DWUTYGODNIK NR: 20 (89) Nakład 7000 9 października 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606
Gazeta
bezpłatna
Następny numer:
23 PAŹDZIERNIKA
Wilkowice
Będą walczyć
www.region.info.pl
[email protected]
Nr indeksu: 285080
ISSN: 2299-0976
SZCZYRK
o rondo
czytaj na stronie 15
w stanie
przedzawałowym?
9
e
i
n
o
r
t
s
a
n
j
czyta
Bielsko-Biała
C E N T RU M M E DYC Z N E
PODZAMCZE
Kryzys miejskich finansów
telefon: 661 358 838
cz yta j na str on ie 4
PORADNIE:
- GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA (USG 4D, badania prenatalne)
- GASTROENTEROLOGICZNA
- CHIRURGICZNA (drobne zabiegi chirurgiczne)
- NEUROLOGICZNA
- KARDIOLOGICZNA (UKG, Doppler, Holter, EKG)
- UROLOGICZNA
M
- ENDYKRYNOLOGICZNA
ENTRU
C
E
W
NO
ny!
- CHORÓB NACZYŃ
cyjne ce
PRACOWNIE:
Centrum Kamienia Naturalnego
poleca
en
Konkur
SCHODY
- USG, ENDOSKOPII (kolonoskopia, gastroskopia)
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE DOROSŁYCH
REKLAMA
Godziny otwarcia: 10.00-20.00
Rejestracja telefoniczna lub osobista w godzinach otwarcia
Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 2/2, telefon 661 358 838
Wykonujemy także : parapety, blaty
kuchenne, łazienki, kominki.
MARLEX, ul. Krańcowa 35, 43-305 Bielsko-Biała (obok kościoła w Małych Kozach)
www.marlex-m.pl, (33) 817 40 83, 690 995 699, [email protected]
www.region.info.pl
[email protected]
Region
2
Bielsko-Biała
Powstaje
kolejny bubel?
– czytaj na stronie 4
Bestwina
Jaworze
Dzikie wysypiska Odkopano
na koszt
podatnika
ludzkie szczątki
– czytaj na stronie 7
– czytaj na stronie 10
Region
Olimpijskie
nadzieje w
Mazańcowicach
– czytaj na stronie 13
200 przedszkolaków na boisku
UM Bielsko-Biała
Ponad 200 dzieci na parkiecie i blisko 800 rozemocjonowanych kibiców na trybunach,
oto najkrótszy opis jesiennej edycji Przedszkoliady 2013, która odbyła się w miniony
weekend w hali pod Debowcem. W turnieju piłkarskim dla przedszkolaków,
zorganizowanym przez gminę Bielsko-Biała przy współpracy z Football Academy
wystartowały w niedzielę 24 drużyny reprezentujące bielskie przedszkola.
Kolejna Przedszkoliada już za rok
Na czterech boiskach
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Karbowej najmłodsi adepci piłki nożnej
rywalizowali pod okiem znanych ze stadionów T-Mobile
Ekstraklasa: Marka Sokołowskiego, Dariusza Kołodzieja i Tomasza Górkiewicza,
którzy tym razem wcielili się
w rolę sędziów, a nie mieli
łatwego zadania. Tam gdzie
nie pomógł gwizdek, używali swojego boiskowego auto-
rytetu. Cały turniej przebiegł
szybko oraz sprawnie, a zgodnie z napiętym terminarzem
rozegrano aż 60 spotkań.
Na każdym boisku wyłoniono mistrza, a puchary za
pierwsze miejsca trafiły do
przedszkoli: nr 51, nr 49,
nr 9 i nr 55. Ponadto trofea
dla najliczniejszej drużyny
otrzymały przedszkola nr 23
i 9, a tort ufundowany przez
sponsorów trafił do przedszkola nr 51. Jego reprezen-
Ulg nie będzie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
stwierdziła nieważność
uchwały Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 13
marca 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowych
zasad ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin
uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata
2012-2018”.
W związku z tym, Urząd
Miejski w Bielsku-Białej za-
skarżył uchwałę na drodze
sądowej do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
w Gliwicach. Sąd wyrokiem
z dnia 2 sierpnia 2013 r. oddalił skargę.
W związku z powyższym
właściciele nieruchomości
nie mogą pomniejszać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według
zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia
13 marca 2013 r.
Region
Redakcja:
ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 487 66 06
e-mail: [email protected]
www.region.info.pl
Zachęcamy Was Drodzy Czytelnicy do
udziału w tworzeniu „Regionu”.Czekamy
na maile i telefony z uwagami i wskazówkami na temat tego, o czym chcielibyście
przeczytać.
tacja potrafiła bowiem najlepiej połączyć udane występy
na boisku z dobrą zabawą
w chwilach wolnych od gry.
Dodajmy jeszcze, że
w trakcie turnieju do swoich
kolegów z drużyny TS Podbeskidzie, które było partnerem turnieju, dołączył także
Richard Zajac. Popularny
wśród bielskich kibiców
„Rysiek” podczas krótkiej
przerwy dla dzieci na „złapanie oddechu”, wziął udział
w konkursie rzutów karnych,
broniąc strzały 20 rodziców.
Najlepszy w tej trudnej sztuce okazał się Dariusz Kosek
i to on właśnie otrzymał
główną nagrodę – meczową
koszulkę słowackiego golkipera.
Każdy przedszkolak został nagrodzony medalem
za udział, a po ceremonii
dekoracji i wręczenia nagród wszyscy chętni mogli
skorzystać z okazji zdobycia autografu oraz zrobienia
sobie zdjęcia z piłkarzami.
Nic więc dziwnego, że trzy
godziny minęły błyskawicznie, a wychodzący z hali:
przedszkolaki, opiekunowie
grup oraz rodzice i dziadkowie pytali o... datę następnej
edycji Przedszkoliady.
Region
Wilamowice
60-lecie kgw w
Hecznarowicach
– czytaj na stronie 14
– czytaj na stronie 20
język obcy
Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej,
mieszkańcy województwa śląskiego,
którzy ukończyli 50 lat mają szansę
nieodpłatnie uczestniczyć
w szkoleniach językowych.
www.bielpar.pl
www.bielpar.pl
PARAPETY
PARAPETY
PROMOCJE
!
PROMOCJE
!
Za treści ogłoszeń
redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie
prawo dokonywania
skrótów, przeredagowywania i zmiany
tytułów nadesłanych
materiałów.
niesamowity
Nieobcy
W projekcie udział wziąć
mogą osoby dorosłe bezrobotne zarejestrowane
w PUP lubpracujące (zamieszkałe lub zatrudnione w woj. śląskim), które
z własnej inicjatywy chcą
zdobyć, udoskonalić umiejętności posługiwania się
językiem obcym należące
REKLAMA
do minimum jednej z grup:
- osoby w wieku powyżej
50 roku życia,
- osoby powracające lub
wchodzące na rynek pracy
po raz pierwszy po przerwie związanej z macierzyństwem,
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,
- osoby niepełnosprawne,
- pozostający bez zatrudnienia w okresie min.
6 miesięcy przed przystąpieniemDETAL
do projektu.
PRODUKCJA
PRODUKCJA HURT
DETAL HURT
Projekt zakłada realizację szkoleń językowych:
WEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
ZEWNETRZNE I ZEWNETRZNE
- język angielski,
- język niemiecki,
- język rosyjski.
Dystrybutor marki: Dystrybutor marki:
I etap (60h): - pozwala
na poznanie języka, m.in.
poznanie zwrotów, gramatyki, zasobu słownictwa,
jego poszerzanie i konul. Grażyńskiego 12, Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12, Bielsko-Biała
sekwentne utrwalanie.
tel./fax:
tel./fax: 33 470 3000, 512 136
772 33 470 3000, 512 136 772
W trakcie kursu rozwijane
będą 4 umiejętności - czy-
Redaktor naczelny: Mirosław Brzezowski
Zespół redakcyjny: Krzysztof Biłka,
Danuta Brzezowska, Paweł Hetnał,
Grzegorz Pastwa
Reklama: Krzysztof Biłka
Współpraca: Łukasz Mleczko,
Jerzy Słaboń, Stanisław Biłka
Wydawca: MD-House Sp.z o.o.
KRS 0000388896
Skład i łamanie: Michał Duława
Drukarnia: Agora S.A.
Sport
Niesamowity
mecz, Rekord
tanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.
Przeprowadzane będą testy
wiedzy, badające postępy
uczestników. Grupy będą
formułowane na podstawie testów kompetencji językowych-dla osiągnięcia
pełnego poziomu zgodnie
z Europejskim Systemem
Kształcenia Językowego.
II etap (60h): - stanowi
przygotowanie do egzaminu z danego języka dla
pełnego poziomu kompetencji. W trakcie zajęć
uczestnicy poznają strukturę egzaminu i przećwiczą
jej zastosowanie, poznają
metody i techniki egzaminacyjne, rozwiązywać będą
przykładowe zestawy egzaminacyjnych.
Informacje i zapisy:
Maciej C howanie c
– Telefon kontaktowy
501585646.
Okres realizacji projektu:
1 czerwca 2013 - 31 maja
2015
Biuro projektu:
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. 32 603 77 49
Region
Listy do Regionu
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia? Chcesz abyśmy opisali Twoją sprawę lub masz ważne informacje. Pisz na
adres redakcji, a nasz dziennikarz skontaktuje się z Tobą.
Redakcja
Piszcie na adres: [email protected]
lub dzwońcie: 33 487 66 06.
BLATY KUCHENNE
Z KAMIENIA
Z kamienia zrobimy wszystko
Wykonujemy blaty kamienne z granitu, kwarcytu i innych kompozytów.
U nas kupisz blat z granitu już za 360 zł za mb.
Dysponujemy szerokim wyborem kamieni: marmurów, granitów, kwarcytów,
konglomeratów, trawertynów i piaskowców.
Oferujemy 50 lat tradycji i profesjonalną obróbkę maszyną CNC. Sprawdzimy
się zarówno podczas wykonania blatu, jak i posadzki, elewacji czy kominka.
www.marlex-m.pl
MARLEX – PRZYJDŹ I SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA
ZNAJDŹ NAS NA: www.facebook.com/marlexbielskobiala
Centrum Kamienia Naturalnego
MARLEX, ul. Krańcowa 35, 43-305 Bielsko-Biała (obok kościoła w Małych Kozach), www.marlex-m.pl, (33) 817 40 83, 690 995 699, [email protected]
REKLAMA
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
4
Kryzys miejskich Powstaje kolejny
finansów bubel?
W budżecie miasta brakuje 19 mln zł
W czasie wrześniowej sesji Rady Miejskiej prezydent
Bielska-Białej zdał relację
z realizacji budżetu miasta za
pierwsze półrocze. Jacek Krywult poinformował o bardzo
niskich wpływach z tytułu
podatki PIT i CIT. Gospodarz miasta powiedział, że
dochody z tego tytułu będą
o 19 mln zł niższe niż pierwotnie założono. Te wstępne wyliczenia mogą sięgnąć
20 mln zł, a wg niektórych
nawet 30 mln zł. W minionym roku szacowany deficyt
kształtował się na poziomie 8
mln zł w połowie roku, a pod
koniec sięgnął ostatecznie 13
mln zł.
Będą cięcia
Najmocniej skutki niższych wpływów z podatków
może odczuć blisko 3,8 tys.
pracowników zatrudnionych
w pionie oświaty. Jeśli sprawy
będą miały się jak do tej pory,
to już w listopadzie może zabraknąć na pensje dla pracowników oświaty i samorządu. Prezydent nawoływał
do oszczędności w Miejskim
Zarządzie Oświaty. Co wię-
cej budżet miasta po stronie
wydatków zostanie obciążony dodatkowymi świadczeniami na opiekę społeczną.
Mimo stosunkowo niskiej
stopy bezrobocia na terenie
miasta, programem pomocy
społecznej objętych jest coraz
szersza rzesza bielszczan.
Radny Roman Matyja
zaapelował do władz miasta, by te podjęły działania
zmierzające do modyfikacji
bieżącego budżetu. Zaznaczył, że miasto znalazło się
w najtrudniejszej sytuacji finansowej od trzech lat. Krywult mimo wszystko optował
za utrzymaniem bieżącego
budżetu, mając jednocześnie świadomość jak trudny
będzie kolejny rok, najprawdopodobniej pozbawiony
poważniejszych inwestycji.
Prezydent jak i Matyja zgodnie obciążyli winą za taki
stan rzeczy ministra finansów, Jacka Rostowskiego,
który jest autorem ustawy
ograniczającej możliwości
zaciągania kredytów przez
samorządy. Według wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej, Jarosława Klimaszewskiego, rząd zamierza
zmodyfikować tę ustawę, co
być może pozwoli Bielsku-Białej poprawić kiepską sytuację finansową miasta.
Szpital miejski czeka komercjalizacja?
Wobec trudnej sytuacji
finansowej bielskiego samorządu kilku radnych wyraziło niepokój o przyszłość
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II. Ich obawy
dotyczyły ewentualnej komercjalizacji placówki i przełożenia jej modernizacji oraz
rozbudowy.
Krywult uspokoił zaniepokojonych radnych. Gospodarz Bielska-Białej powiedział, że na chwilę obecną
nie ma mowy o komercjalizacji szpitala. - Jeśli chodzi
o służbę zdrowia to nie ma
żadnych nowości. Wszystkie
szpitale są coraz bardziej zadłużone. Nie jest to wina złego
zarządzania, ale nieustannej
walki z Narodowym Funduszem Zdrowia o odzyskanie
pieniędzy za zadania, które
wykonał samorząd – wyjaśniał Krywult. - W Beskidzkim Centrum Onkologii za
leczenie pacjentów spoza
miasta NFZ jest winny miastu ponad 7 mln zł. Wszystkie szpitale mają taki sam
problem. Staramy się mieszkańców przyjmować i leczyć,
mimo tych utrudnień. Jeśli
ten system będzie nadal działał tak wadliwie, to będziemy
zmuszeni do komercjalizacji.
Na razie to temat nieaktualny,
ale nie dam gwarancji na to co
będzie się działo za pół roku
lub za rok. Staramy się leczyć
na wysokim poziomie i zaopatrujemy szpitale w nowy
sprzęt. Szpital onkologiczny
obsługuje nie tylko mieszkańców miasta i powiatu, ale
około miliona ludzi z całego
regionu.
Mimo tarapatów finansowych miasto nie zamierza
rezygnować z walki o środki unijne na gruntowny remont i rozbudowę szpitala.
Placówka została zgłoszona
przez bielskich urzędników
do wojewódzkiego programu kluczowych inwestycji
współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
Łączny koszt zaplanowanego zadania wyceniono na
150 mln zł, z czego 22 mln
zł wyłoży bielski samorząd.
Problem w tym, że marszałek
województwa zamierza rozdzielić pulę pieniędzy przeznaczoną na służbę zdrowia
na subregiony, w wyniku
czego bielski szpital mógłby liczyć co najwyżej na 30
mln zł dofinansowania. - Na
pewno sprawy nie odpuścimy
i czynimy starania, by nie rozparcelować tej kwoty. Robi się
wiele mniej istotnych inwestycji, jak choćby czwarta sala
koncertowa w Katowicach,
a tutaj stawką jest sprawa
pierwszej potrzeby, nie tylko
dla mieszkańców Bielska-Białej – zakończył prezydent
miasta.
pH
Parada na ulicach miasta
Barwny korowód przeszedł z placu Ratuszowego do Teatru Polskiego. „Uliczna Parada Teatralna w Śródmieściu Bielsko”, zorganizowana została już po raz czwarty w ramach Programu
Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla Śródmieście Bielsko.
Program jest częścią projektu
pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi”
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. „Uliczna Parada Teatralna w Śródmieściu Bielsko”
jako główny cel stawia wzmocnienie integracji oraz aktywizację
społeczności lokalnej. Jej celem
jest również upowszechnianie
i kultywowanie dorobku kulturalnego placówek działających
na rzecz osiedla Śródmieście
Bielsko.
Tegoroczna Parada miała
uroczysty charakter, gdyż po
korowodzie na „deskach” Teatru Polskiego odbyły się występy artystyczne. Stanowiło
to ogromny prestiż dla dzieci
i młodzieży, jak i przygotowujących wystąpienia. Zwieńczeniem Parady było zaprezentowanie spektaklu pt. „Królewna
Śnieżka i ośmiu krasnoludków” przygotowanego w ramach warsztatów teatralnych
(zorganizowanych również
w ramach projektu „Bielsko-
-Białą łączy ludzi”) przez dzieci z osiedla ŚB uczęszczających
do Środowiskowego Centrum
Pomocy
_____________________
W ramach „Ulicznej Parady Teatralnej w Śródmieściu
Bielsko” wystąpiły następujące
placówki:
- Przedszkola nr 11 i 12
w Bielsku-Białej,
- Szkoły Podstawowej nr 4
i 22 w Bielsku-Białej,
- Środowiskowe Centrum
Pomocy,
- Katolickie Towarzystwo
Kulturalne w Bielsku-Białej,
- Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych
i Mechanicznych im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Bielsku-Białej,
-IV liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji
Narodowej w Bielsku-Białej,
- Bielskie Stowarzyszenie
Artystyczne „Teatr Grodzki”.
Region
Rondo na placu Zwycięstwa od kilku
dekad nie było remontowane i od dawna
nie spełnia norm ruchu drogowego.
Niedawno rozpoczął się remont tego
skrzyżowania, który zdaniem kilku
radnych nie przebiega tak jak należy.
Wg nich, niegdyś bardzo rozległe rondo
jest zbyt wąskie, by mogły swobodnie
poruszać się po nim autobusy.
www.inwestycje.blog.bielsko.pl
Paweł Hetnał
Sytuacja finansowa Bielska-Białej stała się w ostatnich miesiącach niezwykle
trudna. W budżecie już brakuje 19 mln zł, a deficyt może sięgnąć nawet
30 mln zł. Cięcia w pierwszej kolejności dotkną pion oświaty, a skromny
budżet na kolejny rok może spowodować, że miejskie inwestycje zostaną
odłożone na kolejne lata.
Plan przebudowy ronda
Swoje obawy w związku
z prowadzonymi tam pracami zgłosił podczas wrześniowych sesji bielskich
radnych wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przemysław Drabek. Jego zdaniem
na drogach wjazdowych na
rondo jest zbyt ciasno, głównie za sprawą powstających
tam „wysepek”. Szczególne
trudności z pokonaniem
tego skrzyżowania mają
kierowcy autobusów, którzy
niemal muszą zatrzymać
się na rondzie i wjechać na
kraweżnik, by zachować
właściwy tor jazdy. Jego
zdanie podzielił drugi z wiceprzewodniczących, Jarosław Klimaszewski. - Kiedyś
mogły tam jechać obok siebie
dwa samochody równolegle.
Teraz to już jest niemożliwe,
lakier byłby zarysowany. Nie
jestem fachowcem, ale nie rozumiem dlaczego środek ronda oraz chodniki są tak rozbudowane. Na środku ronda
jest tyle miejsca, że spokojnie
wylądują tam dwa helikoptery. To ostatnia chwila jeszcze
żeby tam zainterweniować –
ostrzegał radny.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Wojciech Waluś, studził emocje i przypomniał, że obecnie kierowcy
poruszają się po placu budowy. - Trzeba uwzględnić,
że ruch odbywa się ze wszystkimi utrudnieniami, które
wynikają z tego, że prace
ciągle trwają. To było pierwsze skrzyżowanie tego typu
w mieście i funkcjonowało
bez korekt oraz remontów
przez kilkadziesiąt lat. Każdy
projekt wykonania remontu
musi uwzględniać współczesne przepisy. Wszystkie normatywy, w tym szerokość
jezdni, są w tym projekcie
spełnione i to rondo na pewno będzie drożne. Wszystkie pojazdy dopuszczone
do ruchu będą mogły tam
poruszać się bez problemu –
uspokajał szef MZD.
Mimo tych zapewnień
obawy wyraził nawet prezydent miasta, Jacek Krywult.
- Normy są, ale wiem też,
że projektanci siedzą przy
biurkach i projektują nie
wychodząc w teren. Różne
rzeczy z tego wychodzą, czego mieliśmy już wiele przykładów – mówił Krywult.
Prezydent wskazał przypadek skrętu z ulicy Andersa
na ulicę Armii Krajowej,
gdzie autobusy nie są w stanie skręcić nie wjeżdżając
na połowę drugiego pasa
jezdni. Tam normatywy
projektantów również były
spełnione, a tymczasem to
rozwiązanie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Dodał, że na placu Zwycięstwa będzie wszystko zgodnie z przepisami, z tym że
nie będzie komfortu poruszania się po nim.
pH
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
5
Smród należy eksmitować, nie perfumować
Prezydent nie chce spotkania z mieszkańcami Lipnika
Podczas wrześniowej sesji
Rady Miejskiej Bielska-Białej po raz kolejny poruszono
kwestię fetoru wydobywającego się ze składowiska odpadów w Lipniku. Radna Dorota
Piegzik Izydorczyk pisała tym
razem w swojej interpelacji
o zmagających się ze smrodem
mieszkańcach ulic Krańcowej,
Witosa, Pomorskiej, Wielkopolskiej i Lubelskiej. - Kiedyś
współczuli innym, teraz współczują sobie. Takiego stężenia
smrodu jaki był 4 września,
ci którzy mieszkają blisko, nie
pamiętają – mówiła radna.
Jak zaznaczyła, smród dotarł
w nowe rejony miasta i mieszkańcy, którzy poczuli go po raz
pierwszy obawiają się, że woń
ta podrażniła ich nozdrza nie
po raz ostatni. Dodała, że we
wspomnianym dniu 4 września, ci, którzy mieli okazję, to
po prostu tego dnia opuścili
swoje domy i wyjechali. Zdaniem mieszkańców za fetor
odpowiedzialna jest „supernowoczesna” kompostownia
czyli bubel, który należałoby
reklamować. Mieszkańcy liczą
- Oszczędźcie sobie epitetów.
Takie słowo jak bubel niczemu nie służy. To nowoczesne
składowisko. W sierpniu przywieziono 10 razy więcej odpadów mokrych niż w lipcu i to
jest powód kłopotów. Nic nie
dadzą spotkania w hali pod
Dębowcem ani nigdzie indziej.
Trzeba się zabrać do roboty
i zrobić wszystko, by ograniczyć
skalę tego zjawiska – odpowiadał radnym prezydent Jacek
Krywult. - Nie widzę żadnego
celu w organizowaniu spotkań
w hali. Wiem, że chcielibyście
robić jatki żeby się wyżywać, ale
to na pewno nie pomoże w tej
sprawie.
Później z wydobywającego
się smrodu tłumaczył się prezes ZGO, Wiesław Pasierbek.
Na początku swojej wypowiedzi zaznaczył, że nie lekceważy
żadnego sygnału o uciążliwościach wynikających z funkcjonowania ZGO. Zapewniał też
o nowoczesności zastosowanej tam technologii. Pasierbek
stwierdził jednak, że sytuacja
jest dynamiczna i nie można
na bardziej efektywną walkę ze
smrodem.
Nastroje jakie panują wśród
mieszkańców relacjonował
również Andrzej Gacek. Radny powiedział, że sytuacja jest
dramatyczna. 19 września
Rada Osiedla Lipnik zorganizowała spotkanie z mieszkańcami, którzy borykają się
z uciążliwościami zapachowymi. Zebrało się ponad 250
osób. - Zdenerwowani mieszkańcy określają się więźniami
swoich domów. Uważają, że są
traktowani gorzej niż zwierzęta, a kompostownię nazywają
fetorownią. Jak mówią, smród
należy eksmitować, a nie perfumować. Ponadto mieszkańcy obawiają się spożywania
owoców ze swoich sadów i boją
się o zdrowie dzieci. Nie mogą
nadziwić się jak doszło do wydania decyzji środowiskowej
– relacjonował Gacek. Radny
zaproponował prezydentowi
miasta zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Lipnika, najlepiej w hali pod Dębowcem.
Piegzik-Izydorczyk
stwierdziła, że wszystkie
powyższe fakty wpływają
na coraz gorszy stan nawierzchni drogi, która jest
po prostu dziurawa. Doraźne, częste i nierzadko
kosztowne naprawy nie
przynoszą tam pożądanych
rezultatów. Zdaniem radnej
najlepszym rozwiązaniem
byłby gruntowny remont
tego ciągu.
- Państwo chcecie wymusić żeby obok ustalonego
już budżetu zrobić drugi.
W mieście są tylko jedne
pieniądze - skomentował
wniosek radnej prezydent
miasta Jacek Krywult. Nie mamy po prostu środków w budżecie na ten cel.
Sprawa ulicy Czołgistów
jest nam dobrze znana i jeśli w przyszłym roku znajdą się środki finansowe, to
wtedy włączymy to zadanie
do planów inwestycyjnych.
pH
Dziurawa jak Czołgistów
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Dorota PiegzikIzydorczyk wnioskowała do władz miasta o remont ulicy
Czołgistów. Radna oczekiwała, że zadanie to zostanie
włączone do planu inwestycyjnego ratusza na 2014 r.
komunikacji miejskiej i turystom udającym się stamtąd
na piesze wędrówki górskie.
Radna przypomniała, że
mieszkańcy tej ulicy niejednokrotnie już zwracali uwagę na zły stan nawierzchni
jezdni i brak parkingów
wzdłuż tego ciągu. Podkreśliła, że znajdujący się tuż
przy wejściu na Błonia parking jest zdecydowanie za
mały i istnieje konieczność
przeanalizowania możliwości utworzenia dodatkowych
miejsc do parkowania, np.
wzdłuż ulicy.
Perony do remontu
Dworzec kolejowy w Bielsko-Biała Główna jest wizytówką miasta. Piękny,
odrestaurowany, dziewiętnastowieczny budynek nijak
komponuje się jednak z obskurnymi peronami. W najbliższym czasie te dysproporcje powinny zniknąć
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. są w trakcie rozstrzygania
przetargu na wykonanie modernizacji swojej infrastruktury przy bielskim dworcu
głównym. Prace rozpoczną
się w trzecim kwartale 2013
roku. Roboty obejmą remonty czterech peronów: nr 1a, nr
1, nr 2 oraz nr 3. Każdy z peronów otrzyma nowe posadz-
Perony przy najpiękniejszym z bielskich dworców wkrótce zostaną
wyremontowane
ki, wyremontowane zostaną
również zadaszenia wiat.
PKP PLK przewiduje również montaż nowego systemu
informacyjnego i odświeżenie
elewacji przejścia podziemnego. Prace remontowe powinny zakończyć najpóźniej 13
grudnia 2013 roku.
Region
REKLAMA
bardzo dużym natężeniem
ruchu pojazdów różnego
tonażu. To także miejsce
gdzie chętnie odpoczywają
osoby spoza Bielska-Białej.
Radna dodała, że wzdłuż
ulicy Czołgistów rozciąga
się zwarta zabudowa domów
wielorodzinnych i jednorodzinnych, a ponadto zlokalizowana jest tam największa
na Podbeskidziu państwowa
uczelnia – Akademia Tachniczno-Humanistyczna, co
znacząco powiększa liczbę
użytkowników drogi. Co
więcej, droga ta służy liniom
Wikipedia
Radna przypomniała, że
ulica Czołgistów jest najważniejszą drogą dojazdową
do jednego z największych
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w mieście.
Miała na myśli rzecz jasna
bielskie Błonia. Z uwagi na
lokalizację, funkcję i charakter, ulica ta podlega dużym i częstym obciążeniom
przez cały rok. Atrakcyjność
terenu na Błoniach powoduje, że organizowane tam
są różnego rodzaju imprezy
rozrywkowe, sportowe, występy pokazy, a to skutkuje
było m.in. przewidzieć wzrostu
dostawy do zakładu odpadów
mokrych z 200 ton w lipcu do
2000 ton w sierpniu. Za zaistniałą sytuację winił również...
procesy gnilne jakie zachodzą
w kubłach na odpady, które
już w stanie pewnego stopnia
rozkładu docierają na składowisko. Problemem też są
woreczki foliowe w odpadach
mokrych, które utrudniają
proces fermentacji. Dodał, że
jego Zakład jest ciągle kontrolowany przez różne instytucje,
które nie mają zastrzeżeń do
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Mimo to podjęto szereg
działań mających na celu
zmniejszenie uciążliwości dla
okolicznych mieszkańców. Wykonaliśmy zadaszenie wiat
na szkło i metal, ponieważ
były skargi, na to, że hałas jest
duży – wymieniał Pasierbek.
– Powstały one mimo, że pomiary hałasu nie przekroczyły
dopuszczalnych poziomów. Zamontowaliśmy siatki ochronne,
które uniemożliwiają rozwie-
wanie lekkich odpadów po
okolicy. Nasadziliśmy ponad
tysiąc drzew zagęszczając pas
zieleni izolacyjnej, czego efekt
będzie widoczny za 2-3 lata.
Wymieniliśmy też iglaki które obeschły. Rozmieściliśmy
punkty, gdzie znajdują się żele
pochłaniające fetor. Zakupiliśmy urządzenia do „ciepłego”
mycia posadzek do kompostowni i sortowni. Zwiększyliśmy częstotliwość dezodoryzacji, dezynfekcji i deratyzacji.
Zamontowaliśmy bramy szybkozamykające w kompostowni
i sortowni co kosztowało 170
tys. zł. Łączny koszt tych działań to 300 tys. W żadnym protokole pokontrolnym nie było
takich zaleceń – podkreślał
prezes ZGO
Pasierbek dodał, że zmieniono również system pracy,
tak aby nocą odpady nie były
pozostawiane na zewnątrz.
Niektóre z podjętych działań
mają charakter długoterminowy i przyniosą efekty w bliższej lub dalszej przyszłości.
pH
Nowa trybuna
otwarta
Krzysztof Dzierżawa
Grzegorz Pastwa
Fetor wydobywający się z bielskiego Zakładu Gospodarki Odpadami jest utrapieniem coraz szerszej rzeszy bielszczan.
Prezydent miasta nie zamierza jednak spotkać się z nimi, ponieważ byłaby to okazja do „jatki”.
Rośnie stadion przy ulicy Rychlińskiego
W sobotę 5 października 2013, w dniu meczu
bielskiego Podbeskidzia
z Lechem Poznań, została
oficjalnie oddana do użytku
trybuna północna Stadionu
Miejskiego.
Końcem września obiekt
wizytował przedstawiciel
Polskiego Związku Piłki
Nożnej i pozytywnie zaopiniował trybunę północną,
dopuszczając ją do użytku
dla kibiców. Jednocześnie na
Stadionie Miejskim trwają
prace związane z powstaniem pozostałych trybun.
Postęp robót jest widoczny na trybunie południowej, natomiast na trybunie
wschodniej trwa demontaż
krzesełek. Krzesełka te zostaną wykorzystane na innych obiektach sportowych
w mieście.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
6
Ministerstwo pozbawiło ich chleba
Dzieci czekają na dodatkowe zajęcia
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej o pomoc samorządowców prosiła Marzena
Kucharska, która od 17 lat
prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na
nauczaniu języka angielskiego w przedszkolach.
Wystąpiła nie tylko w imieniu własnym, ale i również
innych instruktorów - rytmiki czy tańców, którzy
prowadzą zajęcia wśród
najmłodszych. Na kilka
dni przed rozpoczęciem
roku szkolnego ta grupa
nauczycieli dowiedziała się
o wprowadzeniu w życie
ustawy tzw. „przedszkolnej. Nikt ich nie uprzedził,
że w związku z jej interpretacją, mogą z dnia na dzień
stracić pracę. Nie dano im
szansy na poszukanie czegoś w zamian, bo czas na
zmiany kadrowe w oświacie przypadają na miesiące kwiecień-maj. Zaniepokoili się dopiero wtedy
gdy dyrektorki przedszkoli
odmówiły im udziału w zebraniach z rodzicami, gdzie
mogli przedstawić ofert
swoich zajęć. Byli pewni, że mają do czynienia
z sytuacją przejściową, bo
nie wydawało się, że zajęć
w przedszkolach nie będzie.
Podobną informację otrzymali rodzice na zebraniach.
Wspomniana ustawa
przedszkolna mówi o tym,
że opłata za każdą godzinę
pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 13 nie
może przekroczyć 1 zł,
z czego zapewne rodzice
początkowo ucieszyli się.
Ustawa mówi też, że przedszkole nie może pobierać
żadnych opłat związanych
z tzw. zajęciami dodatkowymi. Na mocy ustawy
ministerstwo dotuje kwotę
w wysokości 103,50 zł na
każde dziecko miesięcznie
i z tej puli miały być finansowane zajęcia dodatkowe.
Dzięki temu rodzice mieli
płacić mniej za przedszkole.
Z czasem jednak prowadzących zajęcia zaniepokoiły
komunikaty, które pojawiły się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Mówiły one,
że rodzice nie mogą płacić
za zajęcia zorganizowane
przez firmy zewnętrzne. Okazało się to nieprawdą.
Zasięgnęliśmy opinii prawników, która jednoznacznie
wskazuje, że komunikaty te
nie mają żadnej podstawy
prawnej. Poza tym, zgodnie
z prawem kompetencje rady
rodziców nie zmieniły się
i rodzice mogą organizować
zajęcia na terenie przedszkola i mogą zbierać na
nie pieniądze oraz zawierać
umowy z firmami zewnętrznymi – argumentowała Kucharska.
Ministerialne wytyczne
mówią również, że zajęcia
dodatkowe powinny być
finansowane przez samorządy z ww. dotacji w kwocie 103,50 zł. Kucharska
zapewniała, że te dotacje
nie pokryją różnicy, którą
Do tej pory, czyli przed
wprowadzeniem ustawy
wraz z wytycznymi, było
tak, że wśród proponowanych kilku zajęć rodzice
mogli wybrać te, które były
najatrakcyjniejsze dla ich
pociech. Jak mówiła Kucharska, np. w rytmice brały udział wszystkie dzieci,
ale był też j. angielski, tańce, malowanie, garncarstwo
i to wszystko działo się
w lokalnych przedszkolach.
Co więcej koszt tych zajęć
był niski, bo np. za rytmikę
rodzice płacili miesięcznie
12-14 zł, za tańce 12 zł,
za angielski, gdzie zajęcia
odbywały się w małych
grupach, rodzice płacili 28
zł miesięcznie ( dwie lekcje w każdym tygodniu).
W odpłatności tej w żaden
sposób nie uczestniczyło
przedszkole. Rodzice zawierali z przedsiębiorcami
umowy cywilno-prawne,
wpłacali odpowiednią kwotę na konta osób prowadzących, a następnie podpisywano umowy o najem sal
i co miesiąc uiszczano odpowiednią opłatę na konto
Miejskiego Zarządu Oświaty. Teraz zajęć dodatkowych
nie ma. - Ustawa rzekomo
miała wyrównać szanse, co
jest nieprawdą. Celem też
miała być troska o portfele
rodziców, co też się raczej
nie udało. Jeżeli rodziców
nie było stać na nasze zajęcia i jeżeli rodzina jest uboga, to na wniosek dyrektora
i chęć dziecka włączaliśmy
je do naszych grup – wyjaśnia Kucharska. Dzieci te
nie były wykazywane na
listach obecności, bo nie
mogły być z czysto formalnych względów. Wówczas
były na równym poziomie
z dziećmi bogatszych rodziców. Obecnie w przedszkolach prywatnych zajęcia
w pełnym wachlarzu mają
miejsce, a w przedszkolach
publicznych nie. Dzieci
te niebawem spotkają się
w jednej ławie szkolnej
rodzice płacili do tej pory
za każdą godzinę pobytu
w przedszkolu po godz.
13. Komunikat mówi też,
że zajęcia mogą prowadzić
nauczycielki zatrudnione
w przedszkolu, gdyż wg
ministerstwa mają do tego
kompetencje. - One mają
doskonałe kwalifikacje
i robią wiele wspaniałych
rzeczy, ale są przygotowane do nauczania podstawy
programowej. Przykro mi
to powiedzieć, ale żadna
nie gra dobrze na pianinie i nie będzie w związku
z tym potrafiła właściwie
poprowadzić rytmiki. Także kompetencje nauczyciela
języka angielskiego są jasno
określone ustawą. Gwarantuję, że żadna z nauczycielek przedszkolnych nie spełnia tych wymagań – mówiła
prelegentka. Ministerialne
wskazówki pozwalają prowadzić zajęcia dodatkowe
w budynku przedszkola,
ale po godz. 17, czyli po
godzinach pracy placówki.
- Dzieci o tej porze są już
zmęczone i to powinien być
czas dla rodziców, dla domu.
Kto z rozsądnych rodziców
przyprowadzi dziecko na zajęcia po godz. 17? Kto z obsługi przedszkola zostanie
po zajęciach, by posprzątać
i zamknąć obiekt? – pytała
retorycznie.
i na pewno nie będą miały równego startu. Rodzice będą więc szukać zajęć
prywatnych, które będą już
zdecydowanie droższe niż
te wcześniej prowadzone
w przedszkolach. - Podam
przykład, godzina nauki
dziecka j. angielskiego kosztowała wcześniej 3,6 zł, a w
szkole stacjonarnej te same
zajęcia wycenia się na 12
zł. Wynika to z utrzymania
budynku i kosztów administracji. Ustawa dała więc
odwrotny efekt – dodaje nauczycielka. - Władze oświatowe wielu miast, mimo
szczerych chęci, nie zrobią
nic wbrew komunikatom, bo
może wiązać się to ze sporymi konsekwencjami, w tym
utratą pracy. Dyrektorki
i rodzice chcieliby tych zajęć,
ale nie możemy nic zrobić.
Rodzice się buntują i mówią:
słuchajcie, my chcemy za to
zapłacić, więc dlaczego nam
się zabrania ?
Wg danych zaprezentowanych przez Kucharską
tylko w Bielsku-Białej pracę straci 80-90 nauczycieli
przedszkolnych, a w skali
kraju ok. 22 tys. Osobom
parającym się nauczaniem
przedszkolaków nie dano
okresu wypowiedzenia stracili źródło dochodu
z dnia na dzień. - My tak naprawdę nie dowiedzieliśmy
się o sprawie 1 września, ale
12 dni później. Cały czas byliśmy zwodzeni, że na pewno
rzecz wyjaśni się i jakoś to
będzie. Na razie nie zlikwidowaliśmy działalności gospodarczych bo wierzymy,
że sytuacja ulegnie zmianie.
Ponosimy koszty utrzymania pracowników, w moim
przypadku 8 lektorów – nie
traci nadziei Kucharska,
która jednocześnie prosiła
o wstawiennictwo samorządowców w tej sprawie
w Sejmie. Po wysłuchaniu
prelegentki władze miasta poparły jej argumenty
i obiecały interwencję.
pH
Nowe boisko w mieście
REKLAMA
Grzegorz Pastwa
Ustawa „przedszkolna”, która miała chronić portfele rodziców, okazała się niewypałem. Dzieci nie mają ciekawych zajęć,
rodzice nie zaoszczędzą ani grosza, a w dodatku tylko w Bielsku-Białej pracę straci ok. 90 osób
W środę 25 września oficjalnie oddano do użytku
nowe boisko przy Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku-Białej.
Inwestycja została zrealizowana w ramach programu „ Mo dernizacja
boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” i jest to już
jedenasty obiekt tego typu
na terenie naszego miasta.
Obiekt posiada nawierzchnię poliuretanową wymiarach 24 m x 44 m, piłkochwyty o wys. 4,1 m oraz
dwie furtkami. Boisko wyposażone jest w bramki do
gry w piłkę ręczną, urządzenia do gry w siatkówkę
oraz komplety urządzeń do
gry w koszykówkę. Ponadto, od strony szkoły został
wykonany mur oporowy,
schody i chodnik.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bestwina
Eskorta z Bestwiny
Pracę
straciło
siedmiu nauczycieli
W niedzielę 29 września młodzi adepci futbolu LKS-u Bestwina
zmierzyli się w Cygańskim Lesie ze swoimi rówieśnikami z Rekordu
Bielsko-Biała. Po meczu Ligi Żaków zawodnicy obu zespołów,
w sposób aktywny, uczestniczyli w spotkaniu Ekstraklasy Futsalu.
W hali przy ulicy Startowej Rekord podejmował GKS Tychy.
Bezpośrednio po ligowej
rywalizacji piłkarze obu zespołów wcielili się w rolę tzw.
dziecięcej eskorty. Wspólnie
uczestniczyli w przedmeczowej prezentacji drużyn rywalizujących w Ekstraklasie
Futsalu. Po emocjonującym
spotkaniu Rekord Bielsko-Biała pokonał 5:3 GKS Tychy.
Zawodnicy LKS-u Bestwina przez cały mecz trzymali
kciuki za futsalowców gospodarzy. Wpływ miała na to osoba Wojciech Łysonia, który na
co dzień jest wuefistą w szkole
w Bestwinie.
W obu wydarzeniach, po
stronie LKS-u, wzięli udział:
Janusz Wąsowicz, Jakub Stolarzewicz, Bartosz Dzida, Daniel Ćwichuła, Łukasz Baścik,
Marcin Goliasz, Fabian Riva,
Kacper Mynarski oraz Hubert
Matykiewicz.
W niedzielne popołudnie
żaki LKS-u Bestwina wzięły udział w dwóch meczach.
W pierwszym ich przeciwnikiem był bielski Rekord,
w drugim przedstawicielom
tego samego klubu kibicowali.
O godzinie 16:00, w ramach Ligi Żaków, rozpoczął
się „pojedynek”, który na
swoją korzyść rozstrzygnęli
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Bestwina omawiano
sprawy oświaty, co wiązało się rzecz jasna z rozpoczęciem
roku szkolnego.
D yrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli ,Arkadiusz
Maj, poinformował, że na
terenie gminy funkcjonują
2 gimnazja, 4 szkoły podstawowe i 4 przedszkola.
Łącznie gminny system
edukacji obejmuje 1390
uczniów w tym: 320 gimnazjalistów, 662 uczniów
szkoły podstawowej i 404
przedszkolaków. - Jesteśmy jedną z niewielu gmin
gdzie realizowane jest 100
proc. zapotrzebowania na
wychowanie przedszkolne. Od 1 września otwarto
dodatkowo jeden oddział
przedszkolny – chwalił się
kierownik
Maj dodał, że nauczyciele z terenu gminy nie musieli obawiać się o swoją
przyszłość. Te zwolnienia,
które się odbyły wynikały z zakończenia terminu
podpisanej umowy. Jednymi słowy ci nauczyciele, którzy mieli umowy na
Rekord Bielsko-Biała –
GKS Futsal Tychy 5:3 (4:2)
Bramki: Popławski (14’),
Polasek (16’), Mentel (17’),
Szłapa (17’), Sojka (27’, samobójcza) - Jania (2’), Słonina
(20’), Głód (38’)
Przed pierwszym gwizdkiem arbitra
gospodarze. Drugą edycję
tych rozgrywek cechuje to, że
wyniki w świat nie idą, nie są
eksponowane. Podopieczni
Mariusza Gąsiorka byli lepsi
i zasłużenie wygrali. Rozpoczynających przygodę z piłką
zawodników z Bestwiny stać
było tylko na na trafienia
honorowe. Jego autorem był
Bartosz Dzida.
7
Rekord: Waszka – Popławski, Łysoń, Szłapa, Franz, Janovsky, Mentel, Polasek,
Dura, Szymura, Bubec
beka
czas określony nie zostały
nieprzedłużone. Takich
przypadków odnotowano
siedem. Łącznie na terenie gminy pracuje 149 nauczycieli. 74 proc. z nich
to nauczyciele mianowani
i dyplomowani.
Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił radny
Benedykt Kohut. Z przedstawionego raportu wynika, że struktura liczebności klas jest prawidłowa,
a średnia liczba uczniów
na klasę kształtuje się następująco: w gimnazjach
23,21 osób na klasę, w klasach szkół podstawowych
1-3: 19,47, klasy 4-6: 20,56.
Najmniej dzieci odnotowano w pierwszej klasie
szkoły podstawowej w Janowicach, gdzie w klasie
pierwszej jest 17 uczniów,
w drugiej 14, a w 3 klasie
19 uczniów, w klasie 4 –
18 uczniów, klasa 5 – 17
uczniów, klasa 6 - tylko 9
uczniów.
Najliczniejsze klasy
w gminnych podstawówkach to: klasa 6A w Bestwince – 31 uczniów, klasa 2 A w Kaniowie – 28,
klasa 5 i 6 odpowiednio
– 27 i 29 uczniów również
w Kaniowie. Ilość uczniów
w klasach gimnazjalnych
na terenie gminy waha się
od 20 do 28 uczniów.
Kohut podkreślił, że na
uwagę zasługują wyniki egzaminu po szkole podstawowej, w którym wszystkie
gminne placówki uzyskały
rezultaty lepsze od średnich powiatowych. Stwierdził również, że ciężko urealnić wydatki na oświatę,
ponieważ ciągle zmieniają
się kwalifikacji kadry pedagogicznej, co wiąże się
z podwyżkami pensji dla
nich. Tylko od 1 września
tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskało 9 osób.
pH
Dzikie wysypiska na koszt podatnika
Gmina Bestwina za usunięcie „znaleziska” w Kaniowie zapłaciło ok. 75 tys. zł
Przypomnijmy, że 6 sierpnia o trzeciej w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie
o rozlanej substancji na ulicy
Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie
neutralizacji okazało się, że
struga rozlanego oleju ciągnie się aż do miejscowości
Kaniów, gdzie patrol policji
natknął się na porzucone
beczki zawierające substancje ropopochodne, stare farby, zużyte filtry oleju, zużyte
i zanieczyszczone czyściwo.
Po dojeździe na miejsce
plutonu ratownictwa che-
micznego stwierdzono, że na
utwardzonym terenie leży
około 90 szt. beczek. Część
z nich uległa rozszczelnieniu.
Kilka dni wcześniej, w niewielkiej odległości od tego
miejsca, usunięto sprasowane odpady, w których znajdowały się m.in. plastikowe
opakowania.
Na drodze do żwirowni
porzucono 80 ton substancji
chemicznych, które Urząd
Gminy Bestwina, za pośrednictwem specjalistycznych
firm, wywiózł i zutylizował
ze środków pochodzących
z budżetu gminy. Cena za tę
usługę może wynieść nawet
do 65 tys. zł. Ponadto na dzikim wysypisku znalazły się
odpady komunalne, których
usunięcie pochłonęło 10 tys.
zł..
Podobnych przypadków
na terenie województwa śląskiego odnotowano w ostatnim czasie aż 12. Np. niedawno takie znalezisko odkryto
w Suszcu na terenach kopalnianych. Z informacji jakie
podał podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Bestwina tamtejszy wójt Artur Beniowski,
wynika, że „sprawa kaniowska” ma zasięg ogólnopolski
i jest rozwojowa. Namierzenie sprawcy tego czynu nie
będzie łatwe, ale nie niemożliwe. - Miejsce porzucenia
odpadów było przemyślane
- na ustronnej drodze technologicznej do żwirowni gdzie
odbywa się ruch samochodów
ciężarowych zarówno dniem
jak i nocą. Gdyby to była
inna część gminy, to z pewnością mieszkańcy zauważyliby
podejrzany samochód cię-
żarowy. Mamy nadzieję, że
uda się wykryć sprawcę. Być
może wtedy uzyskamy choćby częściową rekompensatę
poniesionych kosztów – żywi
nadzieję wójt Bestwiny.
Podobne „znalezisko”
zlokalizowano w ostatnich
tygodniach w Starej Wsi, tuż
obok ronda na granicy z Wilamowicami. Tam porzucono 15 ton odpadów komu-
REKLAMA
Region
Nowa ustawa śmieciowa wprowadzona z dniem 1 lipca miała ostatecznie rozwikłać problem dzikich wysypisk. Okazuje się, że nowe
rozwiązania na razie nie skutkują, bowiem w kolejnej miejscowości powiatu bielskiego porzucono 15 ton odpadów komunalnych.
Wcześniej dzikie wysypisko z substancjami chemicznymi zlokalizowano w Kaniowie.
nalnych. I w tym przypadku
gmina usunęła niepożądane
składowisko na koszt podatników. - Zapłaciliśmy za wywóz i zagospodarowanie tych
śmieci na bielskim składowisku bagatela 10 tys. zł. Zakład
Gospodarki Odpadami nie
policzył gminie za odpady 300
zł za tonę, jak to bywa w przypadku innych samorządów,
ale zażądał 500 zł, ponieważ
nie podpisaliśmy stosownego
porozumienia. Miejmy nadzieje, że ta swoboda ustalania cen za przyjecie odpadów
przez pana prezydenta Bielska-Białej skończy się w najbliższym czasie, bo kilka firm
podjęło już działania prawne
w tym kierunku – skarżył się
Marian Trela, burmistrz gminy Wilamowice.
pH
Wyróżnienie dla Czechowic
www.kongresmsp.eu
Czechowice-Dziedzice po raz drugi z rzędu, w kategorii gmin
miejsko-wiejskich, zostały laureatem konkursu „Samorząd, który
wspiera MŚP”. Burmistrz Marian Błachut odebrał wyróżnienie
podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Marian Błachut odbiera dyplom i statuetkę
Ogólnopolski program
„Samorząd, który wspiera
MŚP” jest skierowany do
jednostek samorządu tery-
torialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promo-
cja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom
sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.
Kapituła III edycji konkursu przyznała nagrody
w trzech kategoriach: miasto, gmina miejsko-wiejska
i gmina wiejska. Czechowice-Dziedzice zostały laureatem drugiej kategorii.
Marian Błachut dyplom
i statuetkę odebrał z rąk Jerzego Buzka oraz Tadeusza
Donocika, przewodniczącego konkursowej kapituły.
Region
Bliżej remontu stacji
Zakończył się kolejny etap przygotowania modernizacji stacji
kolejowych: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń.
Polskie Linie Kolejowe wybrały jej najkorzystniejszy wariant
w ramach dokumentacji przedprojektowej. Stacje na ważnej
międzynarodowej linii E65/CE65 z Katowic do Zwardonia
zmienią wygląd i poprawią standard obsługi podróżnych.
Kochanowskiego z ul. Dworcową. To zapewni bezpieczne dojście do nowych peronów i budynków stacyjnych. Powstaną
też dodatkowe parkingi, które
znacznie usprawnią komunikację i obsługę stacji.
Proces przygotowania dokumentacji rozpoczął się w sierpniu 2012 roku. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę stanu
infrastruktury, a następnie
sporządzono warianty modernizacyjne przedsięwzięcia. Po
wnikliwej analizie technicznej,
marketingowej i oddziaływania
na środowisko wybrano najlepszy wariant.
Prace prowadzone są
w ra-
mach projektu POIiŚ 7.1 –
2.2 „Studium wykonalności
– dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii
kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki –
Kraków/Katowice – Zwardoń/
Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice,
Zwardoń”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Celem jest wykonanie prac
studialnych i przygotowawczych (przedprojektowych)
koniecznych do podjęcia modernizacji stacji kolejowych:
Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Zgromadzona dokumentacja pozwoli
planowanie działań inwestycyjnych przewidywanych na
2018 r.
Region
Zaatakowali policjantów
Policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali sprawców,
którzy w czasie interwencji naruszyli nietykalność cielesną
funkcjonariuszy, znieważyli ich oraz usiłowali wpływać
na czynności służbowe prowadzone przez stróżów prawa.
Za przestępstwa te zatrzymanym grozi teraz do 3 lat
za kratami.
Do zdarzenia doszło
w sobotę 21 września
w Czechowicach-Dziedzicach na ul. Węglowej, gdzie
policjanci zostali wezwani
na interwencję w sprawie
zakłócania spokoju przez
grupę mężczyzn, którzy na
podwórku spożywali alkohol. Widok umundurowanych stróżów prawa tylko
rozjuszył pijanych uczestników biesiady. Mężczyźni
zachowywali się arogancko
i wulgarnie wobec policjantów. Nie stosowali się
do ich poleceń: zachowania spokoju i zaprzestania spożywania alkoholu
w miejscu publicznym.
Najstarszy z nich, 59-letni krewki czechowiczanin
był zarazem najbardziej
agresywny. Sprawca został
zatrzymany i doprowadzony do radiowozu. Szarpał
się i wyrywał, próbując
udaremnić zatrzymanie.
Obezwładniono go i zakuto
w kajdanki. W tym samym
czasie z jednego z mieszkań
wybiegł 22-latek, znany policjantom z uwagi na wcześniejsze konflikty z prawem.
Sprawca biegł w kierunku
interweniujących policjantów z zaciśniętymi pięściami krzycząc, aby zostawili
w spokoju jego kolegę.
Zwracał się przy tym do
mundurowych słowami powszechnie uznawanymi za
obelżywe. Do „akcji” odbijania kolegi z rąk policjantów włączył się też kolejny
uczestnik libacji. 30-latek
zaatakował jednego z policjantów. Odepchnął go,
uderzył łokciem w twarz,
przewrócił na ziemię i zaczął dusić. Groził policjantom, że jeśli nie wypuszczą
jego 59-letniego kolegi to
ich zabije. Wobec sprawców
użyto ręcznego miotacza
gazu. Obezwładniono ich
i zakuto w kajdanki. W czasie szarpaniny, gdy sprawcy
byli obezwładniani z kieszeni jednego z policjantów
wypadły kluczyki do radiowozu i latarka. Fakt ten wykorzystała krewna jednego
z zatrzymanych, która do
tej pory jedynie przyglądała
się zajściu. 48-letnia kobieta zabrała leżące na ziemi
przedmioty i zaczęła uciekać. Policjanci zatrzymali ją
po krótkim pościgu. Jedno-
Do trzech lat więzienia może grozić 19-letniemu czechowiczaninowi zatrzymanemu 26 września przez funkcjonariuszy z bielskiego pododdziału prewencji za nielegalne posiadanie grzybów
halucynogennych zawierających zakazaną psylocybinę.
Remont planowany jest na rok 2018
Posiadanie grzybków halucynogennych jest przestępstwem
Wi-Fi w czechowickich autobusach
W czwartek 26 września wieczorem w Czechowicach-Dziedzicach
na ul. Górniczej mundurowi zauważyli młodego
mężczyznę, który na ich
widok wyraźnie starał się
uniknąć kontroli. Kiedy
policjanci poprosili go
Pasażerowie korzystający
z komunikacji miejskiej, zapewnianej przez czechowicki
PKM, od 1 października br.
mogą korzystać z darmowego dostęp do szybkiego,
bezprzewodowego internetu.
Sieć internetowa jest otwarta
i całkowicie bezpłatna.
PKM Czechowice-Dziedzice planuje także uruchomienie otwartego punktu
bezpłatnego dostępu do internetu. Tzw. hot spot Wi-Fi
zlokalizowany będzie na placu
dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach.
Region
cześnie poprosili o wsparcie. Już po chwili na miejsce
dotarły dwa patrole, w tym
funkcjonariusz Straży Miejskiej. Pomimo zatrzymania
sprawcy w dalszym ciągu
zachowywali się agresywnie wobec interweniujących
funkcjonariuszy. Szarpali
się, wyrywali i zwracali do
policjantów wulgarnym,
rynsztokowym słownictwem. Jeszcze w trakcie
pobytu w komisariacie zatrzymany 22-latek usiłował
dokonać samookaleczenia.
Uderzał głową o ławkę
i podłogę w pomieszczeniu
zatrzymań. Żądał, aby go
wypuszczono. Badanie stanu trzeźwości napastników
dało wyniki od 1,3 do blisko
2,5 promili alkoholu. Przewieziono ich do policyjnego
aresztu. Dzisiaj cała czwórka usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej
policjantów, utrudniania
wykonywania przez nich
czynności służbowych i ich
znieważenia, za co grozi im
do 3 lat za kratami. O dalszym losie sprawców zadecyduje prokuratura i sąd.
Policja
Posiedzi za grzyby?
wikimapia.org
Ustalono już przyszłe prace
modernizacyjne dla stacji Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Obejmować
one będą infrastrukturę kolejową: tory, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, perony z wiatami oraz
budowę przejść podziemnych
dla pieszych. Tunele wyposażone będą w windy i pochylnie,
dostosowane do obsługi osób
z ograniczoną możliwością poruszania się.
W Czechowicach - Dziedzicach przejścia połączą ul.
Hutniczą z ul. Kolejową, a w Zebrzydowicach – ul.
www.region.info.pl
[email protected]
Czechowice-Dziedzice
8
o dokumenty, nastolatek
nie potrafił ukryć zdenerwowania. Okazało się, że
nie bez przyczyny, kiedy
funkcjonariusze skontrolowali posiadane przez
niego rzeczy odnaleźli
grzybki halucynogenne.
Ich posiadacz został za-
trzymany. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał
zarzuty, a o jego dalszym
losie rozstrzygnie prokurator.
Grzybki halucynogenne, zwane inaczej psyloc ybinowymi działają
podobnie jak LSD. Ich
spożycie wywołuje halucynacje czy euforię. Zatruwają jednak organizm
o wiele bardziej niż LSD.
Są toksyczne dla wątroby.
Mogą też przyczynić się
do powstawania psychoz,
a nawet prowadzić do
choroby psychicznej. Są
traktowane tak samo jak
inne środki odurzające
- marihuana czy amfetamina. Ich posiadanie jest
przestępstwem, za które
grozi kara do 3 lat więzienia.
Policja
www.region.info.pl
[email protected]
Szczyrk
przedzawałowym?
W dniu 24 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczyrk
odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej.
Sesja Rady Miejskiej w Szczyrku
Podczas sesji Burmistrz
Miasta Szczyrk przypomniał radnym, że do końca roku pozostaje ok. 100
dni. Wiąże się z tym przygotowanie i uchwalenie
budżetu na rok 2014. Niestety nie będzie to łatwy
czas. Problemy, jakie ma
urząd mogą spowodować,
że budżetu nie uda się „zamknąć” jeżeli nie sprzeda
się jakiegoś majątku gminy
do końca 2013 roku. Dlatego też jedną z ważniejszych
uchwał była obniżenie ceny
ośrodka „Włókniarz”, gdyż
chęci kupna tej nieruchomości nie zgłosił żaden
inwestor. Gmina chcąc
sprzedać obiekt, nawet nie
ogłosiła przetargu na zbycie
tej nieruchomości.
Na początku sesji wykreślono z porządku obrad
punkt dotyczący sprzedaży
akcji AQUA należących do
gminy. Urzędnicy nie zdążyli na czas przygotować
prawnie procesu sprzedaży tych akcji. Rada Miasta
nie przyjęła jeszcze zasad
sprzedaży akcji, notabene
które są nieprzygotowane,
a to jest niezbędne przy
tym procesie. Miejmy nadzieję, że na kolejnej sesji
- prawdopodobnie nadzwyczajnej - uda się podjąć
uchwałę o sprzedaży akcji,
gdyż urząd potrzebuje pilnie zastrzyku finansowego
jeszcze w tym roku.
REKLAMA
Burmistrz złożył relację
z działalności międzysesyjnej. Uwzględnił przy tym
w szczególności tematy
związane z rozwojem infrastruktury narciarskiej,
poruszył problemy związane z rozbudową cmentarza,
omówił inwestycje drogowe
i system odbioru odpadów,
a także podsumował działania mających na celu zbilansowanie się budżetu miasta.
Oznajmił, że termin oddania wyciągu na Skrzyczne
nie jest zagrożony. Poruszył
także temat zamiany działek Lasów Państwowych
z działkami Gminy Szczyrk
poniżej stacji dolnej na
Beskidzie. Nadmienił również, że gmina wystąpiła
do Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej na zakup
działki za rekompensatą
przy górnej stacji na tym
terenie. Ważnym tematem
była rozbudowa cmentarza.
Niestety sprawy idą powoli.
Negocjacje w sprawie rozbudowy trwają. Aktualnie
jest przygotowywana dokumentacja do pozwolenia
na budowę i na odwodnienie terenu. Na cmentarzu
potrzebny jest wodociąg,
inaczej nie będzie zgody
rzeczoznawcy Sanepidu.
Aktualnie są z tym problemy, gdyż teren po którym
ma być zrobiona instalacja
jest zagrodzony. Sprawa toczy się w sądzie o wydanie
terenu pod budowę. Znając
tempo załatwiania spraw
sądowych, gmina będzie
musiała jeszcze trochę poczekać z rozbudową.
Najbardziej istotnym
tematem w wystąpieniu
Burmistrza był temat zbilansowania budżetu. Gmina
kilka miesięcy temu wprowadziła proces oszczędnościowy. Urząd usilnie
„szuka” pieniędzy, które
mogłyby zasilić tegoroczny
budżet. Działania w tym
temacie są szerokie, a należą do nich między innymi:
wzrost wpływów z dzierżaw, opłat, najmu itp., egzekucja nieściągniętych
podatków, zbycie majątku
gminy (akcje Aqua, Włókniarz, Hala Skrzyczeńska,
Hala Jaworzyna).
Po wystąpieniu Burmistrza, krótkie sprawozdanie złożyła pani skarbnik.
Niestety sprawy finansowe
wyglądają marnie w kontekście planów na rok 2013,
a problem z domknięciem
budżetu jest poważny. Przewodniczący Rady Miejskiej
zaapelował do radnych
o mądre decyzje w tych
tematach, a także poprosił
aby pozostające do końca
roku dni sprawnie wykorzystać.
Radni w czasie sesji
podjęli szereg uchwał. Jedną z najważniejszych była
uchwała dotycząca ceny
nieruchomości „Włókniarz”. Radni zezwolili na
obniżkę ceny ofertowej
o 1 mln złotych. Aktualnie
cena tej nieruchomości to
7,63 mln złotych netto.
Jednak najgorętsza dyskusja radnych rozgorzała
w dwóch błahych tematach:
sprawa jelenia i nazewnictwa jednej z komisji.
W interpelacjach poruszono cenę wywozu potrąconego jelenia za 432 zł
Szczyrkowska administracja
najdroższa w powiecie
Paweł Hetnał
Szczyrk w stanie
przez firmę aż z Oświęcimia. Jelenia potrącił
autobus PKSu z Bielska-Białej. Spór o to kto miał
wywieźć jelenia trwał kilka dobrych minut. Radni poprosili o wgląd do
umowy ze schroniskiem,
które w ich mniemaniu
powinno wywieźć martwe
zwierzę. Urzędnicy tłumaczyli, że umowa ze schroniskiem dotyczy wyłącznie
zwierząt domowych i gospodarskich, a nie zwierząt leśnych. Do zabrania
zwierzęcia był potrzebny
specjalny dźwig, a takim
schronisko nie dysponuje,
dlatego trochę to trwało
zanim 250 kilogramowy
jeleń został zabrany z pobocza drogi. Urzędnicy już
skierowali pismo do PKS-u
o zwrot tego kosztu z ubezpieczenia przewoźnika.
„Ciekawe co byłoby jeżeli
potrącony zostałby koń
ważący więcej niż jeleń?”
- pytali radni. Burmistrz
humorystycznie kończąc
dyskusję stwierdził, że „dobrze, że nie mamy słoni”.
Radni dyskutowali jeszcze kilkoma sprawami
w tym nad zmianą Statutu.
Długa dyskusja wywiązała
się nad nazewnictwem jednej z komisji. Planowano
bowiem zmienić „Komisję
Budżetu i Finansów” na
„Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego”, odbierając tym samym
kompetencje Komisji Gospodarki Miejskiej. Argumentów „za” i „przeciw”,
była cała masa. Najciekawsze jest to, że niektórzy
radni biorący czynny udział
nie wiedzieli nawet co to
takiego „mienie komunalne”. Tłumaczyli oni, że
„ważniejsze” mienie damy
tej komisji do zaopiniowania a mniej ważne do innej
komisji. Wreszcie po długiej dyskusji stwierdzono
że zmiana ta nie zostanie
wprowadzona. Debata nad
nazewnictwem komisji
pokazała, że współpraca
pomiędzy komisjami jest
słaba, co niestety w obliczu
problemów finansowych
gminy może prowadzić stanu przedzawałowego.
Region
9
Najwyższe wydatki w Szczyrku
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
przeprowadza od kilku lat
ranking, w którym porównuje wydatki samorządów
na administrację. Wśród
gmin powiatu bielskiego
zdec ydowanie najwięcej kosztują podatników
urzędnicy ze Szczyrku.
Niewiele mniej pochłania
aparat administracyjny
w Jaworzu.
Gazeta podkreśla, że
większe wydatki wcale nie
muszą oznaczać marnowania pieniędzy podatników
na fanaberie urzędników.
Skutkiem może być lepsza,
sprawniejsza obsługa obywateli, a także np. większa
skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Jeśli chodzi o obsługę
klientów, to z pewnością
dobrego słowa nie można
napisać o Urzędzie Mia-
Gmina
sta w Szczyrku, który jest
absolutnym liderem pod
tym względem na terenie
powiatu bielskiego, a już
od czerwca nasza redakcja oczekuje na odpowiedź
urzędników na zadane,
proste pytania. Jeśli pracownicy magistratu w ten
sposób obsługują petentów, to szczyrkowianie
powinni przy kolejnych
w y b orach samorządowych dwa razy zastanowić
się nad wyborem władz
miasta.
Opublikowane zestawienie nie jest w stanie uchwycić jednak takiej zależności
między wydatkami a ich
efektami. Ale na pewno
pozycja w rankingu dla
każdego szefa urzędu powinna być materiałem do
refleksji i wewnętrznego
audytu wydatków.
Region
wydatki bieżące
na administrację
w przeliczeniu
na 1 mieszkańca
Bestwina
277,31
Jasienica
261,64
Buczkowice
267,06
Porąbka
274,61
Wilkowice
267,93
Kozy
287,85
Czechowice-Dziedzice 224,95
Szczyrk
565,18
Jaworze
443,48
Wilamowice
222,88
www.region.info.pl
[email protected]
Jasienica / Jaworze
10
Jaworze: Prace kanalizacyjne
Jasienica: Derby na sesji
Odkopano ludzkie szczątki Spójnia Landek vs
zmierzające do ustalenia, czy
byli to żołnierze polscy, radzieccy lub niemieccy. Nieśmiertelnik i resztki amunicji
oraz same szczątki zostaną
przebadane przez specjalistów.
Redakcja Regionu rozmawiała z operatorem koparki,
który powiedział nam, że przy
zwłokach nie znaleziono, żadnych ubrań, ani butów. Zwłoki były przysypane łuskami
naboi, co może wskazywać,
że byli to żołnierze. „Mnie
nie wyglądało na to, że byli to
żołnierze” - powiedział nam
operator. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Wydział
do Walki z Przestępczością
Przeciwko Życiu i Zdrowiu
Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej.
Region
Prace kanalizacyjne w Jaworzu
W Jaworzu przy jednej
z ulic, na której trwają prace
kanalizacyjne, odnalezione
zostały ludzkie szczątki, skorodowana amunicja oraz nieśmiertelnik. „Wstępne ustalenia wskazują, że są to czaszki
i kości żołnierzy poległych w II
wojnie światowej.” - powie-
działa Elwira Jurasz, rzecznik
bielskiej Policji.
W czasie prac ziemnych
znaleziono ludzkie szczątki,
skorodowane łuski, naboje
i nieczytelny nieśmiertelnik.
Wszystko wskazuje, że czaszki
i kości to szczątki poległych
żołnierzy. Trwają czynności
Jasienica: Zwykły bohater
Męska decyzja 14-latka
Policja
Portfel – a w nim dokumenty i ponad dwadzieścia tysięcy złotych
– znalazł czternastoletni mieszkaniec Jasienicy. Jak zapewnił nas
Filip całość niecodziennego znaleziska trafiła do właściciela.
Nie zastanawiał się długo. Wiedział, że musi powiadomić Policję
o znalezionej rzeczy. Nam pozostaje pogratulować postawy.
Pieniądze przekazano właścicielowi
„Ja jestem wychowywany
tak przez rodziców i oni mnie
zawsze uczą, że dobro zwraca się dwa razy i zło też, i w
ogóle nawet przez chwilę nie
myślałem żeby te pieniądze
zabrać dla siebie. Od samego
początku wiedziałem, że to
trzeba oddać.” - powiedział
naszej redakcji Filip Pierzy-
na, który odnalazł portfel
z gotówką.
Filip znalazł portfel
w centrum Jasienicy przy
ulicy Cieszyńskiej w sobotę
21.09.2013 wczesnym rankiem około 6.00, jak jechał
na trening. Szybko poinformował rodziców o znalezisku. Rodzice skontaktowali
się z Policją w tej sprawie,
a także z osobą, do której
prawdopodobnie należał
portfel, gdyż w środku była
kartka w ukraińskim nazwiskiem i telefonem kontaktowym. Zaproponowali aby
oddać portfel w niedzielę na
Komisariacie Policji w Jasienicy. W tym miejscu w asyście policjantów Filip przekazał portfel z pieniędzmi
i dokumentami właścicielowi. Właścicielem „bogatego”
portfela okazał się obywatel Ukrainiy, zameldowany w Jasienicy. Ukrainiec,
któremu zwrócono zgubę,
mówił, że jest to jego półtoraroczne wynagrodzenie.
Podziękował za wyjątkową postawę. Nie krył także
wzruszenia.
Filip! Gratulujemy Ci bohaterskiej postawy. Warto
dawać dobry przykład.
Region
KS Międzyrzecze
Podczas wrześniowej sesji w temacie przesunięć
budżetowych rozgorzała dyskusja nad propozycją wydatków
bieżących dotyczących boisk piłkarskich w gminie.
Dyskusja nad wydatkami budżetowymi
W piątek 20 września
br. w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Jasienica odbyła się
XXXIV Sesja Rady Gminy
Jasienica. Radni debatowali
nad zmianami w budżecie
gminy, o przyznaniu dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania
i odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola.
W temacie przesunięć
budżetowych rozgorzała
dyskusja nad propozycją
wydatków bieżących dotyczących boisk piłkarskich
w gminie. Fundusze początkowo powinny zostać
wydane na boiska w Międzyrzeczu i Landeku. Boisko KS Międzyrzecze (A
klasa) wymaga ogrodzenia.
O finanse na ogrodzenie
boiska w Międzyrzeczu od
dłuższego czasu zabiegają radni z Międzyrzecza.
Klub Spójnia Landek (IV
liga) musi dostosować swoje boisko do konkretnych
wymagań czwartej ligi,
których dzisiaj nie spełnia. Potrzebny jest zakup
trybun dla min. 160 osób
i ławeczek. Aktualnie grozi Landekowi wykluczenie
z rozgrywek. Według sesyjnej wypowiedzi Wójta,
plan Spójni Landek na rok
2013 nie przewidywał gry
Jaworze: straż ustala przyczynę
Pożar budynku gospodarczego
Nieznana jest przyczyna pożaru, który wybuchł po godzinie
22 w sobotę w Jaworzu.
mazancowice.net
Wyśpiewali pierwsze miejsce
Okazałe trofeum
W drugą sobotę września
w kościele Kalwaryjskim
Zmartwychwstania Pańskiego w Piekarach Śląskich
odbył się XI Festiwalu Pieśni
Maryjnej „Magnificat 2013”.
Bardzo dobrze podczas tego
wydarzenia zaprezentował
się chór Hejnał Mazańcowice.
W Piekarach Śląskich
spotkały się najlepsze chóry
maryjne w Polsce. W kategorii chórów mieszanych
i świeckich swoje umiejętności zaprezentowało dzie-
sięć chórów. Jury w składzie:
prof. Józef Świder, ks. prof.
Antoni Reginek, Krzysztof
Karol Kaganiec, najwyżej
oceniło występ Hejnału
Mazańcowice. Dyrygent
Krzysztof Przemyk z rąk
organizatorów, przedstawicieli Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr, Parafii
Najświętszej Marii Panny
w Piekarach Śląskich oraz
Urzędu Miasta Piekary Śląskie, odebrał pamiątkowy
dyplom oraz okazały puchar.
Region
w IV lidze. Awans był zaskoczeniem dla wszystkich,
również dla urzędników,
którzy planowali budżet.
Wójt kilkukrotnie podkreślił podczas dyskusji,
że rozmawiał początkiem
bieżącego roku z prezesem
Spójni i usłyszał od niego, że „Awans go nie interesuje”. Stało się jednak
inaczej. W czasie dyskusji
po przedstawieniu przez
radnych „za” i „przeciw”,
Wójt zgłosił autopoprawkę
do uchwały, aby wykreślić
konkretne miejscowości
z uchwały. Trzeba zaznaczyć, że część radnych
z Międzyrzecza wyraziła
poparcie dla pilnej inwestycji w Landeku. O przeznaczeniu środków zdecyduje teraz komisja sportu.
Najprawdopodobniej komisja ta przekaże te środki
na Spójnię Landek, tak aby
pilnie dostosować boisko
do wymagań czwartej ligi.
Międzyrzecze będzie musiało jeszcze na ogrodzenie trochę poczekać. Więc
w starciu Spójnia Landek
vs KS Międzyrzecze wygra
zapewne Landek.
Region
Mirosław Jamro, Pressmix
W czasie prac kanalizacyjnych odkopano ludzkie kości.
Paliło się w Jaworzu
W płomieniach stał budynek gospodarczy, znajdujący się w bezpośrednim
sąsiedztwie domu mieszkal-
nego. Strażacy równocześnie
z prowadzoną akcją gaśniczą, polewali wodą budynek
mieszkalny, aby nie dopuścić
do rozprzestrzenienia sią
pożaru.
„Straty wyceniono wstępnie na kwotę kilkudziesięciu
tysięcy złotych, wynikają
z całkowitego spalenia się
drewnianego budynku gospodarczego. Ponadto opaleniu uległy ściany budynku mieszkalnego, podbitka
oraz rynny. W działaniach
trwających dwie i poł godziny wzięło udział 5 jednostek straży pożarnej.”
- mówi Partycja Pokrzywa
rzecznik bielskiej Straży
Pożarnej.
PSP Bielsko-Biała
Jaworze: Konsultacje społeczne
Plan zaopatrzenia w ciepło
Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Jaworze na lata 20132028 wyłożony został do wglądu w Urzędzie Gminy Jaworze,
ul. Zdrojowa82 – Referat Gospodarki i Infrastruktury pok.
111. Z projektem można zapoznać się w poniedziałek, wtorek,
środa w godzinach 7.00 – 15.00,
w czwartek w godzinach 7.00 –
17.00 i piątek w godzinach 7.00
– 13.00 oraz na stronie internetowej www.jaworze.pl w okresie
do 18 października br. Osoby
i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy
mają prawo składać wnioski,
zastrzeżenia i uwagi do projektu
założeń.
UG Jaworze
www.region.info.pl
[email protected]
Kultura
11
Region: Muzyka poważna
Teatr Polski: 26 października
Singielka
Gaude Cantem po raz dziewiąty
Międzynarodowy Festiwal Chórów
Impreza festiwalowa ma
bogatą tradycję, bo wywodzi
się z zorganizowanego po raz
pierwszy w 1996 roku Święta
Pieśni „Gaude Cantem”, które
w początkowym okresie było
dorocznym przeglądem zespołów śpiewaczych skupionych
w bielskim oddziale Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.
Z czasem przybywało uczestników i koncertów, pojawiały
się zagraniczne zespoły i nowe
miejsca występów. Świadectwem pamięci o tamtych
pierwszych latach, a równocześnie wyrazem szacunku dla
Kazimierza Fobera, nieżyjącego już współtwórcy przeglądu,
wówczas prezesa Oddziału
PZChiO w Bielsku-Białej, jest
nadanie imprezie jego imienia.
Najnowszy etap w historii
Gaude Cantem rozpoczął się
w 2005 roku, kiedy to częścią
imprezy stał się konkurs międzynarodowy. Wśród uczestników pojawili się od tej pory,
oprócz Polaków, chórzyści
z Czech, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Rosji. Pojawili
się również znakomici patroni
i liczni sponsorzy, znacznie
wzrosła pula nagród. Od 2010
roku miejscem konkursowych
prezentacji jest świetnie wyposażona sala koncertowa bielskiej Szkoły Muzycznej. Całości, już po raz czwarty z rzędu,
patronuje artystycznie Piotr
Beczała, urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, znakomity tenor, śpiewak Metropolitan
Opera w Nowym Jorku.
Program koncertów popołudniowych
12 października 2013 r.
(sobota)
Jasienica – Sala Widowiskowa GOK Jasienica przy
boiskach „Drzewiarz”, godz.
17.00
Chór Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, dyr. Aleksandra Paszek-Trefon, Katowice/
Polska
Segakoor Noorus, dyr. Maarja Helstein, Talin/Estonia
Zespół Wokalny „Rondo”
SM I st. im. Grażyny Bacewicz,
dyr. Małgorzata Podzielny,
Wrocław/Polska
Żywiecki Chór „Akord”, dyr.
Michał Szarzec, Żywiec/Polska
Bielski Chór Kameralny,
dyr. Beata Borowska, Bielsko-Biała/Polska
Chór „Tristianus”, dyr. Pavol
Bažík, Trstená/Słowacja
Krakowski Chór Żeński
przy UPJPII w Krakowie, dyr.
Katarzyna Śmiałkowska, Kraków/Polska
Chór „Zasolnica”, dyr.
Krzysztof Martyniak, Porąbka/Polska
Kozy Gaje – kościół p.w.
Zesłania Ducha Świętego,
godz. 16.00
Chór Żeński Zespołu Szkół
Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku
„Schola Cantorum Bialostociensis”, dyr. Anna Olszewska,
Białystok/Polska
Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyr. Oleg Sznicar, Kraków/Polska
Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Strumieniu,
dyr. Barbara Garus, Strumień/
Polska
Bystra Krakowska – kościół p.w. Najdroższej Krwi
Pana Jezusa Chrystusa, godz.
16.30
Smíšený pěvecký sbor
města Hodonína, dyr. Josef
Ilčik – kameralny, Hodonin/
Republika Czeska
Smíšený pěvecký sbor
města Hodonína, dyr. Josef
Ilčik – mieszany, Hodonin/
Republika Czeska
Zespół Wokalny „Unanime”,
dyr. Anna Marek-Kamińska,
Rzeszów/Polska
Zespół Kameralny „Absolwent”, dyr. Beata Rąba-Tomica,
Katowice/Polska
Godziszka – kościół p.w.
Matki Bożej Szkaplerznej,
godz. 16.30
Chór Męski Harfa, dyr.
Anna Ostrowska, Bielsko-Biała/Polska
Chór „Echo” przy Trzebińskim Centrum Kultury,
dyr. Agnieszka Trela-Jochymek, Trzebinia/Polska
Chór Kameralny „Lege
Artis”, dyr. Agnieszka Trela-Jochymek, Kraków/Polska
Międzyparafialny Chór
„Cantica” z Bystrej, dyr.
Krystyna Kubańda, Bystra/
Polska
Wójcik, Teatr Polski
mat. organizatorów
W dniach 10-13 października br. w naszym regionie odbędzie się IX Międzynarodowy Festiwal
Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem. Koncerty odbywać się będą w Jasienicy,
Godziszce, Kozach, Bystrej, Bielsku-Białej i Jaworzu.
Bielsko-Biała – Sala Koncertowa POSM, godz. 16.00
Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki, dyr. Dariusz Nurzyński, Czechowice-Dziedzice/Polska
Chór Dziecięcy POSM
w Bielsku-Białej, dyr. Beata
Olma, Bielsko-Biała/Polska
„Osieczanie” z Osieka,
dyr. Andrzej Luranc, Osiek/
Polska
Polski Zespół Śpiewaczy
„Hutnik”, dyr. Cezary Drzewiecki, Trzyniec/Republika
Czeska
Region
Teatr Polski zaprasza
Być singielką to wybór
wolności czy życiowa konieczność? Modne słowo,
określające modną postawę życiową współczesnych
kobiet, stało się tytułem
spektaklu, którego autorem i reżyserem jest Jacek
Bończyk, a jedyną wykonawczynią - tegoroczna
laureatka Ikara nagrody
Prezydenta Bielska-Białej
- Anna Guzik.
Richard Bona
w Bielsku-Białej
Jaworze – kościół Ewangelicko-Augsburski, godz. 16.00
Piotr Beczała
Dwóch Polaków wystąpiło
w głównych rolach w otwierającym sezon nowojorskiej
opery przedstawieniu „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. Piotr Beczała,
honorowy obywatel Czechowic-Dziedzic oraz Mariusz
Kwiecień wspólnie zaśpiewali
w Metropolitan Opera.
Nowojorska opera należy do
najbardziej prestiżowych na całym świecie. Na tamtejszej scenie nie pojawiają się przygodni
artyści. Zaszczytu otwarcia sezonu dostąpiło dwóch Polaków, w tym pochodzący z Czechowic-Dziedzic Piotr Beczała.
Eugeniusz Oniegin to poemat autorstwa Aleksandra
Richard Bona
Richard Bona to wokalista, twórca piosenek, basista,
kompozytor, reżyser dźwięku
i producent. Za tą listą kryje
się życie, na podstawie którego można by napisać niejedną
książkę. Urodził się w 1967 r.
w Mincie – małej wiosce w Kamerunie. Jako niemowlę bardzo
często płakał, aż w końcu rodzina odkryła, że jedynie muzyka
jest w stanie go uspokoić. Jako
pięciolatek rozpoczął naukę
gry na balafonie (melodyczny
instrument perkusyjny z drewnianymi sztabkami), występując w zespole muzyki tradycyjnej, w którym grał jego dziadek.
W wieku jedenastu lat rodzina
przeniosła się do Douali, gdzie
Bona zaczął się udzielać jako gitarzysta w zespole tanecznym.
W tamtym czasie odkrył swoje
zainteresowanie muzyką jazzową. W 1989 r. przeprowadził
się do Paryża, a następnie do
Nowego Jorku (1995), szybko
zyskując w obu miastach sławę
jednego z najlepszych jazzmanów swojego pokolenia. To nie
REKLAMA
beczala.com
Piotr Beczała w Metropolitan Opera
Puszkina. Przeżycia tytułowego bohatera, poety Leńskiego oraz Tatiany w jednej
ze swoich oper wykorzystał
Piotr Czajkowski.
Nowojorska premiera
odbyła się 5 października,
transmitowana na żywo była
do dwóch tysięcy kin i teatrów
w 64 krajach na świecie. Jednym z nich było czechowickie
kino „Świt”.
Piotr Beczała jest światowej
sławy tenorem operowym.
Swój niewątpliwy talent rozwijał w Akademii Muzycznej
w Katowicach, którą ukończył. Pierwsze kroki na profesjonalnej scenie operowej
stawiał w austriackim Linzu.
Od kilkunastu lat mieszka
w Zurichu, związany jest
z tamtejsza operą. Rodowity
czechowiczanin koncertuje
na największych, operowych
scenach świata.
Region
Dla artystki, która po raz
pierwszy mierzy się z formą
teatru jednoosobowego, to
okazja do pokazania pełnej
palety możliwości artystycznych, również wokalnych.
Integralną częścią spektaklu
są bowiem piosenki, których
autorem jest Krzysztof Maciejowski. Singielka na scenie Teatru Polskiego w dniu
26 października 2013.
Region
szczęśliwy zbieg okoliczności
otworzył mu drzwi do kariery,
lecz niebywały talent i determinacja w pokonywaniu kolejnych barier i przekraczaniu
granic. W 1999 r. wydał pierwszą płytę zatytułowaną Scenes
from My Life. Eklektyczny styl
Bony wymyka się jednoznacznym ocenom krytyków. „Każdy basista, który mnie ogląda,
myśli, że gram coś innego niż
jest w rzeczywistości. Technika, którą stosuję, pozwala na
łączenie wszystkiego z wszystkim, balafonu, gitary i wokalu.
Wygląda to dziwnie. To, jak się
ruszam, nie jest typowe dla basisty. Czy to źle? Nie wiem”.
Richard Bona zaprezentuje materiał z najnowszej płyty
podczas trasy koncertowej realizowanej w ramach projektu
Siesta w Studio.
Artysta wystąpi w Bielskim
Centrum Kultury w dni 10 października o godz. 19.00.
BCK/Region
www.region.info.pl
[email protected]
Kozy / Porąbka
12
Pieszy potrącony
Kozy: Sesje Rady Gminy
Mirosław Jamro
„Dziurawe”
Kozy
w Czańcu
Siła uderzenia, co widać na zdjęciu, była duża
W poniedziałek 23 września tuż po godzinie 13.00
w Czańcu na ul. Wojtyły
doszło do wypadku. Na
skutek potrącenia przez
peugeota 75-letni pieszy
odniósł poważne obrażenia ciała.
Z ustaleń wynika, że
20-letni kierowca peugeota
partnera, jadący w kierunku
Kobiernic potrącił mężczy-
znę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię z prawej strony wprost
pod nadjeżdżający pojazd.
W wyniku wypadku pieszy
doznał urazu twarzoczaszki
i wielonarządowych obrażeń ciała. Poszkodowany
w ciężkim stanie trafił do
szpitala.
Świadków tego wypadku
policja prosi o pilny kontakt z Wydziałem do Walki
z Przestępczością Przeciwko
Życiu i Zdrowiu Komendy
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17, nr tel. 33 8121230 lub
najbliższą jednostką policji
– nr alarmowe 997 lub 112.
Policja
Będą „szlifować”
Podczas wrześniowych sesji Rady Gminy Kozy, odbyły się dwie,
tradycyjnie, można by rzec, radni pytali o stan dróg, o możliwość
załatania dziur. Pozimowe, i nie tylko, „pamiątki”, mamy już
październik, szybko nie znikną.
Pieniędzy na łatanie dziur nie będzie
Tęczowa, Błękitna, Krańcowa, Spokojna, Jaskółcza
i kilka innych ulic, radni
pytali gospodarza gminy
o możliwość załatania dziur,
o naprawę nawierzchni wielu dróg. Wiosna minęła, lato
minęło, wielkim krokami
zbliżają się mrozy i opady
śniegu, a gmina nie uporała
się z dziurami, które pojawiły
się na drogach po ostatniej
zimie bądź wcześniej. Podczas pierwszej wrześniowej
sesji Rady Gminy, odbyła się
12 września, wójt Krzysztof
Fiałkowski poinformował, że
nie ma na ten cel środków.
Tegoroczny budżet przewidywał 300 tys. zł na łatanie
dziur oraz poprawę stanu
nawierzchni gminnych dróg.
Pieniądze się skończył, gmina dysponuje jeszcze kilkunastoma tys. zł na tzw. prace
uzupełniające. Jest to jednak
kropla w morzu potrzeb.
Mieszkańcy Kóz oraz użytkownicy koziańskich dróg
zapewne zdążyli się przyzwyczaić do wszelakich utrudnień. Na poprawę stanu rzeczy będą musieli poczekać. Po
zimie znowu będzie wiosna.
Relacja z drugiej, wrześniowej sesji w kolejnym wydaniu Regionu.
beka
angielski Pechowa ostatnia „prosta”
Kozy: Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w gminie Porąbka
rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską. Ich beneficjentami będą uczniowie szkół
w Czańcu, Bujakowie i Porąbce.
Angielskiego uczyć się będzie 119 gimnazjalistów
Projektem „Angielski
w Gimnazjum w Czańcu”
objętych zostanie 60 uczniów
czanieckiego gimnazjum natomiast z programu „Lepszy start dla gimnazjalisty”
skorzysta 59 gimnazjalistów
z Porąbki i Bujakowa.
REKLAMA
Celem obu projektów jest
nauka języka angielskiego
z wykorzystaniem technik
pamięciowych w zakresie wykraczającym ponad
program nauczania w gimnazjum. Zajęcia będą się
odbywać w grupach, poza
godzinami lekcyjnymi, od
października br. do czerwca 2014 roku. Prowadzić
je będą osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie. Uczestnicy obu projektów otrzymają
niezbędne pomoce dydaktyczne.
Projekty są współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX: Rozwój
wykształcenia i kompetencji
w regionach Działania 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Region
W dniach 4 i 5 października załoga Jakub Mrozek i Daniel Nowak,
którą „Region” wspiera medialnie, wzięła udział w ostatniej,
tegorocznej rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.
Mrozek i Nowak w akcji
Jakub Mrozek i Daniel Nowak wystartowali w I Rajdzie
Jastrzębskim, który jest kontynuacją zmagań na terenie
Jastrzębia zapoczątkowanych
w 2003 roku. Ostatnią rundę
Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Śląska załoga zakończyła bardzo pechowo.
- Na pierwszej pętli drugiego
odcinka specjalnego po lewym
zakręcie źle poprowadziłem
tor jazdy i najeżdżając lewą
stroną na pień drzewa podbiło nas i dachowaliśmy wpadając na ogrodzenie posesji.
Załodze nic na szczęście nic
się nie stało, o własnych siłach
opuściliśmy rajdówkę. Niestety uszkodzenia były na tyle
duże, że nie pozwoliły nam na
dalszą jazdę. Zmuszeni by-
liśmy pożegnać się z Rajdem
Jastrzębskim i tak zakończyliśmy ten sezon Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw
Śląsk. Bardzo chcemy podziękować naszemu głównemu
sponsorowi panu Zbigniewowi
Panek (PHU ZIBI) za zaufanie i wielką pomoc finansową
w sezonie 2013. Naszemu serwisowi Alcar Service - Jakub
Foltyn, który w ciężkich chwilach dawał z siebie wszystko,
czasami zarywał długie noce,
aby rajdówka była gotowa do
startu. W najbliższą sobotę
planujemy kolejny start, tak
więc mało mamy czasu na
odbudowę naszej rajdówki,
ale się nie poddajemy, tylko
ostro działamy. Dzieki wielkie za ten sezon Alcar Rally
Team! - mówi pochodzący
z Kóz Mrozek
beka
www.region.info.pl
[email protected]
13
Region
Jaseinica: Nowy obiekt
Olimpijskie nadzieje w Mazańcowicach
Gimnazjum w Mazańcowicach ma piękną halę sportową
W dniu 30 września 2013
w Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Mazańcowicach została otwarta nowa hala sportowa.
Na uroczystości pojawili się
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Hala została poświęcona
przez proboszcza księdza Pawła
Grządziela z Mazańcowic, oraz
księdza Andrzeja Dyczka parafii ewangelickiej z Międzyrzecza Górnego. Wstęgę przecięli
przedstawiciele władz gminy
w osobach: Janusza Pierzyny
- Wójta Gminy Jasienica, Jana
Batelta - Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, Tadeusza
Kusia i Franciszka Handzel
- Radnych z Mazańcowic. Na
początku uroczystości dyrektor
Gimnazjum w Mazańcowicach,
pani Iwona Śliwa przywitała
gości. Po przywitaniach głos
zabrał Wójt Gminy Jasienica,
który w swoim wystąpieniu
przypomniał wszystkim historię
budowy hali sportowej w Mazańcowicach. Podziękował
wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania tego obiektu.
Przypomniał inicjatorów budowy hali sportowej, dziękował
mieszkańcom za wkład włożony w rozbudowę, dziękował
władzom państwowym i samorządowym, dyrekcji szkoły,
radnym. Licznie zgromadzeni
goście, nauczyciele i uczniowie
z uwagą wysłuchali słów wójta.
Medale dla
Kaniów: Świetny występ
Uroczyste przecięcie wstęgi
Po wystąpieniu wójta, dyrektor
Gimnazjum zaprosiła wszystkich do wysłuchania i oglądnięcia widowiska, przygotowanego
przez młodzież gimnazjum. Widowisko nawiązywało do historii igrzysk olimpijskich. Na hali
sportowej zapłonął znicz olimpijski. Młodzież zaprezentowa-
Nowa hala sportowa w Mazańcowicach
ła swoje umiejętności związane
ze sportami tj. skok wzwyż ,
judo i gimnastyka artystyczna.
Zgromadzona publiczność kilkukrotnie przerywała brawami
występy uczniów.
Nowa hala gimnastyczna jest
imponująca. Sala jest przystosowana do rozgrywania zawo-
Beskidzcy harcerze mają nowego patrona
29 września w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej środowisko Beskidzkiego
Hufca ZHP przeżywało szczególną chwilę. Tego dnia, po kilku miesiącach
przygotowań, które przebiegały pod hasłem „Bohater”, którą beskidzcy harcerze
rozpoczęli w styczniu br. doszło do zmiany patrona.
W Ośrodku Sportów Wodnych
i Rekreacji w Kaniowie rozegrano
XIII Mistrzostwa Polski Juniorów
i X Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych.
Nowy sztandar Beskidzkiego Hufca ZHP
W zawodach wystartowały 24 drużyny z 14 klubów. Dla wyłonienia najlepszych drużyn konieczne
było rozegranie 68 meczów.
Drużyny UKS Set Kaniów
zaprezentowały się bardzo
dobrze. Złoty medal i tytuł
mistrzyń Polski w kategorii
juniorek młodszych zdobyły: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz i Klaudia
Gryz. Pokonały one w finale
aż 15:0 Kwisę Leśna. Trzecie miejsce zajął UKS 4
Katowice. Natalia Pacyga
z dorobkiem 25 bramek została królem strzelców. Juniorzy młodsi w składzie:
Bartłomiej Ryba, Dawid
Wizner, Kornel Szkatulski,
Robert Podufalski, Gabriel
Litwiński zdobyli srebrny
medal. W finale musieli
uznać wyższość zawodników z MOSW Choszczno,
ulegli im 3:10. Juniorzy
w składzie: Konrad Sobecki, Dawid Konopka, Jacek
Szary, Krystian Stachowicz,
Konrad Łukowicz, Grzegorz
Zbirowski zdobyli medal
brązowy pokonując w walce o to trofeum sąsiadów
zza rzeki Białej, MKS Czechowice-Dziedzice, 12:2.
Zawody rozegrano początkiem września br.
danielek
wego „Olimp” właśnie w skoku
o tyczce. Szkoła w tym sporcie
ma spore osiągnięcia. Wszyscy
życzyli sobie, aby wychowała
mistrzów olimpijskich na miarę Władysława Kozakiewicza
- mistrza olimpijskiego z Moskwy z roku 1980.
Region
Bielsko-Biała: Józef Drożdż patronem
UKS Set Kaniów
Medalistki z UKS Set Kaniów
dów skoku o tyczce. W przyszłości będzie powiększona
o dodatkowe zadaszenia, tak
aby można było przygotować
rozbieg długości 45 m. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że
nowa infrastruktura przyczyni
się jeszcze większych sukcesów
Uczniowskiego Klubu Sporto-
Przez ten czas środowisko
harcerskie bliżej poznawało
postać harcmistrza Józefa Drożdża, który od tego
dnia miał być ich nowym
patronem. Józefa Drożdża
wielu z harcerek i harcerzy
znało osobiście, ponieważ
całe dorosłe życie związał
z ukochanym harcerstwem.
Nawet w chwilach trudniejszych, wynikających ze stanu zdrowia czy też zaawansowanego wieku, bardzo
interesował się codziennym
życiem beskidzkich harcerzy.
W głównym punkcie
uroczystości, w obecności
zaproszonych gości posłów
Parlamentu Europejskiego,
posłów na Sejm RP, władz
miasta, Komendanta Chorągwi Śląskiego ZHP, mieszkańców Bielska-Białej oraz
rodziców zuchów, harcerek
i harcerzy, Komendant Beskidzkiego Hufca ZHP hr.
Zdzisław Konecki odebrał
nowy sztandar. W imieniu
sponsorów nowego sztan-
daru Małgorzata Handzlik
posłanka do PE, wyraziła
ogromną radość z faktu,
że Hufiec Beskidzki ZHP,
którego była zuchem, harcerką i instruktorką, obrała
za swojego Patrona Józefa
Drożdża. Córka nowego Bohatera pani Wanda Drożdż
była bardzo wzruszona i zarazem szczęśliwa. W krótkich słowach podziękowała
wszystkim, dzięki którym
odbyła się ta uroczystość.
Była to także znakomita
okazja do wręczenia podziękowań dla wszystkich, którzy wspierają harcerski ruch
na terenie naszego powiatu.
W dalszej części uroczystości zaproszeni goście zwiedzili wystawę
poświęconą osobie Bohatera, a krótki jego życiorys
przedstawiła hr. Krystyna
Wójcicka drużynowa Kręgu Staroharcerskiego „Orla
Brać”. Następnie odbył się
koncert zespołu „Na Szlaku” i inne występy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży
i ich rodziców, które trwały
do późnych godzin popołudniowych.
Józef Drożdż urodził się
22.01.1918r w Kamienicy .
W rodzinnym domu otrzymał staranne wykształcenie
i wychowanie patriotyczne.
Ojciec Józefa Drożdża wałczył o niepodległość Polski
w Legionach Piłsudskiego.
Matka była aktywna działaczką społeczną i katolicką
w Kole Polek w Kamienicy.
Także jego bracia i siostry
aktywnie działali w harcerstwie lub innych organizacjach patriotycznych. Swoją
działalność w harcerstwie
rozpoczął od III Drużyny
Harcerzy im. K. Pułaskiego, składając przyrzeczenie
w dniu 23 kwietnia 1930r.
Podczas działalności harcerskiej zainteresował się
narciarstwem, co jak pokazało życie było jego drugą
pasją. Tuz przed wybuchem
wojny mianowany został komendantem wojennego Pogotowia Harcerzy na terenie
powiatów Bielskiego i Białej Krakowskiej. Wybuch
wojny zastał go w Szkole
Przemysłowej, gdzie pełnił
dyżur. Podczas kampanii
wrześniowej wraz ze swoimi harcerzami wykonywali
różne zadania zlecane przez
żołnierzy oraz rozdzielali
żywność, udzielali pomocy
chorym i rannym, budowali
umocnienia fortyfikacyjne,
a także wykonywali zadania
zwiadowcze lub likwidując
licznych w tamtym czasie
szpiegów. Przez Kraków,
Opatów, Sandomierz dotarli
aż do Lwowa. Po zajęciu tego
miasta przez wojska sowieckie Józef Drożdż rozwiązał
oddział harcerski i postanowili małymi grupami powrócić do Bielska. Natychmiast
po powrocie do Bielska
utworzył oddział harcerzy
w konspiracji. Aresztowany
trafił do Auschwitz, a następnie przebywał w więzieniach gestapo, gdzie starano
wydobyć z niego informacje
na temat działalności konspiracyjnej. W roku 1945
trafił do obozu w Mauthausen gdzie 5 maja odzyskał
wolność z rąk aliantów.
Natychmiast powrócił do
Bielska i ponownie oddał
się pracy w ukochanym
harcerstwie. Po rozwiązaniu
przez władze państwowe
ZHP nasz Bohater założył
Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw i Klub Narciarski,
którego przez 40 lat był prezesem. Także za jego sprawa
zostało zbudowane Międzyszkolne Boisko Sportowe
przy Parku Słowackiego. Po
reaktywowaniu harcerstwa
został Komendantem Hufca
Beskidzkiego. Szkolił młodzież, uczył patriotyzmu
i wszczepiał zamiłowanie
do sportu. Na co dzień był
szalenie skromny i prawy.
Swoim życiem i dokonaniami pokazał, że jest naprawę
godny tak zaszczytnego miana jakim jest być patronem
Beskidzkich Harcerzy.
Biłka
www.region.info.pl
[email protected]
Wilamowice
14
Ponaglenie
smsem?
Świętowano 60-lat
Wilamowice: Działają od 1934 roku
KGW Hecznarowice
W sobotę 28 września w Domu Ludowym w Hecznarowicach odbył się jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń
Wiejskich w Hecznarowicach.
Barbara Mleczko Przewodnicząca KGW
Hecznarowice
Na początku uroczystości,
po przywitaniu wszystkich
zaproszonych gości, Barbara
Mleczko - przewodnicząca
KGW Hecznarowice przedstawiła historię powstania
Koła. Początki KGW Hecznarowice sięgają 1934 roku.
Założycielami byli ksiądz Jan
Wądolny, kierownik szkoły
Władysław Marek i wójt Alojzy Hoffman. Koło Gospodyń
Wiejskich funkcjonowało
jako jedna z wielu organizacji
społecznych. Przed wojną koło
prowadziło swoją działalność
w sposób spontaniczny. Gospodynie prowadziły szkolenia i kursy z szycia, gotowania,
szydełkowania. Kursy odbywały się w domach Bogackich, Januszyków, Bryczków. Działalność trwała nieprzerwanie do
wybuchu wojny w roku 1939.
Po wojnie były próby wznowienia działalności. Nie była
to jeszcze organizacja oficjal-
nie zarejestrowana. Mimo to
prowadzone były szkolenia dla
gospodyń. Pierwsze szkolenia
odbyły się już w roku 1946. Zaczęto wprowadzać oprócz gotowania i szycia inne kursy np.
tańca prowadzone przez panią
Jadwigę Staniecką.Oficjalnie
w roku 1953 z inicjatywy pana
Flascha wznowiono działalność, która trwa nieprzewianie
do dnia dzisiejszego. Pierwszą
przewodniczącą była Anna
Stańco, która kierowała tą organizacją w latach 1953-1958.
Przewodnicząca KGW
Hecznarowice powiedziała, że
władze w latach 60-tych chciały
upolitycznić tę organizację, ale
kobiety zręcznie lawirowały by
nie dopuścić do upolitycznienia. Koła Gospodyń Wiejskich
wywierały silny wpływ na rozwój wsi, starały się podnosić
rozwój społeczny i kulturalny,
poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów i wydarzeń.
Członkinie KGW organizowały kursy kroju i szycia, szydełkowania, gotowania, pieczenia,
prowadzenia domu, zdrowego
odżywiania się, dekorowania
potraw. W celu doskonalenia
produkcji rolnej organizowane
były kursy z zakresu hodowli
drobiu, warzywnictwa, chowu bydła. Dużą rolę odegrało
KGW w upowszechnianiu higieny na wsi. Była także organizowana opieka nad dziećmi
w czasie wzmożonych prac
w polu.
REKLAMA
DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE
BUK
BRZOZA
ŚWIERK
ROZPAŁKA
TRANSPORT GRATIS
TEL. 535 011 012
WWW.BESKIDZKIEDREWNO.INFO
o konieczności wniesienia opłaty śmieciowej za
pośrednictwem telefonów komórkowych, poprzez nadsyłanie drogą
sms ponaglających treści. Koszt uruchomienia
takiego systemu wynosi
ok. 8,6 tys. zł. Egzekucję
z tytułu nieuregulowania
należności będzie przeprowadzał Urząd Gminy, co generuje kolejne
koszty. Według zapisów
ustawy o gospodarce
odpadami komunalnymi urzędnicy nie mogą
zrobić zbyt wiele, gdy deklaracja zostanie złożona
niezgodnie z prawdą, tzn.
ilość mieszkańców nieruchomości jest zaniżona.
Musieliby zebrać niezbite
Ilość osób zameldowanych na terenie gminy
wynosi 16 523 osoby, co
daje różnicę 853 osób,
które nagle ubyły z terenu wilamowskiego samorządu. Gospodarz gminy
dodał, że wpływają jeszcze kolejne deklarację po
korekcie, które powiększają tę różnicę.
Ponadto 111 właścicieli nieruchomości w ogóle nie złożyło deklaracji,
a 652 osoby nie uiściły
pierwszej wpłaty za gospodarowanie odpadami. Trela zauważył, że
koszty egzekucji należności mogą być bardzo
wysokie. Być może urząd
zdecyduje się na przypominanie spóźnialskim
dowody na potwierdzenie fałszywej deklaracji.
Urzędnicy mogą podjąć
działania administracyjne tylko w przypadku gdy
deklaracja nie została złożona w ogóle.
Trela nadmienił radnym, że władze gminy
rozmyślają nad wprowadzeniem systemu, który
pozwoli na obniżenie
opłaty śmieciowej dla
nieruchomości, które
zamieszkuje wiele osób.
Wyraził także nadzieję, że
jeśli wszyscy mieszkańcy
uiszczą opłatę za gospodarowanie odpadami, to
wówczas obecne stawki za
śmieci pozostaną na tym
samym poziomie.
pH
Król ratuje wilamowski
Wilamowice to zagrożona enklawa językowa z archaiczną, germańską odmianą, która liczy
zaledwie kilkadziesiąt osób, głównie starszych. Ostatnie lata pokazują, że zaangażowanie
obywatelskie i organizacyjne wilamowian pozwala mieć nadzieję na częściową choćby
rewitalizację tego języka i jego etnokultury.
Wikipedia
Wyróżniono gospodynie w Hecznarowicach
Po przedstawieniu historii
i wagi Kół Gospodyń Wiejskich w rozwoju wsi, prowadząca podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do rozwoju tej organizacji
w Hecznarowicach. Szczególne podziękowania skierowane
były do władz Gminy Wilamowice, a także do sponsorów.
Po wystąpieniu pani Barbary
Mleczko przyszedł czas na
wyróżnienia gospodyń. Decyzją Zarządu Koła postanowiono odznaczyć Orderem Serca
Matkom Wsi następujące panie: Annę Brzeźniak, Walerię
Szetyńską, Halinę Markiel
i Halinę Guć. Przyznano także
wiele innych wyróżnień i nagród. Redakcja Region z okazji
jubileuszu składa najserdeczniejsze Wszystkim Gospodyniom z Hecznarowic.
Region
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wilamowice,
burmistrz przedstawił sytuację związaną z systemem
gospodarki odpadami komunalnymi. Marian Trela
zakomunikował, że na dzień w którym odbywała się sesja
do urzędu wpłynęły 4234 deklaracje, wg których system
obejmuje 15 670 osób.
Obecnie językiem wilamowskim włada jedynie 45 osób
Nie będzie to jednak możliwe bez oficjalnego uznania
języka wilamowskiego za
język mniejszościowy, regionalny w Polsce. To wymaga
m.in. zaznajomienia posłów
RP z sytuacją etno-jezykową
w tym miasteczku. Taka możliwość nastąpi już 5 listopada,
gdy odbędzie się konferencja o językach zagrożonych,
którą organizuje m.in. Biuro
Analiz Sejmowych. Jednym
z punktów konferencji będzie
wystąpienie pt. „Ginący język
i kultura Wilamowic”. Prelegentem reprezentującym
miasteczko będzie Tymoteusz Król. To student II roku
na kierunkach etnologia
i germanistyka. M.in. dzięki
temu młodzieńcowi język
wilamowski został zauważo-
ny w Polsce i nie tylko. Król
napisał w 2007 roku wniosek
do Biblioteki Kongresu USA,
która bez żadnych dyskusji
uznała wilamowski za język.
Rok później podobny wniosek dotarł do organizacji
międzynarodowej ratującej
języki ginące i ta też uznała
wilamowski za język. Rok
później UNESCO uczyniło
to samo i wciągnęło wilamowski na mapę języków ginących. Mimo, że liczba mówiących po wilamowsku jest
mniejsza niż używających np.
kaszubskiego, to uznano, że
ma on szansę na rewitalizację
ze względu na podejmowane
w tym kierunku działania.
Obecnie wilamowskim posługuje się zaledwie 45 osób,
ale istnieje też cała grupa lu-
dzi, którzy interesują się tym
zagadnieniem.
- Naszym głównym celem
podczas tej konferencji będzie przekonanie posłów do
nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym. Chcemy by
wilamowski miał taki sam
status jak język kaszubski
– mówi Tymoteusz Król.
Dzięki zmianom ustawowym
osoby, które mówią tym językiem będą miały prawo
do swobodnego posługiwania się nim w życiu prywatnym i publicznym. Ponadto
zapisy ustawy pozwalają np.
na rozpowszechnienie i wymianę informacji w języku
mniejszości oraz naukę tych
języków. - Mógłby to być
przedmiot dodatkowy w szkole. Od dwóch lat przychodzą
do mnie dzieci, które uczę wilamowskiego. Dzięki ustawie,
ocena z tego przedmiotu mogłaby być wliczana do średniej – wyjaśnia Król. Także
w urzędzie mógłby to być język używany jako pomocniczy. Na tablicach z nazwami
miejscowości i ulic pojawiłyby się dodatkowe - w języku
mniejszości. – Takie nazwy
nie muszą być wprowadzane
w całej gminie, bo zdaję sobie
sprawę, że mieszkańcy Pisarzowic czy Dankowic nieko-
niecznie chcą wprowadzać
takie rozwiązania. Można je
zastosować jedynie w Wilamowicach – dodaje kultywator wilamowskich tradycji.
Zmiany ustawowe sprawią, że mniejszość będzie
mogła m.in. pozyskać środki z budżetu państwa na
funkcjonowanie instytucji
kulturalnych i organizację
imprez. Dotacje mogą dotyczyć również tworzenia
i druku czasopism oraz podręczników w języku mniejszości, prowadzenia bibliotek
czy dokumentowania życia
mniejszości. Ustawowo język
wilamowski spełnia niezbędne wymagania. Wszystko
pozostaje w tym momencie
w rękach parlamentarzystów.
Podczas wspomnianej
konferencji parlamentarzystów będzie przekonywał
również dr Tomasz Wicherkiewicz - założyciel i prezes
Unii Języków Regionalnych
i Mniejszościowych w Polsce,
który w 1998 roku obronił
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozprawę
doktorską na temat: „Język,
kultura i mieszkańcy Wilamowic w świetle twórczości
literackiej Floriana Biesika”.
Ponadto posłom zaprezentuje się zespół regionalny
„Wilamowice”.
pH
www.region.info.pl
[email protected]
Wilkowice
Ktoś przesadza?
Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik z Mesznej, który nie
mógł zrozumieć dlaczego spółka odbierająca ścieki
w tej miejscowości dolicza do rachunku tak wysoką opłatę
abonamentową.
Mieszkaniec Mesznej
podłączony do kanalizacji
sanitarnej co dwa miesiące otrzymuje rachunek za
odprowadzone ścieki, który naliczany jest w oparciu
o odczyt z wodomierzy.
Innymi słowy - ile zużyje
wody, tyle zapłaci za ścieki. Wodomierze należą do
miejscowej spółki wodociągowej. Spółka AQUA, która
przyjmuje ścieki do swoich
oczyszczalni, aby naliczyć
opłatę korzysta ze stanu
owych wodomierzy. Na
podstawie odczytów z tych
urządzeń sporządzany jest
rachunek, na którym widnieje opłata za ścieki oraz
miesięczna stawka abonamentowa w wysokości 11zł
20 gr netto. – Nie rozumiem
skąd tak wysoka opłata stała
– dziwi się Czytelnik. – Przecież AQUA korzysta z wodomierzy należących do spółki
wodociągowej. My płacimy
więc za korzystanie z tego
urządzenia zarówno spółce
wodociągowej jak i firmie
odbierające ścieki. Nie wierzę, że koszty utrzymania
pracownika odpisującego
stan liczników mogą być tak
wysokie. Ktoś tutaj zdecydowanie przesadza – żalił się
mieszkaniec Mesznej.
Pytania odnośnie tego
problemu skierowaliśmy
do spółki AQUA. Jak poinformowała nas pracownica
firmy, Magdalena Kóska-Si-
Będą walczyć o rondo
Paweł Hetnał
Mieszkańcy Bystrej - i nie tylko - od wielu lat domagają się budowy ronda na
skrzyżowaniu ulic Szczyrkowskiej i Fałata. Po wielu naciskach Urząd Marszałkowski,
zarządzający drogą wojewódzką (ul. Szczyrkowska), sporządził dwie koncepcje.
Fachowcy, którzy opracowali te warianty negatywnie wypowiedzieli się na temat
wprowadzenia w tym miejscu ruchu okrężnego.
Mieszkańcy Bystrej od lat domagają się w tym miejscu ronda
Każdy kierowca, który choć
raz miał okazję włączać się
do ruchu wyjeżdżając z ulicy
Fałata, a skręcając na drogę wojewódzką w kierunku
Bielska-Białej zapewne wie,
że manewr ten może przysporzyć mnóstwo kłopotów.
Podobne problemy mają kierowcy wyjeżdżający z ulicy
Zdrojowej, a próbujący kierować się w stronę Szczyrku.
Newralgiczne skrzyżowanie
od lat wywołuje sporo emocji
wśród mieszkańców gminy
i nie tylko, dlatego też lokalna
społeczność wraz z miejscowym samorządem wywierały
w ostatnim czasie presję na
pracowników Urzędu Mar-
szałkowskiego, by ci rozwiązali ten problem. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w końcu ugiął
się pod naporem wniosków
i zlecił wykonanie koncepcji
przebudowy skrzyżowania.
Opracowanie sporządziła firma ze Szczecina. Specjaliści z Pomorza w opisie
dwóch wykonanych koncep-
cji od razu zaznaczają, że ich
propozycje nie rozwiązują
istoty sprawy, którą jest układ
drogowy niedostosowany do
występujących natężeń ruchu. Dopiero alternatywne
połączenia drogowe, które
przejmą cześć ruchu, spowodują poprawę sytuacji. Taką
możliwość stworzy powstający odcinek drogi ekspresowej S69, którego budowa jest
daleko zaawansowana. Innym
rozwiązaniem jest gruntowna modernizacja ciągu drogi
wojewódzkiej. Z punktu widzenia autorów opracowania, wariant budowy ronda
pomógłby w rozładowaniu
zatorów na wylocie z ulicy
Fałata. Wadą jest jednak negatywne oddziaływanie na
sieć uliczną, a w szczególności na ciąg drogi wojewódzkiej. Fachowcy zaznaczają, że
jest to inwestycja kosztowna
jak również czasochłonna
i skomplikowana z uwagi na
Straż Gminna nadal budzi
kontrowersje
Funkcjonowanie Straży Gminnej wśród mieszkańców sołectw gminy Wilkowice
nadal budzi sporo kontrowersji. Niebawem powstanie raport, który przybliży
działalność tej jednostki.
O powstanie sprawozdania z działalności Straży
Gminnej wnioskował podczas wrześniowej sesji Rady
Gminy jej przewodniczący,
Bartosz Olma. Samorządowiec z Bystrej miał ostatnio
okazję spotkać się mieszkańcami sołectwa, którzy mieli
wątpliwości co do słuszności
istnienia Straży. Zdaniem
Olmy w najbliższym czasie
Urząd Gminy powinien sporządzić sprawozdanie, które
pokaże na jakich zasadach
funkcjonuje ta jednostka,
jakie zadania spełnia i w jaki
sposób jest finansowana. Taki bilans rozwiałby wiele
wątpliwości. Ukazałby się on
w gazetce gminnej i na stronie
internetowej Urzędu – mówił
szef Rady.
Przewodniczący Rady
najpewniej kierował się również doniesieniami mediów
ogólnopolskich, które torpedują słuszność funkcjo-
nowania podobnego typu
służb. - Trzeba zbilansować,
czy nadal jest więcej atutów
czy wad. Jestem zwolennikiem Straży, ale wypadałoby
jednak poinformować mieszkańców w jakim kształcie
ona funkcjonuje i z jaką efektywnością – argumentował
przewodniczący. Wójt gminy
Mieczysław Rączka zapewnił,
że sprawozdanie zostanie
przedstawione podczas kolejnego spotkania radnych.
Jednocześnie poinformował,
że w najbliższych dniach
Straż Gminna będzie prowadziła pomiary prędkości
pojazdów. Będzie miała ona
miejsce w dniach od 28 września do 13 października 2013
r. na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach na odcinku od
skrzyżowania z ul. Żywiecką
do granicy z Łodygowicami
oraz na ul. Szczyrkowskiej
w Bystrej i Mesznej.
pH
15
mion, na stawkę opłaty abonamentowej za punkt odprowadzania ścieków składają
się następujące elementy:
1,4% kosztów utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych (rozporządzenie taryfowe dopuszcza do
15%), w tym: amortyzacja,
podatek, remonty, wynagrodzenie osób pracujących na
oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej, materiały
chemiczne itd. jak również
odczyt i rozliczenie należności. - Ceny naszych usług
za dostarczoną wodę i za
odprowadzanie ścieków oraz
stawka opłaty abonamento-
wej są jednymi z najniższych
w województwie śląskim
– zaznacza Kóska-Simion,
która dodaje, że AQUA pobiera opłatę abonamentową
na terenie wszystkich gmin,
w których prowadzi działalność.
Warto nadmienić, że
spółka AQUA nie jest jedynym właścicielem sieci
kanalizacyjnej w gminie
Wilkowice Znaczna część
sieci należy do tamtejszego
samorządu, który na własny
koszt utrzymuje urządzenia
i w razie potrzeby dokonuje
napraw i remontów.
pH
stan terenowo-prawny. Nie
bez znaczenia jest dla nich
fakt, że wobec braku alternatywnych połączeń drogowych, budowa ronda będzie
powodowała duże utrudnienia. Zapewnienie właściwych
parametrów geometrycznych
ronda wymaga przekroczenia linii rozgraniczających,
co wymusza pozyskanie dodatkowego terenu, co miałoby znacznie podnieść koszty
inwestycji. Kosztowna byłaby
przede wszystkim przebudowa mostu istniejącego w ciągu
drogi wojewódzkiej. Fachowcy obawiają się również, że
na odcinku ulicy Szczyrkowskiej, od ronda po skrzyżowanie z ulicami Klimczoka
i Wyzwolenia, mielibyśmy
do czynienia z nieustającym
korkiem. Wg specjalistów,
rozwiązanie to nie nadaje się
do realizacji i jego efekt jest
niewspółmierny do poniesionych kosztów.
Zupełnie odmiennego zdania był wójt gminy Wilkowice. - Po pobieżnej analizie, to
rondo mogłoby śmiało zostać
przesunięte w kierunku nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego (czyli bliżej siedziby pobliskiego banku – przyp.
red. ). Wtedy inwestor nie
wchodziłby na grunty prywatne i być może nie byłoby konieczności przebudowy mostu.
Dlatego nie rozumiem autorów
tej koncepcji - dlaczego z tym
rondem posunięto się właśnie
w tym kierunku? Uważamy,
że rondo jest lepszym rozwiązaniem i będziemy bronić tego
stanowiska – mówił Mieczysław Rączka podczas wrześniowej sesji Rady Gminy.
Specjaliści pracujący na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zarekomendowali
natomiast drugie rozwiązanie,
zaznaczając jednocześnie, że
również nie jest to panaceum
na wszystkie problemy tego
skrzyżowania. Alternatywa
miałaby polegać na zmianie
organizacji ruchu na ulicy Fałata. To forma zachęty dla kierowców do korzystania z zalecanego objazdu. Za pomocą
odpowiedniego oznakowania,
pojazdy byłyby kierowane
na ulicę Klimczoka poprzez
przeprawę na mostku „przy
Zawile”. Dalsza część ulicy
Fałata zostałaby zarekomendowana jedynie dla pojazdów
komunikacji miejskiej. Jednocześnie sygnalizacja na ulicy
Klimczoka zostałaby zaprogramowana tak, aby ułatwić
włączenie się pojazdów do
ruchu na ulicy Szczyrkowskiej. Na odcinku drogi wojewódzkiej zakładają również
wydłużenie pasa lewoskrętu
w kierunki Wilkowic.
pH
Grzybiarze okupują
Harcerską
Na ulicy Harcerskiej
w Wilkowicach
obowiązuje zakaz
ruchu. W tamtej okolicy obficie występują
grzyby, których zbieracze chętnie przybywają
w to miejsce. - To jeszcze jednak nie jest
powód, by wjeżdżać tam samochodami –
grzmiał podczas ostatniej sesji Rady Gminy
radny Józef Pawlusiak.
- Wzdłuż tej ulicy stoi
nawet do 10 samochodów.
W sobotę naliczyłem tam
nawet jedenaście pojazdów
o g. 16 popołudniu. Można
się domyślać, że w godzinach wcześniejszych jest
ich więcej. W takich przypadkach powinna interweniować Straż Gminna, bo
za niedługo nie będzie tam
można spokojnie przejść. Ja
wiem, że grzyby tam rosną,
ale samochodami do lasu
nie wjeżdżajmy – apelował
radny.
Wójt poinformował, że
Straż Gminna poczyniła
pewne kroki, zawieszając tam
kamerę kontrolującą wjazd
na tę drogę. Urządzenie to
jednak nie spełniło swojej
funkcji, ponieważ okazało
się zbyt „czułe” i włączało się
nawet gdy drgnęła pobliska
gałąź. – Będziemy próbowali
kontrolować ruch w tym miejscu w inny sposób. Być może
kupimy inną kamerę lub skądś
ją pożyczymy – zapowiedział
Mieczysław Rączka
pH
16
www.region.info.pl
[email protected]
Zdrowie, uroda
Zdrowie: Warto wiedzieć
5 najzdrowszych roślin do domu
Kwiaty w naszym mieszkaniu są nie tylko ozdobą. Są rośliny, które mają wpływ na zdrowy sen, wzmacnianie sił i odprężenie. Dzięki nim możemy lepiej oddychać, koncentrować się, a nawet pozbyć się krążących po domu szkodliwych dla
zdrowia toksycznych związków.
szybko rośnie, nie choruje. Lubi
wilgoć, więc należy ją podlewać
dość obficie. Najlepiej rozwija
się w miejscu umiarkowanie
słonecznym lub półcienistym.
Warto ją często zraszać. Postaw
roślinę w pokoju do pracy.
Nefrolepsis
Wszystkie gatunki paproci uznane są za bardzo przychylne człowiekowi. Jonizują
powietrze ujemnie, co sprzyja
tworzeniu się wokół nas właściwego mikroklimatu. Łatwiej
Algi morskie
REKLAMA
szafirki, czosnki ozdobne i kosaćce (irysy).
Kupując cebulki do posadzenia w ogrodzie wybierajmy tylko takie, które nie mają
oznak chorób, śladów pleśni
ani uszkodzeń mechanicznych. Muszą być jędrne, bez
miejsc wilgotnych czy miękkich. Najlepiej jeśli cebulki
nie rozpoczęły wegetacji, czyli
nie mają widocznych wypuszczonych liści (podczas sadzenia mogą się one uszkodzić).
Mogą mieć natomiast delikatne korzenie. Przed posadzeniem cebulek kwiatowych
w ogrodzie musimy przygotować dla nich miejsce - należy
je najpierw dokładnie odchwaścić, a potem przygotować
podłoże. Jeżeli ziemia w miejscu, gdzie planujemy posadzić
cebulki jest gliniasta, to warto
dodać do niej piasek i kom-
post, a potem przekopać. Jeśli
natomiast ziemia jest piaszczysta to trzeba ją przemieszać
z kompostem (w proporcjach
1:1) lub zwięzłą ziemią i kompostem (w proporcjach 2:1:2).
Warto też zbadać pH (czyli
kwasowość) gleby - dla roślin
cebulowych najlepsze jest pH
obojętne (6,8-7,2).
Zakupione w sklepie bądź
centrum ogrodniczym cebulki kwiatowe powinny być
zaprawione środkiem grzybobójczym. Jeśli jednak tego nie
uczyniono albo sadzimy cebulki z własnego bądź innych
ogrodów, to warto je przed
posadzeniem przez pół godziny moczyć w środku grzybobójczym
Cebulki sadzimy na głębokości równej trzykrotnej ich
wysokości - im większa cebula, tym sadzimy ją głębiej.
Większość cebulek kwiatowych ma taką budowę, że łatwo rozpoznać miejsce, z którego wyrastają korzenie - jest
to tzw. piętka. Sadząc cebulki
układamy je w ziemi zawsze
piętką do dołu, a wierzchołkiem do góry. Ułożone na odpowiedniej głębokości cebulki zasypujemy ziemią, a gdy
temperatura spadnie poniżej
-5 stopni Celsjusza okrywamy
rabatę suchymi liśćmi bądź gałązkami drzew iglastych (tzw.
stroiszem). Wiosną warstwę
ochronną zdejmujemy.
Wymarzony Ogród
Figowiec
Nefrolepsis
Algi Morskie
Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kaukazu
znają działanie alg morskich. Już jako dzieci piją
wodę z alg i przeciętnie
żyją do 110 lat. To jest jedyne miejsce na świecie,
gdzie ludzie przy pełnym
Figowiec
Skutecznie usuwa z powietrza szkodliwe substancje toksyczne, szczególnie te zawarte
w dymie papierosowym, w tym
formaldehyd, który jest związkiem występującym najczęściej
w powietrzu zamkniętych pomieszczeń. Wymaga jasnego
miejsca i rozproszonego światła.
Zimą lepiej się czuje w chłodniejszych pomieszczeniach.
Podlewamy go umiarkowanie,
dopiero gdy ziemia wyraźnie
przeschnie. Od października
do lutego należy ograniczyć
dostarczanie wody. Nadmierne podlewanie go powoduje
gubienie liści. Hoduj te kwiaty
w pomieszczeniach o słabej
wentylacji lub w pokoju palacza.
Skrzydłokwiat
Wydziela dużo wilgoci,
świetnie więc sprawdzi się
w suchych mieszkaniach. Jest
też prawdziwą zieloną oczyszczalnią! Pochłania: alkohole,
aceton, benzen, formaldehyd,
ksylen i toulen. W dodatku robi
to bardzo skutecznie. W rankingu przyjaznych dla człowieka
roślin zajmuje bardzo wysoką pozycję. Łatwy w uprawie.
Lubi miejsce umiarkowanie
słoneczne i przez cały rok stałą
temperaturę ok. 20°C. Trzeba go
regularnie podlewać, zwłaszcza
w okresie wzrostu i kwitnienia.
Gdy w mieszkaniu jest gorąco,
dobrze go zraszać letnią wodą.
Ze względu na jego zdolności
oczyszczania powietrza warto
go postawić w pomieszczeniu,
w którym spędzamy najwięcej
czasu, np. w salonie lub sypialni.
Ogrodnik
wymarzonyogrod.pl
Sansewieria
Choć złośliwie nazywana
jest językiem teściowej, dużo
jej zawdzięczamy. Nocą wytwarza tlen, w dzień zaś pochłania
dwutlenek węgla. Oczyszcza
też powietrze z formaldehydu,
toksycznej substancji obecnej
w dymie papierosowym, dywanach, a także w plastikach. Wyjątkowo odporna. Lubi miejsce
słoneczne, ale da sobie radę
także w półcieniu. Nie trzeba
jej często przesadzać, nawet woli
rosnąć w przyciasnej doniczce.
Poradzi z nią sobie mało doświadczona ogrodniczka. Wiele zniesie poza nadmiarem wilgoci. Warto hodować ją w tych
pomieszczeniach, w których jest
słaba wentylacja.
Zroślicha
To sprzymierzeniec tych,
którzy w domu mają komputer
lub inny sprzęt elektroniczny.
Skutecznie pochłania bowiem
amoniak wydzielany przez drukarki, fotokopiarki, urządzenia
biurowe oraz detergenty. Zapobiega w ten sposób podrażnieniom błon śluzowych oraz skóry. Jest bardzo łatwa w uprawie,
zdrowiu dożywają takiego
wieku. Prof. Menkiw, który
całe swoje życie poświęcił
badaniom tych alg, stwierdził że w tym rejonie takie
choroby jak gruźlica, rak,
schorzenia żołądka zupełnie są nieznane. W Niem-
Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 323
33 488 12 62
się więc regenerujemy oraz
wzmacniamy swoje biopole.
Paprocie wydzielają dużo tlenu,
a obficie podlewane zwiększają
wilgotność powietrza. Przeciwdziałają w ten sposób podrażnieniom oczu, nosa, gardła oraz
niedomaganiom układu oddechowego. Wymaga wysokiej
wilgotności powietrza, warto
ją zatem postawić w grupie innych roślin. Trzeba podlewać
ją przegotowaną wodą o temperaturze otoczenia. Poimy ją
czech potwierdzał lecznicze
działanie algi dr Drasek już
przed 2 wojną światową.
Algami uzdrawiał katary
i schorzenia układu oddechowego, żołądka, chroniczne zapalenie jelit, zapalenie wątroby i kamienie
żółciowe, choroby pęcherza
i wspierał rekonwalescentów po ciężkich chorobach.
Japońscy naukowcy stwierdzili, że algi powodują aktywność systemu immunologicznego organizmu
w szczególności komórek
tzw. „walczących” z T lymphozytem, które mają
niszczenie komórek nowotworowych. Algi znakomicie nadają się do usuwania
zmarszczek lub jako odżywka dla włosów i skóry
głowy. Bardzo dobre i widoczne efekty przynoszą
stosowani nacieranie głowy
algami np. w stanach łupieżowych, łuszczycowych.
D.B.
ZaprasZamy
Oferujemy m.in.:
pożyczki gotówkowe,
konta osobiste,
rachunki bez opłat.
Bielsko-Biała (Hałcnów)
ul. Wyzwolenia 323, 33 488 12 62
pn-pt: 8.30-18.00, sob: 9.00-14.00
umiarkowanie, tak aby ziemia
w doniczce nie przesychała.
Kwiat nie lubi jednak zbyt wilgotnego podłoża. Nefrolepsis,
podobnie jak inne paprocie, nie
znosi środków ochrony roślin.
Sprawdzi się w sypialni, gdzie
powinna być niższa temperatura - właśnie taka, jaką lubi.
Będzie oczyszczała powietrze.
Powieś ją także nad komputerem lub telewizorem, jednak
niezbyt blisko - nie może mieć
zbyt suchego otoczenia.
Jak sadzimy cebulki
kwiatowe jesienią.
Cebulki sadzimy jesienią
Cebulki roślin cebulowych
kwitnących wiosną trzeba
posadzić jesienią. Muszą one
bowiem przezimować w gruncie. Kiedy i jak sadzić cebulki
kwiatowe? Aby wiosną nasz
ogród zdobiły pięknie kwitnące tulipany, hiacynty czy
narcyzy, ich cebulki trzeba
posadzić jesienią. Cebulki
kwiatowe roślin zimujących
w gruncie sadzi się - w zależności od gatunku - od sierpnia do października. Najwcześniej - od końca sierpnia
do połowy września - sadzi
się narcyzy i szachownice. Od
początku września sadzi się kamasje puszkinie, przebiśniegi.
W drugiej połowie września
sadzi się hiacynty, cebulice,
śnieżniki, śnieżyce, śniedki.
Najpóźniej - od połowy września do połowy października
- sadzi się tulipany, krokusy,
www.region.info.pl
[email protected]
Kulinaria
Makaron z brokułami
Makaron z brokułami
Składniki na 2 - 3 porcje:
Brokuł (mrożony) - 200
gram
makaron - 250 gram
śmietana - 3 łyżki
masło - 2 łyżki
sól - 2 łyżeczki + do dosolenia makaronu z brokułem
pieprz - 1/2 łyżeczki
Brokuł rozmrożony kroimy na mniejsze części, gotujemy w osolonym wrzątku do miękkości. Makaron
także w osolonym wrzątku
- al dente. Odcedzamy ma-
Żurek
karon i oczywiście brokuł
- przelewamy wodą.
Do rondelka wkładamy
dwie łyżki masła, gdy się
rozpuści dodajemy śmietanę i po chwili makaron
z brokułem. Całość delikatnie mieszamy, aby sos
oblepiła cały makaron.
Gotujemy do momentu aż
sos delikatnie zgęstnieje.
Możemy doprawić solą
i pieprzem. Podajemy gorące.
Gdy nie zjemy całego
makaronu. Następnego
dnia podgrzewamy makaron (aby nie był taki zbity),
przekładamy do naczynia
żaroodpornego posypujemy startym żółtym serem,
wstawiamy do nagrzanego
do 180C piekarnika i zapiekamy aż ser się zarumieni.
Ania
Składnikiwłoszczyzna
3 laski kiełbasy (najlepiej
białej)
1 butelka żurku /taki gotowy - zakwas/
kilka jajek
2 cebule
2 ząbki
czosnku
20 dag
boczku
4 ziemniaki
śmietana
przyprawy: sól,
pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, przyprawa do żurku
Sposób przygotowania
W 1,5 litrach wody ugotować włoszczyznę, kiełbasę i boczek, do wody dodać
cebulę, czosnek, przyprawy:
sól, pieprz, ziele angielskie,
Pyszna zupa
dyniowa
pokroić w kostkę. Ser
zetrzeć na tarce lub
pokroić w drobną
kosteczkę. W naczyniu żaroodpornym ułożyć
warstwy dyni przesypując serem. Zalać wywarem wymieszanym ze śmietanką.
Wstawić do piekarnika
nagrzanego do 180C. Piec
aż dynia będzie zupełnie
miękka (ok. 30 minut w zależności od gatunku dyni).
Bagietkę pokroić w kosteczkę. Usmażyć grzanki
na oleju dyniowym. Zupę
zmiksować i doprawić gałką, solą i pieprzem. Podawać z grzankami. Smacznego
Wiola
Szybka babka
Składniki:
60 g miękkiego masła
150 g drobnego cukru do
wypieków
2 jajka
220 g mąki pszennej
3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 i 3/4 łyżeczki sody oczyszczonej
35 g kakao
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
1 szklanka jogurtu naturalnego, najlepiej greckiego
Wykonanie:
Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową.
Mąkę, proszek i sodę przesiać.
Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę (nie dłużej).
Wlać do wysmarowanej masłem
formy (może być tortownica
o średnicy 21 cm, lub keksówka
o wymiarach ok. 23 x 10 cm).
Piec około 50 minut w temperaturze 180ºC, do tzw. suchego patyczka. Upieczoną babkę można
polać lukrem, bądź polewą czekoladową. Smacznego.
Wiola
Składniki:
- średnia dynia ok.3 kg
- średnia dynia 1/2
- olej dyniowy 5-6 łyżek
- ser gruyere 250 g
- śmietanka: 1 szklanka
- bulion z kury: 1 litr
- gałka muszkatołowa:
1/4 łyżeczki
- sól i pieprz do smaku
Wykonanie:
Dynię obrać, usunąć
gniazdo nasienne, miąższ
Serek śniadaniowy Chinska potrawka
z suszonymi pomidorami
Wykonanie:
Do naczynia wrzucamy
ser biały i śmietanę, blenderem mieszamy wszystko razem. W osobnym naczyniu
blenderujemy także suszone
pomidorki, potem łączymy
je z serem białym i razem
mieszamy, aż będą dobrze
wymieszane. Doprawiamy
przyprawami do smaku.
Bardzo dobrze smakują na
kanapkach i na pieczywie
suchym. Smaczego
Wiola
Szybkie danie chińskie
Składniki:
pierś z kurczaka
warzywa chińskie – polecam Hortex mrożone
zupka chińska
Wykonanie:
Na patelni smażymy
z przyprawami kurczaka
pokrojonego na kawałki,
kiedy będzie już gotowy to
dodajemy ugotowane i osolone wcześniej warzywa
z odrobiną wody, w której
się gotowały. Wszystko ra-
zem mieszamy, kiedy jest
gotowe, to dodajemy pokruszony makaron z zupki
chińskiej – UWAGA – BEZ
ŻADNYCH PRZYPRAW
Z ZUPKI I ŻADNYCH
TŁUSZCZY.
Kiedy makaron nasiąknie aromatami z kurczaka
i warzyw, danie jest gotowe.
Można podawać go z odrobiną sosu czosnkowego lub
pomidorowego – jak kto
woli. Szybkie i smaczne.
Wiola
REKLAMA
Składniki:
Zwykły ser biały w kostce – tłusty, półtłusty – wedle
uznania
Kilka suszonych pomidorów
Sól, pieprz – do smaku
Śmietana
17
liść laurowy. Gotować ok 40
minut. osobno gotujemy pokrojone ziemniaki, które na
końcu dodajemy do żurku.
Po ugotowaniu wyjąć warzywa. Następnie dodać żurek
i zagotować. Dodać przyprawę do żurku. Jajka ugotować
na twardo. Boczek pokroić
w kosteczkę lub paski. Do-
dać do żurku. Na sam koniec
dodać majeranku i śmietanę.
Podawać z jajkami pokrojonymi w ćwiartki oraz z kiełbasą biało pokrojoną w plasterki.
Zakwas możemy przygotować sami
Zakwas do żurku można
przygotować samemu. Potrzebujemy: 4 duże łyżki specjalnej mąki
na żurek, jedną cebulę, 3
ząbki czosnku i piętkę
czerstwego
pieczywa.
Wszystko to
dajemy do słoika
i zalewamy ciepła
wodą. Mieszamy i odstawiamy na 3-4 dni w ciepłe
miejsce. Codziennie mieszamy zawartość, a po dwóch
dniach wyciągamy skórkę
z pieczywa. Tak przygotowany zakwas możemy wlać do
ok. 2 litrów wywaru.
Grzegorz
Karkówka
naostro
Składniki:- 2 kg karczku
- 40 dkg pieczarek surowych
- 4 duże cebule
- 1 duży ostry ketchup
- tabasco 2 łyżki
- sos sojowy 5 łyżek
- bazylia 3 łyżki
- przyprawa do steków 2
łyżki
Sposób przyrządzenia:
Karczek kroimy w plastry,
obtaczamy w wymieszanych
przyprawach. Układamy
warstwami w żaroodpornym naczyniu, kładąc na
górę warstwę pieczarek i cebuli, wszystko polewamy
ketchupem.
Pieczemy w piekarniku
pod żaroodpornym przykryciem 1½ godziny. Doskonale smakuje z chlebem,
ale również ziemniaczkami
młodymi i maślanką, która
ukoi ostrość potrawy.
Ania
Za palenie śmieci - areszt lub grzywna
Palenie śmieci jest częstym problemem z jakim się borykamy w sezonie
grzewczym. Zgłoszenia jakie napływają do urzędów dotyczą spalania śmieci
w kotłach c.o.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.). oraz obowiązujące regulaminy zatwierdzane przez Rady Gmin w których znajdują sie zapisy:
Akcja społeczna Fundacji Arka
Należy sobie uświadomić, że w wyniku spalania
powstają toksyczne związki
chemiczne, które w wyniku
emisji do powietrza, są również przyczyną uporczywych
schorzeń i dolegliwości.
Gdzie zgłosić taki problem, jeżeli mamy podejrzenie, że sąsiad łamie
prawo?
Problem należy zgłosić do
Urzędu Gminy, ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, celem podjęcia czynności kontrolnych
regulowanych ustawą z dnia
13.09.1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gmi-
nach (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.).
Gdzie można interweniować?
W sytuacji mającej miejsce, interwencję należy zgłosić na Policję lub do Straży
Miejskiej.
Jakie przepisy mają zastosowanie?
Postępowanie dotyczące odpadów komunalnych
oraz nieczystościami ciekłymi, regulują przepisy
ustawy z dnia 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.
Obowiązki właścicieli
nieruchomości
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych
na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
Jakiej grzywny może
spodziewać się palacz
śmieci?
Palenie śmieci jest surowo zabronione i traktowane przez jednostki porządku publicznego jako
wykroczenie, za co grozi
palaczowi śmieci kara
grzywny w wysokości do
5.000,00zł. Tak więc dobra
rada „kochasz dzieci nie
pal śmieci”.
Czy podejmowane są
kroki aby minimalizować
problem? Jeżeli tak to
w jaki sposób?
Problem spalania odpadów minimalizuje grzywna
nakładana przez funkcjonariuszy Policji. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa
się na zasadach edukacji
ekologicznej, poprzez lokalną prasę oraz działających na naszym terenie
klubów ekologicznych.
Świadomość ekologiczna
w zakresie postępowania
z odpadami prowadzona jest również na terenie
placówek szkolno-przedszkolnych.
Region
Willa Hermanna Schneidera
Willa Schneidera
ka. Po długo trwającym remoncie obiekt odzyskał swój
dawny blaski i ponownie
upiększa dzielnicę Dolnego
Przedmieście, która od drugiej połowy XIX wieku zyskiwała na znaczeniu o czym
świadczą liczne lokalizacje
tak znakomitych budowli
jak bielska synagoga, Dom
Gminy Żydowskiej, rodzinny
dom Karola Korna, najwybitniejszego budowniczego
Bielska, czy też wspomniana
willa Hermanna Schneidera.
W latach 20 i 30-tych powstały liczne kilkupiętrowe
okazałe domy mieszkalne.
Hermann Schneider, bielski
przemysłowiec zlecił w roku
1902, prawdopodobnie Andrzejowi Walczokowi, wybudowanie na tej parceli okazałej willi. Już wtedy Schneider
był właścicielem tkalni lnu
w bielskiej dzielnicy Dolne
Przedmieście, tuż nad rzeką
Białą. Fabryka ta powstała
w roku 1863 za sprawą Alberta Neumanna, który w roku
1873 nabył młyn parowy
w Białej i postanowił fabrykę
lnu sprzedać Carlowi i Benjaminowi Schneiderom. Jak
podają zapiski w Monogra-
Warto wiedzieć: Straż radzi
Uwaga na „chińskie
lampiony szczęścia”
Przy używaniu tzw. lampionów
szczęścia następuje wypuszczenie
w powietrze otwartego ognia, który
porusza się w niekontrolowany sposób.
To duże zagrożenie pożarowe.
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych
powyżej - podlega karze
aresztu lub karze grzywny.
Cykl w Regionie: Zabytki Bielska i Białej
Przy ulicy Adama Mickiewicza stoi jedna z okazalszych willi fabrykanckich
przedwojennego Bielska.
Willa Hermana Schneidera
pod nr 27 została wytyczona
i zbudowana na początku XX
wieku prawdopodobnie wg.
projektu znanego bielskiego
architekta Andrzeja Walczo-
www.region.info.pl
[email protected]
Warto wiedzieć / Region
18
fii Bielska-Białej, Hermann
Schneider bardzo szybko
rozbudował swoją fabrykę,
a w roku 1903 wszedł do
Spółki Akcyjnej Przemysłu
Jutowego „Unia” z siedzibą
w Wiedniu. Dzisiaj, na terenie tej fabryki stoi Galeria
Sfera. Jedynym elementem
z dawnego wystroju architektonicznego starej fabryki
są duże, półokrągło zwieńczone okna (od strony ul. M.
Grażyńskiego), które zdobiły kotłownie. Już wtedy H.
Schneider należał do grona
najbogatszych mieszkańców
Bielska. Stąd budowa rodzinnej posiadłości musiała
być naprawdę reprezentacyjna. Powstał więc okazały
budynek wzniesiony w stylu
neobaroku i secesji. Jednopiętrowa, z mansardowym
dachem z lukarnami, willa
Uwaga na lampiony
W aktualnie obowiązujących aktach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej nie ma podstaw
prawnych do wydawania zgody bądź zakazu przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej na wypuszczanie w powietrze „lampionów
szczęścia” z otwartym źródłem
ognia. Niemniej jednak w § 4
ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr
109, poz. 719) określono, że
w obiektach oraz na terenach
przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować
pożar, jego rozprzestrzenianie
się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników
mogących zainicjować zapłon.
Przedmiotowe lampiony
należy traktować jak otwarte
źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset
metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym
zagrożeniem jest możliwość
zapalenia się materiału tworzącego powłokę lampionu.
Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do
podgrzewania powietrza
w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem
będzie przemieszczał się
lampion oraz w jakim czasie
wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi
lampionów umieszczane są
zapisy między innymi o zakazie ich stosowania na terenach, które mogą łatwo ulec
zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze
względu na nieprzewidywalność toru lotu, wynikającą
ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie
w rozkładzie pionowym jest
niewykonalne.
PSP Bielsko-Biała
wzniesiona w otoczeniu dużego ogrodu, z narożną wieżą nakrytą neobarokowym
hełmem. Faliste wykrojenie
okien, trójarkadowa loggia.
Sień zwieńczona jednoprzęsłowym, krzyżowym
sklepieniem. Neobarokowo-secesyjna klatka schodowa
dwubiegowa z piękną rozetą
i fasetami. Fasety to ozdobne zaokrąglone narożniki
pomiędzy sufitem a ścianą.
Fasety stiukowe były szczególnie popularne w architekturze XVIII i XIX wieku.
Całość nadawała iście reprezentacyjne, wręcz pałacowe
założenie. Ogród od wschodniej strony otoczony jest żelaznym płotem. Kute motywy
kasztanowca ozdabiają całość ogrodzenia. Szczególnie
pięknie prezentuje się owo
kute ogrodzenie obecnie,
po gruntownej renowacji.
Od strony zachodniej i północnej wykonawca remontu
posesji wykonał betonowe,
stylizowane słupy, w które zamontowane zostały segmenty stalowej kraty. W obejściu
stoi także dawna wozownia,
utrzymana w tym samym
stylu architektonicznym. Po
roku 1945 willa podzieliła losy tego typu obiektów:
przez krótki czas mieściło
się tu słynne Studio Filmów
Rysunkowych przeniesione
z Wisły (dopiero stąd trafiło
do willi Rotha na ul. Cieszyńską), a w późniejszym okresie zadomowiło się tu przedszkole. Przez kilka lat obiekt
ten stał pusty. Wieść gminna
niosła, że ma być tu siedziba
banku, kasyno (!) aż wreszcie
zakupu całej nieruchomości
dokonał prywatny inwestor
i przeprowadził gruntowny
remont, dzięki temu ta jedna
z najpiękniejszych bielskich
przedwojennych willi, odzyskała swój blask i świadczy
o przedwojennej świetności
miasta.
Stanisła Biłka
www.region.info.pl
[email protected]
Ogłoszenia / Sport
USŁUGI MEDYCZNE
Centrum Medyczne Podzamcze poleca
usługi: ginekologiczno-położnicze, gastroenterologiczne, chirurgiczne,
neurologiczne, kardiologiczne i inne. Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy
2/2, telefon 661 358 838.
Godziny otwarcia 10.0020.00. Zapraszamy.
PRACA
Zatrudnimy cieśli
w Bielsku-Białej.Wynagrodzenie na rękę 15 zł/h.
Telefon: 506 622 438
Wynajem domków
całorocznych Buczkowice
Ośrodek posiada osiem
komfortowych domków,
przystosowanych do
całorocznego wypoczynku. Ośrodek dysponuje
sześcioma domkami po
8 miejsc noclegowych
i dwoma domkami po
6 miejsc noclegowych.
Tel. 600248195
Konwersacje z Anglikiem Oferujemy konwersacje po angielsku
z narowodym Anglikiem,
70zl za 1godz 15min ,
z możliwoscia dojazdu
w obrebie Bielska-Bialej.
Zainteresowanych proszę
o kontrakt na numer
0731620524
Zespół Albatros Mamy
duże doświadczenie
w obsłudze muzycznej
imprez, takich jak wesela,
studniówki, festyny, wieczorki taneczne, dancin-
gi, itp. tel. 532 593 932,
www.albatros.info.pl
REKLAMA
OGŁOSZENIA
19
SKUP AUT. Kupujemy
samochody za gotówkę
całe, uszkodzone, zniszczone. Bielsko-Biała Tel.
790 740750
Darmowy odbiór
zużytego sprzętu RTV
i AGD Gwarantujemy
darmowy odbiór zużytego
sprzętu z Bielska-Białej
i okolic! W razie potrzeby
pomożemy w załadunku ciężkiego sprzętu!
Wystarczy zadzwonić lub
wysłać maila: tel. 515 134
729, [email protected]
Warunek- sprzęt musi być
kompletny
SPRZEDAM
ła
-Bia
o
k
ls
5
Bie
ki 3
n
e
z
”
utr
otym
ul. J
ł
Z
na
zar
a
B
„
,
wej m
o
k
re
esz
Orz rrefou
y
z
li
Ca
ul. Eing za
k
par
Sprzedam aluminiowe
felgi „15” czterootworowe
model włoski 4szt. 80 zł
za sztukę. Telefon 530
845 730.
Sprzedam rower górski,
mało używany wraz z wyposażeniem. Telefon 33
8172381, cena 200 zł
ZATRUDNIMY
CIEŚLI
W BIELSKU-BIAŁEJ
OGŁOSZENIA RÓŻNE
Usługi fryzjerskie
w domu klientki. (śluby,
wesela, inne okazje).
tel.32 241 47 46.
WYMAGANIA:
- DOŚWIADCZENIE NA
PODOBNYM STANOWISKU,
- UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA
RYSUNKU TECHNICZNEGO
Lekcje języka włoskiego, cena 30 zł - 60
minut, Jaworze. Dojazd
do ucznia, telefon 608
092 507
WYNAGRODZENIE:
15ZŁ/H NA RĘKĘ
ZAINTERESOWANYCH
PROSIMY O WYSYŁANIE
CV NA ADRES:
Kosztorysy : instalacje
sanitarne , budowlane ,
elektryczne. Bielsko-Biała, tel. 512 055 585
[email protected]
LUB KONTAKT TELEFONICZNY
Psychoterapia indywidualna i grupowa; www.
psychoterapia-bielsko.eu.
Rejestracja i informacje
tel.: 515 045 005
506 622 438
KUPIĘ
Skup pojazdów,
Kasacja, Złomowaniewydajemy zaswiadczenia
laweta grais gotówka od
reki zapraszamyBielsko,
Cieszyn, Żywiec, tel.
666222505
Usługi ogólnobudowlane Bielsko-Biała
i okolice
Przyjmę zlecenia na
wykonanie robót: budowa
domów, prace wykończeniowe, docieplanie
Bielsko-Biała: XII Międzynarodowy Turniej Siatkarski Beskidy 2013
budynków,
remonty. Tel.:797763776
Ogrodzenia wyprzedaż
tel. 33 488 05 65
Kamień: granit, marmur, onyx, trawertyn,
piaskowiec. Wyroby:
blaty kuchenne, parapety,
kominki, schody, łazienki.
Marlex tel. 33 817 40 83,
e-mail: [email protected]
pl,
www.marlex-m.pl
KUPON OGŁOSZENIOWY
Do zamieszczonego kuponu należy czytelnie wpisać treść ogłoszenia
i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do naszego biura
ogłoszeń. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu gazety.
Treść ogłoszenia drobnego (do 15 słów):
Dodaj ogłoszenie na stronie:
www.region.info.pl
BIURO OGŁOSZEŃ:
Redakcja REGION, ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała
REKLAMA
Sport: Biegi górskie
Gościnni gospodarze W 32 minuty na Magurkę Wilkowicką
Gościnność gospodarzy
Podopieczni Janusza Bułkowskiego rozegrali trzy spotkania, odnieśli jedno zwycięstwo, zanotowali dwie porażki.
Po ostatnim meczu trener był
w niezłym nastroju. - Jestem
umiarkowanie zadowolony
z postawy drużyny, widać postęp w poczynaniach zawodników na boisku - ocenił na gorąco Bułkowski. - W planach
mamy jeszcze dwa sparingi
z VK Chemes Humenne, będą
to ostatnie sprawdziany przed
inauguracją rozgrywek w Rzeszowie - zapowiedział opiekun
BBTS-u. - Kilka dni temu zeszliśmy z siłowni, gdzie zawodnicy
przyjęli spore dawki ćwiczeń.
Teraz z każdym dniem ich dyspozycja będzie rosła. Niebawem
do normalnych treningów powinien wrócić Pepe Gonzalez,
który obecnie przechodzi jeszcze
rehabilitację po kontuzji - dodał
Mateusz Mielnik, drugi trener
bielskiego zespołu. - Cieszę się,
że poziom Beskidów wciąż się
podnosi i mam nadzieję, że ta
tendencja zostanie utrzymana.
W lidze, w hali pod Dębowcem
nie będziemy aż tak gościnni
IV Bieg na Magurkę o Puchar Igosport zgromadził ponad
120 biegaczy z całej Polski. Zawody odbyły się w niedzielę
29 września 2013. Najszybszym zdobywcą Magurki
Wilkowickiej został Piotr Czapla z Zabrza.
- stwierdził natomiast Piotr
Pluszyński, prezes beniaminka
Plus Ligi.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. miejsce – Czarni Radom
2. miejsce – MKS Będzin
3. miejsce – VK Ostrava
4. miejsce – BBTS Bielsko-Biała
Wyniki sobotnich spotkań:
BBTS
Bielsko-Biała – VK Ostrava 3:2
(25:16,25:17,17:25,16:25,15:13)
MKS Będzin – Czarni Radom 3:0 (25:18,25:23,25:15)
Czarni Radom – VK Ostrava
3:1 (25:22,23:25,25:15,27:25)
BBTS
Bielsko-Biała – MKS Będzin 2:3
(25:23,26:28,25:19,2527,13:15)
Wyniki niedzielnych spotkań:
VK Ostrava – MKS Będzin
3:1 (23:25,25:19,25:23,28:26)
BBTS Bielsko-Biała – Czarni
Radom 0:3 (30:32,19:25,19:25)
Region
R.Jarmóz
sportowebeskidy.pl
W ostatni weekend września w hali pod Dębowcem rozegrano
XII Międzynarodowy Turniej Siatkarski Beskidy 2013. Gospodarzem imprezy był BBTS Bielsko-Biała, który w stawce czterech
zespołów okazał się najsłabszy.
Biegacze górscy na Magurce
Zawodnicy wystartowali
z Bulwarów Młodości (Straconka) w Bielsku-Białej.
Najlepszy zawodnik ponad
6,5 km trasę na Magurkę
Wilkowicką z przewyższeniem ponad 600 m pokonał
w czasie 32 minut i 38 sekund. Tym czasem ustanowił nowy rekord trasy. Zaraz
za Piotrem Czaplą na metę
przybiegli Piotr Koń i Rafał Ulfik oboje reprezentu-
jący RMD Montrial Team.
Wśród kobiet wygrała, jedna
z najlepszych biegaczek górskich w Polsce, Maria Cebo
mieszkanka Bielska-Białej
reprezentująca Ultra Beskid
Sport, która przybiegła na
szczyt w czasie 38 minut i 26
sekund.
„IV edycja Biegu na Magurkę o Puchar Igosport przeszedł już do historii. W zawodach uczestniczyło wielu
zawodników i sympatyków
biegania górskiego w Polsce.
Beskidy idealnie nadają się
do uprawiana tego typu biegów. Rejon Magurki Wilkowickiej w Beskidzie Małym
jest miejscem treningowym
zarówno do biegów, nordic
walking jak i narciarstwa
biegowego. To sporty, które może uprawiać każdy.
W przyszłym roku mamy
jubileusz biegu. Już dzisiaj
zapraszamy za rok na nasze
zawody. Treningi można już
zaczynać.” - mówi organizator Bartosz Chmielewski ze
sklepu Biegacza. „Biegaczy
górskich zapraszam na cotygodniowe bieganie w czwartki o 18.15. Startujemy przy
sklepie Igosport w Straconce
przy ul. Górskiej. Zawsze
biegamy ok. 12-18 km po
górach.” - dodaje. Region
był patronem medialnym
imprezy.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
20
Bielsko-Biała: III liga opolsko-śląska, grupa południowa
Mecz niesamowity, Rekord niesamowity
Wojciech Gumola prowadzi zespół Rekordu od początku sezonu
Przed mecze rozmawialiśmy z Dariuszem Ruckim. Były zawodnik BKS-u,
obecnie filar „biało-zielonej” defensywy, długo czekał na derbowy pojedynek.
W spotkaniu poprzedzającym spotkanie z BKS-em
obejrzał jednak czwartą
żółtą kartkę w tym sezonie
i musiał odcierpieć pauzę.
- Złapałem w Wodzisławiu
czwartą żółtą kartkę. Starałem się uważać, wiedziałem,
że kartka wykluczy mnie
z meczu przeciwko mojemu
Krzysztof Michałowski skapitulował dopiero w końcówce
się pojawić wraz z urazami i kartkami - dodał nasz
rozmówca, który zdradził
swoją receptę na derbowy
sukces. - Jest bardzo prosta.
Musimy strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
Derby rządzą się swoim prawami. Na stadion przybędzie
zapewne sporo kibiców BKS-u. Przyjezdni będą mogli
się czuć jak u siebie, ale to
my zagramy na swoim boisku. Chcemy pokazać, że
trójstronne, bielskie derbiki
należą do Rekordu.
byłemu klubowi, ale nie udało się jej uniknąć. To była akcja ratunkowa. Jestem niepocieszony, ale taka jest piłka
- mówił zawodnik Rekordu,
zespołu który zanotował
rewelacyjny początek sezonu. - Liga zweryfikuje nasze
możliwości. W siedmiu spotkaniach zaprezentowaliśmy
się dobrze, graliśmy niezłą
piłkę, potrafiliśmy narzucić
przeciwnikom swój styl. Nasze zwycięstwa nie były dziełem przypadku. Mamy duży
potencjał. Problemy mogą
Bielsko-Biała: ORLEN Liga
Udane otwarcie
bks.bielsko.pl
Siatkarki BKS-u Aluprof Bielsko-Biała
zainaugurowały rozgrywki ORLEN Ligi.
Przebudowany zespół pod wodzą nowego
trenera Mirosława Zawieracza w 1. kolejce
zmierzył się z Budowlanymi Łódź. Jak to u
progu sezonu często bywa, forma obu drużyn
była wielką niewiadomą.
Radość po zwycięstwie
Mecz w hali przy Rychlińskiego rozpoczął się
od dominacji bielszczanek.
W pierwszym secie przyjezdne nie miały za wiele
do powiedzenia. Ani przez
moment na tablicy świetlnej
nie widniał rezultat remisowy. Kolejne dwie partie
padły łupem zespołu z Łodzi. Podopieczne Adama
Grabowskiego wykazały się
większym opanowaniem
i skutecznością. W trzeciej
odsłonie BKS Aluprof prowadził 23:21, ale po własnych
błędach przegrał 23:25.
Łodzianki zwietrzyły
szanse na premierowe zwycięstwo i w trzecim secie
bardzo długo prezentowały
się lepiej od bielszczanek.
Drużyny na drugą przerwę
techniczną schodziły przy
wyniku 12:16. W tym momencie gospodynie wzięły
się do gry i zdołały przechylić szale zwycięstwa na swoją
korzyść.
W decydującej piątej partii BKS Aluprof szybko osiągnął kilkupunktową przewagę, ale zdążył ją roztrwonić.
Siatkarki z Łodzi doprowadziły do remisu 14:14 broniąc po drodze dwie piłki
meczowe. W końcówce seta
więcej zimnej krwi zachowały gospodynie, które wygrały
17:15, a cały mecz 3:2.
Powiedzieli po mecz:
Małgorzata Lis (kapitan
BKS-u Aluprof ): - Cieszę
sportowebeskidy.pl
sportowebeskidy.pl
Świadkami niesamowitego, piłkarskiego widowiska byli kibice, którzy 22 września odwiedzili stadion Rekordu BielskoBiała. Gospodarze po bardzo dobrej grze pokonali w derbowym pojedynku BKS Stal Bielsko-Biała. Na wysokości zadanie
stanęli także kibice, którzy w kulturalny sposób, przy kolorowej oprawie, dopingowali piłkarzy.
się, że inauguracja nam się
udała. Mogłyśmy ten mecz
przegrać. Było dużo emocji
i nerwów, zapewne ze względu na to, że było to nasze
pierwsze spotkanie po długiej
przerwie.
Mirosław Zawieracz (trener BKS-u Aluprof): - Małgorzata powiedziała, że cieszy się z inauguracji sezonu.
Nie powinna tak mówić, bo
przez całe pięć setów walczyliśmy ze sobą, dziewczyny
walczyły ze sobą. Podejrzewam, że połowa w trakcie
meczu nie wiedziała jak się
nazywa. To były potworne nerwy, momentami były
„zagotowane” jak potrawy
na święta. Chwała im za
to, że po trzecim secie, gdy
przegrywaliśmy 2:1 i 12:16
w czwartej partii, długimi
fragmentami zagrały tak,
jak sobie to zaplanowaliśmy.
Szkoda trzeciego seta, w którym prowadziliśmy 23:21.
Zakończyliśmy go trzema czy
czterema błędami własnymi.
To nie powinno nam się przydarzyć.
BKS Aluprof - Beef Master Budowlani Łódź 3:2
(25:18, 20:25, 23:25, 25:22,
17:15)
BKS Aluprof: Nikić, Horka, Lis, Czypiruk-Solarewicz,
Szymańska, Beier, Wojtowicz
(libero) oraz Wilk, Trojan,
Strózik, Ciaszkiewicz-Lach.
Beef Master Budowlani:
Love, Kwiatkowska, Ściurka,
Trach, Cabajewska, Sikorska,
Durajczyk (libero) Śliwa, Cabrera, Nuszel
MVP: Mariola Wojtowicz
beka
Trzecie w trwającym sezonie bielskie derby dostarczyły niebywałych emocji.
Duża w tym zasługa piłkarzy Rekordu i arbitra, który
dorzucił „swoje trzy grosze”.
W premierowej odsłonie
wręcz perfekcyjnie zaprezentowali się gospodarze,
choć po kilkunastu minutach mogli przegrywać.
Uderzenie głową Przemysława Brychlika instynktownie wybronił Krzysztof
Michałowski. Co by było
gdyby, można by rzec. Niewykorzystana sytuacja zemściła się bardzo szybko.
W 20. minucie Mieczysław
Sikora obsłużył Dawida
Ogrockiego, który rozpoczął strzelecki festiwal podopiecznych Wojciecha Gumoli. Kilka chwil później
Krystian Papatanasiu, były
zawodnik BKS-u, przymierzył z rzutu wolnego i było
2:0. Nie najlepiej w tej sytuacji zachował się Krzysztof Kozik, golkiper przyjezdnych interweniował
niepewnie. Gospodarze na
dwóch trafieniach poprzestać nie zamierzali. Jeszcze przed przerwą na listę
strzelców wpisali się Artur
Cybulski oraz Łukasz Biel.
Oba gole padły po stałych
fragmentach gry. Pierwszy
po rzucie rożnym, drugi
po uderzenie z jedenastu
metrów. Tuż przed przerwą „Rekordziści” zaliczyli
personalną stratę, czerwoną kartka obejrzał Mateusz
Gaudyn. W 52. minucie, po
kontrowersyjnej decyzji,
z boiska usunięty został także Bartosz Woźniak i „biało-zielonym” musieli bronić
wysokiej zaliczki w 9-osobowym składzie. Dziesięć
minut później siły nieco się
wyrównały, plac gry opuścić
musiał bowiem Damian
Zdolski. W 76. minucie
przyjezdni powinni strzelić
bramkę, ale rzutu karnego nie wykorzystał Marcin
Pontus. Uderzenie byłego
napastnika Przyszłości Rogów obronił Michałowski.
Podopieczni Jana Furlepy
rozmiary porażki zmniejszyli dopiero w końcówce
meczu. Dwa strzelone przez
nich gole nie wpłynęły jed-
nak na całościowy odbiór
meczu. Rekord był zespołem zdecydowanie lepszym
i zasłużenie wygrał derbową
potyczkę rozegraną w ramach 8. kolejki.
Po opadnięciu derbowych emocji rozmawialiśmy z Wojciechem Gumolą,
trenerem Rekordu. - Mecz
jeszcze rozgrywam w głowie, analizuję. Zastanawiają mnie decyzje podjęte przez
sędziego. Nie mogę wyjść
z podziwu. Arbiter nie dopasował się do poziomu widowiska, podjął kilka błędnych
decyzji. Z czerwoną kartką
dla Gaudiego się zgadzam,
ale nie wiem czemu boisko
musiał opuścić także Woźniak. Rozjemca popsuł widowisko, dodał „emocji”,
ale nie taka jest jego rola.
Zagraliśmy najlepsze 45.
minut odkąd jestem trenerem Rekordu. To była fenomenalna połowa w naszym
wykonaniu, wszyscy zagrali
świetnie. Mieliśmy trochę
szczęścia na początku meczu, BKS mógł zdobyć gola.
Dla takich chwil się żyję.
Po przerwie musieliśmy się
„przeprogramować”. Graliśmy w osłabieniu, ale mieliśmy swoje okazje. Dwóch nie
wykorzystał Sikora, jednej
Szymański. Kluczowym momentem drugiej połowy był
obroniony przez Michałowskiego rzut karny. Rywalom
zabrakło pomysłu na wykorzystanie liczebnej przewagi
- powiedział dzień po spotkaniu opiekun beniaminka
III ligi.
Swoją pomeczową opinię
wyraził także golkiper „biało-zielonych” Krzysztof Michałowski. - Dla mnie mecz
z BKS-em nie był niczym
wyjątkowym, gdyż do każdego przeciwnika podchodzę z takim samym zaangażowaniem, każdego rywala
traktuję z jednakowym szacunkiem. Nie ma dla mnie
znaczenia z kim gram, cel
zawsze jest ten sam. Emocje
mogły towarzyszyć moim
kolegom z drużyny. Marek
Profic, Krystian Papaptanasiu, jak i pauzujący za
kartki Dariusz Rucki, który
w tym spotkaniu pełnił rolę
kierownika drużyny, notabene wywiązał się z niej
perfekcyjnie, swego czasu
przywdziewali barwy BKS-u. Wiem, że dla nich był to
bardzo istotny mecz - ocenił
Michałowski. - Spotkanie
stało na bardzo wysokim
poziomie. Oba zespoły wyszły mocno skoncentrowane
i zdeterminowane, każdy
chciał wygrać. Nie zabrakło walki, zaangażowania
i pięknych bramek. Zdajemy
sobie sprawę z powagi sytuacji. Jesteśmy beniaminkiem,
w niedzielę przyszło nam się
mierzyć z drużyną, która
od kliku sezonów puka do
bram drugiej ligi. Nikt z nas
nie spodziewał się takiego
obrotu sytuacji, nie liczyliśmy na czterobramkową zaliczkę po pierwszej połowie.
W drugiej obraz gry nieco
się zmienił. Musieliśmy bronić wyniku, gdyż graliśmy
w osłabieniu. Przeciwnik
rzucił się do odrabiania
strat, na nic jednak się to
zdało. Każdy z nas zostawił
serducho na boisku. Stracone przez nas bramki wynikały ze zmęczenia i trudu,
w jakim przyszło nam grać.
Warto również wspomnieć
o grupie ludzi, która nas
wspiera. Kibice są z nami na
dobre i złe, dzięki nim czuliśmy siłę, ona pchnęła nas do
zwycięstwa.
Rekord Bielsko-Biała –
BKS Stal Bielsko-Biała 4:2
(4:0)
Bramki: Ogrocki (20’),
Papatanasiu (27’), Cybulski
(41’), Biel (44’, z rzutu karnego) - Caputa (83’), Sornat
(90’)
Rekord: Michałowski –
Gaudyn, Sikora, Cybulski,
Profic, Ogrocki (46’ Waliczek), Maślorz, Papatanasiu,
Biel (67’ Jaroś), Woźniak,
Koczur (56’ Warywoda,
75’Szymański)
BKS Stal: Kozik – Zdolski, Wójcik (46’ Kopeć),
Sornat, Antczak, Rucki (74’
Sieńkowski), Habdas (46’
Pontus), Czaicki (46’Uzoma), Caputa, Brychlik, Lewandowski
Po 9. kolejce, która odbyła się 28 i 29 września,
przedstawiciele obu zespołów byli w zgoła odmiennych nastrojach. Rekord
przegrał bowiem na wyjeździe z LZS-em Leśnica
0:1, a BKS przed własną
publicznością pokonał 2:1
Przyszłość Rogów. Natomiast tydzień później, w 10.
serii gier, Bialanie strzelili
jednego gola w Otmuchowie i zgarnęli pełną pulę,
a drużyna z Cygańskiego
Lasu przed własną publicznością nie dała szans Polonii Głubczyce, gospodarze
wygrali 3:1.
Po dziesięciu spotkaniach
na czele tabeli znajduje się
Nadwiślan Góra. Rekord
jest drugi, BKS trzeci. Na
czwartą pozycję wskoczył
kolejny beskidzki czwartoligowiec, LKS Czaniec
beka
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
21
Bielsko-Biała: T-Mobile Ekstraklasa
Tylko punkt czy aż punkt?
Nowa trybuna w pełnej okazałości
Premierowa odsłona
przebiegała pod dyktando
faworyzowanego Lecha.
Przyjezdni zdecydowanie
dłużej utrzymywali się
przy piłce, operowali nią
szybciej, przez co dochodzili do sytuacji strzeleckich. Najlepszą zmarnował na początku spotkania
Daylon Claasen. Karol
Linetty obsłużył kolegę
z zespołu doskonałym
podaniem otwierającym
mu drogę do bramki.
Zawodnik pochodzący
z RPA z bliska uderzy
mocno, ale bardzo niedokładnie. Przed przerwą
zespół Mariusza Rumaka
oddał dziewięć strzałów
w kierunku bramki strzeżonej przez Ladislava Rybanskiego, wszystkie były
niecelne. Często uderzał
z dystansu Kasper Hamalainen, próbował także
Gergo Lovrencsics, poznaniacy na bakier byli
jednak z precyzją. Brakowało im także pomysłu
K.Dzierżawa/tspodbeskidzie.pl
K.Dzierżawa/tspodbeskidzie.pl
Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzyli się z aktualnym wicemistrzem Polski z Poznania. Kibice, którzy zasiedli
m.in. na otwartej po raz pierwszy tzw. trybunie północnej, czekali na bramki swoich pupili. Nie doczekali się. Podbeskidzie
Bielsko-Biała spadło na ostatnie miejsce w tabeli.
Walki nie brakowało, goli niestety tak
na sfinalizowanie akcji,
na ostatnie podanie, co
rzucało się w oczy. „Górale” w pierwszej połowie
atakowali bardzo rzadko,
na domiar złego w 43.
minucie plac gry opuścić
musiał Piotr Malinowski,
którego zastąpił Fabian
Pawela.
Po przerwie obraz gry
uległ nieco zmianie, duża
w tym zasługa Lecha,
który nie oddawał już tylko strzałów z dystansu.
W 64. minucie goście mogli objąć prowadzenia, ale
Bartosz Ślusarski z bliska
posłał futbolówkę obok
słupka. Chwilę później
wreszcie groźnie zaatakowali gospodarze. W dogodnej sytuacji znalazł się
Pawela, Macieja Gostomskiego jednak nie zdołał
pokonać. W końcówce
Podbeskidzie mogło skarcić Lecha. Najpierw Błażej Telichowski, a potem
Aleksander Jagiełło nie
wykorzystali piłek meczo-
wych i mecz zakończył się
bezbramkowym remisem.
Po d z i a ł
p u n kt ów
w Bielsku-Białej oznaczał spadek „Górali” na
ostatnie miejsce w tabeli.
Swój mecz w Bydgoszczy
wygrała bowiem Korona
Kielce. Oceniając aspekt
stricte sportowy, otwarcie
nowej trybuny nie wypadło zatem okazale.
Powiedzieli po meczu:
Czesław Michniewicz
(szkoleniowiec Podbeskidzia): - Zagraliśmy dzisiaj
z Kolejorzem, nie Kolejarzem, dlatego ten punkt
traktujemy w kategoriach
zdobyczy. Nie traktujemy
dwóch straconych jako coś
złego. Mamy punkt i patrzymy dalej, do przodu.
Mariusz
Rumak
(szkoleniowiec Lecha):
- W pierwszej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej. Niestety strzały były
niecelne, brakowało nam
również precyzji przy ostatnim podaniu. Wynik traktujemy jako stratę dwóch
punktów. Trzeba jednak
przyznać, że w ostatnich
minutach szczęście się do
nas uśmiechnęło, równie
dobrze mogliśmy to spotkanie przegrać. Cieszy,
że trzeci mecz z rzędu nie
przegrywamy i trzeci mecz
z rzędu nie tracimy bra-
mek, natomiast musimy
poprawić naszą grę przed
bramką przeciwnika. Brakuje nam ostatniego podania i spokoju.
Błażej Telichowski (zawodnik Podbeskidzia):
- To był typowy mecz na
remis. Miałem dobrą sytuację w 85. minucie,
mogłem zdobyć wówczas
bramkę. W pierwszej połowie zagraliśmy zbyt bojaźliwie, Lech prowadził
grę, strzelał z dystansu,
ale klarownych sytuacji
sobie nie wypracował.
W ostatnich spotkaniach
traciliśmy bramki po niewymuszonych błędach,
dziś byliśmy w defensywie
bardziej skoncentrowani.
W końcówce uwierzyliśmy,
że ten mecz można wygrać,
ale się nie udało. Nie ukrywam tego, że mieszkam
Uczcili pamięć Henryka Puzonia
W sobotę w dniu 28 września 2013 roku w Zabrzegu
gm.Czechowice-Dziedzice
odbył się VII Międzynarodowy Bieg Koroną Jeziora
Goczałkowickiego - Memoriał Henryka Puzonia ze
startem i metą na stadionie
LKS „Sokół”. Przed biegiem
głównym na obiekcie LKS
„Sokół” w Zabrzegu na ul.
Stadionowej zostały rozegrane biegi dla dzieci i mło-
Podbeskidzie: Rybansky - Górkiewicz, Deja,
Pietrasiak, Telichowski Łatka, Sloboda, Sokołowski (63` Jagiełło), Wodecki (75` Chrapek), Chmiel
- Malinowski (43` Pawela)
Trener: Michniewicz
Lech: Gostomski Możdżeń, Kamiński,
Wołąkiewicz, Douglas
- Lovrencsics, Trałka, Linetty, Hamalainen (59`
Pawłowski), Claasen (76`
Murawski) - Teodorczyk
(46` Ślusarski)
Trener: Rumak
beka
po raz trzeci
Słynny fiński trener skoków narciarskich ponownie
zawita w Beskidy! Hannu Lepistoe, w przeszłości pracujący
z Adamem Małyszem i kadrą polskich skoczków, będzie
gościem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w
Buczkowicach, już w połowie października. To trzecia taka
wizyta szkoleniowca w naszym regionie.
Memoriał Henryka Puzonia
kontynuował swoje hobby
w szkole średniej, aby ostatecznie ukończyć studia na
AWF w Katowicach. Został nauczycielem w Szkole
w Zabrzegu, gdzie pracował
do ostatnich dni swego życia. Swoją pracą przyciągał
rzesze młodzieży do uprawiania sportu, a zwłaszcza lekkiej atletyki, którą
sam trenował uczestnicząc
w różnego typu zawodach
lekkoatletycznych, a także
maratonach i biegach ulicznych na terenie całego kraju.
Zmarł w dniu 11 września
2006 r. na popołudniowych
zajęciach szkolnych wybiegł jak zazwyczaj z grupą
młodzieży na rozgrzewkę,
pobiegł i już nie powrócił.
Miał 52 lata.
Region
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań 0-0
Nauki od Lepistoe
Czechowice-Dziedzice: Uczcili pamięć
dzieży. W biegach memoriałowych brali udział wszyscy
chętni do 15 lat. Długości
tras biegów memoriałowych
odpowiednio do wieku wahały się od 400 do 2000 m.
W biegu głównym wystartowało prawie 120 zawodników. Trasa Bieg Koroną
Jeziora Goczałkowickiego
liczyła 10,5 km. Najszybciej
trasę przebiegł Andrzej Starzyński reprezentujący KKB
Finisz Kalisz, który wyprzedził Artura Kerna z Hrubieszowa. Pan Andrzej potrzebował niespełna 33 minut na
pokonanie trasy.
-Henryk Puzoń już od
dzieciństwa, okazywał swoje zainteresowanie sportem
i turystyką. Tak po ukończeniu zabrzeskiej szkoły
w Poznaniu i jak najlepiej
życzę Lechowi, dziś starałem się jednak o nasze
zwycięstwo.
Hannu Lepistoe podczas ubiegłorocznej konferencji prasowej
Niemal dokładnie rok temu
Hannu Lepistoe przybył w Beskidy na kilka dni. Był to okres
bardzo owocny. Doświadczony szkoleniowiec uczestniczył
w treningach uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Szczyrk w Buczkowicach,
spotykał się z trenerami szkolnymi, znalazł również czas dla
mediów i lokalnych władz oraz
ludzi biznesu. Fiński trener
z uznaniem wypowiadał się
o pracy wykonywanej w placówce sportów zimowych,
dostrzegając talenty do odnoszenia sukcesów w przyszłości.
I nie pomylił się. Dziś absol-
wenci SMS Szczyrk – Krzysztof Biegun czy Aleksander
Zniszczoł – przebojem wkraczają do światowych skoków.
Z cennych uwag Hannu
Lepistoe uczniowie mieli okazję skorzystać także zimą. Początkiem bieżącego roku były
trener indywidualny Adama
Małysza ponownie przebywał
w Beskidach, dzieląc się swoją
bogatą wiedzę na temat skoków narciarskich. Zapowiadał
zarazem, że do Szczyrku przyjedzie znów z wielką radością
i chęcią pomocy.
Tak też stanie się nadchodzącej jesieni! 14 paździer-
nika, w godzinach popołudniowych, trener Lepistoe
przybędzie do beskidzkiego
regionu. Pobyt w trzeciej
edycji wydarzenia szkoleniowego potrwa do 18
października. – To z całą
pewnością jeden z najlepszych trenerów na świecie.
O skokach narciarskich wie
wszystko, potrafi o nich opowiadać bez końca, o czym
przekonał nas już podczas
poprzednich wizyt w naszej
placówce. Dla nas zaszczytem jest, że znów pozytywnie
odpowiedział na zaproszenie. Ponownie wizyta trenera Lepistoe odbędzie się
z korzyścią dla podopiecznych szkoły i trenerów –
mówi Jarosław Konior, dyrektor SMS Szczyrk.
Region
Odpowiedź na zadanie ze strony 22
Problem Mateusza
Tyle samo czasu, co przy użyciu młotka. Mateusz nie przewidział bowiem, że gdy uderza się
butelką o butelkę, stłucze się
zawsze tylko jedna! Druga pozostanie cała, nieuszkodzona.
matematyk
W kinach: Premiera: 27.09.2013
Horoskop
BARAN 21.03-19.04
Jako osoba przedsiębiorcza nie musisz bać się
o przyszłość. Zmobilizujesz
się jednak do oszczędzania. Będziesz się wyróżniać
i wzbudzać zaufanie ludzi
odpowiedzialnych za Twoją karierę. Wzrosną szanse
na awans. Sukcesom zawodowym towarzyszyć będą
kontakty z doświadczonymi i wpływowymi ludźmi,
którzy chętnie Ci pomogą
w podjęciu ważnej decyzji.
Urok, intuicja, towarzyskość i umiejętność stwarzania wokół siebie ciepłej
i harmonijnej atmosfery
przyciągnie do Ciebie różnych ludzi.
SKORPION 23.10-21.11
Wpadniesz na bardzo
dobry pomysł, aby zakończyć wszystkie ciągnące się
przedsięwzięcia. Kiedy już
zamkniesz stare sprawy, możesz śmiało rozpocząć nowe
interesy i inwestycje, nawet
te wymagające zapożyczenia
się. Będziesz się realizować
dzięki pracy w grupach
i organizacjach, w których
możesz dokonać twórczych
reform, a nawet stać się liderem. Praca ta przyniesie Ci
dużo satysfakcji i radości,
ujawnią się nieodkryte dotąd cechy charakteru.
sposoby zarabiania pieniędzy. Mogą udać się nawet
nieprawdopodobne przedsięwzięcia finansowe, ale
musisz pamiętać, że żadne
szczęście nie trwa wiecznie,
dlatego racjonalnie byłoby
niespodziewane przychody
odłożyć na czarną godzinę.
Będziesz musiał od nowa
ustalić swoja pozycję w firmie, powinieneś dać się poznać współpracownikom od
najlepszej strony




BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
Masz szansę zrobić coś
dla siebie. Wybierasz się do
sanatorium lub spa? Jeśli
tak, nie podróżuj w pojedynkę, lecz zaproś partnera
lub znajomych na wspólny relaks. Bliźnięta będące
w stałych związkach mogą
liczyć na miłe niespodzianki, odrodzenie uczuć i wiele
namiętnych chwil. Szykuje
się dużo obowiązków zawodowych i domowych. Niewykluczone, że wrócą jakieś
zaległe sprawy, z którymi
nie udało Ci się wcześniej
uporać. Spojrzysz krytycznie na swoją sytuację, ale
niezadowolenie okaże się
twórcze. Brak poczucia satysfakcji skłoni Cię do zmiany swojego postępowania.

RAK 22.06-22.07
Prawdopodobnie otworzą się przed Tobą nowe
LEW 23.07-22.08
Zostawisz konkurencję
daleko w tyle. Czy szukasz
pracy, czy marzysz o awansie, sukces masz w zasięgu
ręki! Nastąpi pogłębienie
uczuć - zarówno między
kochankami, jak i w stałych związkach. Nie bój się
realizować najskrytszych
marzeń, partner zaskoczy
Cię wyrozumiałością, czułością i fantazją podczas
miłosnych igraszek. Przyjemność sprawi Ci uczenie
się czegoś niezwiązanego
z pracą, na przykład tańca
towarzyskiego, psychologii,
archeologii czy malarstwa.
STRZELEC 22.11-21.12
Uwaga, możesz się zakochać w kimś, kto radykalnie
różni się od wszystkich ludzi, których znasz. Będzie to
jednocześnie wielka miłość
i przyjaźń, która w przyszłym roku może zaprowadzić Was do ołtarza. Jeśli
borykasz się trudnościami
w pracy, nie stawiaj spraw
na ostrzu noża, a raczej
posłuż się swoimi atutami:
inteligencją, pracowitością
i rozwagą.
 
PANNA 23.08-22.09
Poniosą cię emocje,
a flirty odmłodzą! Zmienisz podejście do miłości
i oczekiwania wobec partnera. Słuchaj rad, bo najbliżsi czasami widzą więcej
niż ty, ale kieruj się swoim
sercem. Będziesz zarażać
swoim zapałem nie tylko
najbliższych.Twoje zdecydowanie i cierpliwość zostaną nagrodzone - otrzymasz
finansową gratyfikację. Jeśli
rozpoczynasz działalność na
własny rachunek, rysują się
dobre perspektywy.
KOZIOROŻEC 22.1219.01
Jesienne infekcje będą
dręczyć wszystkich wokół
z wyjątkiem ciebie. Jedyne,
co ci grozi, to nadmierny
apetyt na łakocie. Zdecydowanie na plus zmienią się
sprawy finansowe. Mogą to
być jakieś dodatkowe lub
zaległe pieniądze związane
z wykonywaną pracą.
Jesteś przepełniony energią, warto więc rozpocząć
jakąś działalność, na którą
nie miałeś wcześniej czasu.
Na samopoczucie nie będziesz narzekać. Zwłaszcza
przez pierwsze dwie dekady
września na nic nie powinnaś się uskarżać. Jesienne infekcje będą dręczyć
wszystkich wokół z wyjątkiem ciebie. Jedyne, co ci
grozi, to nadmierny apetyt
na łakocie.
WODNIK 20.01-18.02
Twoja doskonała passa
trwa w najlepsze. Szybko
znajdziesz nowe i całkiem
obfite źródło dochodu. Nie
obawiaj się ryzyka - intuicja
uchroni cię przed popełnieniem błędów. Nie kombinuj
więc za dużo, tylko łap okazje. Nie odkładaj niczego na
później. Masz głowę pełną
pomysłów i zapał, by je zrealizować! Niespokojny i pełen napięć styl życia może
być przyczyną zaburzeń organicznych, rozdrażnienia
i kłopotów z zaśnięciem. Jeśli ktoś nowy rozpali Twoją
wyobraźnię, zastanów się,
czy chcesz wszystko zmieniać, czy wolisz zostać przy
starych układach, które dają
Ci poczucie bezpieczeństwa.
RYBY 19.02-20.03
WAGA 23.09-22.10
Przed Tobą dobry okres
finansowy. Nadrobisz zaległości w domowym budżecie, połatasz wszystkie dziury, wyrównasz niedobory.
A na dodatek kupisz sobie
coś potrzebnego i efektownego.Być może to, czym
zajmowałeś się do tej pory,
dawało Ci poczucie bezpieczeństwa i stabilizację,
ale hamowało Twój rozwój
- nie tylko zawodowy, ale
i osobisty.
Czeka cię klęska urodzaju. Pojawi się tyle propozycji zarobkowych, że nie
będziesz wiedziała, co wybrać!! Dasz się porwać sprawom niezwykłym, oryginalnym i temu, co niebanalne,
tajemnicze i wykraczające
poza codzienność.
Jest to czas szybkich
i ważnych decyzji. Jeśli skupisz się na jedynym celu
i skierujesz na niego całą
swoją energię, czeka Cię
sukces, zwłaszcza gdy wykorzystasz swoją wewnętrzną
dynamikę i ambicję.
Oszczędzaj siły. Chwilami możesz czuć się przemęczona, a na regenerację będziesz potrzebować więcej
czasu. I spokoju. Odżyjesz
dopiero w ostatniej dekadzie
września, ale to nie znaczy,
że od razu masz się brać za
najtrudniejsze zadania.
wróżka

ZagadkaProbl
- emMateusza
Mateusz dostał skierowanie ze swej szkoły rzemiosł
artystycznych na wakacyjną
praktykę do niewielkiej huty
szkła artystycznego.
Pierwszego dnia przydzielono go do działu stłuczki,
która - jak wiadomo - stanowi podstawowy surowiec do
wytopu szkła. Wyposażony
w grube, ochronne rękawice i okulary, miał cały dzień
roboczy tłuc butelki, oczywiście nie nadające się już do
użytku, poobtłukiwane.
- Tu, w skrzynkach jest
5000 butelek. Jeśli potłuczesz je wszystkie, wrzucając stłuczkę do pojemnika,
przed końcem dnia pracy,
to możesz sobie wcześniej
wyjść - powiedział majster
i wręczył Mateuszowi młotek.
Mateusz, który był chłopcem praktycznym, spojrzał
na zegarek i dla próby wy-
Agenci
Agent wydziału do walki z przemytem narkotyków i oficer wywiadu marynarki są
w sytuacji bez wyjścia. Kradną pieniądze gangsterów i zamierzają je przekazać na dobre cele.
Okazuje się jednak, że w rzeczywistości ukradli
pieniądze CIA, a zleceniodawcami są mafiosi

  
REKLAMA
BYK 20.04-20.05
Zdecydowanie możesz
liczyć na wsparcie najbliższych i wzajemnie, bo ty
również udowodnisz im, że
zawsze w razie potrzeby gotowa jesteś rzucić wszystko
i biec im z pomocą. Jeśli trafi Ci się okazja korzystnego
zakupu ziemi lub domu, nie
zmarnuj jej!
Odniesiesz wrażenie, że
przyjaciele za dużo od Ciebie wymagają.Skorzystaj ze
szczęśliwej passy, pora dołożyć wszelkich starań, by
znaleźć nowe źródła kapitału.
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
22
jął kilka butelek ze skrzynki, tłukł je kolejno i szkło
wrzucał do pojemnika. Okazało się, że w ciągu minuty
potłukł 12 butelek. „W tym
tempie - pomyślał, przeprowadziwszy w pamięci proste
obliczenie - nie starczy mi
całego dnia pracy na potłuczenie wszystkich butelek.
Trzeba będzie wymyślić lepszy sposób tłuczenia niż tradycyjnym młotkiem”.
Mateusz myślał, myślał
i wymyślił, w jaki sposób
całą robotę wykonać dwa
razy szybciej. Zaczął wyjmować ze skrzynki po dwie butelki i trzymając je za szyjki
uderzał silnie jedną o drugą.
Pytanie: Obliczcie, ile
czasu będzie potrzebował
Mateusz na potłuczenie
wszystkich butelek.
Odpowiedzi szukaj na
stronie 21.
matematyk
Film akcji
Zdobywca Oskara Denzel
Washington (Safe House,
Lot) oraz Mark Wahlberg
(Kontrabanda, Ted) w najnowszym filmie akcji wcielają się w tytułowych Agentów
pracujących dla konkurencyjnych biur wywiadowczych. Zmuszeni do ucieczki, nie zdają sobie sprawy
z poważnego problemu: ża-
den z nich nie ma pojęcia, że
jego partner jest działającym
pod przykrywką agentem federalnym. Przez 12 miesięcy, agent DEA Robert „Bobby” Trench (Washington)
i oficer wywiadu marynarki wojennej Marcus „Stig”
Stigman (Wahlberg) byli
zmuszeni do pracy ramię
w ramię jako członkowie
narkotykowego syndykatu.
I nie mogli sobie ufać, tak
jak nie ufali przestępcom,
których mieli aresztować.
Kiedy okazuje się, że próba infiltracji meksykańskiego kartelu narkotykowego
i odzyskania milionów dolarów spaliła na panewce,
przełożeni Bobby`ego i Stiga niepodziewanie zostawiają ich na lodzie i szybko
okazuje się, że agenci mogą
liczyć tylko na siebie.
Helios
Turbo
W kinach: Premiera: 27.09.2013
Historia niepozornego ślimaka, który
nieoczekiwanie nabywa niezwykłych mocy,
pozwalających mu rozwijać zawrotną
szybkość i postanawia zrealizować swe
największe marzenie – wziąć udział
w wielkim wyścigu.
W kinach
Twórcy takich kinowych hitów jak „Madagaskar”, „Kung
Fu Panda” i „Krudowie” zapraszają na nową animację
w 3D. „Turbo” to historia ślimaka, który marzy o zostaniu
gwiazdą wyścigów. Zaczyna
realizować to pragnienie, gdy
w wyniku dziwnego wypadku nabiera super prędkości.
Poznaje przyjaciół, dzięki
którym uświadamia sobie, że
wielki sukces nigdy nie jest
zasługą jednostki. Daje z sie-
bie wszystko, by zrealizować
nie tylko swój cel, ale i marzenia bliskich. Wkłada całe serce
w to, by zostać zwycięzcą prestiżowego wyścigu Indy 500.
Turbo to mały gość z wielkim
marzeniem. Ślimacze tempo
nie jest dla niego wystarczające – pragnie nabrać prędkości.
Trenuje każdego dnia i mierzy
swoje osiągnięcia za pomocą
linijki (jego rekord to pokonanie metra w siedemnaście
minut). Turbo marzy tylko
o jednym – by stanąć do wyścigu Indy 500.
Kiedy go poznajemy, jest
wyrzutkiem. Inne ślimaki nie
mają dużych aspiracji – pragną
tylko zaliczyć kolejny dzień
pracy na uprawie pomidorów.
Czet – brat Turbo – żyje według zasady „bezpieczeństwo
przede wszystkim” i ślimacze
tempo bardzo mu odpowiada.
Kocha Turbo, ale martwi się, że
obsesja na punkcie szybkości
w końcu doprowadzi do katastrofy...
kinomaniak
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
23
Krzyżówka
Kilka sekund
od śmierci
W księgarniach
Najnowsza książka Harlana Cobena, „Kilka sekund
od śmierci”, to drugi tom serii
o Mickeyu, bratanku Myrona
Bolitara - bohatera poprzednich książek autora. Kontynuacja „Schronienia” zaczyna się
zaledwie kilka dni od wydarzeń
Sudoku
opisanych w pierwszym tomie.
Nastolatek, który niedawno
zamieszkał z Myronem, powoli odnajduje swoje miejsce
w nowej szkole, ale wciąż wpada w kolejne kłopoty. Tym razem Mickey zostaje zamieszany
w podpalenie i morderstwo.
Ponadto nadal szuka śladów
Rzeźnika z Łodzi i tajemniczej
organizacji o nazwie Schronienie Abeona. Usiłuje też odkryć
prawdę o śmierci ojca. Ma duże
zdolności detektywistyczne
i jest równie bystry jak wujek,
jednak będzie musiał zmobilizować wszystkie swoje siły, by
ochronić przed nadciągającym
niebezpieczeństwem tych, których kocha...
Albatros
kontakty
Humor
Pewien mężczyzna odwiedza starego znajomego. Nagle
przez pokój przebiega mały
chłopczyk.
- Patent! - woła za nim gospodarz. - Zrób nam herbatę
i przynieś jakieś ciastka!
- Patent? - dziwi się gość. Cóż za niezwykłe imię! Skąd
się wzięło?
Gospodarz wzdycha ciężko.
- Wysłałem córkę na kurs
żeglarski i zobacz, z czym wróciła...
--Poszedł górnik do spowiedzi. Coś tam poopowiadał i po
chwili zastanowienia mówi:
- Prosza ksiyndza, jo mom
jeszcze jedyn taki grzych, ino
sie wstydza pedzieć...
- Godej, synu. Miłosierdzie
boskie je niyłograniczone.
- Prosza ksiyndza, jo je ze
Sosnowca...
Podczas przyjęcia z okazji
40-stej rocznicy ślubu poproszono Tomka, żeby wyjaśnił pokrótce, jakie są korzyści z małżeństwa z tak długim stażem.
- Powiedz nam, czego się
nauczyłeś przez te wszystkie
wspaniałe lata z twoją żoną?
- Cóż - odpowiedział Tomek
- Nauczyłem się, że małżeństwo
jest najlepszym nauczycielem
życia. Uczy lojalności, skromności, łagodności, powściągliwości, wybaczania i wielu innych umiejętności, których nie
potrzeba, gdy jest się samemu.
- To niy grzych, synu. To
gańba!
--Inżynier, fizyk i matematyk
dostali taką samą ilość siatki
ogrodzeniowej oraz polecenie
otoczenia nią jak największego obszaru. Inżynier ogrodził
obszar w kształcie kwadratu.
Fizyk jako osoba troszkę bardziej inteligentna otoczył obszar w kształcie idealnego koła
i stwierdził, iż lepiej się nie da.
Matematyk natomiast postawił
ogrodzenie byle jak, po czym
wszedł do środka i powiedział:
– Jestem na zewnątrz.
--Ksiądz udziela ostatniego
namaszczenia. Prosi chorego:
- Wyrzeknij się szatana!
- Nie. - odpowiada umierający facet.
- Powtarzam: wyrzeknij się
diabła i uczynków jego!
- Nie!
- Dlaczegóż to, w imię
wszystkich świętości?!
- Bo zanim się nie zorientuję
dokąd idę, to nie chcę nikogo
wkurzać.
wesoły
--Dwaj robotnicy na budowie
rzucają monetę.
- Jak wypadnie reszka, gramy w karty - mówi jeden.
- Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo - dodaje drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do roboty...
---
Miasto popiołów.
Tom 2
Premiera wrzesień 2013
Clary Fray chciałaby, żeby
jej życie znowu stało się normalne. Ale czy cokolwiek
może takie być, skoro dziewczyna jest Nocnym Łowcą, zabijającym demony, jej matka
została magicznie wprowadzona w stan śpiączki, a ona sama
nagle zaczyna widzieć mieszkańców Podziemnego Świata
– wilkołaki, wampiry, wróżki...
Książka jest idealną książką
na jesienne i zimowe wieczory. Uprzyjemni Wam tą szarość
dnia i sprawi, że zapomnicie
o swoich codziennych troskach.
Mag
REKLAMA
Polecamy: Harlan Coben
Ważne
Telefon alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
GOPR 985, 601 100 300
WOPR 601 100 100
Telefon Zaufania 988
Informacja AIDS 958
Pomoc Drogowa 981
Straż Miejska 986
Bestwina
URZĄD GMINY
tel. 32 215 77 00
POLICJA
tel. 32 215 32 25
Bielsko-Biała
URZĄD MIASTA
tel. 33 49 71 800
POLICJA
tel. 33 812 12 55
Buczkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 66
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Czechowice-Dziedzice
URZĄD MIASTA
tel. 32 214 71 10
POLICJA
tel. 32 215 32 35
Jasienica
URZĄD GMINY
tel. 33 815 22 31
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Jaworze
URZĄD GMINY
tel. 33 828 66 00
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Kozy
URZĄD GMINY
tel. 33 829 86 50
POLICJA
tel. 33 813 07 10
Porąbka
URZĄD GMINY
tel. 33 827 28 10
POLICJA
tel. 33 817 52 13
Szczyrk
URZĄD GMINY
tel. 33 829 50 00
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Wilamowice
URZĄD GMINY
tel. 33 812 94 30
POLICJA
tel. 33 8175 212
Wilkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 77
POLICJA
tel. 33 817 82 65
07.10.2013 - złodzieje
rowerów
Policjanci z komisariatu
II zatrzymali trzech mężczyzn, którzy podejrzani są
o kradzieże rowerów oraz
włamanie do budynku przy
ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.
Śledczy pracowali nad
sprawą licznych kradzieży
rowerów, do których dochodziło minionego lata.
Pozostawiane bez nadzoru
jednoślady ginęły z przydomowych ogródków, balkonów i sprzed sklepów. Policjanci gromadzili dowody
i sprawdzali każdy szczegół,
który mógł ich skierować
na trop rabusiów. Czynności operacyjne prowadzone
w tej sprawie doprowadziły do ustalenia, że związek z tymi przestępstwami
mogą mieć trzej bielszczanie w wieku od 23 do 35 lat.
Sprawcy zostali zatrzymani.
W czasie przeszukania garażu należącego do jednego
z nich policjanci odnaleźli trzy skradzione rowery.
W garażu sprawca ukrywał
też inne przedmioty pochodzące z włamań, m.in. zrabowaną skrzynkę z licznikiem prądu, pompę do wody,
które skradł z nowo budowanego domu przy bielskiej
ul. Karpackiej. Zatrzymani
byli już wcześniej karani za
Kronika Policyjna
podobne czyny. Usłyszeli
zarzuty przestępstw, za które może im grozić nawet do
10 lat za kratami. O ich losie
zadecyduje wkrótce prokurator.
04.10.2013 - pokrzywdzony pracodawca
Rusztowania i narzędzia
budowlane o wartości 1300
zł padły łupem dwójki rabusiów, którzy okradali własnego pracodawcę. Sprawcy
wpadli dzięki czujności swojego szefa, który o kradzieży
powiadomił mundurowych.
Do zdarzenia doszło
w Bielsku-Białej na ul. Bohaterów Monte Cassino.
Złodzieje skradli z placu budowy rusztowania i elektronarzędzia. Mieli pecha, bo
ich szef przypadkowo pojawił się na budowie. Przekazane przez niego informacje
przyczyniły się do zatrzymania dwójki sprawców w wieku 24 i 25 lat. Dodatkowo
podczas zatrzymania okazało się, że młodszy z nich
kierował daewoo znajdując
się pod wpływem alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2 promile
alkoholu w wydychanym
powietrzu. Jakby tego było
mało, w czasie sprawdzeń
w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że jest
on poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa. Obaj
zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już
zarzuty kradzieży, a młodszy dodatkowo kierowania
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za przestępstwa te
grozi im do 5 lat więzienia.
O ich losie rozstrzygnie prokurator.
03.10.2013 - skradzione
kratki ściekowe
Policjanci z komisariatu
III zatrzymali dwóch bielszczan podejrzanych o kradzież blisko 20 metalowych
kratek ściekowych o wartości ponad 7 tysięcy złotych.
Śledczy pracowali nad
sprawą licznych kradzieży
ulicznych kratek ściekowych, do który dochodziło
w ostatnim czasie w rejonie
ul. Pułaskiego w Bielsku-Białej. Czynności operacyjne prowadzone w tej
sprawie doprowadziły do
ustalenia, że związek z tymi
kradzieżami mają dwaj mężczyźni w wieku 19 i 21 lat.
Sprawcy zostali zatrzymani. Ustalono, że skradzione
kratki sprzedawali w skupie
złomu. Usłyszeli już zarzuty.
Za kradzieże grozi im do 5 lat
więzienia.
03.10.2013 - pijany rowerzysta
Policjanci z drogówki dwukrotnie zatrzymywali wczoraj
nietrzeźwego, 64-letniego rowerzystę. Za pierwszym razem
miał blisko promil alkoholu
w wydychanym powietrzu. Za
drugim razem „wydmuchał”
już o promil więcej.
Po raz pierwszy cyklista ten
został zatrzymany tuż przed
17.00 na czechowickiej ul. Lipowskiej. Już wtedy jechał niepewnie zygzakiem i odbijał się
od krawężników. Badanie alkomatem wykazało, że w jego
krwi buzował blisko promil
alkoholu. Po przeprowadzeniu
badania i spisaniu dokumentacji rowerzysta żartował z policjantami, czy przypadkiem
nie kończą już służby i gdzie
ewentualnie można ich będzie jeszcze dzisiaj spotkać. Na
odpowiedź nie musiał czekać
zbyt długo. Po blisko dwóch
godzinach „natknął” się na ten
sam patrol w Bestwinie na ul.
Krakowskiej. Policjanci, którzy po raz drugi tego samego
dnia zatrzymywali rowerzystę,
Dorabiali
na bielskich drogach
do pensji
Działania „NURD”
Uświadamianie, pouczanie,
a w skrajnych wypadkach karanie
mandatami to sposoby wpłynięcia na
świadomość pieszych, rowerzystów
i motorowerzystów, czyli tzw.
Niechronionych Uczestników Ruchu
Drogowego, na których zachowanie
policjanci z drogówki zwracali
szczególną uwagę w związku
z trwającą akcją „NURD”.
Policjanci z Wydziału
Ruchu Drogowego wspierani przez funkcjonariuszy
z bielskiego pododdziału
prewencji, strażników miejskich i żandarmów wojskowych zwracali szczególną
uwagę na zachowanie pieszych. Najczęściej popełnianymi przez nich wykroczeniami było przechodzenie
przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych oraz pokonywanie przejść na czerwonym świetle. W sumie
ujawniono 53 wykroczenia,
które popełnili piesi. 16-tu
z nich zostało ukaranych
mandatami za przechodzenie przez jezdnię w miejscu
zabronionym lub niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej, a wobec jednego
skierowano do sądu wniosek o ukaranie.
W trakcie działań, które
miały miejsce 24 września,
policjanci zwracali uwagę
www.region.info.pl
[email protected]
Na końcu
24
nie tylko na łamanie przepisów ruchu drogowego przez
pieszych, ale i kierujących.
Kilku z nich, którzy w rażący sposób naruszali bezpieczeństwo pieszych ukarano
mandatami. Wśród popełnianych przez kierowców
wykroczeń dominowało
nieprawidłowe przejeżdżanie przejść. Przypominamy,
że kierowca, który nie zważając na przechodnia, nie
ustąpi mu pierwszeństwa na
przejściu naraża się na mandat w wysokości 350 złotych, a dodatkowo na jego
konto wpisywanych jest
10 punktów karnych. Nie
wspominając o zagrożeniu
jakie powoduje - narażając
pieszego na potrącenie i dotkliwe obrażenia ciała, które
niejednokrotnie kończą się
tragiczne. Podobne działania będą kontynuowane
w najbliższym czasie.
Policja
Czterej pracownicy jednej z czechowickich firm przy ul. Mazańcowickiej
usłyszeli zarzuty kradzieży odzieży
i obuwia sportowego o wartości blisko
2.000 zł. Za przestępstwa te zatrzymanym
grozi teraz do 5 lat za kratami.
Pracowali i kradli
Sprawcy wpadli na gorącym uczynku przestępstwa,
bo gdy tylko właściciel
firmy zorientował się, że
z magazynów ginie odzież
sportowa, natychmiast zarządził przeprowadzenie
kontroli. W jej efekcie, pracownicy firmy ujęli sprawców podejrzewanych o te
kradzieże. Przekazali ich
w ręce miejscowych policjantów. Zatrzymanymi
okazali się czterej czechowiczanie w wieku od 24 do 30
lat. Wszyscy są pracownikami tej firmy, a okradanie
pracodawcy uznali za łatwy
i szybki sposób dorobienia do pensji. W czasie ich
przeszukania odnaleziono
skradzioną odzież i obuwie
o wartości blisko 2.000 zł.
Część zrabowanych z firmy
ubrań odnaleziono też w ich
domach. Sprawcy zostali
przewiezieni do policyjnego
aresztu. Za kradzieże grozi
im do 5 lat więzienia.
Policja
nie mogli uwierzyć własnym
oczom, gdy zobaczyli go jadącego niemal środkiem drogi
i ledwo utrzymującego równowagę. Policjanci przerwali
jego podróż. Badanie stanu
trzeźwości zatrzymanego wykazało, że tym razem miał we
krwi o promil więcej alkoholu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości
może mu teraz grozić do roku
więzienia.
02.10.2013 - telewizor w roli
głównej
Policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego
o kradzież telewizora o wartości blisko tysiąca złotych, za co
grozi mu teraz do 5 lat za kratami. Mundurowi odzyskali skradzione mienie, które wróciło
już do właściciela.
Sprawca wykorzystał fakt, że
właściciel pozostawił otwarte
drzwi swojego mieszkania przy
ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach. Przedostał
się do środka i skradł telewizor. Powiadomieni o kradzieży
kryminalni szybko ustalili, że
związek z tym zdarzeniem może
mieć 23-letni czechowiczanin,
który został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży. O jego
losie rozstrzygnie prokurator.
02.10.2013 - kradzież rozbójnicza
Policyjni wywiadowcy zatrzymali sprawców, którzy
rozkradali materiały budowlane z placu budowy w Bielsku-Białej przy ul. Zaruskiego.
Złodzieje uciekali z miejsca
zdarzenia fiatem uno, a w czasie ucieczki usiłowali potrącić
jednego z zatrzymujących ich
funkcjonariuszy.
Policjanci patrolujący nocą
rejon bielskiej ul. Zaruskiego
zauważyli młodych mężczyzn,
którzy kradli z placu budowy
materiały budowlane. Skradzione łupy składowali w zaparkowanym nieopodal fiacie,
za kierownicą którego siedziała kobieta. Na widok funkcjonariuszy złodzieje rzucili się
do ucieczki. Wskoczyli do
samochodu i z piskiem opon
ruszyli przed siebie. W czasie
ucieczki kierująca fiatem omal
nie potrąciła zatrzymującego
ją policjanta. Funkcjonariusz
zdążył w porę odskoczyć. Po
krótkim pościgu stróże prawa
zatrzymali dwóch bielszczan
w wieku 27 i 29 lat oraz ich
20-letnią wspólniczkę. Sprawcy usłyszeli zarzuty kradzieży
rozbójniczej, za co grozi im do
10 lat więzienia.
Rubryka redagowana na
podstawie informacji policyjnych.
Region
Iskra zdała testy
Ponad 400 radarowych mierników
prędkości Iskra jest na wyposażeniu
polskiej policji. Są one wykorzystywane
przez funkcjonariuszy na co dzień do
wyeliminowania z ruchu drogowego
piratów. Ostatnio urządzenia te
stały się tematem wielu reportaży
telewizyjnych.
Jak czytamy na stronie
internetowej Komendy
Głównej Policji, zakupione
mierniki są nowoczesnym
sprzętem, posiadającym
bardzo dobre parametry
pracy, z których głównymi są: niewielkie wymiary
oraz masa, czas pomiaru
(0,17 s), zakres pomiaru od
10 do 240 km/h, gotowość
do pomiaru w niecałe 3
sekundy, możliwość dokonywania pomiaru z jadącego pojazdu, co oznacza
że można korzystać z niego także w czasie pościgu.
Pomiaru można dokonać
przez szybę samochodu,
wybrać do kontroli pojazd
najszybciej jadący w grupie,
a co ważne - niepotrzebne
jest urządzeniom dodatkowe źródło zasilania, co daje
możliwość namierzania
pojazdu np. z wiaduktu czy
innego miejsca, dostępnego
jedynie dla patroli pieszych.
Atutem radaru jest także to,
że dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, jest
trudny do wykrycia przez
antyradary.
Radary te, jako urządzenia pomiarowe, posiada-
ją decyzje zatwierdzenia
typu, wydane przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar.
Główny Urząd Miar jako
jedyna instytucja w Polsce
bada wszystkie urządzenia
pomiarowe, w tym także radary, które mają być
użytkowane na terytorium
Polski oraz wystawia dokumenty dopuszczające do
tego. Ponadto wszystkie,
otrzymane przez policję
pisma, potwierdzają możliwość korzystania z tego
typu urządzeń w naszym
kraju. Potwierdzają także,
że spełniają one wszelkie
wymagania zawarte w polskim prawie.
W związku z zastrzeżeniami, dotyczącymi rzetelności pomiaru radarem
Iskra, Komendant Główny
Policji zlecił przeprowadzenie testów sprawdzających
te urządzenia. W wielu różnych sytuacjach, policjanci
sprawdzali odczyty radarów. Zmierzona prędkość
zawsze odzwierciedlała tę
realną prędkość, osiąganą
w danym momencie przez
pojazd.
Policja
Download

Storczyk - wtwoimogrodzie.pl