KATALOG CZĘŚCI SILNIKOWYCH YANMAR
Hipol Sp. z o.o.
Bezpoœredni Importer Czêœci Samochodowych
ul. Staniewicka 26
03-310 Warszawa
Tel. (22) 814 04 47
Fax (22) 814 03 86
Sprzeda¿ i infolinia: 0 801 444 765
[email protected]
www.hipol.pl
W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY TAK¯E CZÊŒCI SILNIKOWE I EKSPLOATACYJNE DO SAMOCHODÓW
JAPOÑSKICH I KOREAÑSKICH. W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓ£OWEJ INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT.
JE¯ELI W KATALOGU BRAKUJE INTERESUJ¥CEJ CIÊ CZÊŒCI, SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI.
NASZA OFERTA CA£Y CZAS SIÊ POWIÊKSZA.
Str. 1
WSTĘP
NINIEJSZY KATALOG MA UKŁAD TABELARYCZNY.
POSZUKIWANIE ODBYWA SIĘ POPRZEZ ODNALEZIENIE:
1. ODPOWIEDNIEGO TYPU SILNIKA - SĄ ONE USZEREGOWANE ALFABETYCZNIE, a następnie
2. INTERESUJĄCEJ NAS CZĘŚCI Z 4 GRUP:
- DÓŁ SILNIKA
- GÓRA SILNIKA
- USZCZELKI
- FILTRY
NA KOŃCU KATALOGU ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA W USZEREGOWANE ALFABETYCZNIE.
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW I CENY DO SPRAWDZENIA W KATALOGU ELEKTRONICZNYM HIPOL
(DO POBRANIA NA WWW.HIPOL.PL) LUB POPRZEZ KONTAKT Z DZIAŁEM SILNIKOWYM LUB DZIAŁEM SPRZEDAŻY HIPOL:
(22) 51 22 828 LUB (22) 51 22 810.
Str. 2
SPIS TREŚCI:
1.
2.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
TYP SILNIKA
3TN66
3TN84
3TN66
3TNE68
3TNE74
3TNE78
3TNE82
3TNE84
3TNE88
3TNV76
3TNV82
3TNV88
4TN84
4TNA78
4TNE84
4TNE88
4TNE94 (4D94E)
4TNE98
4TNV84
4TNV88
4TNV98
4TNE106
L40
L70
YS-DC9
STRONA
5
6
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
ZDJĘCIA - USZCZELKI
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
29
www.hipol.pl
Str. 3
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.hipol.pl
Str. 4
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TN66
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 66,0mm
Wtrysk pośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
STD
Nr_HIPOL
04A001 0,00
04A001 0,25
04A001 0,50
05A001 0,00
05A001 0,25
05A001 0,50
07A001 0,00
07A001 0,25
07A001 0,50
06A001 0,00
06A001 0,25
09A001 0,00
08A001
33A001
SZER.15,80mm
SZER.15,80mm
SZER.15,80mm
16A001
17A001
44A001
44A002
28A001
26A001
44A003
44A004
SSĄCY
WYDECHOWY
STD
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
SSĄCO-WYDECHOWA
60x82x9 (LEWY)
45x62x8 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A001
10A027
12A001
52A001
30A001
14A001
14A002
DAA001
www.hipol.pl
Str. 5
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
3TN84
Opis
TŁOK
STD
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
TULEJKA KORBOWODOWA
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 84,0 mm
Wtrysk pośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
ŚR.84,00mm/PIER.2X2X4/ SW.26mm /
WYS.86,4mm / KOMORA "OKRĄG" /
ŚR.KOMORY 45mm.
ŚR.84,25mm/PIER.2X2X4/ SW.26mm /
WYS.86,4mm / KOMORA "OKRĄG" /
ŚR.KOMORY 45mm.
SR.84,00mm/WYS.2x2x4
SR.84,25mm/WYS.2x2x4
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
(3TN84L-RBVM)
STD
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK POSREDNI)
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK POSREDNI)
GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
04A002 0,25
05A002 0,00
05A002 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A002
33A002
16A002
17A002
17A003
44A005
28A002
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
3TN84
3TN84E
04A002 0,00
10A031
10A010
12A002
12A027
52A002
30A002
30A003
14A003
14A004
DAA002
DBA001
www.hipol.pl
Str. 6
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
3TNA72
Opis
TŁOK
STD
TŁOK
0,25
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
POWIETRZA
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 72,00 mm
Wtrysk pośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
ŚR.72.00mm / PIER.2,0Tx1,5x4,0 //
WYS.65,5mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.21mmx56,5mm //
KOMORA "KWIAT"
ŚR.72.25mm / PIER.2,0Tx1,5x4,0 //
WYS.65,5mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.21mmx56,5mm //
KOMORA "KWIAT"
ŚR.72.00mm / WYS.2,0Tx1,5x4,0
ŚR.72.25mm / WYS.2,0Tx1,5x4,0
04A004 0.25
05A004 0,00
05A004 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A003 0,00
06A003 0,25
09A003 0,00
08A003
33A003
31,9x7x91,0
26,0x7x91,0
16A003
17A004
44A009
44A010
28A004
26A003
44A011
44A012
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
10A004
12A004
52A004
30A004
30A005
14A001
14A002
SSĄCA
WYDECHOWA
STD
WYDECHOWA
SSĄCA
60x82x9 (LEWY)
45x62x8 (PRAWY)
04A004 0.00
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
DAA001
DCA002
www.hipol.pl
Str. 7
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
3TNE68
Opis
TŁOK
STD
TŁOK
0,25
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 68,00 mm
Wrtysk pośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
ŚR.68.00mm / PIER.1,5Tx1,5x3,0 //
WYS.TLOKA 53,4mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.20mmx55mm //
KOMORA "KWIAT"
ŚR.68.25mm / PIER.1,5Tx1,5x3,0 //
WYS.TLOKA 53,4mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.20mmx55mm //
KOMORA "KWIAT"
STD TYLKO (3TNE68-G2A)
0,25 TYLKO (3TNE68-G2A)
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
STD
23x5,5x76,7
SSĄCA
WYDECHOWA
SSĄCA
WYDECHOWA
ŚR.68.00mm / PIER.1,5Tx1,5x3,0 //
WYS.TLOKA 53,4mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.20mmx55mm //
ŚR.68.25mm / PIER.1,5Tx1,5x3,0 //
WYS.TLOKA 53,4mm // KOMPR.38,0mm //
GŁĘBOKOŚĆ-1,0mm // SW.20mmx55mm //
SZER.15,80mm
SZER.15,80mm
SZER.15,80mm
x2 na silnik
3TNE68-SA // 3TNE68-G2A // 3TNE68C-SA
3TNE68-SA // 3TNE68-G2A // 3TNE68C-SA
3TNE68-G1A // 3TNE68C-G1A
3TNE68-G1A // 3TNE68C-G1A
STD
METAL (WTRYSK POŚREDNI)
60x82x9 (LEWY)
45x62x8 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
04A006 0.00
04A006 0.25
04A007 0,00
04A007 0,25
05A006 0,00
05A006 0,25
07A001 0,00
07A001 0,25
07A001 0,50
06A001 0,00
06A001 0,25
09A001 0,00
08A004
33A006
16A001
17A005
44A001
44A002
44A014
44A015
28A005
26A004
44A003
44A004
10A006
12A007
52A001
30A001
14A001
14A002
DAA003
DBA002
DCA004
www.hipol.pl
Str. 8
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNE74
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 74,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
Nr_HIPOL
04A008 0.00
04A008 0.25
05A007 0,00
05A007 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A003 0,00
06A003 0,25
09A003 0,00
08A005
33A003
x2 na silnik
SSĄCA
WYDECHOWA
SSĄCA
WYDECHOWA
3TNE74-SA // 3TNE74-G2A01 // 3TNE74C(E)SA
3TNE74-SA // 3TNE74-G2A01 // 3TNE74C(E)SA
3TNE74-G1A // 3TNE74C(E)G1
3TNE74-G1A // 3TNE74C(E)G1
STD
60x82x9 (LEWY)
45x62x8 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
16A004
17A004
44A009
44A010
44A016
44A017
28A006
26A005
44A011
44A018
10A007
12A008
52A004
30A004
14A001
14A002
DAA003
DBA002
DCA004
www.hipol.pl
Str. 9
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNE78
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 78,00 mm
Wtrysk bezpośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A009 0.00
04A009 0.25
05A008 0,00
05A008 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A004 0,00
06A004 0,25
09A004 0,00
09A004 0,25
08A006
33A007
16A005
17A006
44A019
28A007
26A002
44A006
44A020
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
USZCZ.METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
SSĄCY
WYDECHOWY
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A008
12A009
52A005
30A005
30A004
14A007
14A004
DAA004
DBA003
www.hipol.pl
Str. 10
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNE82
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 82,0 mm
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A010 0.00
04A010 0.25
05A009 0,00
05A009 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A004 0,00
06A004 0,25
09A004 0,00
09A004 0,25
08A006
33A007
16A005
17A006
44A019
28A007
26A002
44A006
44A020
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
55x72x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A009
52A005
30A005
30A004
14A007
14A004
DAA004
DBA003
www.hipol.pl
Str. 11
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
3TNE84
Opis
Nr_HIPOL
STD
STD (3TNE84-G2A)
0,25
0,25 (3TNE84-G2A)
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
SSĄCO-WYDECHOWA
SSĄCO-WYDECHOWA
35,0x8,0x109,0
30,0x8,0x109,0
3TNE84-SA
3TNE84-G1A/3TNE84C-G1A
16A002
17A002
44A005
44A021
28A009
26A002
44A006
44A007
USZCZ.METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
10A032
12A011
52A002
30A002
30A003
14A008
14A004
STD
TŁOK
STD (3TNE84-G2A)
TŁOK
0,25
TŁOK
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szczegóły opisu
ŚR.84.00mm / PIER.2,0x2,0x4,0 //
WYS.TLOKA 84,00mm // KOMPR.47,0mm
ALFIN// GŁĘBOKOŚĆ -17,0mm //
SW.26mmx69,5mm // ŚR.KOMORY 45mm
ŚR.84.00mm / PIER.2,0x2,0x4,0 //
WYS.TLOKA 84,00mm // KOMPR.47,0mm
ALFIN// GŁĘBOKOŚĆ -17,0mm //
SW.26mmx69,5mm // ŚR.KOMORY 45mm
ŚR.84.25mm / PIER.2,0x2,0x4,0 //
WYS.TLOKA 84,00mm // KOMPR.47,0mm
ALFIN// GŁĘBOKOŚĆ -17,0mm //
SW.26mmx69,5mm // ŚR.KOMORY 45mm
ŚR.84.25mm / PIER.2,0x2,0x4,0 //
WYS.TLOKA 84,00mm // KOMPR.47,0mm
ALFIN// GŁĘBOKOŚĆ -17,0mm //
SW.26mmx69,5mm // ŚR.KOMORY 45mm
ŚR.84.00mm / WYS.2,0x2,0x4,0
ŚR.84.00mm / WYS.2,0x2,0x4,0
ŚR.84.25mm / WYS.2,0x2,0x4,0
ŚR.84.25mm / WYS.2,0x2,0x4,0
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
x2 na silnik
x2 na silnik
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 84,00 mm
Wtrysk bezpośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
0,25 (3TNE84-G2A)
STD
METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
SSĄCA
WYDECHOWA
85x103x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
04A011 0,00
04A012 0,00
04A011 0,25
04A012 0,25
05A010 0,00
05A011 0,00
05A010 0,25
05A011 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A007
33A002
DAA004
DBA001
DCA005
www.hipol.pl
Str. 12
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNE88
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 88,0 mm
Wtrysk bezpośredni
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A010 0,00
04A010 0,25
05A009 0,00
05A009 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A004 0,00
06A004 0,25
09A004 0,00
09A004 0,25
08A006
33A007
16A005
17A006
44A019
28A007
26A002
44A006
44A020
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
USZCZ.METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A011
12A010
52A005
30A005
30A004
14A009
14A004
DAA004
DBA003
www.hipol.pl
Str. 13
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNV76
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 76,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A018 0,00
04A018 0,25
05A017 0,00
05A017 0,25
07A006 0,00
07A006 0,25
06A007 0,00
06A007 0,25
09A004 0,00
09A004 0,25
08A011
33A010
32x6x87,3
27x6x87,2
SSĄCO-WYDECHOWA
16A009
17A010
44A032
28A012
26A009
44A011
44A033
STD
3TNV76-NBK
3TNV76-GGE // 3TNV76-HGE
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
60x82x9 (LEWY)
45x62x8 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A016
10A017
12A018
52A008
30A007
30A008
14A001
14A002
DAA006
DBA003
DCA004
www.hipol.pl
Str. 14
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNV82
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 82,0 mm
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A019 0,00
04A019 0,25
05A018 0,00
05A018 0,25
07A003 0,00
07A003 0,25
06A004 0,00
06A004 0,25
09A004 0,00
09A004 0,25
08A006
33A007
SSĄCO-WYDECHOWA
3TNV82A-DSA // 3TNV82A-DSA2
3TNV82A-GGE
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
16A010
17A011
44A034
28A013
28A014
26A002
44A006
44A020
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A018
52A009
30A004
30A005
14A005
14A004
3TNV84T-GGE // 3TNV84T-KSA
DAA007
DBA005
DCA013
DCA007
www.hipol.pl
Str. 15
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
3TNV88
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 88,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 3/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
36,3x8x109,2
04A020 0,00
04A020 0,25
05A019 0,00
05A019 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A008
33A002
16A011
17A002
44A035
28A009
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A019
12A019
52A010
30A002
30A003
14A003
14A004
DAA007
DBA005
DCA007
www.hipol.pl
Str. 16
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
TULEJKA KORBOWODOWA
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TN84
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 84,0 mm
Wtrysk Pośredni
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
Nr_HIPOL
04A003 0,00
04A003 0,25
04A003 0,50
05A003 0,00
05A003 0,25
05A003 0,50
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A002
33A004
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
16A002
17A002
44A008
28A003
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
USZCZ.GRAFIT (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
POKRYTA GRAFITEM (WTR.POŚREDNI)
GRAFIT (WTRYSK POŚREDNI)
SSĄCY
WYDECHOWY
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A003
12A003
12A038
52A003
30A002
30A003
14A005
14A004
DAA002
DBA001
DCA001
www.hipol.pl
Str. 17
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
TULEJKA KORBOWODOWA
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNA78
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 78,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
04A005 0,00
04A005 0,25
04A005 0,50
05A005 0,00
05A005 0,25
05A005 0,50
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A002
33A005
16A002
17A003
44A008
28A003
26A002
44A006
44A013
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A005
12A005
12A006
52A003
30A002
30A003
14A005
14A004
DAA002
DBA001
DCA003
www.hipol.pl
Str. 18
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNE84
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 84,0 mm
Wtrysk bezposredni
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
Nr_HIPOL
04A012 0,00
04A012 0,25
05A011 0,00
05A011 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A008
33A002
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
16A002
17A003
44A005
28A003
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
METAL (WTRYSK BEZPOSREDNI)
METAL (WTRYSK BEZPOSREDNI)
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A038
12A012
52A003
30A002
30A003
14A003
14A004
DAA004
DBA001
DCA006
DCA007
WEWNĘTRZNY
ZEWNĘTRZNY
www.hipol.pl
Str. 19
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNE88
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 88,0 mm
Wtrysk bezpośredni
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
Nr_HIPOL
04A013 0,00
04A013 0,25
05A012 0,00
05A012 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A008
33A002
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
16A002
17A002
44A005
28A003
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
USZCZ.METAL (WTRYSK BEZPOŚREDNI)
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
4TNE88-3BY
www.hipol.pl
Str. 20
10A040
12A044
52A003
30A002
30A003
14A003
14A004
DAA004
DBA001
DCA008
DCA009
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
4TNE94
(4D94E)
Opis
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
ŚR.94.00mm / PIER.2,0Tx2,0x3,0 //
WYS.TLOKA 104,00mm // KOMPR. 59,8mm
ALFIN // GŁĘBOKOŚĆ -1,7mm //
SW.30mmx73mm // KOMORA "KWIATEK"
ŚR.94.25mm / PIER.2,0Tx2,0x3,0 //
WYS.TLOKA 104,00mm // KOMPR. 59,8mm
ALFIN // GŁĘBOKOŚĆ -1,7mm //
SW.30mmx73mm // KOMORA "KWIATEK"
ŚR.94.00MM / WYS.2,0Tx2,0x3,0
ŚR.94.25MM / WYS.2,0Tx2,0x3,0
STD
TŁOK
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 94,0 mm
Wtrysk pośredni
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A014 0,00
04A014 0,25
05A013 0,00
05A013 0,25
07A004 0,00
07A004 0,25
06A005 0,00
06A005 0,25
09A005 0,00
09A005 0,25
08A009
33A008
16A007
17A008
26A006
STD
USZCZ.METAL (WTRYSK POŚREDNI)
METAL (WTRYSK POŚREDNI)
SSĄCO-WYDECHOWA
95x115x12 (LEWY)
62x77x9 (PRAWY)
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A013
12A015
52A007
30A002
14A010
14A011
DAA004
DBA004
DCA006
DCA010
WEWNĘTRZNY
ZEWNĘTRZNY
www.hipol.pl
Str. 21
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNE98
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 98,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A015 0,00
04A015 0,25
05A014 0,00
05A014 0,25
07A004 0,00
07A004 0,25
06A005 0,00
06A005 0,25
09A005 0,00
09A005 0,25
08A009
33A008
16A007
17A008
44A025
44A026
26A007
26A006
44A006
44A027
SSĄCA
WYDECHOWA
STD
SSĄCA
WYDECHOWA
95x115x12 (LEWY)
62x77x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A014
12A016
52A007
30A002
30A003
14A010
14A011
DAA004
DBA004
DCA006
DCA010
WEWNĘTRZNY
ZEWNĘTRZNY
www.hipol.pl
Str. 22
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNE106
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 106,0 mm
Wtrysk bezpośredni
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Opis
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
STD
0,25
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
4TNE106-SA // 4TNE106-G1A
4TNE106T-SA // 4TNE106T-G1A
4TNE106-SA // 4TNE106-G1A
4TNE106T-SA // 4TNE106T-G1A
x2 na silnik
x2 na silnik
SSĄCA
WYDECHOWA
4TNE106-SA // 4TNE106-G1A
4TNE106T-SA // 4TNE106T-G1A
STD
USZCZ.METAL (WTRYSK BEZPOSREDNI)
METAL (WTRYSK BEZPOSREDNI)
SSĄCO-WYDECHOWA
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
04A016 0,00
04A017 0,00
04A016 0,25
04A017 0,25
05A016 0,00
05A016 0,25
07A005 0,00
07A005 0,25
06A006 0,00
06A006 0,25
09A006 0,00
09A006 0,25
08A010
33A009
16A008
17A009
44A028
44A029
28A010
28A011
26A008
44A030
44A031
10A015
12A017
52A007
30A006
14A012
14A013
DAA005
DBA004
DCA011
DCA012
WEWNĘTRZNY
ZEWNĘTRZNY
www.hipol.pl
Str. 23
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNV84
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 4/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 84,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
04A021 0,00
04A021 0,25
05A020 0,00
05A020 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A008
33A002
16A012
17A012
44A036
28A015
26A002
44A006
44A007
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A020
12A020
52A011
30A007
30A008
14A003
14A004
4TNV88-GGE // 4TNV88-DSA
DAA007
DBA005
DCA007
DCA014
www.hipol.pl
Str. 24
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNV88
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 88,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
0,50
STD
0,25
0,50
STD
0,25
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,80mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
SZER.19,90mm
04A022 0,00
04A022 0,25
05A020 0,00
05A020 0,25
07A002 0,00
07A002 0,25
07A002 0,50
06A002 0,00
06A002 0,25
06A002 0,50
09A002 0,00
09A002 0,25
08A008
33A002
16A013
17A013
44A035
28A016
26A010
44A006
44A020
SSĄCO-WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
85x102x13 (LEWY)
55x72x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A021
52A012
30A002
30A003
14A003
14A004
DAA007
DBA005
www.hipol.pl
Str. 25
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
TŁOK
PIERŚCIENIE
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI GŁÓWNE
PANEWKI GŁÓWNE
PIERŚCIENIE OPOROWE
PIERŚCIENIE OPOROWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
PANEWKI WAŁKA ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU
USZCZ.OBROTOWY
USZCZ.OBROTOWY
FILTRY
OLEJOWY
PALIWOWY
POWIETRZA
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
4TNV98
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 4/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 98,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 4/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
STD
0,25
04A023 0,00
04A023 0,25
05A021 0,00
05A021 0,25
07A004 0,00
07A004 0,25
06A005 0,00
06A005 0,25
09A005 0,00
09A005 0,25
08A009
33A008
16A006
17A007
44A022
44A023
28A008
26A006
44A006
44A024
SSĄCA
WYDECHOWA
STD
SSĄCEGO
WYDECHOWEGO
95x115x12 (LEWY)
62x77x9 (PRAWY)
Nr_HIPOL
WAŁ KORBOWY TYŁ
WAŁ KORBOWY PRZÓD
10A012
12A014
52A006
30A005
30A004
14A010
14A011
DAA007
DBA005
DCA015
www.hipol.pl
Str. 26
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
L40
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
PIERŚCIENIE
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
WAŁEK ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
USZCZELKA GŁOWICY
Opis
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Szczegóły opisu
Nr_HIPOL
STD
STD
04A025 0,00
05A023 0,00
33A012
28A018
44A040
440A41
12A022
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
PIERŚCIENIE
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
WAŁEK ROZRZĄDU
POPYCHACZ ZAWOROWY
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
USZCZELKA GŁOWICY
Opis silnika
Zasilanie: BENZYNA
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Ilość cylindrów/układ: 1/rzędowy
L70
Opis
Opis silnika
Zasilanie: BENZYNA
Ilość zaworów: 2/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Ilość cylindrów/układ: 1/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
STD
Nr_HIPOL
04A025 0,00
05A023 0,00
33A012
28A018
44A040
440A41
12A022
www.hipol.pl
Str. 27
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Nazwa_marki
Nazwa_silnika
YANMAR
Grupa
DÓŁ SILNIKA
TŁOK
PIERŚCIENIE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
PANEWKI KORBOWODOWE
SWORZEŃ TŁOKOWY
KORBOWÓD
GÓRA SILNIKA
ZAWÓR SSĄCY
ZAWÓR WYDECHOWY
DŹWIGNIA ZAWOROWA
DŹWIGNIA ZAWOROWA
WAŁEK ROZRZĄDU
LASKA POPYCHACZA
LASKA POPYCHACZA
USZCZELKI
KPL. USZCZELEK SILNIKA
USZCZELKA GŁOWICY
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZELKA POKR.ZAWORÓW
USZCZ.OBROTOWY
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
YS-DC9
Opis
Opis silnika
Zasilanie: diesel
Ilość zaworów: 4/cylinder
Ilość wałków rozrządu: 1 w głowicy
Średnica cylindra: 90,0 mm
Wtrysk
Ilość cylindrów/układ: 5/rzędowy
Szczegóły opisu
STD
STD
STD
0,25
0,50
0,75
Nr_HIPOL
04A024 0,00
05A022 0,00
07A007 0,00
07A007 0,25
07A007 0,50
07A007 0,75
08A012
33A011
16A014
17A014
44A037
440A38
28A017
44A038
44A039
SSĄCA
WYDECHOWA
DOLNA
GÓRNA
WAŁ KORBOWY TYŁ
www.hipol.pl
Str. 28
10A022
12A021
52A013
52A014
14A014
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
10A001
10A010
10A011
10A013
10A015
10A024
10A026
10A027
10A028
10A029
10A030
10A035
10A036
10A037
10A038
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.hipol.pl
Str. 29
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
10A039
10A040
12A001
12A002
12A003
12A004
12A007
12A009
12A010
12A011
12A015
12A017
12A024
12A025
12A026
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.hipol.pl
Str. 30
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
12A027
12A028
12A029
12A030
12A031
12A032
12A033
12A034
12A035
12A036
12A037
12A038
12A039
12A043
12A044
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.hipol.pl
Str. 31
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
30A001
30A006
52A004
52A005
Hipol Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
www.hipol.pl
Str. 32
52A001
SPRZEDAŻ: Dział Cz. Silnikowych (22) 51 22 828
Ogólny 0 801 444 765 lub (22) 51 22 810
Download

Części silnikowe Yanmar