KİŞİSEL BİLGİLER
Adı-Soyadı:
Kamile AKBAL
Unvan:
Araştırma Görevlisi
Doğum Yeri ve Yılı:
Ankara/ 1989
Bölüm:
Temel İslam Bilimleri
Tel:
E-Posta:
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Üniversite
Din K. ve Ahlak B. Öğrt.
Ankara Üniversitesi
TİB (Kelam)
Ankara Üniversitesi
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Yıl
2010
Devam ediyor
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Kurum/Kuruluş
Ülke
Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye
Ankara
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmen
2010-2014
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Türkiye
Ankara
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri (Kelam)
Araştırma
Görevlisi
2014-
Download

Ar. Gör. Kamile Akbal - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi