SS. Cyril & Methodius Church
PARAFIA ŚW. CYRYLA I METODEGO
Pastor / Proboszcz
Father Adam Hurbanczuk
Parochial Vicar / Wikary
Father Andrzej Pogorzelski
Address
55 Charter Oak Avenue
Hartford, CT 06106
Rectory Telephone:
(860) 522-9157
Rectory Fax:
(860) 524-9433
RECTORY OFFICE HOURS:
(Godziny Urzędowania): Monday through Friday 9:00 AM to 4:00 PM
At other times by appointment (w innym czasie tylko przez telefoniczne umówienie)
CELEBRATION OF THE SUNDAY EUCHARIST / MSZE ŚWIĘTE)
Vigil Mass on Saturday at 4:00 PM (Msza święta Wigilijna)
Sunday English Masses at 7:00 AM & 10:00 AM
Niedzielne Msze święte po polsku: 8:30 AM i 11:30 AM
Weekday Masses / Msze w tygodniu: 7:00 AM & 8:00 AM
CELEBRATION OF RECONCILIATION / SPOWIEDŹ
Saturday/Sobota: 3:00 PM or by appointment
(albo przez uprzednie telefoniczne zgłoszenie)
CELEBRATION OF BAPTISM / CHRZTY
English - by Appointment only
Po polsku - tylko przez uprzednie zgłoszenie)
CELEBRATION OF MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements should be made with the Pastor at least 6 months in advance.
Zgłąszać się 6 miesięcy przed ślubem.
VISITATION TO THE SICK / ODWIEDZINY CHORYCH
Anyone wishing to receive the Sacraments at home because of illness or age, please
contact the Rectory. Please notify the Rectory if a parishioner is in the Hospital or
Convalescent Home.
Ktokolwiek życzy sobie przyjąć Sakramenty święte w domu z powodu choroby lub
podeszłego wieku powinien zawiadomić plebanię. Jeżeli parafianin znajduje sie w
szpitalu lub “Convalescent Home” prosimy o przekazywanie informacji na plebanię.
SAINT CYRIL AND METHODIUS CHURCH
HARTFORD, CT
FEBRUARY 15, 2015
SACRAMENT OF ROCONCILIATION
Preparing for Easter by receiving the Sacrament of
Reconciliation. During Lent, every Catholic Church in
the Archdiocese of Hartford will be open on Mondays
from 6:00 to 7:00 p.m. (one hour) for Lenten
Confessions. Please take the opportunity to reunite
with the Lord.
SAKRAMENT POJEDNANIA
Przygotowująć się do Świąt Wielkanocnych, rozpocznijmy
od pojednania się z Panem. W każdy poniedziałek w
okresie Postu, każdy kościól katolicki w Archidiecezji
Hartford zaprasza do spowiedzi w godzinach od 6:00 do
7:00 wieczorem. Skorzystajmy z tej okazji, i zbliżmy się do
Jezusa.
COLLEGE SCHOLARSHIP FROM THE CATHOLIC
GRADUATES CLUB OF GREATER HARTFORD.
STYPENDIUM DO COLLEGE UFUNDOWANE PRZEZ KLUB
KATOLICKICH ABSOWENTÓW REJONU HARTFORD.
The Catholic Graduates Club of Greater Hartford, Inc.
Will award three (3) scholarships of $1,000 each to
Catholic students who are high school seniors and
who plan to attend a four year college in the Fall of
2015. The applicant must reside in Hartford County.
Our Club has awarded over $97,000 to 152
scholarship recepients during the past 63 years.
Students are chosen on the basis of needs, scholarship, character, leadership and achievement.
Information can be obtained by contacting guidance
councelors or principals in area high schools. If the
local school does not have this information , it may be
found at the following web:
WWW.Catholicgraduatesct.Org
Deadline for submitting of scholarship applications is
March 15, 2015.
Klub Katolickich Absolwentów oferuje trzy (3) stypendia
po $1000 każde, dla obecnych uczniów szkoły średniej
będących w klasie 12 i planujących rozpoczęcie studiów
w akredytowanej uczelni-college jesienią 2015 roku.
Ubiegający sie muszą być mieszkańcami powiatu
Hartford. Klub Absolwentów wypłacił $97,000 dla 152
studentów w okresie 63 lat. Nagrodzeni są wybierani na
zasadzie zapotrzebowania pomocy, osiągnieć w nauce,
osobowości, talentów przywódczych itp.
Informację można uzyskać w szkołach średnich od
swych wychowawców lub Dyrektorów szkół. Jeśli nie ma
takiej informacji w szkole to prosimy wejść na stronę:
WWW.Catholicgraduatesct.Org.
Termin składania aplikacji upływa 15marca, 2015 roku.
POPE FRANCIS IN PHILADELPHIA
The Archdiocese of Hartford is planning a special
weekend pilgrimage to join Pope Francis in
Philadelphia, for the World Meeting of Families. We
will leave Friday, 9/25/15 and return Sunday 9/27/15.
Complete information and registration forms are
forthcoming. The Pilgrimage is coordinated by Father
Jeffrey Romans of St. Bridget in Cheshire 203-2723531 and Father Jose Mercado in Hartford at 860-522
-7128. You may contact them directly with questions.
PAPIEŻ FRANCISZEK W FILADELFII
Archidjecezja Hartford planuje specjalną dwudniową
pielgrzymkę do Filadelfii na spotkanie z Papieżem
Franciszkiem w „Swiatowy Dzień Spotkania Rodzin”.
Wyjedziemy w piątek, 25 września, a powrócimy w
niedzielę, 27 września. Pełna informacja i druki do
zapisów będą przygotowane i przekazane zainteresowanym. Pielgrzymka jest przygotowywana przez ks. Jeffrey
Romans nr. 203-272-3531 i ks. Jose Marcado nr. tel.
860-522-7128. Z pytaniami prosimy dzwonić
bezpośrednio do księży.
CHURCH DONATIONS 2014
If you are going to file a deduction of your church
donations on your 2014 income tax form for the
IRS, please call the rectory at 860-522-9157 and ask
for the report to be mailed to you. You may stop by
and pick it up personaly during secretary’s working
hours.
DONACJE NA KOŚCIÓŁ ZA ROK 2014
Jeśli, do rozliczenia z IRS będziecie Państwo podawać
zwolnione o podatku donacje na kościół
to proszę dzwonić na plebanię pod 860-522-9157
i poprosić o raport z roku 2014. Wyślemy go pocztą jak
najszybciej. Można też odebrać ten raport osobiście w
godz. pracy sekretarki
FEBRUARY 15, 2015
15 LUTY, 2015
SIXTH SUNDAY OF ORDINARY TIME
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
8:30 a.m. to 1:00 p.m. - The Brother Albert Society offers; coffee,
pastry, religious store, in the lower church hall. Pierogi can be
bought on Sundays before and after each mass.
8:30 do 13:00 –Tow. Brata Alberta oferuje; kawę, ciasto i sklepik
artykułów religijnych w sali dolnego kościoła. Pierogi można nabyć
w niedzielę, przed i po mszach.
3:00 p.m.— Divine Mercy Prayers
15:00 - Modlitwa do Miłosierdzia Bożego.
Monday, Feb. 16—President’s Day
Rectory Office is CLOSED.
Poniedziałek, 16 luty - Dzień Prezydenta
Kancelaria parafialna jest nieczynna.
Wednesday, Feb. 18 - ASH WEDNESDAY
Środa, 18 luty - ŚRODA POPIELCOWA
Masses with administering of ashes will be celebrated
as follows:
7:00a.m. and 12:10p.m. in English
9:00a.m. and 7:00p.m. In Polish
Nabożeństwa z posypywaniem popiołów będą
odprawiane następująco:
7:00 i 12:10, po angielsku
9:00 i 7:00 wieczorem, po polsku
Friday, Feb. 20
7:00 p.m.—Stations of The Cross - in Polish
Piątek, 20 luty
19:00 - Droga Krzyżowa
Saturday, Feb. 21
3:00 p.m. - Confession
4:00 p.m. - Sunday Vigil Mass
Sobota, 21 luty
15:00 - Spowiedź
16:00 - Msza Wigilijna Niedzielna
Sunday, February 22, 2015
FIRSTSUNDAY OF LENT
11:30 a.m.-Bitter Lamentations after mass—Polish
11:30 a.m.-Meeting of the Third Order of St.Francis
Niedziela, 22 luty
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
11:30—Gożkie Żale - po mszy,
11:30—Zebranie Trzeciego Zakonu Sw. Franciszka
——————————————————————————
PLEASE NOTE:
Monday, Feb. 23, 2015, Confession in our church will be
heard from 6:00 until 7:00 p.m.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
————————————————————
PROSIMY ZAUWAŻYĆ:
W poniedziałek, 23 lutego spowiedź w naszym
kościele będzie słuchana wieczorem od godz. 6:00
do 7:00.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
„CENTRALA” will hold its meeting on Friday, Feb. 27 at
5:00 p.m. in the Polish National Home.
LADIES GUILD PANCAKE BREAKFAST
Our Ladies Guild is planinig a Pancake Breakfast fundraiser on Sunday , March 15, 2015, from 8:30 untill
11:00 a.m.. Plan to enjoy it.
CHURCH ENVELOPES
We kindly ask everyone who use scotch tape or
staples to seal, or to keep the envelopes together.
Please DO NOT to use them. The counting people
have a difficult time separating or unsealing the
envelopes. The check or money inside the
envelope does get damaged at times during
unstapling or removing of the tape.
Thank you.
„CENTRALA” spotka się na zebraniu w piątek, 27go, o godz. 17:00 w Polskim Domu Narodowym.
LADIES GUILD—SNIADANIOWE PLACKI
Panie z naszej Ladies Guild planują serwowanie
Sniadaniowych placków, jako akcji na podreperowanie funduszy w niedzielę, 15 marca od godz
8:30 do 11:00. Planujmy zjeść śniadanie w dolnej
sali.
KOŚCIELNE KOPERTKI
Bardzo prosimy osoby używające taśmy scotch
tape lub zszywek biurowych do spinania kopert
lub ich zamykania, by zaniechały tej praktyki. Jest
to dodatkowym utrudnieniem pracy dla osób
zliczających kolekty. Niekiedy czek lub banknot w
kopercie zostaje uszkodzony przy otwieraniu lub
rozpinaniu. Dziękujemy.
FEBRUARY 15, 2014
15 LUTY, 2014
RESTORATION AND REPAIR FUND
FUNDUSZ RESTAURACJI I NAPRAW
I wish to express my words of appreciation and thank
you to the parish families and parishioners who
answered my appeal for support of the fund for
restoration and repair of neglected elements of our
church that need immediate attention. Our most
recent donations came from: Mr. And Mrs. Stanisław
Leniart, Mrs. Mary Wojniło, and another anonymous donation. Thank you very much for your
generous support. God bless all of you.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i
rodzinom, które odpowiedziały na mój apel o wsparcie
naszych ulepszeń i restauracji nieco podstarzałych lub
zniszczonych elementów naszej świątyni. W ostatnich
dniach ubiegłego tygodnia otrzymaliśmy ofiary od:
Państwa Zofii i Stanisława Leniart, Pani Marii
Wojniło i kolejna ofiara anonimowa. Składam
wszystkim serdeczne, Bóg Zapłać.
Ks. Adam
Fr. Adam
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CATHOLIC CEMETARY ASSOCIATION
Of The Arcdiocese of Hartford.
Catholic Cemetery Association is offering discounts in
the month of February on pre-need graves, niches or
crypts at Mt. St. Benedict in Bloomfield, Old St. Patrick
or Holy Trinity in Hartford, or St. Bernard in Enfield. If
you are interested, please feel free to call
Mr. Charles Grzywacz at 860-242-0738 or email:
[email protected]
HUMAN TRAFFICKING RESPONSE
The Office of Catholic Social Justice Ministry of
the Arcdiocese of Hartford will sponsor a
presentation on Human Trafficking: „Stolen Lives:
a Gospel Response to Human Trafficking” on
Saturday, March 7, 2015 at St. James Church in
Rocky Hill, from 9:00a.m. to 12:00p.m.. The
presentation will offer information: how to identify
potential victims, what you can do to prevent this
crime, and how to support victim survivors
The workshop is appropriate for adults, especially
parents, those involved in outreach program and
those working with youth. Advanced registration
is requested: call 203-777-7279 or emial at:
[email protected]
ZWIAZEK CMENTARZY KATOLICKICH
przy Archidjecezji w Hartford.
Zaprasza do wcześniejszego nabycia placu pochów ku, niszy lub krypty w miesiącu Lutym po zaniżonych
cenach na cmentarzach: Mt. Saint Benedict w Bloomfield, Old St. Parick, lub Holy Trinity w Hartford, lub St.
Bernard w Enfield. Jeśli są zainteresowani proszeni są
o kontakt z panem Charles Grzywacz pod nr. 860-242
-0738 lub emailem: [email protected]
HANDEL LUDŹMI
Archdiecezja Hartford poprzez biuro Catholic
Social Justice Ministry organizuje spotkanie na
temat handlu lud.źmi: pt. „Skradzione Życie” w
sobotę, 7 marca, 2015 w kościele St. James w
Rocky Hill od godz. 9:00 rano do 12:00 w południe.
Spotkanie poinformuje, jak spostrzegać ofiary, co
można uczynić by zapobiedz takiemu wydarzeniu,
i jak wesprzeć osoby poszkodowane takim wyda rzeniem. Spotkanie jest przeznaczone dla osób
dorosłych, szczególnie rodziców, dla osób pracują
cych z poszkodowanymi i dla osób pracujacych z
młodzieżą. Zapisy na spotkanie są wymagane.
Prosimy dzwonić pod 203-777-7279 lub emailem:
[email protected]
FEBRUARY 15, 2015
Saturday, Feb. 14 Sobota, 14 luty
4:00p.m +Julian Gut - Family
Sunday, Feb. 15, Niedziela 15 luty
7:00a.m. +Deceased of Kowalski Family– Children
8:30a.m. +Jadwiga i +Bolesław Łojkuć –Rodzina
Dudzik
10:00a.m. +Kazimiera, +Bronislaw and +Jerzy
Koza—Koza Family
11:30a.m. +Jan Dziubasik - Żona i Dzieci
Monday, Feb. 16, Poniedziałek, 16 luty
7:00 am. +Jan Zdanek – Joanne Bodner
8:00 a.m. +Czesława i +Czesław Tumińscy–
Alina
Tuesday, Feb. 17, Wtorek, 17 luty
7:00a.m.+Henry Dąbrowski – Jurewicz Family
8:00a.m.+Antoni i +Karolina Sobota, +Joanna
Swietek oraz za zmarłych z rodzin
Świętek i Sobota – Rodzina Swiętek
Wednesday, Feb. 18, Środa, 18 luty
7:00a.m. +Julia and +Walter Skowronek —Memorial
9:00a.m. +Aleksander i +Marianna Sakowscy i
+Zofia Jaśkiewicz–Rodzina Gwarów
12:10p.m. +Feliks Zytka and +Helena, +Franciszek
and +Lucjan Szarżanowic—Zytka Family
7:00p.m. +Franciszek Dudziński - Żona i Dzieci
Thursday, Feb. 19, Czwartek, 19 luty,
7:00a.m. +Wictoria Sasiewicz–Kosior & Kozoń Fam.
8:00a.m. +Władysław Póltorak — Tekla i Wanda
Friday, Feb. 20, Piątek, 20 luty
7:00a.m +Lawrence Sycz - Family
8:00a.m.+Maksymilian i +Teresa Klimas-D. Kądziela
Saturday, Feb. 21, Sobota, 21 luty
8:00a.m +Jadwiga Łojkuć— Maria Panek
4:00 p.m. +Weronika and +Michał Dajczak—Niece
with family
NEXT SUNDAY MASSES—Feb. 22 luty, 2015
7:00 a.m. +Deceased of Wichowski Family
8:30 a.m +Maksymilian i +Teresa Klimas
10:00 a.m.+Feliks Zytka
11:30 a.m.+Wojciech, +Rozalia, +Władysław, +Józef,
+Piotr i +George Struk
15 LUTY, 2015
OFFERTORY - KOLEKTA
Feb. 1 , 2015
Weekly/Tygodniowa......$4,271.00
Second Col/Druga Kol...$2,003.00
Thank you for your generosity. God Bless you.
Dziękuję wszystkim za hojność. Szczęść Boże.
Módlmy się za chorych / Pray for the sick
Sebastian Adamski,Janina Banach,Lucyna Bernartek,
Mary Blagusz,Bożena Beatty,Maria Białkowska, Jurek
Budnik, Kyle Brahm, Frances Chlebica, Maria Cierniewski,
Jerzy Chrostowski, Jadwiga Czerwińska, Róża Czopik,
Defuge, William Douglas, Krystyna Dziubasik, Veronica
Federko, Erica Feling, Franciszek Gwara,Rita Gorczyca,
Edward & Eugenia Guzek, Maria Kargul, Mateusz Kraska,
Francis Kijek, Anna Klocke, Antoinette Kondracki,
Bronisława Kozłowski,Apolonia Królewicz, Zofia Kunigiel,
Joseph Labedzki,Lucyna Lada, Franciszek Lichacz,Jan
Lipiński, Karina Lubowicka, Michalina Matusewicz, Ann
Michaellis, Edward Midura, Maria Moryl, Monika Morawska,
Infant Murphy,Jadwiga Oldziej,Stanisław Ołdziej,Kazimiera
Obiegło,Suzanne O’Leary,Frank Paszek, Monika
Piotrowska, Janina i Jan Plona, Anna Pliszka,Tekla
Półtorak,Wanda Popławska, Kazimierz & Edward
Prusaczyk, Josephine Rosa, Stanisława Różalska, Jakub
Salamucha, Frances Shubert, Stanisława Smieja, Beata
Socha, Józef & Emilia Szkoda, Władysława Szpakiewicz,
Bogusław Szyszka,Anneska Torres,Ilona Tu, Stanisława
Widera, Richard Wziontko, Regina Zajączkowska, Andrzej,
Anna, Beata, Andrzej, Genowefa, Gienia, Jackie, Janina,
Marek, Seth, Darek, Val, William, Krzysztof, Emilia, Diana,
Katherine, Zofia, Zosia, Jessica, Annetta, Sal, Anthony i w
specjalnej intencji.
Módlmy się za zmarłych z naszej parafii:
Pray for the deceased:
+Stella Chudy
+Stefania Grot
+Mitchell Tamiola
+Zofia Nizio
+Christopher Muskus
i za zmarłych w Polsce
and the deceased in Poland:
+
PRE– K - PRZEDSZKOLE
Office / Biuro - 860-206-9265
Fax 860-216-1884
Adres e-mail do kancelari parafi:
[email protected]
Web page: - Strona internetowa:
sscyrilmethodius.wordpress.com
Family owned &
operated since 1905
Fashion Flair Hair Salon
East Hartford
and Wethersfield
Family Hair Care Center
D’ESOPO FUNERAL CHAPELS
21 Whitney St., Hartford
Sophia Kociubinski
Owner/Parishioner
1797 Berlin Tpke
Internal Medicine
860-563-6117 • www.desopo.com
860.525.1904 • Hartford
www.prohealthmd.com
Nationally Recognized For Excellence
South Green
Memorial
Home
523-5935
Zbigniew A. Woznica, M.D.
BALTYK EUROPEAN DELI
(At 5 15 Southbound)
Wethersfield
Sandwiches & Hot Foods to Go
Paul Korzep, LUTCF, Owner and Agent
Waszkelewicz Dom
Pogrzebowy
Auto-Home-Business-Life Insurance
731 Wethersfield Ave., Htfd.
49 Welles Street Suite 203, Glastonbury, CT 06033
[email protected] • www.korzepinsurance.com
Tel: 860-633-2112
296-0600
MO’S MIDTOWN RESTAURANT
43 Wethersfield Ave.
Hartford
“The Best”
Breakfast & Lunch in Town
Served All Day
Omelettes, Pancakes, French Toast
& Famous Home Fries
246-1413
Pre-Arrangement
Counseling
Szykujemy zamówienia na przyj!cia.
25 Whitney Street
Hartford, CT 06105
(corner South Street)
JOE HD VIDEO
VIDEOGRAPHY
HK ELECTRIC
WEDDING • BAPTISM
ALL SPECIAL OCCASIONS
New and Old Work Installations
Service Upgrades and much more
Ewa Nowak
Parishioner/Owner
We Serve Breakfast & Lunch
!"#$%&'($!')&*#+",)&
www.makrisdiner.com
(860) 257-7006
Insured - Lic. #0196239 E1
(860) 833-0427 (860) 299-5652 • Free Estimates
WWW.JOEHDVIDEO.COM
(860) 236-7741
Oil to Gas Conversions
Mówi! po Polsku
Water Heaters • Sinks/Faucets
Disposals • Shower Stalls
Boilers/Furnaces • Heat Pumps
Air Conditioning • Electrical
Heating Tune Ups
(860) 296-4867
www.kennedysplumbing.com
Lic #: 203802 / F10624 / 303175 / HIC582566
Closed Mondays
Tues.-Fri. 6:00-6:00
Saturday 6:00-4:00
Sunday 7:00-1:00
POLISH BAKERY & DELI
✓ Dobra Komunikacja
✓ Innowacyjne Strategie
Marketingowe
✓ Dostosowane Opcje
Finansowania
✓ Skutecznie Reprezentujemy
Kupców i Sprzedawców
INTEGRITY
Serving Central
Connecticut &
Beyond!
(860) 645-7322 378 Kelly Rd.
Vernon, CT 06066 I-84 Exit 64
✓ Clear Communication
✓ Innovative Home
Marketing Strategies
✓ Flexible Financing
Options Available
✓ We Successfully Represent:
Buyers & Sellers
COMMUNICATION
123 Broad Street
New Britain, CT
860 223 7055
DEDICATION
Call Today! 860.223.9988
WWW.PLANNERREALTY.COM
Farley-Sullivan Funeral Homes
www.farleysullivan.com
%HDYHU5G:HWKHUVÀHOG
1DXEXF$YH*ODVWRQEXU\
Akupunktura • Zio!a
!"#$%&'#%()*)+('(,
Oriental Healing
Art Institute
Dr. GAO
Polish National Home, Inc.
60 Charter Oak Ave., Hartford, CT
PULASKI DELICATESSEN
EUROPEAN STYLE MARKET
BEST QUALITY PRODUCTS
Invites you to enjoy our unique dining
FROM THE FINEST SUPPLIERS
atmosphere six days a week.
Zapraszamy Welcome
Banquets, Weddings, Christenings,
small and large gatherings.
FREE GIFT WITH $20 PURCHASE
Join us for a delicious daily or Sun. meal. 209 Broad St., New Britain, CT 06053
Tel/Fax (860) 229-7799
Manager Mike at 247-1784
!"#$%&$'()*+,-./$0*1)2&+&34
!53#2*67*8#%9*:51;<=*>*%&1*+?#/-)*>-)8'*
8'2?-51*+-)"!-0+&1*3#*@#"2?5*!5>#A3)*
+,5"5@&*#*3#>)%*35>5%>5"&9*B)/%*?3#3&*-*
/?#35>#3&*>*!58/$-1*C"525>-/$'9
NEWINGTON
MEMORIAL
BURRITT
HILL
(860) 666-0600
(860) 229-9021
www.duksa.net
www.burritthill.cm
tel. (860) 582-2389
100 Pine St., Bristol, CT
SCOTT M. SCHWARTZ
REDAN AUTO
UPHOLSTERY CO.
ATTORNEY AT LAW
:PSHZ+LHUL/PNO^H`>L[OLYZÄLSK
WWW.AGINK.COM
Complete Reupholstering
Home Furniture Cars • Boats
(860) 666-7992
365 East Cedar St., Newington, CT
MOWIMY PO POLSKU
WILLS, TRUST & PROBATE
ELDER LAW • LITIGATION
REAL ESTATE/BUSINESS
(860) 257-7707
FOR AD INFO CALL 1-800-888-4574
16 PROGRESS CIRCLE, NEWINGTON
© LITURGICAL PUBLICATIONS INC.
JANUARY 20, 2015 4:41 PM
666-4005
ABC
PIZZA
WE DELIVER!
247-0234
287 New Britain Ave., Hartford
SS. CYRIL & METHODIUS, HARTFORD, CT 04-0711
Download

SS. Cyril & Methodius Church