Prihlaska a evidencni list zamestnavatele 2010.pdf - Adobe Acrobat Professional
Přihláška
a
evidenční list
zaměstnavatele
ZPMVČR - Kód 211
Plnění oznamovací povinnosti
zaměstnavatele - plátce pojistného přihlášení
změna
odhlášení
Razítko a podpis pracovníka ZPMVČR
(§ 25 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
1a. Identifikace zaměstnavatele (právnické osoby, organizační jednotky právnické osoby nebo fyzické osoby)
Obchodní název zaměstnavatele - plátce pojistného
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
Identikační číslo plátce pojistného (IČ)
/
Obec
PSČ
Právní subjektivita
ano
Právní forma plátce pojistného
Stát
právnická osoba
ne
fyzická osoba
1b. Identifikace zaměstnavatele, jíž je plátce pojistného uvedený v oddíle 1a. součástí
Obchodní název zaměstnavatele, jíž je nižší organizační jednotka součástí
Číslo popisné
ADRESA SÍDLA: Ulice
Číslo orientační
/
Obec
PSČ
1c. Identifikace zaměstnavatele (fyzické osoby)
Příjmení
Titul
Jméno
Číslo popisné
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: Ulice
Číslo orientační
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
/
Obec
PSČ
2. Doručovací adresa
ADRESA SÍDLA: Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
/
PSČ
Obec
3. Bankovní spojení zaměstnavatele
Bankovní spojení: (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)
Bankovní spojení: IBAN (XX99-9999-9999-9999-9999-9999)
4. Kontaktní údaje odpovědného pracovníka
Příjmení
Jméno
Postavení vzhledem k zaměstnavateli
Titul
Telefon
E-mail
5. Datum platnosti údajů, datum vyplnění a podpis zaměstnavatele
Prohlašuji, že všechny údaje v této Přihlášce a evidenčním listě zaměstnavatele jsou pravdivé a že ohlásím ZPMVČR
všechny změny údajů, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.
Datum platnosti vyplněných údajů OD
ZPMVČR 72.51/2010
Počet listů příloh
Vyplněno dne (DD.MM.RRRR)
Razítko a podpis odpovědného pracovníka
Prihlaska zamestnavatele - formular k vyplneni na PC - brezen 2011ok.pdf
Přihláška
a
evidenční list
zaměstnavatele
ZPMVČR - kód 211
Plnění oznamovací povinnosti
zaměstnavatele - plátce pojistného
přihlášení
změna
odhlášení
Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka ZPMVČR
(§ 25 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Formulář bude zpracován elektronicky. Vyplňujte jej, prosím, předepsaným typem písma Courier New Bold 11. Zaškrtávací pole označte křížkem.
1a. Identifikace zaměstnavatele (právnické osoby, organizační jednotky právnické osoby nebo fyzické osoby)
Obchodní název zaměstnavatele - plátce pojistného
ADRESA SÍDLA (organizační jednotky): Ulice
Číslo plátce pojistného
Číslo popisné / číslo orientační
Obec
PSČ
Právní subjektivita
ano
Právní forma plátce pojistného
Stát
právnická osoba
ne
fyzická osoba
1b. Identifikace zaměstnavatele, jíž je plátce pojistného uvedený v oddíle 1a. součástí
Obchodní název zaměstnavatele, jíž je nižší organizační jednotka součástí
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: Ulice
Číslo popisné / číslo orientační
Obec
PSČ
1c. Identifikace zaměstnavatele (fyzické osoby)
Příjmení
Titul
Jméno
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: Ulice
Číslo popisné / číslo orientační
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
Obec
PSČ
2. Doručovací adresa
Číslo popisné / číslo orientační
ADRESA SÍDLA: Ulice
PSČ
Obec
3. Bankovní spojení zaměstnavatele
Bankovní spojení: (předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky)
Bankovní spojení: IBAN (XX99 9999 9999 9999 9999 9999)
4. Kontaktní údaje odpovědného pracovníka
Příjmení
Jméno
Postavení vzhledem k zaměstnavateli
Titul
Telefon
E-mail
5. Datum platnosti údajů, datum vyplnění a podpis zaměstnavatele
Prohlašuji, že všechny údaje v této Přihlášce a evidenčním listě zaměstnavatele jsou pravdivé a že ohlásím ZPMVČR
všechny změny údajů, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.
Datum platnosti vyplněných údajů OD
ZPMV 72.51/2010
Počet listů příloh
Vyplněno dne (DD.MM.RRRR)
Razítko a podpis odpovědného pracovníka
Download

Přihláška