DWUTYGODNIK NR: 15 (84)
Nakład 7000 17 lipca 2013
REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606
Gazeta
bezpłatna
Następny numer:
31 LIPCA
Warto wiedzieć
Jak sortować?
www.region.info.pl
[email protected]
Nr indeksu: 285080
ISSN: 2299-0976
c zy ta j n a s tr o n ie 1 4
Kozy
Dziura w koziańskim
budżecie?
cz yt aj na st ro ni e 12
c
z
Zawiły na stryontiea j
13
przetarg
Buczkowice
Bestwina
Głos niezadowolenia
cz yta j na str on ie 9
REKLAMA
Wilkowice
Gmina chce zarabiać,
przedsiębiorca myśli o rozwoju
oni e 15
Sport
czy taj na str
Po prostu wystarczą
buty
r o n ie 2 0
t
s
a
n
j
a
t
y
z
c
Centrum Kamienia Naturalnego
poleca
SCHODY
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
Wykonujemy także : parapety, blaty
kuchenne, łazienki, kominki.
MARLEX, ul. Krańcowa 35, 43-305 Bielsko-Biała (obok kościoła w Małych Kozach)
www.marlex-m.pl, (33) 817 40 83, 690 995 699, [email protected]
www.region.info.pl
[email protected]
Region
2
Bielsko-Biała
Mieszkańcy
Wilamowice
Plan
walczą o miejsca
parkingowe
rozwoju wsi
– czytaj na stronie 5
Czechowice-Dz. Jasienica
Kulinaria
Mogli spowodować Chcą pozyskać
Wyśmienite
katastrofę
ponad 31,5 mln przepisy KGW
kolejową
z obligacji
Pisarzowice
– czytaj na stronie 7
Wygladało groźnie
Do groźnie wyglądającego zderzenia
dwóch pojazdów doszło w sobotnie
popołudnie (13 lipca) na drodze
krajowej nr 1 w CzechowicachDziedzicach. Na szczęście wszyscy
uczestnicy wyszli z tego zdarzenia bez
szwanku.
– czytaj na stronie 10
Mirosław Jamro, Pressmix
żaków, którzy wycięli karoserię i wydostali rannych. Trzy
osoby zostały przewiezione
do szpitala. Okazało się, że
odnieśli niegroźne obrażenia ciała, niewymagające
hospitalizacji. Kierowca opla
za spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 500zł.
Region
Podczas majowej sesji
Rady Gminy Buczkowice
gościł Mirosław Szemla, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, jako
osoba dobrze poruszająca się
w kręgach lokalnej polityki,
wypowiedział się na temat
budowy obwodnicy Buczkowic. W jego opinii, inwestycja
jest zagrożona. Przedsięwzięcie wpisane jest do realizacji
na lata 2014-2020, jednakże
w związku z kłopotami Kolei Śląskich i perturbacjami
przy budowie Stadionu Śląskiego konieczne jest znalezienie dodatkowych 60 mln
zł w budżecie województwa,
co może zostać uczynione
kosztem budowy obwodnicy.
Tymczasem 1 lipca starosta bielski poinformował,
że dyrekcja Zarządu Dróg
Wojewódzkich przystąpiła
do projektu robót geologicznych dla wykonania
dokumentacji geologiczno
– inżynierskiej na potrzeby
budowy obwodnicy Buczkowic. Rzecznik prasowy
ZDW, Ryszard Pacer, poinformował dodatkowo, że
jego urząd zlecił wykonanie
projektu budowy obwodnicy. Termin wykonania tego
dokumentu przewidziano na
19 grudnia br.
Projektowana nowa droga zlokalizowana będzie na
oraz malowanie dachu. Inwestycja pochłonie ok. 725
tys. zł. Podczas majowej sesji
Rady Miejskiej Wilamowic,
samorządowcy postanowili zaciągnąć kredyt na to
zadanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
pożyczy gminie na ten cel
400 tys. zł.
Region
Zachęcamy Was Drodzy Czytelnicy do
udziału w tworzeniu „Regionu”.Czekamy
na maile i telefony z uwagami i wskazówkami na temat tego, o czym chcielibyście
przeczytać.
terenie gminy Buczkowice,
na północ od zabudowy
miejscowości Rybarzowice
i Buczkowice. W zależności
od wariantu, jeden z końców
drogi będzie zlokalizowany
na węźle drogi ekspresowej
S69 lub w niewielkiej odległości od tego węzła, w śladzie drogi stanowiącej obecnie przebieg drogi krajowej
nr 69. Drugi koniec drogi
przewidziano w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 942 – ul.
Bielskiej w Buczkowicach.
Głównym celem budowy
nowego odcinka drogi jest
przejęcie ruchu pojazdów jadących od węzła budowanej
obecnie drogi ekspresowej
S69 do Szczyrku i wypro-
Jaworze: Woda nie nadaje się do picia
Źródło z bakteriami coli!
w lewo scieżką. Zaznaczono
na mapie.
mapa.ump.waw.pl
na kredyt
Redakcja:
ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 487 66 06
e-mail: [email protected]
www.region.info.pl
– czytaj na stronach 22-23
Obwodnica zagrożona?
Ocieplenie
Jeszcze w lipcu rozpoczną
się prace związane z termomodernizacją budynku OSP
w Hecznarowicach.
Zakres prac do wykonania jest obejmie: docieplenie
budynku, wykonanie nowej
elewacji, wymianę stolarki okiennej, modernizację
kotłowni – montaż nowoczesnych kotłów gazowych
– czytaj na stronie 17
krzyżówki,
zagadki
Kłopoty Kolei Śląskich i perturbacje przy modernizacji Stadionu Śląskiego
mogą sprawić, że Urząd Marszałkowski poskąpi środków na realizację budowy
obwodnicy Buczkowic. Mimo takich pogłosek, Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił
wykonanie projektu przebiegu tej drogi.
Trudno uwierzyć, że wszyscy uczestnicy tej kolizji wyszli z niej bez
szwanku
Z ustaleń policjantów
z drogówki wynika, że kierowca opla nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu mazdą, doprowadzając
do zderzenia obu pojazdów,
a następnie wjechał w sygnalizator świetlny i barierę
energochłonną. Poszkodowani z opla nie mogli się wydostać z pojazdu. Konieczna
okazała się interwencja stra-
– czytaj na stronie 8
Rozrywka
Humor,
Lokalizacja źródła
Urząd Gminy Jaworze poinformował, że woda ze źródełka „Szalinowe” w Jaworzu
nie nadaje się do spożycia
przez ludzi.
Badanie laboratoryjne
próbki wody pobranej ze
źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację
Redaktor naczelny: Mirosław Brzezowski
Zespół redakcyjny: Krzysztof Biłka,
Danuta Brzezowska, Paweł Hetnał,
Grzegorz Pastwa
Reklama: Krzysztof Biłka
Współpraca: Łukasz Mleczko,
Jerzy Słaboń, Stanisław Biłka
Wydawca: MD-House Sp.z o.o.
KRS 0000388896
Skład i łamanie: Michał Duława
Drukarnia: Agora S.A.
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Bielsku-Białej wykazało
obecność w wodzie bakterii
z grupy coli, w tym Escherichia coli.
Źródło „Szalinowe” w Jaworzu znajduje się niedaleko
szlaku żółtego na Błatnią z Jaworza. Od dolnego parkingu
Za treści ogłoszeń
redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie
prawo dokonywania
skrótów, przeredagowywania i zmiany
tytułów nadesłanych
materiałów.
Pałeczka okrężnicy (łac.
Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do
rodziny Enterobacteriaceae.
Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt
stałocieplnych. W jelicie ta
symbiotyczna bakteria spełnia
pożyteczną rolę, uczestnicząc
w rozkładzie pokarmu, a także
przyczyniając się do produkcji
witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych
warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka,
wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego
i moczowego.
Region/Wikipedia
wadzenie go poza obszar
zabudowany Rybarzowic
i Buczkowic. Przejęcie ruchu z drogi wojewódzkiej nr
942 przez drogę ekspresową
S69, a następnie projektowaną obwodnicę, umożliwi
ponadto poprawę warunków
ruchu na odcinku DW 942
w Bielsku – Białej Mikuszowicach oraz Bystrej.
Skoro już mowa o drodze
ekspresowej S69, to warto
nadmienić o kolejnym aneksie terminowym jaki zgłosił
do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad wykonawca tej inwestycji. Droga ta
miała być już gotowa w październiku ub.r. Tymczasem
firma realizująca zadanie
po raz kolejny zwróciła się
o przedłużenie terminu zakończenia przedsięwzięcia.
Tym razem aneks przewiduje
ukończenie robót w dniu 30
lipca br. Spoglądając na plac
budowy, można spodziewać
się kolejnych aneksów.
pH
Zmiany
w studium
Urząd Gminy Jasienica poinformował, że Rada Gminy Jasienica podjęła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wnioski o zmiany, które dostępne są na stronie
urzędu, należy składać w terminie do 29 lipca br.
Region
Listy do Regionu
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia? Chcesz abyśmy opisali Twoją sprawę lub masz ważne informacje. Pisz na
adres redakcji, a nasz dziennikarz skontaktuje się z Tobą.
Redakcja
Piszcie na adres: [email protected]
lub dzwońcie: 33 487 66 06.
BLATY KUCHENNE
Z KAMIENIA
Z kamienia zrobimy wszystko
Wykonujemy blaty kamienne z granitu, kwarcytu i innych kompozytów.
U nas kupisz blat z granitu już za 360 zł za mb.
Dysponujemy szerokim wyborem kamieni: marmurów, granitów, kwarcytów,
konglomeratów, trawertynów i piaskowców.
Oferujemy 50 lat tradycji i profesjonalną obróbkę maszyną CNC. Sprawdzimy
się zarówno podczas wykonania blatu, jak i posadzki, elewacji czy kominka.
www.marlex-m.pl
MARLEX – PRZYJDŹ I SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA
ZNAJDŹ NAS NA: www.facebook.com/marlexbielskobiala
Centrum Kamienia Naturalnego
MARLEX, ul. Krańcowa 35, 43-305 Bielsko-Biała (obok kościoła w Małych Kozach), www.marlex-m.pl, (33) 817 40 83, 690 995 699, [email protected]
REKLAMA
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
4
Niskie bezrobocie w Bielsku-Białej
Grzegorz Pastwa
Stolica Podbeskidzia może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie śląskim, które wynosi
obecnie 7 proc. Bielsko-Biała ustępuje w tej klasyfikacji jedynie Katowicom i powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu.
Stopa bezrobocia w stolicy Podbeskidzia wynosi 7 proc.
Jednym z tematów czerwcowej sesji Sejmiku Śląskiego były kwestie związane
z rynkiem pracy w regionie.
Według stanu na koniec maja
br. w województwie śląskim
zarejestrowanych było 214,5
tys. bezrobotnych. Najniższa stopa bezrobocia notowana jest w: Katowicach
(5,6%), powiecie bieruńsko-lędzińskim (6,1%) oraz
Bielsku-Białej (7,0%), natomiast najgorsza sytuacja jest
w Bytomiu (20,9%), powiatach: myszkowskim (20,8%)
i częstochowskim (20,7%).
Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w województwie kobiety stanowią 52,7%
(113 062 osoby), mieszkańcy
obszarów wiejskich - 21,5%,
osoby poprzednio pracujące 84,1% oraz 6,1% - bezrobotni
zwolnieni z przyczyn zakładu
pracy. Z danych powiatowych
urzędów pracy wynika, że
w bieżącym roku w wyniku
tzw. zwolnień grupowych
pracę straciło ponad 6 tysięcy pracowników. Powiększa
się liczba bezrobotnych podejmujących pracę. Wzrasta
liczba osób rozpoczynających
działalność gospodarczą,
szkolenia oraz staże.
W 2012 roku województwo śląskie ze środków
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu otrzymało 232,7
mln złotych, w tym 62,0 mln
z Rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Natomiast w bieżącym roku kwota ta wzrosła i wynosi 292,5
mln złotych. W ramach
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy na
lata 2007-2013 alokacja wynosi 1 669 640 914,76 złotych.
Według stanu na 24 czerwca
2013 roku WUP zakontraktował w ramach ogłoszonych
konkursów kwotę 1 505 745
918,98 zł na realizację 1208
projektów. Z pomocy w ramach realizowanych projek-
tów skorzystało i korzysta ponad 155 tysięcy osób. Środki
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej uzyskało blisko 14 tys. osób. Ponadto
ze wsparcia szkoleniowo-doradczego skorzystało
i korzysta ponad 2,8 tysięcy
przedsiębiorców. Jeśli chodzi
o statystykę, to w I kwartale
2013 roku w województwie
śląskim było 1850 tysięcy
pracujących, natomiast bezrobotnych 227 tysięcy. Do
pracy poza województwo śląskie wyjechało 32 727 osób,
a 38 409 to osoby z innych
województw, które przyjeżdżają do naszego regionu pracować. Największy wskaźnik
aktywności zawodowej odnotowuje się w grupie osób
między 35-44 rokiem życia
z wykształceniem wyższym,
natomiast najniższy w grupie osób 55 lat i więcej z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym. W naszym regionie więcej jest zatrudnionych
mężczyzn (55,3%) niż kobiet
(44,6%).
Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. Aurelia
Hetmańska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach, Mieczysław Płaneta,
Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach
oraz Tadeusz Donocik, Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy.
Region
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Paweł Hetnał
Niczym bumerang na obrady bielskiej Rady Miasta wraca temat zakazów wjazdu na ulicach Mickiewicza i Matejki
w okolicy przejść podziemnych na dworce PKS i PKP. Mieszkańcy oczekują wytyczenia siedmiu miejsc parkingowych,
natomiast urzędnicy twierdzą, że taka możliwość nie istnieje.
Mieszkańcy narzekają na małą ilość miejsc parkingowych
Sprawę od jakiegoś czasu
pilotują radni Przemysław
Drabek i Andrzej Gacek.
W maju złożyli wspólnie interpelację, w której czytamy,
że na ich ręce złożona została
prośba dotycząca parkowania samochodów przy ulicy
Mickiewicza. Mieszkańcy
oraz podmioty gospodarcze
z tego rejonu miasta skierowali do magistratu już kilka
pism w tej sprawie. Radni
twierdzą, że mieszkańcy
kamienic położonych przy
REKLAMA
ulicach Mickiewicza, Matejki i 3 Maja zostali całkowicie
pozbawieni możliwości dojazdu do swoich posesji ze
względu na rozmieszczone
w tym rejonie zakazy ruchu
i zatrzymywania się. Mieszkańcy za pośrednictwem
radnych wnioskowali o dołączenie do znaków tabliczki
„Nie dotyczy mieszkańców
posiadających identyfikatory”. Uważają również, że
możliwe jest utworzenie
przy dwóch kamienicach na
ulicy Mickiewicza siedmiu
miejsc postojowych. Według
nich w miejscu tym istnieją
ku temu warunki, które nie
będą utrudniały przejazdu
wozów straży pożarnej.
W odpowiedzi zastępcy
prezydenta miasta, Lubomira Zawieruchy, czytamy,
że postulaty mieszkańców
są nie do zrealizowania,
ze względu na intensywny
ruch pieszych w tym miejscu. Zawierucha podkreślał,
że nie ma możliwości zarezerwowania w ruchu drogowym miejsc postojowych dla
określonej grupy użytkowników – jest to dobro ogólne,
z którego wszyscy kierujący
korzystają na równych prawach. Zastępca dodał, że
ciągi te pełnią funkcję dróg
przeciwpożarowych, a to wymaga ciągłej przejezdności.
Niemniej urząd wziął pod
uwagę uzasadnione potrzeby
osób o obniżonej sprawności
ruchowej i w porozumieniu
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych podjęto de-
cyzję o wyznaczeniu trzech
miejsc postojowych (w ograniczonych porach dnia) dla
tej grupy osób.
W czerwcu duet samorządowców podjął tę problematykę raz jeszcze i podważył
argumenty Zawieruchy. Ich
zdaniem ulica Mickiewicza
nie jest wąskim gardłem,
a istniejące tam uwarunkowania pozwalają na jednoczesne funkcjonowanie
ruchu pieszego i kołowego.
Radni powołali się również
na rozporządzenia ministra
infrastruktury, które wskazują wyraźnie, że do budynków i urządzeń z nimi
związanych należy zapewnić dojazd umożliwiający
dostęp do drogi publicznej
Jak czytamy w ich ostatnim piśmie, dyskryminacja
mieszkańców tych kamienic
w kwestii możliwości dojazdu do swoich posesji jest
tym bardziej niezrozumiała, że na jednym odcinku
traktu pieszego łączącego
dworce PKS i PKP stosuje
się zaostrzony rygor ze strony organu zarządzającego
ruchem drogowym oraz
Straży Miejskiej, natomiast
na innym odcinku tego samego traktu i przy takich
samych uwarunkowaniach
drogowych (mowa o ulicy
Traugutta) uwzględnia się
potrzeby parkingowe określonej grupy mieszkańców,
a nie wszystkich uczestni-
ków pasa drogowego będącego dobrem publicznym.
Podczas ostatniej sesji
Rady Miasta, prezydent miasta Jacek Krywult uznał powyższe porównanie za nieszczęsne. Dodał, że w tym
obszarze mieszka kilka tysięcy ludzi i siedem miejsc
parkingowych na pewno nie
rozwiąże problemu.
pH
Brązowy Bućko
Z zakończonych mistrzostw świata kadetów
w siatkówce, które rozgrywane były w Meksyku, Polska
reprezentacja wraca z brązowym medalem. Duży wkład
w ten sukces (18 punktów
w meczu o III miejsce) miał
niewątpliwie wychowanek
BBTS Włókniarz, bielszczanin Bartosz Bućko, który
jako kapitan prowadził reprezentację biało-czerwonych.
W meczu o brązowy
medal Polacy spotkali
się z reprezentacją Iranu.
W pierwszym secie zwyciężyli Irańczycy, lecz kolejne trzy partie wygrali
Polacy, co pozwoliło na
zdobycie trzeciego miejsca. Mistrzami Świata zostali Rosjanie, a na drugim
miejscu uplasowali się
Chińczycy.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
5
Chcą oddać klub Urzędnicy czekają na klimatyzację
Region
Miasto dołożyło w minionym
sezonie do funkcjonowania
Podbeskidzia ponad 3,8 mln zł
Ponadto Podolski prosił
władze miasta o sprecyzowanie formy finansowania
klubu w sezonie ligowym
2013/2014. W odpowiedzi
na jego interpelację, zastępca
prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński, napisał, że
na chwilę obecną niemożliwe jest określenie wysokości i formy wsparcia dla
Podbeskidzia. Jako powód
podał trwające obecnie negocjacje z piłkarzami w sprawie nowych kontraktów, a w
związku z tym nieznany jest
jeszcze konieczny budżet wynagrodzeń na kolejny sezon.
Ponadto niewiadomą jest
jeszcze wysokość wpływów
z tytułu transmisji telewizyjnych. Jędrusiński dodał, że
miasto prowadzi rozmowy
z obecnymi i potencjalnymi
sponsorami na temat warunków współpracy z klubem w sezonie 2013/2014.
Wszystkie powyższe kwestie
powinny być dopięte przed
startem rozgrywek ekstraklasy, który zaplanowano na
19 lipca.
Jak zakomunikował nam
rzecznik prasowy bielskiego
magistratu, Tomasz Ficoń,
zdaniem prezydenta Jacka
Krywulta rozmowy w kwestii
sprzedaży klubu zostaną podjęte gdy zainteresowanie wykaże wiarygodny inwestor. Na
razie jednak gmina pozostaje
gwarantem stabilności klubu.
W minionym sezonie ekstraklasy z budżetu miasta
na działalność Podbeskidzia
powędrowało 3 mln 880 tys.
zł. Z tego 620 tys. zł zostało
przeznaczonych na stypendia
dla piłkarzy i 60 tys. zł przekazano na szkolenie dzieci
i młodzieży. Dodatkowo po
przejęciu udziałów w spółce
od Towarzystwa Sportowego
Podbeskidzie miasto dokapitalizowało klub kwotą 3,2
mln złotych.
pH
Chcą mieć ciszej
Mieszkańcy Bielska-Białej domagają
się ustawienia ekranów akustycznych
przy ulicy Niepodległości na odcinku
przebiegu drogi ekspresowej S1.
Wcześniejsze ekspertyzy wykazały,
że urządzenia te są tam zbędne, ale
bielszczanie mieszkający w tej okolicy
są odmiennego zdania.
Problem dotyczy ulicy
Niepodległości, na odcinku
ulic Braterskiej, Siostrzanej
i Bocznej. Interpelację do
prezydenta miasta Bielska-Białej złożył w imieniu mieszkańców radny
Leszek Wieczorek. Jego
zdaniem mieszkający przy
trasie S1 narażeni są na
istotne uciążliwości wynikające z hałasu pochodzącego z ruchu na obwodnicy wschodniej. Z tego też
powodu wzdłuż całego
odcinka zostały zamontowane ekrany akustyczne.
Jedynie mieszkańcom wymienionych wcześniej ulic
nie zapewniono zabezpieczenia przed hałasem, narażając ich tym samym na
uciążliwości, również te
związane ze zdrowiem. Jak
twierdzi Wieczorek, mieszkańców zapewniano, że po
roku od otwarcia obwodnicy wschodniej zostaną
wykonane przez Generalną
Dyrekcję Dróg i Autostrad
pomiary natężenia hałasu.
Mieszkańcy byli przekonani i są nadal, że hałas na
odcinku wzdłuż ich posesji
wcale nie jest mniejszy niż
na całej długości obwodnicy. Poszkodowani mieli
nadzieję, iż wykonane badania potwierdzą konieczność budowy ekranów akustycznych na brakującym
odcinku o długości ok.
500 m. Te doszły do skutku, ale były w opinii miesz-
Paweł Hetnał
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta,
przewodniczący bielskiego klubu
PO podjął temat sprzedaży klubu
piłkarskiego TS Podbeskidzie S.A.
W jego opinii okres wakacyjny jest
idealnym momentem na spokojną
i rzeczową analizę problemu.
Jeden z bielskich radnych chce, aby w ratuszu wszystkie pomieszczenia były
klimatyzowane. Jest to kosztowna inwestycja i najpewniej nie będzie realizowana
w najbliższym czasie.
Radni szukają ochłody
Podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, radny Marek Podolski
zgłosił propozycję, by w budżecie na przyszły rok zarezerwować środki na wykonanie
klimatyzacji w pomieszczeniach ratusza. W odpowiedzi
na interpelację, której autorem
jest wiceprezydent Waldemar
Jędrusiński, czytamy, że takowe urządzenia już funkcjonują w pomieszczeniach
Rady Miejskiej. Zarówno sala
sesyjna jak i sala narad posiadają klimatyzację. Jeśli chodzi
o pozostałe pomieszczenia,
to zostaną one wyposażone
w urządzenia klimatyzacyjne
w ramach kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego „klimatyzacja pomieszczeń
Urzędu Miasta w budynku
przy Placu Ratuszowym 1”,
które wymaga jednak szczegółowej analizy.
Jędrusiński poinformował,
że taka inwestycja wiąże się
z koniecznością konsultacji
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż budynek
ratusza jest objęty jego opieką.
Kolejną kwestią jest uzyskanie
pozwolenia na budowę i zbilansowanie mocy energetycznej, jaka będzie potrzebna
do realizacji zadania z mocą
dostępną w tym obiekcie. Ponadto konieczne będzie wykonanie badań konstrukcji
stropu, jego wytrzymałości
i opracowanie ewentualnego
projektu konstrukcji, na której posadowione mogą być
klimatyzatory, ponieważ nie
ma możliwości umieszczenia
jednostek zewnętrznych klimatyzacji wokół ratusza, co
powoduje konieczność umiejscowienia ich na strychu To
z kolei rodzi problem odprowadzenia z poddasza nadmiaru ciepła emitowanego przez
te urządzenia. – Ponieważ
budowa systemu klimatyzacji
jest zadaniem zarówno skomplikowanym technicznie jak
również bardzo kosztownym,
nie mogę zadeklarować, że zostanie ona zaplanowana w budżecie na rok 2014 – napisał
w odpowiedzi na interpelację
zastępca prezydenta miasta.
pH
MiłoSnicy militariów
zjadA na Błonia
Już 19 lipca startuje największa impreza plenerowa, zlotowa o charakterze historycznokolekcjonerskim, skupiająca miłośników i kolekcjonerów pojazdów militarnych i starej
techniki wojskowej.
Region
w dobre ręce
Plakat promujący imprezę
Program Zlotu:
Piątek: 19.07.2013
16:00-24:00 rejestracja
uczestników zlotu
Sobota: 20.07.2013
9:30 rozpoczęcie imprezy-odprawa dla uczestników zlotu
10:30 formowanie kolumny- ul. Szeroka
11:30 wyjazd na paradę
kańców przeprowadzone
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co
uniemożliwiło prawidłową ocenę poziomu hałasu
i spowodowało zanegowanie konieczności budowy
osłon akustycznych.
Wobec takich rozstrzygnięć radny Wieczorek
prosił władze miasta o skorzystanie z procedury odwoławczej i tym samym
wyegzekwowanie powtórnych pomiarów natężenia
hałasu. Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta,
prezydent Jacek Krywult
powiedział, że sprawa jest
mu znana, a urzędnicy
podjęli już właściwe kroki.
Problem został zgłoszony
do GDDKiA, która przeprowadziła już stosowne
badania. Gospodarz miasta wyraził nadzieję, że
zapadną korzystne dla
mieszkańców decyzje w tej
sprawie.
pH
REKLAMA
12:00 postój pod Zamkiem
12:15 wystawa pojazdów
pod Castoramą
14:30 wyjazd kolumny pojazdów na poligon (powrót do
bazy)
16:00-19:00 Bielskie Błonia
(teren bazy)
-pokazy i prezentacje pojazdów uczestników
-pokazy sprzętu wojskowego
-pokazy grup rekonstrukcji
historycznych
-otwarcie dioram oraz wystaw dla zwiedzających
21:50 pokaz sztucznych
ogni
22:30 Military Dance oraz pokaz filmów dla uczestników zlotu
Niedziela: 21.07.2013
11:00-17:00 Bielskie Błonia
(teren bazy)
-pokazy i prezentacje pojazdów uczestników
-pokazy sprzętu wojskowego
-inscenizacje w wykonaniu
grup rekonstrukcji historycznych
-dynamiczny pokaz sprzętu
ciężkiego ( czołgi, wozy bojowe,
wojskowy sprzęt specjalistyczny
)
- 18:00 zakończenie Zlotu
i rozdanie nagród uczestnikom.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bielsko-Biała
6
Ordynarne kłamstwa już w listopadzie
Ścieżka w Komorowicach
Region
Poseł Pięta zachęcał bielskich radnych do zajęcia stanowiska
w sprawie kontrowersyjnego serialu
Trzyodcinkowy serial
„Nasze matki, nasi ojcowie”, który niedawno
emitowała TVP, opowiada
o losach młodych Niemców podczas II wojny światowej. Jeden z nich, Viktor
to Żyd. Podczas ucieczki
z transportu do Auschwitz
trafia do oddziału AK. Polscy żołnierze są przedstawieni bardzo negatywnie.
Kiedy zatrzymują pociąg
pełen ludzi i okazują się
nimi Żydzi, zostawiają ich
Niemcom. Gdy dowiadują
się, że Viktor jest Żydem,
wyrzucają go z oddziału.
Po emisji tego serialu
w polskich mediach rozpętała się burza. Oburzeni
historycy zarzucili niemieckiej stacji fałszowanie historii, co przyznali
również fachowcy zza
Odry. Podczas czerwcowej
sesji Rady Miasta Bielska-Białej głos w tej sprawie
zabrał poseł Stanisław Pięta. - Szanowni państwo nie
raz nie dwa spotykamy się
w kościele, pod pomnikami,
na uroczystościach patriotycznych, które organizują władze miasta. Mowa
o uroczystościach mających
na celu uczczenie pamięci
żołnierzy Armii Krajowej.
Zapewne państwo wiecie,
że polska telewizja nadała
haniebny serial, który szkaluje dobre imię żołnierzy
Armii Krajowej, przypisując im zachowania, które
nigdy nie miały miejsca.
Żadne źródło historyczne
nie podaje faktów, jakoby
żołnierze AK otwierali wagony gdzie znajdowali się
więźniowie obozów koncentracyjnych, a następnie
z obrzydzeniem zamykali
je. To są ordynarne kłamstwa. Coś zawdzięczamy
Armii Krajowej. Chciałbym prosić wysoką radę
o rozważenie zajęcia odpowiedniego stanowiska, które mogłoby być skierowane
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – apelował
parlamentarzysta z Bielska-Białej.
pH
Budują wielką sieć
Na ulicach Bielska-Białej w wielu miejscach widać rozkopane
chodniki i pobocza. Ktoś niewtajemniczony mógłby stwierdzić, że
latem urządzono wielką akcję remontową. Okazuje się jednak, że
właśnie rozpoczęła się budowa internetowej sieci szerokopasmowej,
która będzie długa na 57 km i pochłonie 32 mln zł.
W ramach realizowanego
projektu zostanie zbudowana wydajna światłowodowa
sieć szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi
sieci następnej generacji
(Next Generation Network NGN). Część sieci przeznaczona będzie na potrzeby
Łączna długość sieci wyniesie 57 km.
Całkowita wartość projektu wynosi: 32 559 089,51
PLN. Koszty kwalifikowane
ogółem: 31 955 810,24 PLN.
Dofinansowanie z EFRR:
26 839 685,02 PLN (83,99%
kosztów kwalifikowanych).
Region
samorządu w celu wykonywania e-usług publicznych,
natomiast operatorzy komercyjni uzyskają dzięki
projektowi możliwość dostępu do infrastruktury pasywnej. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogą liczyć
na tańsze usługi związane
z dostarczaniem internetu.
Na początku listopada br. kierowcy
powinni już pojechać nową nawierzchnią
ulicy Grażyńskiego. Równolegle oddany
do użytku ma być ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż koryta rzeki Białej.
Utrudnienia
UM Bielsko-Biała
Poseł Stanisław Pięta zwrócił się do bielskich radnych
z apelem o zajęcie stanowiska w sprawie kontrowersyjnego
serialu niemieckiej stacji ZDF, który szkaluje dobre imię
żołnierzy Armii Krajowej.
W listopadzie powinien zakończyć się generalny remont ulicy
Grażyńskiego
już całą ulicę do dyspozycji
kierowców – od skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego
do ulicy Mazańcowickiej –
zapowiada Wojciech Waluś,
dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg. Dodał, że jest po rozmowach z RZGW, czyli z gospodarzem pasa ciągnącego
się wzdłuż koryta rzeki Białej. Na czas odbudowy drogi
zostanie tam wykonany trakt
Rozpoczął się remont ulicy Grażyńskiego. Odcinek
jezdni prowadzący do bram
Fiata jest nadal otwarty. Niebawem jednak i tam nastąpi
reorganizacja transportu.
Przy okazji budowy jezdni
powstanie również nowy
chodnik. Prace przy tym ciągu mają zostać zakończone
do końca br. – Początkiem
listopada chcielibyśmy oddać
w centrum miasta
W dniu 10 lipca nastąpiła zmiana organizacji ruchu
w rejonie ulicy PCK. Dla ruchu został zamknięty skręt
z ulicy PCK prowadzący
w kierunku ulicy Broniewskiego oraz odcinek ulicy
PCK prowadzący do ulicy
Żywieckiej.
Dojazd do ulicy Żywieckiej jest możliwy dzięki objazdowi poprowadzonemu
przez fragment ulicy Broniewskiego oraz ulicą Tuwima. Nie jest również możliwy
wjazd na ulicę PCK od strony
ulicy 1 Maja.
Region
Tam grają do jednej bramki
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta dwukrotnie podjęto temat
usterek na bielskich boiskach. Na placu sportowym przy parku
Słowackiego stwierdzono nawet brak jednej bramki.
Interpelację w sprawie brakującej bramki złożyła Grażyna Staniszewska. Bielska
radna zwróciła się z prośba
o postawienie drugiej bramki, bez której boisko to jest
kompletnie bezużyteczne.
Dodała, że miejsce to nie tylko nie spełnia swojej funkcji,
ale jest również przedmiotem niewybrednych żartów.
W odpowiedzi od Zbigniewa
Michniowskiego, zastępcy
prezydenta miasta, czytamy,
że zarządca obiektu zdemontował bramkę ze względu na
brak piłkochwytu od strony budynku, co stanowiło
bezpośrednie zagrożenie
związane ze stłuczeniem
szyb. Michniowski dodał, że
bramka zostanie ponownie
zamontowana po oddaniu
do użytkowania kompletnego
boiska wraz z piłkochwytem.
W dniu 15 lipca niezbędne urządzenia wraz z drugą
bramką już funkcjonowały
na boisku przy Słowackiego.
Z podobnym problemem
do władz miasta zwrócił
się Roman Matyja. Radny
poruszył problem niewłaściwej nawierzchni boisk
zlokalizowanych w parku
Jordana na osiedlu Karpackim. Mieszkańcy z tej części
miasta zgłaszają radnemu, że
nawierzchnia tych boisk po
opadach deszczu przez długi
czas nie nadaje się do użytku
ze względu na długo zalegającą wodę. Natomiast podczas
słonecznych dni spod nóg
użytkowników boisk unoszą
się tumany kurzu. Dlatego
też Matyja wnioskował o wymianę nawierzchni, sugerując jednocześnie położenie
sztucznej trawy. Na interpelację odpowiedział pełnomocnik prezydenta miasta Henryk Juszczyk. Przypomniał,
że oba boiska przy ulicy
Bartniczej zostały wykonane
przed dekadą, metodą wzorowaną na technologii budowy
kortów tenisowych. Juszczyk
przyznał, że nawierzchnia boisk nadaje się do wymiany, ale
w tegorocznym budżecie najprawdopodobniej zabraknie
środków na ten cel. Dodał, że
podczas konstrukcji budżetu
na rok 2014 zostanie rozważona propozycja zabezpieczenia środków finansowych na
remont tego obiektu.
pH
klub jest powołanie drużyny
Młodej Ligi.
W ramach współpracy
podjętej z największą uczelnią
państwową na Podbeskidziu
- Akademią Techniczno-Humanistyczną - do rozgrywek
Młodej Ligi zostanie zgłoszony
zespół Pro AZS ATH, który
w poprzednim sezonie walczył
o II ligę pod wodzą Pawła Gradowskiego.
Współpraca z bielską uczelnią trwa już od lat, obecnie jednak nabiera nowego wymiaru
w postaci reprezentowania
barw bielskich siatkarzy przez
studentów ATH. W poprzednim sezonie w barwach AZS
ATH występowali byli zawodnicy BBTS - Rafał Marczuk
oraz Wojciech Gradowski.
Jak na razie bielszczanie
spełnili wymóg sportowy, zajmując drugie miejsce na zapleczu Plus Ligi. Klub będzie
także dysponował, spełniającą
wymagania organizatora rozgrywek, halą pod Dębowcem.
W spełnieniu kryterium utworzenia spółki akcyjnej dopomogły klubowi miejscowe władze,
które weszły w skład spółki.
Obecnie działacze BBTS-u czynią starania o pozyskanie sponsorów, którzy zapewnią budżet
na poziomie 3 mln zł oraz
zawodników gwarantujących
odpowiedni poziom sportowy.
Region
Kolejny warunek spełniony
DREWNO KOMINKOWE
I OPAŁOWE
Region
BUK
BRZOZA
ŚWIERK
ROZPAŁKA
Siatkarze BBTS
REKLAMA
TRANSPORT GRATIS
TEL. 535 011 012
WWW.BESKIDZKIEDREWNO.INFO
technologiczny, który później
stanie się ciągiem pieszo-rowerowym o nawierzchni
bitumicznej. Prace zostaną
tam zakończone równolegle
z przebudową ulicy Grażyńskiego.
Ścieżka zostanie wykonana ze środków pochodzących
z budżetu miasta, natomiast
odbudowa nawierzchni jezdni ulicy Grażyńskiego zostanie sfinansowana ze środków
budżetu państwa.
pH
Trwają nieustanne przygotowania do występów BBTS
w Pluslidze. Kolejnym wymogiem spełnionym przez bielski
www.region.info.pl
[email protected]
Wilamowice / Region
Plan rozwoju wsi
Wikipedia
Rada Sołecka w Starej Wsi przedstawiła
Radzie Gminy wykaz zadań i projektów
do wykonania na terenie miejscowości.
Inwestycje te mają głównie na celu
aktywizację lokalnej społeczności.
Zabytkowy kościół w Starej Wsi
W latach 2013-2014 planowana jest konserwacja
i malowanie dachu oraz
ścian drewnianego kościoła
p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego. Przeznaczenie tego
zadania to rozwój turystyki,
organizowanie konferencji
naukowych i popularno-naukowych oraz wystaw z zakresu historii, sztuki i mu-
zealnictwa dla mieszkańców
województwa, powiatu, gminy i sołectwa. Zakres prac
obejmie oczyszczenie dachu
i ścian kościoła z zabrudzeń
biologicznych, a także wymianę oraz uzupełnienie
uszkodzonych gontów dachu
kościoła. Ponadto obiekt czeka na naprawę lub wymianę
drewnianego odeskowania
ścian, które zostaną dodatkowo pokryte ognioodporną farbą. Miejscowa parafia
planuje przeznaczyć na ten
cel 150 tys. zł i liczy na dotację w wysokości 250 tys. zł.
W latach 2014-2015 ma być
realizowany remont i rewitalizacja schodów głównych
prowadzących do tejże świątyni. Schody mają odzyskać
swój historyczny wygląd.
I w tym przypadku parafia
ma wyłożyć na ten cel 150
tys. zł, licząc na taką samą dotację zewnętrzną. Aż 550 tys.
zł ma pochłonąć wymiana
betonowej kostki chodnika
wokół kościoła. Zadanie to
ma również być realizowane
w latach 2014-2015. Inną inwestycją „przykościelną” ma
być modernizacja budynku
starej plebani. Remont przewidziano na lata 2014-2015.
Ma on kosztować 500 tys.
zł. z czego 300 tys. zł mają
stanowić środki sołeckie
jak i składki mieszkańców,
a pozostałą część dotacje.
Budynek ten będzie zaadoptowany na pomieszczenia dla
biblioteki i zaplecze dla organizacji społecznych.
W latach 2013-2016 planowana jest budowa chodników wzdłuż głównych dróg
na terenie wsi. W tym czasie
z budżetu gminy na ten cel
Pisarzowianki na Słowacji
ma powędrować 400 tys. zł.
O 200 tys. zł więcej ma pochłonąć budowa ścieżek
i tras rowerowych. Rozwój
tzw. małej turystyki ma kosztować ok. 600 tys. zł, z czego
400 tys. zł ma być wydatkowanych z budżetu gminy.
Projekt będzie realizowany
w latach 2016-2020.
Mieszkańcy Starej Wsi od
lat borykają się z problemem
braku kanalizacji. W latach
2014-2015 zostanie sporządzony projekt budowy sieci
sanitarnej. Gmina wyłoży na
ten dokument pół miliona
złotych. W latach 2016-2019
planowana jest budowa kanalizacji. Szacowany koszt
realizacji tej inwestycji wynosi 8 mln zł, z czego 3 mln
mają pochodzić z gminnego
skarbca, 3 mln to dotacje i 2
mln planowane pożyczki.
Ponadto do 2016 r. na rozbudowę sieci dróg lokalnych
w Starej Wsi gmina ma przeznaczyć 600 tys. zł.
pH
7
Śmierć poety
W dniu 10 lipca zmarł w wieku 84 lat
wybitny znawca języka wilamowskiego,
miłośnik kultury i poeta piszący
wiersze i piosenki w języku
wilamowskim - Józef Gara.
Józef Gara należał do
ostatniego pokolenia ludzi
wychowanych w tradycyjnej kulturze wilamowskiej.
Myśl utrwalenia języka
wilamowskiego w formie
wierszy i piosenek rodziła
się w umyśle Józefa Gary
od dawna. Wiedząc, że zna
świetnie ten język, dziennikarze, miłośnicy i badacze
dawnych zwyczajów z kraju i zagranicy często prosili pana Józefa, aby zaprezentował jego brzmienie.
W ostatnich latach swojego
życia stwierdził, że najpiękniej w języku wilamowskim
zabrzmią obrazy dawnego,
przemijającego świata,
który w rzeczywistej lub
wyimaginowanej formie
sam sobie stworzył. Idea ta
zrodziła się z tęsknoty za
latami młodości, która zaowocowała najpierw wierszami, a później piosenkami
zebranymi w publikacjach
wydanych własnym nakładem oraz przy wsparciu M-GOK.
Wraz z odejściem pana
Józefa Gary tradycyjna kultura Wilamowic poniosła
wielką stratę.
Region
Gortat gościł
w Bielsku-Białej
Wakacje dla Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”
rozpoczęły się bardzo pracowicie. Zespół wyjechał do
Hornej Sučy na przegląd czeskich i słowackich dychowek.
Po raz 15-ty w tym przeglądzie brał udział nie tylko
zespół ale i delegacja z Pisarzowic. Gospodarze zaprosili
ich na wspólne grillowanie ze
śpiewem wspólnym polskich
i słowackich piosenek. Niedziela 30 czerwca rozpoczęła
się mszą św w tamtejszym
kościele, na którą to także
dotarł burmistrz Wilamowic
z małżonką. Po mszy „Pisarzowianki” zaśpiewały w kościele
3 pieśni, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po
pysznym słowackim obiedzie
rozpoczął się przegląd zespołów.
Wystąpiliśmy jako czwarty
zespół, ale jeszcze przed występem podziękowanie za zaproszenie nas do Hornej Sučy złożył na ręce pana starosty Juraja
Ondraczki sołtys Pisarzowic
Stanisław Peszel. A ponieważ
było to nasze 15 spotkanie,
a więc mały jubileusz pan Pe-
szel przekazał na ręce starosty
pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za współpracę.
Należy także dodać, że przed
5-cioma laty starosta Hornej
Sučy i sołtys Pisarzowic posadzili drzewo przyjaźni, które
pielęgnowane pięknie rośnie
nad potokiem Suczanka. Po
uroczystym wstępie rozpoczął
się nasz koncert. Zespół przy
gorących brawach zaśpiewał
i zatańczył 11 piosenek w tym
2 piosenki w języku słowackim. „- móiw Cecylia Puzoń
z zespołu „Pisarzowianki”.
Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami panie
z KGW z Pisarzowic wystawiły stół z potrawami z regionu Gminy Wilamowice. Stół
był przygotowany z pomocą
pani kierowniczki Wiejskiego
Domu Kultury pani Urszuli Kucharskiej. Mieszkańcy
bardzo nieśmiało degustowali potrawy, gdyż uważali, że
te produkty są do oglądania
i nacieszenia oka, bo przecież
taka jest prawda, że potrawy
regionalne rozpalają nie tylko
zmysł smaku, ale i wyobraźnię tak wiec na długo pozostaną w pamięci Słowaków.
Burmistrz Wilamowic oraz
panie z KGW wyszli na przeciw do mieszkańców częstując
ich słodkimi pysznościami.
Zgromadzeni licznie na placu
mieszkańcy oraz goście, byli
tym gestem mile zaskoczeni.
Delegacja Pisarzowic jak
i Zespół także przez te dwa
sympatyczne dni byli serdecznie goszczeni przez suczańskich gospodarzy.
Ustalono także, że do Pisarzowic na biesiadę organizowaną przez Fundacje Krzyż
Dziecka przyjedzie z rewizytą
dychowa hudba Chabowienka
oraz oficjalna delegacja władz
samorządowych Hornej Sučy.
Region/Puzoń
Kuba Skowron/KoszykowkaKobiet.pl
Pisarzowianki na scenie w Hornej Sucy
Gwiazda NBA, Marcin Gortat
REKLAMA
Jedyny Polak występujący w lidze
NBA 15 lipca gościł w Bielsku-Białej. Marcin Gortat
otworzył w stolicy
Podbeskidzia tegoroczną edycję imprezy „Marcin Gortat Camp 2013”.
Gwiazdor NBA
odwiedził teren
jednostki wojskowej w Bielsku-Białej, gdzie odbyła
się inauguracja
tegorocznej edycji „Marcin Gortat
Camp”. W kolejnych dniach Gortat
ze swoją ekipą odwiedzi Łódź, Warszawę i Sopot. Finał
imprezy odbędzie
się w Ergo Arenie.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Czechowice-Dziedzice
XXXIX Dni Czechowic-Dziedzic
Czechowice-Dziedzice: Co dalej z MRKS-em?
Najgorszy w historii?
Święto
Czechowic-Dziedzic
W ostatni weekend sierpnia czechowiczanie będą obchodzić swoje
święto. 24 i 25 sierpnia odbędą się XXXIX Dni Czechowic-Dziedzic.
Strefa zabaw przy MOSiR
Zgodnie z wieloletnią tradycją
pod koniec wakacji w Czechowicach-Dziedzicach zorganizowana
zostanie impreza rekreacyjno-
-rozrywkowa. Organizatorzy zadbają o różnorakie atrakcje.
XXXIX Dni Czechowic-Dziedzic zainaugurowane zostaną
Sierpień z MOSIR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na
imprezy sportowe i rekreacyjne, które zostały
przygotowane na wakacje z myślą
o mieszkańcach.
Część z imprez odbędzie się
w mieście, część poza miastem.
Oprócz poniższej rozpiski w stałej ofercie szkółka pływacka, zawody w zjazdach na zjeżdżalni,
zajęcia rekreacyjne dla dzieci
oraz koszykówka uliczna.
Harmonogram imprez w ramach „Lato z MOSiR” na sierpień 2013
Wycieczki rodzinne
3 sierpnia (sobota)
Na styku 3 granic. Trasa
piesza: Jaworzynka Trzycatek,
Trójstyk, Hrczawa, Girowa, Jaworzynka.
21 sierpnia (środa)
Dobczyce: wzgórze staromiejskie, ruiny zamku, skansen - Kraków Podgórze: fabryka Schindlera, Kopiec Kraka, fort Benedykt,
kładka Bernatka.
22 sierpnia (czwartek)
Wycieczka dla dzieci do ZOO
w Chorzowie
4 sierpnia (niedziela)
Plażówka tour 2013 - finały
kobiet, miksty - COS Szczyrk
28 sierpnia (środa)
Pożegnanie lata - MOSiR Czechowice-Dziedzice
10 sierpnia (sobota)
Finał regionalnych Mistrzostw
Śląska mężczyzn w plażówce
11 sierpnia (niedziela)
Finały Regionalnych Młodzieżowych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej
31 sierpnia (sobota)
Memoriał im. M. Mleczki lekkoatletyczne zawody integracyjne osób niepełnosprawnych
Więcej informacji pod telefonem MOSiR (32) 215 69 89
Region
Harmonogram
wywozu odpadów
Bielsko-Biała
18 sierpnia (niedziela)
Zamieszanie trwa. W wielu
ul. Wyzwolenia
323
Plażówka tour 2013 - finały mężgminach
wciąż
trwa
porządczyzn - MOSiR Czechowice-Dziedzice
związanych
33kowanie
488spraw
12 62
REKLAMA
w sobotę 24 sierpnia w Parku
Miejskim. Gospodarzem wydarzenia będzie Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
Na parkowej scenie wystąpi kilka
znanych i cenionych w regionie
zespołów z czechowickiej gminy.
Wśród nich będą: Zespół Regionalny Zabrzeg, Fanatic, Czechowicki Teatr Muzyczny Movimento, Chór Moniuszko oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
Pod koniec pierwszego dnia publiczności zaprezentują się natomiast zespoły Hendon-The Black
Spot / Biały oraz Uni Dance.
W drugi dzień impreza przeniesie się na stadion miejskim. Na
obiekcie MOSiR-u odbędzie się
„Niedziela z Radiem ZET Gold”.
Płyta boiska zostanie podzielona na strefy: strefę gier i zabaw,
strefę kultury, strefę motoryzacji
oraz strefę zdrowia i edukacji. Dla
każdego coś dobrego. Atrakcją
niedzielnego wieczoru będzie występ Małgorzaty Ostrowskiej oraz
koncert Electric Light Orchestra.
Region
Bielsko-Biała (Hałcnów)
ul. Wyzwolenia 323, 33 488 12 62
pn-pt: 8.30-18.00, sob: 9.00-14.00
MRKS Czechowice-Dziedzice przed startem sezonu 2012/2013 był
wymieniany w gronie kandydatów do spadku z IV ligi śląskiej, grupy
2. Wpływ na takową ocenę potencjału zespołu miała nie najlepsza
sytuacja finansowo-organizacyjna klubu. Spadek stosunkowo szybko
stał się faktem. Co dalej z zasłużonym, czechowickim klubem?
MRKS w minionym sezonie prowadziło trzech trenerów. Po trzech kolejkach
z pracy z zespołem, zapewne
przewidując najgorszy scenariusz, zrezygnował Bogdan
Warzecha. Zastąpił go Dariusz Kubica, z którym na początku czerwca się rozstano.
W ostatnich ligowych spotkaniach zespół grał pod okiem
Zbigniewa Byrdego. Wszelakie zmiany niewiele pomogły. Czechowiczanie w cały
sezonie wywalczyli tylko dwa
punkty. - Ciężko oceniać taki
sezon. Można go chyba uznać
za najgorszy w historii klubu.
Nie chodzi tylko o spadek, ale
okoliczności w jakich do niego
doszło - tłumaczy Krzysztof
Adamiec, prezes MRKS-u.
Nie od dziś wiadomo, że
odpowiednia organizacja,
poukładane klubowe finanse
sprzyjają dobrej grze zespołu.
Pod tym względem w Czechowicach jest odrobinę lepiej
niż przed rokiem, ale działaczy MRKS-u wciąż czeka sporo pracy. – Pomału stajemy na
nogi. Udało nam się zmniejszyć koszty funkcjonowania
klubu. Spłacamy stopniowo
długi po naszych poprzednikach. Zanim wyjdziemy na
prostą, minie jeszcze trochę
czasu – klaruje Adamiec.
Zawodnicy w zeszłym sezonie nie otrzymywali za grę
żadnych apanaży. Liczyć mogli tylko na zwrot kosztów dojazdów na treningi. Pod tym
względem nic się nie zmieni.
- Na tym poziomie powinno
się grać dla przyjemności. My
działacze doprowadziliśmy do
absurdalnej sytuacji. Piłkarz
chcący grać na amatorskim
poziomie oczekuje za to pie-
niędzy, nie małych, w niektórych przypadkach. Jesteśmy
prekursorem. Priorytetem dla
nas jest spłacenie długów. Jeśli
potem znajdzie się sponsor, to
pojawią się premie meczowe.
– stwierdza sternik zespołu,
który w przyszłym sezonie,
pod batutą nowego szkoleniowca zagra z Bielskiej Lidze Okręgowej. - Myślę, że
powalczymy o górną część tabeli. Nowym trenerem został
Michał Gazda, który od kilku
lat szkoli młodzież z UMKS-ie
Czechowic-Dziedzice. W kadrze naszego zespołu jest kilku jego wychowanków. Putek,
Szal, Adamiec, to są zawodnicy, których już trenował. Chcemy w większym stopniu opierać drużynę na zawodnikach
z Czechowic i okolic – kończy
Adamiec.
beka
Mogli spowodować
katastrofę kolejową
Tragiczny finał mogła mieć „zabawa”, którą urządzili sobie nieletni czechowiczanie na
torowisku, gdyby nie natychmiastowa interwencja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
Nieletni ułożyli na czynnym torowisku szlaku kolejowego Czechowice-Dziedzice – Wisła kostki
ażurowe i drewniany konar o długości 8 metrów. Zanim nadjechał pociąg funkcjonariusze
posprzątali torowisko, błyskawicznie likwidując zagrożenie.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek
8 lipca w Czechowicach-Dziedzicach na
ul. Kolejowej. Funkcjonariusze zauważyli grupę młodych osób, które „bawiły się” na szlaku kolejowym. Nieletni
z „ustawą śmieciową”, która weszła w życie 1 lipca br. W gminie Czechowice-Dziedzice firma odpowiedzialna za odbiór
odpadów komunalnych podała
harmonogram pracy. Odpady
komunalne będą odbierane
według harmonogramu udostępnionego na stronie www.
czechowice-dziedzice.pl.
Region
ZaprasZamy
Oferujemy m.in.:
pożyczki gotówkowe,
konta osobiste,
rachunki bez opłat.
Co dalej?
wpadli na pomysł zablokowania drogi
pociągu. Poukładali na torach kostki
ażurowe, konar o długości 8 metrów
i oczekiwali na przyjazd składu. Na
szczęście szybka interwencja zapobiegła tragedii. Funkcjonariusze posprzątali tory i ujęli sześcioro nieletnich
w wieku od 9 – 16 lat, których przekazali w ręce miejscowych policjantów.
Czworo nieletnich w wieku od 13 – 16
lat odpowie przed Sądem Rodzinnym
za spowodowanie zagrożenia katastrofą
w ruchu kolejowym. Sąd może zastosować wobec nich środki wychowawcze
lub poprawcze. Wobec rodziców dwóch
dziewczynek w wieku 9 i 10 lat policjanci skierują do sądu sprawę opiekuńczą.
Policja
Region
8
Mogło dojść do tragedii
Piknik rybny
Piknik rybny w CzechowicachDziedzicach
Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina zaprasza na
„PIKNIK RYBNY”, który
odbędzie się 18 sierpnia
2013 r. (niedziela) od godz.
14:00 w Parku Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach.
Celem niniejszego wydarzenia jest promocja polsko-czeskiego ATLASU RYB,
który powstał przy czynnej
współpracy partnerów z Polski i Czech. Podczas imprezy
będzie można zapoznanć się
z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą ryb z obszaru Bestwiny,
Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic jak i również z Czeskiej
Republiki.
W programie między innymi: występ Orkiestry Dę-
tej z Czechowic-Dziedzic,
występ zespołu „Fishbones”,
pokaz tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej
„Chore kotki”, występ zespołu z Czech „BG NOVA”,
konkurs kulinarny „Smaki
Regionów pogranicza polsko-czeskiego”, występ kapeli
„Reputacja”, występ zespołu
„Mechanicy Szanty”, zabawa
taneczna z zespołem „Nega”.
W programie ponadto:
blok zabaw i konkursów dla
najmłodszych, malowanie
twarzy, pokaz kulinarny połączony z bezpłatną degustacją ryb.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Bestwina
Propozycja
nie do odrzucenia
Dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki wysłał do wójta gminy
Bestwina gratulacje dla tamtejszej biblioteki i jej dyrektorki
Teresy Lewczak. To wyraz uznania za najwyższe lokaty osiągane w
różnorakich rankingach bibliotek.
Biblioteka w Bestwinie jest
liderem w prowadzeniu działalności kulturalnej. To prężny ośrodek życia społecznego
gminy. Placówka ta cieszy się
ogromną popularnością i zaufaniem mieszkańców gminy.
Dyrektor nazwał bibliotekę
wizytówką Bestwiny. Zwrócił
także uwagę na program Kultura Plus. Rząd wsparł projekt
kwotą 150 mln zł. Biblioteki
wiejskie, miejsko-wiejskie i z
miast do 50 tys. mieszkańców
mogły aplikować o środki na
remont, rozbudowę a nawet
budowę nowej siedziby. Jak
pisze Malicki, bestwińska biblioteka powinna mieć godną
siedzibę, a nie zaadaptowaną
na jej potrzeby piwnicę i powinna zaaplikować do projektu.
Wójt gminy Artur Beniowski również docenia wkład
Teresy Lewczak i jej załogi
w rozwój gminnych bibliotek,
ale proponowanych przez dyrektora Malickiego środków
już nie ma, o czym mówił na
Głos
czerwcowej sesji Rady Gminy przewodniczący komisji
rewizyjnej. – Zapraszają nas
do aplikacji, a z drugiej strony
od dawna wiadomo, że środki
wyczerpały się już w pierwszej
puli składanych wniosków –
mówił nieco zdziwiony taką
propozycją gospodarz gminy
i zapowiedział, że jeśli ministerstwo wyasygnuje dla gminy odpowiednie środki, to
z chęcią samorząd wybuduje
nowy gmach biblioteki.
pH
9
Szukają surowców
Do 31 lipca 2013 r. prowadzone będą na terenie sołectw
Janowice, Bestwina, Bestwinka prace geofizyczne metodą
magnetotelluryczną. Specjaliści zbadają czy na wytyczonym
obszarze znajdują się surowce mineralne.
Działania geofizyków
polegają na rejestracji naturalnego pola elektromagnetycznego ziemi przez
przyrządy ułożone na powierzchni terenu, bez jakiegokolwiek naruszania
podłoża, na stanowiskach
oddalonych od siebie w odległości 100 - 200 m. Pomiary trwać będą przez 2-4
godzin. Prace będą realizowane wzdłuż dwóch profili:
- od rejonu ul. Prusa
w Janowicach w kierunku
ul. Jarzębinowej w Bestwince,
- od ul. Famułkowej w Janowicach w kierunku ul. Józefa Magi w Bestwince.
Zmiana warty w Bestwinie
niezado-
Po publikacji artykułu „Bestwina po
powodzi”, który ukazał się w poprzednim
numerze Regionu, napisał do nas
oburzony Czytelnik. W jego opinii, w dniu
24 czerwca br. nikt nie interesował się
mieszkańcami, których zalewała woda.
Zdaniem autora listu, w tym
dniu nikt nie odbierał telefonów
w Urzędzie Gminy i co więcej
nie zorganizowano żadnego
sztabu przeciwkryzysowego.
Jak uważa, mieszkańcy musieli sami walczyć z żywiołem.
Wprawdzie w newralgicznych
miejscach gminy pojawiła się
straż pożarna, ale gdy przybywała na miejsce, to było już za
późno. Wg Czytelnika, mieszkańcy ulicy Zaułek w Bestwinie
samotnie walczyli z żywiołem.
O odniesienie się do tych
zarzutów poprosiliśmy urzędników. W piśmie podpisanym
przez wójta gminy, Artura
Beniowskiego, który nadesłał lakoniczną odpowiedź do
naszej redakcji, czytamy, że
„w sprawie negatywnej opinii
mieszkańca Bestwiny, podtrzymuję informację przedstawioną na sesji Rady Gminy w dniu
27.06.2013”. Z niej wynika m.in.,
że podczas akcji przeciwpowodziowej zużyto 1500 worków,
70 ton piasku i ułożono 200 m
wałów przeciwpowodziowych.
Podczas czerwcowej sesji wójt
zarzucał niektórym mieszkańcom bierność. Podczas gdy strażacy walczyli z wodą, niektórzy
właściciele nieruchomości stali
z założonymi rękami. Na owej
sesji okazało się, że pretensje
do władz gminy mieli także
mieszkańcy ulicy Grobel Borowa w Kaniowie. Nadesłali oni
do urzędu pismo, w którym
zawarto informację o niewystarczających staraniach gminy w zabezpieczeniu kolektora
biegnącego przez Park Wiejski.
Problem ten był zgłaszany już
podczas Zebrań Wiejskich,
a dokładnie chodziło o odsłonięcie tego cieku tak by miał
charakter otwarty i zapewniał
swobodny odpływ wód opadowych. Mieszkańcy zalanych
gospodarstw poinformowali,
że ubezpieczyciel obciąży Urząd
Gminy w Bestwinie. W odpowiedzi wójt zakomunikował, że
prace przy kolektorze zostaną
wykonane zgodnie z tymi założeniami.
Region
Przebudują drogi
11 lipca Starostwo Powiatowe
w Bielsku - Białej ogłosiło przetarg na przebudowa ciągu dróg
powiatowych ul. Krzywolaków
i ul. Czechowickiej w Kaniowie.
Zakres robót obejmuje m
in.: - przebudowę jezdni wraz
z poszerzeniami; - kanalizację
deszczową; - wykonanie poboczy; - przebudowę i budowę
chodnika; - wycinkę drzew;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Termin
zakończenia robót budowlanych
przewidziano na 29 listopada br.
Region
Paweł Hetnał
wolenia
Stanisława Grzywa (pierwsza z prawej) odeszła na emeryturę
Urząd Gminy w Bestwinie ma nowego skarbnika.
Dotychczasowa strażniczka gminnych finansów
przeszła na emeryturę.
Stanisława Grzywa poprosiła o odwołanie ze
stanowiska ze względu na
chęć przejścia na emeryturę. Podczas wczorajszej,
nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy podziękowano jej
za wieloletnią pracę na
rzecz samorządu. Radni odpowiednią uchwałą
desygnowali na to stanowisko Anitę Kubik – dotychczasową asystentkę
Grzywy.
Region
Metoda magnetotellurycznawykorzystuje pomiary naturalnego zmiennego
pola elektromagnetycznego na powierzchni Ziemi,
w celu wyznaczenia rozkładu oporności elektrycznej
w ośrodku skalnym. Badania magnetotelluryczne
rekomendowane są jako
uzupełniające dla prac sejsmicznych prowadzonych
dla poszukiwań ropy i gazu,
umożliwiając śledzenie
warstw, których rozpoznanie
metodami sejsmicznymi jest
niewystarczające. Metoda
przydatna jest szczególnie
na obszarach o skomplikowanej budowie geologicz-
nej. Zastosowanie metody
magnetotellurycznej:
- rozpoznanie struktury
i tektoniki badanego obszaru,
- badania dla poszukiwania ropy i gazu ziemnego,
- badania dla poszukiwania gazu łupkowego (shale
gas),
- poszukiwania surowców
mineralnych - miedź, polimetale, sól kamienna, gips,
siarka,
- poszukiwania wód podziemnych - pitnych, mineralnych termalnych,
- monitoring podziemnych magazynów (naturalnych i sztucznych).
Region
Zmiany w
parafiach
Kuria Diecezjalna Bielsko-Żywiecka
wydała dekret, na mocy którego
dokonane zostały następujące zmiany
w parafiach na terenie gminy Bestwina.
W związku z powyższym
dokonano następujących
zmian personalnych:
- Ks. Józef Baran, dotychczasowy administrator Parafii
pw. św. Sebastiana w Bestwince,
został mianowany proboszczem tej parafii,
- Ks. Eugeniusz Stopka, dotychczasowy proboszcz Parafii
pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach, przeszedł na emeryturę i zamieszka w Cięcinie,
- Ks. Józef Walusiak, twórca
i wieloletni opiekun bielskiego
Ośrodka dla Młodzieży Uzależnionej „Nadzieja”, został
administratorem parafii Janowicach,
- Ks. Bartłomiej Dziedzic,
wikary w parafii w Bestwinie,
został skierowany do Ujsół,
- Ks. Jacek Moskal z Andrychowa, z Parafii Św. Macieja, będzie wikariuszem
w Bestwinie.
Region
Prezydent zaakceptował Mazurkiewicza
Spośród 30 kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego, komisja
konkursowa rekomendowała prezydentowi miasta Bielska-Białej - Witolda
Mazurkiewicza. Jacek Krywult przyjął tę kandydaturę.
W postępowaniu konkursowym pokonał on m.in.
Łukasza Czuja, Ireneusza Janiszewskiego i Wiktora Rubina (pseudonim artystyczny
Pawła Wojtczuka). Decyzję
komisji konkursowej zaakceptował prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.
Witold Mazurkiewicz aktor, reżyser. Urodził się
w 1960 roku w Bielsku-Białej,
absolwent PWST w Warszawie, wydziału w Białymstoku
(1987). Studiował też reżyserię w D.A.M.U. w Pradze.
Najważniejszy etap w życiu
artystycznym to współpraca
Kompanii Teatr z Teatrem
Provisorium i Januszem
Opryńskim, która zaowocowała wieloma sukcesami.
Witold Mazurkiewicz jest
laureatem wielu nagród na
festiwalach w kraju i za granicą. Najważniejsze nagrody
reżyserskie: to „Small Forms
Festival” w Chorwacji (otrzymał tam również nagrodę aktorską i zespołową), Grand
Prix na konfrontacjach
„Klasyka Polska” w Opolu, Grand Prix na Festiwalu
Małych Form Teatralnych
„Kontrapunkt” w Szczecinie, nagroda za najlepszą
reżyserię i najlepszy spektakl
w Konkursie Ministra Kul-
tury na „Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej”
za przedstawienie „Do piachu”. Najważniejsze nagrody
aktorskie: International Theatre Festival „Biała Wieża”
(Brześć – Białoruś), „Festiwal
Sztuki Aktorskiej” w Kaliszu,
„Mess Festival” w Sarajewie
(Bośnia), „Przegląd Teatrów
w Walizce” w Łomży. Do najbardziej liczących się nagród
zespołowych należą: „Fringe
First” na „Fringe Festiwal”
w Edynburgu w Szkocji oraz
Grand Prix, Nagroda Dziennikarzy i Nagroda Prezydenta na Konfrontacjach „Klasyka Polska” w Opolu. Spośród
innych wyróżnień warto wymienić „Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Lublin”
oraz nominację do „Paszportu Polityki” za rok 2004. Rok
2011 zaowocował dwoma
Złotymi Maskami w tym
za najlepszy spektakl roku
dla dzieci i młodzieży oraz
Grand Prix krakowskiego
Festiwalu Teatrów dla Dzieci
za „Calineczkę” wg Andersena wyreżyserowaną w bielskim Teatrze Banialuka. Jest
laureatem nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt pracy
artystycznej.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Jasienica / Jaworze
10
Jasienica: Obligacje komunalne
Jaworze: Sesja Rady Gminy
Chcą pozyskać ponad Konsensusu nie było,
31,5 mln zł z obligacji
Region
W dniu 5 lipca 2013 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Jasienica. Radni wyrazili zgodę na emisję obligacji
komunalnych Gminy Jasienica.
Gmina Jasienica wyemituje obligacje komunalne
Obligacje mają zostać wyemitowane jeszcze w 2013
roku. Gmina Jasienica chce
wyemitować 3.155 sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 10.000
zł każda. Łącznie do kasy
gminnej ma wpłynąć 31,55
mln złotych. Długa debata
na temat emisji odbyła się
w środę 3 lipca na posiedzeniu Komisji Wspólnych
Gminy Jasienica. Cały program emisji obligacji został
zaprezentowany radnym
przez Jacka Ryńskiego, prezesa LEMA Finance, firmy
specjalizującej się we wprowadzaniu emisji obligacji komunalnych. Radni i urzędnicy od dłuższego czasu
zastanawiali się nad szybszą
spłatą niekorzystnych kredytów. Warto podkreślić, że
emisja planowanych obligacji nie obciąża płynności
finansowej budżetu tak jak
kredyty. To dzięki takim
finansowym posunięciom
samorząd ma większą kon-
trolę nad limitami zadłużenia. Pieniądze pozyskane
ze sprzedaży obligacji mogą
również pomóc w korzystaniu ze środków unijnych
w przyszłym okresie programowania funduszy UE od
2015 roku, a gmina Jasienica
chce być na to przygotowana.
Radni podczas sesji dyskutowali głównie nad dwoma sprawami. Nad czasem
i okresem spłaty. Radni
otrzymali trzy symulacje
dotyczące okresów - na lata:
2017-2023, 2020-2023, 20202026.
Po przedstawieniu argumentów „za” i „przeciw” ustalono, że spłaty
będą następowały w latach
2020-2026, co będzie obciążało budżet gminy wielkością 4,5 mln zł w każdym
z tych lat. Gmina będzie
mogła wykupić obligacje
przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
Radni przyjęli uchwałę
jednogłośnie.
W uchwale zaznaczono, że środki pozyskane ze
sprzedaży obligacji, zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy
Jasienica w kwocie 10 000
000 zł, a także na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
w kwocie 21 550 000 zł.
W tym roku urzędnicy
planowali sprzedać majątek gminy w kwocie 10
500 000 zł. Wójt przedstawił radnym argumenty
przemawiające za tym aby
w tym roku nie sprzedawać takiego majątku. Planując budżet na rok 2013
włodarze gminy nie wiedzieli, że uda pozyskać się
środki unijne w wysokości
ponad 23 mln zł na uzbrojenie strefy ekonomicznej
w Międzyrzeczu Dolnym.
To dzięki nim wartość majątku gminy znacznie wzrośnie. „Wtedy dopiero będzie
warto zaoferować majątek
na sprzedaż. Dzisiaj wystawienie majątku byłoby niegospodarnością” - mówił na
sesji Wójt Gminy Jasienica
Janusz Pierzyna.
Teraz uchwałę w sprawie
emisji obligacji komunalnych zaopiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa.
Wtedy okaże się czy odważne decyzje radnych zostaną pozytywnie zatwierdzone i uchwała wejdzie
w życie.
Region
Region: Liga Morska i Rzeczna
Zew morza
LMiR
Członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej z Podbeskidzia wrócili z Obozu
Szkoleniowo-Wypoczynkowego z Pucka. Miejsce wybrane na obóz
nie było przypadkowe. Tutaj przed 93-laty gen. Józef Haller zaślubił
Polskę z morzem.
Młodzież zwiedzała okręt podwodny Sęp
W wyjeździe uczestniczyły dzieci i młodzież z Drogomyśla, Jasienicy, Jaworza,
Międzyrzecza oraz Hnojnika
(Czechy). Uczestnicy obozu
mogli poczuć smak prawdzi-
wie morskiej przygody. Jak
każe obyczaj, najpierw musieli zdobyć łaskawość Neptuna
poprzez poddanie się niekoniecznie miłej i przyjemnej
ceremonii chrztu morskiego.
Uczestnicy obozu w Fokarium zobaczyli dorosłe
i nowo narodzone foki szare,
ale też mogli poznać, jakie
niebezpieczeństwa grożą tym
sympatycznym zwierzętom
ze strony nieodpowiedzialnych ludzi. Pobyt w latarni
morskiej, w pozostałościach
fortyfikacji wybrzeża z 1939
roku oraz na cyplu helskim
pozwolił poznać historię
i teraźniejszość tego ważne-
wyrok zapadł
Podczas XXV sesji Rady Gminy Jaworze nie obyło się bez elektryzujących
tematów. Najwięcej kontrowersji, wśród części przedstawicieli mieszkańców zasiadających w radzie, wzbudził pomysł sprzedaży budynku
dawnej szkoły w Jaworzu Nałężu.
Obrady rozpoczęły się
od smutnej, acz koniecznej
uchwały. Radni podjęli decyzję o wygaśnięciu mandatu Romana Lorka. Radny gminy Jaworze w latach
2002-2013 zmarł w nocy
z 19 na 20 kwietnia br. po
ciężkiej chorobie. Krok ten
był niezbędny, pozwala bowiem na rozpoczęcie procedury wyboru jego następcy.
Najwięcej emocji podczas obrad XXV sesji Rady
Gminy Jaworze towarzyszyło uchwale, która traktowała
o sprzedaży należących do
gminy nieruchomości położonych w Jaworzu Nałężu
przy ulicy Cisowej. Ostatnim jej użytkownikiem
był ksiądz Ignacy Czader.
W 2005 roku sanepid oraz
straż pożarna, ze względu
na stan budynku, zadecydowały o jego zamknięciu.
Polemika wywiązała się
pomiędzy radnymi Klubu
Radnych „O Przyszłość Jaworza” a władzami gminy.
Radosław Ostałkiewicz,
zastępca wójta, przyznał
otwarcie, że gmina nie ma
obecnie pomysłu na zagospodarowanie niszczejącego
budynku, w którym niegdyś
znajdowała się szkoła podstawowa, nie posiada także
środków na jego remont,
którego koszt szacuje się na
ponad dwa miliony złotych.
Wicewójt zaznaczył także,
że władze gminy próbowały przywrócić budynek do
życia. Trzykrotnie w ostatnich latach przygotowano
projekty unijne, które pozwoliłyby osiągnąć ten cel,
ale wszystkie zostały odrzucone. Radni Danuta Mynarska, Jerzy Ryrych i Zygmunt
Podkówka sprzeciwiali się
sprzedaży nieruchomości,
argumentując swoje stano-
wisko na kilka sposobów.
Wskazywali na fakt, iż jest
to ostatnia nieruchomość
w Jaworzu Nałężu należąca do gminy, że zamiast
sprzedawać, należałoby się
pochylić nad pomysłem
zagospodarowania obiektu, że pośpiech jest niepotrzebny, i wreszcie, że nie
dostali odpowiedniej dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku.
Radny Ryrych mówił nawet
o „blokadzie informacyjnej”
ze strony władz gminy. Komisje opiniujące uchwałę
w tej sprawie nie były jednomyślne, ale zaopiniowały
jej projekt pozytywnie. Po
dyskusji przystąpiono do
głosowania. Wspomniana trójka radnych z klubu
„O Przyszłość Jaworza” nie
poparła idei sprzedaży nieruchomości, pozostali radni
zagłosowali „za”. Gmina będzie zatem mogła sprzedać
budynek przy ulicy Cisowej.
Radni podjęli także decyzję dotyczącą przeznaczenia
150 tysięcy złotych na nabycie w drodze pierwokupu
udziału 2/10 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o łącznej powierzchni
11,4193 ha, wchodzących
w skład wzgórza Młyńska
Kępa. Działki stanowią
własność Skarbu Państwa,
gmina stanie się ich współwłaścicielem.
beka
go skrawka Polski. Wracając
z Gdyni obozowicze zatrzymali się w Rewie przy krzyżu
i tablicach upamiętniających
wybitnych ludzi morza oraz
dotarli na cypel (szpyrk),
gdzie rozpoczyna się zanurzona w wodzie mierzeja, którą
przy niskim poziomie zatoki
można przejść aż do Kuźnicy.
Dla członków Ligi centralnym punktem we Władysławowie był dawny dom,
a obecnie muzeum gen. Hallera. Gospodarz „ Hallerówki” z wielkim wzruszeniem
powitał grupę młodzieży
przypominając, że to dzięki
harcerzom z Bielska-Białej
(Drużyna „Halerczyków”
przy SP nr 33) prochy generała zostały sprowadzone do
Polski i złożone w Kościele Garnizonowym pw. św.
Agnieszki w Krakowie. Wizyta w Ocean Parku była okazją, by zobaczyć kilkadziesiąt
naturalnej wielkości dawnych
i obecnych mieszkańców
mórz i oceanów. Przewodni-
kiem pośród nich był dr Marek Guzik z Instytutu Biologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który fachowo informował i objaśniał
różne szczegóły z ich życia.
Z latarni morskiej na Rozewiu
można było zobaczyć bezmiar
morza, zaś wewnątrz poznać
inne latarnie polskiego wybrzeża, ale przede wszystkim
poczuć obecność Stefana Żeromskiego, który tutaj spędzał
wiele czasu, pozostawiając po
sobie dużo pamiątek, rękopisów i drukowanych publikacji. Schodząc tzw. Lisim Jarem
na plażę i wędrując w stronę
Jastrzębiej Góry podziwiano
wysoki klif, ale i uczono się
pokory wobec niszczycielskiej siły morskiego żywiołu,
który coraz głębiej wżyna się
w ląd, pochłaniając dorodne
drzewa i piękne budowle. Pobyt w Operze Leśnej w Sopocie został wykorzystany min.
do przypomnienia tubylcom
„skąd my są”, poprzez wykonanie pieśni – „Szumi jawor,
szumi”. W Muzeum Morskim
w Gdańsku można było skorzystać z 60 interaktywnych
stanowisk, z batyskafem,
mostkiem kapitańskim i basenem ze zdalnie sterowanymi modelami statków, zobaczyć bogatą kolekcję łodzi
z różnych zakątków świata
i poznać odkrycia archeologiczne i konserwacje zabytków wydobytych z dna morskiego. Dużym przeżyciem,
dostępnym tylko nielicznym
był pobyt w Porcie Marynarki
Wojennej na Oksywiu. Można było zobaczyć różne okręty, ale przede wszystkim wejść
do wnętrza okrętu podwodnego „Sęp”, który co dopiero
wrócił z dwutygodniowego
patrolu. Miła załoga pokazała wszystkie miejsca – koje,
kuchnię, stanowisko dowodzenia i nawigacji, przedział
rakietowy, ale i opowiadała
o codziennym życiu „podwodniaka” podczas patroli,
ćwiczeń i w porcie.
E.Szpoczek/Region
Konsensusu nie było, wyrok zapadł
www.region.info.pl
[email protected]
Kultura
11
Internauci Tek­to­ryt
Bielsko-Biała: Wygrywa Agnieszka Piotrowska
Czechowice-Dziedzice: Warto zobaczyć
wybrali
Wybrano najciekawszego artystę I etapu
konkursu Bielska Jesień 2013
Starówka, Iwona Wiktorczyk
BWA
Iwona Winiar­
c zyk to
absol­wentka Uni­wer­s y­t etu
Ślą­skiego w Cie­szy­nie. Dyplom wydziału gra­fiki Insty­
tutu Sztuki pod kie­run­kiem
Agnieszka Piotrowska „Euphorbia”.
Agnieszka Piotrowska zwyciężyła w głosowaniu internautów na najciekawszego artystę,
który nadesłał prace na „Bielską
Jesień 2013”. W pierwszym etapie konkursu, podczas sześciotygodniowego pokazu online
- Galerii zgłoszonych prac - na
stronie www.bj.galeriabielska.pl
, internauci głosowali na najciekawszego artystę uczestniczącego w konkursie „Bielska Jesień
2013”.
W głosowaniu internautów,
odbywającym się od 16 maja
do 29 czerwca 2013 roku wzięło udział 48.966 osób. Najwięk-
REKLAMA
szą liczbę, 3.079 głosów, zostało
oddanych na prace Agnieszki
Piotrowskiej, tegorocznej absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artystka ta
została zwyciężczynią konkursu.
Nagrodą jest prezentacja jednej wybranej pracy z nadesłanego zestawu podczas trwania
wystawy pokonkursowej.
Z pięciu propozycji zgłoszonych do konkursu organizatorzy zdecydowali się na wybór
obrazu Agnieszki Piotrowskiej
pt. „Euphorbia”, 2011, olej na
płótnie, 130 x 150 cm.
Galeria Bielska
pro­fe­sora Euge­niu­sza Delekty w 2004 roku. Inte­re­suję
się sztu­k ami pla­stycz­nymi
sze­roko poję­tymi. W gra­fice
wyko­rzy­stuję różne tech­niki
takie jak tek­to­r yt, lino­r yt,
sucha igła, mono­ty­pia i inne.
Naj­c zę­ś ciej jed­nak sto­suję
tek­to­r yt — matrycę sta­nowi
tek­tura cięta na wzór mie­
dzio­r y­tów. Tech­nikę tę można potrak­to­wać zarówno jako
druk wklę­sły jak i wypu­kły.
Trzeba mieć z góry obmy­
ślony plan dzia­ła­nia, począw­
szy od pro­jektu po spo­sób
odbi­cia. Trzeba wie­dzieć jaki
efekt chce się osią­gnąć. Tek­
tura jest mate­ria­łem deli­kat­
nym, dla­tego z jed­nej matrycy
powstaje tylko kilka odbi­tek.
Wła­
ś nie to cenię sobie
naj­b ar­dziej w tej tech­nice,
że nie ma dużych nakła­dów
i dwóch iden­tycz­nych kopii.
Gra­fiki mają nie­zwy­kłą fak­
turę. Ten mate­riał daje dużą
dowol­ność, nie­ogra­ni­czone
moż­l i­wo­ś ci eks­p e­r y­men­to­
wa­nia.
Tek­t o­r yt jest tech­n iką
bar­dzo pra­co­chłonną i trudną. Wymaga wiele wprawy
i doświad­cze­nia, które nabywa się latami. Każdy arty­sta
wypra­co­wuje sobie swój wła­
sny styl. Bar­dzo lubię w gra­
fice sto­so­w ać kolor, który
spra­wia, że ta dzie­dzina staje się bar­dziej współ­cze­sna
i niepowtarzalna.
Każda z gra­fik wyko­nana
jest z naj­więk­szą sta­ran­no­
ścią i co naj­waż­niej­sze jest
jedyna, nie­p o­w ta­r zalna.
Mimo, że z jed­nej matrycy
mogę wyko­nać kilka sztuk to
nie ma dwóch jed­na­ko­wych
odbi­t ek. Wciąż poszu­kuję
nowych form wyrazu, aby
jesz­cze bar­dziej udo­sko­na­lać
moje prace.
„Fak­t ura, ory­g i­n al­n ość
i zesta­w ia­nie szla­chet­nych
barw to główne cechy mojej
twór­czo­ści. W dzi­siej­szej dobie dru­ko­wa­nych i powie­la­
nych repro­duk­cji dzieł sztuki,
ory­gi­nalna gra­fika, odbi­jana
ręcz­nie z matrycy dosko­nale
uzu­p eł­nia każde wnę­t rze,
decy­duje o jego nie­po­wta­rzal­
nym kli­ma­cie i nadaje indy­
wi­du­alny charakter.” - mówi
Iwona Winiarczyk
Wystawa dostępna w MDK
w Czechowicach-Dziedzicach od 13 lipca 2013.
MDK
Akwarela – pasje i namiętności
Krzysztof Ludwin, akwarela (fragm.)
Wystawa czasowa zorganizowana przez Muzeum
w Bielsku-Białej i Stowarzy-
szenie Akwarelistów Polskich, w ramach obchodów
40. rocznicy udostępnienia
dla zwiedzających Willi Juliana Fałata w Bystrej – Oddziału Muzeum w Bielsku-Białej oraz 160. rocznicy
urodzin malarza, która mija
30 lipca. Z tej okazji, dokładnie w tym dniu, w bielskim
zamku odbędzie się wernisaż
wystawy. Będzie to jedno
z muzealnych wydarzeń upamiętniających wspomniane rocznice, obok otwarcia
ekspozycji stałej na piętrze
„Fałatówki” przygotowanej
przez Teresę Dudek Bujarek
oraz promocji książki autorstwa Marii Aleksandrowicz
p.t.: Fałat znany i nieznany.
T.3 Korespondencja z lat 1910
– 1916.
Na wystawie można
obejrzeć prace ponad 30
współczesnych artystów należących do Stowarzyszenia.
Każdy z nich prezentuje odmienny styl, dzięki czemu
ekspozycja jest prawdziwym
więcej na www.gokjasienica.pl
Gmina Jasienica
pokazem warsztatu i możliwości jakie daje ta trudna
technika akwarela, która jak mówią artyści - nie wybacza błędów. Dodatkowo dla
podkreślenia rocznicowego
charakteru wystawy wyeksponowane zostały dwa obrazy Juliana Fałata ze zbiorów
Muzeum Bielsku-Białej.
Wystawa dostępna do 31
sierpnia 2013. Muzeum w w
Bielsku-Białej - Zamek Sułkowskich.
Muzeum Bielsko
www.region.info.pl
[email protected]
Kozy / Region
12
Dziura w koziańskim budżecie?
W 1999 roku ostatni potomek rodu Czeczów, Stanisław Czecz de Lindenwald oświadczył, że nie będzie rościł żadnych praw do
kompleksu pałacowego w Kozach i popiera wszelkie działania gminy zmierzające do adaptacji obiektu na działalność kulturalną.
w drodze przetargu, zostało
konsorcjum spółek Beskid
Holding i Beskid VI z Bielska-Białej, a plac budowy
został przekazany w styczniu
2012 roku. - Prace budowlane
przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie robót budowlanych
w obiekcie zaplanowane jest na
koniec września - informuje
nas Anna Gacek - Bilczewska,
wicewójt Kóz.
Gminy Kozy nie byłoby
stać na samodzielne odrestaurowanie pałacu, dlatego
porozumiała się z samorządowcami ze słowackiej Żyliny.
Gminy wspólnie przygotowały projekt „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez
granic” i zdobyły po milionie
euro unijnej dotacji. Warto
nadmienić, że projekt partnerski charakteryzuje się to
tym, że fundusze unijne wpłyną do budżetu gminy dopiero
po zakończeniu prac zarówno
w Polsce jak i za naszą południową granicą. Włodarzy
z Kóz niepokoi fakt, że prace
Remontowany Pałac Czeczów
Dom Kultury w Kozach wraz
z Spółdzielnią Socjalną „Kino
Marzenie” oraz Akademią Nauki z Bielska-Białej z myślą
o najmłodszych mieszkańcach
gminy Kozy przygotowali różnorakie zajęcia naukowo-artystyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć:
- Dom Kultury w Kozach, tel.
338 174 232,
- Akademia Nauki w Bielsku-Białej, tel. 33/815 15 14 lub 513
028 497,
- Spółdzielnia Socjalna „Kino
Marzenie”, tel. 510 054 711.
beka
Data
05.08 - 09.08
05.08 - 09.08
05.08 - 09.08
05.08 - 16.08
19.08 - 24.08
19.08 - 24.08
19.08 - 24.08
Pora zajęć i
grupa
10:00 - 10:45
(4 m-ce 1,5 roku +
opiekun)
11:00 - 11:55
(2,5 - 5 lat +
opiekun)
9:00 - 15:00
(5 - 10 lat)
Rodzaj zajęć
Organizator i uwagi
Niemowlaczki w
krainie dźwięku
Akademia nauki Bielsko
Cena 60 zł (5 spotkań po
45 min)
Muzykujące
brzdące
Akademia nauki Bielsko
Cena 60 zł (5 spotkań po
55 min)
Sp-nia Soc. Kino Marzenie
Cena 150 zł (+ opłata za posiłek) Grupa min. 10 osób
Zajęcia letnie
ze Spółdzielnią
Socjalną „Kino
Marzenie”
10:00 - 13:00 Zajęcia teatralne z
(11-15 lat)
Domem Kultury
Dom Kultury Po 3 godz.
Bezpłatnie Grupa max.
12 osób
10:00 - 16:00 Zajęcia artystyczne Dom Kultury Po 3 godz.
(od 10 lat)
z Domem Kultury Bezpłatne Grupa max. 12
osób
9:00 - 14:00 Wehikuł czasu
Akademia nauki Bielsko
220 zł
15:00 - 16:30 Laboratorium
profesora Doświadczalskiego
Akademia nauki Bielsko
60 zł
nę w remont pałacu oznaczać będzie zwiększenie się
deficytu, który miał wynieść
niecałe 8 milionów. Jak gmina
zamierza poradzić sobie z tym
problemem? - Budżet Gminy
Kozy na 2013 rok , jak i na
lata następne, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową
jest zbilansowany. Deficyt budżetowy, czyli różnica między
dochodami a wydatkami budżetowymi jest niewątpliwie
większa w związku z prowadzoną inwestycją modernizacji Pałacu Czeczów. Źródłem
finansowania powstałego niedoboru środków finansowych
są kredyty, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz
planowana emisja obligacji komunalnych. Gmina Kozy jako
partner projektu transgranicznego wywiąże się w terminie
z zaciągniętego zobowiązania
w zakresie zadań inwestycyjnych. Na bieżąco są wysyłane raporty z postępu robót,
które podlegają certyfikacji
przez uprawnione instytucje.
W ślad za tym wypłacane są
środki z programu. Procedura
jest bardzo długa i skomplikowana. Co będzie jeżeli partner
wiodący z Żyliny nie wywiąże
się z podjętego zobowiązania,
nie potrafimy odpowiedzieć stwierdza Anna Gacek - Bilczewska.
Region
„Bombowy”
kozianin
Policjanci z komisariatu IV zatrzymali 37-letniego
mieszkańca Kóz podejrzanego o groźby, spowodowanie
zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz posiadanie
w miejscu zamieszkania substancji wybuchowych.
Zaczęło się niewinnie,
mieszkaniec Kóz spotkał się
bowiem ze swoim młodszym
kolegą z Bielska-Białej. Mężczyźni wspólnie raczyli się
alkoholem. Kiedy zabrakło
trunków mężczyzna postanowił „postawić” kolejkę.
Przekazał bielszczaninowi 50
zł, ale alkoholu już więcej nie
zobaczył. Zaczął więc grozić dłużnikowi pobiciem. Na
dowód, że nie rzuca słów na
wiatr podłożył pod oknem
mieszkania należącego do
bielszczanina petardę, która
wybuchając doprowadziła do
rozbicia szyby i uszkodzenia
parapetu. Pokrzywdzony obawiając się o swoje życie i zdrowie powiadomił o zdarzeniu
policjantów. Funkcjonariusze
zatrzymali 37-latka. W czasie przeszukania jego domu
w Kozach odnaleźli materiały wybuchowe i substancje
niebezpieczne. Znalezisko
zostało zabezpieczone przez
policyjnych pirotechników
z Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji.
Sprawca trafił do policyjnego
aresztu. Usłyszał już zarzuty
gróźb kierowanych wobec pokrzywdzonego w celu zmuszenia go do zwrotu wierzytelności, spowodowania zagrożenia
dla życia i zdrowia wielu osób
oraz posiadania materiałów
wybuchowych. Za przestępstwa te grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował
wobec zatrzymanego dozór
policyjny.
Policja
Na basenach
bezpiecznie
W czasie upałów wielu ludzi szuka ochłody na basenach, a także nad brzegami rzek
i jezior. Poniżej prezentujemy miejsca gdzie można bezpiecznie zanurzyć się w wodzie.
Paweł Hetnał
Sierpień z Domem Kultury
lina poszukiwała partnera do
złożenia wspólnego wniosku
w ramach tego programu. Samorządy gmin Kozy i Żyliny
w marcu 2010 roku złożyły
wniosek partnerski, który
obejmował dofinansowanie
modernizacji teatru lalek
w Żylinie oraz koziańskiego
Pałacu Czeczów.
Wniosek zyskał uznanie
instytucji przyznającej środki unijne. Wykonawcą prac
budowlanych, wybranym
REKLAMA
Dziesięć lat później opracowano projekt remontu i modernizacji pałacu, uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem
Ochrony Zabytków. Gmina
stanęła przed problemem - jak
sfinansować tak kosztowną
inwestycję? Długo oczekiwane światełko w tunelu pojawiło się wraz z programem
Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Wtedy to Słowacka gmina Ży-
związane z remontem teatru
lalek w Żylinie na Słowacji
jeszcze się nie rozpoczęły.
W związku z tym pojawia
się bowiem problem. Prace
remontowe pochłoną około
6 mln zł. Fundusze europejskie trafią do gminy Kozy
z opóźnieniem, które wynika
z opieszałości po stronie słowackiej. A to zapewne spędza
sen z powiek włodarzom Kóz,
oznaczać może bowiem dużą
dziurę w budżecie.
Wydatki w budżecie na rok
2013 przywidziano na sumę
zbliżoną do 45 milionów
złotych, natomiast przychody do niecałe 37 milionów.
Opóźnienie zwrotu środków
zainwestowanych przez gmi-
Woda na kąpieliskach sprzyja kąpieli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej informuję, że woda w basenach odkrytych zlokalizowanych
na terenie nadzorowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora w Bielsku-Białej (miasto Bielsko-Biała, powiat bielski)
była badana przed rozpoczęciem
sezonu letniego oraz jest regularnie badana w czasie jego trwania.
Wyniki badań potwierdzają, że
woda w basenach tych jest zdatna do kąpieli.
Dodatkowo Ośrodek Rekreacji
i Sportów Wodnych „Kaniów”
w Kaniowie zorganizował miejsce
zwyczajowo wykorzystywane do
kąpieli. Badana wody przed sezonem wykazały jej przydatność do
kąpieli. Następnie badanie wody
będzie wykonane w trakcie trwania sezonu letniego.
Do tej pory do siedziby PSSE
w Bielsku-Białej nie dotarły informacje dotyczące nielegalnych kąpielisk na nadzorowanym terenie.
Region
www.region.info.pl
[email protected]
Oddaj księdzu
Region
rower
Pastor zbiera rowery, by przekazać je potrzebującym
wyjazd na wakacje – zachęca ks. Byrt.
Aktualny pomysł pastora ze Szczyrku jest pokłosiem podobnej inicjatywy,
która organizowana jest
zimą, kiedy to do parafii na Salmopolu wędrują narty. Sprawny sprzęt
można oddać na rzecz
potrzebującym właśnie
w owej parafii.
Region
Pastor ewangelicki ze
Szczyrku Jan Byrt zachęca
do oddawania rowerów na
rzecz ludzi, których nie
stać na jednoślady.
- Chciałbym na początku wakacji zachęcić
wszystkich, którzy mają
w domach starsze, niepotrzebne rowery, do przekazania ich bezpłatnie tym,
których nie stać na zakup
roweru, a co dopiero na
II Bieg po Serce
FB
Zbója Szczyrka
II Bieg po Serce Zbója Szczyrka
wali w czasie 3 godzin i 20 minut
do 39 okrążeń co dało wynik dłuższy niż bieg maratoński, bo około
45 km. Jednemu rowerzyście udało pokonać się 91 dłuższych okrążeń co dało dystans około 140 km.
Nieważne jednak kto ile okrążeń pokonał. Zwycięzcą był każdy,
kto pokonał choć jedno okrążenie.
Region
REKLAMA
Za nami II Bieg po Serce Zbója Szczyrka. 7. lipca na Placu św.
Jakuba zgromadziły się tłumy,
by wspólnie wesprzeć Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii im.
prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
oraz małego mieszkańca Szczyrku - Kubusia Kurowskiego.
Organizatorami niezwykłego
wydarzenia były: Stowarzyszenie Światowe Igrzyska Polonijne
„Polonia – Austria”, Stowarzyszenie Zbója Szczyrka oraz Miasto
Szczyrk.
Wydarzenie o takiej formule
już od 12 lat odbywa się wokół
wiedeńskiego ratusza, ciesząc
się niesłabnącym zainteresowaniem. Ideą imprezy jest pokonanie jak największej ilości
okrążeń wyznaczonej trasy.
Technika pokonywania okrążeń
jest dowolna, a w wydarzeniu
mógł uczestniczyć każdy. Trasę
można było pokonać biegiem,
przejechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach,
pokonać pieszo w grupie przyjaciół czy przejść z kijami do
nordic walking.
W upalną niedzielę 7 lipca najbardziej aktywni biegacze pokony-
13
Szczyrk / Buczkowice
Zawiły przetarg
17 maja w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy
Buczkowice pojawił się komunikat,
w którym widniała informacja o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy oraz
zorganizowanie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów. W konkursie
zwyciężyła spółka Ekoład, choć niższą
ofertę złożyła firma Sanit Trans
z Międzyrzecza Górnego.
W ogłoszeniu czytamy,
że najlepszą ofertę złożyła
spółka Ekoład, która przedstawiła lepsze warunki niżeli bielska Sita. Z postępowania został wykluczony
wspomniany Sanit Trans,
który nie spełnił warunku
dotyczącego „wiedzy i do-
świadczenia”. Zamawiający,
a więc gmina, wymagał, by
firma oferująca swoje usługi
wywiozła na rok przed złożeniem oferty 1500 ton odpadów w ciągu 12 miesięcy
z nieruchomości zamieszkałych. Firma z Międzyrzecza
w dokumentacji złożonej
do urzędu nie przedstawiła
tych wartości i została poproszona o uzupełnienie
danych. W dostarczonej
później dokumentacji Sanit Trans przedstawił potwierdzenie odbioru 1502
ton śmieci w minionym
roku. Urzędnicy doszukali
się jednak kolejnego uchybienia i ostatecznie sprawa
trafiła do Krajowej Izby
Odwoławczej w Warszawie,
która nakazała powtórzenie
czynności badania i oceny
ofert. Zamawiający po raz
drugi przystąpił do procedury i jak okazało się Sanit Trans otrzymał 100 pkt
konkursowych podczas gdy
Ekoład 94,56 pkt.
27 czerwca w BIP-ie pojawił się komunikat, w którym
czytamy, że zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia
umowy, a w związku z tym
zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą i jednocześnie jedyną braną pod
uwagę. I tak po wielu perturbacjach Ekoład wygrał
przetarg wart ponad 819 tys.
zł. Spółka ta jest własnością
gmin Wilkowice i Buczkowice, które mają w niej po
50 proc. udziałów.
Przy okazji warto nadmienić, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dla gminy
Buczkowice będzie zlokalizowany w Wilkowicach (ul.
Wilkowska 51, składowisko odpadów „EKOŁAD”).
PSZOK przyjmuje odpady
komunalne od mieszkańców gminy w dni robocze
w godz. 8.00 – 16.00 oraz soboty od godz. 8.00 – 13.00.
Odpady przywiezione przez
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub
prawo do własności (kopia
decyzji podatkowej).
pH
Odpady i łatanie dziury
Przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych w gminie Szczyrk wygrało
tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunalne. Śmieci to tylko jeden z wielu tematów
jakie były poruszane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Sporo czasu
poświęcono sprawom związanym z łataniem gminnego budżetu.
Podobnie jak w latach
poprzednich, śmieci od
mieszkańców Szczyrku będzie odbierało miejscowe
Przedsiębiorstwo Komunalne. Przetarg wyceniono
na kwotę 270 tys. zł. Podczas czerwcowych obrad
Rady Miejskiej, burmistrz
Wojciech Bydliński poinformował, że do urzędu
wpłynęło: 1481 deklaracji
z nieruchomości zamieszkałych, 59 z nieruchomości
mieszanych i 283 z niezamieszkałych. Liczba osób
niezamieszkałych a zameldowanych na terenie
Szczyrku, według składanych oświadczeń, wynosi
659. Wszystkie złożone
deklaracje zostały wprowadzone do systemu. Osoby,
które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji,
są wzywane i na bieżąco
uzupełniają deklaracje. Od
3 czerwca wydawane są
numery indywidualnych
kont do wnoszenia opłaty
śmieciowej. Ponadto radni
podjęli uchwałę, w której
mowa jest m.in. o ilości
odbieranych przez przedsiębiorstwo odpadów. Z jej
zapisów wynika, że każda
liczba pojemników ponad
zadeklarowaną zostanie
odebrana, natomiast gmina
Szczyrk obciąży mieszkańca
dodatkową opłatą za odbiór
i zagospodarowanie tych
odpadów zgodnie z odrębną uchwałą o usługach dodatkowych i cen za te usługi.
Warto w tym miejscu
nadmienić, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest
zlokalizowany dla mieszkańców gminy Szczyrk
w tejże miejscowości przy
ulicy Granicznej 1. Będzie
on czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 7-15.
Nie ma chętnych na mienie gminne
Samorządowcy omawiali także kwestię dzierżaw
terenów gminnych. Wobec
kiepskiej kondycji miejskiego budżetu postanowiono
uregulować tę sprawę. I tak
gmina będzie pozyskiwać
środki z tego tytułu za udostępnienie gruntów na górze
Klimczok, gdzie zlokalizowany jest sporych rozmiarów nadajnik. Jak powiedział burmistrz, władze
miasta pół roku negocjowały z właścicielem urządzenia
warunki dzierżawy. W tej
chwili już nikt nie kwestionuje, że te tereny należą do
miasta i kwoty wynikające
z obecności nadajnika będą
zasilać budżet Szczyrku. Kolejnym nadajnikiem, który
stanie na gminnych gruntach będzie ten zlokalizowany na Jaworzynie, gdzie
COS planuje rozbudowę
trasy narciarskiej. Znajdujący się tam nadajnik zostanie przesunięty i wyląduje
na gruntach należących do
gminy.
Powyższe wpływy to jednak tylko kropla w morzu
potrzeb dla deficytowego
skarbca Szczyrku. Samorządowcy szukają różnorakich sposobów na pozyskanie środków, także poprzez
sprzedaż mienia gminnego.
Mimo podejmowanych
starań, nie ma chętnych
m.in. na zakup Domu Wypoczynkowego Włókniarz.
Dlatego też samorządowcy ostatnio rozpatrywali
możliwość sprzedaży akcji
spółki AQUA. W posiadani
gminy znajduje się 580 tys.
akcji tej firmy. Taki pomysł
nie zyskał jednak akceptacji społecznej. Dlatego
padła kolejna propozycja
– sprzedaży kanalizacji,
która powstała nakładem 9
mln zł. Spółka AQUA ponoć nie chce zamienić tego
majątku na akcje i nie jest
szczególnie zainteresowana
skupowaniem tego majątku.
Pozostałe gminy też miały
z tym problem i ostatecznie
do transakcji nie doszło.
pH
Warto wiedzieć
14
www.region.info.pl
[email protected]
Jak sortować
Suche MOKRE
Opakowania plastikowe,
opakowania po napojach,
tzw. PET.
Odpady kuchenne, skorupki
jajek, resztki oraz obierki
owoców i warzyw.
Materiały wielomateriałowe
(kartoniki po sokach, po mleku),
papier, tektura.
Rośliny i ziemia kwiatowa,
trociny.
Metale żelazne i nieżelazne
Guma, skóra, tworzywa
sztuczne, opakowania po
kosmetykach, opakowania po
chemii gospodarczej.
Odpady tytoniowe (niedopałki
papierosów, popiół
papierosowy).
Tekstylia, obuwie.
Zużuyte ręczniki papierowe,
chusteczki higieniczne, mokry
papier lub karton, worki
do odkurzacza, pieluchy
jednorazowe i inne środki
higieny osobistej.
Drewno o gabarytach
umożliwiających umieszczenie
w pojemniku.
Szklane opakowania po
kosmetykach, butelki i słoiki po
napojach i żywności.
!
ę
j
u
g
e
r
Seg
Fusy z kawy i herbaty,
pozostałości po hodowli
zwierząt (psów, kotów,
gryzoni).
!
ę
j
u
g
e
r
Seg
www.region.info.pl
[email protected]
Wilkowice
Gmina chce zarabiać,
przedsiębiorca myśli o rozwoju
Tereny przemysłowe w Wilkowicach cieszą się sporym zainteresowaniem wśród
przedsiębiorców. Swoją fabrykę wybudowała tam m.in. bielska firma Lenko, która
wnioskowała do Urzędy Gminy o znaczną zniżkę podatku od nieruchomości.
Obniżenie podatku ma być warunkiem dalszego rozwoju firmy na terenie gminy.
Agencji Nieruchomości
Rolnej w 2007 roku. – 6
hektarów za kwotę ok. 676
tys. zł. Gmina zatroszczyła
się o niezbędną infrastrukturę w postaci kanalizacji
i wodociągów, co kosztowało ją 900 tys. zł, z czego
330 tys. dołożył wojewoda
śląski. Wypłacono także odszkodowania za grunty pod
ulicę Rolniczą. W 2011 r. wypłacono 75 tys., w 2012 r. 355
tys. zł i w 2013 167 tys. zł.
Dodatkowo projekt na ulicę Rolniczą kosztował 240
tys. zł. Sama budowa tego
ciągu pochłonęła ponad 6
mln zł, z czego 3,8 mln pochodziło z dofinansowania
zewnętrznego.
Wydatki te mają zostać
zrekompensowane przez
zbycie gruntów. W dniu
sesji Rady Gminy, sprzedano hektarową działkę za
kwotę 900 tys. zł. Wpły-
bonifikaty na całą dekadę,
ponieważ ich kadencja wygasa we wrześniu 2014 r.
- Nie możemy ulec presji –
przekonywał podczas obrad
Olma. - Pamiętajmy też, że
inwestycja była realizowana
w warunkach oporu społecznego. Niektórzy ludzie uważali, że Wilkowice to gmina
wiejska i taki charakter powinna zachować. To była na
ów czas trudna decyzja, bo
wpompowaliśmy tam sporo
pieniędzy z budżetu gminy.
Nie widzę powodu dla którego moglibyśmy robić wyjątek
dla firmy Lenko.
Wójt gminy Mieczysław
Rączka przybliżył później
okoliczności w jakich powstawały tereny przemysłowe, co miało być argumentem do nie przychylania się
do bonifikaty dla bielskiej
fabryki. Przypomniał, że
grunty gmina zakupiła od
Spór o chodniki
Paweł Hetnał
Mieszkańcy Bystrej od dłuższego czasu nie mogą doprosić
się budowy chodnika w górnym odcinku ulicy Fałata. Wójt
gminy twierdzi jednak, że mieszkańcy tego sołectwa nie
mogą czuć się pod tym względem poszkodowani.
Przystanek autobusowy Bystra-Sanatorium
Z interpelacją w sprawie chodników przy ulicy
Fałata jak i estetyki przystanku autobusowego przy
Sanatorium wystąpiła radna Anna Maślanka. Pytała władze gminy, czy przy
projektowaniu chodników
przy drogach powiatowych
uwzględniono wykonanie
chodnika przy ulicy Fałata
na odcinku od zajazdu Pod
Źródłem w kierunku Magnusa. W odpowiedzi wójt
Mieczysław Rączka zapowiedział remont chodnika
przy Sanatorium w Bystrej,
jednakże budowa chodnika na odcinku od zajazdu
Pod Źródłem nie jest aktualnie brana pod uwagę.
Tam konieczne byłoby wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę,
podczas gdy przy innych
jezdniach nie wymaga to
takowej dokumentacji, jak
to ma np. miejsce przy ul.
Wyzwolenia w Wilkowicach.
Maślanka uznała taką
odpowiedź za niesatysfakcjonującą. Jak podkreślała,
wielokrotnie wnioskowała
o remont chodnika przy
Sanatorium i budowę ciągu dla pieszych przy Fałata.
W jej opinii te dwa odcinki
są niezwykle niebezpieczne. Argumentowała, że na
odcinku powyżej zajazdu,
bardzo trudno jest minąć
się pojazdom, a pobocza
praktycznie tam nie ma.
Ponadto ponownie przekonywała, że gmina powinna
zająć się jak najszybciej
poprawą estetyki przy-
stanku autobusowego przy
Sanatorium, który bądź co
bądź jest zlokalizowany
w centrum sołectwa i stanowi jego wizytówkę. Gospodarz gminy nie zgodził
się z tą krytyką. Powiedział, że pomiędzy Sanatorium i skrzyżowaniem
z ulicą Szczyrkowską istnieje stary chodnik, z którego piesi mogą korzystać.
Rączka dodał, że przystanek autobusowy leży na
gruntach należących do
powiatu czyli ta inwestycja musi zostać przypisana do zadań związanych
z drogami powiatowymi.
Zaznaczył, że mieszkańcy
Bystrej nie mogą czuć się
poszkodowani w kwestii
budowy chodników, bowiem niedawno powstał
ponad kilometrowy odcinek przy ulicy Szczyrkowskiej, podczas gdy
zamieszkujący przy ulicy
Żywieckiej w Wilkowicach mają o wiele większe
problemy z bezpiecznym
poruszaniem się wzdłuż
tej ruchliwej drogi. Tymi
argumentami zakończyła
się wymiana zdań pomiędzy radną a wójtem.
pH
wy ze sprzedaży gruntów
zrównoważą w przyszłości
wydatki jakie gmina poniosła na budowę strefy.
Samorząd ponosi również
koszty związane z bieżącym
utrzymaniem powstałej infrastruktury, jak choćby
utrzymanie dróg dojazdowych, ich odśnieżanie
i oświetlanie. Kolejnym
wydatkiem będzie projekt
i budowa odnogi od ulicy
Eugeniusza Kwiatkowskiego, która bezpośrednio poprowadzi ruch z terenów
przemysłowych na drogę
ekspresową S69. Gmina jest
także w posiadaniu działek
nieopodal wysypiska śmieci
i tam również będzie musiała zapewnić ciągi komunikacyjne.
Za rok bieżący Lenko
prawdopodobnie zasili budżet gminy kwotą podatku od nieruchomości na
poziomie ok. 270 tys. zł.
Ostatecznie radni uznali,
że bonifikaty dla firmy Lenko nie będzie. Tymczasem
tenże podmiot, za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy, ogłosił
nabór pracowników do wilkowickiej fabryki.
pH
Uważaj na fotoradar
Do 19 lipca br. na ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, na
odcinku: od skrzyżowania
z ul. Żywiecką do granicy z Łodygowicami oraz na ul. Szczyrkowskiej w Bystrej i Mesznej
Straż Gminna przeprowadza
kontrole pomiarów prędkości.
W minionym roku, tylko w odstępie 12 dni, fotoradar Straży
Gminnej wykonał ponad 1,5
tys. zdjęć kierowcom przekraczającym prędkość.
Region
Rekreacja na
bystrzańskim
zbiorniku?
Badania inklinometryczne, które mają
wykazać odpowiednią lokalizację zbiornika
retencyjnego w Bystrej, dobiegły końca.
Jeden z radnych zasugerował, by przy
projektowaniu obiektu uwzględnić jego
funkcję rekreacyjną.
miejscu budowy zbiornika
dobiegły końca. Na podstawie uzyskanych danych
specjaliści sporządzą ekspertyzę czy może rozpocząć
się projektowanie zbiornika w wyznaczonym miejscu, czy też jego lokalizacja
zmieni się.
Jeśli budowa zbiornika
dojdzie do skutku, ma on
być rezerwuarem wody dla
całej gminy, która powinna
wystarczyć nawet na trzy
miesiące skrajnej suszy.
Zbiornik mieściłby się na
przedłużeniu ulicy Klimczoka, przy starej leśniczówce,
która obecnie stanowi budynek mieszkalny.
pH
Taką sugestię rzucił podczas czerwcowej sesji Rady
Gminy Piotr Waleczek. Pomysł zrodził się w głowie
radnego podczas ostatniej
wizyty wilkowickich samorządowców w gminie
Morawica w województwie
świętokrzyskim. Gmina ta
posiada zbiornik retencyjny,
który również służy celom
rekreacyjnym. Niewątpliwie
wprowadzenie takiej funkcji zbiornika zwiększyłoby
atrakcyjność tej malowniczej miejscowości.
Wójt gminy Mieczysław
Rączka odnosząc się do poruszonego tematu powiedział, że badania inklinometryczne w planowanym
Grupa zapaleńców
założyła klub
Jakiś czas temu grupa przyjaciół założyła w swojej rodzinnej
miejscowości Klub Sportowy Bystra. Jego powstanie jest zwieńczeniem
podwórkowych marzeń i wielką nadzieją na piłkarskie spełnienie.
Chcą stać się rozpoznawalną marką w regionie, dumą i wizytówką
sołectwa w gminie Wilkowice.
Archiwum KS Bystra
Lenko wnioskuje o zniżkę na poziomie 80 proc.
na okres 10 lat. Jeśli gmina
przychyli się do wniosku
to firma rozbuduje swój
wilkowicki oddział, a jeśli
nie to pozostanie w swojej
dotychczasowej siedzibie,
która mieści się w Bielsku-Białej. W czasie czerwcowej sesji Rady Gminy
jej przewodniczący Bartosz Olma podkreślał, że
samorządowcy nie mogą
robić wyjątku dla jednego
podmiotu. Jeśli do tego by
doszło, to pewnie posypałyby się podobne wnioski
od innych firm. Dodał, że
samorząd po to zainwestował w strefę, by czerpać
z niej korzyści - nie tylko
te wymierne finansowo,
ale i te związane z zatrudnieniem ludzi. Samorządowcy podkreślali, że nie
są kompetentni, by udzielać
15
Mamy nowy klub na piłkarskiej mapie regionu
KS Bystra w całości utrzymywany jest ze składek członkowskich jego założycieli
- w zdecydowanej większości
dwudziestoparoletnich ludzi,
którzy tworzą jego struktury
organizacyjne oraz kadrę szkoleniową i zawodniczą. Zgłosili
już swój zespół w poczet związku piłkarskiego i od nowego
sezonu rozpoczną przygodę
w bielskiej klasie B, a wcześniej
w Pucharze Polski. Póki co ciężko trenują i podejmują działania promocyjne na portalach
społecznościowych. Za nimi
pierwszy sukces - przy pomocy
facebookowych kibiców wygrali
konkurs jednej z hurtowni sportowych (ponad 1800 głosów) i w
zamian otrzymali komplet 15
strojów marki Adidas. Podczas
Dni Bystrej zaprezentowali swój
zespół już w nowych trykotach.
KS Bystra będzie rozgrywał
swoje ligowe mecze na boisku
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wilkowicach.
Nowy twór będzie dzielił ten
obiekt z GLKS-em Wilkowice.
W skład zarządu klubu
wchodzą:
Sebastian Snaczke - Prezes
Szymon Zając - V-ce Prezes
Beata Kudzia - Skarbnik
Jacek Zając - Sekretarz
JakubHabdas-Członek Zarządu
Trenerem zespołu seniorów
będzie Maciej Tokarczyk - początkujący, ale szalenie ambitny
szkoleniowiec.
pH
16
www.region.info.pl
[email protected]
Zdrowie, uroda
Koniczyna: Ona Cię wzmocni
Kąpiel z kwiatów koniczyny
Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense) W czasach
średniowiecznych w Europie chrześcijanie dostrzegali
w trójlistnej koniczynie symbol Trójcy Świętej. W XVIII
w roślinę wprowadzano do
upraw, służyła jako pasza
dla zwierząt. Wśród ziół zanoszonych na wsiach do kościoła w podzięce za stworzenie znajdował się wianuszek
purpurowoczerwonej zbierane są na szczytach pędów
w główkowate kwiatostany
o długości do 3 cm. Owocem
jest strąg, w którym znajduje się od 1-3 nasion. Roślina
zawiera flawonoidy, barwniki
antycyjanowe, fenolokwasy,
olejki eteryczne oraz różne
witaminy. Jest miododajna. Surowcem zielarskim są
kwiatostany ołówkowe oraz
ziele. Roślina wymaga stanowiska słonecznego, a także żyznej gleby. Wysiewana
jest pod nazwą koniczyna
czerwona. Koniczynę zbieramy od czerwca do września,
w momencie gdy rozkwitną
kwiaty, w suche, słoneczne
dni. Roślinę od razu rozkładamy do suszenia. Koniczyna
łąkowa działa moczopędnie,
Bestseller w księgarniach
Jennifer Scott odkrywa
sekrety życia francuskiej rodziny mieszkającej w ekskluzywnej szesnastej dzielnicy
w Paryżu. Lekcji stylu udziela jej sama Madame Chic,
a co najważniejsze – wcale
nie są one takie trudne. Jennifer przyjechała do Paryża
jako Kalifornijka, wróciła do
Kalifornii jako Paryżanka.
Dwadzieścia prostych rad
i wskazówek wystarczyło, by
nauczyć się żyć à la française.
Teraz czas na Ciebie!
lekarski
Jennifer L. Scott - autorka
bijącego rekordy popularności
lifestylowego bloga The Daily
Connoisseur i inspirowanego
nim poradnika Lekcje Madame Chic, który natychmiast
po publikacji opanował amerykańskie listy bestsellerów.
Pisze artykuły do „Huffington
Post Style”, współpracuje także z CNN, BBC, CBS News,
„The New York Times”, „USA
Today” oraz „The Daily Mail”.
Mieszka w Santa Monica.
Wydawnictwo Literackie
Nagietek należy do ziół o nadzwyczajnej mocy.
www.miarowekuchnie.pl
Nagietek przeciwdziała chorobom nowotworowym
REKLAMA
BEZPŁATNY PROJEKT Z WYCENĄ
tel. 791 083 362
również za doskonały środek
profilaktyczny w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza
po operacyjnym usunięciu
nowotworu. Doustnie zażywa się napar z kwiatów
nagietka przy schorzeniach
przewodu pokarmowego,
puchlinie wodnej, schorzeniach wątroby (szczególnie
przy niedostatecznym wydzielaniu żółci), żółtaczce
zakaźnej, nowotworach
złośliwych (hamuje procesy
chorobowe). Bakteriobójcze, antybiotyczne działanie nagietka potwierdziło
się w walce z gronkowcem
złocistym (Staphylococus
aureus), paciorkowcami, paratyfusem i grzybicą. Stare
receptury lecznictwa ludowego, sięgające niekiedy XII
wieku podawane niekiedy
z ust do ust, stosowane są
z dobrym skutkiem do dziś
- co potwierdzają badania
naukowe. Kwiat nagietka
stosuje się w różnej formie:
w postaci irygacji pomagają le czyć nadżerki macicy,
stany zapalne spowodowane
przez rzęsistka, upławy.
W postaci; plastrów, wyciągów i maści, stosowany
jest zewnętrznie.
www.vismaya-maitreya.pl
Odpowiedzi na zagadki ze strony 23
- najwyższa jakość mebli
- najlepsza obsługa
- fachowy montaż
- rozsądne ceny
Wilk, koza i kapusta
Chłop przewozi na drugi
brzeg kozę. Wraca, zabiera wilka,przewozi go na drugi brzeg,
zabiera kozę z powrotem.
Wraca, zostawia kozę i bierze
kapustę.
Przewozi ją na drugi brzeg,
zostawia z wilkiem i wraca po
kozę.
Region
- kuchenne
- pokojowe
- łazienkowe
- sklepowe
- biurowe
- szafy przesuwne
do zwalczania tej groźnej
choroby. W Związku Radzieckim wyprodukowano
preparat leczniczy, zawierający: 0,25 g sproszkowanych
koszyczków kwiatowych
i 0,10 g kwasu nikotynowego
- inaczej: witamina PP, która
posiada właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, Tabletki te o nazwie KN
mają działanie antytoksyczne i stosowane są z dobrym
skutkiem u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego i przełyku. Amerykański uczony dr med.
Drwey osiągając dobre efekty
lecznicze u pacjentów chorych na raka, uważa nagietek
zanim spotkał się z żoną, jechał
55 minut. Ponieważ pani Basia
również
W tym żółtopomarańczowym kwiatku o lepkich
i lekko owłosionych listkach tkwi tak potężna siła
lecznicza, że należy mu się
czołowe miejsce w terapii
naturalistycznej. Zastosowanie ma nieomal uniwersalne. Przede wszystkim
należy podkreślić tu fakt,
potwierdzony badaniami
przez uczonych radzieckich,
że nagietek posiada w sobie
cenne właściwości hamujące
wzrost nowotworów przez
zdolność wiązania toksycznych związków przemiany
materii, czym przyczynia się
do wzmacniania sił obronnych ustroju, potrzebnych
Pilot
Przeczytaj trzy pierwsze wyrazy w zagadce.
MEBLE NA WYMIAR DO KAŻDEGO WNETRZA:
Sklep firmowy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 14
szenia owadów i oparzenia.
Kąpiele z kwiatów koniczyny
działają wzmacniająco i odkażająco.
NAPAR Z KONICZYNY
Rozdrobnione ziele (2 i 1/2
łyżeczki ) zalewamy gorącą
wodą ( 3 szklanki ). Pozostawiamy pod przykryciem na
10-15 minut i przecedzamy.
Pijemy 3/4 szklanki 3 razy
dziennie na godzinę przed
posiłkiem.
KĄPIEL Z KWIATÓW
KONICZYNY
Garść kwiatów koniczyny
zalewamy 2 litrami wrzącej wody. Pozostawiamy
pod przykryciem 30 minut.
Otrzymany napar wlewamy
do wanny z ciepłą wodą. Kąpiel powinna trwać 15 minut.
Jerzy Słaboń
Nagietek
Lekcje Madame Chic
Paryski szyk teraz w Twoim zasięgu!
wykrztuśnie, przeciwświądowo, przeciwzapalnie, rozkurczowo, wzmacniająco oraz
reguluje metabolizm.
ZASTOSOWANIE
W medycynie-wewnętrznie. Napary z ziela podaje
się w schorzeniach nerek,
zapaleniu pęcherza, zaburzeniach ze strony przewodu
pokarmowego, schorzeniach
skórnych, jako ziele oczyszczające, przy uporczywym
suchym kaszlu oraz kokluszu.
Zewnętrznie- kompresy z naparu stosuje się przy
bólach artretycznych, obrzękach limfatycznych. Z nalewki wymieszanej z wodą
przygotowuje się płyn do
przemywania oczu w stanach
zapalnych. Roztarte świeże
kwiaty stosuje się na uką-
Spacer czy spacerek?
55 minut. Mąż pani Basi musiał wyjechać o czwartej, aby być
na stacji o piątej. W ten sposób
cała droga tam i z powrotem
zajęłaby mu 120 minut. Tym razem zajęła mu 110 minut. A więc
Koniczyna łąkowa
zrobiony z koniczyny. Przynoszono zwykle nieparzystą
liczbę wianków, a każdy był
wielkości dłoni, upleciony
z innych ziół, mających jedyne w swoim rodzaju właściwości. Wianek z koniczyny
zabrany na targ miał zapewnić pomyślność w handlu.
Obecnie roślina występuje
w Europie, Azji, Ameryce
Północnej i Południowej
Afryce. W Polsce porasta
łąki, przydroża, pola na terenie całego kraju. Koniczyna
łąkowa to roślina wieloletnia
należąca do rodziny bobowatych. Osiąga wysokość 50
cm, ma podnoszącą się, kanciastą, owłosioną i gałęzistą
łodygę. Kwitnie od czerwca
do września. Motylkowe
grzbieciste kwiaty o barwie
www.region.info.pl
[email protected]
Przepisy
Kulinaria
17
„Kluski z południa” ze skwarkami
Przesyłam czytelnikom
Regionu przepisy na potrawy (część potraw), które to KGW Pisarzowice
prezentowało na Festiwalu
Ziemniaka” Polsko i Słowacki sposób na ziemniaka”
w Zabrzegu w dniu 25 maja
2013r.- zorganizowanym
przez Starostwo Powiatu
w Bielsku-Białej.
Tradycyjna potrawa regionalna; kotleciki ziemniaczane z białą rzepą wraz
z kompotem z suszu otrzymały na tymże Festiwalu
Wyróżnienie od Wydziału Gospodarki i Promocji
i Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wszystkie te potrawy jak
i napoje można sporządzić
bardzo szybko i są wspaniale na letnie upalne dni.
Pozdrawiam i życzę
smacznego,
Cecylia Puzoń –przewodnicząca KGW Pisarzowice
Dziękujemy
w imieniu czytelników
Ciasto cytrynowe
Składniki:
(ciasto) - 25dkg mąki tortowej, 25dkg cukru zwykłego,
6 jajek, 25dkg margaryny, 1
płaska łyżeczka proszku do
pieczenia, cała starta skórka
z cytryny wraz ze sokiem,
(biały lukier)- 2 białka, 20
dkg. cukru pudru, łyżka spirytusu
Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem
i margaryną na masę. Dodać
sok i startą na drobnej tarce
skórkę z cytryny. Następnie
przesianą mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia.
Białka ubić na sztywno i delikatnie mieszając dodawać
do ciasta. Wylać ciasto na
blachę .
Piec ok.40 minut w temperaturze ok. 180oC. Po wystudzeniu ciasta udekorować
białym lukrem.
Lukier: 2 białka ubić następnie dodać spirytus i cukier puder ucierając wszystko pałką na jednolita masę.
Udekorować smarując całe
ciasto lukrem ,bądź ozdabiać
lejąc po cieście strużką.
KGW
Napój
jabłkowo-miętowy
KGW
KGW Pisarzowice
KGW Pisarzowice poleca
Tradycyjna potrawa regionalna
(Kompot z suszonych
owoców )1,5 litra wody, 2łyżki cukru, 20dkg suszonych jabłek,
6 szt. suszonych moreli, 6-7
suszonych śliwek kalifornijskich, skórka (ze sparzonej)
obranej 1 cytryny.
Wyśmienite potrawy
Składniki: (Kotleciki
ziemniaczane) 1kg ziemniaków,1-2 jajka, sól, pieprz,
gałka muszkatołowa,15dkg
mąki ziemniaczanej, pęczek
szczypioru, 1 duża cebula, 2
łyżki oleju do smażenia cebuli, olej do smażenia kotletów.
Panierka: 20dkg mąki
wrocławskiej, 2 jajka, 10 dkg
Wyślij nam
swój
Składniki
– ½ litra soku jabłkowego,
1 litr wody,
2 łyżki suszonej melisy
i mięty,
5 dkg miodu,
1 łyżeczka soku z cytryny.
Wykonanie:
przepis!
Do wrzącej wody wsypać
miętę i melisę. Naparzać
około 10 minut.
Odcedzić , dodać miód,
sok z cytryny i sok jabłkowy. Wymieszać. Podawać na
zimno i gorąco.
KGW
REKLAMA
niaków. Wymieszać razem ugotowane i surowe
ziemniaki. Dodać jajko lub
dwa, mąkę ziemniaczaną
i zagnieść ciasto. Mokrymi
rękami formować nieduże
kluski. Jeśli ciasto jest za
rzadkie i się nie klei, dodać jeszcze trochę mąki
ziemniaczanej. Kluski gotować w osolonej wodzie,
na bardzo słabym ogniu
(ok. 25-30 min.) Podawać
polane usmażonym boczkiem z cebulą.
KGW
Kotleciki ziemniaczane
z białą rzepą i kompot
z suszonych owoców
bułki tartej, (zamiast bułki
tartej można użyć ziarna sezamowego).
(Sałatka z białej rzepy)1 biała rzepa, 3 jabłka
(mogą być kwaśne bądź słodkie),puszka kukurydzy, mały
jogurt grecki, 1 łyżka majonezu kieleckiego,½ paczki sosu
jogurtowo-czosnkowego.
REKLAMA
Orzeźwiający napój
Składniki: 1,5kg ziemniaków,1-2 jajka, ew. trochę
mąki ziemniaczanej, sól,
usmażone 2 główki cebuli
z 20dkg boczku
Wykonanie:
Ziemniaki 2/3 ugotować
w łupinach, obrać i jeszcze
gorące przepuścić przez
maszynkę , a pozostałe
zetrzeć na tarce, zawinąć
w gazę i mocno odcisnąć
nad miską. Sok odstawić.
Po kwadransie z soku zlać
wodę, a osad z dna miski
dodać do surowych ziem-
Zachęcamy Państwa
do nadsyłania swoich
sprawdzonych przepisów kulinarnych. Opublikujemy je bezpłatnie
na łamach Regionu. możesz pochwalić się swoim
kulinarnym talentem.
Przepis wyślij na adres:
[email protected]
Region
Wykonanie:
Kotleciki ziemniaczane
Ziemniaki dokładnie
umyć i ugotować w łupinach.
Obrać z łupin (jeszcze ciepłe)
i przepuścić przez maszynkę.
Pozostawić na noc. Następnego dnia wymieszać z jajkami, mąką ziemniaczaną
,drobno pokrojonym szczypiorem i usmażoną na oleju
cebulą .Doprawić pieprzem,
solą, gałka muszkatołową.
(Jeżeli masa będzie za rzadka
dodać jeszcze mąki). Łyżką
stołową nabierać ciasto i robić okrągłe placuszki. Każdy
placuszek obtoczyć w mące,
następnie w rozbełtanym
jajku ,później w tartej bułce.
Piec na patelni jak kotlety.
Sałatka z białej rzepy
Rzepę i jabłka umyć, następnie obrać i zetrzeć na
tarce o dużych oczkach i wymieszać .W osobnym naczyniu wymieszać jogurt grecki
z majonezem i sosem sałatkowym ,pozostawić na 15
minut. Po ok. 15 minutach
z rzepy i jabłka delikatnie odcisnąć sok (o ile jabłka będą
soczyste),następnie połączyć
z puszką kukurydzy oraz kremem. Kompot z suszonych
owoców
Zagotować wodę z cukrem
dodać suszone jabłka, morele, śliwki i skórkę z obranej
cytryny. Gotować do miękkości jabłek. Kiedy kompot
przestygnie wyciągnąć skórkę z okrojonej cytryny.
KGW
www.region.info.pl
[email protected]
Warto wiedzieć / Region
18
Region: Warto wiedzieć
Warto wiedzieć: Zabytki Bielska-Białej
Dla nich
Willa
przy ulicy
Cygański Las
Lompy
był miejscem
szczególnym
TMZBB, S.Biłka
Kto by pomyślał, że na wzór słynnego Finistre we francuskiej Bretanii bielscy malarze
i rysownicy stworzyli i prowadzili własną kolonię artystyczną w Cygańskim Lasku.
O tych pasjonujących wydarzeniach w historii naszego miasta opowiedziała podczas
plenerowej wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Olszówka, pani Teresa
Dudek-Bujarek, pracownik Muzeum w Bielsku-Białej, historyk sztuki.
Wycieczka po Cygańskim Lesie
Podczas swojej długoletniej pracy badawczej, Pani
Teresa Dudej-Bujarek, prześledziła twórczość i losy
kilkudziesięciu wybitnych
artystów z naszego regionu.
Odkryła, że Cygański Las,
dla wielu z nich, był miejscem
szczególnym. Tutaj albo spotykali się na plenerach, albo
mieszkali tworząc, w okresie
międzywojennym, kolonie artystyczną. Takich kolonii było
wiele w Europie, bo zgodnie
z ówczesną modą artyści
chcieli odczuwać krajobraz
w bezpośrednim kontakcie,
a Cygański Las im to oferował do woli.
Do najsłynniejszych twórców związanych z Cygańskim
Lasem należeli m.in:
Feliks Ryżewski syn Karola
Riesenfelda urodzony w 1891
roku w Bielsku. Był synem
znanego bielskiego fabrykanta Carla Riesenfelda, który
prowadził swoją fabrykę Ka-Ri-Bi przy obecnej ul. Cechowej. Fabryka ta, jak wiele
innych fabryk włókienniczych
w Bielsku-Białej podzieliła los zmian gospodarczych
współczesnej historii miasta.
Obecnie na miejscu byłego
Finexu stoi Sfera II. Feliks był
skrzypkiem i w l. 20 i 30 XX
w. grywał m.in. w orkiestrze
Teatru Bielskiego. Namiętnie
uprawiał łyżwiarstwo figurowe. Grywał także w tenisa.
Ponoć korty tenisowe w Cygańskim Lasku powstały także przy jego dużym udziale.
Szczęśliwie przeżył wojnę.
Pomogła mu w tym zmiana
nazwiska z Riesenfeld na Ry-
żewski. Jako wyznawca judaizmu narażony był niechybną
śmierć z rąk nazistów. Jednak
życzliwości mieszkańców Żywiecczyzny pozwoliła mu na
powrót do rodzinnego Bielska
i kontynuowanie dzieła swojego ojca. Zamieszkał w willi
przy obecnej ul. Pocztowej.
Jednakże z przyczyn politycznych produkcja sukna mocno
kulała. Natomiast za namową
Stanisława Oczki studiował
rysunek i malarstwo. Malował
akwarele. Szczególnie upodobał sobie beskidzkie pejzaże,
martwą naturę i kwiaty. Na
pewno atmosfera Cygańskiego
Lasku dodawała mu twórczej
weny. Po wydarzeniach marca 1968 wyjechał do Niemiec.
Zmarł w 1974r.
Jakub Glasner, urodzony
w 1879 roku w Rdzawce, leżącej u podnóża Gorców, skąd
prowadzi piękny szklak turystyczny na Turbacz. Tuż po narodzinach kolejnego dziecka
rodzina Glasnerów przenosi
się do Białej. Prowadzili tam
skład wina. Jakub pobierał nauki w Wiedniu i Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
W 1902 roku poznał Juliana
Fałata. Po I wojnie światowej
zamieszkał w Bielsku przy
obecnej ulicy Piastowskiej,
gdzie miał swoją pracownię.
W willi szwagra Szymona
Bendeta przy Laskowej w Cygańskim Lasku spotykał się
za środowiskiem bielskich
i bialskich malarzy i grafików.
Należy domniemywać, że urok
tego miejsca w sposób kapitalny oddziaływał na jego artystyczna duszę.
Herta Karasek-Strzygowski, często ze swoimi mężami odwiedzała Bielsko i dom
przy ul. Pocztowej nieopodal
Specjalistycznego Szpitala
Psychiatrycznego. Herta urodziła się 21.06.1896 r. w rodzinie fabrykanta Rudolfa i Anny
z domu Gulcher. Szkołę Malarstwa dla Kobiet ukończyła w Wiedniu. W roku 1925
poślubiła Józefa Strzygowskiego, syna znanego sukiennika z ówczesnych Leszczyn.
W 1942 roku ponownie żeni
się, tym razem z Alfredem
Karaskiem, profesorem Uniwersytetu w Breslau (dzisiejszy Wrocław). Tematem jej
prac malarskich były przede
wszystkim górskie pejzaże
(Skrzyczne, Magurka) i portrety. Była zagorzałym sympatykiem nazizmu, dlatego
też po zakończeniu II wojny
światowej opuściła Austrię
i zamieszkała w Bawarii.
Zmarła w roku 1970.
Stanisław Oczko, urodzony
w Kozach w roku 1913. Znakomity malarz, konserwator
i animator życia kulturalnego naszego miasta. Stanisław
Oczko jest postacią nietuzinkową. M.in. w 1947 założył
Szkołę Malarstwa Rysunku
i Rzeźby To z tej inicjatywy
zrodził się bielski Plastyk.
W 1958 roku był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Bielska-Białej. Inicjował
powstanie Muzeum Fałata,
Muzeum Włókiennictwa. Był
autorem wielu prac na temat
malarstwa i sztuki współczesnej. Malował akwarele o tematyce pejzażowej i takież
technika olejną.
Bertold Oczko studiował
malarstwo w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych
w latach 1929 – 1934 u W. Jarockiego i I. Pieńkowskiego.
W czasie studiów otrzymał
kilka nagród i wyróżnień,
między innymi za akty i pejzaże. Z powodu choroby wyjechał do Szwecji. Prezentował
swoje prace również w rodzinnym Bielsku. Oprócz malarstwa uprawiał również grafikę; znane są jego miedzioryty
i drzeworyty.
Vincent Oczko (1885 –
1946) Mieszkał w Olszówce
Dolnej. Malował akwarele,
szczególnie pejzaże, beskidzkie, panoramy i akty. Uprawiał
także malarstwo sztalugowe,
rysunek i grafikę. Był także
zapalonym fotografem. Swoje natchnienie do malowania
czerpał z dobrze zrobionych
zdjęć fotograficznych. Niektóre jego prace można podziwiać
w Muzeum Bielska-Białej.
Gotfryd Koneczny, pseudonim „Friedolin”, urodził się
w 1916 roku w Bielsku w rodzinie urzędnika sądowego
Franza i Zyty z d. Hermann.
Absolwent ASP w Krakowie,
gdzie pobierał nauki u samych
mistrzów: Jarockiego i Mehoffera. Po wojnie zamieszkał
w Wiedniu. Uprawiał malarstwo olejne, akwarelę i rysunek. Pozostawił po sobie
sporo prac związanych z Bielskiem i Cieszynem. Także malował plenery z Beskidów i Alp.
Zmarł w 1978 r. w Wiedniu.
Wszyscy ci artyści pozostawili po sobie wiele rysunków,
obrazów przedstawiających
nie tylko krajobraz, ale i sceny
rodzajowe. Dzięki zaś Hercie
Karasek-Strzygowski możemy zapoznać się z wyglądem
mieszkańców Olszówki w strojach ludowych.
Do najczęściej odwiedzanych przez owych artystów
i utrwalonych miejsc należał
tak zwany Diabelskim Młyn,
gdzie dziś znajdują się stawy
z hodowlą pstrągów, a dawniej
był bardzo romantyczny stawek, gdzie w otoczeniu pięknej roślinności, śpiewie ptaków i absolutnej ciszy ludzie
ci ładowali swoje artystyczne
akumulatory, co później przeradzało się w ich malarskiej
twórczości, oddając tę szczególną atmosferę i niepowtarzalny nastrój tego miejsca.
Cygański Las jest zatem
miejscem szczególnym, bo leżąc nieopodal dużego miasta
przemysłowego potrafił niegdyś, ale także i teraz, pozytywnie wpłynąć na każdego, także
artystę wyzwalając najgłębsze
pokłady weny i natchnienia.
Stanisław Biłka
Przy obecnej ul. 1 Maja
stoją zabudowania niegdysiejszej fabryki
sukna i farbiarni Karola Wolfa. W II poł.
XIX w. była to jedna z większych fabryk,
która korzystała do procesów produkcyjnych
z młynówki płynącej pomiędzy obecnymi
ulicami 1 Maja i Partyzantów.
Willa przy ul.Lompy
Jej właściciel, bogaty
przemysłowiec Bielski był
prekursorem zastosowania
bardzo nowoczesnej, jak na
owe czasy technologii opartej na żelbecie. Jak podaje
Ewa Janoszek w swojej pracy
„Architektura przemysłowa
Bielska i Białej”, Karol Wolf
zbudował wg. planów architektów firmy Edward Ast &
Comp, pierwszą bodaj halę
fabryczną przy wykorzystaniu żelbetonu. Była to hala
fabryczna na ówczesnym Pastornaku (dzisiejszej ulicy 1
Maja 20). Na przestrzeni kolejnych lat fabryka rozwijała
się znakomicie. Przyczyniła
się do tego prosperita wyrobów wełnianych na rynkach zbytu Europy XIX i XX
wiecznej. W 1912r. za sprawą architektów Franciszka
i Karola Schulzów powstała
nowoczesna farbiarnia. Ci
sami architekci wykonali
bardzo nietypowy jak dla
architektury Bielska projekt
willi, który zlecił im Karol
Wolf. Wybudowali oni na
ówczesnym Kozielcu (obecna ul. Lompy) wille rodzinną
w niespotykanym na terenie
Śląska Austriackiego gotyku
strukturalnym. „Castelled
styl”, jako żywy zaczerpnięty
został z czasów średniowiecza posłużył do budowy tej
nietypowej architektonicznie
budowli Bielska. Faza strukturalna gotyku odznaczała
się pogłębieniem znajomości
konstrukcji budowli, wynikających z rozwoju historii
sztuki i nowych technologii
w budownictwie. Styl ten
znalazł wyraz w architekturze wiejskich siedzib typu
„zamkowego” m.in. słynnej
rezydencja H. Walpole`a
w Strawberry Hill. Bielska
willa Karola Wolfa ma dach
wysoki, dwuspadowy. Elewacja całego budynku wykonana została z dzikiego kamienia. Wieżyczka schodowa
z klasycznym dla tego stylu
hełmem ostrosłupowym ze
sterczyną. Solidny kamienny
portal, neoromański z surową archiwoltą, nad którą
łagodnie zaznacza się falistą
linią daszek. Stolarka bramy
z okuciami i ćwiekami. We
wnętrzu wykusza, na parterze, neogotyckie sklepienie żebrowe ze zwornikiem,
w którym osadzona jest piękna płaskorzeźba z motywem
roślinnym. W głównym hollu
sklepienie belkowane, oryginalne, z wyrytą na ornamencie z dwugłowym wężem
i okiem opatrzności (czyżby
miały by być to znaki wolnomularskie?) data powstania obiektu – 1920 rok. Mur
z dzikiego kamienia nadający
całej budowli surowy wygląd.
Ściany pokryte dużymi blokami kamiennymi. Obramienia
tarasów zwieńczone są neorenesansowym krenelażem co
nadaje całości budowli wygląd surowy, ale też i odrobinę romantyczny. Przez długi
lata w tym obiekcie funkcjonowało przedszkole . Na
początku lat 90-tych obiekt
opustoszał i zaczął podupadać. Nowy właściciel doprowadził wille do stanu prawie
oryginalnego, chroniąc tym
samym obiekt ten przed
zniszczeniem, co pozwoli
nadal Bielsku szczycić się tym
nietypowym przykładem budowli w stylu neogotyckim.
Stanisław Biłka
www.region.info.pl
[email protected]
Ogłoszenia / Region
OGŁOSZENIA
PRACA
Praktyki w kulturze
Fundacja im. Zofii Kossak po
szukuje chętnych do odbycia
bezpłatnych praktyk studenckich w Centrum Kultury i Sztuki
„Dwór Kossaków” KONTAKT:
Fundacja im. Zofii Kossak, ul.
Stary Dwór 4, 43-436 Górki
Wielkie, tel. 33 851 03 51,
e-mail: [email protected],
www.dworkossakow.pl
Wynajem domków całorocznych Buczkowice Ośrodek
posiada osiem komfortowych
domków, przystosowanych do
całorocznego wypoczynku.
Ośrodek dysponuje sześcioma
domkami po 8 miejsc noclegowych i dwoma domkami
po 6 miejsc noclegowych. Tel.
600248195
Kontroler ds JakościTeamPrevent Poland Sp. z o.o.
aktualnie poszukuje kandydatów na kontrolerów ds. jakości
Bielsko-Biała, 32/3263008
Konwersacje z AnglikiemOferujemy konwersacje po
angielsku z narowodym Anglikiem, 70zl za 1godz 15min ,
z możliwoscia dojazdu w obrebie Bielska-Bialej.Zainteresowanych proszę o kontrakt na
numer 0731620524
Zespół Albatros Mamy duże
doświadczenie w obsłudze
muzycznej imprez, takich jak
wesela, studniówki, festyny,
wieczorki taneczne, dancingi,
itp. tel. 532 593 932, www.
albatros.info.pl
Darmowy odbiór zużytego
sprzętu RTV i AGDGwarantujemy darmowy odbiór zużytego
sprzętu z Bielska-Białej i okolic!
W razie potrzeby pomożemy
w załadunku ciężkiego sprzętu! Wystarczy zadzwonić lub
wysłać maila: tel. 515 134 729,
[email protected]
Warunek- sprzęt musi być
kompletny
Zostań konsultantką/em
Marizy Zawsze otrzymasz
rabat 30%,zamawiasz ile
chcesz. Renata Zielezińska
ID – 001501 – Niezależny
Manager Marki Mariza. Tel.
514-554-229 (kontakt po godz.
15), GG: 5665363
Montaż Biżuterii w domu!!!
Prosta praca dla każdego,
stała lub dodatkowa, bez kwalifikacji. Nie ważne czy masz
18, 30 czy 60 lat - możesz
zarabiać pieniądze. Napisz
do nas po szczegóły. Email:
[email protected]
Praca w domu - cały
kraj. Składanie długopisów.
Atrakcyjne zarobki w zaciszu
własnego mieszkania. Praca
nie wymagająca żadnych specjalnych kwalifikacji. Praca dla
każdego bez względu na wiek,
stała lub dodatkowa. Pracując
w domu możesz zarobić 1600
zł miesięcznie. Aktualne na
terenie całego kraju. Napisz do
19
nas i zacznij zarabiać w domu.
Email: partnerbiznesinfo@
yahoo.pl
Elektrycy i hydraulicy potrzebni do pracy w Niemczech. Elektrycy z świadectwem kwalifikacji
lub świadectwem ukończenia
szkoły elektrycznej, hydraulicy
z doświadczeniem, Warunki
socjalne AOK Sicherheitsversiecherung (odp naszego ZUS
i Ubez Zdrowotnego), Możliwość ubiegania sie o pieniądze
na dziecko z Familienkasse ok.
184 EURO/miesiąc, Umowa na
pól roku z opcja przedluzenia
na czas nieokreślony, Urlopy
po 3miesiacu pracy, 26 dni
urlopu po 1 roku pracy, Zaliczki
tygodniowe w wysokosci 150
EURO po 2 tygodniach pracy.
tel. 510 846 992
ła
-Bia
o
k
ls
5
Bie
ki 3
n
e
z
”
utr
otym
ul. J
ł
Z
a
ar n
z
a
„B
KUPIĘ
KUPIE KAŻDEGO MERCEDESA SPRINTERA. Samochody mogą wymagać poprawek
jak również mieć nieaktualne
opłaty. Cena adekwatna do
stanu,uczciwe wynagrodzenie.
Umowa kupna-sprzedaży.
CAŁY KRAJ Zadzwoń- 721605-052
KUPIE KAŻDĄ TOYOTE
COROLLA e10 z silnikiem DIESLA. Zdecydowanie w każdym
stanie technicznym. Odbiór
własnym transportem. Szybko
i uczciwie. Dobrze zapłace.
721-605-052
SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę. Działka rolna o pow. 0,96ha
w okolicach wsi WIDOWO
o nr 364. 22000 zł. Widowo tel.
500171366
Sprzedam
saksofon
(tenor, srebrny)
marki Amati.
Instrument
wymaga
remontu. Cena
600 zł. Telefon:
502-874-251
(Bielsko-Biała).
OGŁOSZENIA RÓŻNE
Psychoterapia indywidualna i grupowa; www.psycho-
terapia-bielsko.eu. Rejestracja
i informacje tel.: 515 045 005
Comarch ERP OptimaFirma DYNAMIC Usługi
Informatyczne Brunon
Pieszka autoryzowany partner COMARCH S.A. oferuje
wdrożenie, szkolenia, konsultacje z najpopularniejszego
na rynku systemu finansowe-księgowego Comarch ERP
Optima. Fakturowanie już od
99 zł. Szukasz oszczędności
wybierz wersję online jedyne
15 zł /mc. Więcej na www.
dynamic.net.pl
Usługi ogólnobudowlane
Bielsko-Biała i okolice
Przyjmę zlecenia na wykonanie robót: budowa domów,
prace wykończeniowe, docieplanie budynków, remonty.
Tel.:797763776
Ogrodzenia wyprzedaż
tel. 33 488 05 65
Kamień: granit, marmur,
onyx, trawertyn, piaskowiec.
Wyroby: blaty kuchenne, parapety, kominki, schody, łazienki.
Marlex tel. 33 817 40 83,
e-mail: [email protected],
www.marlex-m.pl
REKLAMA
Kaniów: oko w oko
Wieczorek: kontynuacja
tego co dobre
KUPON OGŁOSZENIOWY
Do zamieszczonego kuponu należy czytelnie wpisać treść ogłoszenia
i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do naszego biura
ogłoszeń. Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu gazety.
Treść ogłoszenia drobnego (do 15 słów):
Przełom Kaniów zmagania w bielskiej A-klasie
zakończył na najniższym stopniu podium. Z prezesem
Grzegorzem Wieczorkiem rozmawialiśmy m.in.
o minionych rozgrywkach oraz sezonie 2013/2014.
Po rundzie jesiennej Przełom był na drugim miejsce
w tabeli, skończyło się na trzecim. Jak pan ocenia miniony
sezon?
Runda jesienna w wykonaniu naszego zespołu była znakomita, a potwierdzeniem tego
faktu była wygrana w ostatnim
spotkaniu na boisku lidera
w Kobiernicach 5:3. Tak jak
pan wspomniał, byliśmy wtedy
na drugim miejscu z szansami na włączenie się w walkę
o awans. Początek rundy rewanżowej był troszkę gorszy,
a po remisach u siebie z Buczkowicami i Międzyrzeczem
było wiadome, że liga okręgowa w tym sezonie jest poza naszym zasięgiem. Jestem jednak
zadowolony z postawy naszego
zespołu. Zdobyliśmy 57 punktów, a przypomnę tylko, że jak
zajmowaliśmy w ubiegłych sezonach 2 miejsca, tych punktów
było 48. W pamięci będziemy
mieli znakomite pojedynki na
wiosnę z Pisarzowicami i Kobiernicami. W tych spotkaniach
potwierdziliśmy, że miejsce na
podium jak najbardziej nam się
należy.
Soła zasłużenie awansowała? Wam dwukrotnie udało się
pokonać tą drużynę?
Grzegorz Wieczorek - prezes
Przełomu Kaniów
Soła awansowała, ponieważ
miała najwięcej zdobytych
punktów i to nie podlega żadnej dyskusji. Jednak patrząc na
nasze bezpośrednie pojedynki,
to dwukrotnie lepszym zespołem na boisku była kaniowska
drużyna, która strzeliła liderowi aż 10 bramek. Prawie połowę tego, co kobierniczanie
stracili w perspektywie całego
sezonu.
II Święto Sportu w Kaniowie było okazją do podsumowania występów wszystkich
zespołu Przełomu w zeszłym
sezonie? Jaki to był okres dla
klubu?
II Święto Sportu to dwa dni,
w których chcieliśmy pokazać,
że warto coś robić dla lokalnej
społeczności. Moim zdaniem
społeczna działalność ludzi
działających w klubie nie powinna ograniczać się tylko do
papierków. Przyciągnęliśmy na
stadion dzieci, młodzież, osoby
dorosłe. Odbył się mecz strażaków z zarządem, a w sobotni
wieczór masa ludzi przybyła
na festyn sportowy. W niedzielę cztery drużyny młodzików
rywalizowały na boisku w turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina.
Cała impreza odbyła się pod
patronatem posła RP Stanisława Pięty. Tydzień później
w Turnieju Dzikich Drużyn
o Puchar Starosty Bielskiego rywalizowało aż 9 drużyn. Myślę,
że te dni były obrazem tego, co
wydarzyło się w naszym klubie
w minionym sezonie. Oczywiście, nie zawsze jest kolorowo,
ale robimy wszystko, żeby przyciągnąć ludzi do naszego klubu
i żeby wszystko szło w dobrym
kierunku.
Nowy sezon, to nowe rozdanie. W Kaniowie dojdzie do jakiś personalnych przetasowań?
Dodaj ogłoszenie na stronie:
www.region.info.pl
BIURO OGŁOSZEŃ:
Redakcja REGION, ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała
Dużych przetasowań na
pewno nie będzie. Jeśli dojdzie
do zmian, to kosmetycznych.
Mamy bardzo dobrą drużynę
seniorów, wykrystalizowała się
całkiem zgrana paczka w juniorach i młodzikach, żaczki
również chętnie uczęszczają na
treningi. Chciałbym, aby był to
okres kontynuacji tego, co dobrze funkcjonuje.
Jakie cele na zbliżający się
sezon 2013/2014 zarząd Przełomu stawia sobie i pierwszej
drużynie?
Konkretne cele zweryfikuje
boisko, ale jestem przekonany,
że z naszym ambitnym trenerem i zaangażowaną drużyną
powalczymy o kolejne miejsce
na pudle. Jakie to będzie miejsce, trudno oczywiście określić.
W przyszłym roku będziemy
świętować 65-lecie klubu, zatem
fajnie byłoby zakończyć sezon
sukcesem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
beka
Landek: IV liga śląska, grupa 2
Pierwszy sparing beniaminka
Spójnia Landek w minionym sezonie
wywalczyła awans do IV ligi śląskiej, grupy
2. Podopieczni Sławomira Białka rozpoczęli
przygotowania do rozgrywek. Rozegrali
pierwszy test-mecz, w którym stanęli w
szranki z III-ligową Polonią Łaziska Górne.
W spotkaniu z czołową drużyną III ligi opolsko-śląskiej trener
Sławomir Białek testował kilku
kandydatów do gry w Landeku.
Większość z nich dostanie szanse na zaprezentowanie swoich
umiejętności w kolejnych sparingach. - Jednemu zawodnikowi już
podziękowaliśmy. Pozostali mają
jeszcze czas, by udowodnić swoją
przydatność do drużyny. Ciągle
szukamy piłkarzy, którzy będą dla
nas wzmocnieniem. Na testach na
pewno pojawią się kolejni – mówi
Białek, który z postawy zespołu
w konfrontacji z Polonią nie może
być zadowolony. - Zabrakło nam
koncentracji. Traciliśmy gole po
indywidualnych błędach. Mamy
nad czym pracować. Premierowa
odsłona była wyrównana, w dru-
giej rywale przeważali – stwierdza
opiekun Spójni.
Spójnia Landek – Polonia Łaziska Górne 1:5 (0:2)
Bramka dla Spójni: Jodłowiec
(60’)
Spójnia: I połowa: testowany
zawodnik (30’ Jacak) – Krzak,
Genc, testowany zawodnik, Jodłowiec, Kubica, Szwarc, Łacek,
testowany zawodnik, Górniak,
Folek
II połowa: Jacak (60’ Korzus)
– Jodłowiec, Żagan, testowany
zawodnik, Krzak, Kubica (80’
Tomalik), testowany zawodnik,
Łacek (80’ Kubica), testowany
zawodnk, Zieliński, Kępka (85’
Jędrzejko)
beka
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
20
Bielsko-Biała: Urzędnicy nie widzą tutaj biegaczy
Po prostu
wystarczą buty
Region
Bieganie jest najbardziej popularnym sportem. O podejściu amatorskim i profesjonalnym do biegania. O początkach i aktualnych sukcesach Ultra Beskid Sport z Bielska-Białej,
a także o problemach współpracy z miastem i bieganiu rozmawiamy z prezesem Jarosławem Gniewkiem
- prezesem tego stowarzyszenia.
Jarosław Gniewek - Ultra Beskid Sport
Jak to się wszystko zaczęło? Jakie były główne
cele powstania Waszego
stowarzyszenia?.
To się rodziło w naszych
głowach kilka lat. W Bielsku
nie było nigdy formalnej
grupy dla amatorów biegania, oczywiście był co prawda od zawsze Klub Sportowy
Sprint, ale to było skierowane głównie pod młodzież
REKLAMA
i głównie pod sport profesjonalny. Ostatnie lata to
jest taki boom na bieganie,
coraz więcej imprez biegowych, społeczeństwo zaczęło się więcej ruszać, stąd
też wynikła taka potrzeba
integracji. Takim ogniwem
łączącym była moja osoba
oraz osoby ze Sklepu Biegacza, właściwie z Igosportu
wtedy. Każdy w sumie ko-
goś znał jakiegoś biegacza
i postanowiliśmy wspólnie
jakoś to sformalizować.
Takie sformalizowanie pomogło nam podjąć jakieś
inicjatywy tutaj stworzyć
w Bielsku-Białej, organizację zawodów, organizację
treningów. W tym roku jesteśmy np. organizatorem
trzech dużych imprez, liczących się w Polsce, bo czy
Złote Kierpce na Skrzyczne,
czy Bieg Górski na Magurkę
o Puchar Igosport tak naprawdę przyjeżdżają nawet
osoby znad morza.
Jaka przyszłość, jakie
sukcesy?
To się cały czas rozwija. Ultra Beskid Sport ma
już 47 członków w różnym wieku. Chodzi przede
wszystkim o dobrą zabawę,
aczkolwiek mamy kilku takich zawodników, którzy są
bardzo ambitni i dla nich
zabawa to nie wystarcza.
Takie nazwiska jak Marysia Cebo, Marek Skrzyp to
myślę, że będą się liczyły tutaj w kraju. Marysia
Cebo została powołanie do
kadry Polski w tym roku.
Moja osoba też jest w czołówce biegaczy górskich.
Ten sezon też pokazuje, że
w kolektywie jest ta siła. We
wszystkich takich zawodach
regionalnych jak bieg na
Hrobaczą w Kozach, czy
bieg na Błatnią w Jaworzu,
czy na Magurkę w Bielsku
nasi zawodnicy zdobywali
czołowe miejsca, mówiąc
kolokwialnie rządziliśmy.
W każdej kategorii byliśmy
na podium. Analizując nasze wyniki jesteśmy trzecią
siłą, jeżeli chodzi o kluby,
w biegach górskich poza
RMD Montrail Team i Salomon Sunnto. To cieszy.
Każdy jest taką dźwignią
dla każdego nie ma jakiś
przykazań odgórnych, każdy sobie coś innego wyciąga
z przynależności do naszego
stowarzyszenia.
Jak wygląda współpraca
z miastem Bielsko-Biała, czy Wasze inicjatywy
i działania są wspierane
przez Prezydenta Miasta?
Współpraca z miastem na
razie nie bardzo nam idzie.
Startowaliśmy w różnych
konkursach, nasze pomysły
zostały odrzucone. Szkoda
bo jest potencjał. Wnioski
nasze nie przeszły z powodów formalnych. Ja natomiast w to nie wierzę, gdyż
przed ich złożeniem jeden
urzędnik to sprawdzał i powiedział, że wszystko jest
ok. To było w zeszłym roku,
w tym roku podobnie był
jakiś błąd, ale mam też sygnały z innych stowarzyszeń
i innych klubów, że liczą się
dobre znajomości, dobre
wejścia. Niemniej jednak
robimy swoje bez żadnego
wsparcia miasta. W tym
roku udało się nawiązać
współpracę z miastem
Szczyrk. Już nam pomagają.
Jest szczera taka fajna chęć
współpracy. Sami dzwonią,
sami tym się interesują, żyją
tym. Może jest to związane
z tym, że w tutaj w Bielsku
mamy klub pierwszoligowy piłki nożnej, siatkówka, może inne sporty są na
pierwszym miejscu. Nie
widzą tutaj po prostu biegaczy. W moim mniemaniu
to błędne myślenie bo jak
wspomniałem bieganie stało się najpopularniejszym
sportem i powinniśmy
promować je wśród społeczeństwa, a nie tylko wśród
najsilniejszych zawodników i inwestować pieniądze
miejskie w sporty, które nie
każdego mogą interesować.
Ale jest przecież Bieg
Fiata i z tego co wiem to
miasto desygnuje pieniądze na tę imprezę?
Jeżeli chodzi o ten bieg
to duże wsparcie z miasta
dostaje agencja ASIR Andrzeja Filipiaka. Proszę
zauważyć, że dwie rzeczy –
po pierwsze bieg ma bardzo
długą, głęboką tradycję no
i dwa, że tu są względy polityczno–gospodarcze. Fiat
jest firmą, którą w pewnym
okresie zatrudniała kilka
tysięcy ludzi, no i sam pan
Andrzej Filipiak wywodzi
się z tej firmy. Wiem, że
miasto wspiera, bieg ma
także wielu sponsorów.
Miasto tak naprawdę wokół
tego biegu nie robiło większego szumu medialnego,
bo zawsze było głucho na
ulicach, i dopiero ostatnie
biegi pokazały, że bieganie
jest bardzo popularne.
Ile trzeba biegać aby poprawić swoje zdrowie?
To trudne i dość złożone
pytanie. W zależności od
czego zaczynamy. Jeżeli nikt
nigdy nie uprawiał żadnego
sportu przez dziesięć, dwadzieścia lat, miał siedzący
tryb życia, i jeżeli on nagle
wstanie zza biurka to może
mieć problemy. Tutaj na
początku trzeba umiarkowanie trzy razy w tygodniu.
Jest taka zasada 3x30x130
czyli 3 x w tygodniu, 30
minut, wysiłek na 130 tętno. To trzydzieści minut nie
może być od razu biegiem.
Na początku należałoby
robić marszobiegi, a jeżeli
ktoś jest w starszym wieku
to na początku warto zrobić
badania.
Jak zachęciłbyś ludzi do
biegania?
Nic na siłę, każdy sport
jest piękny. Bieganie ma
to do siebie, ze jest tak
naprawdę mianownikiem
wszystkich sportów bo to
jest podstawowy element
poruszania się każdego
sportu czy to tenisa, czy
piłki nożnej. Jest najprostszą formą sportu. Najmniej
muszę inwestować bo ja nie
potrzebuję do tego ani partnerów, ani dodatkowego
sprzętu - po prostu wystarczą buty. Z głową pomalutku na pewno wszystko się
odnajdzie w tym bieganiu.
Ja wiem, że niektóre osoby mają złe wspomnienia
z biegania, bo w szkole na
ocenę, na siłę wymuszone
bieganie, ale są wyzwania,
są cele do zrealizowania
poprzez bieganie i tak zwana endorfina - czyli hormon
szczęścia, który podczas
wysiłku się wytwarza.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał:
Grzegorz Pastwa
Kaniów: II Święto Sportu w Kaniowie
Sportowy weekend w Kaniowie
W pierwszy weekend lipca w Kaniowie odbyło się II Święto Sportu. W ramach
dwudniowej imprezy rozegrano m.in. Turniej Młodzików o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina z udziałem czterech zespołów: LKS-u Bestwina,
KS-u Bestwinka, LKS-u Przełom Kaniów oraz LKS-u Sokół Zabrzeg.
W pierwszym meczu niedzielnej rywalizacji gospodarze z Kaniowa zmierzyli
się z drużyną z Bestwiny.
W premierowej odsłonie
gole nie padły, natomiast po
przerwie aż trzy. Po bramkach Sebastiana Zimnickiego i Kamila Wójtowicza LKS
Bestwina prowadziła 2:0. Honorowe trafienie dla Przełomu, w ostatniej akcji meczu,
zapisał na swoim koncie Dawid Marusza.
W drugim półfinale KS
Bestwinka stanęła w turniejowe szranki z LKS-em Sokół
Zabrzeg. Po 40 minutach rywalizacji, grano w systemie
2x20 minut, był bezbramkowy remis. O losach spotkania
zadecydował konkurs jedenastek. Rzuty karne lepiej egzekwowali zawodnicy Sokoła
i to oni awansowali do finału.
Mecz o trzecie miejsce pomiędzy gospodarzami a KS-em Bestwinka zakończył
się wynikiem 0:1. Bramkę
na wagę zwycięstwa zdobył
w drugiej odsłonie rywalizacji Arkadiusz Gawor. W finale LKS Bestwina nie pozostawiła rywalom żadnych
złudzeń. Gol Bartłomieja
Ślosarczyka i dwa trafienia
Przemysława Szczypki zadecydowały o tym, iż Puchar
Przewodniczącego Rady
Gminy Bestwina trafił w ręce
zawodników z Bestwiny.
Najlepszym bramkarzem
turnieju wybrano Dawida
Bielenina z Sokoła Zabrzeg.
Najskuteczniejszym zawodnikiem został natomiast
Przemysław Szczypka.
Dzień wcześniej miał odbyć się turnieju żaków. Niestety drużyny zaproszone do
udziału w nim, ze względu
na okres wakacyjny, miały spore problemy kadrowe
i ostatecznie nie doszedł do
skutku. Zgodnie z planem
rozegrano natomiast mecz
pomiędzy Zarządem Przeło-
mu Kaniów a OSP Kaniów.
Po spotkaniu obfitującym
w gole lepszy okazał się zespół Zarządu, który wygrał
6:3. Cztery bramki dla zwycięzców zdobył Wiesław
Kucharski, trener seniorów
Przełomu. W godzinach
wieczornych podsumowano
sezon 2012/2013 w wykonaniu wszystkich piłkarskich
zespołów z Kaniowa. Podczas pierwszego dnia Święta
Sportu swoje nietuzinkowe
umiejętności zaprezentował
na scenie Andrzej Kukla, rekordzista Guinessa w żonglowaniu piłką.
beka
www.region.info.pl
[email protected]
Sport
Bielsko-Biała: A-klasa Bielsko-Biała
21
Jasienica: IV liga śląska
Zamienił Czarnych Rozpoczną u siebie
na Zaporę
archiwum
Nowym trenerem Zapory Wapienica, spadkowicza z Bielskiej
Ligi Okręgowej został Daniel Bąk, który w poprzednim sezonie
pracował z Czarnymi Jaworze. Nowy opiekun Zapory tłumaczy
powody swojej decyzji.
Daniel Bąk skupiony podczas meczu
Daniel Bąk w przeszłości
grał w Zaporze i pracował
z młodzieżą wapienickiej
drużyny i to miało duży
wpływ na jego decyzję odnośnie rezygnacji z funkcji
trenera Czarnych. Były zawodnik m.in. BKS-u Stal
Bielsko-Biała, Spójni Landek i wspomnianej Zapory
w Jaworzu spędził niespełna rok. - Mam olbrzymi sentyment do klubu z Wapienicy. Spędziłem w nim sporo
czasu. Prowadziłem zajęcia
z grupami młodzieżowymi.
Zawodnicy, z którymi wówczas pracowałem są teraz
w kadrze pierwszego zespołu. Wróciłem, bo chcę kontynuować to, co wspólnie
zaczęliśmy tworzyć w juniorach. Zespół jest młody
i perspektywiczny. W „okręgówce” sobie nie poradził.
Zdaję sobie sprawę z tego,
że czeka nas sporo pracy.
Budujemy zespół w oparciu
o wychowanków i to jest
nasz priorytet na nadchodzący sezon. Konsolidacja
drużyny, która będzie grała
ofensywny futbol, to chcemy
osiągnąć – klaruje Bąk.
W miniony piątek wapieniczanie rozpoczęli
okres przygotowawczy,
podczas którego rozegrają
cztery test-mecze. Z drużyną pożegnał się Bartło-
miej Kostyra, skończyło się
bowiem jego wypożyczenie
z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Do gry w III-ligowym BKS-ie przymierzany
jest natomiast Marcin Habdas, o którym nowy opiekun Zapory wypowiada się
w samych superlatywach. Marcin ma spory potencjał.
Ma szansę za zaistnienie na
wyższym poziomie – ocenia.
Pracę w Zaporze Bąk
będzie łączył ze szkoleniem młodzieży w BKS-ie
Stal Bielsko-Biała. - Mam
nadzieję, że podobnie jak
w Jaworzu, uda mi się rozdwoić. W zeszłym sezonie
z w BKS-ie prowadziłem
trampkarzy starszych. Teraz
przechodzę z chłopakami
do juniorów - kończy były
opiekun Czarnych Jaworze.
beka
Na 10 sierpnia zaplanowano 1. kolejkę IV ligi śląskiej, grupy
II. Zespoły reprezentujące gminę Jasienica zmagania w
sezonie 2013/2014 rozpoczną przed własną publicznością.
10 sierpnia 2013 r., 1. kolejka IV ligi śląskiej II:
Herb Drzewiarza Jasienica
Herb Spójni Landek
Drze wiarz Jasienica
drugi sezonu na czwartoligowym poziomie zainauguruje potyczką z GTS-em Bojszowy. Natomiast
Spójnia Landek podejmie
Czarnych-Górala Żywiec.
Przed teoretycznie trudniejszym zadaniem staną
zatem podopieczni Sławomira Białka. Beniaminek
zmierzy się bowiem z czołową drużyną ubiegłego
sezonu.
Do historycznego, derbowego pojedynku pomiędzy Spójnią a Drzewiarzem, pojedynku, którego
stawką będzie prym w gminie Jasienica dojdzie w 5.
kolejce. Mecz odbędzie się
31 sierpnia w Landeku.
Jaworze: A-klasa Bielsko-Biała
Gruszfeld za Bąka
Bardzo krótko trwał wakat na stanowisku szkoleniowca
Czarnych Jaworze. Nowym opiekunem zespołu rywalizującego
w bielskiej A-klasie został Sebastian Gruszfeld.
Porąbka: Bielska Liga Okręgowa
centrumbielsko.futbolowo.pl
Wzięli przykład
z Podbeskidzia
Andrzej Jurczak - trener wiosennej rewelacji
Zapora w pierwszej rundzie wywalczyła tylko 15
punktów i znajdował się na
15, zagrożonym degradacją,
miejscu w tabeli. Wiosną
zespół z Porąbki zanotowała
jednak rewelacyjny wynik.
Zaliczył 9 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. W drugiej części sezonu lepszym bilansem
pochwalić się mogli tylko
mistrz i wicemistrz bielskiej
„okręgówki”, czyli Spójnia
Landek i Cukrownik Chybie.
Porównanie wyczynu Zapory
z dokonaniem Podbeskidzia
Bielsko-Biała nie jest chybione Trener Andrzej Jurczak
nie ukrywa, że zawodnikom
za wzór do naśladowania
przedstawiał postawę „Górali”. - Podpierałem się w szatni
przykładem Podbeskidzia.
Mówiłem chłopakom, że nie
Sebastian Gruszfeld
S ebastian Gr uszfeld
w przeszłości pracował
m.in. w klubie z Kalnej,
z którym wywalczył awans
do „okręgówki”, w Bucz-
kowicach oraz Pewli Małej. Z zespołem z Pewli
pożegnał się w trakcie
zakończonej niedawno
rundy wiosennej. Co ciekawe nowy opiekun Czarnych wywalczył w sezonie
2012/2013 mistrzostwo
jako zawodnik. Wraz z kolegami z drużyny Centrum
Old wygrał bowiem rozgrywki Bielsko-Bialskiej
Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej.
- Tęskniłem za piłką.
W klubie z Jaworza wszystko funkcjonuje tak jak powinno, więc bez wahania
przyjąłem ofertę działaczy.
Nie pierwszy raz proponowali mi pracę z zespołem.
Tym razem zdecydowałem
się ją podjąć. Dość szybko
doszliśmy do porozumienia
– mówi Gruszfeld.
Pracujący z Czarnymi
w zeszłym sezonie Daniel Bąk w nadchodzącym poprowadzi Zaporą
Wapienica, spadkowicza
z Bielskiej Ligi Okręgowej.
Bąk w klubie z Wapienicy
w przeszłości prowadził
zesp oły mło dzie żowe.
W seniorskiej kadrze Zapory jest kilku jego wychowanków.
beka
Kozy: A-klasa Bielsko-Biała
Zmiana trenera w Orle
W występującym na szczeblu bielskiej A-klasy Orle Kozy
doszło do zmiany trenera. Grzegorz Szulc, dotychczasowy
opiekun zespołu zrezygnował ze swojej funkcji.
lks-orzel-kozy.futbolowo.pl
lkszapora1948.futbolowo.pl
Zapora Porąbka po rundzie jesiennej Bielskiej Ligi Okręgowej
była skazywana na spadek. Wiosną podopieczni Andrzeja Jurczaka
spisywali się jednak rewelacyjnie i zachowali ligowy byt.
ma dla nas lepszego wzoru.
Należą im się duże brawa. Po
pierwszej rundzie sytuacja nie
była ciekawa. Przepracowaliśmy solidnie okres przygotowawczy, choć przedłużająca
się zimowa aura nie ułatwiała
nam życia. Szkoda, że forma
przyszła dopiero wiosną –
stwierdza opiekun Zapory,
która zanotowała w drugiej
rundzie serię dziesięciu spotkań bez porażki. - Graliśmy
wiosną z nożem na gardle.
Cieszymy się z utrzymania.
Presję wytrzymały nasze głowy. Zakończyliśmy sezon efektownie, to również powód do
satysfakcji – ocenia Jurczak.
Sezon 2012/2013 przeszedł jednak do historii.
Rozpoczynają się przygotowania do kolejnych rozgrywek. Zapora rozegra przed
startem rundy jesiennej kilka sparingów. Porąbczanie
formę szlifować będą m.in.
w pojedynkach z Niwą Nowa
Wieś, reprezentantem IV
ligi małopolskiej, grającym
w oświęcimskiej A-klasie
Orłem Witkowic, Spójnią
Landek, beniaminkiem IV
ligi śląskiej oraz Sołą Łęki
z wadowickiej „okręgówki”.
beka
Drzewiarz Jasienica –
GTS Bojszowy
Spójnia Landek – Czarni-Góral Żywiec
Wisła Ustronianka – Forteca Świerklany
Górnik III Zabrze – AKS
Mikołów
Górnik Pszów – GKS
1962 Jastrzębie-Zdrój
Iskra Pszczyna – Unia Racibórz
Jedność `32 Przyszowice
– Krupiński Suszec
Gwarek Ornontowice –
Podlesianka Katowice
beka
Grzegorz Szulc
Zespół z Kóz pod batutą
Grzegorza Szulca zakończył
rozgrywki bielskiej A-klasy
na dziesiątej pozycji. Wynik
do rewelacyjnych nie należy,
ale Orzeł dysponował najmłodszą kadrą w całej, ligowej
stawce. Średnia wieków zawodników w rundzie wiosennej wyniosła 20 lat. Okazuję
się, że trener o swoich zamiarach poinformował działaczy
klubu dużo wcześnie. - Decyzję podjąłem w styczniu.
Wówczas z zarządem ustaliłem, że poprowadzę drużynę
do końca sezonu. Moja rezygnacja nie ma nic wspólnego
z rezultatami czy sytuacją
w klubie. Mam po prostu inne
plany na przyszłość. Zespół jest
perspektywiczny i poukładany
– mówi o powodach rozstania
z Orłem Szulc.
Tymczasowym następcą
Szulca został Dawid Farnia. Były zawodnik Orła po
dłuższym rozbracie z piłką
wraca do gry i do czasu
pojawienia się w klubie nowego szkoleniowca, będzie
prowadził zajęcia z zespołem. Działacze Orła dogadali się już z nowym trenerem, ale na jego prośbę
oficjalnie jeszcze o tym nie
informują. - Chodzi o zawiłą sytuację trenera. Prosił
nas o cierpliwość i wstrzymanie się z podawaniem jego
nazwiska mediom – mówi
Artur Kuc, wiceprezes koziańskiego Orła.
beka
Baran 21.03 - 19.04Będzie to czas nowych znajomości przelotnego romansu, a może nawet zakazanej
miłości. Wiele namiętności
będzie również w Baranach
w związkach, które będą kuszone zdradą przez Strzelce,
Skorpiony lub Byki. Zdrowie
będzie dopisywało. Grożą
Baranom jedynie przelotne
przeziębienie, warto jednak
zadbać o kondycje fizyczną
może poranne bieganie lub
siłowania.
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
22
Horoskop
Wodnik 21.01 - 19.02
Tylko wodniki pozostające w stałych związkach
rodzinnych mogą spać
spokojnie. W Waszych
związkach zapanuje harmonia i spokój. Pozostałe
wodniki, a szczególnie te,
które jeszcze nie znalazły
tego jedynego, powinny
mieć się na baczności, tan
ktoś jest już bardzo blisko.
W tych miesiącu roztoczycie wokół siebie nieodparty
urok. W pracy, czeka Cię
dużo spraw do załatwienia,
uważaj na szał plotkowania, który sprowokuje twoja koleżanka, możesz stać
się ofiara pomówień, które
mogą cię zranić.
 

  
Byk 20.04 - 20.05
Nadchodzi czas gorszego
nastawienia i przygnębienia, Byki będą ospałe smutne i lekko depresyjne. Byki
w związkach w trudnych
chwilach owianych smutkiem odczują wsparcie ukochanych osób. Zdrowie poza
wahaniami nastroju będzie
dopisywało. Natomiast jeżeli chodzi o finanse Byki
powinny pilnować portfela,
ponieważ podczas zakupów
mogą go zgubić lub ktoś
może im go skraść.
musisz odleżeć swoje, gdyż
twoja niecierpliwość doprowadzi do nawrotu choroby i komplikacji. W życiu uczuciowym sielanka.
Wreszcie w związkach
harmonia, spokój. Idealny
okres na wspólny wyjazd ,
z którego możesz powrócić jako osoba wypoczętą
i szczęśliwą osobą.
świadczeń. Zainteresujesz
się niekonwencjonalnymi
dziedzinami wiedzy i chętnie podyskutujesz z kimś,
kto stosuje techniki uzdrawiania lub medytacji. Twoja wiedza o własnej duszy
i świecie stanie się bogatsza, a ty sam dzięki temu
będziesz bardziej wyrozumiały i serdeczny. Być może
odezwie się do ciebie ktoś,
o kim już prawie zapomniałeś? Sprawy z przeszłości
wymagać będą przemyślenia i zakończenia!
Rak 21.06 - 21.07
Dobry czas na planowanie. Zachowaj rozsądek
i umiar, a wszystkie plany
uda się zrealizować bez
problemu. Uważaj na Wagę
nie jest twoim prawdziwym
przyjacielem. W pracy okres
pełen spokoju i stabilizacji.
Zadziwisz współpracowników talentem organizacyjnym. Decyzje dotyczące
spraw finansowych odłóż
na następny miesiąc- warto
poczekać a zysk może być
dużo większy. Nie możesz
pozwolić żeby inni decydowali za Ciebie.
 
Bliźnięta 21.05 - 20.06
Zadbaj o zdrowie, bo
to dla Ciebie nie najlepszy
okres. W wolnej chwili wybierz się również na badania
kontrolne. W razie choroby
Panna 23.08 - 22.09
W najbliższym czasie
osoby z pod znaku Panny
powinny przezwyciężyć
nieśmiałość i pokazać swój
gorący temperament. Taka
zmiana w ich zachowaniu
sprzyjać będzie nowym znajomościom, a może i nawet
poznaniu wielkiej miłości.
Zdobędziesz serce osoby na
której ci od dawna zależy.
W sprawach uczuć ufaj intuicji. Nie baw się w gierki,
tylko szczerze mów o swoich potrzebach, a unikniesz
nieporozumień.
Lew 22.07 - 22.08
Zapowiada się czas niezwykłych odkryć i do-
czy Damiena Rice`a, jest równie piękna, przemyślana i doskonale wykonana. Zachwyceni 19-letnim Fismollem artyści
i dziennikarze tacy, jak Marek
Niedźwiecki czy Katarzyna
Nosowska, określają jego muzykę jako piękną, dojrzałą i na
światowym poziomie.
Kompozycje, słowa oraz
aranżacje są dziełem samego
Fismolla, realizacją i produkcją brzmienia zajął się Robert
Amirian, którego współautorstwa jest również część
tekstów. Zjawiskowym dopełnieniem tego tandemu jest
słynna Mandy Parnell z Londynu, której mastering od lat
jest integralną częścią brzmienia takich artystów, jak Björk,
Sigur Ros, Depeche Mode,
Roisin Murphy, Feist, Royksopp czy Matthew Herberta,
a która zgodziła się zmasterować również debiutancką płytę Fismolla po usłyszeniu kilku
pierwszych jego piosenek.
Muzyk
Na Polanie
Debiutancka płyta młodego
polskiego songwritera Fismolla zatytułowana jest „At Glade”,
Strzelec 22.11 - 21.12
Strzelce będą pragnęły
przeżyć coś niezwykłego.
W pracy będą miały dużo
nowych pomysłów, które
zostaną docenione. Powinny
być zadowolone ze znacznej
poprawy finansowej. W tym
roku będą dokonywać trafnych wyborów. Warto poświęcić więcej czasu rodzinie
i aktywniejszemu trybowi
życia. Otoczenie będzie wywierało na nie duży wpływ.
Jednak będą mogły liczyć
na pomoc i zrozumienie ze
strony bliskich.
Skorpion 23.10 - 21.11
Skorpiony będą bardzo
dobrze zorganizowane
i będą wytrwałe w realizacji określonego planu. Nie
będą chciały uczestniczyć
w zabawach, a jedną pożyteczną rozrywka dla nich
będzie uprawianie letnich
sportów, które dadzą im
możliwości r ywalizacji
i odreagowania napięcia.
W sprawach zawodowych
wykażą się pracowitym trybem życia, a dzięki temu zyskają uznanie przełożonych.
Koziorożec 22.12 - 20.01
Wpływ planet dodaje koziorożcom uroku i ułatwia
dogadywanie się z innymi
osobami, oraz sprzyja w tym
miesiącu odpoczynkowi
i uprawianiu letnich sportów.
Rada na lato: musisz znaleźć
czas na to co lubisz i bez
wyrzutów sumienia oddaj
się różnym przyjemnością.
Samotne koziorożce mogą
liczyć na poznanie interesującego wielbiciela, może to być
ktoś z kim dawniej łączyła Cię
nie tylko bliska znajomość.
Ryby 20.02 - 20.03
Czeka je sporo wyzwań
i niespodzianek. Będzie to
okres dość pracowity, wymagający wytrwałości i opanowania. Ale należy pamiętać
również o odpoczynku. wielomiesięczny trud i wysiłek
się opłaci, i zaowocuje na
dłuższy okres. W zdrowiu
należy uważać, gdyż rybki
są delikatne i podatne na
infekcje. Zwodnicze zmiany
pogody im nie służą. W miłości okres idealny na zmiany i na poważne decyzje.
Wróżka
   
Muzyka: Tę płytę warto mieć
W księgarniach muzycznych
Waga 23.09 - 22.10
Twoje relacje z partnerem mogą ulec zmianie,
tylko od Ciebie zależy czy
będzie to zmiana na lepsze.
Zabierz się za swoje życie
szczerze mów o swoich
potrzebach. Samotne Wagi
powinny przestać gonić za
miłością. W sprawach zawodowych staraj się być
solidny, bo nawet drobne
błędy mogą Cię słono kosztować. Możliwa kontuzja
zacznij dbać o swoje zdrowie. Skup się szczególnie na
odżywianiu.
czyli „Na Polanie”. To opowieść
o świecie wrażeń widzianym
oczami młodego, wrażliwego,
kochającego naturę człowieka,
wchodzącego w życie, poznającego ludzi, uczucia i samego
siebie. Jest płytą bardzo intymną, a przy tym różnorodną
i potrafiącą poruszać słuchaczy bez względu na ich wiek.
Stylistycznie można ją wymienić jednym tchem obok
płyt Bon Ivera, Bena Howarda
Sudoku
W księgarniach: Światowy Bestseller
Kocham Nowy Jork
W księgarniach
Catherine, trzydziestoletnia prawniczka z Paryża,
rozpoczyna pracę na Wall
Street w nowojorskim oddziale swojej firmy. Szybko
przekonuje się, że biurowe
życie pełne jest dworskich
intryg. Złośliwe zlecenia
koleżanek z pracy, drobne
wpadki, podejrzane spojrzenia – we wszystkich
kłopotach nie zawodzi jej
optymizm i perfumy Diora w torebce. „Kocham
Nowy Jork” to dynamiczna, wciągająca opowieść
o nowoczesnej kobiecie,
która zdobywa wielki
świat. Jak to robi? Przede
wszystkim nigdy nie przestaje być sobą. Książka
Laflèche (wziętej prawniczki, która postanowiła rzucić karierę bizneswoman)
to jednocześnie zabawny
i przenikliwy portret życia
największych graczy na
scenie Manhattanu. Kanadyjska pisarka ukazuje kulisy Wall Street – miejsca
intryg i nieczystych zagrań.
W kinach: Premiera 5.07.2013
REKLAMA
World War Z
Warto zobaczyć
Pewnego zwyczajnego
dnia, podczas spokojnej jazdy samochodem,
Gerry Lane i jego rodzina wpadają w olbrzymi
korek. Lane, były śledczy ONZ szybko wyczuwa, że to z czym mają do
czynienia nie jest zwykłą uliczną blokadą. Na
niebie słychać policyjne
śmigłowce, po ulicach
krążą policjanci na motocyklach, a miasto po-
grąża się w chaosie. Coś
sprawia, że grupy ludzi
wściekle atakują się nawzajem. Zabójczy wirus,
który rozprzestrzenia się
przez ugryzienie przemienia zdrowych ludzi
w coś trudnego do zdefiniowania, dzikiego. Sąsiad zwraca się przeciwko sąsiadowi; pomocny
nieznajomy nagle staje
się niebezpiecznym wrogiem. Pochodzenie wiru-
„Dziennik Bridget Jones”, „Ally McBeal”, „Seks
w wielkim mieście” –
wszystko , co w nich najlepsze, znajdziecie w tej
książce.
Isabelle Laflèche – przez
wiele lat pracowała jako
prawniczka w Nowym
Yorku, Toronto i Montrealu. Dziś przede wszystkim pisze książki i pracuje w branży modowej. Na
łamach magazynu „Clin
d`oeil” publikuje artykuły
poświęcone kulturze i modzie. Powieść „Kocham
Nowy Jork” kanadyjskiej
pisarki to światowy bestseller. Kontynuacja –
„Kocham Paryż” – już
wkrótce.
Wydawnictwo
Literackie
sa jest nieznane, a liczba
zainfekowanych rośnie
z dnia na dzień, co wkrótce staje się światową pandemią.
Kiedy zarażeni przejmują światowe siły zbrojne i gwałtownie niszczą
rządy państw, Lane zostaje zmuszony do powrotu
do dawnego niebezpiecznego życia, aby zapewnić
bezpieczeństwo rodzinie.
Rozpoczyna desperackie
poszukiwania źródła epidemii i środków, które
powstrzymają jej rozprzestrzenianie.
Kinomaniak
www.region.info.pl
[email protected]
Rozrywka
23
Krzyżówka
koza i kapusta
Chłop musi przewieźć
na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety,
posiada łódkę, która może
pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę, wilka albo
kapustę). Na jednym brzegu
nie mogą zostać bez opieki
chłopa: wilk z kozą (bo wilk
zje kozę), ani koza z kapustą
(bo koza zje kapustę).
Pytanie: Co ma zrobić
chłop, aby wszystkich przewieźć na drugi brzeg?
Odpowiedź na stronie 16.
Logik
kontakty
Spacer czy spacerek? Humor
Pani Basia wysłała SMS do
swego męża, że przyjedzie do
niego na urlop pociągiem,
przychodzącym do miejsca
wypoczynku o godzinie piątej. Mąż miał wyjechać po
nią samochodem na stację.
Jazda na stację zajmuje mężowi pani Basi dokładnie
godzinę. Tymczasem okazało się, że pociąg przyszedł
nie o piątej, lecz o czwartej.
Pani Basia wobec tego ruszyła w drogę na piechotę.
Po pewnym czasie spotkała
męża. - Jak to dobrze, że cię
spotykam - zawołała. - Bolą
mnie już nogi.
Mąż zawrócił i przyjechali
dokładnie w godzinę i 50 minut po jego wyjeździe.
Pytanie: Ile czasu szła pani
Basia drogą, zanim spotkała
męża?
Odpowiedź na stronie 16
Matematyk
Wywiad z Osamą:
- Jaki jest pana ulubiony kolor?
- Hmmm... GRANATOWY.
- Marka pana samochodu?
- Citroen C4.
- Jak wygrywa pan w tenisa?
- Używam dobrej RAKIETY.
- Pana ulubiony aktor?
- Zbigniew ZAMACHOWSKI.
- Jaki serial ogląda pan najczęściej?
- Kapitana BOMBĘ.
- Co wręcza pan swojej walentynce?
- Hmmm... No oczywiście, że
BOMBONIERKĘ.
- Co zrobiłby pan, gdyby
uczennice rozmawiały na pana
lekcjach?
- Oczywiście bym je ROZSADZIŁ.
- Jak pan wchodzi do basenu?
- Skaczę na BOMBĘ.
- Od tego wywiadu rozbolała
mnie głowa. Dokończymy jutro.
- Niech pan weźmie iBUM.
Mi zawsze pomaga. Wiem,
Zagadka - Iluzja
Pilot samolotu
Jesteś Pilotem Samolotu,
Samolot leci do Warszawy
i wysiada 10 osób, a wsiada
40 osób, następnie leci do
Londynu i wsiada 100 osób,a
wysiada 1 osoba, póżniej leci
do Nowego Jorku i wysiada 5
osób,a wsiada 20 osób.
Pytanie: Ile pilot ma lat?
Odpowiedzi na stronie 16
Logik
W kinach
Istniejąca od wieków
tajna organizacja OKO
zbiera ekipę najbardziej utalentowanych,
obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami
iluzjonistów i powierza
im cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się
podjąć. O grupie robi
się głośno po spektaklu,
podczas którego rabują bank znajdujący się
na innym kontynencie,
- Panie kapitanie, musimy
się pilnie wynurzyć.
- O co chodzi?
- Dziś na obiad pierogi...
- No i co?
- Na opakowaniu jest napisane: „Po wypłynięciu gotować
przez 5-7 minut”.
mam trochę WYBUCHOWY
charakter.
--Para zgłosiła się do seksuologa. Mąż poskarżył się lekarzowi
z dziwnej dolegliwości.
- Wie pan, panie doktorze,
kiedy kocham się z żoną po
raz pierwszy, jestem rozpalony
i pocę się. Natomiast kiedy kocham się z żoną po raz drugi,
jest mi bardzo zimno.
Lekarz zaskoczony zbadał
pacjenta, ale nie znalazł przyczyn tego niecodziennego
schorzenia. Postanowił więc
porozmawiać z żoną.
- Proszę pani, pani mąż skarży się, że kiedy kocha się z panią
po raz pierwszy jest mu bardzo
gorąco, a kiedy robi to po raz
drugi, marznie. Czy może pani
to wytłumaczyć?
- Oczywiście, panie doktorze. Pierwszy raz robimy to
przeważnie w czerwcu, drugi
w grudniu.
--Przychodzi młody chłopaczek do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, ja nie mogę
iść do wojska.
- Dlaczego?
- Widzi pan tego pająka?
- No widzę.
- No widzi pan, a ja go nie
widzę.
--Szpital psychiatryczny. Ordynator oprowadza młodego
psychiatrę po oddziale:
- Tutaj jest sala Napoleonów,
a tutaj - mechaników samochodowych...
- A gdzie oni są? Nikogo nie
widzę.
- Leżą pod łóżkami i naprawiają...
wesoły
---Okręt podwodny. Młody
kuk przychodzi do kapitana:
a miliony przelewają na
konta ludzi obecnych na
widowni. Tropem iluzjonistów rusza agent
FBI, przekonany, że za
ich działalnością musi
kryć się coś więcej. Nie
jest on jedynym człowiekiem, który chce poznać
tajemnicę grupy, która
przygotowuje się do realizacji bezprecedensowego planu.
FilmWeb
REKLAMA
Wilk,
Ważne
Telefon alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
GOPR 985, 601 100 300
WOPR 601 100 100
Telefon Zaufania 988
Informacja AIDS 958
Pomoc Drogowa 981
Straż Miejska 986
Bestwina
URZĄD GMINY
tel. 32 215 77 00
POLICJA
tel. 32 215 32 25
Bielsko-Biała
URZĄD MIASTA
tel. 33 49 71 800
POLICJA
tel. 33 812 12 55
Buczkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 66
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Czechowice-Dziedzice
URZĄD MIASTA
tel. 32 214 71 10
POLICJA
tel. 32 215 32 35
Jasienica
URZĄD GMINY
tel. 33 815 22 31
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Jaworze
URZĄD GMINY
tel. 33 828 66 00
POLICJA
tel. 33 825 05 10
Kozy
URZĄD GMINY
tel. 33 829 86 50
POLICJA
tel. 33 813 07 10
Porąbka
URZĄD GMINY
tel. 33 827 28 10
POLICJA
tel. 33 817 52 13
Szczyrk
URZĄD GMINY
tel. 33 829 50 00
POLICJA
tel. 33 825 46 10
Wilamowice
URZĄD GMINY
tel. 33 812 94 30
POLICJA
tel. 33 8175 212
Wilkowice
URZĄD GMINY
tel. 33 499 00 77
POLICJA
tel. 33 817 82 65
www.region.info.pl
[email protected]
Na końcu
24
Kronika Policyjna
11.07.2013 - ukradli
zdrapki
Na łut szczęścia liczyli
trzej bielszczanie, którzy
z jednego z salonów prasowych w Bielsku-Białej przy
ul. Grabowej skradli blisko
130 zdrapek loteryjnych
o wartości 260zł. Zanim
jednak zdążyli się dowiedzieć czy cokolwiek wygrali, zostali zatrzymani przez
policjantów z komisariatu I.
W środę popołudniu trzej
mężczyźni pojawili się w salonie prasowym. Celowo
wywoływali zamieszanie,
a nawet dla niepoznaki zakupili kilka zdrapek loteryjnych. Udało im się odwrócić uwagę sprzedawczyni
i skraść blisko 130 zdrapek.
Kiedy podekscytowani myślą o ewentualnej wygranej
zdrapywali losy, zostali zatrzymani przez policjantów.
Sprawcami okazali się trzej
bielszczanie w wieku od 32
– 69 lat. Przewieziono ich
do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży, za co
mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat.
11.07.2013 - „kreatywna”
księgowa
Policjanci z komisariatu II
w Bielsku-Białej zatrzymali
42-letnią księgową, która
od dłuższego czasu okradała bielską firmę, w której
pracowała. Kobieta, która
wyprowadziła z firmy prawie 700 tys. zł, usłyszała już
zarzuty. Na wniosek policji
i prokuratury, sąd tymczasowo aresztował zatrzymaną.
Jak ustalili śledczy, księgowa robiła przelewy z rachunku firmowego na prywatny
rachunek bankowy. Swój
przestępczy proceder prowadziła od 5 lat. Policjanci
zabezpieczyli dokumentację
finansową firmy i w toku
śledztwa wykazali, że na
prywatny rachunek księgowa wyprowadziła blisko 700
tys. zł. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutów
przywłaszczenia mienia
znacznej wartości. Śledczy
zabezpieczyli mienie należące do zatrzymanej na kwotę
blisko 230 tys. zł, w tym biżuterię o wartości prawie 80
tys. zł i wysokiej klasy sprzęt
elektroniczny. Bielski sąd na
wniosek policji i prokuratury aresztował zatrzymaną. Za
przestępstwa te grozi jej do
10 lat więzienia.
10.07.2013 - włamywacze
zatrzymani
Policjanci ze Szczyrku
ustalili i zatrzymali we wtorek 9 lipca dwóch mężczyzn
podejrzanych o włamanie
do budynku w Wilkowicach.
Łupem rabusiów padło wyposażenie o wartości blisko
500 zł. Za przestępstwo to
grozi im teraz do 10 lat więzienia.
Do włamania doszło
nocą z 5/6 lipca br. Włamywacze skradli z budynku piec węglowy i armaturę
łazienkową. Śledczy poszukiwali sprawców tego przestępstwa. Szybko ustalili, że
związek z włamaniem mają
dwaj mieszkańcy powiatu
bielskiego w wieku 31 i 37
lat. Wczoraj ich zatrzymali,
a w czasie przeszukania ich
mieszkań odnaleźli zrabowane mienie. Obaj sprawcy
trafili do policyjnego aresztu.
Usłyszeli już zarzuty. O ich
dalszym losie rozstrzygnie
prokurator.
10.07.2013 - awanturnik
zdemolował drzwi
Policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który
zdemolował drzwi w jednym z mieszkań w centrum
miasta.
Mężczyzna awanturował
się w korytarzu bloku w centrum Czechowic-Dziedzic,
usiłując się przedostać do
jednego z mieszkań. Robił
to w mało wyszukany sposób, kilkakrotnie uderzając siekierą w drzwi. Kiedy
w progu stanęła właścicielka
mieszkania, sprawca zażądał, aby jej brat zwrócił mu
pieniądze. Powiadomieni
o zdarzeniu policjanci zatrzymali awanturnika. Przewieziono go do policyjnego
aresztu. Zatrzymany usłyszał
już zarzuty uszkodzenia cudzego mienia, za co grozi mu
do 5 lat za kratami.
09.07.2013 - kradzież
w lokalu
37-letni bielszczanin
usłyszał zarzuty kradzieży
pieniędzy z jednego z lokali w Bielsku-Białej przy ul.
Ikara.
Mężczyzna zamówił trzy
drinki. W czasie, gdy barmanka przygotowywała
trunki złodziej skradł z kasy
gotówkę w wysokości 500
zł. Personel lokalu szybko
zorientował się, że doszło do
kradzieży i wezwał na miejsce policjantów. Mundurowi
zatrzymali rabusia i odzyskali skradzione przez niego
pieniądze. Sprawca trafił do
policyjnego aresztu. Nazajutrz usłyszał zarzuty kradzieży, za co może spędzić
w więzieniu najbliższe 5 lat.
09.07.2013 - „na podwójnym gazie”
24-letni, pijany kierowca
suzuki spowodował w po-
Bezpieczne przewozy
W minioną środę policjanci z bielskiej drogówki prowadzili wzmożone
kontrole stanu trzeźwości kierujących autobusami, busami i pojazdami
„nauki jazdy”. Na terenie miasta i powiatu zorganizowano kilka
punktów kontrolnych w rejonach dworców, zatok autobusowych oraz
baz transportowych.
Celem działań było eliminowanie z ruchu kierujących
pod wpływem alkoholu.
Podczas akcji mundurowi
skontrolowali 61 autobusów, 82 busy i 22 samochody „nauki jazdy”. Wszyscy
kierujący tymi pojazdami
byli trzeźwi.W trakcie pro-
wadzonych działań policjanci zatrzymali natomiast
aż czterech kierowców „osobówek”, którzy zdecydowali
się na jazdę na podwójnym
gazie. Groźnie wyglądało
zdarzenie, do którego doszło
w Kozach na ul. Przecznia,
gdzie 51-letni kierowca fia-
ta seicento na łuku drogi
pojechał na wprost, doprowadzając do zderzenia z zaparkowanymi na prywatnej
posesji pojazdami: oplem
i renaultem. Mężczyzna stracił przytomność, przewieziono go do szpitala. W czasie badań okazało się, że nie
niedziałek 8 lipca wypadek
drogowy. Badanie stanu
jego trzeźwości dało wynik
ponad 2 promili alkoholu.
Szczegółowe okoliczności
tego zdarzenia wyjaśniają
policjanci z drogówki.
Do zdarzenia doszło około 16.00 w Ligocie na ul.
Podwale. Z ustaleń wynika,
że kierowca suzuki samuraja na skrzyżowaniu ulic nie
dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał
na przeciwległy pas ruchu,
gdzie uderzył w drzewo. Badanie alkomatem wykazało,
że kierujący miał we krwi
ponad 2 promile alkoholu.
Na skutek zdarzenia doznał
obrażeń głowy oraz złamania żebra. Po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu,
zwolniono go do domu.
To nie jedyny amator
jazdy „na podwójnym gazie”. W ręce policjantów
„wpadło” w ten sam dzień
jeszcze pięciu innych pijanych kierujących. Jednego
z nich, w Wilkowicach na
ul. Grabecznik ujął świadek
zdarzenia i przekazał w ręce
mundurowych. 39-letni kierowca volkswagena miał we
krwi blisko promil alkoholu.
Rekordzistą okazał się natomiast 50-letni bielszczanin
kierujący suzuki, którego
patrol z drogówki zatrzymał
po południu w Bielsku-Białej na ul. Konopnickiej. Badanie alkomatem wykazało,
że sprawca miał blisko 2,5
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na
bielskiej ul. Mazańcowickiej policjanci z drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej 51-letniego kierowcę
koparki, który miał we krwi
ponad 0,7 promila alkoholu.
Zatrzymani stracili już prawa jazdy. Za jazdę w stanie
nietrzeźwości grozi im do 2
lat więzienia.
08.07.2013 - kurtka niezgody
Pobiciem i groźbami zakończyła się awantura pomiędzy nastolatkami, do
której doszło na bielskiej ul.
Cieszyńskiej. Powiadomieni
o zdarzeniu policjanci zaodniósł praktycznie żadnych
obrażeń ciała. Badanie alkomatem wykazało natomiast,
że miał aż 4,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W Wilkowicach
na ul. Żywieckiej policjanci
z komisariatu I zatrzymali
kierującego kią, który miał
we krwi ponad promil alkoholu. W Bielsku-Białej na
ul. Komorowickiej w ręce
mundurowych z drogówki
„wpadł” 49-letni bielszczanin kierujący daewoo, którego badanie alkomatem
wykazało zawartość blisko
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zaledwie dwie godziny później
trzymali 17-latkę i jej dwie
nieletnie koleżanki w wieku
14 i 15 lat. Najstarsza z nich
usłyszał już zarzuty gróźb
karalnych, za co może jej
grozić do 2 lat za kratami.
Nieletnie za swój czyn odpowiedzą wkrótce przed Sądem
Rodzinnym.
Nastolatki zaatakowały
16-letnią bielszczankę i jej
o rok starszego kolegę w korytarzu bloku. Zarzuciły
dziewczynie, że pożyczyła
od nich kurtkę wartą 900 zł,
którą pobrudziła lakierem
do paznokci. W ramach „rekompensaty” zażądały wyrównania poniesionych strat.
Z pozoru niewinna sprzeczka szybko przerodziła się
w rękoczyny. Sprawczynie
zaatakowały pokrzywdzoną
i jej kolegę. Groziły im pobiciem, a następnie pobiły
i skopały, powodując obrażenia twarzy, zasinienia
i otarcia naskórka. Gromką
awanturę zakończyła dopiero interwencja rodziców
pokrzywdzonej dziewczyny.
Powiadomieni o zdarzeniu
policjanci zatrzymali sprawczynie. 17-latka trafiła do
policyjnego aresztu, natomiast jej dwie nieletni koleżanki zostały przewiezione
do Policyjnej Izby Dziecka.
Nazajutrz najstarsza z nich
usłyszała zarzuty gróźb
karalnych. Dwie nieletnie
sprawczynie za swój czyn
tłumaczyć się będą przed
Sądem Rodzinnym.
08.07.2013 - przejażdżka
skuterem
Zamiast zamówić taksówkę, dwaj bielszczanie
postanowili zaoszczędzić
i zmusić 19-latka kierującego skuterem do podwiezienia ich pod sklep, a że wciąż
było im mało wybrali się tym
pojazdem na przejażdżkę.
Ich „wesołą” jazdę przerwali
policjanci z komisariatu II.
Za przestępstwa, których dopuścili się zatrzymani grozi
im do 5 lat więzienia.
W niedzielę 7 lipca na
bielskiej ul. Andersa, dwaj
pijani mężczyźni zaczepili nastolatka kierującego
skuterem. Groźbami zmu-
sili pokrzywdzonego, aby
podwiózł ich pod najbliższy sklep. Kiedy wreszcie
znaleźli się na miejscu,
postanowili urządzić sobie
przejażdżkę jednośladem.
Obaj sprawcy w wieku 26
lat zostali zatrzymani przez
policjantów z komisariatu II.
Badanie stanu ich trzeźwości
dało wyniki od 2 – 2,2 promili alkoholu. Przewieziono
ich do policyjnego aresztu.
Usłyszeli już zarzuty zmuszania pokrzywdzonego do
określonego zachowania,
krótkotrwałego użycia jego
pojazdu, a jeden z nich dodatkowo kierowania nim
w stanie nietrzeźwości.
08.07.2013 - wakacyjna
nuda
Wakacyjna nuda dała się
we znaki dwóm rabusiom
z Katowic, którzy skradli
i zniszczyli tablice z nazwami ulic, znaki informacyjne
i banery reklamowe. Policjanci ze Szczyrku ustalili
i zatrzymali obu chuliganów,
którym za przestępstwa te
grozi teraz do 5 lat za kratami.
Do zdarzenia doszło nocą
z 2/3 lipca w Mesznej. Kiedy nad ranem mieszkańcy
zobaczyli zniszczenia, przecierali oczy ze zdumienia.
Kogo bowiem mogły skusić
tabliczki z nazwami ulic, tablice informacyjne czy banery reklamowe. Część z nich
zostało skradzionych, część
natomiast zniszczono. Wartość szkód, które spowodowali wandale oszacowano na
blisko tysiąc zł. Policjanci ze
Szczyrku poszukiwali sprawców. Szybko ustalili, że związek z tym zdarzeniem mają
dwaj mieszkańcy Katowic
w wieku 17 i 18 lat, którzy
przyjechali w nasze okolice
na wakacje. Chuligani zostali
zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty kradzieży i uszkodzenia cudzego mienia, za co
może im grozić nawet do 5
lat więzienia.
Rubryka redagowana na
podstawie informacji policyjnych.
Region
archiwum
11.07.2013 - ukradł motocykl
Policjanci z komisariatu IV ustalili i zatrzymali
18-letniego bielszczanina,
podejrzanego o kradzież
motocykla z prywatnej posesji przy ul. Kaletniczej
w Bielsku-Białej. Mundurowi odzyskali skradziony
jednoślad, który wrócił już
do właściciela.
Do kradzieży doszło dwa
tygodnie temu. Nastolatek
wiedział, że na prywatnej
posesji stoi motocykl o wartości 1500 zł. Uznał, że skoro właściciel go nie użytkuje, on zrobi z niego pożytek.
Zaczaił się i skradł jednoślad. Właściciel powiadomił
o kradzieży policjantów,
którzy poszukiwali rabusia.
Funkcjonariusze ustalili, że
związek z tym zdarzeniem
może mieć 18-latek. Podczas przeszukania jego posesji odnaleziono skradziony
motocykl. Jednoślad wrócił
już do właściciela. Sprawca
usłyszał zarzuty kradzieży,
za co grozi mu do 5 lat za
kratami.
Wśród kierowców autobusów nie było nietrzeźwych
policjanci z komisariatu IV
zatrzymali na tej samej ulicy
59-letniego kierowcę volkswagena, który miał we krwi
1,5 promila alkoholu. Kieru-
jący stracili już prawa jazdy.
Za kierowanie pojazdami
w stanie nietrzeźwości grozi
im do 2 lat za kratami.
Policja
Download

instalacje na Stadionie Narodowym