bab.la 多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ
ポーランド語-ポーランド語
お祝い・お悔やみ : 結婚
Gratulujemy! Życzymy Wam
wszystkiego, co najlepsze!
Gratulujemy! Życzymy Wam
wszystkiego, co najlepsze!
最近結婚した夫婦を祝う時
Gratulacje i najlepsze
życzenia w dniu ślubu!
Gratulacje i najlepsze
życzenia w dniu ślubu!
最近結婚した夫婦を祝う時
Wszystkiego najlepszego na
nowej drodze życia!
Wszystkiego najlepszego na
nowej drodze życia!
最近結婚した仲の良い友達を
祝う時(インフォーマル)
Gratulacje z okazji
wypowiedzenia
sakramentalnego "tak"!
Gratulacje z okazji
wypowiedzenia
sakramentalnego "tak"!
最近結婚した仲の良い友達を
祝う時(インフォーマル)
Gratulacje młodej parze i
szczęścia na wspólnej drodze
życia!
Gratulacje młodej parze i
szczęścia na wspólnej drodze
życia!
最近結婚した夫婦を祝う時
Gratuluję zaręczyn!
Gratuluję zaręczyn!
婚約をお祝いする時
Życzę Wam wszystkiego, co
najlepsze na nadchodzącej
drodze życia
Życzę Wam wszystkiego, co
najlepsze na nadchodzącej
drodze życia
最近婚約したカップルを祝う
時
Gratulacje z okazji zaręczyn!
Życzę Wam, abyście zawsze
byli szczęśliwi.
Gratulacje z okazji zaręczyn!
Życzę Wam, abyście zawsze
byli szczęśliwi.
最近婚約したカップルを祝う
時
Gratulacje z okazji zaręczyn!
Życzę Wam, abyście zawsze
byli razem tak szczęśliwi, jak
teraz.
Gratulacje z okazji zaręczyn!
Życzę Wam, abyście zawsze
byli razem tak szczęśliwi, jak
teraz.
最近婚約したカップルを祝う
時
Gratuluję zaręczyn! Czy już
wyznaczyliście datę ślubu?
Gratuluję zaręczyn! Czy już
wyznaczyliście datę ślubu?
最近婚約した仲の良いう友達
を祝福し、結婚式はいつか聞
く時
Urodzinowe Życzenia!
Urodzinowe Życzenia!
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Wszystkiego Najlepszego w
Dniu Urodzin!
Wszystkiego Najlepszego w
Dniu Urodzin!
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Sto lat!
Sto lat!
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Wszystkiego najlepszego w
tym szczególnym dniu.
Wszystkiego najlepszego w
tym szczególnym dniu.
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Spełnienia Marzeń w Dniu
Urodzin!
Spełnienia Marzeń w Dniu
Urodzin!
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Wszystkiego, co najlepsze w
tym dniu. Wspaniałych
urodzin!
Wszystkiego, co najlepsze w
tym dniu. Wspaniałych
urodzin!
誕生日カードなどに載ってい
る、一般的な誕生日のお祝い
Najlepsze życzenia z okazji
rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
rocznicy!
カードに書かれているような
記念日の一般的なお祝い
Najlepsze życzenia z okazji ...
rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji ...
rocznicy!
ある特定の記念日を祝う時(
例・25周年記念、40周年
お祝い・お悔やみ : 婚約
お祝い・お悔やみ : 誕生日・記念日
1/5
bab.la 多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ
ポーランド語-ポーランド語
記念)
...lat razem! Życzę wspaniałej
rocznicy ślubu!
...lat razem! Życzę wspaniałej
rocznicy ślubu!
結婚している年月の長さを強
調し、記念日をお祝いする時
Najlepsze życzenia z okazji
Porcelanowej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Porcelanowej Rocznicy!
結婚20周年を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Srebrnej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Srebrnej Rocznicy!
結婚25周年を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Rubinowej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Rubinowej Rocznicy!
結婚40周年を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Perłowej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Perłowej Rocznicy!
結婚30周年を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Koralowej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Koralowej Rocznicy!
結婚35周年記念を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Złotej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Złotej Rocznicy!
結婚50周年記念を祝う時
Najlepsze życzenia z okazji
Diamentowej Rocznicy!
Najlepsze życzenia z okazji
Diamentowej Rocznicy!
結婚60周年を祝う時
Wracaj do zdrowia!
Wracaj do zdrowia!
一般的な励ましの言葉(カー
ドなどに書かれているもの)
Życzę szybkiego powrotu do
zdrowia.
Życzę szybkiego powrotu do
zdrowia.
一般的な励ましの言葉
Przyjmij od nas życzenia
zdrowia.
Przyjmij od nas życzenia
zdrowia.
複数の人から送る一般的な励
ましの言葉
Myślami jestem z Tobą. Życzę
szybkiego powrotu do
zdrowia.
Myślami jestem z Tobą. Życzę
szybkiego powrotu do
zdrowia.
一般的な励ましの言葉
Od wszystkich w ..., wracaj
szybko do zdrowia.
Od wszystkich w ..., wracaj
szybko do zdrowia.
職場の複数の人から励ましの
言葉をかける時
Wszyscy w... pozdrawiają Cię
serdecznie.
Wszyscy w... pozdrawiają Cię
serdecznie.
職場の複数の人から励ましの
言葉をかける時
Gratuluję...
Gratuluję...
一般的なお祝いの言葉
Życzę powodzenia w
przyszłości i samych
sukcesów w...
Życzę powodzenia w
przyszłości i samych
sukcesów w...
将来の成功を祈る時
Życzę samych sukcesów w...
Życzę samych sukcesów w...
将来の成功を祈る時
Chcemy Ci pogratulować...
Chcemy Ci pogratulować...
ある特定のことをお祝いする
時
Gratuluję...
Gratuluję...
特定のことをお祝いする時(
「おめでとう」より控え目)
Gratuluję zdania prawa jazdy!
Gratuluję zdania prawa jazdy!
自動車教習所の卒業検定に合
格した時
Gratulacje. Wiedziałem, że Ci
się uda.
Gratulacje. Wiedziałem, że Ci
się uda.
仲のよい友達や家族を祝う時
Dobra robota!
Dobra robota!
お祝いを縮めたもの(まれに
使われる)
お祝い・お悔やみ : 励ましの言葉
お祝い・お悔やみ : お祝い
2/5
bab.la 多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ
ポーランド語-ポーランド語
お祝い・お悔やみ : 学校に関連したもの
Gratuluję ukończenia studiów!
Gratuluję ukończenia studiów!
大学を卒業したことをお祝い
する時
Gratuluję zdania egzaminów!
Gratuluję zdania egzaminów!
試験に合格したことをお祝い
する時
Pokazałeś, co potrafisz!
Gratuluję świetnych wyników!
Pokazałeś, co potrafisz!
Gratuluję świetnych wyników!
仲のよい友達が試験ですごく
よい点を取った時(インフォ
ーマル)
Gratuluję obrony Magistra i
życzę powodzenia w pracy.
Gratuluję obrony Magistra i
życzę powodzenia w pracy.
大学院の卒業を祝い、将来の
成功を祝う時
Gratuluję świetnych wyników
z egzaminu i życzę
powodzenia w przyszłości.
Gratuluję świetnych wyników
z egzaminu i życzę
powodzenia w przyszłości.
試験に合格したことを祝うが
、合格した人物が大学に行く
か仕事に就くかまだはっきり
していない時
Gratuluję zdania egzaminów i
życzę powodzenia w pracy.
Gratuluję zdania egzaminów i
życzę powodzenia w pracy.
試験に合格したことを祝い、
自分がよく知っている人が仕
事に就こうとしている時
Gratuluję przyjęcia na
uniwersytet. Powodzenia!
Gratuluję przyjęcia na
uniwersytet. Powodzenia!
大学に合格したことを祝う時
Jesteśmy wszyscy głęboko
wstrząśnięci nagłą śmiercią ...
i chcielibyśmy wyrazić nasze
najgłębsze współczucie.
Jesteśmy wszyscy głęboko
wstrząśnięci nagłą śmiercią ...
i chcielibyśmy wyrazić nasze
najgłębsze współczucie.
身近な人を亡くした人にかけ
る言葉
Bardzo nam przykro słyszeć o
stracie Twego bliskiego.
Bardzo nam przykro słyszeć o
stracie Twego bliskiego.
身近な人を亡くした人にかけ
る言葉
Składam wyrazy szczerego
współczucia.
Składam wyrazy szczerego
współczucia.
身近な人を亡くした人にかけ
る言葉
Jesteśmy poruszeni z powodu
przedwczesnej śmierci
Pana/Pani syna / córki / męża
/ żony, ... .
Jesteśmy poruszeni z powodu
przedwczesnej śmierci
Pana/Pani syna / córki / męża
/ żony, ... .
息子/娘/夫/妻を亡くした
人にかける言葉(亡くなった
人の名前も含んだ表現)
Proszę przyjąć nasze
najgłębsze kondolencje i
wyrazy współczucia w tym
najtrudniejszym czasie.
Proszę przyjąć nasze
najgłębsze kondolencje i
wyrazy współczucia w tym
najtrudniejszym czasie.
身近な人を亡くした人にかけ
る言葉
Całym sercem jesteśmy z
Wami i Waszą rodziną w tym
najtrudniejszym okresie.
Całym sercem jesteśmy z
Wami i Waszą rodziną w tym
najtrudniejszym okresie.
身近な人を亡くした人にかけ
る言葉
Życzę wszystkiego
najlepszego i powodzenia w
nowej pracy w ...
Życzę wszystkiego
najlepszego i powodzenia w
nowej pracy w ...
新しい仕事の成功を祝う時
Od wszystkich
pracowników..., życzymy
powodzenia w nowym miejscu
pracy.
Od wszystkich
pracowników..., życzymy
powodzenia w nowym miejscu
pracy.
以前の同僚に、新しい職場で
の成功を祈る時
Życzymy wszystkiego, co
najlepsze na nowym
Życzymy wszystkiego, co
najlepsze na nowym
新しい役職での成功を祈る時
Życzymy Ci samych
sukcesów w związku z
Życzymy Ci samych
sukcesów w związku z
以前の同僚に、新しい職場で
の成功を祈る時
お祝い・お悔やみ : お悔やみ
お祝い・お悔やみ : 仕事の成功を祝う
3/5
bab.la 多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ
ポーランド語-ポーランド語
stanowisku...
stanowisku...
ropoczęciem kolejnego kroku
w karierze zawodowej.
ropoczęciem kolejnego kroku
w karierze zawodowej.
Gratuluję nowej pracy!
Gratuluję nowej pracy!
新しい仕事を見つけたことを
祝う時
Powodzenia w nowej pracy
w...
Powodzenia w nowej pracy
w...
新しい仕事場での初日がいい
ものになるように祈る時
Cieszymy się z wieści o
narodzinach waszego
synka/waszej córeczki.
Gratulujemy!
Cieszymy się z wieści o
narodzinach waszego
synka/waszej córeczki.
Gratulujemy!
子供が生まれた夫婦を祝福す
る時
Gratulacje z okazji narodzin
dziecka!
Gratulacje z okazji narodzin
dziecka!
子供が生まれた夫婦を祝福す
る時
Młodej mamie: Najlepsze
życzenia dla Ciebie i Twojego
syna /Twojej córki.
Młodej mamie: Najlepsze
życzenia dla Ciebie i Twojego
syna /Twojej córki.
子供が生まれた女性を祝う時
Gratulujemy przyjścia na
świat Waszego ślicznego
dziecka!
Gratulujemy przyjścia na
świat Waszego ślicznego
dziecka!
子供が生まれた夫婦を祝う時
Dumnym rodzicom, gratulacje
z okazji przyjścia na świat....
Będziecie wspaniałymi
rodzicami.
Dumnym rodzicom, gratulacje
z okazji przyjścia na świat....
Będziecie wspaniałymi
rodzicami.
子供が生まれた夫婦を祝う時
Dziękuję bardzo za...
Dziękuję bardzo za...
一般的な感謝の言葉
Chcę podziękować w imieniu
mojego męża/mojej żony i
swoim za...
Chcę podziękować w imieniu
mojego męża/mojej żony i
swoim za...
自分と自分のまわりの人から
感謝の言葉を伝える時
Nie wiem, jak mogę
podziękować za...
Nie wiem, jak mogę
podziękować za...
誰かが自分にしてくれたこと
に対して感謝している時
Jako dowód wdzięczności...
Jako dowód wdzięczności...
感謝のプレゼントをする時
Chcielibyśmy złożyć nasze
najgorętsze podziękowania ...
za...
Chcielibyśmy złożyć nasze
najgorętsze podziękowania ...
za...
誰かが自分にしてくれたこと
に対して感謝する時
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za...
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za...
誰かが自分にしてくれたこと
に対して感謝する時
Nie ma o czym mówić. Wręcz
przeciwnie: to ja powinienem
Ci podziękować!
Nie ma o czym mówić. Wręcz
przeciwnie: to ja powinienem
Ci podziękować!
自分がした事が自分と相手の
ためになり、相手がそれに感
謝する時
お祝い・お悔やみ : 誕生
お祝い・お悔やみ : 感謝
お祝い・お悔やみ : 季節のあいさつ
4/5
bab.la 多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ
ポーランド語-ポーランド語
Najlepsze życzenia
świąteczne...
Najlepsze życzenia
świąteczne...
アメリカでクリスマスとお正
月を祝う時
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku!
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku!
イギリスでクリスマスとお正
月を祝う時
Radosnych Świąt
Wielkanocnych!
Radosnych Świąt
Wielkanocnych!
キリスト教の国でイースター
の日曜日を祝う時
Radosnego Święta
Dziękczynienia!
Radosnego Święta
Dziękczynienia!
アメリカで感謝祭を祝う時
Szczęśliwego Nowego Roku!
Szczęśliwego Nowego Roku!
新年を祝う時
Wesołych Świąt!
Wesołych Świąt!
アメリカとカナダで祝日を祝
う時(通常クリスマスとハヌ
カー(ユダヤ教の清めの祭り
)のあたりの時期に使われる
。)
Wesołej Chanuki!
Wesołej Chanuki!
ハヌカー(ユダヤ教の清めの
祭り)を祝う時
Życzę Ci szczęśliwego Diwali.
Niech ten rok będzie
radośniejszy od poprzednich.
Życzę Ci szczęśliwego Diwali.
Niech ten rok będzie
radośniejszy od poprzednich.
ディーワーリー(インドの宗
教的祭日)を祝う時
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia!
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia!
クリスマスを祝う際にキリス
ト教徒の国々で使われます
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku!
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku!
クリスマスとお正月を祝う際
にキリスト教徒の国々で使わ
れます
5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

多言語例文集: 個人的 | お祝い・お悔やみ (ポーランド語