Szczeciński Społeczny Komitet Poparcia
Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Sławomir Bardaszyński, pracownik US
Mirosław Barwina, przedsiębiorca
Edmund Bilicki, uczestnik opozycji niepodległościowej, senator RP I kadencji
komandor ppor. rez. Artur Bilski
dr Jan Bis
Magdalena Biskup, wicedyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
Wojciech Błaszczyk, przedsiębiorca
Krystyna Bodnar, prawnik, prezes Szczecińskiego Klubu Katolików
Janusz Chudzyński, przedsiębiorca
prof. dr hab. Marian Ciaciura
Barbara Maria Czaplicka, ekonomistka
Franciszek Czaplicki, ekonomista, Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Uwłaszczeniowa
Agnieszka Dąbrowska, radca prawny
prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak
Teresa Dzieńkowska
dr Fuad Jomma
Andrzej Frydrykiewicz, przedsiębiorca
Arkadiusz Gacparski, rysownik
Małgorzata Jacyna –Witt, radna sejmiku wojewódzkiego
mgr inż. Anna Kalitkiewicz
Edmund Kamiński
Maria Kawecka
Tadeusz Kawecki
prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
prof. dr hab. Jan Kępczyński
dr Lidia Kłos
mgr inż. Wojciech Kubicki
prof. dr Jacek Kopeć, University of British Columbia BC, Kanada
Zofia Korytko, nauczycielka
Alina Kotowska, ekonomistka, przedsiębiorca
Wanda Kotowska
Edward Marek Kotowski, ekonomista, przedsiębiorca
dr Krzysztof Kowalczyk
Monika Kowalczyk
Edyta Kowalczyk – Łuc, pracownik US
Paulina Król, wykładowca na US
dr inż. Marcin Królikowski
Danuta Kubasik, ekonomistka
dr inż. Sylwester Kudźma
Jadwiga Kugler
Tadeusz Kugler, radca prawny
prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka–Opalko
Krzysztof Łagodziński, przedsiębiorca
Andrzej Łuc, pracownik US
Waldemar Malinowski, żołnierz AK
dr n. med. Krzysztof Michalczyk
Paweł Mucha, prawnik
Maria Muszyńska, nauczycielka
Maciej Muszyński, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
Stefania Myślicka, b. prezes Federacji Stowarzyszeń Sybirackich
Robert Naklicki, działacz opozycji niepodległościowej
Katarzyna Nijaka
mgr inż. Agnieszka Opalko, przedsiębiorca
Piotr Owczarski, żeglarz, pedagog
dr inż. Arkadiusz Parus
Bolesław Pawłowski, żołnierz AK, prezes szczecińskiego oddziału SZŻAK
Zbigniew Piasecki, Związek Solidarności Polskich Kombatantów
dr Justyna Piękna–Grochala
dr inż. Krzysztof Piotrowski, członek PAN
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Leszek Płonka, przedsiębiorca, Piekarnia i Cukiernia Lwowska
dr hab. inż. prof. ZUT Bartosz Powałka
dr Wiesława Podgórska, stomatolog
Władysław Podgórski
dr hab. Agnieszka Popiela
dr Małgorzata Puc
dr inż. Mirosław Puc
Henryk Ramęda, Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
Hanna Safanów, architekt projektant
Jerzy Sałuda, lekarz weterynarii
Artur Sawczuk, dyrektor Liceum Plastycznego
dr Zofia Sotek
dr inż. Mariusz Sosnowski
dr Małgorzata Stasińska
dr Artur Staszczyk
Adam Sternal, przedsiębiorca
Danuta Szyksznian–Ossowska, żołnierz AK, więzień NKWD, honorowy prezes szczecińskiego oddziału
Światowego Związku Żołnierzy AK
Magdalena Tamborska
Igor Tamborski
Elżbieta Ukraińska, radca prawny
dr inż. Mieczysław Ustasiak, działacz opozycji niepodległościowej, senator RP I kadencji
Bogusława Walas
Maria Walas
Piotr Nawrocki, przedsiębiorca
dr Anetta Wieczorek
prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
Andrzej Witkowski, działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny, prezes Związku Osób
Represjonowanych w Stanie Wojennym
Olgierd Wojciechowicz, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Wojciech Woźniak, działacz opozycji niepodległościowej, więzień polityczny
dr Dariusz Wybranowski
Lech Wydrzyński prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego
prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski
Anna Zadroga, pracownik US
dr. n. med. Ludmiła Zalewska–Kubicka
Krzysztof Zaremba, senator RP
Katarzyna Karolina Zawadzka–Faule, nauczyciel
dr Sylwia Zielińska
Anna Żarkowska, przew. NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Szczecinie
Download

WYKAZ OBYWATELI