aktualizacja / 15.2.2015
1) REDA
"Reda" ul.Saturna 76, G ogów tel.605054404
Kap.:Beata Bendzi ska tel.605654077, z-ca Robert Brodecki tel.761562560
2) LUCKY
"Karczma pod Pa kami" ul.Parkowa 7, Lubin
Kap.:Barbara Hudzik:664144778; z-ca Krzysztof Burdalski tel.664144790
3) DE DIABLE
"Oaza" ul.Skalników 50, Polkowice tel.726084854
Kap.:Micha Ka mierczak tel.788647647; z-ca: Mateusz CHA UPA tel.669845648
4) WALI MNIE TO
"Enigma", ul.Kisielewskiego 27, Lubin tel.:511228938
Kap.:Sebastian Mazurek tel.603819198; z-ca Andrzej Piwowarczyk tel.664481181
5) HERBOWA 2
"Bar Herbowa" ul.Jagiello ska 25a, G ogów tel.607654951
Kap.:Jolanta Kantowicz tel.694273062; z-ca S awek muda tel.607654951
6) By y Sobie Zbóje
"Bar u Janosika", ul.Hubala 18, Polkowice tel.519859447
Kap.Stanis aw Suchodolski tel.517344631; z-ca:tel.721921529
Kontakt:
E-Mail: [email protected] strony internetowe:
www.dart24.org
www.ligadarta.net
Wyniki wpisujemy na stronie www.ligadarta.net i na forum www.dart24.pl
Runda G ówna:
1. Kolejka
REDA
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
N. 22.02.15 godz.15:00
LUCKY
DE DIABLE
WALI MNIE TO
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
2. Kolejka
DE DIABLE
WALI MNIE TO
By y Sobie Zbóje
N. 01.03.15 godz.15:00
REDA
HERBOWA 2
LUCKY
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
3. Kolejka
LUCKY
REDA
HERBOWA 2
N. 15.03.15 godz.15:00
DE DIABLE
WALI MNIE TO
By y Sobie Zbóje
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
4. Kolejka
WALI MNIE TO
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
N. 29.03.15 godz.15:00
LUCKY
REDA
DE DIABLE
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
5. Kolejka
DE DIABLE
LUCKY
REDA
N. 12.04.15 godz.15:00
WALI MNIE TO
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
Copyright by Dart24/Mernberger
[email protected]
1) REDA
"Reda" ul.Saturna 76, G ogów tel.605054404
Kap.:Beata Bendzi ska tel.605654077, z-ca Robert Brodecki tel.761562560
2) LUCKY
"Karczma pod Pa kami" ul.Parkowa 7, Lubin
Kap.:Barbara Hudzik:664144778; z-ca Krzysztof Burdalski tel.664144790
3) DE DIABLE
"Oaza" ul.Skalników 50, Polkowice tel.726084854
Kap.:Micha Ka mierczak tel.788647647; z-ca: Mateusz CHA UPA tel.669845648
4) WALI MNIE TO
"Enigma", ul.Kisielewskiego 27, Lubin tel.:511228938
Kap.:Sebastian Mazurek tel.603819198; z-ca Andrzej Piwowarczyk tel.664481181
5) HERBOWA 2
"Bar Herbowa" ul.Jagiello ska 25a, G ogów tel.607654951
Kap.:Jolanta Kantowicz tel.694273062; z-ca S awek muda tel.607654951
6) By y Sobie Zbóje
"Bar u Janosika", ul.Hubala 18, Polkowice tel.519859447
Kap.Stanis aw Suchodolski tel.517344631; z-ca:tel.721921529
Kontakt:
E-Mail: [email protected] strony internetowe:
www.dart24.org
www.ligadarta.net
Wyniki wpisujemy na stronie www.ligadarta.net i na forum www.dart24.pl
Runda Rewan owa:
6. Kolejka
LUCKY
DE DIABLE
WALI MNIE TO
N. 26.04.15 godz.15:00
REDA
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
7.Kolejka
REDA
HERBOWA 2
LUCKY
N. 10.05.15 godz.15:00
DE DIABLE
WALI MNIE TO
By y Sobie Zbóje
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
8. Kolejka
DE DIABLE
WALI MNIE TO
By y Sobie Zbóje
N. 24.05.15 godz.15:00
LUCKY
REDA
HERBOWA 2
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
9.Kolejka
LUCKY
REDA
DE DIABLE
N. 07.06.15 godz.15:00
WALI MNIE TO
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
10. Kolejka
WALI MNIE TO
HERBOWA 2
By y Sobie Zbóje
N. 21.06.15 godz.15:00
DE DIABLE
LUCKY
REDA
Sety
:
:
:
Legi
:
:
:
Punkty
:
:
:
Sezon ligowy 2015 zako czymy Turniejem Fina owym DLD
(10.7 do 12.7.2015 - Legnica "Hotel Arkadia").
W trakcie jego trwania rozdane zostan nagrody za premiowane miejsca dru ynowe oraz
przeprowadzimy turnieje w ró nych dyscyplinach.
Copyright by Dart24/Mernberger
[email protected]
Download

1) REDA 2) LUCKY 3) DE DIABLE 4) WALI MNIE TO 5) HERBOWA