POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
POLISH SOCIETY FOR
REHABILITATION OF THE DISABLED
EUROREGION NYSA
STATE HOSPITAL
IN ZGORZELEC
K – ACTIVE EUROPE KINESIOLOGY
TAPING
PATRONAT HONOROWY:
PATRONAT NAUKOWY:
Temat wiodący: „ Życie bez bólu” „Life withhout pain”
Zagadnienia /Problems/:
1. Profesjonalizacja i instytucjonalizacja zawodu fizjoterapeuty w Polsce i w Europie.
Profesionalism and institutionalisation of the physiotherapist's occupation in Poland and in Europe.
2. Standardy nauczania na kierunku fizjoterapia w Polsce, w Hiszpanii, w Anglii i USA.
Standard of teaching on the physiotherapy direction in Poland, in Spain, in England and USA.
3. Niepełnosprawni w Unii Europejskiej - fundusze unijne.
Handicapped in European Union - Union funds.
4. Niepełnosprawni w Polsce - zatrudnienie i przezawodowienie - współpraca szkół przygranicznych.
Handicapped in Poland - the employment and change of occupation - the co-operation of border schools.
5. Metody diagnostyczno - terapeutyczne w nowoczesnej fizjoterapii.
Diagnostic and therapeutic methods in modern Physiotherapy
6. Ocena skuteczności leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych.
Assesment of effectiveness of conservative treatment of idiopathic skoliosis.
7. Krioterapia ogólnoustrojowa i miejscowa, ich wykorzystanie w medycynie - współczesne poglądy.
Whole body and local cryotherapy , their utilization in medicine - present opinions.
8. Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym.
Kinesiology Taping in medicine and in qualified sport.
9. Leczenie zaburzeń czynnościowych - technikami terapii manualnej, osteopatii i terapii cranio - sakralnej.
The treatment of functional disorders – the manual therapy, osteopathy and the cranio - sacral therapy.
10. Współczesna fizjoterapia w leczeniu uszkodzeń OUN u dzieci.
Present Physiotherapy in treatment of disorders CNS at children.
11. Fizjoterapia w stomatologii - choróby narządu żucia.
The physiotherapy in dentistry - TMJ.
12. Tensegracja - masaż leczniczy w kompleksowym postępowaniu usprawniającym.
Tensegration - healing massage in complex labour-saving conduct.
Terminarz:
Zgłoszenie uczestnictwa do 28 stycznia 2011 roku.
Zgłoszenie streszczenia pracy do 15 lutego 2011 roku
Wpisowe płatne:
PHU Fizjomed, 59-900 Zgorzelec, ul Konarskiego 9a, Volkswagen Bank 03 2130 0004 2001 0286 2084 0001
z dopiskiem opłata konferencyjna
Do dnia 31 stycznia 2011:
150,00 PLN dla uczestników niebędących członkami PTF
75,00 PLN dla członków PTF , którzy opłacili składkę członkowską
50,00 PLN dla członków PTF O/ Dolnośląsko - Nadodrzańskiego
Do dnia 15 lutego 2011:
200,00 PLN dla uczestników niebędących członkami PTF
100,00 PLN dla członków PTF , którzy opłacili składkę członkowską
75,00 PLN dla członków PTF O/ Dolnośląsko - Nadodrzańskiego
Do dnia 15 marca 2011:
300,00 PLN dla uczestników niebędących członkami PTF
150,00 PLN dla członków PTF , którzy opłacili składkę członkowską
100,00 PLN dla członków PTF O/ Dolnośląsko - Nadodrzańskiego
Miejsce obrad:
Miejski Dom Kultury, Zgorzelec, ul. Parkowa 1
Planowane workshopy: Udział w workshopach jest płatny – 50 PLN za każdy.
1. Prof. Santos Sastre Fernandez: Leczenie skolioz idiopatycznych / Hiszpania/ Treatment of idiopathic
scoliosis
2. Prof. Leszek Romanowski: Diagnostyka obrazowa kończyny górnej z uwzględnieniem barku/ Poland/
Pictorial diagnostics of upper limb
3. Prof. Zbigniew Dudkiewicz: Leczenie operacyjne urazów w obrębie ręki i fizjoterapia./Poland/
The operating treatment of injuries of hand and the physiotherapy
4. Prof. Antonio Lopez: Terapia manualna w zespołach szyjnego odcinka kręgosłupa /Chile/
Manual therapy in cervical syndroms
5. Prof. Grzegorz Sliwiński : Ocena postawy ciała urządzeniem Formetic firmy Diers /Germany/
Evaluation of body posture the measuring instrument Formetic of Diers company
6. Dr Andrzej Moszko: Cechy niestabilności segmentarnej w badaniu obrazowym /Poland/
Feature of sectional instability in pictorial investigation
7. Dr Wojciech Kiebzak: Ocena funkcjonalna noworodków. /Poland/
Functional evaluation of Newborn.
8. PT. Siegfried Breitenbach : Kinesiology Taping w sporcie wyczynowym /Germany/
Kinesiology application in qualified sport.
9. Prof. Krystyna Opalko : Zastosowanie fizjoterapii w stomatologii
Utilisation Physiotherapy in dentistry
10.Dr Anna Lipińska : Kinesiology Taping a obrzęki chłonne po mastectomii / Poland/
Kinesiology Taping in Lymphoedema after mastectomy
Wpisowe za workshop płatne 50 zł do 29 lutego 2011 na rachunek: PHU Fizjomed, 59-900 Zgorzelec, ul Konarskiego
9a, Volkswagen Bank 03 2130 0004 2001 0286 2084 0001 z dopiskiem opłata za workshop Nr…
Planowane kursy:
1. 27.03-31.03.2011/ Leczenie skolioz idiopatycznych z prezentacja urządzenia FED / 40 godzin/ – teacher – Prof. Santos
Sastre Fernandez – Spain - koszt 1200,00 zł. /tłumaczenie na j. polski/ - liczba uczestników ograniczona /40/.
Opłaty za kurs na rachunek: PHU Fizjomed, 59-900 Zgorzelec, ul Konarskiego 9a, Volkswagen Bank 03 2130 0004
2001 0286 2084 0001 z dopiskiem opłata za kurs
Komitet Organizacyjny Kongresu:
Przewodniczący :Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Sliwiński
Vice- Przewodniczący:mgr Beata Michalak, mgr Bartłomiej Halat, mgr Wojciech Kufel
Zgłaszanie uczestnictwa: Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronach internetowycy www.fizjoterapia.org.pl , www.republika.pl/ptf_odn/ ,
www.kinesiologytaping,org,pl Formularz wypełniony należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub na adres Ośrodek Rehabilitacji SP
ZOZ w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Konarskiego 5B- z dopiskiem konferencja naukowa.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali następujący goście z zagranicy:
1. Prof. Sarah Bazin – Anglia 2. Prof. Sonia Souto – Hiszpania
3. Prof. Emma K. Stokes – Ireland
4. Prof. Roland Chaps – Belgia
5. Prof. Bodo Schlag – Niemcy
6. Prof. Mateja Znika - Chorwacja
7. Prof. Johnny Kuhr - Dania
8. Prof. Santos Sastre Fernandez – Hiszpania
9. Prof. Hamdy A. Radwan – USA
10. Prof. Swaminathan Narasimman - Indie
11. Prof. Teresa A. Conner-Kerr – USA
12. Prof. Hagen Malberg – Niemcy
13. Prof. David Lopez Sanchez - Chile
14. Prof. Georges Boueiri – Liban
15. Prof. Achmed Hassan Hussein – Egipt
16. Prof. Elena Caciulan – Rumunia
17. Prof. Aleksander Baranow – Rosja
18. Prof. Dagmar Pavlu - Czechy
19. PT. Hille Mass – Estonia
20. PT. Siegfried Breitenbach– Niemcy
Download

PATRONAT HONOROWY