Download

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva v zmysle