Download

„Keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi