T.C
DALAMAN KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU
1
Sınıf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
Pazartesi
5
6
MAT5 MAT5 BİL5
BİL5
DİN5
DİN5
Ö.BRZ Ö.BRZ S.KIDIK S.KIDIK İ.ÇELİK İ.ÇELİK
MAT5 MAT5 BİL1
BİL1
DİN1
DİN1
İNG5 İNG5 TRK5 TRK5
BİL5
BİL5
5B Y.B.AVCY.B.AVCA.KAVUKA.KAVUKS.KIDIK S.KIDIK
İNG2 İNG2 TRK3 TRK3
BİL1
BİL1
MAT5 FEN5 FEN5 İNG5 İNG5 TRK5
5C E.KRTL D.KRTL D.KRTLY.B.AVCY.B.AVCG.ÜNLÜ
MAT2 FEN1 FEN1 İNG2 İNG2 TRK5
BİL5
BİL5
TRK5 TRK5 MAT5 MAT5
5D S.KIDIK S.KIDIK S.GNŞ S.GNŞ G.AYDING.AYDIN
BİL1
BİL1
TRK6 TRK6 MAT4 MAT4
TRK5 TRK5 MAT5 MAT5 İNG5 İNG5
5E Ö.BARLKÖ.BARLKE.ÖZGELE.ÖZGELE.PELİT E.PELİT
TRK4 TRK4 MAT4 MAT4 İNG3 İNG3
FEN5 FEN5 TRK5 TRK5 İNG5 İNG5
Ö.ÖZCAND.SAZLID.SAZLIH.ZENGİH.ZENGİ
5FÖ.ÖZCAN
FEN4 FEN4 TRK2 TRK2 İNG4 İNG4
İNG5 MAT5 BED5 BED5 TRK5 TRK5
5G E.MUTLUD.AKCA S.UYR S.UYR D.SAZLID.SAZLI
İNG1 MAT1 SPR2 SPR2 TRK1 TRK1
BED6 BED6 FEN6 SOS6 MÜZ6 TRK6
C.AZDMR
Y.ŞARAPS.GNŞ
6A S.UYR S.UYRO.ELMAS
SPR2 SPR2 FEN3 SOS2 MÜZ1 TRK6
FEN6 MAT6 SOS6 SOS6 TRK6 TRK6
6B Z.HIZALE.ÖZGEL N.GNL N.GNL Ö.BARLKÖ.BARLK
FEN5 MAT4 SOS1 SOS1 TRK4 TRK4
SOS6 SOS6 TRK6 TRK6 FEN6 FEN6
6C N.GNL N.GNL G.ÜNLÜG.ÜNLÜ D.KRTL D.KRTL
SOS1 SOS1 TRK5 TRK5 FEN1 FEN1
TRK6 TRK6 MAT6 MAT6 GÖR6 MÜZ6
6D G.ÜNLÜG.ÜNLÜ Ö.BRZ Ö.BRZG.GÜÇLÜY.ŞARAP
TRK5 TRK5 MAT5 MAT5 GÖR1 MÜZ1
BED6 BED6 DİN6
DİN6 MAT6 SOS6
T.ÖZDĞRB.TYBŞ B.TYBŞ F.KYP C.AZDMR
6ET.ÖZDĞR
SPR1 SPR1 DİN2
DİN2 MAT3 SOS2
DİN6
DİN6 MAT6 MAT6 TRK6 GÖR6
6F İ.ÇELİK İ.ÇELİK E.KRTL E.KRTL G.ÜNLÜG.GÜÇLÜ
DİN1
DİN1 MAT2 MAT2 TRK5 GÖR1
TRK6 TRK6 BED6 BED6 MAT6 MAT6
T.ÖZDĞR
T.ÖZDĞRÖ.BRZ Ö.BRZ
6G M.ALPRNM.ALPRN
TRK1 TRK1 SPR1 SPR1 MAT5 MAT5
TÜR7 TÜR7 MAT7 MAT7 FEN7 FEN7
Ö.ÖZCAN
7A İ.KRGL İ.KRGL D.AKCAD.AKCAÖ.ÖZCAN
TRK2 TRK2 MAT1 MAT1 FEN4 FEN4
SOS7 MAT7 FEN7 FEN7 BED7 BED7
T.ÖZDĞR
7B S.ABAY E.KRTL Z.HIZAL Z.HIZALT.ÖZDĞR
SOS3 MAT2 FEN5 FEN5 SPR1 SPR1
TÜR7 TÜR7 SOS7 SOS7 MAT7 MAT7
7C A.KAVUKA.KAVUKS.ABAY S.ABAY D.AKCAD.AKCA
TRK3 TRK3 SOS3 SOS3 MAT1 MAT1
FEN7 SOS7 İNG7 İNG7 TÜR7 TÜR7
7D O.ELMASS.ABAYE.MUTLUE.MUTLUA.KAVUKA.KAVUK
FEN3 SOS3 İNG1 İNG1 TRK3 TRK3
5A
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
SOS5 SOS5 TRK5 TRK5 GÖR5 FEN5
N.GNL N.GNL A.KAVUK
A.KAVUK
G.GÜÇLÜZ.HIZAL
SOS1 SOS1 TRK3 TRK3 GÖR1 FEN5
TRK5 TRK5 MAT5 MAT5 FEN5 SOS5
A.KAVUK
A.KAVUKG.AYDING.AYDIN
Ö.ÖZCAN
C.AZDMR
TRK3 TRK3 MAT2 MAT2 FEN4 SOS2
TRK5 TRK5 SOS5 SOS5 FEN5 GÖR5
G.ÜNLÜG.ÜNLÜ S.ABAY S.ABAY D.KRTLG.GÜÇLÜ
TRK5 TRK5 SOS3 SOS3 FEN1 GÖR1
TRK5 FEN5 DİN5
DİN5 MAT5 MAT5
S.GNŞM.ÖZGELB.TYBŞ B.TYBŞG.AYDING.AYDIN
TRK6 FEN2 DİN2
DİN2 MAT4 MAT4
BİL5
BİL5
FEN5 FEN5 DİN5
DİN5
S.KIDIK S.KIDIKO.ELMAS
O.ELMASİ.ÇELİK İ.ÇELİK
BİL1
BİL1
FEN3 FEN3 DİN1
DİN1
İNG5 FEN5 MAT5 MAT5 DİN5
DİN5
H.ZENGİÖ.ÖZCAN
E.ÖZGEL
E.ÖZGELB.TYBŞ B.TYBŞ
İNG4 FEN4 MAT4 MAT4 DİN2
DİN2
FEN5 MAT5 MAT5 TRK5 İNG5 İNG5
Z.HIZAL D.AKCAD.AKCAD.SAZLIE.MUTLU
E.MUTLU
FEN5 MAT1 MAT1 TRK1 İNG1 İNG1
SOS6 SOS6 DİN6
DİN6
BİL6
BİL6
C.AZDMR
C.AZDMRİ.ÇELİK İ.ÇELİK S.KIDIK S.KIDIK
SOS2 SOS2 DİN1
DİN1
BİL1
BİL1
MAT6 MAT6 İNG6 İNG6 TRK6 MÜZ6
E.ÖZGEL
E.ÖZGELE.KARA E.KARAÖ.BARLK Ö.NFS
MAT4 MAT4 İNG5 İNG5 TRK4 MÜZ1
DİN6
DİN6
BİL6
BİL6 BED6 BED6
B.TYBŞ B.TYBŞ S.KIDIK S.KIDIK B.AŞIK B.AŞIK
DİN2
DİN2
BİL1
BİL1 SPR3 SPR3
DİN6
DİN6 FEN6 FEN6 MAT6 TRK6
İ.ÇELİK İ.ÇELİKÖ.ÖZCAN
Ö.ÖZCANÖ.BRZ G.ÜNLÜ
DİN1
DİN1 FEN4 FEN4 MAT5 TRK5
FEN6 MAT6 MAT6 MÜZ6 TRK6 TRK6
O.ELMAS F.KYP F.KYP Ö.NFS İ.KRGL İ.KRGL
FEN3 MAT3 MAT3 MÜZ1 TRK2 TRK2
İNG6 İNG6 FEN6 FEN6 SOS6 SOS6
Y.B.AVCY.B.AVCZ.HIZAL Z.HIZAL S.ABAY S.ABAY
İNG2 İNG2 FEN5 FEN5 SOS3 SOS3
TRK6 TRK6 FEN6 FEN6 MÜZ6 MAT6
M.ALPRN
M.ALPRND.KRTL D.KRTL Ö.NFS Ö.BRZ
TRK1 TRK1 FEN1 FEN1 MÜZ1 MAT5
SOS7 SOS7 İNG7 İNG7 TEK7 TEK7
S.ABAY S.ABAYY.B.AVCY.B.AVC B.BYĞ B.BYĞ
SOS3 SOS3 İNG2 İNG2 TEK1 TEK1
MAT7 MAT7 TÜR7 TÜR7 FEN7 İNG7
E.KRTL E.KRTL İ.KRGL İ.KRGL Z.HIZAL E.PELİT
MAT2 MAT2 TRK2 TRK2 FEN5 İNG3
BED7 BED7 FEN7 FEN7 İNG7 İNG7
T.ÖZDĞR
T.ÖZDĞR
M.ÖZGEL
M.ÖZGELY.B.AVCY.B.AVC
SPR1 SPR1 FEN2 FEN2 İNG2 İNG2
TEK7 TEK7 MAT7 MAT7 FEN7 FEN7
B.BYĞ B.BYĞ Ö.BRZ Ö.BRZO.ELMAS
O.ELMAS
TEK1 TEK1 MAT5 MAT5 FEN3 FEN3
7
8
9
10
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
FEN5 FEN5 MAT5 MAT5 MÜZ5 TRK5
Z.HIZAL Z.HIZAL Ö.BRZ Ö.BRZ Y.ŞARAP
A.KAVUK
FEN5 FEN5 MAT5 MAT5 MÜZ1 TRK3
DİN5
DİN5 MAT5 TRK5 BED5 BED5
B.TYBŞ B.TYBŞG.AYDINA.KAVUKB.AŞIK B.AŞIK
DİN2
DİN2 MAT2 TRK3 SPR3 SPR3
TRK5 TRK5
BİL5
BİL5 MAT5 MAT5
G.ÜNLÜG.ÜNLÜ S.KIDIK S.KIDIK E.KRTL E.KRTL
TRK5 TRK5
BİL1
BİL1 MAT2 MAT2
İNG5 İNG5 BED5 BED5 FEN5 TRK5
Y.B.AVCY.B.AVC B.AŞIK B.AŞIKM.ÖZGELS.GNŞ
İNG2 İNG2 SPR3 SPR3 FEN2 TRK6
FEN5 İNG5 TRK5 TRK5 MAT5 MAT5
O.ELMASE.PELİTÖ.BARLK
Ö.BARLK
E.ÖZGEL
E.ÖZGEL
FEN3 İNG3 TRK4 TRK4 MAT4 MAT4
SOS5 SOS5 BED5 BED5 TRK5 TRK5
N.GNL N.GNL S.UYR S.UYR D.SAZLI D.SAZLI
SOS1 SOS1 SPR2 SPR2 TRK2 TRK2
DİN5
DİN5 TRK5 TRK5
BİL5
BİL5
İ.ÇELİK İ.ÇELİK D.SAZLID.SAZLI S.KIDIK S.KIDIK
DİN1
DİN1 TRK1 TRK1
BİL1
BİL1
MAT6 MAT6 TRK6 FEN6 GÖR6 İNG6
G.AYDING.AYDIN S.GNŞO.ELMAS
G.GÜÇLÜE.KARA
MAT5 MAT5 TRK6 FEN3 GÖR1 İNG5
BED6 BED6 FEN6 FEN6 İNG6 GÖR6
S.UYR S.UYR Z.HIZAL Z.HIZAL E.KARAG.GÜÇLÜ
SPR2 SPR2 FEN5 FEN5 İNG5 GÖR1
İNG6 İNG6 MAT6 MAT6 TRK6 TRK6
E.KARA E.KARAE.ÖZGEL
E.ÖZGELG.ÜNLÜ G.ÜNLÜ
İNG5 İNG5 MAT4 MAT4 TRK5 TRK5
FEN6 SOS6 İNG6 İNG6 MAT6 MAT6
Ö.ÖZCAN
C.AZDMRH.ZENGİH.ZENGİ Ö.BRZ Ö.BRZ
FEN4 SOS2 İNG4 İNG4 MAT5 MAT5
TRK6 TRK6 İNG6 İNG6 SOS6 SOS6
İ.KRGL İ.KRGLE.MUTLU
E.MUTLU
C.AZDMR
C.AZDMR
TRK2 TRK2 İNG1 İNG1 SOS2 SOS2
BİL6
BİL6
TRK6 TRK6 FEN6 MÜZ6
S.KIDIK S.KIDIK G.ÜNLÜG.ÜNLÜZ.HIZALY.ŞARAP
BİL1
BİL1
TRK5 TRK5 FEN5 MÜZ1
GÖR6 TRK6 İNG6 İNG6 SOS6 FEN6
G.GÜÇLÜ
M.ALPRNE.KARA E.KARA S.ABAY D.KRTL
GÖR1 TRK1 İNG5 İNG5 SOS3 FEN1
MAT7 MAT7 TÜR7 TÜR7 DİN7
DİN7
D.AKCAD.AKCA İ.KRGL İ.KRGL B.TYBŞ B.TYBŞ
MAT1 MAT1 TRK2 TRK2 DİN2
DİN2
SOS7 SOS7 GÖR7 MÜZ7 DİN7
DİN7
S.ABAY S.ABAYG.GÜÇLÜ
Y.ŞARAPİ.ÇELİK İ.ÇELİK
SOS3 SOS3 GÖR1 MÜZ1 DİN1
DİN1
TÜR7 GÖR7 SOS7 MAT7 İNG7 FEN7
A.KAVUK
G.GÜÇLÜS.ABAY D.AKCAY.B.AVCM.ÖZGEL
TRK3 GÖR1 SOS3 MAT1 İNG2 FEN2
MÜZ7 FEN7 TÜR7 GÖR7 BED7 BED7
Y.ŞARAP
O.ELMAS
A.KAVUK
G.GÜÇLÜS.UYR S.UYR
MÜZ1 FEN3 TRK3 GÖR1 SPR2 SPR2
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
BED5 BED5 İNG5 FEN5 TRK5 TRK5
B.AŞIK B.AŞIK H.ZENGİZ.HIZALA.KAVUK
A.KAVUK
SPR3 SPR3 İNG4 FEN5 TRK3 TRK3
FEN5 İNG5 GÖR5 MÜZ5 SOS5 SOS5
Ö.ÖZCANY.B.AVCG.GÜÇLÜ
Y.ŞARAP
C.AZDMR
C.AZDMR
FEN4 İNG2 GÖR1 MÜZ1 SOS2 SOS2
DİN5
DİN5 MAT5 MAT5 MÜZ5 TRK5
İ.ÇELİK İ.ÇELİK E.KRTL E.KRTLY.ŞARAPG.ÜNLÜ
DİN1
DİN1 MAT2 MAT2 MÜZ1 TRK5
İNG5 SOS5 TRK5 TRK5 GÖR5 MÜZ5
Y.B.AVC N.GNL S.GNŞ S.GNŞG.GÜÇLÜ
Y.ŞARAP
İNG2 SOS1 TRK6 TRK6 GÖR1 MÜZ1
TRK5 FEN5 MÜZ5 SOS5 SOS5 GÖR5
Ö.BARLK
O.ELMAS
Y.ŞARAP N.GNL N.GNLG.GÜÇLÜ
TRK4 FEN3 MÜZ1 SOS1 SOS1 GÖR1
GÖR5 MAT5 BİL5
BİL5
TRK5 SOS5
G.GÜÇLÜ
E.ÖZGELS.KIDIK S.KIDIK D.SAZLI N.GNL
GÖR1 MAT4 BİL1
BİL1
TRK2 SOS1
FEN5 GÖR5 SOS5 SOS5 MAT5 MAT5
Z.HIZALG.GÜÇLÜ
C.AZDMR
C.AZDMRD.AKCA D.AKCA
FEN5 GÖR1 SOS2 SOS2 MAT1 MAT1
MAT6 MAT6 İNG6 İNG6 TRK6 TRK6
G.AYDING.AYDINE.KARA E.KARA S.GNŞ S.GNŞ
MAT5 MAT5 İNG5 İNG5 TRK6 TRK6
BİL6
BİL6 MAT6 MAT6 TRK6 TRK6
S.KIDIK S.KIDIKE.ÖZGEL
E.ÖZGEL
Ö.BARLK
Ö.BARLK
BİL1
BİL1 MAT4 MAT4 TRK4 TRK4
SOS6 İNG6 TRK6 FEN6 MAT6 MAT6
N.GNL E.KARA G.ÜNLÜ D.KRTLE.ÖZGEL
E.ÖZGEL
SOS1 İNG5 TRK5 FEN1 MAT4 MAT4
TRK6 TRK6 FEN6 İNG6
BİL6
BİL6
G.ÜNLÜG.ÜNLÜÖ.ÖZCANH.ZENGİS.KIDIK S.KIDIK
TRK5 TRK5 FEN4 İNG4
BİL1
BİL1
MAT6 MAT6 FEN6 FEN6 İNG6 TRK6
F.KYP F.KYP O.ELMAS
O.ELMAS
E.MUTLUİ.KRGL
MAT3 MAT3 FEN3 FEN3 İNG1 TRK2
BED6 BED6 FEN6 TRK6 MAT6 MAT6
T.ÖZDĞR
T.ÖZDĞRZ.HIZALG.ÜNLÜ E.KRTL E.KRTL
SPR1 SPR1 FEN5 TRK5 MAT2 MAT2
İNG6 FEN6 MAT6 MAT6 SOS6 SOS6
E.KARA D.KRTL Ö.BRZ Ö.BRZ S.ABAY S.ABAY
İNG5 FEN1 MAT5 MAT5 SOS3 SOS3
MÜZ7 FEN7 İNG7 GÖR7 BED7 BED7
Y.ŞARAP
Ö.ÖZCANY.B.AVCG.GÜÇLÜ
T.ÖZDĞR
T.ÖZDĞR
MÜZ1 FEN4 İNG2 GÖR1 SPR1 SPR1
TÜR7 TÜR7 TEK7 TEK7 İNG7 İNG7
İ.KRGL İ.KRGL B.BYĞ B.BYĞ E.PELİT E.PELİT
TRK2 TRK2 TEK1 TEK1 İNG3 İNG3
TEK7 TEK7 DİN7
DİN7 FEN7 İNG7
B.BYĞ B.BYĞ B.TYBŞ B.TYBŞM.ÖZGELY.B.AVC
TEK1 TEK1 DİN2
DİN2 FEN2 İNG2
TÜR7 TÜR7 SOS7 SOS7 MAT7 İNG7
A.KAVUK
A.KAVUKS.ABAY S.ABAY Ö.BRZ E.MUTLU
TRK3 TRK3 SOS3 SOS3 MAT5 İNG1
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
SOS5 İNG5 İNG5 MAT5 TRK5
N.GNL H.ZENGİH.ZENGİ Ö.BRZ A.KAVUK
SOS1 İNG4 İNG4 MAT5 TRK3
MAT5 MAT5 TRK5 FEN5 FEN5
G.AYDING.AYDINA.KAVUK
Ö.ÖZCAN
Ö.ÖZCAN
MAT2 MAT2 TRK3 FEN4 FEN4
SOS5 İNG5 BED5 BED5 FEN5
S.ABAY Y.B.AVC B.AŞIK B.AŞIK D.KRTL
SOS3 İNG2 SPR3 SPR3 FEN1
FEN5 FEN5 MAT5 SOS5 SOS5
M.ÖZGEL
M.ÖZGELG.AYDIN N.GNL N.GNL
FEN2 FEN2 MAT4 SOS1 SOS1
MAT5 TRK5 SOS5 BED5 BED5
E.ÖZGEL
Ö.BARLK N.GNL S.UYR S.UYR
MAT4 TRK4 SOS1 SPR2 SPR2
MÜZ5 TRK5 FEN5 MAT5 MAT5
Ö.NFS D.SAZLIÖ.ÖZCAN
E.ÖZGEL
E.ÖZGEL
MÜZ1 TRK2 FEN4 MAT4 MAT4
SOS5 MÜZ5 TRK5 FEN5 FEN5
C.AZDMRÖ.NFS D.SAZLI Z.HIZAL Z.HIZAL
SOS2 MÜZ1 TRK1 FEN5 FEN5
FEN6 FEN6 TRK6 TRK6 MAT6
O.ELMAS
O.ELMAS S.GNŞ S.GNŞ G.AYDIN
FEN3 FEN3 TRK6 TRK6 MAT5
FEN6 SOS6 DİN6
DİN6 TRK6
Z.HIZAL N.GNL İ.ÇELİK İ.ÇELİKÖ.BARLK
FEN5 SOS1 DİN1
DİN1 TRK4
GÖR6 MAT6 FEN6 MÜZ6 TRK6
M.TŞKNE.ÖZGELD.KRTL Ö.NFS G.ÜNLÜ
GÖR1 MAT4 FEN1 MÜZ1 TRK5
BED6 BED6 TRK6 SOS6 SOS6
B.AŞIK B.AŞIK G.ÜNLÜC.AZDMR
C.AZDMR
SPR3 SPR3 TRK5 SOS2 SOS2
BİL6
BİL6 GÖR6 TRK6 FEN6
S.KIDIK S.KIDIK M.TŞKN İ.KRGLO.ELMAS
BİL1
BİL1 GÖR1 TRK2 FEN3
TRK6 TRK6 İNG6 SOS6 MAT6
G.ÜNLÜ G.ÜNLÜY.B.AVC S.ABAY E.KRTL
TRK5 TRK5 İNG2 SOS3 MAT2
DİN6
DİN6
BİL6
BİL6
TRK6
B.TYBŞ B.TYBŞ S.KIDIK S.KIDIKM.ALPRN
DİN2
DİN2
BİL1
BİL1
TRK1
FEN7 MAT7 SOS7 İNG7 TÜR7
Ö.ÖZCAND.AKCA S.ABAY Y.B.AVC İ.KRGL
FEN4 MAT1 SOS3 İNG2 TRK2
TÜR7 FEN7 MAT7 MAT7 İNG7
İ.KRGL Z.HIZAL E.KRTL E.KRTL E.PELİT
TRK2 FEN5 MAT2 MAT2 İNG3
TÜR7 TÜR7 MÜZ7 MAT7 MAT7
A.KAVUK
A.KAVUK Ö.NFS D.AKCA D.AKCA
TRK3 TRK3 MÜZ1 MAT1 MAT1
MAT7 MAT7 DİN7
DİN7
İNG7
Ö.BRZ Ö.BRZ B.TYBŞ B.TYBŞE.MUTLU
MAT5 MAT5 DİN2
DİN2
İNG1
6
.
A.
.
A.
.
A.
.
A.
.
A.
.
A.
.
A.
.
C.
.
C.
.
C.
.
C.
.
C.
.
C.
.
C.
.
O.
.
O.
.
O.
.
O.
7
8
9
10
T.C
DALAMAN KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU
Sınıf
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
SOS7
SOS7
TEK7
4
Pazartesi
5
6
TEK7 TÜR7 FEN7
B.BYĞ S.GNŞM.ÖZGEL
SOS2 SOS2 TEK1 TEK1 TRK6 FEN2
TÜR7 İNG7 FEN7 MAT7 DİN7
DİN7
Ö.ÖZCAN
G.AYDINB.TYBŞ B.TYBŞ
7F S.GNŞE.MUTLU
TRK6 İNG1 FEN4 MAT3 DİN2
DİN2
BED8 BED8 TRK8 TRK8 FEN8 FEN8
8A B.AŞIK B.AŞIKM.ALPRNM.ALPRNZ.HIZAL Z.HIZAL
SPR3 SPR3 TRK1 TRK1 FEN5 FEN5
DİN8
DİN8
İNG8 İNG8 TEK8 TEK8
8B B.TYBŞ B.TYBŞ E.PELİT E.PELİT B.BYĞ B.BYĞ
DİN2
DİN2
İNG3 İNG3 TEK1 TEK1
MÜZ8 FEN8 FEN8 GÖR8 MAT8 MAT8
M.ÖZGEL
G.GÜÇLÜE.KRTL E.KRTL
8C Ö.NFSM.ÖZGEL
MÜZ1 FEN2 FEN2 GÖR1 MAT2 MAT2
MAT8 GÖR8 TRK8 MÜZ8 VAT8 SPOR8
8D F.KYP M.TŞKNÖ.BARLKY.ŞARAPC.AZDMRS.UYR
MAT3 GÖR1 TRK4 MÜZ1 SOS2 SPR2
İNG8 İNG8 MÜZ8 FEN8
TCİ
TCİ
8E H.ZENGİH.ZENGİ Ö.NFS D.KRTL S.ABAY S.ABAY
İNG4 İNG4 MÜZ1 FEN1 SOS3 SOS3
GÖR8 MÜZ8 DİN8
DİN8
TCİ
TCİ
8F M.TŞKN Ö.NFS İ.ÇELİK İ.ÇELİK N.GNL N.GNL
GÖR1 MÜZ1 DİN1
DİN1 SOS1 SOS1
REH8 MAT8 MAT8 FEN8 FEN8 İNG8
M.ÖZGEL
E.MUTLU
8G B.BYĞ F.KYP F.KYP M.ÖZGEL
TEK1 MAT3 MAT3 FEN2 FEN2 İNG1
C.AZDMRB.BYĞ
7EC.AZDMR
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
MÜZ7 GÖR7 İNG7 İNG7 MAT7 MAT7
Ö.NFS M.TŞKNH.ZENGİH.ZENGİ F.KYP F.KYP
MÜZ1 GÖR1 İNG4 İNG4 MAT3 MAT3
GÖR7 MÜZ7 İNG7 İNG7 SOS7 FEN7
M.TŞKN Ö.NFS E.MUTLU
E.MUTLU
C.AZDMR
Ö.ÖZCAN
GÖR1 MÜZ1 İNG1 İNG1 SOS2 FEN4
İNG8 FEN8 TEK8 TEK8 MAT8 MAT8
E.PELİT Z.HIZAL B.BYĞ B.BYĞ D.AKCAD.AKCA
İNG3 FEN5 TEK1 TEK1 MAT1 MAT1
TRK8 TRK8
TCİ
TCİ
İNG8 FEN8
Ö.BARLK
Ö.BARLK
C.AZDMR
C.AZDMRE.PELİT D.KRTL
TRK4 TRK4 SOS2 SOS2 İNG3 FEN1
FEN8 SPOR8 İNG8 İNG8 TRK8 TRK8
M.ÖZGELS.UYR E.PELİT E.PELİTM.ALPRN
M.ALPRN
FEN2 SPR2 İNG3 İNG3 TRK1 TRK1
İNG8 İNG8 BED8 BED8 FEN8 FEN8
E.MUTLU
E.MUTLUS.UYR S.UYRM.ÖZGEL
M.ÖZGEL
İNG1 İNG1 SPR2 SPR2 FEN2 FEN2
MAT8 MAT8 SPOR8 REH8 TRK8 TRK8
Ö.BRZ Ö.BRZT.ÖZDĞR
G.GÜÇLÜD.SAZLID.SAZLI
MAT5 MAT5 SPR1 GÖR1 TRK3 TRK3
MAT8 FEN8 TRK8 VAT8 İNG8 İNG8
G.AYDINO.ELMAS
M.ALPRNN.GNL H.ZENGİH.ZENGİ
MAT3 FEN3 TRK1 SOS1 İNG4 İNG4
TRK8 TRK8 GÖR8 MAT8 VAT8 SPOR8
İ.KRGL İ.KRGL M.TŞKN F.KYP N.GNLT.ÖZDĞR
TRK2 TRK2 GÖR1 MAT3 SOS1 SPR1
7
8
9
10
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
MAT7 FEN7 FEN7 TÜR7 TÜR7 İNG7
F.KYP M.ÖZGEL
M.ÖZGELS.GNŞ S.GNŞ H.ZENGİ
MAT3 FEN2 FEN2 TRK6 TRK6 İNG4
TÜR7 TÜR7 SOS7 SOS7 MAT7 MAT7
S.GNŞ S.GNŞC.AZDMR
C.AZDMR
G.AYDING.AYDIN
TRK6 TRK6 SOS2 SOS2 MAT3 MAT3
SPOR8 MÜZ8
TCİ
TCİ
İNG8 İNG8
B.AŞIKY.ŞARAP N.GNL N.GNL E.PELİT E.PELİT
SPR3 MÜZ1 SOS1 SOS1 İNG3 İNG3
TRK8 TRK8 MÜZ8 REH8 MAT8 MAT8
Ö.BARLK
Ö.BARLK
Y.ŞARAPD.KRTL D.AKCA D.AKCA
TRK4 TRK4 MÜZ1 FEN1 MAT1 MAT1
TRK8 REH8 İNG8 MAT8 TEK8 TEK8
M.ALPRNE.KRTL E.PELİT E.KRTL B.BYĞ B.BYĞ
TRK1 MAT2 İNG3 MAT2 TEK1 TEK1
İNG8 MAT8 DİN8
DİN8 TRK8 TRK8
E.MUTLU F.KYP B.TYBŞ B.TYBŞÖ.BARLK
Ö.BARLK
İNG1 MAT3 DİN2
DİN2 TRK4 TRK4
İNG8 TRK8 TEK8 TEK8 BED8 BED8
H.ZENGİD.SAZLI B.BYĞ B.BYĞT.ÖZDĞR
T.ÖZDĞR
İNG4 TRK3 TEK1 TEK1 SPR1 SPR1
TEK8 TEK8 HKÜL MAT8 TRK8 TRK8
B.BYĞ B.BYĞ A.PŞM G.AYDINM.ALPRN
M.ALPRN
TEK1 TEK1 İNG2 MAT3 TRK1 TRK1
BED8 BED8 MAT8 FEN8
TCİ
TCİ
T.ÖZDĞR
T.ÖZDĞR F.KYP M.ÖZGELN.GNL N.GNL
SPR1 SPR1 MAT3 FEN2 SOS1 SOS1
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
TÜR7 TÜR7 DİN7
DİN7 BED7 BED7
S.GNŞ S.GNŞ İ.ÇELİK İ.ÇELİK B.AŞIK B.AŞIK
TRK6 TRK6 DİN1
DİN1 SPR3 SPR3
BED7 BED7 MAT7 MAT7 FEN7 FEN7
S.UYR S.UYR G.AYDING.AYDIN
Ö.ÖZCAN
Ö.ÖZCAN
SPR2 SPR2 MAT3 MAT3 FEN4 FEN4
DİN8
DİN8 VAT8 MAT8 TRK8 TRK8
B.TYBŞ B.TYBŞ N.GNL D.AKCAM.ALPRN
M.ALPRN
DİN2
DİN2 SOS1 MAT1 TRK1 TRK1
İNG8 MAT8 BED8 BED8 FEN8 FEN8
E.PELİT D.AKCA B.AŞIK B.AŞIK D.KRTL D.KRTL
İNG3 MAT1 SPR3 SPR3 FEN1 FEN1
VAT8 MAT8 TRK8 TRK8 DİN8
DİN8
S.ABAY E.KRTLM.ALPRN
M.ALPRNİ.ÇELİK İ.ÇELİK
SOS3 MAT2 TRK1 TRK1 DİN1
DİN1
TCİ
TCİ
İNG8 FEN8 TEK8 TEK8
C.AZDMR
C.AZDMR
E.MUTLU
M.ÖZGELB.BYĞ B.BYĞ
SOS2 SOS2 İNG1 FEN2 TEK1 TEK1
FEN8 VAT8 TRK8 TRK8 İNG8 MAT8
D.KRTL S.ABAY D.SAZLID.SAZLIH.ZENGİ Ö.BRZ
FEN1 SOS3 TRK3 TRK3 İNG4 MAT5
FEN8 İNG8 BED8 BED8 MAT8 MAT8
O.ELMASH.ZENGİT.ÖZDĞR
T.ÖZDĞRG.AYDING.AYDIN
FEN3 İNG4 SPR1 SPR1 MAT3 MAT3
İNG8 İNG8 TRK8 TRK8 DİN8
DİN8
E.MUTLU
E.MUTLUİ.KRGL İ.KRGL B.TYBŞ B.TYBŞ
İNG1 İNG1 TRK2 TRK2 DİN2
DİN2
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
6
İNG7 SOS7 FEN7 MAT7 MAT7
.
H.ZENGİC.AZDMR
M.ÖZGEL F.KYP F.KYP
O.
İNG4 SOS2 FEN2 MAT3 MAT3
TÜR7 TÜR7 İNG7 TEK7 TEK7
.
S.GNŞ S.GNŞ E.MUTLU B.BYĞ B.BYĞ
O.
TRK6 TRK6 İNG1 TEK1 TEK1
REH8 İNG8 FEN8 TRK8 GÖR8 MAT8
E.PELİT E.PELİT Z.HIZALM.ALPRNM.TŞKN D.AKCA
İNG3 İNG3 FEN5 TRK1 GÖR1 MAT1
MAT8 GÖR8 VAT8 FEN8 SPOR8 TRK8
D.AKCA M.TŞKNC.AZDMRD.KRTL B.AŞIK Ö.BARLK
MAT1 GÖR1 SOS2 FEN1 SPR3 TRK4
BED8 BED8 İNG8 FEN8
TCİ
TCİ
S.UYR S.UYR E.PELİTM.ÖZGELS.ABAY S.ABAY
SPR2 SPR2 İNG3 FEN2 SOS3 SOS3
MAT8 MAT8 TRK8 TRK8 FEN8 REH8
F.KYP F.KYP Ö.BARLK
Ö.BARLK
M.ÖZGELB.TYBŞ
MAT3 MAT3 TRK4 TRK4 FEN2 DİN2
FEN8 FEN8 MAT8 GÖR8 DİN8
DİN8
D.KRTL D.KRTL Ö.BRZG.GÜÇLÜİ.ÇELİK İ.ÇELİK
FEN1 FEN1 MAT5 GÖR1 DİN1
DİN1
TRK8 TRK8 FEN8 FEN8 İNG8 REH8
M.ALPRN
M.ALPRN
O.ELMAS
O.ELMASH.ZENGİM.ALPRN
TRK1 TRK1 FEN3 FEN3 İNG4 TRK1
TEK8 TEK8 TRK8 İNG8 MÜZ8 FEN8
B.BYĞ B.BYĞ İ.KRGLE.MUTLU Ö.NFS M.ÖZGEL
TEK1 TEK1 TRK2 İNG1 MÜZ1 FEN2
7
8
9
10
Download

T.C DALAMAN KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET ORTAOKULU Sınıf