowych uwagę zasługują wyniki testów wyka- wanego drewna, forniru i materiałów
o szerokości powyżej 1700 mm. Szero- zujące, że 1919 siawood + oferuje nawet drewnopochodnych. L
o
REKLAMA
30 %
ŚRODKI WYPEŁNIAJĄCE | Ekologiczne i nietoksyczne
Pistolet BCD 360 znacznie ułatwia aplikację wypełniaczy poliamidowych.
Dzięki elastycznym
wypełniaczom na bazie
poliamidu można szybko
i bezproblemowo dokonać
retuszu powierzchni
drewnianych.
fot. Ottimo
kość produktów 1919 siawood + może
sięgać nawet 1950 mm.
fot. Małgorzata Gackowska
Wysokie walory
eksploatacyjne
przemysłowego materiału
ściernego są rezultatem
najnowocześniejszej
technologii nakładania
nasypu w szwajcarskiej
fabryce sia Abrasives.
Wypełniacz BCD TH Thermelt dostępny
jest w formie pałeczek.
BCD TH Thermelt firmy Ottimo to
uniwersalny wypełniacz poliamidowy, który mogą stosować zarówno
stolarze, jak i użytkownicy indywidualni chcący odświeżyć i poprawić
wygląd drewnianych przedmiotów.
Stosuje się go do wypełniania pęknięć, ubytków po sękach, kanałach
żywicznych na powierzchniach podłóg, parkietów, okien, drzwi, mebli
oraz innych produktów wykonanych
z drewna. Zaletą wypełniacza jest
również możliwość stosowania pod
farby, lakiery, bejce, woski i oleje.
BCD TH Thermelt jest odporny na
promieniowanie UV i temperaturę od
-30°C do +130°C, dzięki czemu może
być stosowany zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Dodatkowo nie
wchłania wody. Produkt oferowany
jest w formie pałeczek w kilkunastu
najpopularniejszych kolorach.
Do aplikacji wypełniaczy poliamidowych Thermelt firma Ottimo
oferuje pistolet BCD 360. Zasilany
elektrycznie pistolet przystosowany
jest do pracy ciągłej. Posiada prak-
tyczny i stabilny uchwyt, wskaźnik
temperatury oraz regulator ilości
wypływającego materiału. Pistolet
zapakowany jest w walizkę z tworzywa sztucznego odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo
walizka wyposażona jest w zapasową głowicę dozującą, narzędzie do
regulacji temperatury i instrukcję
obsługi.
Aby usprawnić proces wypełniania ubytków w drewnie za pomocą
wypełniaczy poliamidowych, można
użyć stalowego przyrządu chłodzącego BCD 120. Ma on na celu szybkie
schłodzenie miejsca naprawy, jak
również równomierne rozprowadzenie wypełniacza w miejscu uszkodzenia. Przydatny jest również przyrząd
BCD 140, który ścina nadmiar wypełniacza poliamidowego. Pozwala
on na dokładne wyrównanie miejsca
naprawy i przygotowanie elementu
do kolejnego etapu obróbki. L
gac
październik 2014
31
Ekologiczna alternatywa dla dróg leśnych
NOWOŚCI | Płyty o grubości 100 mm
Płyty wierzbowe mogą
poprawić stan techniczny
wielu dróg wywozu
drewna z lasów.
wierzby energetycznej, spiętej drutem
– mówi Krzysztof Ciemniewski, prezes zarządu Agenos. – Ich stosowanie
jest innowacyjną, certyfikowaną i proekologiczną technologią budowy dróg
leśnych, ścieżek edukacyjnych, rowerowych, dojazdów do urządzeń łowieckich, parkingów leśnych, szczególnie
TEKST I FOT. Jerzy Piątkowski
na terenach o nieustabilizowanym podDo różnych sposobów utwardzania łożu czy podmokłych. Równie skuteczne
dróg technologicznych lub stabilizacji są w utrwalaniu i umacnianiu brzegów
wałów i skarp można teraz doliczyć cieków i zbiorników wodnych.
Zaletą inwestycji realizowanych
zastosowanie płyt z wierzby, produkowanych przez Weber-Salix Consulting, z wykorzystaniem materacy z wierzby
a promowanych przez spółkę Agenos energetycznej jest ich szybka realizacja,
z Jankowic (Śląskie) podczas targów a drogi czy inne obiekty nie wymagają
leśnych w Mostkach. Śląska spółka corocznych remontów. Doskonale więc
jest przedstawicielem producenta na sprawdzają się w przypadku naprawy
wschodnią i południową Polskę, nato- leśnych dróg dojazdu do składów drewmiast producent ma na swoim koncie na czy dróg technologicznych wzdłuż
gazociągów albo podczas budowy sieci
kilka realizacji, nie tylko drogowych.
– Dziesięciocentymetrowej grubo- energetycznych. Można nimi umacniać
ści maty składają się wyłącznie z gałęzi skarpy, wały, brzegi rzek, ale też tereny
zdegradowane czy wysypiska śmieci.
Wierzba absorbuje pierwiastki ciężkie
i stabilizując wysypiska, tworzy skuteczną otulinę dla zdegradowanego
terenu.
– Płyty wierzbowe wstrzymują
jednocześnie erozję wzgórz pozbawionych naturalnej roślinności – dodaje
Krzysztof Ciemniewski. – Można je
również stosować do rekultywacji zanieczyszczonych obszarów pościekowych i terenów w znaczącym stopniu
biologicznie zdegradowanych. Pozwalają też tworzyć strefy ochronne wokół
terenów zdegradowanych. Takie płyty
są też dobrym, ekologicznym izolatorem hałasu, więc wykorzystuje się je na
ekrany dźwiękochłonne i ogrodzenia
ekologiczne.
Producent mat dysponuje dużym
potencjałem wykonawczym i referencjami z wielu zrealizowanych inwestycji, choćby na polskim wybrzeżu, na
Płyty ze sprasowanych gałęzi wierzby mają grubość 10 cm.
poligonach wojskowych oraz w wielu
gminach, zainteresowanych lekkimi
tymczasowymi drogami, jak choćby
w Nowym Tomyślu (Wielkopolska).
Płyty wierzbowe zastępują podłoże
z kamieni czy betonu. Są znacznie lżejsze i łatwiejsze do stopniowego układania. Przysypuje się je warstwą ziemi
czy piasku.
W ciągu jednego dnia można ułoREKLAMA
Obowiązujące trendy promują oleje
USZLACHETNIANIE DREWNA | Linia wodorozcieńczalnych barwników ACTIVIN wzbogaca ofertę
Rozwiązania ITALCOLOR spełniają innowacyjne
wymagania klientów i wpasowują się
w najnowsze trendy uszlachetniania drewna
i wykańczania wnętrz.
fot. Italcolor
- olej OLF-OP, do zastosowania na schody, podłogi, parkiety, dostępny w szerokiej gamie połysku 10-90 proc. gloss;
- olej zewnętrzny OLV-ET, opracowany na bazie wysokiej
jakości oleju tungowego, przeznaczony do ochrony i dekoracji drewnianych powierzchni tarasów, mebli ogrodowych oraz
innych elementów zewnętrznych. Doskonale sprawdza się na
elewacjach, podłogach, tarasach czy meblach, zarówno na poOdpowiednio dobrane produkty stosowane do dekorowania i wykań- wierzchniach poziomych, jak i pionowych.
Oleje te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami apliczania drewna pozwalają wydobyć z niego całe piękno, jednocześnie
chroniąc je przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrz- kacyjnymi, między innymi rozlewnością, równomiernością wynych. Zastosowanie odpowiedniej technologii do ochrony i dekoracji barwienia, przyjemnym zapachem, stabilnością oraz wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i promienie UV.
drewna zapewnia trwałość i szlachetny wygląd na wiele lat.
Wszystkie oleje dostępne są w 8 podstawowych kolorach. Mogą
Wysoka skuteczność naszych rozwiązań to efekt wiedzy, którą
posiadamy na temat drewna. ITALCOLOR od kilkunastu lat specja- również występować według wzorów referencyjnych klienta,
lizuje się w produkowaniu i sprzedaży profesjonalnych produktów które zostaną opracowane na specjalne zamówienie. Nietypowa
do wykańczania i ochrony drewna z zastosowaniem najnowocześ- kolorystyka nie jest żadną barierą i problemem, dając możliwości
niejszych technologii. Główny cel, jaki nam przyświeca, to tworzenie wykończenia elementów drewnianych zgodnie z obowiązującymi trendami. Dla wzbogacenia oferty produktów wprowadzona
produktów skutecznych i łatwych w użyciu.
została linia wodorozcieńczalnych barwników ACTIVIN the Color Inside produkowanych przez włoskiego producenta – firmę
Oleje do szerokiego zastosowania
W tym sezonie, biorąc pod uwagę obowiązujące trendy, proponu- ICA. Produkty te przeznaczone są do barwienia takich gatunków
jemy oleje do drewna marki COLORWOOD oraz bejce firmy ICA drewna, jak dąb i kasztan, które zawierają taninę. Bejce ACTIVIN
są z definicji reaktywne, ponieważ ich działanie oparte jest na
z grupy ACTIVIN.
COLORWOOD to linia profesjonalnych produktów przezna- efekcie przemiany chemicznej spowodowanej reakcją bejcy z taczonych dla przemysłu, w której szczególne miejsce zajmuje gama niną, dając możliwość osiągnięcia unikalnych kolorów i efektów,
olei do zastosowań zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. zachowując przy tym naturalny charakter drewna.
Współdziałanie pomiędzy barwnikami i substancjami obecW linii dostępne są:
- olej do mebli OLV-MF, przeznaczony do blatów, drzwi, fron- nymi we włóknach drewna pomaga uzyskać jednolite kolory, potów drewnianych itp. elementów, dostępny w trzech stopniach zostawiając jednocześnie jego naturalny wygląd z uwzględnieniem
włókien i słojów. Produkty z tej serii dają szerokie możliwości twórpołysku: mat, półmat, połysk;
cze dekoratorom i architektom wnętrz. Warto również podkreślić,
iż firma ICA opracowując serię ACTIVIN, zwróciła szczególną
Olej do parkietu cechuje wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
i promienie UV.
uwagę na ekologię oraz produkt przyjazny dla środowiska. Gama
ACTIVIN obejmuje 16 kolorów, nadając wybarwianym gatunkom
drewna niezwykłe wrażenie naturalności i charakteru, co jest
niemożliwe do osiągnięcia z tradycyjnymi systemami bejcy. Głęboka penetracja włókien drewna przez bejce ACTIVIN umożliwia
szlifowanie zabarwionej powierzchni w sposób, który zmniejsza
ryzyko usunięcia bejcy. Pozwalają one na uszlachetnianie klepek
dębowych zawierających niewielkie wady, nadając podłogom czy
meblom wrażenie „trójwymiarowości”. Produkty te spełniają innowacyjne wymagania klientów i wpasowują się w najnowsze trendy
uszlachetniania drewna i wykańczania wnętrz.
Więcej informacji o szczegółach zastosowań produktów oraz
o nowościach dostępnych jest na stronie www.italcolor.pl oraz
w oddziałach firmy ITALCOLOR na terenie naszego kraju. L
Artykuł promocyjny
żyć kilkadziesiąt metrów drogi, która
bez potrzeby renowacji przetrwa
wiele lat.
Producent posiada na płyty wierzbowe europejski certyfikat unijnego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, więc są one ekologiczną
alternatywą dla budowy dróg, stabilizacji wałów, rekultywacji terenów i innych zastosowań. L
36
październik 2014
Technika i technologia
Połączenie bez spoiny klejowej Ä s. 38 | Różne wymiary stołów formatowych Ä s. 40 | Listwy
o różnych profilach szlifowane… bez przestojów Ä s. 43 | Oszczędne i różnorodne cięcie
krzywoliniowe Ä s. 45 | Poznańskie premiery i nowości na Cefla Live Ä s. 49 | Pierwszy trak
z szerokim brzeszczotem Ä s. 52 | Wysoka jakość za „polską” cenę Ä s. 58
Nowoczesne technologie i standardy wytwarzania
PILARKI FORMATOWE | Modułowa seria Rema Fx
Nowe pilarki formatowe linii Fx-n firmy Rema z Reszla
produkowane są z wykorzystaniem nowatorskich,
opatentowanych rozwiązań, które doceniło jury konkursu
na tegorocznych targach Drema, wyróżniając je Złotym
Medalem MTP.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki
narzędzia podstawowego oraz rodzajem
i umiejscowieniem pulpitu sterującego.
Konstrukcja nośna maszyn wykonana
jest ze spawanych profili stalowych. Na
niej zamontowany jest żeliwny stół stały
o wymiarach 745 x 1500 mm, stół ruchomy
wykonany z wielokomorowego profilu aluminiowego i mierzący 416 x 3010 lub 416 x
3900 mm oraz stolik pomocniczy. Z kolei
pod stołami, a wewnątrz stelaża umiejscowiona jest masywna, odlewana z żeliwa
koleba, na której zamontowano krótkie
wrzeciona piły głównej i podcinającej. Całość charakteryzuje się niezwykłą precyzją
cięcia oraz skróconymi do niezbędnego
Żeliwna koleba z krótkimi
minimum czasami przezbrojeniowymi.
wrzecionami
Maszyny przystosowane są do użytNowoczesne technologie i standardy wytwarzania to procesy, które przynoszą kowania pił tarczowych o średnicy od 300
ewidentne korzyści producentowi. Ich do 550 mm ze standardowym otworem
wdrożenie wiąże się z normalizacją pro- wewnętrznym 30 mm. Dzięki temu makdukcji, co skutkuje wzrostem produktyw- symalna wysokość piłowania wynosi od
ności. Mają one także kapitalne znaczenie 75 do 200 mm. Wrzeciono główne napędla potencjalnego użytkownika. Maszyny dzane jest silnikiem elektrycznym o mocy
wyprodukowane w ten sposób można le- od 4 do 7,5 kW. W przypadku Fx1 może ono
piej skonfigurować w oparciu o indywi- pracować z bezstopniowo regulowaną
dualne wymagania, przez co stają się one prędkością obrotową w zakresie od 3500
do 6000 obr./min. Odbywa się to z pozycji
bardziej funkcjonalne.
Wszystkie pilarki należące do nowej pulpitu sterującego wyposażonego w doserii charakteryzują się takimi samymi pa- tykowy interfejs graficzny. Pulpit umieszrametrami obróbki. Różnią się natomiast czony jest na ruchomym ramieniu pozwasposobem pozycjonowania piły głównej lającym na dostosowanie jego położenia
i podcinaka, sposobem regulacji obrotów w zależności od potrzeb. W modelach Fx2
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
nowego właściciela firmy REMA SA, na
tegorocznych targach Drema zaprezentowano nową serię pilarek formatowych
oznaczonych symbolem Fx. Składa się ona
z trzech maszyn. Nowa seria jest efektem
zmian w zakresie konstrukcji pilarek, które od tego momentu będą produkowane
jako modułowe. Celem modernizacji było
wprowadzenie nowoczesnych technologii wytwarzania zgodnych z najwyższymi
standardami światowymi.
REKLAMA
Na tegorocznych targach Drema zaprezentowano nową serię pilarek formatowych oznaczonych symbolem Fx.
również regulacja ekspozycji piły odbywa
się w sposób automatyczny z wykorzystaniem serwonapędów uruchamianych
z pulpitu sterującego. Przechył piły tarczowej realizowany jest z dokładnością ± 0,1
stopnia, a system sterujący zabezpiecza
bezkolizyjną pracę poprzez monitorowanie
wzajemnego położenia liniału wzdłużnego
i kąta pochylenia narzędzia. W pozostałych
modelach czynności te odbywają się z wyElektroniczny wskaźnik
korzystaniem tradycyjnych mechanizmów
szerokości piłowania
Piła główna posiada możliwość regulacji śrubowych. Pokrętła umiejscowione są pod
kąta pochylenia w stosunku do płaszczyzny stolikiem ruchomym, bezpośrednio przy
stołu w zakresie od 0 do 45 stopni. W opcji stanowisku operatora. Z kolei w przypadku
możliwe jest zwiększenie tego zakresu do podcinaka konstrukcja pilarek Fx pozwala
46 stopni. W modelu Fx1 operacja ta, jak na stosowanie narzędzi o średnicy od 125
i Fx3 wrzeciono może pracować z trzema
prędkościami wynoszącymi 3500, 4500
i 6000 obr./min. Są one wybierane za pomocą klasycznego przełącznika. Pulpit
sterujący tych modeli bazuje na rozwiązaniach tradycyjnych i może być zainstalowany na ruchomym ramieniu lub bezpośrednio w korpusie obrabiarki.
do 130 mm. Wrzeciono, na którym są one
mocowane, posiada średnicę części osadczej 20 mm. Agregat podcinający napędzany jest silnikiem o mocy wynoszącej 0,75
kW i pracuje ze stałą prędkością obrotową
8500 obr./min. Napęd przekazywany jest za
pomocą przekładni pasowej. Kwestia sposobu pozycjonowania wygląda dokładnie tak
samo jak w przypadku piły głównej. Podcinak jest regulowany w dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej. Zakres wynosi
odpowiednio od 0 do 15 mm i od 0 do 4 mm.
Na stole głównym zainstalowano liniał
do cięcia wzdłużnego. Maksymalna odległość, na jaką można go odsunąć od piły,
wynosi 1400 mm. Tu również zróżnico-
październik 2014
głównego, żeliwnego stołu stałego w pilarkach Fx zastosowano obszerny, stalowy stół pomocniczy z podporą zamontowaną na wsporniku teleskopowym.
Jest on wyposażony w listwę, która może
być zamocowana z przodu lub z tyłu. Na
listwie znajdują się dwa przesuwne zderzaki oporowe oraz zderzak wysuwany.
Długość cięcia z wykorzystaniem stolika
Dodatkowy stolik podporowy
Wykonanie stołu ruchomego z wieloko- pomocniczego z listwą ustawiona z przomorowego profilu aluminiowego pozwala du wynosi od 1260 do 1550 mm. Natomiast
na uzyskanie doskonałej sztywności, przy w przypadku listwy ustawionej z tyłu – od
jednoczesnym zachowaniu lekkości ca- 3000 do 3700 mm. Z kolei szerokość piłołego układu. Stół porusza się na czterech wania uzależniona jest od tego, jaki rodzaj
prowadnicach prętowych o bardzo wyso- zderzaka zastosujemy. Jeśli będzie to opór
kiej twardości. Zastosowanie rolek o du- prawy, wówczas parametr ten będzie zażej średnicy sprawia, że przesuw stołu nie wierał się w przedziale od 30 do 1750 mm.
wymaga stosowania dużej siły, a oprócz Gdy zastosuje się zderzak lewy, będzie
tego jest bardzo płynny i precyzyjny. Do- można ciąć materiał o szerokości od 185
datkowo został on wyposażony w funkcję do 1853 mm. W przypadku wykorzystablokady w dowolnym położeniu. Oprócz nia zderzaka wysuwanego szerokość pialuminiowego stołu ruchomego oraz łowania wynosi 3200 mm. Jeśli użyje się
wano sposób jego pozycjonowania. W Fx1
odbywa się to za pomocą serwonapędu
z pozycji pulpitu sterującego. W pozostałych modelach realizowane jest to ręcznie,
przy czym wersja Fx2 wyposażona została
dodatkowo w elektroniczny wskaźnik szerokości piłowania z pamięcią absolutną.
37
zderzaka z odczytem cyfrowym, wówczas
parametr ten będzie zawierał się w przedziale od 30 do 1630 mm. Ten ostatni
wariant występuje tylko w modelach Fx1
i Fx2. Oprócz stołu pomocniczego na tej
samej prowadnicy możliwe jest zamontowanie dodatkowego stolika podporowego
ułatwiającego cięcie dużych formatów.
Maszyna wyposażona jest w dwa układy odpylające: górny i dolny. Średnice przyłączeniowe wynoszą odpowiednio 80 i 125
mm. Układ górny współpracuje z przezroczystym kapturem osłaniającym narzędzie główne. Posiada on możliwość regulacji wysokości, która uzależniona jest
oczywiście od grubości ciętego materiału,
a co za tym idzie i ekspozycji piły. Kaptur
posiada również dwie rolki zamontowane
z przodu i z tyłu. Ułatwiają one właściwe
ustawienie osłony i zapobiegają powstastelaża umiejscowiona jest masywna, odlewana z żeliwa koleba, na której
waniu rys na powierzchni płyt w przy- Wewnątrz
zamontowano krótkie wrzeciona piły głównej i podcinającej.
padku zbytniego jej opuszczenia. L
REKLAMA
60
październik 2014
Giełda maszyn
Ä CNC
Ä OSTRZARKI DO NARZĘDZI
Ä KOROWARKI
Ä MASZYNY KOMBINOWANE
Ä FREZARKI
Ä LAKIERNIE I OSPRZĘT
Ä MASZYNY DO NAKŁADANIA
KLEJU
Ä GILOTYNY
Ä LINIE PRODUKCYJNE
Ä OKLEINIARKI
Ä PILARKI
październik 2014
63
Ä NIERUCHOMOŚCI
Ä
Sprzedaż
Ä
Sprzedam bazę produkcyjną – była baza
SKR k. Brodnicy. 0,80 ha, 2 hale po 243 m 2,
garaże, wiata, budynek biurowy, teren utwardzony, wszystkie media. Cena 550 tys. zł.
509 535 288.
[email protected]
Scania 144/530 do dłużycy, 2000 r., dźwig
Loglift 241SL, Doll, kłonice hydrauliczne,
blokady, resory, UDT, alufelgi.
600 567 010, 510 244 999.
Ä
Sprzedam ładowarkę Ł-200, 1989 r., 16 000
zł netto.
502 629 025.
[email protected]
Ä
Hds Meiller MK 106RSL-9,5/2, z rotatorem,
rok prod. 1994, udźwig 1050 kg na 9,5 m. Cena
do uzgodnienia.
691 936 753.
[email protected]
cena, szybka wysyłka.
501 776 424.
Ä
Sprzedam duże ilości tarcicy bukowej
sezonowanej 25 x 3200 mm.
604 968 207.
Ä
Sprzedam suchą tarcicę czarny dąb, 50-70
mm.
664 115 413.
Ä
Sprzedam bale jodłowe. Grubość 20 cm,
szerokość od 20 do 60 cm, długość 14 m.b.,
ilość około 250 m 3. Bale suche pięcioletnie.
17 22 77 111, 663 744 968.
[email protected]
Ä
Tarcica dębowa i jesionowa powietrznosucha. Kl. I i II, duży wybór. Możliwość stałej
współpracy. Atrakcyjne ceny.
503 954 624, 48 676 36 86.
2500. Importer pilśni, gr. 2-5 mm, HDF, OSB.
501 521 065, 509 844 770.
Ä
Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne, okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt.
606 121 214, 25 757 77 21.
Ä
Tarcica sucha 8-10%, Dąb, brzoza, olcha,
grubości 26 i 50 mm.
608 688 609.
Ä
Tarcica liściasta, kłody, fryzy, dąb,
czereśnia, jodła, modrzew, sosna, olcha, buk,
sezonowana, mokra, sucha.
510 244 999.
Ä
Tarcica oraz fryzy dąb, dąb czerwony,
suche i mokre. Czereśnia gr. 5 cm, dł. 125 cm.
691 936 753, 604 057 646.
[email protected]
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Sprzedaż
Ä
Ä
Sosna mazurska – bale sosnowe odziomkowe na stolarkę. Sezonowane 6-12 lat pod
wiatą. Grubość różna, dł. ok. 5 m. Ilość 90 m.
501 742 382.
Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosucha, gr. 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca.
508 342 756.
Ä
Ä
Ä
Sprzedam z powodów zdrowotnych
zakład stolarski produkujący okna drewniane.
Centrum obróbcze, strugarka 4-stronna, czopiarka, frezarki itp. Działka 1500 m 2, hala 680
m 2. Okolice Makowa Maz., Pułtuska.
601 251 288, 609 686 062.
[email protected]
Ä
Ä
Sprzedam zakład produkcji drzewnej
przystosowany do wyrobu deski paletowej.
Nowe maszyny.
603 944 295.
Ä
2
Ä
Brykiet drzewny do podajników ślimakowych (wałki o średnicy 50 mm). Pakowany
w worki 25 kg lub typu big bag. Cena 390 zł/t
netto.
792 424 690.
[email protected]
Ä
Ä
Ä
Sprzedam działający zakład produkcyjny
wiązarów dachowych Mitek: hala, plac, oprogramowanie, pełne wyposażenie. Dolny Śląsk.
512 307 937.
Sprzedam ładowarkę Ł-200, 1989 r., 15 000
zł netto.
502 629 024.
[email protected]
Ä
Kantówka okienna: 72 x 86 x 600 mm
w I kl., 72 x 115 x 600 mm, łaty teatralne. Duże
ilości oraz inne wymiary wg zamówienia. Stała
współpraca.
604 968 207, 62 785 01 42.
Wydzierżawię stolarnię, pow. 2600 m ,
z maszynami. Blisko Warszawy (35 km), przy
trasie A2 lub podejmę współpracę.
25 758 67 14.
Sprzedaż
Wiąz górski – brzost, foszty 53 - 19 m 3,
35 - 4 m 3, długość 3, 4, 5 m, dobrej jakości
– sprzedam.
33 861 37 41, 505 413 930.
Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5
zł/m 2. Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha
1/1,5/2/2,5/3 mm. Okleiny.
600 356 666.
Ä
Ä TRANSPORT
Ä
Sprzedam kantówkę klejoną 72 x 86 x 600
mm – I kl., duże ilości oraz elementy klejone na
wymiar. Stała współpraca. Okolice Wrocławia.
604 968 207.
[email protected]
Ä
Ä
Ä
Tarcica sucha gr. 25 i 50 mm: dąb, buk,
jesion, sosna oraz drewno konstrukcyjne z certyfikatem, suszone, heblowane, fazowane,
impregnowane. Okolice Wrocławia.
604 968 207, 62 785 01 42.
Zaślepki do schodów tłoczone wzdłuż słoja. Polski producent, najwyższa jakość, niska
Ä
Ä
Skład Drzewny Samir oferuje więźby
dachowe, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno kominkowe, drewno opałowe.
Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych dostaw surowca.
602 797 035.
Deseczki dąb, brzoza, miks, gr. 10-12 mm,
dł. do 1,2 m, szer. 7 cm, suche - 25 m 3.
606 242 375.
Tarcica dąb, buk, sosna, olcha, brzoza, jesion, czereśnia, dąb czerwony, jodła, modrzew,
sucha lub mokra.
606 118 161.
Ä
Ä
Ä
Ukraina. Czarny dąb, surowiec drewna kopalnego. Tanio. Wydobywany przy eksploatacji
złóż w żwirowo-piaszczystych pradolinach
rzek. Czernihowski obw. Dęby zatopione, wypłukane z dna, wydobywane z bagien kłody.
+380 505 806 241 (pol.).
[email protected]
Ä
Dąb tarcica sucha.
691 053 200.
Bezpośredni importer płyty HDF, różne
rozmiary.
601 348 652.
Bezpośredni importer sklejki, płyty HDF.
601 348 652.
Ä MATERIAŁY DRZEWNE
Kupno
Sprzedam fryzy jesionowe i z dębu
amerykańskiego na parkiet, schody, deskę
parkietową i podłogową.
605 099 561.
Ä
Kupię materiały drzewne: fryzy na schody
dąb, buk, jesion.
506 124 779.
Sprzedaż sklejek o nietypowych grubościach. Usługi CNC.
601 93 28 29.
Ä
Kupię zrzyny tartaczne, stała współpraca.
530 303 300.
[email protected]
Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej
brzozowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x
Ä
Kupię surowiec tartaczny topolę,
Kupon na bezpłatne ogłoszenia drobne
Treść ogłoszenia (maksimum 15 słów)
DZIAŁ
TELEFON KONTAKTOWY
* Przypominamy, że ogłoszenia drobne przyjmujemy do 23 października, tylko wysłane
pocztą na oryginalnych kuponach.
Nasz adres: WYDAWNICTWO INWESTOR, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
* kupon wypełniony nieczytelnie nie zostanie przyjęty do emisji
* nie odpowiadamy za treść ogłoszeń
NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY
Download

Kasy biletowe Przewozów Regionalnych wyposażone w