Download

Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a z