DEKAN
Fakülte Kurulu
Dekan Yardımcısı
Dekan Yardımcısı
Temel İslam Bilimleri
Bölümü
Felsefe ve Din
Bilimleri Bölümü
İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
Bölümü
Fakülte Yönetim
Kurulu
Fakülte Sekreteri
Yazı İşleri
Mali Birimler
Teknik Birimler
Bölüm Sekreteri
Dekan Sekreteri
Download

Teşkilat Şeması