Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Ersan ÇATALOLUK
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 6 Saat
Ücretli Dersi : 6 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 12 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
6C
6C
6A
6A
MT/HZ6 MT/HZ6 MT/HZ6 MT/HZ6
Perşembe
6E
6E
MT/HZ6 MT/HZ6
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Nuh Can EFE
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
7C
MAT7
7C
MAT7
(3)
08:10
08:50
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5A
MAT5
5A
MAT5
5C
5C
MU/YD5 MU/YD5
8F
MAT8
8F
MAT8
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
8F
MAT8
8F
MAT8
7C
MAT7
7C
MAT7
5B
MAT5
8E
MAT8
8E
MAT8
5A
MAT5
5A
MAT5
5B
MAT5
5B
MAT5
Salı
Hüseyin SOYLU
(9)
13:00
13:40
5A
MAT5
5B
MAT5
5B
MAT5
7C
MAT7
8E
MAT8
8E
MAT8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Gülseren ERDOĞAN
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Demokrasi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
7B
MAT7
7B
MAT7
5F
MAT5
5F
MAT5
8A
MAT8
8A
MAT8
Salı
8D
MAT8
8D
MAT8
7D
MAT7
7D
MAT7
7B
MAT7
5F
MAT5
Çarşamba
8A
MAT8
8A
MAT8
7D
MAT7
7D
MAT7
Perşembe
8D
MAT8
8D
MAT8
7B
MAT7
7D
MAT7
6E
MAT6
6E
MAT6
5F
MAT5
6E
MAT6
6E
MAT6
Gün
7B
MAT7
Cuma
5F
MAT5
6E
MAT6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Hatice BOZDAĞ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Salı
8C
MAT8
8C
MAT8
6B
MAT6
6B
MAT6
8G
MAT8
Çarşamba
5D
MAT5
5D
MAT5
8G
REH
6F
MAT6
6F
MAT6
6F
MAT6
6B
MAT6
6B
MAT6
8C
MAT8
8C
MAT8
6B
MAT6
Cuma
8G
MAT8
8G
MAT8
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8G
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
Pazartesi
Perşembe
Hüseyin SOYLU
6F
MAT6
6F
MAT6
8G
MAT8
5D
MAT5
(9)
13:00
13:40
5E
5E
MU/YD5 MU/YD5
5D
MAT5
5D
MAT5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Fatma BOZKURT
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5C
MAT5
Pazartesi
Salı
6D
MAT6
6D
MAT6
Çarşamba
5C
MAT5
5C
MAT5
Perşembe
5E
MAT5
5E
MAT5
Cuma
5C
MAT5
5C
MAT5
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
6A
MAT6
6A
MAT6
6A
MAT6
5E
MAT5
5E
MAT5
6D
MAT6
6D
MAT6
6D
MAT6
6A
MAT6
6A
MAT6
5E
MAT5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Yasin KARAASLAN
Ders
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
8B
MAT8
8B
MAT8
6C
MAT6
Salı
7E
MAT7
7E
MAT7
Çarşamba
7F
MAT7
7F
MAT7
Perşembe
6C
MAT6
6C
MAT6
Cuma
6C
MAT6
Gün
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 7F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
7F
MAT7
7F
MAT7
7F
MAT7
7A
MAT7
7A
MAT7
7E
MAT7
7A
MAT7
7A
MAT7
7A
MAT7
7E
MAT7
8B
MAT8
Hüseyin SOYLU
6C
MAT6
8B
MAT8
(9)
13:00
13:40
7E
MAT7
5A
5A
MU/YD5 MU/YD5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Cafer ÇARKIT
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
6F
TRK6
6F
TRK6
8G
TRK8
8G
TRK8
8E
TRK8
8E
TRK8
7F
TRK7
Salı
7F
TRK7
7F
TRK7
5F
TRK5
5F
TRK5
8E
TRK8
6F
TRK6
6F
TRK6
Çarşamba
8G
TRK8
8G
TRK8
8E
REH
5F
TRK5
5F
TRK5
7F
TRK7
7F
TRK7
8E
TRK8
8E
TRK8
5F
TRK5
5F
TRK5
8G
TRK8
6F
TRK6
6F
TRK6
Gün
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Tülay İNCEDAĞ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
7B
TRK7
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Kültür Edebiyat Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
7B
TRK7
7C
TRK7
5B
TRK5
5B
TRK5
7B
TRK7
7B
TRK7
5B
TRK5
5B
TRK5
5B
TRK5
Salı
Çarşamba
Perşembe
7C
TRK7
7C
TRK7
5B
TRK5
Cuma
7C
TRK7
7C
TRK7
7B
TRK7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Gökhan ULAŞ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
Pazartesi
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
6E
TRK6
6E
TRK6
5F
5F
TD/OB5 TD/OB5
Salı
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
8D
TRK8
8D
TRK8
6D
TRK6
6D
TRK6
6B
TRK6
6B
TRK6
Perşembe
6D
TRK6
6D
TRK6
8D
TRK8
8D
TRK8
8D
TRK8
6E
TRK6
7C
7C
YY/YD7 YY/YD7
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5D
5D
TD/OB5 TD/OB5
Çarşamba
Cuma
(9)
13:00
13:40
6D
TRK6
6E
TRK6
6E
TRK6
6D
TRK6
6E
TRK6
6B
TRK6
6B
TRK6
6B
TRK6
6B
TRK6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Ali METİN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
5C
TRK5
5C
TRK5
(3)
08:10
08:50
Çarşamba
5E
TRK5
5E
TRK5
Perşembe
8F
TRK8
8F
TRK8
Cuma
8A
TRK8
8A
TRK8
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Kültür Edebiyat Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
7E
7E
YY/YD7 YY/YD7
5C
TRK5
Salı
Hüseyin SOYLU
5C
TRK5
7A
7A
YY/YD7 YY/YD7
8F
TRK8
8F
TRK8
8F
TRK8
8A
TRK8
8A
TRK8
8A
TRK8
5E
TRK5
5E
TRK5
5C
TRK5
5C
TRK5
5E
TRK5
5E
TRK5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Servet ŞAHİN
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
Pazartesi
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
5D
TRK5
5D
TRK5
6E
6E
YY/YD6 YY/YD6
6C
TRK6
6C
TRK6
6C
6C
YY/YD6 YY/YD6
6C
TRK6
6C
TRK6
6C
TRK6
6C
TRK6
Salı
5D
TRK5
5D
TRK5
8B
TRK8
Çarşamba
8B
TRK8
8B
TRK8
8B
REH
8B
TRK8
8B
TRK8
5D
TRK5
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5D
TRK5
Perşembe
Cuma
6A
6A
YY/YD6 YY/YD6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sümenya ERGÜL
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
8C
TRK8
8C
TRK8
(3)
08:10
08:50
Salı
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 7D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
7D
TRK7
7D
TRK7
7E
TRK7
7E
TRK7
Çarşamba
8C
TRK8
7D
TRK7
Perşembe
8C
TRK8
8C
TRK8
7E
TRK7
Cuma
7E
TRK7
7E
TRK7
7D
TRK7
(9)
13:00
13:40
7D
TRK7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Yasemin İZGİ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
6A
TRK6
6A
TRK6
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 7A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5A
TRK5
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5A
TRK5
Salı
Çarşamba
Perşembe
5B
5B
TD/OB5 TD/OB5
5A
TRK5
Cuma
5A
TRK5
5A
TRK5
5A
TRK5
7A
TRK7
6A
TRK6
6A
TRK6
7A
TRK7
7A
TRK7
7A
TRK7
7A
TRK7
6A
TRK6
6A
TRK6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Fatih ALDA
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
7E
7E
HA/HM7 HA/HM7
Salı
7B
SOS7
Çarşamba
7C
SOS7
Perşembe
7C
SOS7
Cuma
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 7B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
8F
DŞN8
(9)
13:00
13:40
7E
SOS7
7B
SOS7
7D
SOS7
7F
SOS7
7E
SOS7
7E
SOS7
7C
SOS7
7A
SOS7
7A
SOS7
7B
SOS7
7F
SOS7
7F
SOS7
7C
7C
HA/HM7 HA/HM7
7D
SOS7
7D
SOS7
7A
SOS7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sevda BAŞÇEŞME
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
8A
İNKT8
8A
İNKT8
8E
VTN8
Salı
8B
İNKT8
8B
İNKT8
8C
VTN8
8C
İNKT8
8C
İNKT8
Çarşamba
8F
İNKT8
8F
İNKT8
8D
REH
8B
VTN8
8A
VTN8
Perşembe
8E
İNKT8
8E
İNKT8
8G
İNKT8
8G
İNKT8
Cuma
8D
İNKT8
8D
İNKT8
8F
VTN8
Gün
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
8D
VTN8
8G
VTN8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Nuray BENGİSU
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
8A
DŞN8
Salı
5A
SOS5
Çarşamba
Perşembe
5F
SOS5
7A
7A
HA/HM7 HA/HM7
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5F
SOS5
5F
SOS5
5E
SOS5
8B
DŞN8
5B
SOS5
5E
SOS5
5E
SOS5
5C
SOS5
5B
SOS5
5B
SOS5
5D
SOS5
5D
SOS5
5C
SOS5
5C
SOS5
5A
SOS5
5A
SOS5
5D
SOS5
(9)
13:00
13:40
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Bahtiyar BİLEN
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
6B
SOS6
6B
SOS6
6D
SOS6
6C
SOS6
8D
DŞN8
Salı
8G
DŞN8
6A
SOS6
6A
SOS6
6E
SOS6
8C
DŞN8
Çarşamba
6E
SOS6
6E
SOS6
6F
SOS6
Perşembe
6F
SOS6
6F
SOS6
6B
SOS6
6A
SOS6
6C
SOS6
6C
SOS6
6D
SOS6
Gün
Cuma
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
8E
DŞN8
6D
SOS6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Serpil SÖNMEZ
Ders
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
7D
FEN7
7D
FEN7
8C
FEN8
8C
FEN8
6B
FEN6
6B
FEN6
5A
BU/SF5
5A
BU/SF5
5D
FEN5
5D
FEN5
7D
FEN7
7D
FEN7
Çarşamba
6C
FEN6
6C
FEN6
8C
FEN8
8C
FEN8
Perşembe
6B
FEN6
6B
FEN6
Pazartesi
Salı
5D
FEN5
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Çevre Koruma Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
(1)
06:30
07:10
Gün
Hüseyin SOYLU
5D
FEN5
6C
FEN6
6C
FEN6
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Ersel OĞUZ
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Sivil Savunma Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
8F
FEN8
8F
FEN8
5E
FEN5
5E
FEN5
Salı
7C
FEN7
7C
FEN7
5E
FEN5
5E
FEN5
6E
FEN6
6E
FEN6
6E
FEN6
8A
FEN8
Gün
7C
FEN7
5C
BU/SF5
5C
BU/SF5
8A
FEN8
8A
FEN8
8F
FEN8
8F
FEN8
Ma. Üc
7C
FEN7
Çarşamba
Perşembe
6E
FEN6
Cuma
8A
FEN8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Hülya GÖKDUMAN
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5B
FEN5
Pazartesi
Hüseyin SOYLU
5B
FEN5
6A
FEN6
6A
FEN6
Salı
8E
FEN8
8E
FEN8
7E
FEN7
7E
FEN7
Çarşamba
6A
FEN6
6A
FEN6
7B
FEN7
7B
FEN7
Perşembe
5B
FEN5
5B
FEN5
8E
FEN8
8E
FEN8
7E
FEN7
7E
FEN7
7B
FEN7
Cuma
(9)
13:00
13:40
7B
FEN7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Zeynel BİNBUĞA
Ders
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Sivil Savunma Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
5E
BU/SF5
5E
BU/SF5
7A
FEN7
7A
FEN7
Salı
7A
FEN7
7A
FEN7
6F
FEN6
6F
FEN6
Çarşamba
8D
FEN8
8D
FEN8
6F
FEN6
6F
FEN6
Gün
Pazartesi
8G
FEN8
8G
FEN8
5A
FEN5
8G
FEN8
8G
FEN8
5A
FEN5
8D
FEN8
Ma. Üc
5A
FEN5
Perşembe
Cuma
5A
FEN5
8D
FEN8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Derya MUCUK
Ders
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
6D
FEN6
6D
FEN6
8B
FEN8
Salı
5C
FEN5
5C
FEN5
Gün
5F
FEN5
Çarşamba
5F
FEN5
5F
FEN5
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(9)
13:00
13:40
8B
FEN8
7F
FEN7
7F
FEN7
8B
FEN8
8B
FEN8
5F
FEN5
Perşembe
Cuma
Hüseyin SOYLU
6D
FEN6
6D
FEN6
5C
FEN5
5C
FEN5
7F
FEN7
7F
FEN7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Fadime AKSOY
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
6C
İNG6
Salı
6C
İNG6
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
6F
6F
YY/YD6 YY/YD6
6D
İNG6
6D
İNG6
6D
6D
YY/YD6 YY/YD6
7B
İNG7
7B
İNG7
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5F
5F
MU/YD5 MU/YD5
Çarşamba
6C
İNG6
Perşembe
7B
İNG7
6B
6B
5B
5B
YY/YD6 YY/YD6 MU/YD5 MU/YD5
Cuma
7B
İNG7
6D
İNG6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Duygu KÜRKÇÜ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
5A
İNG5
5A
İNG5
5B
İNG5
Salı
8A
İNG8
8A
İNG8
5B
İNG5
Çarşamba
7E
İNG7
7E
İNG7
7E
İNG7
Perşembe
Cuma
8C
İNG8
8C
İNG8
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Demokrasi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
8C
İNG8
8C
İNG8
5B
İNG5
8D
İNG8
8D
İNG8
7E
İNG7
8D
İNG8
8D
İNG8
8A
İNG8
8A
İNG8
5A
İNG5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Kaan KUMSAR
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
Pazartesi
7A
İNG7
7A
İNG7
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5E
İNG5
5E
İNG5
5F
İNG5
5E
İNG5
6B
İNG6
6B
İNG6
8B
İNG8
8B
İNG8
6B
İNG6
7F
İNG7
7F
İNG7
5F
İNG5
5F
İNG5
7F
İNG7
7F
İNG7
Salı
Çarşamba
7A
İNG7
7A
İNG7
Perşembe
8B
İNG8
8B
İNG8
Cuma
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Mustafa İNCEDAĞ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
Pazartesi
8G
İNG8
8G
İNG8
Salı
6A
İNG6
Çarşamba
(3)
08:10
08:50
7C
İNG7
7C
İNG7
Perşembe
8G
İNG8
8G
İNG8
8F
İNG8
Cuma
6A
İNG6
6A
İNG6
6E
İNG6
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
7F
7F
YY/YD7 YY/YD7
6E
İNG6
Hüseyin SOYLU
(9)
13:00
13:40
7B
7B
YY/YD7 YY/YD7
6E
İNG6
8F
İNG8
8F
İNG8
8F
İNG8
7C
İNG7
7C
İNG7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5D
İNG5
5C
İNG5
5C
İNG5
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Fatma ÇETE ŞENOL
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
Pazartesi
8E
İNG8
8E
İNG8
Salı
7D
İNG7
7D
İNG7
Çarşamba
6F
İNG6
6F
İNG6
Perşembe
5D
5D
MU/YD5 MU/YD5
7D
İNG7
7D
İNG7
5D
İNG5
Cuma
7D
7D
YY/YD7 YY/YD7
8E
İNG8
8E
İNG8
6F
İNG6
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5D
İNG5
5C
İNG5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Oğuzhan ÖZCAN
Ders
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
5F
BU/SF5
5F
BU/SF5
5A
BED5
5A
BED5
7E
BED7
7E
BED7
Salı
5B
BU/SF5
5B
BU/SF5
8A
BED8
8A
BED8
5D
BU/SF5
5D
BU/SF5
8D
BED8
8D
BED8
8F
BED8
8F
BED8
7A
BED7
7A
BED7
Çarşamba
Perşembe
6A
BED6
6A
BED6
Cuma
6D
BED6
6D
BED6
5D
BED5
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 7E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(1)
06:30
07:10
Gün
Hüseyin SOYLU
5D
BED5
(9)
13:00
13:40
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Nevin İŞLERTAŞ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
8G
BED8
8G
BED8
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Spor Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
8E
BED8
8E
BED8
7F
BED7
7F
BED7
7C
BED7
7C
BED7
5C
BED5
5C
BED5
6F
BED6
6F
BED6
Perşembe
7E
7E
SF/GS7 SF/GS7
5F
BED5
5F
BED5
Cuma
7A
7A
SF/GS7 SF/GS7
6C
BED6
6C
BED6
7C
7C
SF/GS7 SF/GS7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sevtap KEÇİYOKUŞU
Ders
Gün
Pazartesi
Salı
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
5B
BED5
5B
BED5
6E
6E
SF/GR6 SF/GR6
(3)
08:10
08:50
Çarşamba
6B
BED6
6B
BED6
8C
REH
Perşembe
7D
BED7
7D
BED7
5E
BED5
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
6A
6A
SF/GR6 SF/GR6
7B
BED7
Hüseyin SOYLU
8B
BED8
7B
BED7
(9)
13:00
13:40
8B
BED8
6E
BED6
6E
BED6
6C
6C
SF/GR6 SF/GR6
5E
BED5
8C
BED8
8C
BED8
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 6F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
8D
DİN8
8D
DİN8
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Nuran ÖZTEMUR
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
7F
7F
HA/HM7 HA/HM7
Salı
Çarşamba
7B
DİN7
7B
DİN7
7F
DİN7
5D
DİN5
6F
DİN6
6F
DİN6
8A
DİN8
8A
DİN8
7F
DİN7
5A
DİN5
5A
DİN5
5F
DİN5
5F
DİN5
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Perşembe
5D
DİN5
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Zehra AKDAMAR
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
5E
5E
TD/OB5 TD/OB5
5B
DİN5
5B
DİN5
5A
5A
TD/OB5 TD/OB5
5E
DİN5
5E
DİN5
7A
DİN7
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 5B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
5C
5C
TD/OB5 TD/OB5
Pazartesi
Hüseyin SOYLU
7A
DİN7
6D
6D
MT/HZ6 MT/HZ6
5C
DİN5
5C
DİN5
7C
DİN7
7C
DİN7
(9)
13:00
13:40
7D
7D
HA/HM7 HA/HM7
8C
DİN8
8C
DİN8
8G
DİN8
8G
DİN8
7D
DİN7
7D
DİN7
8B
DİN8
8B
DİN8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
8E
DİN8
8E
DİN8
8F
DİN8
8F
DİN8
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sümeyra KAN
Ders
Gün
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
7B
7B
HA/HM7 HA/HM7
6B
DİN6
Cuma
6A
DİN6
6B
6B
MT/HZ6 MT/HZ6
Çarşamba
Perşembe
6A
DİN6
6F
6F
MT/HZ6 MT/HZ6
6B
DİN6
7E
DİN7
7E
DİN7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Aytaç TUĞ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
6F
6F
SF/GR6 SF/GR6
7C
GÖR7
Çarşamba
8F
REH
Perşembe
8B
GÖR8
Cuma
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
6B
6B
SF/GR6 SF/GR6
Pazartesi
Salı
(3)
08:10
08:50
Hüseyin SOYLU
7B
GÖR7
8F
GÖR8
6B
GÖR6
8A
GÖR8
6C
GÖR6
(9)
13:00
13:40
7A
GÖR7
6D
6D
SF/GR6 SF/GR6
5C
GÖR5
5A
GÖR5
6A
GÖR6
5B
GÖR5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Fatma ÇAYLAK ERGÜN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
6E
GÖR6
Salı
Çarşamba
(3)
08:10
08:50
6F
GÖR6
8E
GÖR8
7E
GÖR7
8G
GÖR8
5F
GÖR5
8C
GÖR8
5E
GÖR5
7D
GÖR7
Perşembe
7F
7F
SF/GS7 SF/GS7
Cuma
7B
7B
SF/GS7 SF/GS7
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Çevre Koruma Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
7F
GÖR7
Ma. Üc
6D
GÖR6
8D
GÖR8
5D
GÖR5
7D
7D
SF/GS7 SF/GS7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sevda KEPEZKAYA
Ders
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
8D
TET8
8D
TET8
7C
TET7
Salı
8F
TET8
8F
TET8
Gün
Perşembe
Cuma
8A
TET8
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği : 8A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
7C
TET7
7D
TET7
8B
TET8
8A
REH
Çarşamba
Hüseyin SOYLU
(9)
13:00
13:40
7D
TET7
8B
TET8
7E
TET7
7E
TET7
8A
TET8
8G
TET8
8G
TET8
8C
TET8
8C
TET8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Ömer Faruk KULAKOĞLU
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
8F
TET8
8F
TET8
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8A
TET8
8A
TET8
Cuma
8B
TET8
7A
TET7
7A
TET7
8E
TET8
8E
TET8
7B
TET7
7B
TET7
8B
TET8
7F
TET7
7F
TET7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Sinan MUCUK
Ders
Gün
Pazartesi
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Kızılay ve Yeşilay Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
13:45
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
14:25
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
8D
TET8
8D
TET8
7C
TET7
7C
TET7
7D
TET7
7D
TET7
7A
TET7
7A
TET7
7E
TET7
7E
TET7
7B
TET7
7B
TET7
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
8C
TET8
8C
TET8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Ma. Üc
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Bülent İPEK
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
Pazartesi
5A
BİL5
5D
BİL5
5D
BİL5
Salı
6B
BİL6
6B
BİL6
Çarşamba
6A
BİL6
6A
BİL6
6E
BİL6
6E
BİL6
6F
BİL6
6F
BİL6
Perşembe
5F
BİL5
5F
BİL5
6C
BİL6
6C
BİL6
6D
BİL6
6D
BİL6
Cuma
5B
BİL5
5B
BİL5
5E
BİL5
5E
BİL5
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
5A
BİL5
5C
BİL5
5C
BİL5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Mehmet YILMAZ
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Pazartesi
5D
MÜZ5
7D
MÜZ7
Salı
6C
MÜZ6
6D
MÜZ6
Çarşamba
7B
MÜZ7
Perşembe
6E
MÜZ6
5F
MÜZ5
Cuma
7F
MÜZ7
7E
MÜZ7
8C
MÜZ8
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) : Müzik Kulübü
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
13:00
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
13:40
8A
MÜZ8
8D
MÜZ8
8F
MÜZ8
7A
MÜZ7
6B
MÜZ6
6F
MÜZ6
8E
MÜZ8
5C
MÜZ5
5A
MÜZ5
8G
MÜZ8
6A
MÜZ6
5E
MÜZ5
8B
MÜZ8
5B
MÜZ5
7C
MÜZ7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Elif KALKAN
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
Pazartesi
6C
DİN6
6C
DİN6
(3)
08:10
08:50
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
6D
DİN6
6D
DİN6
6E
DİN6
(9)
13:00
13:40
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
(10)
13:45
14:25
Ma. Üc
6E
DİN6
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Sayı : 90192421-17
Adı Soyadı : Ergün ODACI
Ders
Gün
(1)
06:30
07:10
(2)
07:20
08:00
(3)
08:10
08:50
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
T.C.
TALAS KAYMAKAMLIĞI
Sahra-Galip Özsan Ortaokulu
Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam :
Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
09:00
09:50
10:40
11:30
12:15
09:40
10:30
11:20
12:10
12:55
(9)
13:00
13:40
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
8E
TET8
8E
TET8
Cuma
8G
TET8
8G
TET8
7F
TET7
7F
TET7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 02/03/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
02/03/2015
Aslını aldım.
Hüseyin SOYLU
Okul Müdürü
Download

6C 6C 6A 6A MT/HZ6 MT/HZ6 MT/HZ6 MT/HZ6 6E 6E MT/HZ6 MT